השוואת קרנות השתלמות

לצפייה בכל הקרנות ובמדריך קרנות השתלמות - עברו לדף קרנות השתלמות.

קרנות השתלמות מובילות באפיק כללי

על בסיס תשואה מצטברת לפני דמי ניהול
שם אוגוסט שנה 3 שנים 5 שנים
אלטשולר שחם השתלמות כללי 2.48% 5.88% 18.89% 32.89%
ילין לפידות קרן השתלמות מסלול כללי 3.32% 5.64% 15.55% 28.03%
אנליסט השתלמות כללי 4.33% 3.84% 13.04% 26.64%
אקסלנס השתלמות כללי 2.84% 4.09% 13.89% 25.23%
מיטב דש השתלמות עד 6 שנות וותק 2.76% 4.75% 14.26% 22.18%
מיטב דש השתלמות כללי 2.96% 4.68% 14.25% 21.99%
אקסלנס השתלמות לטווח קצר 2.46% 4.31% 14.07% 21.78%
הראל השתלמות כללי 2.74% 2.94% 11.91% 21.59%
מגדל השתלמות כללי 2.36% 3.71% 12.51% 20.75%
כלל השתלמות כללי 2.39% 3.19% 13.87% 20.62%
הלמן-אלדובי השתלמות כללי 2.82% 3.65% 14.42% 19.67%
פסגות שיא השתלמות כללי 2.63% 2.97% 12.15% 19.67%
קרנות ההשתלמות המובילות בשוק ממוינות לפי תשואה. למעבר מהיר לכל קרן השתלמות השאירו פרטים.

קרן השתלמות - מניות

על בסיס תשואה מצטברת לפני דמי ניהול
שם אוגוסט שנה 3 שנים 5 שנים
אנליסט השתלמות מניות 7.87% 18.02% 39.59% 60.62%
אלטשולר שחם השתלמות מניות 5.16% 7.61% 26.03% 53.64%
ילין לפידות קרן השתלמות מסלול מניות 6.22% 8.62% 24.37% 51.40%
אקסלנס השתלמות פאסיבי-מדדי מניות 5.94% 17.06% 30.72% 49.08%
אקסלנס השתלמות מניות 5.53% 4.11% 17.06% 36.27%
מגדל השתלמות מניות 4.24% 7.37% 18.98% 34.49%
מיטב דש השתלמות מניות 5.87% 7.27% 20.13% 31.25%
פסגות שיא השתלמות מניות 5.42% 5.10% 18.33% 30.41%
הראל השתלמות מסלול מניות 5.23% 4.03% 15.36% 28.78%
הלמן-אלדובי השתלמות מניות 5.70% 4.76% 20.00% 27.04%
כלל השתלמות מניות 4.87% 2.67% 17.20% 26.44%
מנורה השתלמות-מניות 4.67% 0.76% 15.14% 24.95%
קרנות השתלמות המשקיעות בעיקר במניות שהצליחו להשיג את התשואה הגבוהה ביותר. למעבר מהיר לכל קרן השתלמות השאירו פרטים.
קרנות השתלמות המשקיעות באג"ח שהצליחו להשיג את התשואה הגבוהה ביותר. למעבר מהיר לכל קרן השתלמות השאירו פרטים.

השוואת קופות גמל

לצפייה בכל הקופות ובמדריך קופות גמל - עברו לדף קופות גמל.

קופות גמל מובילות לחוסכים עד גיל 50

על בסיס תשואה מצטברת לפני דמי ניהול
שם אוגוסט מתחילת שנה שנה 3 שנים
אלפא מור תגמולים מדרגות עד 50 3.41% 9.16% 18.23%
אנליסט גמל - מסלול לבני 50 ומטה 4.24% 1.80% 7.15% 18.98%
אלטשולר שחם גמל לבני 50 ומטה 2.98% 1.03% 6.60% 20.52%
ילין לפידות קופת גמל מסלול לבני 50 ומטה 3.83% 0.79% 6.54% 18.44%
מיטב דש גמל לבני 50 ומטה 3.30% 0.02% 5.04% 15.36%
אקסלנס גמל לבני 50 ומטה 3.21% -1.44% 5.03% 14.85%
מגדל לתגמולים ולפיצויים מסלול לבני 50 ומטה 2.73% -0.08% 4.60% 13.64%
הלמן-אלדובי גמל מסלול לבני 50 ומטה 3.21% -1.30% 4.09% 15.14%
פסגות גדיש לבני 50 ומטה 3.29% -1.31% 3.61% 11.47%
אינפיניטי גמל מסלול לבני 50 ומטה 3.95% -2.92% 3.25% 13.01%
כלל תמר עד 50 2.92% -2.30% 2.94% 13.55%
הראל גמל מסלול לגילאי 50 ומטה 3.20% -1.45% 2.83% 11.49%
קופות גמל חדשות המתאימות את הסיכון לגיל החוסך. למעבר מהיר השאירו פרטים.

קופות גמל מובילות לחוסכים מגיל 50 עד 60

על בסיס תשואה מצטברת לפני דמי ניהול
שם אוגוסט מתחילת שנה שנה 3 שנים
אלפא מור תגמולים מדרגות 50-60 2.40% 8.02% 14.50%
אנליסט גמל מסלול לבני 50-60 3.29% 2.13% 6.46% 17.18%
אלטשולר שחם גמל לבני 50 עד 60 2.52% 1.36% 5.84% 19.24%
ילין לפידות קופת גמל מסלול לבני 50 עד 60 3.38% 0.53% 5.32% 15.23%
מיטב דש גמל לבני 50-60 2.88% 0.09% 4.48% 14.06%
מגדל לתגמולים ולפיצויים מסלול לבני 50 עד 60 2.36% 0.19% 4.12% 12.19%
אקסלנס גמל מסלול לבני 50 עד 60 2.75% -1.22% 3.82% 12.40%
הלמן-אלדובי גמל מסלול לבני 50 עד 60 2.94% -1.06% 3.36% 13.95%
פסגות גדיש לבני 50-60 2.62% -0.82% 3.25% 12.36%
כלל תמר 50-60 2.49% -1.33% 3.01% 12.52%
אינפיניטי גמל מסלול לבני 50 עד 60 3.38% -1.93% 2.71% 8.90%
הראל גמל מסלול לגילאי 50 עד 60 2.75% -1.52% 2.40% 11.29%
קופות גמל חדשות המתאימות את הסיכון לגיל החוסך. למעבר מהיר לקופות המובילות אנא השאירו פרטים.

קופות גמל מובילות לחוסכים מגיל 60 ומעלה

על בסיס תשואה מצטברת לפני דמי ניהול
שם אוגוסט מתחילת שנה שנה 3 שנים
אלפא מור תגמולים מדרגות 60 ומעלה 1.49% 5.29% 9.80%
אלטשולר שחם גמל לבני 60 ומעלה 1.67% 2.71% 5.96% 16.54%
מיטב דש גמל לבני 60 ומעלה 2.20% 0.86% 4.07% 12.58%
ילין לפידות קופת גמל מסלול לבני 60 ומעלה 2.19% 0.88% 3.91% 11.85%
אנליסט גמל מסלול לבני 60 ומעלה 2.25% 0.82% 3.57% 10.90%
מגדל לתגמולים ולפיצויים מסלול לבני 60 ומעלה 2.05% 0.49% 3.41% 11.80%
אקסלנס גמל לבני 60 ומעלה 2.31% -0.65% 3.31% 11.08%
כלל תמר 60 ומעלה 1.91% -0.46% 2.63% 11.27%
הראל גמל מסלול לגילאי 60 ומעלה 1.92% -0.30% 2.24% 9.64%
פסגות גדיש לבני 60 ומעלה 1.97% -0.48% 2.22% 8.79%
הלמן-אלדובי גמל מסלול לבני 60 ומעלה 2.07% -0.93% 2.17% 10.36%
מנורה מבטחים תגמולים 60 ומעלה 1.89% -1.12% 1.80% 8.78%
קופות לגילאי 60+, קופות בסיכון יותר נמוך באופן יחסי. אלה קופות גמל חדשות המתאימות את הסיכון לגיל החוסך. למעבר השאירו פרטים.

השוואת קופות גמל להשקעה

לצפייה בכל קופות הגמל להשקעה עברו לדף קופת גמל להשקעה.

קופת גמל להשקעה - כללי

על בסיס תשואה מצטברת לפני דמי ניהול
שם אוגוסט מתחילת שנה שנה 3 שנים
מור קופות גמל להשקעה כללי 2.40% 6.35% 11.61%
אנליסט קופת גמל להשקעה כללי 3.30% 2.16% 6.46% 17.01%
ילין לפידות קופת גמל להשקעה מסלול כללי 3.31% 1.38% 6.10% 16.10%
אלטשולר שחם חיסכון פלוס כללי 2.44% 1.33% 5.79% 17.09%
מיטב דש גמל להשקעה מסלול כללי 3.74% -0.58% 4.25% 14.09%
אקסלנס גמל להשקעה כללי 3.04% -1.21% 4.05% 13.17%
מגדל גמל להשקעה כללי 2.21% -0.30% 3.66% 12.02%
פסגות NEXT גמל להשקעה כללי 2.51% -0.74% 3.28% 11.66%
הלמן-אלדובי גמל להשקעה כללי 2.87% -0.73% 3.27% 11.80%
הראל גמל להשקעה כללי 2.73% -0.77% 3.08% 11.20%
אינפיניטי גמל להשקעה כללי 3.07% -0.98% 2.92% 7.15%
כלל גמל לעתיד כללי 2.47% -1.61% 2.64% 12.47%
אפיק השקעה חדש ואלטרנטיבי לנדל"ן וחסכונות, למעבר מהיר לקופות המובילות השאירו פרטים.
אפיק השקעה חדש ואלטרנטיבי לנדל"ן וחסכונות. קופות גמל להשקעה המשקיעות בעיקר במניות ומתאימות לחוסכים שמוכנים לקחת יותר סיכון כדי להשיג תשואה יותר גדולה. למעבר מהיר לקופות המובילות השאירו פרטים.

קופת גמל להשקעה- מסלול הלכתי

על בסיס תשואה מצטברת לפני דמי ניהול
שם אוגוסט מתחילת שנה שנה 3 שנים
אינפיניטי גמל להשקעה הלכה 4.55% 2.36% 11.41%
אלטשולר שחם חיסכון פלוס הלכה 2.21% 1.91% 6.59%
מנורה מבטחים חסכון טופ מסלול הלכה 2.11% -0.80% 3.16% 9.94%
מיטב דש גמל להשקעה מסלול הלכה 1.91% -1.06% 3.13% 9.63%
מגדל גמל להשקעה הלכתי 2.04% -1.89% 1.96% 9.82%
הראל גמל להשקעה הלכה 1.95% -0.31% 1.79% 2.08%
כלל גמל לעתיד הלכה 2.00% -2.68% 1.62% 8.43%
קופות גמל להשקעה שמדיניות ההשקעות שלהן קיבלו הכשר הלכתי או היתר עיסקא, ע"פ ההלכה היהודית. למעבר מהיר לקופות המובילות השאירו פרטים.

השוואת פוליסות חיסכון

חדש במיי גמל נט - השוואת פוליסות חיסכון לפי קבוצות.
במקום להשאיר את הכסף בפק"מ! פוליסות החיסכון המובילות בשוק באפיק כללי, עם התשואות הגבוהות ביותר. למעבר מהיר לפוליסות המובילות השאירו פרטים.
פוליסות החיסכון המובילות בשוק המתמחות בהשקעה במניות עם התשואות הגבוהות ביותר. למעבר מהיר לפוליסות המובילות השאירו פרטים.

להפקדה לפוליסת חיסכון ולקבלת ייעוץ חינם, השאירו פרטים ומשווק פנסיוני יחזור אליכם:

חיסכון לכל ילד

להלן שלוש טבלאות עם קופות הגמל להשקעה הפופולאריות ביותר של חיסכון לכל ילד. לצפייה בכל הקופות עברו לדף חיסכון לכל ילד.
קופות גמל חדשות עבור חיסכון לכל ילד עם סיכון גבוה.
קופות גמל חדשות עבור חיסכון לכל ילד עם סיכון בינוני.
קופות גמל חדשות עבור חיסכון לכל ילד עם סיכון נמוך.
למעלה!