השוואת קרנות השתלמות

לצפייה בכל הקרנות ובמדריך קרנות השתלמות - עברו לדף קרנות השתלמות.

קרנות השתלמות מובילות באפיק כללי

על בסיס תשואה מצטברת לפני דמי ניהול
שם אוקטובר שנה 3 שנים 5 שנים
כלל השתלמות כללי 2.37% 21.56% 30.88% 44.72%
מיטב דש השתלמות כללי 2.57% 20.99% 30.91% 44.28%
אנליסט השתלמות כללי 2.87% 20.46% 29.43% 43.47%
הפניקס השתלמות כללי 2.14% 20.44% 29.96% 44.53%
מיטב דש השתלמות עד 6 שנות וותק 2.38% 20.32% 30.31% 43.61%
מור השתלמות כללי 2.30% 19.83%
מגדל השתלמות כללי 2.07% 19.29% 27.74% 40.34%
מנורה מבטחים השתלמות כללי 2.21% 18.91% 24.91% 38.09%
הראל השתלמות כללי 2.29% 18.90% 26.43% 39.34%
ילין לפידות קרן השתלמות מסלול כללי 2.85% 18.74% 30.18% 41.45%
הפניקס השתלמות לטווח קצר 1.50% 17.81% 28.32% 42.23%
אלטשולר שחם השתלמות כללי 2.58% 14.79% 28.85% 45.57%
קרנות ההשתלמות המובילות בשוק ממוינות לפי תשואה. למעבר מהיר לכל קרן השתלמות השאירו פרטים.

קרן השתלמות - מניות

על בסיס תשואה מצטברת לפני דמי ניהול
שם אוקטובר שנה 3 שנים 5 שנים
הפניקס השתלמות מניות 4.52% 41.90% 50.34% 82.94%
מור השתלמות מניות 4.68% 41.50%
כלל השתלמות מניות 5.13% 40.23% 49.07% 78.73%
הראל השתלמות מסלול מניות 4.54% 39.38% 47.03% 72.99%
מנורה השתלמות-מניות 4.66% 39.35% 46.04% 73.76%
ילין לפידות קרן השתלמות מסלול מניות 5.26% 37.91% 54.97% 85.84%
מיטב דש השתלמות מניות 5.30% 37.54% 49.43% 77.29%
מגדל השתלמות מניות 4.37% 35.39% 47.90% 75.77%
אנליסט השתלמות מניות 5.29% 35.26% 70.01% 101.78%
אלטשולר שחם השתלמות מניות 4.89% 25.99% 42.81% 81.56%
קרנות השתלמות המשקיעות בעיקר במניות שהצליחו להשיג את התשואה הגבוהה ביותר. למעבר מהיר לכל קרן השתלמות השאירו פרטים.

קרן השתלמות - ללא מניות

על בסיס תשואה מצטברת לפני דמי ניהול
שם אוקטובר שנה 3 שנים 5 שנים
קל השתלמות אג"ח אג"ח 0.66% 8.75%
מיטב דש השתלמות אג"ח ללא מניות 0.62% 7.21% 14.68% 18.93%
מגדל השתלמות אג"ח 0.43% 6.14% 13.25% 17.62%
אנליסט השתלמות אג"ח 0.26% 5.84% 9.66% 14.18%
הפניקס השתלמות אג"ח ללא מניות 0.21% 5.76% 14.09% 18.52%
ילין לפידות קרן השתלמות מסלול אג"ח 0.46% 5.28% 11.38% 13.75%
אלטשולר שחם השתלמות אג"ח ללא מניות 0.32% 4.72% 16.09% 20.84%
כלל השתלמות אג"ח 0.24% 4.26% 11.02% 14.13%
הראל השתלמות אג"ח ללא מניות 0.46% 3.83% 10.68% 14.43%
קרנות השתלמות המשקיעות באג"ח שהצליחו להשיג את התשואה הגבוהה ביותר. למעבר מהיר לכל קרן השתלמות השאירו פרטים.

השוואת קופות גמל

לצפייה בכל הקופות ובמדריך קופות גמל - עברו לדף קופות גמל.

קופות גמל מובילות לחוסכים עד גיל 50

על בסיס תשואה מצטברת לפני דמי ניהול
שם אוקטובר שנה 3 שנים 5 שנים
כלל תמר עד 50 2.90% 24.68% 33.67% 48.65%
אלפא מור תגמולים מדרגות עד 50 2.78% 24.31%
הפניקס גמל לבני 50 ומטה 2.15% 23.21% 34.63% 49.41%
מיטב דש גמל לבני 50 ומטה 3.09% 23.04% 33.80% 48.92%
אנליסט גמל - מסלול לבני 50 ומטה 3.00% 22.11% 36.35% 52.56%
מנורה מבטחים תגמולים עד 50 2.56% 22.10% 29.65% 42.12%
ילין לפידות קופת גמל מסלול לבני 50 ומטה 3.38% 22.09% 34.76% 51.33%
הראל גמל מסלול לגילאי 50 ומטה 2.73% 21.62% 28.59% 42.29%
מגדל לתגמולים ולפיצויים מסלול לבני 50 ומטה 2.52% 21.20% 30.93% 43.26%
אינפיניטי גמל מסלול לבני 50 ומטה 2.79% 20.52% 27.06% 39.71%
הפניקס גמל פאסיבי לבני 50 ומטה 2.09% 20.38% 25.88% 27.93%
אלטשולר שחם גמל לבני 50 ומטה 3.26% 17.27% 32.48% 52.52%
קופות גמל חדשות המתאימות את הסיכון לגיל החוסך. למעבר מהיר השאירו פרטים.

קופות גמל מובילות לחוסכים מגיל 50 עד 60

על בסיס תשואה מצטברת לפני דמי ניהול
שם אוקטובר שנה 3 שנים 5 שנים
מיטב דש גמל לבני 50-60 2.55% 21.50% 31.17% 44.46%
כלל תמר 50-60 2.46% 20.62% 29.43% 41.40%
הראל גמל מסלול לגילאי 50 עד 60 2.34% 19.89% 26.95% 39.79%
מנורה מבטחים תגמולים 50-60 2.12% 19.81% 25.55% 38.71%
אלפא מור תגמולים מדרגות 50-60 2.27% 19.16%
ילין לפידות קופת גמל מסלול לבני 50 עד 60 2.85% 19.13% 30.12% 41.51%
הפניקס גמל מסלול לבני 50 עד 60 2.12% 19.05% 28.13% 39.85%
מגדל לתגמולים ולפיצויים מסלול לבני 50 עד 60 2.05% 18.74% 28.22% 37.86%
אינפיניטי גמל מסלול לבני 50 עד 60 2.62% 18.17% 23.31% 32.52%
אנליסט גמל מסלול לבני 50-60 2.54% 17.35% 30.66% 43.56%
הפניקס גמל פאסיבי לבני 50 עד 60 1.70% 16.40% 21.70% 30.81%
אלטשולר שחם גמל לבני 50 עד 60 2.53% 15.18% 29.34% 46.89%
קופות גמל חדשות המתאימות את הסיכון לגיל החוסך. למעבר מהיר לקופות המובילות אנא השאירו פרטים.
קופות לגילאי 60+, קופות בסיכון יותר נמוך באופן יחסי. אלה קופות גמל חדשות המתאימות את הסיכון לגיל החוסך. למעבר השאירו פרטים.

השוואת קופות גמל להשקעה

לצפייה בכל קופות הגמל להשקעה עברו לדף קופת גמל להשקעה.

קופת גמל להשקעה - כללי

על בסיס תשואה מצטברת לפני דמי ניהול
שם אוקטובר מתחילת שנה שנה 3 שנים
הראל גמל להשקעה כללי 2.70% 12.87% 19.85% 27.90%
כלל גמל לעתיד כללי 2.46% 10.74% 19.68% 27.86%
הפניקס גמל להשקעה כללי 2.17% 11.02% 19.54% 28.53%
מור קופות גמל להשקעה כללי 2.39% 11.25% 18.52%
מנורה מבטחים חסכון טופ כללי 2.21% 10.88% 18.26% 24.43%
מיטב דש גמל להשקעה מסלול כללי 2.61% 11.06% 18.15% 27.33%
ילין לפידות קופת גמל להשקעה מסלול כללי 2.79% 11.65% 17.81% 28.87%
אינפיניטי גמל להשקעה כללי 2.58% 10.10% 17.75% 23.58%
מגדל גמל להשקעה כללי 2.09% 10.77% 17.53% 25.97%
אנליסט קופת גמל להשקעה כללי 2.65% 11.21% 17.26% 30.43%
אלטשולר שחם חיסכון פלוס כללי 2.65% 8.29% 13.93% 27.23%
קל גמל להשקעה כללי כללי 1.64% 8.06% 11.46%
אפיק השקעה חדש ואלטרנטיבי לנדל"ן וחסכונות, למעבר מהיר לקופות המובילות השאירו פרטים.
אפיק השקעה חדש ואלטרנטיבי לנדל"ן וחסכונות. קופות גמל להשקעה המשקיעות בעיקר במניות ומתאימות לחוסכים שמוכנים לקחת יותר סיכון כדי להשיג תשואה יותר גדולה. למעבר מהיר לקופות המובילות השאירו פרטים.

קופת גמל להשקעה- מסלול הלכתי

על בסיס תשואה מצטברת לפני דמי ניהול
שם אוקטובר מתחילת שנה שנה 3 שנים
אינפיניטי גמל להשקעה הלכה 2.02% 13.02% 23.45%
הראל גמל להשקעה הלכה 1.53% 10.55% 16.56% 15.32%
מגדל גמל להשקעה הלכתי 1.84% 9.73% 16.19% 20.43%
מיטב דש גמל להשקעה מסלול הלכה 2.39% 9.82% 16.10% 21.03%
כלל גמל לעתיד הלכה 2.00% 8.52% 14.98% 18.16%
מנורה מבטחים חסכון טופ מסלול הלכה 1.42% 7.65% 13.42% 18.24%
אלטשולר שחם חיסכון פלוס הלכה 2.65% 7.47% 12.45% 25.22%
קופות גמל להשקעה שמדיניות ההשקעות שלהן קיבלו הכשר הלכתי או היתר עיסקא, ע"פ ההלכה היהודית. למעבר מהיר לקופות המובילות השאירו פרטים.

השוואת פוליסות חיסכון

חדש במיי גמל נט - השוואת פוליסות חיסכון לפי קבוצות.

פוליסות חיסכון - כללי

על בסיס תשואה מצטברת לפני דמי ניהול
שם אוקטובר שנה 3 שנים 5 שנים
הפניקס מסלול השקעה כללי 1.99% 22.43% 33.13% 50.41%
כלל חברה לביטוח בע"מ כללי 2.52% 21.96% 30.96% 46.53%
הכשרה חברה לביטוח בע"מ - מנוהל באמצעות מיטב דש ניהול תיקים בע"מ - כללי 2.37% 16.61% 29.21% 45.89%
הכשרה חברה לביטוח בע"מ- כללי 1.77% 16.09% 32.76% 43.84%
הכשרה-בסט אינווסט-אלטשולר שחם-כללי 2.68% 13.92% 27.85% 43.34%
מגדל - כללי 2.13% 19.56% 28.74% 43.22%
הכשרה חברה לביטוח בע"מ - בסט אינווסט - ילין לפידות -כללי 2.28% 18.83% 27.45% 42.96%
הראל מסלול כללי 2.31% 19.20% 27.03% 42.31%
מנורה-קרן י' חדשה 2.25% 19.69% 26.35% 41.43%
הפניקס-אקסלנס אינווסט מסלול כללי 1.94% 17.59% 25.42% 38.56%
איילון- כללי 2.09% 18.82% 26.49% 37.91%
פוליסות החיסכון המובילות בשוק באפיק כללי, עם התשואות הגבוהות ביותר.פוליסות החיסכון המובילות בשוק באפיק כללי, עם התשואות הגבוהות ביותר. למעבר מהיר לפוליסות המובילות השאירו פרטים
פוליסות החיסכון המובילות בשוק המתמחות בהשקעה במניות עם התשואות הגבוהות ביותר. למעבר מהיר לפוליסות המובילות השאירו פרטים

להפקדה לפוליסת חיסכון ולקבלת ייעוץ חינם, השאירו פרטים ומשווק פנסיוני יחזור אליכם:

פנסיה

לצפייה בכל קרנות הפנסייה באפיקים המרכזיים עברו לדף פנסיה.
קרן פנסיה המחלקת את השקעותיה בין מניות, אג"ח קונצרני, ואג"ח ממשלתי לפי שיקול דעת מנהלי קרן פנסיה, וברמת סיכון גבוהה יחסית לשני המסלולים האחרים המותאמים לגיל החוסך. השאירו פרטים
קרן פנסיה המחלקת את השקעותיה בין מניות, אג"ח קונצרני, ואג"ח ממשלתי לפי שיקול דעת מנהלי קרן פנסיה, וברמת סיכון בינונית יחסית לשני המסלולים האחרים המותאמים לגיל החוסך. השאירו פרטים
קרן פנסיה המחלקת את השקעותיה בין מניות, אג"ח קונצרני, ואג"ח ממשלתי לפי שיקול דעת מנהלי קרן פנסיה, וברמת סיכון נמוכה יחסית לשני המסלולים האחרים המותאמים לגיל החוסך. השאירו פרטים

חיסכון לכל ילד

להלן שלוש טבלאות עם קופות הגמל להשקעה הפופולאריות ביותר של חיסכון לכל ילד. לצפייה בכל הקופות עברו לדף חיסכון לכל ילד.
למעלה!