קופת גמל להשקעה המפזרת את עיקר השקעותיה בין מניות, אג"ח קונצרני ואג"ח ממשלתי לפי שיקול דעת מנהלי קופת הגמל
קופת גמל להשקעה המשקיעה את נכסיה בעיקר במניות.
קופת גמל להשקעה המשקיעה את נכסיה בעיקר באג"ח. ללא השקעה במניות.
קופת גמל להשקעה המשקיעה את נכסיה בעיקר באג"ח. שיעור ההשקעה במניות לא יעלה על 10% מסך הנכסים.
קופת גמל להשקעה המשקיעה את נכסיה בעיקר באג"ח שיעור ההשקעה במניות לא יעלה על 15% מסך הנכסים.
קופת גמל להשקעה המשקיעה את נכסיה בעיקר באג"ח. שיעור ההשקעה במניות לא יעלה על 20% מסך הנכסים.
קופת גמל להשקעה המשקיעה את נכסיה בעיקר באג"ח. שיעור ההשקעה במניות לא יעלה על 25% מסך הנכסים.
קופת גמל להשקעה המשקיעה את נכסיה בעיקר באג"ח שהונפק ע"י מדינת ישראל.
קופת גמל להשקעה אשר מדיניות ההשקעות שלה קיבלה הכשר הלכתי/ היתר עיסקא.
קופת גמל להשקעה המשקיעה את נכסיה בעיקר במניות בחו"ל.
קופת גמל להשקעה המשקיעה את נכסיה במדדים שונים של אג"ח ומניות, בארץ ו/או ובחו"ל,לפי שיקול דעתם של מנהלי קרן ההשתלמות.
קופת גמל להשקעה המשקיעה את נכסיה בעיקר באג"ח קונצרני (אג"ח שהנפיקו חברות עיסקיות)
קופת גמל להשקעה המשקיעה את נכסיה בעיקר באג"ח שקלי עד טווח פידיון של שנה שהונפק ע"י מדינת ישראל או מק"מ שהנפיק בנק ישראל.
קופת גמל להשקעה המשקיעה את נכסיה בעיקר בניירות ערך שהונפקו בבורסה הישראלית.
קופת גמל להשקעה המשקיעה את נכסיה בעיקר בפקדונות בבנקים או מק"מ שהנפיק בנק ישראל בטווח פדיון קצר מאד של עד 3 חודשים.
קופת גמל להשקעה המשקיעה את נכסיה בעיקר בני"ע ונכסים פיננסים הנסחרים בחו"ל או צמודים למטבע חוץ.
למעבר מהיר ל "" השאר פרטים ומשווק פנסיוני אובייקטיבי יחזור אליך עם הצעה מותאמת אישית עבורך.