השוואת קופות גמל להשקעה

להלן טבלאות השוואת תשואות של קופות גמל להשקעה:

קופת גמל להשקעה - כללי

על בסיס תשואה מצטברת לפני דמי ניהול
שם אוגוסט מתחילת שנה שנה 3 שנים
הפניקס גמל להשקעה כללי 1.17% 8.96% 16.34% 24.01%
כלל גמל לעתיד כללי 1.40% 8.83% 16.26% 23.16%
הראל גמל להשקעה כללי 2.12% 9.84% 15.13% 22.24%
מור קופות גמל להשקעה כללי 0.91% 9.42% 15.10%
מנורה מבטחים חסכון טופ כללי 1.32% 9.20% 15.02% 20.22%
מגדל גמל להשקעה כללי 1.47% 9.08% 14.52% 21.99%
מיטב דש גמל להשקעה מסלול כללי 1.42% 9.06% 14.15% 23.14%
ילין לפידות קופת גמל להשקעה מסלול כללי 1.46% 9.98% 13.86% 24.56%
אינפיניטי גמל להשקעה כללי 1.02% 7.35% 13.40% 18.28%
אנליסט קופת גמל להשקעה כללי 1.66% 9.37% 12.91% 25.88%
הלמן-אלדובי גמל להשקעה כללי 1.22% 7.35% 12.13% 18.37%
פסגות NEXT גמל להשקעה כללי 0.84% 7.55% 12.07% 19.15%
רוב גדול של החוסכים בקופות גמל להשקעה בוחרים באפיק זה המשלב השקעה באג"ח ממשלתי, אג"ח חברות ומניות, לפי שיקול דעת מנהלי הקרן. למעבר מהיר השאירו פרטים.
קופת גמל להשקעה המשקיעה בעיקר במניות. אפיק השקעה זה מסוכן יחסית, ומתאים לחוסכים שמוכנים לקחת יותר סיכון כדי להשיג תשואה עודפת. למעבר מהיר השאירו פרטים.

קופת גמל להשקעה- אג"ח ללא מניות

על בסיס תשואה מצטברת לפני דמי ניהול
שם אוגוסט מתחילת שנה שנה 3 שנים
קל גמל להשקעה אג"ח ללא מניות 0.14% 5.08% 7.28%
הפניקס גמל להשקעה אג"ח ללא מניות 0.78% 3.91% 5.18% 16.68%
קל גמל להשקעה מדד אג"ח 1.73% 4.34% 5.05%
מיטב דש גמל להשקעה מסלול אג"ח 0.71% 3.23% 4.13% 12.29%
אנליסט קופת גמל להשקעה אג"ח 0.58% 3.16% 4.01% 6.78%
פסגות NEXT גמל להשקעה אג"ח 0.60% 2.69% 3.49% 11.49%
כלל גמל לעתיד אג"ח 0.67% 2.65% 3.22% 10.80%
אלטשולר שחם חיסכון פלוס אג"ח ללא מניות 0.75% 2.61% 3.07% 15.43%
מנורה מבטחים חסכון טופ אג"ח 0.74% 2.81% 3.07% 8.66%
קופת גמל להשקעה המשקיעה באג"ח ולא במניות. אפיק השקעה זה פחות מסוכן, ומתאים למשקיעים שלא מעוניינים לקחת סיכונים גבוהים בחיסכון שלהם. למעבר מהיר השאירו פרטים.
קופת גמל שמשקיעה עד 10% מנכסיה במניות. אחוז המניות נמוך יחסית ומתאים לחוסכים שמעוניינים בקופת גמל בסיכון נמוך עם אחוז מניות קטן.

קופת גמל להשקעה - עד 15% מניות

על בסיס תשואה מצטברת לפני דמי ניהול
שם אוגוסט מתחילת שנה שנה 3 שנים
הפניקס גמל להשקעה אג"ח עד 15% מניות 0.94% 5.89% 9.23% 16.78%
כלל גמל לעתיד אג"ח עד 15% מניות 0.99% 4.95% 7.87% 14.78%
אינפיניטי גמל להשקעה אג"ח עד 15% מניות 1.02% 4.97% 7.32% 11.44%
אלטשולר שחם חיסכון פלוס אג"ח עד 15% במניות 0.80% 4.28% 6.08% 17.92%
קופת גמל להשקעה שמשקיעה עד 15% מנכסיה במניות. אחוז המניות נמוך יחסית ומתאים לחוסכים שמעוניינים בקופת גמל להשקעה בסיכון נמוך עם אחוז מניות לא גבוה.

קופת גמל להשקעה - עד 20% מניות

על בסיס תשואה מצטברת לפני דמי ניהול
שם אוגוסט מתחילת שנה שנה 3 שנים
הראל גמל להשקעה אג"ח עד 20% מניות 1.33% 6.36% 9.33% 15.98%
מיטב דש גמל להשקעה מסלו אג"ח עד 20% במניות 0.94% 5.88% 9.22% 17.49%
ילין לפידות קופת גמל להשקעה מסלול אג"ח עד 20% מניות 0.97% 6.02% 8.27% 16.88%
אנליסט קופת גמל להשקעה אג"ח עד 20% במניות 1.09% 4.94% 6.41% 15.11%
קופת גמל להשקעה שמשקיעה עד 20% מנכסיה במניות, המתאימה לחוסכים המעוניינים בחשיפה מקסימלית של 20% מניות בקופת הגמל שלהם.

קופת גמל להשקעה - עד 25% מניות

על בסיס תשואה מצטברת לפני דמי ניהול
שם אוגוסט מתחילת שנה שנה 3 שנים
מור קופת גמל להשקעה אג"ח עד 25% במניות 0.64% 5.99% 10.77%
מנורה מבטחים חסכון טופ פאסיבי - אג"ח עד 25% במניות 1.03% 5.82% 8.01% 13.89%
קופת גמל להשקעה שמשקיעה עד 25% מנכסיה במניות, המתאימה לחוסכים המעוניינים בחשיפה מקסימלית של 25% מניות בקופת הגמל שלהם.
קופת גמל להשקעה המשקיעה באג"ח ממשלתי. אפיק השקעה זה מאוד בטוח, ומתאים למשקיעים שמעוניינים להגן על החיסכון שלהם מפני הפסדים. למעבר מהיר השאר פרטים.

קופת גמל להשקעה- מסלול הלכתי

על בסיס תשואה מצטברת לפני דמי ניהול
שם אוגוסט מתחילת שנה שנה 3 שנים
אינפיניטי גמל להשקעה הלכה 0.56% 13.86% 20.14%
מגדל גמל להשקעה הלכתי 1.31% 8.47% 12.22% 16.79%
הראל גמל להשקעה הלכה 1.88% 9.44% 11.83% 14.18%
מיטב דש גמל להשקעה מסלול הלכה 1.56% 8.37% 11.63% 16.65%
כלל גמל לעתיד הלכה 1.14% 6.83% 11.00% 13.90%
מנורה מבטחים חסכון טופ מסלול הלכה 1.08% 6.90% 10.55% 15.31%
אלטשולר שחם חיסכון פלוס הלכה 0.72% 6.73% 9.74% 22.06%
קופת גמל להשקעה שמדיניות ההשקעות שלה קיבלה הכשר הלכתי / היתר עיסקא, ע"פ ההלכה היהודית.

קופת גמל להשקעה - מניות חו"ל

על בסיס תשואה מצטברת לפני דמי ניהול
שם אוגוסט מתחילת שנה שנה 3 שנים
קופת גמל להשקעה המשקיעה בעיקר במניות בחו"ל. אפיק השקעה זה מסוכן יחסית, ומתאים לחוסכים שמוכנים לקחת יותר סיכון כדי להשיג תשואה עודפת, ומעדיפים השקעה בחו"ל ובמט"ח.

קופת גמל להשקעה - מסלול פאסיבי

על בסיס תשואה מצטברת לפני דמי ניהול
שם אוגוסט מתחילת שנה שנה 3 שנים
הפניקס גמל להשקעה כללי פאסיבי 1.36% 8.51% 13.39% 17.71%
מיטב דש גמל להשקעה מסלול פאסיבי - כללי 1.37% 9.10% 13.02% 20.24%
אנליסט קופת גמל להשקעה פאסיבי כללי 1.16% 7.76% 10.92% 19.00%
הלמן-אלדובי להשקעה פאסיבי - כללי 1.39% 7.64% 10.69% 16.25%
קופת גמל להשקעה שמשקיעה בנכסים העוקבים אחרי מדדי אג"ח ומדדי מניות, בארץ או בחו"ל. מתאימה לחוסכים שמעוניינים להיצמד להשקעה במדדים מובילים ולא מעוניינים בבחירת השקעות של מנהלי קרן ההשתלמות.

קופת גמל להשקעה - אג"ח קונצרני

על בסיס תשואה מצטברת לפני דמי ניהול
שם אוגוסט מתחילת שנה שנה 3 שנים
מור קופת גמל להשקעה מסלול מחקה מדד תל בונד 20 1.69% 5.74% 7.42% 9.96%
פסגות NEXT גמל להשקעה אג"ח קונצרני 0.73% 4.19% 5.87% 11.17%
קופת גמל להשקעה שמשקיעה בעיקר באג"ח של חברות מסחריות, ולא באג"ח ממשלתי (הנחשב בטוח יותר) או במניות (הנחשבות מסוכנות יותר).

קופת גמל להשקעה - אג"ח שקלי טווח קצר

על בסיס תשואה מצטברת לפני דמי ניהול
שם אוגוסט מתחילת שנה שנה 3 שנים
מיטב דש גמל להשקעה מסלול שיקלי טווח קצר 0.03% 0.53% 0.37% 0.91%
הפניקס גמל להשקעה שיקלי טווח קצר 0.01% 0.20% 0.28%
כלל גמל לעתיד שיקלי טווח קצר 0.02% 0.11% 0.16% 0.46%
אנליסט קופת גמל להשקעה שיקלי טווח קצר 0.02% 0.13% 0.15% 0.42%
מגדל גמל להשקעה שיקלי טווח קצר 0.01% 0.03% 0.07% 0.56%
מנורה מבטחים חסכון טופ שיקלי טווח קצר 0.01% 0.01% 0.02% 0.41%
קופת גמל להשקעה שמשקיעה בעיקר באג"ח ממשלתי שקלי קצר טווח, המתאימה לחוסכים אשר אינם מעוניינים בסיכון כלל, ורוצים לשמור על הכסף שחסכו, ומוכנים לקבל עבורו תשואה מאוד נמוכה.

קופת גמל להשקעה - ישראל

על בסיס תשואה מצטברת לפני דמי ניהול
שם אוגוסט מתחילת שנה שנה 3 שנים
קופת גמל להשקעה המשקיעה בעיקר במניות ובאג"ח ישראלים. מתאימה לחוסכים שלא מעוניינים בהשקעה בנכסים בחו"ל ובמט"ח.

קופת גמל להשקעה - כספית

על בסיס תשואה מצטברת לפני דמי ניהול
שם אוגוסט מתחילת שנה שנה 3 שנים
אלטשולר שחם חיסכון פלוס כספי 0.01% 0.02% 0.35%
קופת גמל להשקעה שמשקיעה בעיקר באג"ח ממשלתי שקלי מאוד קצר, המתאימה לחוסכים אשר אינם מעוניינים בסיכון כלל, ורוצים לשמור על הכסף שחסכו, ומוכנים לקבל עבורו תשואה מאוד נמוכה.

קופת גמל להשקעה - מט"ח

על בסיס תשואה מצטברת לפני דמי ניהול
שם אוגוסט מתחילת שנה שנה 3 שנים
פסגות NEXT גמל להשקעה חו"ל -0.25% 7.30% 9.63% 16.87%
מגדל גמל להשקעה חו"ל -0.48% 6.08% 6.41% 12.60%
אנליסט קופת גמל להשקעה חו"ל 0.02% 6.48% 5.86% 20.32%
קופת גמל להשקעה המשקיעה בעיקר במניות ובאג"ח במט"ח. מתאימה לחוסכים המעוניינים בהשקעה בנכסים בחו"ל ובמט"ח.

קופת גמל להשקעה - כל מה שחשוב לדעת: כל היתרונות, כל החסרונות.

קופת גמל להשקעה היא אפשרות חיסכון זמינה, גמישה בדמי ניהול זולים יחסית, למי שמעוניין לחסוך כסף, בלי להתחייב מראש לא למשוך אותו עד גיל הפרישה לפנסיה.

תוכן עניינים:

הכללים והיתרונות של קופת הגמל להשקעה:

 1. כל אזרח בישראל, בכל גיל, יכול להפקיד לקופת גמל להשקעה עד 70,000 ₪ בשנה.
 2. הכסף שהופקד בקופת גמל להשקעה יושקע בהתאם לתשקיף קופת הגמל להשקעה, ובהתאם לשיקול דעת החברה המנהלת את קופת הגמל, בשקיפות, ותחת פיקוח רגולטורי מתמשך של המפקח על הביטוח והחיסכון ברשות שוק ההון של משרד האוצר.
 3. הכסף שהופקד יוכל להמשיך ולצבור רווחים ללא תשלום מס, גם אם תחליטו להעביר אותו ממסלול אחד של קופת גמל להשקעה- למסלול אחר.  אפילו אם תחליטו להעביר אותו מקופת הגמל להשקעה של חברה אחת לקופת גמל להשקעה של חברה אחרת, לא תצטרכו לשלם מס ותוכלו להמשיך לצבור רווחים בקופת הגמל החדשה. כך תוכלו לדחות את תשלום המס, ותגדילו משמעותית את הסכום המצטבר שתחסכו בקופת הגמל להשקעה (בדומה לעקרון-"ריבית דריבית").
 4. הכסף נזיל ופנוי למשיכה בכל זמן וללא תשלום קנס.
 5. המס בגובה 25% מהרווח הריאלי של קופת הגמל להשקעה שלכם, ישולם אך ורק במועד משיכת הכסף.
 6. אם הגעתם לגיל פרישה ועדיין לא משכתם את הכסף, תוכלו לבחור לקבל אותו כקצבה, ולקבל פטור מלא מתשלום מס!
 7. במקרה הצורך תוכלו לבקש הלוואה מהחברה המנהלת את קופת הגמל להשקעה, בריבית מועדפת, תמורת שיעבוד קופת הגמל להשקעה, חלף הצורך למשוך את הכסף ולאבד את הטבות המס.
  מגבלות ההלוואה המקסימלית הן עד 80% משווי קופת הגמל ולתקופה של עד 7 שנים.
 8. דמי הניהול המקסימליים שבתי ההשקעות יכלו לגבות עבור ניהול קופת גמל להשקעה הם : 1.05% מהצבירה ובנוסף 4% מההפקדות.

אנחנו במיי גמל נט, מרכזים עבורכם את כל קופות הגמל להשקעה הקיימות בישראל, ומסדרים אותם בהתאם לסיכון ולאפיק ההשקעות המרכזי, בדף אחד של השוואת תשואות, פשוט ונוח.
כך תוכלו בקלות להשוות ולראות מי הן קופות הגמל להשקעה המצטיינות, אשר השיגו לעמיתים שלהם את התשואה הגבוהה ביותר. כלן הנתונים מוצגים בהשוואה יחסית בין קופות גמל להשקעה דומות, בעלות סיכון דומה, המתמחות באותם אפיקי השקעה מרכזיים.

רוצים לדעת עוד פרטים על קופות גמל להשקעה?

 • המטרה של הקמת קופות גמל להשקעה, היא לתת לציבור אפשרות נוספת לחסוך ולהשקיע במוצר חיסכון נזיל החשוף לשוק ההון, תחת ניהולם של בתי ההשקעות, ולהוות אלטרנטיבה נוספת לפיקדונות ותוכניות החיסכון שמציעים כיום הבנקים לציבור בריביות מאוד נמוכות.
 • כל אזרח בישראל, ללא מגבלה של גיל, יכול להפקיד עד 70,000 ₪ לקופת גמל להשקעה על שמו. זוג הורים לדוגמא, יכולים להפקיד עד 70,000 ₪ בשנה עבור כל אחד משני בני הזוג, ובנוסף להפקיד עד 70,000 ₪ עבור כל אחד מהילדים שלהם, וללא קשר לכסף אשר מופקד עבורם ע"י המדינה ב-"תוכנית חסכון לכל ילד".
  ניתן להפקיד כל סכום, בכל זמן, בהפקדה חודשית שוטפת, או בהפקדות חד-פעמיות, או גם וגם.
  המגבלה היחידה היא הפקדה של עד 70,000 ₪ בשנה, לבעל מספר ת.ז.
 • חשוב לזכור ש-"קופת גמל להשקעה", אינה פיקדון. קופת גמל להשקעה משקיעה את ההפקדות של החוסכים בה, באותם נכסים כמו קופת גמל רגילה (בעיקר: אג"ח ממשלתי, אג"ח חברות, מניות ומט"ח).
  נכסים אלו נסחרים רובם ככולם בשוק ההון ומחיריהם משתנים בהתאם להיצע ולביקוש לאותם נכסים בשוק.
 • קופת גמל להשקעה דוחה את תשלום המס (25% על הרווח הריאלי), גם במעבר בין קופות גמל ואפיקי השקעה, עד לרגע המשיכה של קופת הגמל להשקעה. דחיית תשלום המס מגדילה את הסכום שנצבר בפועל, מאחר וסך המס שנדחה ממשיך לצבור רווחים, וחוזר חלילה (בדומה לעקרון "ריבית דריבית").
  במקרה והחוסך יבחר לקבל את הכסף בגיל פרישה כקצבה, קבלת הכסף תהיה פטורה לחלוטין מתשלום מס, ללא קשר להכנסות נוספות שיש לו, בניגוד לאפיקי חסכון פנסיוני אחרים.
 • לעניין ירושה: השארים או היורשים של חוסך שמקבל קצבה פטורה ממס מקופת גמל להשקעה, יוכלו לקבל גם הם קצבה פטורה ממס, בגיל פרישה. אם יחליטו היורשים למשוך את כל הכסף, הם יוכלו לעשות זאת בכל זמן, תחת תשלום מס של 25% על הרווח הריאלי.
 • דמי הניהול המקסימליים שבתי ההשקעות יכלו לגבות נקבעים על פי תקנות משרד האוצר ועומדים כיום על : 1.05% מהצבירה ובנוסף 4% מההפקדות (לא כולל הוצאות ישירות עבור ניהול השקעות חיצוני), בדומה לדמי הניהול המקסימליים בקופות הגמל ובביטוחי המנהלים. שימו לב: מדובר בדמי ניהול מקסימליים. מיקוח, והשוואה יוכלו ללא ספק להוריד את שיעור דמי הניהול שתשלמו בפועל. ממוצע דמי הניהול נמוך משמעותית מהשיעורים הללו.

קופות גמל להשקעה משווקות גם בבנקים וגם על ידי סוכני הביטוח אשר גובים את עמלת השיווק או ההפצה שלהם, ישירות מהגופים המנהלים את קופת הגמל, ולא מיתרת חשבון קופת הגמל להשקעה של החוסך.

יתרונות קופת גמל להשקעה על אפיקי החסכון האחרים:

יתרונות קופת גמל להשקעה מול תכניות חיסכון בבנקים:

 1. קופת גמל להשקעה נזילה למשיכה בכל זמן וללא תשלום קנס, לעומת תכנית חסכון בבנק שאינה נזילה ואינה ניתנת למשיכה ללא קנס עד תום תקופת תכנית החיסכון.
 2. קופת גמל להשקעה משקיעה את הכסף בנכסים פיננסים הנסחרים בשוק ההון, כגון אג"ח ומניות- המעניקים בפרספקטיבה היסטורית לאורך זמן, תשואות הגבוהות משמעותית מהריביות שמעניקים הבנקים לחוסכים בתוכניות החיסכון.
 3. קופת גמל להשקעה דוחה את תשלום המס במעבר בין מסלולים, ואף במעבר בין קופות גמל להשקעה שונות, תכנית חסכון אינה דוחה את תשלום המס.
 4. קופת גמל להשקעה מאפשרת לחוסך אשר הגיע לגיל 60 ולא משך עדיין את הכסף, למשוך אותו כקצבה עם פטור מלא מתשלום מס על הרווחים, תכנית חיסכון אינה מאפשרת משיכת הכסף עם פטור ממס.
  תשלום המס (אם וכאשר ישולם), שווה בשני האפיקים: 25% על הרווח הריאלי. אולם, אם תבחרו בתוכנית חסכון שקלית אשר אינה צמודה למדד המחירים לצרכן, תשלמו מס מופחת של 15% על הרווח הריאלי.
 5. החיסרון היחיד של קופת הגמל להשקעה מול תכנית החיסכון בבנק, הוא העובדה שהתשואה בקופת גמל להשקעה אינה מובטחת ותלויה בביצועי קופת הגמל בשוק ההון, לעומת הריבית הקבועה (והנמוכה משמעותית באופן יחסי) של תכנית החיסכון בבנק.

יתרונות קופת גמל להשקעה מול קרן נאמנות:

קופת גמל להשקעה וקרן נאמנות הן מוצרים דומים, יתרון קופת גמל להשקעה מסתכם בהטבות המס הגלומות:

 1. קופת הגמל להשקעה דוחה את תשלום המס במעבר בין מסלולים, ואף במעבר בין קופות גמל להשקעה שונות, קרן נאמנות אינה דוחה את תשלום המס בעת מעבר מקרן נאמנות אחת לשניה, והדבר נחשב ל-"אירוע מס".
 2. קופת גמל להשקעה מאפשרת לחוסך שהגיע לגיל 60 ולא משך עדיין את הכסף, למשוך אותו כקצבה עם פטור מלא מתשלום מס על הרווחים, קרן נאמנות אינה מאפשרת משיכת הכסף עם פטור ממס.
  תשלום המס (אם וכאשר ישולם) שווה בשני האפיקים: 25% על הרווח הריאלי.

החסרונות של קופת הגמל להשקעה מול קרן הנאמנות הם:

 1. מבחר נמוך יותר של אפיקים וקופות לעומת שלל קרנות הנאמנות הפעילות בישראל.
 2. אפשרות למעקב יום-יומי אחר תשואות קרן הנאמנות המפורסמות מדי ערב, לעומת תשואות קופת הגמל להשקעה המפורסמות פעם בחודש.

יתרונות קופת גמל להשקעה מול פוליסת חסכון:

גם כאן יתרון קופת גמל להשקעה מסתכם בהטבות המס הגלומות:

 1. קופת גמל להשקעה דוחה את תשלום המס במעבר בין מסלולים, וגם במעבר בין קופות גמל להשקעה של חברות שונות. פוליסת חסכון אמנם דוחה את תשלום המס במעבר בין המסלולים, אך היא אינה דוחה אותו במעבר בין פוליסות חסכון של חברות שונות, והדבר נחשב ל-"אירוע מס".
 2. קופת גמל להשקעה מאפשרת לחוסכים אשר הגיעו לגיל 60 ולא משכו עדיין את הכסף, למשוך אותו כקצבה עם פטור מלא מתשלום מס על הרווחים, פוליסת חסכון אינה מאפשרת משיכת הכסף עם פטור ממס. תשלום המס אם וכאשר ישלום בשני האפיקים שווה: 25% על הרווח הריאלי.
 3. דמי הניהול הזולים יחסית. למרות שבעתיד סביר להניח שדמי הניהול בין שני המוצרים יהיו דומים, כרגע דמי הניהול הממוצעים בקופות הגמל להשקעה, נמוכים יחסית לדמי הניהול הממוצעים בפוליסות החיסכון.

איך לבחור קופת גמל להשקעה:

הדבר הראשון שעליכם לעשות הוא לבחור את רמת הסיכון שאתם רוצים להשקיע בה את הכסף שלכם:

 1. רמת סיכון גבוהה- קופת גמל להשקעה המשקיעה את עיקר נכסיה במניות.
 2. רמת סיכון בינונית- קופת גמל להשקעה המשקיעה את נכסיה בפיזור בין אג"ח ממשלתי, אג"ח קונצרני ומניות.
 3. רמת סיכון נמוכה- קופת גמל להשקעה המשקיעה את עיקר נכסיה באג"ח ממשלתי, אג"ח קונצרני, מק"מ ופיקדונות קצרים, וללא מניות.

בנוסף יש קופות גמל להשקעה המתמחות במגוון תחומים, כגון: קופות גמל להשקעה המשקיעות רק במניות ובאג"ח הנסחרים בחו"ל, קופות גמל להשקעה המשקיעות לפי ההלכה, קופות גמל להשקעה המוגבלות בשיעור החשיפה למניות (10%/15%/20%/25%), או קופות גמל להשקעה העוקבות אחרי מדד מניות או אג"ח מסוים בארץ ו/או בחו"ל באופן פאסיבי.

אנחנו במיי גמל נט, מרכזים עבורכם את כל קופות הגמל להשקעה הקיימות בישראל.
אנחנו מסווגים אותן לקבוצות השוואה נפרדות לפי רמת סיכון ולפי אפיק ההשקעות המרכזי, כדי שתוכלו להשוות אותן בצורה טובה ונכונה.
במיי גמל נט תוכלו תמיד למצוא בקלות את קופות הגמל להשקעה המובילות את השוק בתשואה, בטווחי הזמן שונים, בכל רמת סיכון, ובכל אפיק השקעות שתבחרו.
כמו בכל שינוי או החלטה משמעותית בנוגע לכספי החיסכון שלכם, אנחנו במיי גמל נט ממליצים לכם להתייעץ עם איש מקצוע מוסמך- היועץ הפנסיוני שלכם.
זה תמיד ללא התחייבות, וברוב מכריע של המקרים, גם ללא עלות לחוסך.

להפקדה לקופת גמל להשקעה ולקבלת ייעוץ חינם, השאירו פרטים ומשווק פנסיוני יחזור אליכם:

למעלה!