מבולבלים מהמספרים?

השאירו פרטים וקבלו מידע נוסף ללא התחייבות ממשווק פנסיוני אובייקטיבי

השוואת קרנות השתלמות

קרנות השתלמות מובילות באפיק כללי

על בסיס תשואה מצטברת לפני דמי ניהול
www.mygemel.net
שם אפריל שנה 3 שנים 5 שנים
אנליסט השתלמות כללי -1.78% 11.94% 14.50% 34.72%
ילין לפידות קרן השתלמות מסלול כללי -1.55% 11.55% 14.16% 34.29%
מור השתלמות כללי -1.13% 10.91% 15.59% 56.78%
הפניקס השתלמות כללי -1.26% 10.27% 11.65% 33.02%
מיטב השתלמות כללי -1.51% 10.07% 13.19% 34.48%
אלטשולר שחם השתלמות כללי -1.12% 9.65% 4.78% 23.88%
מיטב השתלמות עד 6 שנות וותק -1.32% 9.59% 13.63% 35.21%
מגדל השתלמות כללי -1.45% 9.51% 13.08% 31.14%
הפניקס השתלמות לטווח קצר -1.24% 9.39% 6.04% 28.09%
מנורה מבטחים השתלמות כללי -1.24% 9.27% 10.91% 26.54%
כלל השתלמות כללי -1.51% 8.51% 10.15% 30.98%
הראל השתלמות כללי -1.37% 8.42% 12.01% 28.73%
תשואה ממוצעת לקבוצה -1.37% 10.50% 11.64% 29.98%

קרן השתלמות - מניות

על בסיס תשואה מצטברת לפני דמי ניהול
www.mygemel.net
שם אפריל שנה 3 שנים 5 שנים
אנליסט השתלמות מניות -3.48% 21.07% 20.80% 73.54%
אינפיניטי השתלמות מניות בישראל -3.13% 20.72% 20.93% 52.44%
ילין לפידות קרן השתלמות מסלול מניות -2.63% 19.08% 22.45% 63.66%
אלטשולר שחם השתלמות מניות -2.31% 16.99% 5.33% 34.41%
מור השתלמות מניות -2.59% 16.87% 16.25% 118.58%
מיטב השתלמות מניות -2.94% 16.62% 14.51% 48.35%
מנורה השתלמות-מניות -2.68% 16.39% 13.53% 44.46%
מגדל השתלמות מניות -3.07% 16.23% 15.27% 48.52%
הפניקס השתלמות מניות -2.87% 15.96% 12.37% 48.19%
הראל השתלמות מסלול מניות -3.18% 14.20% 15.87% 47.00%
כלל השתלמות מניות -3.08% 13.69% 8.96% 41.24%
מור השתלמות -מדד "מניות תל אביב 35" -3.02% 9.51% 17.39% 22.69%
תשואה ממוצעת לקבוצה -2.64% 17.78% 16.53% 50.96%

קרן השתלמות - מסלול מדד S&P 500

על בסיס תשואה מצטברת לפני דמי ניהול
www.mygemel.net
שם אפריל שנה 3 שנים 5 שנים
הראל השתלמות - מחקה מדד s&p 500 -1.34% 28.42% 44.33%
מור השתלמות -מניות S&P500 -1.89% 26.74% 37.54% 79.60%
אנליסט השתלמות מחקה מדד S&P500 -1.72% 26.66%
מנורה מבטחים השתלמות מחקה מדד S&P500 -1.69% 26.53%
מיטב השתלמות מחקה מדד S&P500 -2.25% 26.43% 42.74%
כלל השתלמות עוקב מדד s&p 500 -2.04% 26.18% 43.10%
הפניקס השתלמות מחקה מדד s&p500 -2.19% 26.08% 44.29%
תשואה ממוצעת לקבוצה -1.86% 26.93% 42.40% 79.60%
לצפייה בכל הקרנות ובמדריך קרנות השתלמות - עברו לדף קרנות השתלמות.

השוואת קופות גמל

קופות גמל מובילות לחוסכים עד גיל 50

על בסיס תשואה מצטברת לפני דמי ניהול
www.mygemel.net
שם אפריל שנה 3 שנים 5 שנים
אנליסט גמל - מסלול לבני 50 ומטה -2.10% 13.33% 14.29% 38.77%
הפניקס גמל פאסיבי לבני 50 ומטה -1.93% 13.20% 10.60% 27.72%
ילין לפידות קופת גמל מסלול לבני 50 ומטה -1.79% 12.75% 15.29% 39.14%
אלפא מור תגמולים מדרגות עד 50 -1.48% 11.93% 14.72% 66.00%
אלטשולר שחם גמל לבני 50 ומטה -1.33% 11.11% 4.30% 25.97%
מנורה מבטחים תגמולים עד 50 -1.28% 11.09% 10.79% 30.13%
הפניקס גמל לבני 50 ומטה -1.53% 10.92% 9.47% 35.98%
מגדל לתגמולים ולפיצויים מסלול לבני 50 ומטה -1.77% 10.86% 12.04% 32.36%
מיטב גמל לבני 50 ומטה -1.76% 10.81% 12.44% 35.44%
כלל תמר עד 50 -1.62% 9.44% 9.59% 31.93%
הראל גמל מסלול לגילאי 50 ומטה -1.73% 9.03% 11.97% 29.83%
תשואה ממוצעת לקבוצה -1.59% 12.33% 11.02% 31.49%

קופות גמל מובילות לחוסכים מגיל 50 עד 60

על בסיס תשואה מצטברת לפני דמי ניהול
www.mygemel.net
שם אפריל שנה 3 שנים 5 שנים
אינפיניטי גמל מסלול לבני 50 עד 60 -1.42% 14.77% 15.87% 34.05%
אנליסט גמל מסלול לבני 50-60 -1.74% 11.71% 12.77% 32.89%
ילין לפידות קופת גמל מסלול לבני 50 עד 60 -1.54% 11.57% 14.30% 34.19%
הפניקס גמל פאסיבי לבני 50 עד 60 -1.68% 11.49% 9.45% 23.50%
הפניקס גמל מסלול לבני 50 עד 60 -1.22% 10.51% 10.12% 29.94%
אלפא מור תגמולים מדרגות 50-60 -1.11% 10.20% 14.26% 55.47%
מיטב גמל לבני 50-60 -1.52% 10.15% 13.51% 34.69%
מגדל לתגמולים ולפיצויים מסלול לבני 50 עד 60 -1.47% 9.71% 12.10% 30.32%
מנורה מבטחים תגמולים 50-60 -1.20% 9.49% 10.85% 26.96%
אלטשולר שחם גמל לבני 50 עד 60 -1.06% 9.14% 4.35% 23.76%
כלל תמר 50-60 -1.48% 8.74% 8.39% 28.03%
הראל גמל מסלול לגילאי 50 עד 60 -1.40% 8.28% 11.86% 28.70%
תשואה ממוצעת לקבוצה -1.33% 10.99% 11.21% 28.68%

קופות גמל מובילות לחוסכים מגיל 60 ומעלה

על בסיס תשואה מצטברת לפני דמי ניהול
www.mygemel.net
שם אפריל שנה 3 שנים 5 שנים
אלפא מור תגמולים מדרגות 60 ומעלה -0.45% 8.73% 13.07% 38.78%
הפניקס גמל פאסיבי לבני 60 ומעלה -1.30% 8.63% 5.66% 16.49%
אנליסט גמל מסלול לבני 60 ומעלה -1.13% 8.02% 7.16% 18.54%
ילין לפידות קופת גמל מסלול לבני 60 ומעלה -1.41% 7.61% 8.00% 20.30%
מגדל לתגמולים ולפיצויים מסלול לבני 60 ומעלה -1.03% 7.55% 7.31% 20.36%
הפניקס גמל לבני 60 ומעלה -0.89% 7.39% 7.82% 23.29%
מיטב גמל לבני 60 ומעלה -1.13% 7.31% 10.29% 26.76%
מנורה מבטחים תגמולים 60 ומעלה -0.81% 7.09% 6.01% 16.63%
אלטשולר שחם גמל לבני 60 ומעלה -0.48% 6.45% 4.38% 19.56%
כלל תמר 60 ומעלה -1.03% 6.26% 6.34% 21.23%
הראל גמל מסלול לגילאי 60 ומעלה -0.86% 6.03% 7.18% 18.98%
תשואה ממוצעת לקבוצה -0.91% 7.74% 6.66% 17.58%
לצפייה בכל הקופות ובמדריך קופות גמל - עברו לדף קופות גמל.

השוואת קופות גמל להשקעה

קופת גמל להשקעה - כללי

על בסיס תשואה מצטברת לפני דמי ניהול
www.mygemel.net
שם אפריל שנה 3 שנים 5 שנים
אנליסט קופת גמל להשקעה כללי -1.81% 11.96% 13.56% 33.96%
ילין לפידות קופת גמל להשקעה מסלול כללי -1.54% 11.83% 13.36% 33.17%
הפניקס גמל להשקעה כללי -1.29% 10.73% 9.26% 29.63%
הראל גמל להשקעה כללי -1.03% 10.71% 12.55% 29.27%
מור קופות גמל להשקעה כללי -1.17% 10.67% 12.94% 47.82%
מיטב גמל להשקעה מסלול כללי -1.55% 10.23% 11.11% 29.47%
אלטשולר שחם חיסכון פלוס כללי -1.15% 9.98% 4.21% 22.13%
מגדל גמל להשקעה כללי -1.58% 9.98% 10.96% 27.79%
מנורה מבטחים גמל להשקעה כללי -1.14% 9.95% 9.93% 25.29%
כלל גמל לעתיד כללי -1.54% 9.22% 8.68% 27.18%
תשואה ממוצעת לקבוצה -1.25% 11.12% 10.56% 30.58%

קופת גמל להשקעה - מניות

על בסיס תשואה מצטברת לפני דמי ניהול
www.mygemel.net
שם אפריל שנה 3 שנים 5 שנים
אינפיניטי גמל להשקעה מניות -2.29% 25.96% 28.80% 68.26%
אנליסט קופת גמל להשקעה מניות -3.48% 20.82% 19.92% 71.56%
הראל גמל להשקעה מניות -2.43% 19.20% 19.74% 50.73%
ילין לפידות קופת גמל להשקעה מסלול מניות -2.66% 19.13% 22.13% 62.10%
אלטשולר שחם חיסכון פלוס מניות -2.33% 17.05% 5.44% 34.15%
מור קופות גמל להשקעה מניות -2.55% 16.93% 12.73% 102.37%
מיטב גמל להשקעה מסלול מניות -2.90% 16.80% 14.74% 46.59%
הפניקס גמל להשקעה מניות -3.06% 16.29% 12.34% 43.59%
מגדל גמל להשקעה מניות -3.04% 16.18% 14.98% 48.31%
כלל גמל לעתיד מניות -3.10% 13.71% 8.16% 40.25%
תשואה ממוצעת לקבוצה -2.66% 17.21% 16.07% 50.41%

קופת גמל להשקעה - מסלול מדד S&P 500

על בסיס תשואה מצטברת לפני דמי ניהול
www.mygemel.net
שם אפריל שנה 3 שנים 5 שנים
הראל גמל להשקעה מחקה מדד s&p 500 -1.34% 28.47% 45.43%
מור קופת גמל להשקעה מסלול מחקה מדד S&P500 -1.89% 26.85% 39.44% 83.27%
אנליסט קופת גמל להשקעה מחקה מדד S&P500 -1.72% 26.62%
מגדל גמל להשקעה מחקה מדד s&p500 -1.88% 26.56% 42.64%
מנורה מבטחים גמל להשקעה מחקה מדד S&P500 -1.70% 26.54%
מיטב גמל להשקעה מחקה מדד S&P 500 -2.25% 26.53% 42.66%
כלל גמל לעתיד עוקב מדד s&p 500 -2.03% 26.24% 43.48%
הפניקס גמל להשקעה מחקה מדד S&P500 -2.20% 26.12% 44.39%
תשואה ממוצעת לקבוצה -1.91% 26.74% 43.01% 83.27%
לצפייה בכל קופות הגמל להשקעה עברו לדף קופת גמל להשקעה.

השוואת פוליסות חיסכון

פוליסות חיסכון - כללי

על בסיס תשואה מצטברת לפני דמי ניהול
www.mygemel.net
שם אפריל שנה 3 שנים 5 שנים
הפניקס מסלול השקעה כללי -1.12% 10.41% 14.41% 38.48%
הכשרה חברה לביטוח בע"מ- כללי -1.36% 9.32% 9.81% 36.22%
הכשרה חברה לביטוח בע"מ - מנוהל באמצעות מיטב ניהול תיקים בע"מ - כללי -1.08% 11.17% 12.32% 32.10%
כלל חברה לביטוח בע"מ כללי -1.46% 8.23% 10.23% 30.75%
מגדל - כללי -1.36% 8.96% 11.96% 30.38%
איילון- כללי -1.41% 10.06% 11.82% 28.71%
הכשרה חברה לביטוח בע"מ - בסט אינווסט - ילין לפידות -כללי -1.45% 10.67% 11.24% 28.69%
הראל מסלול כללי -1.22% 8.00% 11.76% 28.54%
הפניקס-אקסלנס אינווסט מסלול כללי -0.94% 11.67% 9.82% 28.16%
מנורה-קרן י' חדשה -1.17% 9.53% 10.71% 27.38%
אי.די.אי.-כללי -1.42% 9.80% 5.12% 24.77%
הכשרה-בסט אינווסט-אלטשולר שחם-כללי -1.09% 10.12% 4.06% 21.42%
תשואה ממוצעת לקבוצה -1.24% 9.89% 9.97% 29.63%

פוליסות חיסכון - מניות

על בסיס תשואה מצטברת לפני דמי ניהול
www.mygemel.net
שם אפריל שנה 3 שנים 5 שנים
הכשרה חברה לביטוח בע"מ -מנוהל באמצעות מיטב ניהול תיקים בע"מ- מניות -3.06% 18.43% 22.10% 68.39%
הכשרה חברה לביטוח בע"מ - מנוהל באמצעות ילין לפידות ניהול תיקי השקעות בע"מ -מניות -2.59% 18.57% 21.06% 54.64%
הכשרה- מניות -2.70% 17.55% 11.25% 54.04%
הפניקס-אקסלנס אינווסט מסלול השקעה מניות -1.50% 19.35% 19.51% 52.93%
מגדל מסלול מניות -3.09% 16.42% 15.99% 49.17%
הפניקס מסלול השקעה מתמחה מניות -3.05% 16.03% 12.96% 48.99%
הראל מסלול מניות -3.18% 13.81% 15.40% 48.39%
מנורה מבטחים ביטוח בע"מ מניות -2.56% 16.39% 14.22% 45.01%
כלל-מניות -3.04% 13.53% 10.40% 43.35%
איילון מסלול מניות -2.71% 16.04% 15.79% 41.22%
הכשרה חברה לביטוח בע"מ -מנוהל באמצעות אלטשולר שחם בע"מ-מניות -2.09% 17.79% 6.16% 35.80%
איי. די. איי. מסלול מניות -1.71% 18.68%
תשואה ממוצעת לקבוצה -2.60% 16.83% 14.37% 49.27%

להפקדה לפוליסת חיסכון ולקבלת ייעוץ חינם, השאירו פרטים ומשווק פנסיוני יחזור אליכם:

לצפייה בכל פוליסות החיסכון עברו לדף פוליסות חיסכון.

השוואת קרנות פנסיה

פנסיה מקיפה מסלול לבני 50 ומטה

על בסיס תשואה מצטברת לפני דמי ניהול
www.mygemel.net
שם אפריל שנה 3 שנים 5 שנים
הפניקס פנסיה מקיפה - מסלול לבני 50 ומטה -1.19% 12.28% 21.70% 47.48%
מיטב מקיפה מסלול לבני 50 ומטה -1.26% 11.83% 19.58% 45.92%
כלל פנסיה לבני 50 ומטה -1.20% 10.51% 18.66% 43.77%
מגדל מקפת אישית לבני 50 ומטה -1.31% 11.22% 18.91% 41.06%
הראל פנסיה - גילאי 50 ומטה -1.37% 9.11% 17.73% 38.80%
הפניקס פנסיה מקיפה מסלול פאסיבי לבני 50 ומטה -1.39% 13.35% 19.55% 38.64%
אלטשולר שחם פנסיה מקיפה מסלול לבני 50 ומטה -1.20% 12.76% 12.06% 38.19%
מור פנסיה מקיפה - מסלול לבני 50 ומטה -0.91% 15.27%
אינפיניטי מקיפה מסלול לבני 50 ומטה -0.81% 15.45%
תשואה ממוצעת לקבוצה -1.18% 12.42% 18.31% 41.98%

פנסיה מקיפה מסלול לבני 50-60

על בסיס תשואה מצטברת לפני דמי ניהול
www.mygemel.net
שם אפריל שנה 3 שנים 5 שנים
מיטב מקיפה 50-60 -1.06% 11.13% 20.35% 45.72%
הפניקס פנסיה מקיפה - מסלול לבני 50 עד 60 -0.90% 11.47% 19.17% 41.02%
כלל פנסיה לבני 50-60 -1.10% 9.81% 17.26% 39.02%
מגדל מקפת אישית לבני 50 עד 60 -1.06% 10.40% 17.84% 37.12%
הראל פנסיה - גילאי 50 עד 60 -1.04% 8.78% 17.23% 36.09%
הפניקס פנסיה מקיפה מסלול פאסיבי לבני 50 עד 60 -1.21% 11.93% 17.91% 34.10%
אלטשולר שחם פנסיה מקיפה מסלול לבני 50-60 -0.93% 11.94% 12.58% 33.97%
מור פנסיה מקיפה - מסלול לבני 50 עד 60 -0.72% 14.06%
אינפיניטי מקיפה מסלול לבני 50 עד 60 -0.72% 14.71%
תשואה ממוצעת לקבוצה -0.97% 11.58% 17.48% 38.15%

פנסיה מקיפה מסלול לבני 60 ומעלה

על בסיס תשואה מצטברת לפני דמי ניהול
www.mygemel.net
שם אפריל שנה 3 שנים 5 שנים
הפניקס פנסיה מקיפה - מסלול לבני 60 ומעלה -0.47% 9.07% 14.68% 31.74%
כלל פנסיה לבני 60 ומעלה -0.61% 7.62% 14.89% 31.46%
מיטב מקיפה 60 ומעלה -0.63% 8.93% 15.44% 31.40%
אלטשולר שחם פנסיה מקיפה מסלול לבני 60 ומעלה -0.36% 8.33% 12.17% 29.55%
מגדל מקפת אישית לבני 60 ומעלה -0.55% 8.30% 14.63% 29.44%
הראל פנסיה - גילאי 60 ומעלה -0.58% 6.82% 12.96% 27.23%
הפניקס פנסיה מקיפה מסלול פאסיבי לבני 60 ומעלה -0.67% 9.04% 13.59% 25.99%
מור פנסיה מקיפה - מסלול לבני 60 ומעלה -0.53% 10.79%
אינפיניטי מקיפה מסלול לבני 60 ומעלה -0.60% 11.98%
תשואה ממוצעת לקבוצה -0.56% 8.99% 14.05% 29.54%
לצפייה בכל קרנות הפנסייה באפיקים המרכזיים עברו לדף פנסיה.

חיסכון לכל ילד

חיסכון לכל ילד- לחוסכים המעדיפים סיכון מוגבר

על בסיס תשואה מצטברת לפני דמי ניהול
www.mygemel.net
שם אפריל שנה 3 שנים 5 שנים
אינפיניטי חיסכון לילד - חוסכים המעדיפים סיכון מוגבר -2.02% 23.12% 28.01% 72.94%
מור חיסכון לילד - חוסכים המעדיפים סיכון מוגבר -2.15% 16.09% 22.37% 39.36%
אנליסט חיסכון לילד- חוסכים המעדיפים סיכון מוגבר -3.49% 20.98% 21.42% 75.56%
הפניקס חיסכון לילד - חוסכים המעדיפים סיכון מוגבר -2.65% 17.64% 17.21% 46.03%
מיטב חיסכון לילד - חוסכים המעדיפים סיכון מוגבר -3.04% 16.60% 15.25% 47.13%
מגדל חסכון לילד - חוסכים המעדיפים סיכון מוגבר -2.94% 15.85% 14.92% 46.58%
הראל חיסכון לילד - חוסכים המעדיפים סיכון מוגבר -3.16% 14.12% 14.70% 47.99%
מנורה מבטחים חסכון לילד - חוסכים המעדיפים סיכון מוגבר -2.63% 16.52% 13.88% 46.37%
סלייס גמל חסכון לילד - חוסכים המעדיפים סיכון מוגבר -1.77% 19.51% 12.73% 34.87%
אלטשולר שחם חיסכון לילד - חוסכים המעדיפים סיכון מוגבר -2.34% 17.03% 5.72% 35.90%
תשואה ממוצעת לקבוצה -2.62% 17.75% 16.62% 49.27%

חיסכון לכל ילד- לחוסכים המעדיפים סיכון בינוני

על בסיס תשואה מצטברת לפני דמי ניהול
www.mygemel.net
שם אפריל שנה 3 שנים 5 שנים
אנליסט חיסכון לילד - חוסכים המעדיפים סיכון בינוני -1.80% 11.85% 14.44% 33.12%
אינפיניטי חיסכון לילד - חוסכים המעדיפים סיכון בינוני -1.28% 14.33% 13.35% 31.12%
מיטב חיסכון לילד - חוסכים המעדיפים סיכון בינוני -1.60% 10.36% 10.41% 27.46%
מנורה מבטחים חסכון לילד - חוסכים המעדיפים סיכון בינוני -1.04% 10.03% 10.39% 25.99%
הראל חיסכון לילד - חוסכים המעדיפים סיכון בינוני -1.34% 8.29% 9.66% 25.41%
מור חיסכון לילד - חוסכים המעדיפים סיכון בינוני -0.90% 9.23% 9.04% 20.06%
מגדל חסכון לילד - חוסכים המעדיפים סיכון בינוני -1.52% 9.71% 8.92% 25.47%
הפניקס חיסכון לילד - חוסכים המעדיפים סיכון בינוני -1.48% 10.74% 8.26% 28.19%
סלייס גמל חסכון לילד - חוסכים המעדיפים סיכון בינוני -0.51% 11.38% 5.64% 14.28%
אלטשולר שחם חיסכון לילד - חוסכים המעדיפים סיכון בינוני -1.15% 10.27% 5.45% 24.13%
תשואה ממוצעת לקבוצה -1.26% 10.62% 9.56% 25.52%

חיסכון לכל ילד- לחוסכים המעדיפים סיכון מועט

על בסיס תשואה מצטברת לפני דמי ניהול
www.mygemel.net
שם אפריל שנה 3 שנים 5 שנים
מיטב חיסכון לילד - חוסכים המעדיפים סיכון מועט -1.10% 7.81% 7.51% 20.08%
אינפיניטי חיסכון לילד - חוסכים המעדיפים סיכון מועט -0.77% 10.22% 7.40% 16.28%
אנליסט חיסכון לילד - חוסכים המעדיפים סיכון מועט -1.11% 8.08% 6.59% 17.70%
סלייס גמל חיסכון לילד - חוסכים המעדיפים סיכון מועט -0.23% 7.95% 6.45% 17.74%
הראל חיסכון לילד - חוסכים המעדיפים סיכון מועט -0.45% 6.00% 5.37% 13.28%
מגדל חסכון לילד - חוסכים המעדיפים סיכון מועט -0.95% 6.61% 5.34% 16.16%
מנורה מבטחים חסכון לילד - חוסכים המעדיפים סיכון מועט -0.51% 5.75% 5.21% 11.82%
אלטשולר שחם חיסכון לילד - חוסכים המעדיפים סיכון מועט -0.52% 6.66% 4.87% 20.07%
הפניקס חיסכון לילד - חוסכים המעדיפים סיכון מועט -0.37% 5.01% 3.15% 11.69%
מורחיסכון לילד - חוסכים המעדיפים סיכון מועט -0.71% 6.59% 3.04% 11.22%
תשואה ממוצעת לקבוצה -0.67% 7.07% 5.49% 15.60%
להלן שלוש טבלאות עם קופות הגמל להשקעה הפופולאריות ביותר של חיסכון לכל ילד. לצפייה בכל הקופות עברו לדף חיסכון לכל ילד.

מבולבלים מהמספרים?

השאירו פרטים וקבלו מידע נוסף ללא התחייבות ממשווק פנסיוני אובייקטיבי
למעלה!