השוואת קרנות השתלמות

לצפייה בכל הקרנות ובמדריך קרנות השתלמות - עברו לדף קרנות השתלמות.

קרנות השתלמות מובילות באפיק כללי

על בסיס תשואה מצטברת לפני דמי ניהול
www.mygemel.net
שם אוקטובר שנה 3 שנים 5 שנים
מור השתלמות כללי 2.16% -3.32% 26.41%
מגדל השתלמות כללי 1.97% -4.63% 14.25% 25.22%
הראל השתלמות כללי 1.79% -4.78% 12.64% 23.29%
מיטב דש השתלמות עד 6 שנות וותק 1.67% -4.78% 16.50% 28.21%
כלל השתלמות כללי 1.69% -4.89% 15.24% 28.39%
אנליסט השתלמות כללי 1.28% -5.02% 13.79% 25.72%
הפניקס השתלמות כללי 1.82% -5.19% 14.59% 27.37%
מנורה מבטחים השתלמות כללי 2.07% -5.49% 9.89% 20.98%
מיטב דש השתלמות כללי 2.07% -5.76% 15.46% 27.34%
ילין לפידות קרן השתלמות מסלול כללי 1.91% -6.63% 11.95% 24.51%
הפניקס השתלמות לטווח קצר 1.59% -7.21% 11.78% 23.89%
אלטשולר שחם השתלמות כללי 1.86% -9.55% 5.83% 19.97%
תשואה ממוצעת לקבוצה 1.70% -6.22% 10.29% 20.26%

קרן השתלמות - מניות

על בסיס תשואה מצטברת לפני דמי ניהול
www.mygemel.net
שם אוקטובר שנה 3 שנים 5 שנים
מור השתלמות מניות 3.90% -8.70% 53.49%
הראל השתלמות מסלול מניות 4.28% -9.93% 20.44% 34.92%
מגדל השתלמות מניות 4.63% -10.48% 21.39% 36.22%
הפניקס השתלמות מניות 4.15% -10.48% 21.97% 40.70%
כלל השתלמות מניות 4.55% -10.78% 19.21% 37.70%
ילין לפידות קרן השתלמות מסלול מניות 3.86% -11.64% 21.94% 42.46%
מנורה השתלמות-מניות 4.65% -11.69% 15.09% 34.32%
מיטב דש השתלמות מניות 4.60% -12.00% 20.38% 36.93%
אנליסט השתלמות מניות 3.70% -12.42% 26.19% 53.14%
אלטשולר שחם השתלמות מניות 4.27% -16.93% 4.58% 23.74%
תשואה ממוצעת לקבוצה 3.97% -9.53% 19.32% 35.35%

קרן השתלמות - מסלול הלכתי

על בסיס תשואה מצטברת לפני דמי ניהול
www.mygemel.net
שם אוקטובר שנה 3 שנים 5 שנים
הפניקס השתלמות שריעה 0.22% -4.53% -7.62% -6.30%
הראל השתלמות מסלול כהלכה 3.10% -5.29% 7.29% 16.50%
כלל השתלמות הלכה 1.88% -6.32% 4.68% 13.94%
הפניקס השתלמות הלכה 2.29% -6.80% 6.36% 16.84%
מיטב דש השתלמות כהלכה 2.36% -7.27% 6.53% 16.27%
מגדל השתלמות הלכה 2.14% -7.60% 4.09% 13.23%
אלטשולר שחם השתלמות הלכה 2.14% -10.53% 2.45%
תשואה ממוצעת לקבוצה 2.03% -7.03% 3.10% 11.01%

השוואת קופות גמל

לצפייה בכל הקופות ובמדריך קופות גמל - עברו לדף קופות גמל.

קופות גמל מובילות לחוסכים עד גיל 50

על בסיס תשואה מצטברת לפני דמי ניהול
www.mygemel.net
שם אוקטובר שנה 3 שנים 5 שנים
אלפא מור תגמולים מדרגות עד 50 2.62% -4.44% 31.79%
הראל גמל מסלול לגילאי 50 ומטה 2.22% -5.91% 12.91% 23.20%
כלל תמר עד 50 2.14% -6.47% 15.18% 28.42%
הפניקס גמל לבני 50 ומטה 2.05% -6.50% 17.58% 30.95%
מגדל לתגמולים ולפיצויים מסלול לבני 50 ומטה 2.52% -6.68% 13.75% 24.86%
מיטב דש גמל לבני 50 ומטה 2.54% -7.27% 15.23% 28.10%
מנורה מבטחים תגמולים עד 50 2.46% -7.69% 10.38% 22.00%
אנליסט גמל - מסלול לבני 50 ומטה 1.90% -7.89% 13.74% 28.22%
ילין לפידות קופת גמל מסלול לבני 50 ומטה 2.43% -7.93% 13.46% 28.18%
הפניקס גמל פאסיבי לבני 50 ומטה 2.39% -9.09% 6.68% 14.26%
אלטשולר שחם גמל לבני 50 ומטה 2.40% -11.44% 5.87% 20.90%
תשואה ממוצעת לקבוצה 2.41% -8.10% 10.45% 21.56%

קופות גמל מובילות לחוסכים מגיל 50 עד 60

על בסיס תשואה מצטברת לפני דמי ניהול
www.mygemel.net
שם אוקטובר שנה 3 שנים 5 שנים
אלפא מור תגמולים מדרגות 50-60 2.09% -3.23% 26.24%
הראל גמל מסלול לגילאי 50 עד 60 1.81% -4.89% 12.86% 23.49%
מגדל לתגמולים ולפיצויים מסלול לבני 50 עד 60 1.97% -5.43% 13.17% 23.08%
מיטב דש גמל לבני 50-60 2.12% -5.91% 15.45% 27.46%
הפניקס גמל מסלול לבני 50 עד 60 1.80% -6.11% 11.67% 22.99%
כלל תמר 50-60 1.74% -6.24% 12.44% 24.04%
מנורה מבטחים תגמולים 50-60 2.07% -6.26% 9.76% 21.55%
אנליסט גמל מסלול לבני 50-60 1.51% -6.33% 11.50% 24.42%
ילין לפידות קופת גמל מסלול לבני 50 עד 60 1.93% -6.61% 11.84% 24.56%
הפניקס גמל פאסיבי לבני 50 עד 60 1.96% -8.03% 4.77% 13.72%
אלטשולר שחם גמל לבני 50 עד 60 1.74% -8.96% 6.88% 21.54%
תשואה ממוצעת לקבוצה 1.78% -6.53% 10.13% 19.54%

קופות גמל מובילות לחוסכים מגיל 60 ומעלה

על בסיס תשואה מצטברת לפני דמי ניהול
www.mygemel.net
שם אוקטובר שנה 3 שנים 5 שנים
אלפא מור תגמולים מדרגות 60 ומעלה 1.10% -1.67% 16.59%
מיטב דש גמל לבני 60 ומעלה 1.30% -4.33% 11.42% 21.70%
הראל גמל מסלול לגילאי 60 ומעלה 1.19% -4.57% 7.66% 16.32%
הפניקס גמל לבני 60 ומעלה 1.12% -4.91% 9.48% 19.48%
כלל תמר 60 ומעלה 1.04% -5.09% 9.14% 19.16%
מגדל לתגמולים ולפיצויים מסלול לבני 60 ומעלה 1.33% -5.88% 6.94% 16.37%
ילין לפידות קופת גמל מסלול לבני 60 ומעלה 1.26% -6.00% 5.52% 15.07%
אנליסט גמל מסלול לבני 60 ומעלה 0.96% -6.13% 4.22% 12.88%
מנורה מבטחים תגמולים 60 ומעלה 1.36% -6.16% 4.12% 12.43%
אלטשולר שחם גמל לבני 60 ומעלה 1.26% -6.62% 5.81% 17.62%
הפניקס גמל פאסיבי לבני 60 ומעלה 1.37% -7.52% 2.22% 10.49%
תשואה ממוצעת לקבוצה 1.11% -5.88% 4.33% 11.83%

השוואת קופות גמל להשקעה

לצפייה בכל קופות הגמל להשקעה עברו לדף קופת גמל להשקעה.

קופת גמל להשקעה - כללי

על בסיס תשואה מצטברת לפני דמי ניהול
www.mygemel.net
שם אוקטובר שנה 3 שנים 5 שנים
מור קופות גמל להשקעה כללי 2.30% -5.22% 19.84%
אנליסט קופת גמל להשקעה כללי 1.64% -5.79% 12.14% 24.85%
מגדל גמל להשקעה כללי 2.11% -6.15% 10.59% 20.78%
כלל גמל לעתיד כללי 1.69% -6.37% 10.86% 22.63%
הראל גמל להשקעה כללי 1.61% -6.45% 11.56% 21.33%
מנורה מבטחים חסכון טופ כללי 2.10% -6.62% 8.04% 18.34%
מיטב דש גמל להשקעה מסלול כללי 2.18% -6.83% 9.64% 22.12%
הפניקס גמל להשקעה כללי 1.91% -6.93% 11.30% 23.06%
ילין לפידות קופת גמל להשקעה מסלול כללי 1.96% -7.46% 10.41% 22.48%
אלטשולר שחם חיסכון פלוס כללי 2.07% -10.48% 3.72% 16.03%
תשואה ממוצעת לקבוצה 1.94% -6.88% 10.72% 20.68%

קופת גמל להשקעה - מניות

על בסיס תשואה מצטברת לפני דמי ניהול
www.mygemel.net
שם אוקטובר שנה 3 שנים 5 שנים
מנורה מבטחים חסכון טופ פאסיבי מניות 3.54% -6.90% 16.47% 29.25%
הראל גמל להשקעה מניות 3.52% -9.85% 19.87% 33.70%
הפניקס גמל להשקעה מניות פאסיבי 3.84% -10.40% 14.31% 29.20%
מגדל גמל להשקעה מניות 4.63% -10.69% 20.89% 37.50%
מור קופות גמל להשקעה מניות 4.00% -10.76% 42.17%
הפניקס גמל להשקעה מניות 4.15% -10.92% 16.65% 38.07%
כלל גמל לעתיד מניות 4.47% -11.27% 18.36% 36.14%
ילין לפידות קופת גמל להשקעה מסלול מניות 3.79% -11.68% 21.05% 41.30%
מיטב דש גמל להשקעה מסלול מניות 4.57% -12.05% 17.97% 35.39%
אנליסט קופת גמל להשקעה מניות 3.76% -12.44% 25.22% 52.38%
אלטשולר שחם חיסכון פלוס מניות 4.37% -17.15% 4.13% 22.40%
תשואה ממוצעת לקבוצה 3.97% -9.04% 18.83% 34.64%

קופת גמל להשקעה- מסלול הלכתי

על בסיס תשואה מצטברת לפני דמי ניהול
www.mygemel.net
שם אוקטובר שנה 3 שנים 5 שנים
מיטב דש גמל להשקעה מסלול הלכה 2.12% -5.71% 7.19% 15.07%
כלל גמל לעתיד הלכה 1.90% -6.93% 3.77% 12.00%
מגדל גמל להשקעה הלכתי 2.17% -7.41% 4.71% 14.03%
הראל גמל להשקעה הלכה 2.68% -7.92% 4.67% 6.19%
מנורה מבטחים חסכון טופ מסלול הלכה 2.49% -8.60% 2.41% 10.39%
אלטשולר שחם חיסכון פלוס הלכה 2.13% -11.22% 2.11%
אינפיניטי גמל להשקעה הלכה 2.73% -12.36% 10.65%
תשואה ממוצעת לקבוצה 2.32% -8.59% 5.07% 11.54%

השוואת פוליסות חיסכון

חדש במיי גמל נט - השוואת פוליסות חיסכון לפי קבוצות.

פוליסות חיסכון - כללי

על בסיס תשואה מצטברת לפני דמי ניהול
www.mygemel.net
שם אוקטובר שנה 3 שנים 5 שנים
הפניקס מסלול השקעה כללי 1.90% -4.14% 18.40% 33.18%
הכשרה חברה לביטוח בע"מ- כללי 1.64% -3.77% 18.61% 30.22%
כלל חברה לביטוח בע"מ כללי 1.86% -4.62% 15.50% 29.30%
מגדל - כללי 2.15% -5.17% 13.92% 26.05%
הראל מסלול כללי 1.86% -4.68% 13.30% 24.91%
הכשרה חברה לביטוח בע"מ - מנוהל באמצעות מיטב ניהול תיקים בע"מ - כללי 1.86% -7.03% 10.83% 23.97%
איילון- כללי 2.21% -4.96% 12.69% 23.38%
הכשרה חברה לביטוח בע"מ - בסט אינווסט - ילין לפידות -כללי 2.12% -5.99% 9.61% 22.99%
מנורה-קרן י' חדשה 2.20% -6.22% 10.41% 22.62%
הפניקס-אקסלנס אינווסט מסלול כללי 1.45% -8.41% 8.18% 17.95%
הכשרה-בסט אינווסט-אלטשולר שחם-כללי 2.14% -10.84% 2.78% 16.01%
הכשרה- מור בית השקעות ניהול תיקים בע"מ- כללי 1.62% -6.39%
תשואה ממוצעת לקבוצה 1.92% -6.02% 12.20% 24.60%

פוליסות חיסכון - מניות

על בסיס תשואה מצטברת לפני דמי ניהול
www.mygemel.net
שם אוקטובר שנה 3 שנים 5 שנים
הכשרה חברה לביטוח בע"מ -מנוהל באמצעות מיטב ניהול תיקים בע"מ- מניות 3.33% -11.14% 27.35% 53.17%
הכשרה חברה לביטוח בע"מ - בסט אינווסט - ילין לפידות -מניות 4.19% -7.50% 19.62% 42.41%
הפניקס מסלול השקעה מתמחה מניות 4.74% -10.29% 22.79% 41.71%
כלל-מניות 4.59% -10.22% 21.56% 41.21%
מגדל מסלול מניות 4.99% -10.52% 21.66% 37.23%
הראל מסלול מניות 4.34% -9.95% 22.25% 36.92%
מנורה מבטחים ביטוח בע"מ מניות 4.56% -11.21% 15.77% 36.51%
הפניקס-אקסלנס אינווסט מסלול השקעה מניות 3.96% -11.49% 16.65% 35.22%
הכשרה-מסלולית מניות 3.77% -13.50% 21.29% 34.32%
איילון מסלול מניות 4.57% -9.26% 16.84% 31.19%
הכשרה-בסט אינווסט-אלטשולר שחם-מניות 4.43% -17.26% 4.61% 24.87%
הכשרה- מור בית השקעות ניהול תיקים בע"מ- מניות 3.54% -10.28%
תשואה ממוצעת לקבוצה 4.26% -10.96% 18.93% 37.16%

להפקדה לפוליסת חיסכון ולקבלת ייעוץ חינם, השאירו פרטים ומשווק פנסיוני יחזור אליכם:

פנסיה

לצפייה בכל קרנות הפנסייה באפיקים המרכזיים עברו לדף פנסיה.

פנסיה מקיפה מסלול לבני 50 ומטה

על בסיס תשואה מצטברת לפני דמי ניהול
www.mygemel.net
שם אוקטובר שנה 3 שנים 5 שנים
הפניקס פנסיה מקיפה - מסלול לבני 50 ומטה 2.33% -1.28% 23.72% 40.51%
כלל פנסיה לבני 50 ומטה 2.35% -1.91% 22.84% 38.37%
איילון מיטב מקיפה מסלול לבני 50 ומטה 2.58% -4.05% 21.56% 36.88%
מגדל מקפת אישית לבני 50 ומטה 2.60% -2.73% 19.92% 32.96%
הראל פנסיה - גילאי 50 ומטה 2.48% -1.85% 19.71% 32.81%
אלטשולר שחם פנסיה מקיפה מסלול לבני 50 ומטה 2.86% -8.71% 12.04% 29.18%
הפניקס פנסיה מקיפה מסלול פאסיבי לבני 50 ומטה 2.55% -4.02% 14.39%
תשואה ממוצעת לקבוצה 2.54% -3.51% 19.17% 35.12%

פנסיה מקיפה מסלול לבני 50-60

על בסיס תשואה מצטברת לפני דמי ניהול
www.mygemel.net
שם אוקטובר שנה 3 שנים 5 שנים
איילון מיטב מקיפה 50-60 2.12% -2.39% 22.65% 37.19%
כלל פנסיה לבני 50-60 1.93% -1.81% 19.54% 33.62%
הפניקס פנסיה מקיפה - מסלול לבני 50 עד 60 2.02% -1.58% 18.92% 32.28%
הראל פנסיה - גילאי 50 עד 60 2.06% -1.63% 17.49% 29.77%
מגדל מקפת אישית לבני 50 עד 60 2.18% -2.22% 17.27% 29.37%
אלטשולר שחם פנסיה מקיפה מסלול לבני 50-60 2.45% -6.91% 9.88% 24.48%
הפניקס פנסיה מקיפה מסלול פאסיבי לבני 50 עד 60 2.23% -3.49% 11.93%
תשואה ממוצעת לקבוצה 2.14% -2.86% 16.81% 31.12%

פנסיה מקיפה מסלול לבני 60 ומעלה

על בסיס תשואה מצטברת לפני דמי ניהול
www.mygemel.net
שם אוקטובר שנה 3 שנים 5 שנים
כלל פנסיה לבני 60 ומעלה 1.18% -0.71% 15.53% 27.55%
הפניקס פנסיה מקיפה - מסלול לבני 60 ומעלה 1.31% -1.46% 14.02% 26.34%
מגדל מקפת אישית לבני 60 ומעלה 1.43% -1.72% 13.44% 24.40%
איילון מיטב מקיפה 60 ומעלה 1.40% -2.07% 13.14% 23.99%
הראל פנסיה - גילאי 60 ומעלה 1.31% -1.53% 13.05% 23.93%
אלטשולר שחם פנסיה מקיפה מסלול לבני 60 ומעלה 1.53% -2.63% 10.88% 22.88%
הפניקס פנסיה מקיפה מסלול פאסיבי לבני 60 ומעלה 1.40% -2.60% 8.98%
תשואה ממוצעת לקבוצה 1.37% -1.82% 12.72% 24.85%

חיסכון לכל ילד

להלן שלוש טבלאות עם קופות הגמל להשקעה הפופולאריות ביותר של חיסכון לכל ילד. לצפייה בכל הקופות עברו לדף חיסכון לכל ילד.

חיסכון לכל ילד- לחוסכים המעדיפים סיכון מוגבר

על בסיס תשואה מצטברת לפני דמי ניהול
www.mygemel.net
שם אוקטובר שנה 3 שנים 5 שנים
אינפיניטי חיסכון לילד - חוסכים המעדיפים סיכון מוגבר 3.09% -8.31% 27.53% 46.02%
אנליסט חיסכון לילד- חוסכים המעדיפים סיכון מוגבר 3.59% -12.70% 26.87% 53.83%
הראל חיסכון לילד - חוסכים המעדיפים סיכון מוגבר 4.34% -10.81% 21.23% 35.72%
מגדל חסכון לילד - חוסכים המעדיפים סיכון מוגבר 4.36% -10.03% 20.04% 35.48%
מיטב דש חיסכון לילד - חוסכים המעדיפים סיכון מוגבר 4.69% -12.12% 17.73% 35.07%
מור חיסכון לילד - חוסכים המעדיפים סיכון מוגבר 4.04% -2.45% 16.51% 33.15%
מנורה מבטחים חסכון לילד - חוסכים המעדיפים סיכון מוגבר 4.54% -11.73% 16.28% 36.04%
הפניקס חיסכון לילד - חוסכים המעדיפים סיכון מוגבר 3.85% -11.18% 15.06% 30.83%
סלייס גמל חסכון לילד - חוסכים המעדיפים סיכון מוגבר 4.19% -11.12% 7.91% 21.14%
אלטשולר שחם חיסכון לילד - חוסכים המעדיפים סיכון מוגבר 4.37% -17.23% 5.04% 24.12%
תשואה ממוצעת לקבוצה 4.11% -10.77% 17.42% 35.14%

חיסכון לכל ילד- לחוסכים המעדיפים סיכון בינוני

על בסיס תשואה מצטברת לפני דמי ניהול
www.mygemel.net
שם אוקטובר שנה 3 שנים 5 שנים
אנליסט חיסכון לילד - חוסכים המעדיפים סיכון בינוני 1.25% -4.85% 11.67% 26.46%
הפניקס חיסכון לילד - חוסכים המעדיפים סיכון בינוני 1.92% -7.73% 10.02% 22.00%
הראל חיסכון לילד - חוסכים המעדיפים סיכון בינוני 1.89% -6.43% 9.87% 19.42%
אינפיניטי חיסכון לילד - חוסכים המעדיפים סיכון בינוני 1.02% -6.68% 9.17% 18.54%
מיטב דש חיסכון לילד - חוסכים המעדיפים סיכון בינוני 2.23% -7.20% 9.11% 19.75%
מגדל חסכון לילד - חוסכים המעדיפים סיכון בינוני 2.10% -7.35% 8.79% 19.32%
מנורה מבטחים חסכון לילד - חוסכים המעדיפים סיכון בינוני 2.08% -6.79% 8.33% 18.38%
מור חיסכון לילד - חוסכים המעדיפים סיכון בינוני 2.45% -5.01% 6.94% 18.98%
אלטשולר שחם חיסכון לילד - חוסכים המעדיפים סיכון בינוני 2.05% -10.06% 4.78% 17.24%
סלייס גמל חסכון לילד - חוסכים המעדיפים סיכון בינוני 1.48% -9.99% -2.79% 3.31%
תשואה ממוצעת לקבוצה 1.85% -7.21% 7.59% 18.34%

חיסכון לכל ילד- לחוסכים המעדיפים סיכון מועט

על בסיס תשואה מצטברת לפני דמי ניהול
www.mygemel.net
שם אוקטובר שנה 3 שנים 5 שנים
מיטב דש חיסכון לילד - חוסכים המעדיפים סיכון מועט 1.44% -5.90% 5.83% 14.20%
אלטשולר שחם חיסכון לילד - חוסכים המעדיפים סיכון מועט 1.27% -6.70% 5.45% 16.01%
מגדל חסכון לילד - חוסכים המעדיפים סיכון מועט 1.06% -5.84% 4.19% 13.19%
אנליסט חיסכון לילד - חוסכים המעדיפים סיכון מועט 0.99% -6.44% 3.28% 11.60%
הראל חיסכון לילד - חוסכים המעדיפים סיכון מועט 0.55% -4.96% 2.77% 9.32%
מנורה מבטחים חסכון לילד - חוסכים המעדיפים סיכון מועט 0.69% -4.44% 1.79% 8.93%
סלייס גמל חיסכון לילד - חוסכים המעדיפים סיכון מועט 0.71% -4.17% 1.68% 7.77%
מורחיסכון לילד - חוסכים המעדיפים סיכון מועט 1.39% -6.50% 1.39% 10.99%
הפניקס חיסכון לילד - חוסכים המעדיפים סיכון מועט 0.25% -5.33% 1.38% 9.31%
אינפיניטי חיסכון לילד - חוסכים המעדיפים סיכון מועט 0.60% -6.51% 1.27% 7.23%
תשואה ממוצעת לקבוצה 0.90% -5.68% 2.90% 10.86%
למעלה!