השוואת קרנות השתלמות

לצפייה בכל הקרנות ובמדריך קרנות השתלמות - עברו לדף קרנות השתלמות.

קרנות השתלמות מובילות באפיק כללי

על בסיס תשואה מצטברת לפני דמי ניהול
שם אפריל שנה 3 שנים 5 שנים
אנליסט השתלמות כללי -0.69% 6.57% 25.40% 36.92%
מגדל השתלמות כללי -0.99% 6.19% 23.15% 35.36%
הראל השתלמות כללי -0.98% 6.12% 21.96% 33.96%
מור השתלמות כללי -0.84% 5.57% 43.20%
מיטב דש השתלמות עד 6 שנות וותק -1.13% 5.44% 25.46% 37.48%
כלל השתלמות כללי -0.92% 5.42% 25.36% 40.05%
מיטב דש השתלמות כללי -1.39% 5.17% 24.95% 37.41%
הפניקס השתלמות כללי -1.15% 4.92% 25.00% 38.32%
מנורה מבטחים השתלמות כללי -1.25% 4.86% 19.63% 32.18%
ילין לפידות קרן השתלמות מסלול כללי -1.25% 4.45% 22.86% 34.68%
הפניקס השתלמות לטווח קצר -1.00% 1.68% 22.82% 35.99%
אלטשולר שחם השתלמות כללי -2.31% -0.13% 18.08% 34.70%
תשואה ממוצעת לקבוצה -1.36% 3.61% 19.18% 28.19%

קרן השתלמות - מניות

על בסיס תשואה מצטברת לפני דמי ניהול
שם אפריל שנה 3 שנים 5 שנים
הראל השתלמות מסלול מניות -2.91% 8.99% 38.28% 57.64%
ילין לפידות קרן השתלמות מסלול מניות -3.00% 6.60% 42.47% 65.07%
מור השתלמות מניות -1.71% 6.47% 100.19%
הפניקס השתלמות מניות -2.96% 6.11% 39.93% 63.62%
אנליסט השתלמות מניות -3.20% 5.82% 52.01% 77.41%
כלל השתלמות מניות -2.35% 5.59% 36.86% 62.67%
מיטב דש השתלמות מניות -3.11% 5.50% 36.68% 57.61%
מגדל השתלמות מניות -2.97% 5.46% 35.88% 56.78%
מנורה השתלמות-מניות -3.06% 5.01% 33.62% 58.86%
אלטשולר שחם השתלמות מניות -4.36% -3.51% 23.14% 51.73%
תשואה ממוצעת לקבוצה -2.53% 7.38% 36.12% 48.67%

קרן השתלמות - מסלול הלכתי

על בסיס תשואה מצטברת לפני דמי ניהול
שם אפריל שנה 3 שנים 5 שנים
הראל השתלמות מסלול כהלכה -0.86% 3.63% 15.36% 25.42%
מיטב דש השתלמות כהלכה -1.45% 3.16% 16.87% 26.79%
הפניקס השתלמות הלכה -1.25% 2.84% 15.95% 26.64%
מגדל השתלמות הלכה -1.63% 2.32% 13.22% 23.21%
כלל השתלמות הלכה -1.27% 1.67% 12.34% 22.68%
אלטשולר שחם השתלמות הלכה -2.49% -1.89% 13.13%
הפניקס השתלמות שריעה 0.95% -4.94% -5.55% -4.47%
תשואה ממוצעת לקבוצה -1.40% 1.35% 9.62% 15.71%

השוואת קופות גמל

לצפייה בכל הקופות ובמדריך קופות גמל - עברו לדף קופות גמל.

קופות גמל מובילות לחוסכים עד גיל 50

על בסיס תשואה מצטברת לפני דמי ניהול
שם אפריל שנה 3 שנים 5 שנים
הראל גמל מסלול לגילאי 50 ומטה -1.30% 6.43% 23.41% 35.73%
אלפא מור תגמולים מדרגות עד 50 -0.99% 5.42% 52.55%
כלל תמר עד 50 -1.31% 5.12% 26.55% 42.01%
אנליסט גמל - מסלול לבני 50 ומטה -1.61% 5.07% 27.57% 42.16%
מיטב דש גמל לבני 50 ומטה -1.75% 5.03% 26.51% 39.91%
מגדל לתגמולים ולפיצויים מסלול לבני 50 ומטה -1.57% 4.78% 23.77% 36.75%
ילין לפידות קופת גמל מסלול לבני 50 ומטה -1.73% 4.48% 26.09% 41.18%
הפניקס גמל לבני 50 ומטה -1.18% 4.38% 29.66% 44.21%
מנורה מבטחים תגמולים עד 50 -1.84% 4.00% 22.15% 35.88%
הפניקס גמל פאסיבי לבני 50 ומטה -1.68% 2.88% 18.81% 26.03%
אלטשולר שחם גמל לבני 50 ומטה -2.79% -0.97% 19.59% 38.26%
תשואה ממוצעת לקבוצה -1.66% 3.12% 22.11% 32.25%

קופות גמל מובילות לחוסכים מגיל 50 עד 60

על בסיס תשואה מצטברת לפני דמי ניהול
שם אפריל שנה 3 שנים 5 שנים
הראל גמל מסלול לגילאי 50 עד 60 -1.02% 6.29% 22.29% 34.28%
מיטב דש גמל לבני 50-60 -1.36% 5.59% 25.29% 37.81%
אלפא מור תגמולים מדרגות 50-60 -0.75% 5.34% 43.33%
מגדל לתגמולים ולפיצויים מסלול לבני 50 עד 60 -1.12% 5.25% 22.36% 33.17%
מנורה מבטחים תגמולים 50-60 -1.25% 4.98% 20.25% 33.30%
אנליסט גמל מסלול לבני 50-60 -1.15% 4.66% 23.34% 36.03%
ילין לפידות קופת גמל מסלול לבני 50 עד 60 -1.23% 4.56% 22.76% 34.75%
כלל תמר 50-60 -1.13% 3.90% 22.73% 35.63%
הפניקס גמל מסלול לבני 50 עד 60 -1.29% 3.66% 22.31% 33.90%
הפניקס גמל פאסיבי לבני 50 עד 60 -1.23% 2.41% 15.56% 24.80%
אלטשולר שחם גמל לבני 50 עד 60 -1.98% 0.48% 19.18% 36.52%
תשואה ממוצעת לקבוצה -1.29% 3.87% 19.57% 28.35%

קופות גמל מובילות לחוסכים מגיל 60 ומעלה

על בסיס תשואה מצטברת לפני דמי ניהול
שם אפריל שנה 3 שנים 5 שנים
מיטב דש גמל לבני 60 ומעלה -0.91% 4.28% 19.85% 28.99%
הראל גמל מסלול לגילאי 60 ומעלה -0.67% 4.19% 15.66% 24.11%
אלפא מור תגמולים מדרגות 60 ומעלה -0.15% 4.01% 27.66%
כלל תמר 60 ומעלה -0.88% 3.49% 17.97% 28.37%
הפניקס גמל לבני 60 ומעלה -0.70% 3.30% 18.13% 28.43%
מגדל לתגמולים ולפיצויים מסלול לבני 60 ומעלה -0.92% 2.70% 15.19% 24.88%
ילין לפידות קופת גמל מסלול לבני 60 ומעלה -1.00% 2.10% 13.72% 21.60%
אנליסט גמל מסלול לבני 60 ומעלה -0.94% 1.73% 12.53% 20.43%
מנורה מבטחים תגמולים 60 ומעלה -1.08% 1.73% 11.92% 20.38%
הפניקס גמל פאסיבי לבני 60 ומעלה -0.97% 1.30% 11.69% 19.81%
אלטשולר שחם גמל לבני 60 ומעלה -1.24% 0.64% 15.28% 27.34%
תשואה ממוצעת לקבוצה -0.88% 1.73% 11.74% 18.17%

השוואת קופות גמל להשקעה

לצפייה בכל קופות הגמל להשקעה עברו לדף קופת גמל להשקעה.

קופת גמל להשקעה - כללי

על בסיס תשואה מצטברת לפני דמי ניהול
שם אפריל שנה 3 שנים 5 שנים
הראל גמל להשקעה כללי -0.92% 5.99% 21.74% 32.41%
אנליסט קופת גמל להשקעה כללי -1.08% 4.92% 23.77% 35.90%
מגדל גמל להשקעה כללי -1.25% 3.89% 19.65% 30.33%
מור קופות גמל להשקעה כללי -1.08% 3.76% 35.81%
מנורה מבטחים חסכון טופ כללי -1.43% 3.59% 18.07% 29.66%
כלל גמל לעתיד כללי -1.11% 3.38% 20.97% 33.59%
ילין לפידות קופת גמל להשקעה מסלול כללי -1.55% 3.18% 21.21% 33.32%
מיטב דש גמל להשקעה מסלול כללי -1.56% 3.11% 20.14% 31.56%
הפניקס גמל להשקעה כללי -1.56% 2.92% 22.10% 34.57%
אלטשולר שחם חיסכון פלוס כללי -2.67% -1.09% 15.92% 29.82%
תשואה ממוצעת לקבוצה -1.39% 3.09% 20.16% 26.35%

קופת גמל להשקעה - מניות

על בסיס תשואה מצטברת לפני דמי ניהול
שם אפריל שנה 3 שנים 5 שנים
הראל גמל להשקעה מניות -1.61% 8.67% 36.79% 53.94%
אנליסט קופת גמל להשקעה מניות -3.11% 6.16% 51.87% 77.75%
הפניקס גמל להשקעה מניות פאסיבי -2.29% 6.10% 30.49% 50.23%
ילין לפידות קופת גמל להשקעה מסלול מניות -3.08% 6.06% 40.78% 63.57%
מגדל גמל להשקעה מניות -3.00% 5.39% 35.93% 58.68%
מיטב דש גמל להשקעה מסלול מניות -3.35% 5.35% 34.60% 57.04%
הפניקס גמל להשקעה מניות -3.04% 4.97% 34.18% 59.33%
כלל גמל לעתיד מניות -2.32% 4.78% 35.87% 58.29%
מנורה מבטחים חסכון טופ פאסיבי מניות -2.45% 3.85% 26.25% 43.13%
מור קופות גמל להשקעה מניות -1.93% 3.61% 86.00%
אלטשולר שחם חיסכון פלוס מניות -4.45% -3.77% 22.43% 49.46%
תשואה ממוצעת לקבוצה -2.80% 7.08% 36.83% 50.30%

קופת גמל להשקעה- מסלול הלכתי

על בסיס תשואה מצטברת לפני דמי ניהול
שם אפריל שנה 3 שנים 5 שנים
מיטב דש גמל להשקעה מסלול הלכה -0.79% 3.59% 16.40% 22.97%
הראל גמל להשקעה הלכה -0.90% 3.33% 12.30% 12.53%
מגדל גמל להשקעה הלכתי -1.57% 2.33% 13.81% 23.94%
כלל גמל לעתיד הלכה -1.39% 1.70% 11.86% 20.89%
מנורה מבטחים חסכון טופ מסלול הלכה -1.36% 1.01% 11.94% 21.43%
אלטשולר שחם חיסכון פלוס הלכה -2.90% -2.43% 12.83%
אינפיניטי גמל להשקעה הלכה -3.88% -4.99% 18.48%
תשואה ממוצעת לקבוצה -1.83% 0.65% 13.95% 14.54%

השוואת פוליסות חיסכון

חדש במיי גמל נט - השוואת פוליסות חיסכון לפי קבוצות.

פוליסות חיסכון - כללי

על בסיס תשואה מצטברת לפני דמי ניהול
שם אפריל שנה 3 שנים 5 שנים
הפניקס מסלול השקעה כללי -1.46% 5.80% 28.06% 43.80%
כלל חברה לביטוח בע"מ כללי -1.38% 5.39% 25.02% 40.72%
הכשרה חברה לביטוח בע"מ- כללי -0.55% 2.53% 27.19% 38.88%
מגדל - כללי -1.63% 5.20% 22.50% 36.29%
הראל מסלול כללי -1.02% 6.41% 22.39% 36.18%
הכשרה חברה לביטוח בע"מ - מנוהל באמצעות מיטב דש ניהול תיקים בע"מ - כללי -0.98% 3.20% 21.37% 36.16%
מנורה-קרן י' חדשה -1.28% 4.81% 20.60% 34.71%
הכשרה חברה לביטוח בע"מ - בסט אינווסט - ילין לפידות -כללי -1.13% 4.23% 20.58% 33.11%
איילון- כללי -1.33% 4.93% 20.78% 32.66%
הכשרה-בסט אינווסט-אלטשולר שחם-כללי -2.68% -1.47% 14.98% 29.94%
הפניקס-אקסלנס אינווסט מסלול כללי -1.81% 1.25% 18.15% 27.94%
הכשרה- מור בית השקעות ניהול תיקים בע"מ- כללי -0.97% 2.42%
תשואה ממוצעת לקבוצה -1.35% 3.73% 20.14% 32.53%

פוליסות חיסכון - מניות

על בסיס תשואה מצטברת לפני דמי ניהול
שם אפריל שנה 3 שנים 5 שנים
הכשרה חברה לביטוח בע"מ -מנוהל באמצעות מיטב דש ניהול תיקים בע"מ- מניות -1.78% 6.62% 47.05% 77.03%
כלל-מניות -3.25% 6.76% 38.63% 64.98%
הפניקס מסלול השקעה מתמחה מניות -3.97% 5.72% 39.44% 63.06%
הכשרה חברה לביטוח בע"מ - בסט אינווסט - ילין לפידות -מניות -1.84% 8.23% 38.24% 60.91%
הראל מסלול מניות -2.78% 9.26% 40.49% 60.66%
מנורה מבטחים ביטוח בע"מ מניות -3.02% 5.46% 33.88% 60.62%
מגדל מסלול מניות -3.88% 5.11% 35.17% 56.53%
הכשרה-מסלולית מניות -2.68% 1.31% 40.28% 54.07%
הכשרה-בסט אינווסט-אלטשולר שחם-מניות -4.47% -3.28% 23.72% 52.77%
הפניקס-אקסלנס אינווסט מסלול השקעה מניות -3.19% 1.89% 30.38% 51.32%
איילון מסלול מניות -2.72% 5.67% 28.88% 47.78%
הכשרה- מור בית השקעות ניהול תיקים בע"מ- מניות -1.93% 5.20%
תשואה ממוצעת לקבוצה -3.00% 4.81% 32.85% 53.83%

להפקדה לפוליסת חיסכון ולקבלת ייעוץ חינם, השאירו פרטים ומשווק פנסיוני יחזור אליכם:

פנסיה

לצפייה בכל קרנות הפנסייה באפיקים המרכזיים עברו לדף פנסיה.

פנסיה מקיפה מסלול לבני 50 ומטה

על בסיס תשואה מצטברת לפני דמי ניהול
שם אפריל שנה 3 שנים 5 שנים
הפניקס פנסיה מקיפה - מסלול לבני 50 ומטה -1.42% 8.46% 31.44% 49.41%
כלל פנסיה לבני 50 ומטה -1.23% 7.87% 30.70% 48.73%
איילון מיטב מקיפה מסלול לבני 50 ומטה -1.40% 6.99% 30.56% 46.98%
אלטשולר שחם פנסיה מקיפה מסלול לבני 50 ומטה -2.61% 0.27% 23.65% 44.70%
מגדל מקפת אישית לבני 50 ומטה -1.60% 6.65% 26.52% 41.75%
הפניקס פנסיה מקיפה מסלול פאסיבי לבני 50 ומטה -1.70% 5.56% 22.42%
תשואה ממוצעת לקבוצה -1.66% 5.97% 27.55% 38.60%

פנסיה מקיפה מסלול לבני 50-60

על בסיס תשואה מצטברת לפני דמי ניהול
שם אפריל שנה 3 שנים 5 שנים
איילון מיטב מקיפה 50-60 -0.96% 7.87% 30.61% 45.74%
כלל פנסיה לבני 50-60 -1.02% 6.78% 26.59% 42.13%
הפניקס פנסיה מקיפה - מסלול לבני 50 עד 60 -1.21% 6.31% 25.81% 39.98%
מגדל מקפת אישית לבני 50 עד 60 -1.21% 5.94% 23.28% 36.54%
אלטשולר שחם פנסיה מקיפה מסלול לבני 50-60 -2.30% 0.29% 19.35% 36.45%
הפניקס פנסיה מקיפה מסלול פאסיבי לבני 50 עד 60 -1.34% 4.58% 18.94%
תשואה ממוצעת לקבוצה -1.34% 5.30% 24.10% 33.47%

פנסיה מקיפה מסלול לבני 60 ומעלה

על בסיס תשואה מצטברת לפני דמי ניהול
שם אפריל שנה 3 שנים 5 שנים
כלל פנסיה לבני 60 ומעלה -0.59% 6.09% 21.39% 33.85%
הפניקס פנסיה מקיפה - מסלול לבני 60 ומעלה -0.82% 4.15% 19.65% 32.19%
מגדל מקפת אישית לבני 60 ומעלה -0.79% 4.92% 18.48% 30.03%
איילון מיטב מקיפה 60 ומעלה -0.68% 4.43% 18.87% 28.97%
אלטשולר שחם פנסיה מקיפה מסלול לבני 60 ומעלה -0.87% 1.26% 16.96% 28.92%
הפניקס פנסיה מקיפה מסלול פאסיבי לבני 60 ומעלה -0.71% 3.37% 14.65%
תשואה ממוצעת לקבוצה -0.74% 4.04% 18.33% 25.66%

חיסכון לכל ילד

להלן שלוש טבלאות עם קופות הגמל להשקעה הפופולאריות ביותר של חיסכון לכל ילד. לצפייה בכל הקופות עברו לדף חיסכון לכל ילד.

חיסכון לכל ילד- לחוסכים המעדיפים סיכון מוגבר

על בסיס תשואה מצטברת לפני דמי ניהול
שם אפריל שנה 3 שנים 5 שנים
אנליסט חיסכון לילד- חוסכים המעדיפים סיכון מוגבר -3.03% 6.64% 54.19% 80.16%
אינפיניטי חיסכון לילד - חוסכים המעדיפים סיכון מוגבר -4.15% 4.66% 41.39% 66.32%
הראל חיסכון לילד - חוסכים המעדיפים סיכון מוגבר -2.95% 8.17% 39.56% 58.48%
מיטב דש חיסכון לילד - חוסכים המעדיפים סיכון מוגבר -3.08% 6.39% 35.82% 56.92%
מנורה מבטחים חסכון לילד - חוסכים המעדיפים סיכון מוגבר -3.06% 5.41% 35.49% 61.37%
מגדל חסכון לילד - חוסכים המעדיפים סיכון מוגבר -2.88% 5.38% 34.42% 53.88%
הפניקס חיסכון לילד - חוסכים המעדיפים סיכון מוגבר -2.42% 5.76% 31.76% 52.53%
מור חיסכון לילד - חוסכים המעדיפים סיכון מוגבר -1.39% 8.92% 24.04% 42.71%
אלטשולר שחם חיסכון לילד - חוסכים המעדיפים סיכון מוגבר -4.47% -3.70% 23.80% 52.00%
סלייס גמל חסכון לילד - חוסכים המעדיפים סיכון מוגבר -2.68% 1.21% 21.08% 36.76%
תשואה ממוצעת לקבוצה -3.01% 4.88% 34.16% 56.11%

חיסכון לכל ילד- לחוסכים המעדיפים סיכון בינוני

על בסיס תשואה מצטברת לפני דמי ניהול
שם אפריל שנה 3 שנים 5 שנים
אנליסט חיסכון לילד - חוסכים המעדיפים סיכון בינוני -0.28% 8.11% 25.75% 38.45%
אינפיניטי חיסכון לילד - חוסכים המעדיפים סיכון בינוני -1.76% 5.70% 22.27% 29.45%
הפניקס חיסכון לילד - חוסכים המעדיפים סיכון בינוני -1.68% 2.63% 21.52% 34.03%
הראל חיסכון לילד - חוסכים המעדיפים סיכון בינוני -1.32% 4.69% 19.72% 30.55%
מיטב דש חיסכון לילד - חוסכים המעדיפים סיכון בינוני -1.58% 2.94% 18.83% 29.73%
מגדל חסכון לילד - חוסכים המעדיפים סיכון בינוני -1.48% 2.83% 18.46% 29.94%
מנורה מבטחים חסכון לילד - חוסכים המעדיפים סיכון בינוני -1.46% 3.62% 18.26% 29.47%
אלטשולר שחם חיסכון לילד - חוסכים המעדיפים סיכון בינוני -2.61% -0.71% 16.88% 30.83%
מור חיסכון לילד - חוסכים המעדיפים סיכון בינוני -1.22% 4.19% 14.72% 27.40%
סלייס גמל חסכון לילד - חוסכים המעדיפים סיכון בינוני -1.62% -0.66% 7.47% 12.43%
תשואה ממוצעת לקבוצה -1.50% 3.33% 18.39% 29.23%

חיסכון לכל ילד- לחוסכים המעדיפים סיכון מועט

על בסיס תשואה מצטברת לפני דמי ניהול
שם אפריל שנה 3 שנים 5 שנים
אלטשולר שחם חיסכון לילד - חוסכים המעדיפים סיכון מועט -1.36% 0.27% 14.80% 24.35%
מיטב דש חיסכון לילד - חוסכים המעדיפים סיכון מועט -1.16% 2.07% 14.00% 21.50%
מגדל חסכון לילד - חוסכים המעדיפים סיכון מועט -0.80% 1.69% 12.13% 20.64%
אנליסט חיסכון לילד - חוסכים המעדיפים סיכון מועט -0.89% 1.06% 11.59% 19.61%
אינפיניטי חיסכון לילד - חוסכים המעדיפים סיכון מועט -1.53% 2.17% 10.62% 15.40%
סלייס גמל חיסכון לילד - חוסכים המעדיפים סיכון מועט 0.02% -0.29% 10.28% 12.73%
מורחיסכון לילד - חוסכים המעדיפים סיכון מועט -1.07% 1.26% 9.30% 18.70%
הראל חיסכון לילד - חוסכים המעדיפים סיכון מועט -0.55% 1.14% 8.73% 15.61%
הפניקס חיסכון לילד - חוסכים המעדיפים סיכון מועט -0.51% 0.10% 8.38% 15.36%
מנורה מבטחים חסכון לילד - חוסכים המעדיפים סיכון מועט -0.37% 1.29% 7.64% 14.80%
תשואה ממוצעת לקבוצה -0.82% 1.08% 10.75% 17.87%
למעלה!