השוואת קרנות השתלמות

לצפייה בכל הקרנות ובמדריך קרנות השתלמות - עברו לדף קרנות השתלמות.

קרנות השתלמות מובילות באפיק כללי

על בסיס תשואה מצטברת לפני דמי ניהול
שם ספטמבר שנה 3 שנים 5 שנים
אלטשולר שחם השתלמות כללי -1.20% 3.20% 17.05% 33.78%
ילין לפידות קרן השתלמות מסלול כללי -1.69% 2.39% 13.27% 27.48%
אנליסט השתלמות כללי -1.86% 0.68% 10.34% 26.55%
אקסלנס השתלמות כללי -1.01% 1.45% 12.14% 26.37%
אקסלנס השתלמות לטווח קצר 0.56% 3.43% 14.09% 24.91%
מיטב דש השתלמות עד 6 שנות וותק -1.09% 2.34% 12.34% 23.11%
מיטב דש השתלמות כללי -1.36% 1.92% 12.10% 22.66%
הראל השתלמות כללי -1.28% 0.77% 9.88% 22.51%
מגדל השתלמות כללי -1.22% 1.30% 10.90% 21.72%
כלל השתלמות כללי -1.40% 0.57% 11.83% 21.45%
פסגות שיא השתלמות כללי -1.25% 0.37% 10.46% 20.17%
הלמן-אלדובי השתלמות כללי -1.39% 0.97% 12.42% 19.90%
קרנות ההשתלמות המובילות בשוק ממוינות לפי תשואה. למעבר מהיר לכל קרן השתלמות השאירו פרטים.

קרן השתלמות - מניות

על בסיס תשואה מצטברת לפני דמי ניהול
שם ספטמבר שנה 3 שנים 5 שנים
אנליסט השתלמות מניות -4.08% 10.16% 31.83% 61.28%
אלטשולר שחם השתלמות מניות -2.36% 2.44% 21.64% 55.61%
אקסלנס השתלמות פאסיבי-מדדי מניות -1.30% 12.43% 26.97% 50.59%
ילין לפידות קרן השתלמות מסלול מניות -3.12% 2.47% 18.96% 50.19%
אקסלנס השתלמות מניות -2.54% -1.94% 12.24% 38.58%
מגדל השתלמות מניות -2.84% 1.95% 14.41% 36.22%
מיטב דש השתלמות מניות -3.22% 0.73% 14.11% 32.41%
פסגות שיא השתלמות מניות -3.65% -1.73% 12.74% 30.70%
הראל השתלמות מסלול מניות -3.26% -1.45% 9.82% 30.28%
הלמן-אלדובי השתלמות מניות -2.87% -0.78% 15.10% 28.90%
כלל השתלמות מניות -3.09% -3.17% 11.88% 28.30%
מנורה השתלמות-מניות -3.19% -5.11% 10.51% 26.50%
קרנות השתלמות המשקיעות בעיקר במניות שהצליחו להשיג את התשואה הגבוהה ביותר. למעבר מהיר לכל קרן השתלמות השאירו פרטים.

קרן השתלמות - ללא מניות

על בסיס תשואה מצטברת לפני דמי ניהול
שם ספטמבר שנה 3 שנים 5 שנים
אלטשולר שחם השתלמות אג"ח ללא מניות -0.87% 4.02% 12.64% 19.10%
אקסלנס השתלמות אג"ח ללא מניות -0.48% 2.00% 9.47% 13.98%
מגדל השתלמות אג"ח -0.89% 0.49% 8.23% 13.63%
מיטב דש השתלמות אג"ח ללא מניות -0.52% 1.27% 8.36% 13.53%
הראל השתלמות אג"ח ללא מניות -0.33% 2.11% 7.72% 13.48%
אנליסט השתלמות אג"ח -0.48% -0.01% 3.83% 12.75%
הלמן-אלדובי השתלמות אג"ח ללא מניות -0.45% 0.35% 7.27% 12.35%
כלל השתלמות אג"ח -0.71% 1.08% 7.59% 11.93%
ילין לפידות קרן השתלמות מסלול אג"ח -0.58% 1.21% 7.50% 11.46%
פסגות שיא השתלמות אג"ח -0.56% 0.17% 6.09% 10.25%
אינפיניטי השתלמות אג"ח -0.51% -2.46% 2.20% 8.64%
הלמן-אלדובי השתלמות פאסיבי - מדדי אג"ח ממשלת ישראל -0.70% -1.24% 3.31% 4.71%
קרנות השתלמות המשקיעות באג"ח שהצליחו להשיג את התשואה הגבוהה ביותר. למעבר מהיר לכל קרן השתלמות השאירו פרטים.

השוואת קופות גמל

לצפייה בכל הקופות ובמדריך קופות גמל - עברו לדף קופות גמל.

קופות גמל מובילות לחוסכים עד גיל 50

על בסיס תשואה מצטברת לפני דמי ניהול
שם ספטמבר מתחילת שנה שנה 3 שנים
אלפא מור תגמולים מדרגות עד 50 -0.84% 8.25% 14.24%
אלטשולר שחם גמל לבני 50 ומטה -1.43% -0.40% 3.46% 18.28%
אקסלנס גמל לבני 50 ומטה 0.10% -1.34% 3.27% 14.30%
אנליסט גמל - מסלול לבני 50 ומטה -2.33% -0.56% 3.09% 15.58%
ילין לפידות קופת גמל מסלול לבני 50 ומטה -2.03% -1.24% 2.58% 15.45%
מיטב דש גמל לבני 50 ומטה -1.57% -1.54% 1.77% 12.81%
מגדל לתגמולים ולפיצויים מסלול לבני 50 ומטה -1.58% -1.66% 1.67% 11.51%
הלמן-אלדובי גמל מסלול לבני 50 ומטה -1.66% -2.94% 0.84% 12.64%
פסגות גדיש לבני 50 ומטה -1.53% -2.82% 0.48% 9.29%
הראל גמל מסלול לגילאי 50 ומטה -1.67% -3.10% 0.08% 8.88%
כלל תמר עד 50 -1.77% -4.03% -0.30% 11.06%
אינפיניטי גמל מסלול לבני 50 ומטה -2.22% -5.07% -0.83% 9.54%
קופות גמל חדשות המתאימות את הסיכון לגיל החוסך. למעבר מהיר השאירו פרטים.

קופות גמל מובילות לחוסכים מגיל 50 עד 60

על בסיס תשואה מצטברת לפני דמי ניהול
שם ספטמבר מתחילת שנה שנה 3 שנים
אלפא מור תגמולים מדרגות 50-60 -0.85% 7.10% 11.42%
אלטשולר שחם גמל לבני 50 עד 60 -1.18% 0.16% 3.18% 17.43%
אנליסט גמל מסלול לבני 50-60 -1.90% 0.19% 3.13% 14.48%
ילין לפידות קופת גמל מסלול לבני 50 עד 60 -1.76% -1.23% 1.96% 12.89%
מגדל לתגמולים ולפיצויים מסלול לבני 50 עד 60 -1.33% -1.13% 1.68% 10.49%
מיטב דש גמל לבני 50-60 -1.38% -1.28% 1.66% 11.93%
אקסלנס גמל מסלול לבני 50 עד 60 -1.07% -2.28% 1.11% 10.74%
פסגות גדיש לבני 50-60 -1.31% -2.12% 0.63% 10.61%
הלמן-אלדובי גמל מסלול לבני 50 עד 60 -1.48% -2.53% 0.51% 11.78%
כלל תמר 50-60 -1.48% -2.79% 0.30% 10.44%
הראל גמל מסלול לגילאי 50 עד 60 -1.30% -2.80% 0.22% 9.26%
אינפיניטי גמל מסלול לבני 50 עד 60 -1.62% -3.52% -0.38% 6.51%
קופות גמל חדשות המתאימות את הסיכון לגיל החוסך. למעבר מהיר לקופות המובילות אנא השאירו פרטים.

קופות גמל מובילות לחוסכים מגיל 60 ומעלה

על בסיס תשואה מצטברת לפני דמי ניהול
שם ספטמבר מתחילת שנה שנה 3 שנים
אלפא מור תגמולים מדרגות 60 ומעלה -0.61% 4.65% 7.62%
אלטשולר שחם גמל לבני 60 ומעלה -1.14% 1.54% 3.74% 15.13%
מיטב דש גמל לבני 60 ומעלה -1.10% -0.24% 1.99% 11.13%
ילין לפידות קופת גמל מסלול לבני 60 ומעלה -1.33% -0.45% 1.61% 10.35%
אנליסט גמל מסלול לבני 60 ומעלה -1.39% -0.57% 1.26% 9.21%
מגדל לתגמולים ולפיצויים מסלול לבני 60 ומעלה -1.25% -0.75% 1.24% 10.18%
אקסלנס גמל לבני 60 ומעלה -0.82% -1.46% 1.21% 9.98%
הראל גמל מסלול לגילאי 60 ומעלה -0.88% -1.18% 0.78% 8.43%
כלל תמר 60 ומעלה -1.21% -1.67% 0.53% 9.67%
פסגות גדיש לבני 60 ומעלה -1.21% -1.68% 0.07% 7.50%
הלמן-אלדובי גמל מסלול לבני 60 ומעלה -1.12% -2.04% 0.05% 8.83%
מנורה מבטחים תגמולים 60 ומעלה -1.28% -2.38% -0.44% 7.27%
קופות לגילאי 60+, קופות בסיכון יותר נמוך באופן יחסי. אלה קופות גמל חדשות המתאימות את הסיכון לגיל החוסך. למעבר השאירו פרטים.

השוואת קופות גמל להשקעה

לצפייה בכל קופות הגמל להשקעה עברו לדף קופת גמל להשקעה.

קופת גמל להשקעה - כללי

על בסיס תשואה מצטברת לפני דמי ניהול
שם ספטמבר מתחילת שנה שנה 3 שנים
מור קופות גמל להשקעה כללי -0.76% 5.54% 8.78%
אנליסט קופת גמל להשקעה כללי -1.94% 0.17% 3.09% 14.23%
אלטשולר שחם חיסכון פלוס כללי -1.34% -0.02% 2.95% 15.14%
ילין לפידות קופת גמל להשקעה מסלול כללי -1.73% -0.36% 2.89% 13.66%
מגדל גמל להשקעה כללי -1.32% -1.61% 1.21% 10.32%
אקסלנס גמל להשקעה כללי -1.16% -2.36% 1.17% 11.26%
הראל גמל להשקעה כללי -1.35% -2.11% 0.82% 9.17%
מיטב דש גמל להשקעה מסלול כללי -1.78% -2.35% 0.72% 11.64%
הלמן-אלדובי גמל להשקעה כללי -1.48% -2.19% 0.44% 9.66%
אינפיניטי גמל להשקעה כללי -1.54% -2.51% 0.44% 4.70%
פסגות NEXT גמל להשקעה כללי -1.71% -2.43% 0.22% 9.47%
כלל גמל לעתיד כללי -1.57% -3.15% -0.19% 10.24%
אפיק השקעה חדש ואלטרנטיבי לנדל"ן וחסכונות, למעבר מהיר לקופות המובילות השאירו פרטים.
אפיק השקעה חדש ואלטרנטיבי לנדל"ן וחסכונות. קופות גמל להשקעה המשקיעות בעיקר במניות ומתאימות לחוסכים שמוכנים לקחת יותר סיכון כדי להשיג תשואה יותר גדולה. למעבר מהיר לקופות המובילות השאירו פרטים.

קופת גמל להשקעה- מסלול הלכתי

על בסיס תשואה מצטברת לפני דמי ניהול
שם ספטמבר מתחילת שנה שנה 3 שנים
אינפיניטי גמל להשקעה הלכה -1.06% 1.28% 7.61%
אלטשולר שחם חיסכון פלוס הלכה -1.35% 0.54% 3.91%
מנורה מבטחים חסכון טופ מסלול הלכה -1.63% -2.42% 0.09% 7.85%
הראל גמל להשקעה הלכה -1.94% -2.25% -0.20% 0.11%
מיטב דש גמל להשקעה מסלול הלכה -2.02% -3.06% -0.36% 6.70%
מגדל גמל להשקעה הלכתי -1.93% -3.78% -1.20% 7.43%
כלל גמל לעתיד הלכה -1.66% -4.30% -1.44% 6.09%
קופות גמל להשקעה שמדיניות ההשקעות שלהן קיבלו הכשר הלכתי או היתר עיסקא, ע"פ ההלכה היהודית. למעבר מהיר לקופות המובילות השאירו פרטים.

השוואת פוליסות חיסכון

חדש במיי גמל נט - השוואת פוליסות חיסכון לפי קבוצות.
במקום להשאיר את הכסף בפק"מ! פוליסות החיסכון המובילות בשוק באפיק כללי, עם התשואות הגבוהות ביותר. למעבר מהיר לפוליסות המובילות השאירו פרטים.
פוליסות החיסכון המובילות בשוק המתמחות בהשקעה במניות עם התשואות הגבוהות ביותר. למעבר מהיר לפוליסות המובילות השאירו פרטים.

להפקדה לפוליסת חיסכון ולקבלת ייעוץ חינם, השאירו פרטים ומשווק פנסיוני יחזור אליכם:

חיסכון לכל ילד

להלן שלוש טבלאות עם קופות הגמל להשקעה הפופולאריות ביותר של חיסכון לכל ילד. לצפייה בכל הקופות עברו לדף חיסכון לכל ילד.
קופות גמל חדשות עבור חיסכון לכל ילד עם סיכון גבוה.

חיסכון לכל ילד- סיכון בינוני

על בסיס תשואה מצטברת לפני דמי ניהול
שם ספטמבר מתחילת שנה שנה
אלטשולר שחם חיסכון לילד - חוסכים המעדיפים סיכון בינוני -1.29% -0.05% 2.95%
מגדל חסכון לילד - חוסכים המעדיפים סיכון בינוני -1.48% -1.73% 1.16%
הראל חיסכון לילד - חוסכים המעדיפים סיכון בינוני -1.33% -2.18% 0.75%
אקסלנס חיסכון לילד - חוסכים המעדיפים סיכון בינוני -1.17% -2.92% 0.72%
מיטב דש חיסכון לילד - חוסכים המעדיפים סיכון בינוני -1.62% -2.47% 0.44%
פסגות חיסכון לילד - חוסכים המעדיפים סיכון בינוני -1.71% -2.82% -0.09%
אינפיניטי חיסכון לילד - חוסכים המעדיפים סיכון בינוני -1.74% -3.17% -0.13%
הלמן-אלדובי חיסכון לילד- חוסכים המעדיפים סיכון בינוני -1.59% -2.92% -0.66%
מנורה מבטחים חסכון לילד - חוסכים המעדיפים סיכון בינוני -1.55% -3.82% -1.28%
אנליסט חיסכון לילד - חוסכים המעדיפים סיכון בינוני -2.13% -5.30% -1.79%
קל גמל חסכון לילד - חוסכים המעדיפים סיכון בינוני -1.10% -5.51% -2.08%
מור חיסכון לילד - חוסכים המעדיפים סיכון בינוני -2.23% -4.72% -2.57%
קופות גמל חדשות עבור חיסכון לכל ילד עם סיכון בינוני.
קופות גמל חדשות עבור חיסכון לכל ילד עם סיכון נמוך.
למעלה!