השוואת קרנות השתלמות

לצפייה בכל הקרנות ובמדריך קרנות השתלמות - עברו לדף קרנות השתלמות.

קרנות השתלמות מובילות באפיק כללי

על בסיס תשואה מצטברת לפני דמי ניהול
שם יוני שנה 3 שנים 5 שנים
מגדל השתלמות כללי -1.91% -0.33% 17.48% 29.32%
הראל השתלמות כללי -1.84% -0.57% 16.01% 27.59%
מור השתלמות כללי -1.87% -0.67% 34.00%
מיטב דש השתלמות עד 6 שנות וותק -1.72% -0.86% 19.56% 31.29%
אנליסט השתלמות כללי -2.02% -1.08% 18.04% 29.84%
כלל השתלמות כללי -2.21% -1.25% 18.79% 32.65%
מנורה מבטחים השתלמות כללי -2.04% -1.75% 13.11% 25.64%
מיטב דש השתלמות כללי -2.15% -1.97% 18.31% 30.20%
הפניקס השתלמות כללי -2.35% -2.37% 18.20% 30.82%
ילין לפידות קרן השתלמות מסלול כללי -2.11% -2.46% 16.04% 28.28%
הפניקס השתלמות לטווח קצר -2.42% -5.59% 15.73% 28.24%
אלטשולר שחם השתלמות כללי -4.25% -8.13% 9.67% 24.62%
תשואה ממוצעת לקבוצה -2.14% -3.05% 13.66% 22.35%

קרן השתלמות - מניות

על בסיס תשואה מצטברת לפני דמי ניהול
שם יוני שנה 3 שנים 5 שנים
הראל השתלמות מסלול מניות -5.56% -4.19% 25.31% 40.84%
מור השתלמות מניות -4.47% -5.45% 74.58%
ילין לפידות קרן השתלמות מסלול מניות -5.26% -5.90% 28.16% 48.96%
מגדל השתלמות מניות -5.16% -6.31% 23.36% 41.28%
הפניקס השתלמות מניות -5.50% -6.78% 26.80% 45.91%
מנורה השתלמות-מניות -5.84% -6.88% 19.84% 42.90%
מיטב דש השתלמות מניות -5.87% -7.01% 23.93% 40.77%
אנליסט השתלמות מניות -5.67% -7.30% 35.07% 59.23%
כלל השתלמות מניות -5.85% -7.33% 22.56% 43.61%
אלטשולר שחם השתלמות מניות -7.76% -16.24% 8.66% 31.86%
תשואה ממוצעת לקבוצה -5.20% -5.14% 23.05% 34.61%

קרן השתלמות - מסלול הלכתי

על בסיס תשואה מצטברת לפני דמי ניהול
שם יוני שנה 3 שנים 5 שנים
הראל השתלמות מסלול כהלכה -2.13% -2.56% 9.68% 19.19%
הפניקס השתלמות הלכה -2.22% -3.92% 9.49% 19.99%
כלל השתלמות הלכה -1.84% -4.10% 7.43% 17.15%
מגדל השתלמות הלכה -2.30% -4.13% 7.36% 17.00%
מיטב דש השתלמות כהלכה -2.76% -4.28% 9.80% 18.68%
הפניקס השתלמות שריעה 1.27% -5.23% -5.64% -3.98%
אלטשולר שחם השתלמות הלכה -4.36% -9.67% 5.02%
תשואה ממוצעת לקבוצה -2.13% -4.62% 4.90% 11.19%

השוואת קופות גמל

לצפייה בכל הקופות ובמדריך קופות גמל - עברו לדף קופות גמל.

קופות גמל מובילות לחוסכים עד גיל 50

על בסיס תשואה מצטברת לפני דמי ניהול
שם יוני שנה 3 שנים 5 שנים
הראל גמל מסלול לגילאי 50 ומטה -2.55% -1.28% 16.43% 28.02%
אלפא מור תגמולים מדרגות עד 50 -2.51% -2.04% 40.79%
כלל תמר עד 50 -2.70% -2.67% 18.73% 33.22%
מגדל לתגמולים ולפיצויים מסלול לבני 50 ומטה -2.64% -2.75% 16.55% 28.90%
אנליסט גמל - מסלול לבני 50 ומטה -2.65% -3.25% 18.83% 33.25%
מיטב דש גמל לבני 50 ומטה -2.84% -3.29% 18.29% 30.82%
ילין לפידות קופת גמל מסלול לבני 50 ומטה -2.82% -3.51% 17.97% 32.92%
מנורה מבטחים תגמולים עד 50 -2.82% -3.61% 14.20% 27.55%
הפניקס גמל לבני 50 ומטה -2.96% -4.28% 21.24% 34.79%
אלטשולר שחם גמל לבני 50 ומטה -4.96% -10.06% 9.85% 26.26%
תשואה ממוצעת לקבוצה -3.07% -4.93% 13.98% 24.03%

קופות גמל מובילות לחוסכים מגיל 50 עד 60

על בסיס תשואה מצטברת לפני דמי ניהול
שם יוני שנה 3 שנים 5 שנים
הראל גמל מסלול לגילאי 50 עד 60 -1.87% -0.60% 16.32% 27.82%
אלפא מור תגמולים מדרגות 50-60 -1.69% -0.64% 34.39%
מגדל לתגמולים ולפיצויים מסלול לבני 50 עד 60 -1.96% -1.31% 16.45% 27.10%
מיטב דש גמל לבני 50-60 -2.22% -1.96% 18.34% 30.35%
מנורה מבטחים תגמולים 50-60 -2.23% -2.13% 13.27% 26.52%
אנליסט גמל מסלול לבני 50-60 -1.97% -2.17% 16.11% 28.88%
ילין לפידות קופת גמל מסלול לבני 50 עד 60 -2.08% -2.35% 16.00% 28.39%
כלל תמר 50-60 -2.14% -2.78% 16.03% 28.48%
הפניקס גמל מסלול לבני 50 עד 60 -2.39% -3.41% 15.50% 26.52%
הפניקס גמל פאסיבי לבני 50 עד 60 -2.64% -4.80% 8.45% 17.51%
אלטשולר שחם גמל לבני 50 עד 60 -4.08% -7.33% 11.00% 26.57%
תשואה ממוצעת לקבוצה -2.31% -3.12% 13.09% 21.77%

קופות גמל מובילות לחוסכים מגיל 60 ומעלה

על בסיס תשואה מצטברת לפני דמי ניהול
שם יוני שנה 3 שנים 5 שנים
אלפא מור תגמולים מדרגות 60 ומעלה -0.73% 0.36% 21.79%
הראל גמל מסלול לגילאי 60 ומעלה -0.79% -0.59% 11.15% 20.04%
מיטב דש גמל לבני 60 ומעלה -1.10% -0.81% 14.99% 24.41%
כלל תמר 60 ומעלה -1.26% -1.41% 13.14% 23.68%
הפניקס גמל לבני 60 ומעלה -1.34% -2.00% 13.35% 23.46%
מגדל לתגמולים ולפיצויים מסלול לבני 60 ומעלה -1.09% -2.13% 10.52% 20.31%
מנורה מבטחים תגמולים 60 ומעלה -0.96% -2.71% 7.53% 16.38%
ילין לפידות קופת גמל מסלול לבני 60 ומעלה -1.19% -2.74% 9.00% 17.93%
אנליסט גמל מסלול לבני 60 ומעלה -0.91% -2.78% 7.91% 16.40%
הפניקס גמל פאסיבי לבני 60 ומעלה -1.87% -4.44% 6.04% 14.35%
אלטשולר שחם גמל לבני 60 ומעלה -2.60% -4.78% 9.73% 21.00%
תשואה ממוצעת לקבוצה -1.18% -2.89% 7.32% 14.12%

השוואת קופות גמל להשקעה

לצפייה בכל קופות הגמל להשקעה עברו לדף קופת גמל להשקעה.

קופת גמל להשקעה - כללי

על בסיס תשואה מצטברת לפני דמי ניהול
שם יוני שנה 3 שנים 5 שנים
הראל גמל להשקעה כללי -1.86% -1.74% 15.15% 25.55%
אנליסט קופת גמל להשקעה כללי -1.91% -1.95% 16.45% 28.87%
מגדל גמל להשקעה כללי -1.94% -2.47% 13.49% 24.18%
מור קופות גמל להשקעה כללי -2.22% -2.91% 26.11%
מנורה מבטחים חסכון טופ כללי -2.12% -2.94% 11.44% 23.12%
כלל גמל לעתיד כללי -1.98% -3.17% 14.48% 26.96%
ילין לפידות קופת גמל להשקעה מסלול כללי -2.26% -3.66% 14.51% 26.72%
מיטב דש גמל להשקעה מסלול כללי -2.20% -3.74% 13.29% 24.57%
הפניקס גמל להשקעה כללי -2.56% -4.28% 15.10% 26.70%
אלטשולר שחם חיסכון פלוס כללי -4.50% -9.20% 7.46% 20.00%
תשואה ממוצעת לקבוצה -2.28% -3.79% 13.46% 20.30%

קופת גמל להשקעה - מניות

על בסיס תשואה מצטברת לפני דמי ניהול
שם יוני שנה 3 שנים 5 שנים
מנורה מבטחים חסכון טופ פאסיבי מניות -3.36% -4.78% 19.13% 34.37%
הראל גמל להשקעה מניות -5.04% -4.95% 23.97% 37.91%
הפניקס גמל להשקעה מניות פאסיבי -5.35% -5.99% 18.27% 35.01%
ילין לפידות קופת גמל להשקעה מסלול מניות -5.19% -6.22% 26.81% 47.99%
מגדל גמל להשקעה מניות -5.19% -6.41% 23.00% 42.82%
אנליסט קופת גמל להשקעה מניות -5.81% -7.30% 34.39% 59.63%
מיטב דש גמל להשקעה מסלול מניות -6.13% -7.33% 21.42% 39.73%
הפניקס גמל להשקעה מניות -5.50% -7.56% 20.69% 42.77%
מור קופות גמל להשקעה מניות -4.89% -8.04% 61.44%
כלל גמל לעתיד מניות -5.74% -8.05% 21.58% 41.23%
אלטשולר שחם חיסכון פלוס מניות -7.81% -16.35% 8.23% 30.34%
תשואה ממוצעת לקבוצה -5.11% -5.41% 23.15% 35.38%

קופת גמל להשקעה- מסלול הלכתי

על בסיס תשואה מצטברת לפני דמי ניהול
שם יוני שנה 3 שנים 5 שנים
מיטב דש גמל להשקעה מסלול הלכה -2.68% -3.02% 10.35% 16.17%
הראל גמל להשקעה הלכה -2.26% -4.00% 6.11% 6.38%
מגדל גמל להשקעה הלכתי -2.25% -4.02% 7.97% 17.87%
כלל גמל לעתיד הלכה -1.95% -4.41% 6.83% 15.18%
מנורה מבטחים חסכון טופ מסלול הלכה -2.11% -5.56% 5.88% 14.91%
אלטשולר שחם חיסכון פלוס הלכה -4.51% -10.18% 5.02%
אינפיניטי גמל להשקעה הלכה -3.61% -10.63% 14.35%
תשואה ממוצעת לקבוצה -2.77% -5.97% 8.07% 10.07%

השוואת פוליסות חיסכון

חדש במיי גמל נט - השוואת פוליסות חיסכון לפי קבוצות.

פוליסות חיסכון - כללי

על בסיס תשואה מצטברת לפני דמי ניהול
שם יוני שנה 3 שנים 5 שנים
הפניקס מסלול השקעה כללי -2.26% -0.98% 22.23% 37.12%
כלל חברה לביטוח בע"מ כללי -2.08% -1.02% 19.06% 33.79%
הכשרה חברה לביטוח בע"מ- כללי -2.45% -3.30% 20.72% 32.40%
מגדל - כללי -2.18% -1.31% 16.92% 30.16%
הראל מסלול כללי -1.91% -0.35% 16.50% 29.62%
הכשרה חברה לביטוח בע"מ - מנוהל באמצעות מיטב ניהול תיקים בע"מ - כללי -1.76% -3.43% 15.16% 29.12%
מנורה-קרן י' חדשה -2.38% -2.39% 13.51% 27.32%
איילון- כללי -1.96% -1.19% 15.47% 27.04%
הכשרה חברה לביטוח בע"מ - בסט אינווסט - ילין לפידות -כללי -2.15% -2.67% 13.10% 26.36%
הפניקס-אקסלנס אינווסט מסלול כללי -2.11% -5.01% 12.13% 21.54%
הכשרה-בסט אינווסט-אלטשולר שחם-כללי -4.42% -9.47% 6.39% 20.21%
הכשרה- מור בית השקעות ניהול תיקים בע"מ- כללי -2.15% -3.57%
תשואה ממוצעת לקבוצה -2.32% -2.89% 14.27% 26.22%

פוליסות חיסכון - מניות

על בסיס תשואה מצטברת לפני דמי ניהול
שם יוני שנה 3 שנים 5 שנים
הכשרה חברה לביטוח בע"מ -מנוהל באמצעות מיטב ניהול תיקים בע"מ- מניות -4.07% -5.16% 34.72% 60.77%
כלל-מניות -5.94% -6.30% 25.19% 47.26%
הכשרה חברה לביטוח בע"מ - בסט אינווסט - ילין לפידות -מניות -4.66% -3.71% 24.07% 47.02%
הפניקס מסלול השקעה מתמחה מניות -5.45% -6.54% 27.74% 46.99%
מנורה מבטחים ביטוח בע"מ מניות -5.84% -6.58% 20.02% 44.50%
הראל מסלול מניות -5.74% -4.23% 27.00% 43.06%
מגדל מסלול מניות -5.21% -6.34% 23.75% 42.24%
הכשרה-מסלולית מניות -5.68% -10.42% 26.87% 39.57%
הפניקס-אקסלנס אינווסט מסלול השקעה מניות -4.94% -8.49% 20.95% 38.41%
איילון מסלול מניות -4.72% -5.18% 18.90% 36.18%
הכשרה-בסט אינווסט-אלטשולר שחם-מניות -8.23% -16.25% 8.42% 32.43%
הכשרה- מור בית השקעות ניהול תיקים בע"מ- מניות -5.03% -5.91%
תשואה ממוצעת לקבוצה -5.40% -7.03% 21.43% 39.63%

להפקדה לפוליסת חיסכון ולקבלת ייעוץ חינם, השאירו פרטים ומשווק פנסיוני יחזור אליכם:

פנסיה

לצפייה בכל קרנות הפנסייה באפיקים המרכזיים עברו לדף פנסיה.

פנסיה מקיפה מסלול לבני 50 ומטה

על בסיס תשואה מצטברת לפני דמי ניהול
שם יוני שנה 3 שנים 5 שנים
הפניקס פנסיה מקיפה - מסלול לבני 50 ומטה -2.28% 1.50% 25.51% 42.60%
כלל פנסיה לבני 50 ומטה -2.52% 1.03% 24.46% 41.36%
איילון מיטב מקיפה מסלול לבני 50 ומטה -2.67% -0.82% 22.99% 38.43%
הראל פנסיה - גילאי 50 ומטה -2.31% 1.54% 21.59% 36.65%
מגדל מקפת אישית לבני 50 ומטה -2.23% 0.32% 21.00% 35.61%
אלטשולר שחם פנסיה מקיפה מסלול לבני 50 ומטה -4.89% -8.28% 14.42% 32.68%
הפניקס פנסיה מקיפה מסלול פאסיבי לבני 50 ומטה -2.82% -1.36% 15.93%
תשואה ממוצעת לקבוצה -2.82% -0.87% 20.84% 32.48%

פנסיה מקיפה מסלול לבני 50-60

על בסיס תשואה מצטברת לפני דמי ניהול
שם יוני שנה 3 שנים 5 שנים
איילון מיטב מקיפה 50-60 -1.95% 1.02% 24.36% 39.01%
כלל פנסיה לבני 50-60 -1.99% 0.90% 21.24% 36.22%
הפניקס פנסיה מקיפה - מסלול לבני 50 עד 60 -1.83% 0.55% 21.02% 34.52%
הראל פנסיה - גילאי 50 עד 60 -1.77% 1.50% 19.43% 33.09%
מגדל מקפת אישית לבני 50 עד 60 -1.68% 0.64% 18.66% 31.72%
אלטשולר שחם פנסיה מקיפה מסלול לבני 50-60 -4.17% -6.99% 11.75% 26.94%
הפניקס פנסיה מקיפה מסלול פאסיבי לבני 50 עד 60 -2.14% -1.16% 13.63%
תשואה ממוצעת לקבוצה -2.22% -0.51% 18.58% 28.79%

פנסיה מקיפה מסלול לבני 60 ומעלה

על בסיס תשואה מצטברת לפני דמי ניהול
שם יוני שנה 3 שנים 5 שנים
כלל פנסיה לבני 60 ומעלה -1.05% 2.03% 17.66% 30.18%
הפניקס פנסיה מקיפה - מסלול לבני 60 ומעלה -1.04% 0.21% 16.09% 28.42%
הראל פנסיה - גילאי 60 ומעלה -0.87% 1.30% 15.06% 26.89%
מגדל מקפת אישית לבני 60 ומעלה -0.88% 0.93% 14.96% 26.56%
איילון מיטב מקיפה 60 ומעלה -0.96% 0.24% 14.69% 25.17%
אלטשולר שחם פנסיה מקיפה מסלול לבני 60 ומעלה -2.37% -3.00% 12.64% 23.96%
הפניקס פנסיה מקיפה מסלול פאסיבי לבני 60 ומעלה -1.07% -0.41% 11.08%
תשואה ממוצעת לקבוצה -1.18% 0.19% 14.60% 23.03%

חיסכון לכל ילד

להלן שלוש טבלאות עם קופות הגמל להשקעה הפופולאריות ביותר של חיסכון לכל ילד. לצפייה בכל הקופות עברו לדף חיסכון לכל ילד.

חיסכון לכל ילד- לחוסכים המעדיפים סיכון מוגבר

על בסיס תשואה מצטברת לפני דמי ניהול
שם יוני שנה 3 שנים 5 שנים
אנליסט חיסכון לילד- חוסכים המעדיפים סיכון מוגבר -5.51% -6.60% 36.79% 62.17%
אינפיניטי חיסכון לילד - חוסכים המעדיפים סיכון מוגבר -5.40% -6.59% 29.57% 52.96%
הראל חיסכון לילד - חוסכים המעדיפים סיכון מוגבר -5.70% -5.03% 26.18% 41.48%
מגדל חסכון לילד - חוסכים המעדיפים סיכון מוגבר -4.97% -6.11% 21.76% 39.46%
מיטב דש חיסכון לילד - חוסכים המעדיפים סיכון מוגבר -5.84% -6.66% 21.73% 39.42%
מנורה מבטחים חסכון לילד - חוסכים המעדיפים סיכון מוגבר -5.92% -6.75% 21.13% 45.18%
הפניקס חיסכון לילד - חוסכים המעדיפים סיכון מוגבר -5.56% -6.66% 19.10% 36.53%
מור חיסכון לילד - חוסכים המעדיפים סיכון מוגבר -2.66% 0.18% 16.39% 33.48%
סלייס גמל חסכון לילד - חוסכים המעדיפים סיכון מוגבר -3.43% -8.27% 11.17% 24.19%
אלטשולר שחם חיסכון לילד - חוסכים המעדיפים סיכון מוגבר -7.84% -16.38% 9.26% 32.47%
תשואה ממוצעת לקבוצה -5.28% -6.89% 21.31% 40.73%

חיסכון לכל ילד- לחוסכים המעדיפים סיכון בינוני

על בסיס תשואה מצטברת לפני דמי ניהול
שם יוני שנה 3 שנים 5 שנים
אנליסט חיסכון לילד - חוסכים המעדיפים סיכון בינוני -1.76% 0.07% 17.31% 30.79%
הפניקס חיסכון לילד - חוסכים המעדיפים סיכון בינוני -2.65% -4.83% 14.21% 26.02%
הראל חיסכון לילד - חוסכים המעדיפים סיכון בינוני -2.15% -2.11% 13.37% 23.84%
אינפיניטי חיסכון לילד - חוסכים המעדיפים סיכון בינוני -2.41% -3.09% 12.96% 20.73%
מגדל חסכון לילד - חוסכים המעדיפים סיכון בינוני -2.14% -3.62% 12.07% 23.53%
מיטב דש חיסכון לילד - חוסכים המעדיפים סיכון בינוני -2.33% -4.04% 11.93% 22.34%
מנורה מבטחים חסכון לילד - חוסכים המעדיפים סיכון בינוני -2.11% -2.97% 11.65% 23.00%
מור חיסכון לילד - חוסכים המעדיפים סיכון בינוני -1.48% -1.89% 9.03% 21.33%
אלטשולר שחם חיסכון לילד - חוסכים המעדיפים סיכון בינוני -4.33% -8.75% 8.52% 21.25%
סלייס גמל חסכון לילד - חוסכים המעדיפים סיכון בינוני -1.36% -6.20% 1.60% 6.94%
תשואה ממוצעת לקבוצה -2.27% -3.74% 11.27% 21.98%

חיסכון לכל ילד- לחוסכים המעדיפים סיכון מועט

על בסיס תשואה מצטברת לפני דמי ניהול
שם יוני שנה 3 שנים 5 שנים
אלטשולר שחם חיסכון לילד - חוסכים המעדיפים סיכון מועט -2.62% -5.16% 9.29% 18.73%
מיטב דש חיסכון לילד - חוסכים המעדיפים סיכון מועט -1.54% -3.28% 8.58% 16.37%
מגדל חסכון לילד - חוסכים המעדיפים סיכון מועט -0.78% -2.36% 8.00% 16.94%
אנליסט חיסכון לילד - חוסכים המעדיפים סיכון מועט -0.85% -3.26% 7.04% 15.26%
סלייס גמל חיסכון לילד - חוסכים המעדיפים סיכון מועט -0.43% -2.82% 6.63% 10.53%
הראל חיסכון לילד - חוסכים המעדיפים סיכון מועט -0.19% -2.09% 5.74% 12.89%
הפניקס חיסכון לילד - חוסכים המעדיפים סיכון מועט 0.16% -2.65% 5.50% 12.90%
מנורה מבטחים חסכון לילד - חוסכים המעדיפים סיכון מועט 0.21% -1.50% 4.93% 12.76%
מורחיסכון לילד - חוסכים המעדיפים סיכון מועט -0.67% -3.15% 4.83% 14.26%
אינפיניטי חיסכון לילד - חוסכים המעדיפים סיכון מועט -1.28% -3.24% 4.81% 10.23%
תשואה ממוצעת לקבוצה -0.80% -2.95% 6.54% 14.09%
למעלה!