השוואת קרנות השתלמות

לצפייה בכל הקרנות ובמדריך קרנות השתלמות - עברו לדף קרנות השתלמות.

קרנות השתלמות מובילות באפיק כללי

על בסיס תשואה מצטברת לפני דמי ניהול
www.mygemel.net
שם אוגוסט שנה 3 שנים 5 שנים
אנליסט השתלמות כללי -0.53% -0.25% 20.45% 31.12%
מור השתלמות כללי -0.89% -0.25% 32.83%
כלל השתלמות כללי -1.20% -0.98% 20.75% 33.25%
הראל השתלמות כללי -1.34% -1.00% 17.43% 27.67%
מגדל השתלמות כללי -1.21% -1.07% 19.15% 29.26%
מיטב דש השתלמות עד 6 שנות וותק -0.77% -1.26% 21.42% 32.45%
הפניקס השתלמות כללי -0.65% -1.27% 20.39% 31.73%
מנורה מבטחים השתלמות כללי -1.22% -1.85% 15.09% 25.52%
מיטב דש השתלמות כללי -0.99% -2.06% 20.48% 31.50%
ילין לפידות קרן השתלמות מסלול כללי -1.29% -2.67% 17.82% 28.88%
הפניקס השתלמות לטווח קצר -0.72% -4.17% 17.83% 28.85%
אלטשולר שחם השתלמות כללי -1.58% -6.43% 11.25% 24.91%
תשואה ממוצעת לקבוצה -1.04% -2.62% 15.05% 22.78%

קרן השתלמות - מניות

על בסיס תשואה מצטברת לפני דמי ניהול
www.mygemel.net
שם אוגוסט שנה 3 שנים 5 שנים
הראל השתלמות מסלול מניות -1.99% -3.45% 31.11% 45.39%
הפניקס השתלמות מניות -0.92% -3.48% 34.52% 51.24%
מור השתלמות מניות -2.05% -3.58% 71.69%
כלל השתלמות מניות -0.86% -4.47% 30.84% 49.36%
מגדל השתלמות מניות -1.35% -5.09% 31.12% 45.30%
מיטב דש השתלמות מניות -1.54% -5.10% 31.61% 47.39%
ילין לפידות קרן השתלמות מסלול מניות -2.23% -5.40% 33.45% 52.80%
מנורה השתלמות-מניות -1.83% -5.63% 25.99% 43.98%
אנליסט השתלמות מניות -2.06% -6.21% 39.67% 65.19%
אלטשולר שחם השתלמות מניות -2.79% -12.61% 14.05% 33.57%
תשואה ממוצעת לקבוצה -0.94% -2.53% 29.57% 39.66%

קרן השתלמות - מסלול הלכתי

על בסיס תשואה מצטברת לפני דמי ניהול
www.mygemel.net
שם אוגוסט שנה 3 שנים 5 שנים
כלל השתלמות הלכה -1.16% -3.13% 9.58% 17.73%
הראל השתלמות מסלול כהלכה -1.62% -3.24% 10.90% 19.62%
הפניקס השתלמות הלכה -1.46% -3.86% 11.15% 20.46%
מיטב דש השתלמות כהלכה -1.34% -4.31% 11.25% 20.30%
מגדל השתלמות הלכה -1.57% -4.52% 8.76% 16.95%
הפניקס השתלמות שריעה -3.56% -6.79% -8.09% -7.10%
אלטשולר שחם השתלמות הלכה -1.78% -8.15% 7.11%
תשואה ממוצעת לקבוצה -1.58% -4.75% 6.59% 11.39%

השוואת קופות גמל

לצפייה בכל הקופות ובמדריך קופות גמל - עברו לדף קופות גמל.

קופות גמל מובילות לחוסכים עד גיל 50

על בסיס תשואה מצטברת לפני דמי ניהול
www.mygemel.net
שם אוגוסט שנה 3 שנים 5 שנים
אלפא מור תגמולים מדרגות עד 50 -1.09% -0.95% 40.78%
הראל גמל מסלול לגילאי 50 ומטה -1.45% -1.49% 18.55% 28.53%
כלל תמר עד 50 -0.98% -1.91% 21.68% 34.23%
הפניקס גמל לבני 50 ומטה -0.55% -2.36% 24.77% 36.44%
מגדל לתגמולים ולפיצויים מסלול לבני 50 ומטה -1.29% -2.90% 19.29% 29.60%
מיטב דש גמל לבני 50 ומטה -1.11% -3.19% 21.12% 33.02%
אנליסט גמל - מסלול לבני 50 ומטה -1.28% -3.19% 21.32% 34.72%
מנורה מבטחים תגמולים עד 50 -1.39% -3.37% 16.97% 27.89%
ילין לפידות קופת גמל מסלול לבני 50 ומטה -1.70% -3.81% 20.21% 33.64%
הפניקס גמל פאסיבי לבני 50 ומטה -1.21% -4.52% 13.99% 18.35%
אלטשולר שחם גמל לבני 50 ומטה -1.97% -7.92% 12.15% 26.80%
תשואה ממוצעת לקבוצה -1.33% -4.17% 16.66% 25.09%

קופות גמל מובילות לחוסכים מגיל 50 עד 60

על בסיס תשואה מצטברת לפני דמי ניהול
www.mygemel.net
שם אוגוסט שנה 3 שנים 5 שנים
אלפא מור תגמולים מדרגות 50-60 -0.82% -0.40% 32.20%
הראל גמל מסלול לגילאי 50 עד 60 -1.37% -1.13% 17.63% 27.85%
מגדל לתגמולים ולפיצויים מסלול לבני 50 עד 60 -1.30% -2.06% 17.88% 27.01%
מיטב דש גמל לבני 50-60 -0.98% -2.16% 20.60% 31.66%
אנליסט גמל מסלול לבני 50-60 -0.99% -2.19% 17.73% 29.58%
הפניקס גמל מסלול לבני 50 עד 60 -0.80% -2.27% 17.53% 27.25%
כלל תמר 50-60 -1.06% -2.31% 17.95% 28.84%
מנורה מבטחים תגמולים 50-60 -1.35% -2.37% 15.15% 26.26%
ילין לפידות קופת גמל מסלול לבני 50 עד 60 -1.33% -2.62% 17.80% 28.88%
הפניקס גמל פאסיבי לבני 50 עד 60 -1.44% -4.38% 10.47% 18.46%
אלטשולר שחם גמל לבני 50 עד 60 -1.50% -5.93% 12.23% 26.43%
תשואה ממוצעת לקבוצה -1.15% -2.85% 14.91% 22.44%

קופות גמל מובילות לחוסכים מגיל 60 ומעלה

על בסיס תשואה מצטברת לפני דמי ניהול
www.mygemel.net
שם אוגוסט שנה 3 שנים 5 שנים
אלפא מור תגמולים מדרגות 60 ומעלה -0.56% 0.17% 20.53%
מיטב דש גמל לבני 60 ומעלה -0.86% -1.54% 14.98% 24.38%
כלל תמר 60 ומעלה -1.25% -1.65% 13.50% 23.05%
הראל גמל מסלול לגילאי 60 ומעלה -1.36% -1.76% 11.08% 19.12%
הפניקס גמל לבני 60 ומעלה -0.85% -1.92% 14.07% 22.65%
מגדל לתגמולים ולפיצויים מסלול לבני 60 ומעלה -1.38% -3.18% 10.60% 19.56%
מנורה מבטחים תגמולים 60 ומעלה -1.38% -3.56% 7.92% 15.33%
ילין לפידות קופת גמל מסלול לבני 60 ומעלה -1.38% -3.56% 9.16% 17.50%
אנליסט גמל מסלול לבני 60 ומעלה -1.17% -3.57% 8.06% 15.71%
אלטשולר שחם גמל לבני 60 ומעלה -1.31% -4.33% 9.61% 20.55%
הפניקס גמל פאסיבי לבני 60 ומעלה -1.55% -4.65% 6.88% 13.98%
תשואה ממוצעת לקבוצה -1.15% -3.42% 7.55% 13.66%

השוואת קופות גמל להשקעה

לצפייה בכל קופות הגמל להשקעה עברו לדף קופת גמל להשקעה.

קופת גמל להשקעה - כללי

על בסיס תשואה מצטברת לפני דמי ניהול
www.mygemel.net
שם אוגוסט שנה 3 שנים 5 שנים
אנליסט קופת גמל להשקעה כללי -0.96% -1.87% 17.97% 29.65%
הראל גמל להשקעה כללי -1.05% -1.95% 16.36% 25.53%
מור קופות גמל להשקעה כללי -1.12% -2.35% 25.45%
כלל גמל לעתיד כללי -0.93% -2.67% 16.15% 27.27%
מגדל גמל להשקעה כללי -1.26% -2.91% 15.26% 24.55%
מנורה מבטחים חסכון טופ כללי -1.29% -2.95% 13.45% 22.91%
הפניקס גמל להשקעה כללי -0.87% -3.06% 17.35% 27.63%
מיטב דש גמל להשקעה מסלול כללי -1.04% -3.48% 14.87% 25.71%
ילין לפידות קופת גמל להשקעה מסלול כללי -1.56% -3.94% 16.05% 26.99%
אלטשולר שחם חיסכון פלוס כללי -1.81% -7.49% 8.93% 20.57%
תשואה ממוצעת לקבוצה -1.10% -3.19% 14.92% 21.07%

קופת גמל להשקעה - מניות

על בסיס תשואה מצטברת לפני דמי ניהול
www.mygemel.net
שם אוגוסט שנה 3 שנים 5 שנים
הראל גמל להשקעה מניות -0.57% -2.05% 30.61% 43.74%
הפניקס גמל להשקעה מניות פאסיבי -1.30% -3.98% 25.61% 40.04%
הפניקס גמל להשקעה מניות -1.02% -4.09% 27.04% 48.14%
מנורה מבטחים חסכון טופ פאסיבי מניות -1.67% -4.64% 24.26% 34.29%
כלל גמל לעתיד מניות -0.61% -5.08% 29.84% 47.06%
מגדל גמל להשקעה מניות -1.39% -5.23% 30.71% 46.87%
מיטב דש גמל להשקעה מסלול מניות -1.66% -5.30% 29.25% 45.25%
מור קופות גמל להשקעה מניות -2.00% -5.42% 59.22%
ילין לפידות קופת גמל להשקעה מסלול מניות -2.15% -5.66% 32.30% 51.48%
אנליסט קופת גמל להשקעה מניות -1.99% -5.99% 38.76% 64.90%
אלטשולר שחם חיסכון פלוס מניות -2.93% -12.82% 13.53% 32.10%
תשואה ממוצעת לקבוצה -1.02% -2.68% 30.14% 41.39%

קופת גמל להשקעה- מסלול הלכתי

על בסיס תשואה מצטברת לפני דמי ניהול
www.mygemel.net
שם אוגוסט שנה 3 שנים 5 שנים
מיטב דש גמל להשקעה מסלול הלכה -1.26% -3.00% 11.67% 18.71%
כלל גמל לעתיד הלכה -1.04% -3.64% 8.70% 15.98%
מגדל גמל להשקעה הלכתי -1.54% -4.36% 9.43% 17.87%
הראל גמל להשקעה הלכה -1.87% -5.88% 7.13% 7.43%
מנורה מבטחים חסכון טופ מסלול הלכה -2.33% -6.04% 7.16% 14.20%
אלטשולר שחם חיסכון פלוס הלכה -1.88% -8.53% 6.99%
אינפיניטי גמל להשקעה הלכה -3.32% -12.15% 17.58%
תשואה ממוצעת לקבוצה -1.89% -6.23% 9.81% 10.60%

השוואת פוליסות חיסכון

חדש במיי גמל נט - השוואת פוליסות חיסכון לפי קבוצות.

פוליסות חיסכון - כללי

על בסיס תשואה מצטברת לפני דמי ניהול
www.mygemel.net
שם אוגוסט שנה 3 שנים 5 שנים
הפניקס מסלול השקעה כללי -0.57% -0.11% 24.62% 37.93%
הכשרה חברה לביטוח בע"מ- כללי 0.72% -0.54% 24.27% 35.62%
כלל חברה לביטוח בע"מ כללי -1.13% -0.60% 20.95% 34.23%
מגדל - כללי -1.26% -1.81% 18.66% 30.34%
הראל מסלול כללי -1.28% -0.91% 18.10% 29.61%
הכשרה חברה לביטוח בע"מ - מנוהל באמצעות מיטב ניהול תיקים בע"מ - כללי -0.61% -3.54% 16.68% 29.19%
הכשרה חברה לביטוח בע"מ - בסט אינווסט - ילין לפידות -כללי -1.10% -2.56% 14.81% 27.73%
מנורה-קרן י' חדשה -1.33% -2.37% 15.79% 27.46%
איילון- כללי -0.73% -1.58% 17.21% 27.33%
הפניקס-אקסלנס אינווסט מסלול כללי -1.04% -4.24% 13.75% 23.39%
הכשרה-בסט אינווסט-אלטשולר שחם-כללי -1.61% -7.76% 7.88% 20.77%
הכשרה- מור בית השקעות ניהול תיקים בע"מ- כללי -1.12% -2.74%
תשואה ממוצעת לקבוצה -0.92% -2.40% 16.06% 26.97%

פוליסות חיסכון - מניות

על בסיס תשואה מצטברת לפני דמי ניהול
www.mygemel.net
שם אוגוסט שנה 3 שנים 5 שנים
הכשרה חברה לביטוח בע"מ -מנוהל באמצעות מיטב ניהול תיקים בע"מ- מניות -0.91% -4.74% 39.89% 64.26%
כלל-מניות -0.78% -3.38% 33.33% 53.05%
הפניקס מסלול השקעה מתמחה מניות -0.88% -3.15% 35.19% 52.24%
הכשרה חברה לביטוח בע"מ - בסט אינווסט - ילין לפידות -מניות -1.23% -1.94% 29.63% 52.17%
הראל מסלול מניות -1.86% -3.19% 33.38% 47.95%
מנורה מבטחים ביטוח בע"מ מניות -1.43% -4.86% 26.86% 46.58%
מגדל מסלול מניות -1.37% -5.12% 31.16% 46.57%
הפניקס-אקסלנס אינווסט מסלול השקעה מניות -0.90% -5.46% 26.47% 45.17%
הכשרה-מסלולית מניות -1.00% -8.01% 32.19% 44.70%
איילון מסלול מניות -0.95% -3.99% 25.83% 39.34%
הכשרה-בסט אינווסט-אלטשולר שחם-מניות -2.56% -12.74% 14.12% 35.04%
הכשרה- מור בית השקעות ניהול תיקים בע"מ- מניות -1.96% -3.92%
תשואה ממוצעת לקבוצה -1.32% -5.00% 27.31% 43.63%

להפקדה לפוליסת חיסכון ולקבלת ייעוץ חינם, השאירו פרטים ומשווק פנסיוני יחזור אליכם:

פנסיה

לצפייה בכל קרנות הפנסייה באפיקים המרכזיים עברו לדף פנסיה.

פנסיה מקיפה מסלול לבני 50 ומטה

על בסיס תשואה מצטברת לפני דמי ניהול
www.mygemel.net
שם אוגוסט שנה 3 שנים 5 שנים
הפניקס פנסיה מקיפה - מסלול לבני 50 ומטה -0.01% 3.13% 29.85% 45.13%
כלל פנסיה לבני 50 ומטה -0.31% 2.32% 28.71% 43.78%
איילון מיטב מקיפה מסלול לבני 50 ומטה -0.51% -0.12% 27.16% 41.63%
הראל פנסיה - גילאי 50 ומטה -0.93% 1.70% 24.69% 37.75%
מגדל מקפת אישית לבני 50 ומטה -0.59% 0.68% 24.76% 37.39%
אלטשולר שחם פנסיה מקיפה מסלול לבני 50 ומטה -1.49% -5.53% 17.98% 34.96%
הפניקס פנסיה מקיפה מסלול פאסיבי לבני 50 ומטה -0.49% 0.11% 20.58%
מור פנסיה מקיפה - מסלול לבני 50 ומטה -0.37% 3.64%
אינפיניטי מקיפה מסלול לבני 50 ומטה 0.27% 4.65%
תשואה ממוצעת לקבוצה -0.49% 1.18% 19.30% 26.74%

פנסיה מקיפה מסלול לבני 50-60

על בסיס תשואה מצטברת לפני דמי ניהול
www.mygemel.net
שם אוגוסט שנה 3 שנים 5 שנים
איילון מיטב מקיפה 50-60 -0.57% 1.25% 27.70% 41.06%
כלל פנסיה לבני 50-60 -0.38% 1.83% 24.44% 38.02%
הפניקס פנסיה מקיפה - מסלול לבני 50 עד 60 -0.22% 1.93% 24.02% 36.11%
הראל פנסיה - גילאי 50 עד 60 -0.88% 1.42% 21.72% 33.78%
מגדל מקפת אישית לבני 50 עד 60 -0.67% 0.65% 21.21% 32.85%
אלטשולר שחם פנסיה מקיפה מסלול לבני 50-60 -1.10% -4.49% 14.65% 28.77%
הפניקס פנסיה מקיפה מסלול פאסיבי לבני 50 עד 60 -0.73% -0.27% 16.77%
מור פנסיה מקיפה - מסלול לבני 50 עד 60 -0.14% 2.95%
אינפיניטי מקיפה מסלול לבני 50 עד 60 -0.01% 5.27%
תשואה ממוצעת לקבוצה -0.52% 1.17% 16.72% 23.40%

פנסיה מקיפה מסלול לבני 60 ומעלה

על בסיס תשואה מצטברת לפני דמי ניהול
www.mygemel.net
שם אוגוסט שנה 3 שנים 5 שנים
כלל פנסיה לבני 60 ומעלה -0.45% 2.30% 19.20% 30.83%
הפניקס פנסיה מקיפה - מסלול לבני 60 ומעלה -0.14% 1.10% 17.92% 29.34%
מגדל מקפת אישית לבני 60 ומעלה -0.55% 0.62% 16.40% 27.14%
הראל פנסיה - גילאי 60 ומעלה -0.73% 0.81% 16.12% 26.92%
איילון מיטב מקיפה 60 ומעלה -0.32% 0.40% 16.08% 26.23%
אלטשולר שחם פנסיה מקיפה מסלול לבני 60 ומעלה -0.48% -1.42% 13.76% 24.86%
הפניקס פנסיה מקיפה מסלול פאסיבי לבני 60 ומעלה -0.80% -0.25% 12.62%
אינפיניטי מקיפה מסלול לבני 60 ומעלה -0.06% 2.63%
תשואה ממוצעת לקבוצה -0.44% 0.77% 14.01% 20.67%

חיסכון לכל ילד

להלן שלוש טבלאות עם קופות הגמל להשקעה הפופולאריות ביותר של חיסכון לכל ילד. לצפייה בכל הקופות עברו לדף חיסכון לכל ילד.

חיסכון לכל ילד- לחוסכים המעדיפים סיכון מוגבר

על בסיס תשואה מצטברת לפני דמי ניהול
www.mygemel.net
שם אוגוסט שנה 3 שנים 5 שנים
אנליסט חיסכון לילד- חוסכים המעדיפים סיכון מוגבר -2.06% -5.99% 40.79% 66.57%
אינפיניטי חיסכון לילד - חוסכים המעדיפים סיכון מוגבר -1.90% -3.52% 38.32% 53.81%
הראל חיסכון לילד - חוסכים המעדיפים סיכון מוגבר -1.85% -4.10% 32.31% 46.47%
מיטב דש חיסכון לילד - חוסכים המעדיפים סיכון מוגבר -1.68% -4.99% 28.43% 44.76%
מגדל חסכון לילד - חוסכים המעדיפים סיכון מוגבר -1.28% -4.82% 28.28% 43.11%
מנורה מבטחים חסכון לילד - חוסכים המעדיפים סיכון מוגבר -1.77% -5.46% 27.40% 46.13%
הפניקס חיסכון לילד - חוסכים המעדיפים סיכון מוגבר -1.34% -4.73% 26.60% 41.97%
מור חיסכון לילד - חוסכים המעדיפים סיכון מוגבר -0.82% 0.46% 21.79% 36.82%
סלייס גמל חסכון לילד - חוסכים המעדיפים סיכון מוגבר -0.75% -8.02% 14.57% 27.35%
אלטשולר שחם חיסכון לילד - חוסכים המעדיפים סיכון מוגבר -2.97% -12.87% 14.55% 33.99%
תשואה ממוצעת לקבוצה -1.64% -5.40% 27.30% 44.10%

חיסכון לכל ילד- לחוסכים המעדיפים סיכון בינוני

על בסיס תשואה מצטברת לפני דמי ניהול
www.mygemel.net
שם אוגוסט שנה 3 שנים 5 שנים
אנליסט חיסכון לילד - חוסכים המעדיפים סיכון בינוני -0.50% 0.49% 19.00% 32.36%
אינפיניטי חיסכון לילד - חוסכים המעדיפים סיכון בינוני -0.10% -0.31% 16.74% 25.54%
הפניקס חיסכון לילד - חוסכים המעדיפים סיכון בינוני -0.92% -3.73% 16.42% 26.97%
הראל חיסכון לילד - חוסכים המעדיפים סיכון בינוני -1.42% -2.68% 14.66% 23.77%
מיטב דש חיסכון לילד - חוסכים המעדיפים סיכון בינוני -1.04% -3.59% 14.15% 23.70%
מגדל חסכון לילד - חוסכים המעדיפים סיכון בינוני -1.46% -4.04% 13.66% 23.42%
מנורה מבטחים חסכון לילד - חוסכים המעדיפים סיכון בינוני -1.33% -2.99% 13.60% 22.83%
מור חיסכון לילד - חוסכים המעדיפים סיכון בינוני -1.20% -2.60% 10.68% 21.95%
אלטשולר שחם חיסכון לילד - חוסכים המעדיפים סיכון בינוני -1.73% -7.11% 9.93% 21.74%
סלייס גמל חסכון לילד - חוסכים המעדיפים סיכון בינוני -1.21% -7.92% 1.01% 5.60%
תשואה ממוצעת לקבוצה -1.09% -3.45% 12.99% 22.79%

חיסכון לכל ילד- לחוסכים המעדיפים סיכון מועט

על בסיס תשואה מצטברת לפני דמי ניהול
www.mygemel.net
שם אוגוסט שנה 3 שנים 5 שנים
מיטב דש חיסכון לילד - חוסכים המעדיפים סיכון מועט -0.83% -3.23% 9.07% 16.61%
אלטשולר שחם חיסכון לילד - חוסכים המעדיפים סיכון מועט -1.25% -4.73% 8.90% 18.32%
מגדל חסכון לילד - חוסכים המעדיפים סיכון מועט -1.34% -3.50% 7.47% 16.06%
אנליסט חיסכון לילד - חוסכים המעדיפים סיכון מועט -1.27% -4.13% 6.96% 14.34%
אינפיניטי חיסכון לילד - חוסכים המעדיפים סיכון מועט -0.73% -2.52% 5.85% 11.71%
הראל חיסכון לילד - חוסכים המעדיפים סיכון מועט -1.10% -3.39% 5.03% 11.32%
סלייס גמל חיסכון לילד - חוסכים המעדיפים סיכון מועט -0.03% -3.26% 4.35% 8.95%
מורחיסכון לילד - חוסכים המעדיפים סיכון מועט -1.41% -4.41% 4.34% 13.52%
מנורה מבטחים חסכון לילד - חוסכים המעדיפים סיכון מועט -1.26% -2.85% 4.19% 10.51%
הפניקס חיסכון לילד - חוסכים המעדיפים סיכון מועט -1.17% -3.75% 4.07% 11.27%
תשואה ממוצעת לקבוצה -1.04% -3.58% 6.02% 13.26%
למעלה!