השוואת קרנות השתלמות

לצפייה בכל הקרנות ובמדריך קרנות השתלמות - עברו לדף קרנות השתלמות.

קרנות השתלמות מובילות באפיק כללי

על בסיס תשואה מצטברת לפני דמי ניהול
www.mygemel.net
שם פברואר שנה 3 שנים 5 שנים
מור השתלמות כללי -1.20% -3.29% 22.14%
מיטב השתלמות עד 6 שנות וותק -1.30% -3.83% 16.86% 25.86%
הראל השתלמות כללי -1.16% -4.19% 13.72% 21.90%
מיטב השתלמות כללי -1.35% -4.54% 16.20% 24.98%
מגדל השתלמות כללי -1.47% -4.60% 14.67% 23.52%
ילין לפידות קרן השתלמות מסלול כללי -1.56% -4.88% 12.50% 23.89%
מנורה מבטחים השתלמות כללי -1.66% -5.30% 10.78% 18.88%
כלל השתלמות כללי -1.69% -5.53% 14.73% 25.25%
הפניקס השתלמות כללי -1.58% -5.55% 14.52% 24.82%
אנליסט השתלמות כללי -2.07% -6.47% 14.04% 23.20%
הפניקס השתלמות לטווח קצר -1.58% -6.97% 10.08% 21.38%
אלטשולר שחם השתלמות כללי -0.99% -7.27% 5.97% 18.09%
תשואה ממוצעת לקבוצה -1.26% -5.44% 10.55% 18.82%

קרן השתלמות - מניות

על בסיס תשואה מצטברת לפני דמי ניהול
www.mygemel.net
שם פברואר שנה 3 שנים 5 שנים
ילין לפידות קרן השתלמות מסלול מניות -2.09% -8.72% 26.05% 41.07%
מור השתלמות מניות -2.17% -9.59% 38.53%
מגדל השתלמות מניות -2.61% -9.96% 24.32% 31.90%
הראל השתלמות מסלול מניות -2.31% -10.24% 24.71% 31.18%
מיטב השתלמות מניות -2.15% -10.69% 22.90% 30.52%
אנליסט השתלמות מניות -1.96% -11.16% 27.97% 51.39%
מנורה השתלמות-מניות -3.01% -11.23% 18.86% 28.48%
כלל השתלמות מניות -3.04% -12.09% 19.19% 30.29%
הפניקס השתלמות מניות -2.79% -12.46% 22.22% 32.17%
אלטשולר שחם השתלמות מניות -1.39% -12.46% 8.52% 20.29%
תשואה ממוצעת לקבוצה -2.51% -11.35% 19.99% 29.15%

קרן השתלמות - מסלול הלכתי

על בסיס תשואה מצטברת לפני דמי ניהול
www.mygemel.net
שם פברואר שנה 3 שנים 5 שנים
הפניקס השתלמות שריעה 2.65% 0.55% -3.32% -1.64%
הראל השתלמות מסלול כהלכה -1.53% -5.27% 6.14% 14.06%
כלל השתלמות הלכה -1.58% -5.66% 4.22% 11.40%
מיטב השתלמות כהלכה -1.75% -6.12% 4.91% 13.96%
הפניקס השתלמות הלכה -1.82% -6.21% 6.01% 14.80%
מגדל השתלמות הלכה -1.76% -6.79% 4.06% 11.21%
אלטשולר שחם השתלמות הלכה -0.85% -7.10% 3.65%
תשואה ממוצעת לקבוצה -1.04% -5.47% 3.25% 9.58%

השוואת קופות גמל

לצפייה בכל הקופות ובמדריך קופות גמל - עברו לדף קופות גמל.

קופות גמל מובילות לחוסכים עד גיל 50

על בסיס תשואה מצטברת לפני דמי ניהול
www.mygemel.net
שם פברואר שנה 3 שנים 5 שנים
אלפא מור תגמולים מדרגות עד 50 -1.32% -4.78% 25.57%
הראל גמל מסלול לגילאי 50 ומטה -1.37% -5.38% 14.54% 21.73%
ילין לפידות קופת גמל מסלול לבני 50 ומטה -1.67% -5.60% 14.86% 27.47%
מיטב גמל לבני 50 ומטה -1.60% -6.05% 16.13% 25.15%
מגדל לתגמולים ולפיצויים מסלול לבני 50 ומטה -1.74% -6.16% 14.54% 22.83%
כלל תמר עד 50 -2.02% -6.99% 14.51% 24.92%
מנורה מבטחים תגמולים עד 50 -2.10% -7.05% 11.85% 19.73%
הפניקס גמל לבני 50 ומטה -1.86% -7.50% 15.56% 27.14%
אנליסט גמל - מסלול לבני 50 ומטה -1.94% -7.93% 13.64% 26.11%
הפניקס גמל פאסיבי לבני 50 ומטה -2.01% -8.06% 7.37% 14.82%
אלטשולר שחם גמל לבני 50 ומטה -1.14% -8.71% 6.33% 18.54%
תשואה ממוצעת לקבוצה -1.61% -7.15% 10.77% 18.71%

קופות גמל מובילות לחוסכים מגיל 50 עד 60

על בסיס תשואה מצטברת לפני דמי ניהול
www.mygemel.net
שם פברואר שנה 3 שנים 5 שנים
אלפא מור תגמולים מדרגות 50-60 -1.26% -3.47% 21.49%
הראל גמל מסלול לגילאי 50 עד 60 -1.18% -4.53% 13.78% 21.75%
מיטב גמל לבני 50-60 -1.43% -4.77% 16.16% 25.04%
ילין לפידות קופת גמל מסלול לבני 50 עד 60 -1.57% -4.83% 12.53% 23.94%
מגדל לתגמולים ולפיצויים מסלול לבני 50 עד 60 -1.55% -5.03% 13.48% 21.59%
מנורה מבטחים תגמולים 50-60 -1.67% -5.51% 11.00% 19.77%
הפניקס גמל מסלול לבני 50 עד 60 -1.74% -6.18% 11.46% 20.94%
כלל תמר 50-60 -1.84% -6.29% 11.84% 21.42%
הפניקס גמל פאסיבי לבני 50 עד 60 -1.97% -6.83% 5.13% 12.19%
אנליסט גמל מסלול לבני 50-60 -1.90% -6.87% 10.88% 22.49%
אלטשולר שחם גמל לבני 50 עד 60 -0.95% -7.40% 6.71% 19.01%
תשואה ממוצעת לקבוצה -1.39% -6.12% 10.00% 17.43%

קופות גמל מובילות לחוסכים מגיל 60 ומעלה

על בסיס תשואה מצטברת לפני דמי ניהול
www.mygemel.net
שם פברואר שנה 3 שנים 5 שנים
אלפא מור תגמולים מדרגות 60 ומעלה -0.61% -1.30% 13.23%
מיטב גמל לבני 60 ומעלה -1.40% -3.41% 10.94% 20.30%
ילין לפידות קופת גמל מסלול לבני 60 ומעלה -1.48% -4.27% 5.13% 14.66%
הראל גמל מסלול לגילאי 60 ומעלה -1.58% -4.36% 7.13% 14.81%
אלטשולר שחם גמל לבני 60 ומעלה -0.94% -4.55% 4.93% 16.23%
הפניקס גמל לבני 60 ומעלה -1.55% -4.63% 8.84% 17.90%
מנורה מבטחים תגמולים 60 ומעלה -1.82% -5.07% 4.18% 10.78%
מגדל לתגמולים ולפיצויים מסלול לבני 60 ומעלה -1.76% -5.08% 6.51% 14.67%
כלל תמר 60 ומעלה -1.88% -5.35% 7.92% 16.97%
אנליסט גמל מסלול לבני 60 ומעלה -1.74% -5.47% 3.60% 11.64%
הפניקס גמל פאסיבי לבני 60 ומעלה -2.02% -6.37% 1.93% 8.71%
תשואה ממוצעת לקבוצה -1.48% -5.03% 3.59% 10.31%

השוואת קופות גמל להשקעה

לצפייה בכל קופות הגמל להשקעה עברו לדף קופת גמל להשקעה.

קופת גמל להשקעה - כללי

על בסיס תשואה מצטברת לפני דמי ניהול
www.mygemel.net
שם פברואר שנה 3 שנים 5 שנים
מור קופות גמל להשקעה כללי -1.25% -3.87% 17.29%
מיטב גמל להשקעה מסלול כללי -1.42% -5.14% 10.49% 20.20%
ילין לפידות קופת גמל להשקעה מסלול כללי -1.62% -5.14% 10.99% 21.93%
מגדל גמל להשקעה כללי -1.63% -5.45% 11.16% 19.38%
מנורה מבטחים חסכון טופ כללי -1.87% -6.08% 8.92% 16.29%
כלל גמל לעתיד כללי -1.72% -6.12% 10.65% 20.34%
אנליסט קופת גמל להשקעה כללי -1.78% -6.55% 11.27% 22.75%
הפניקס גמל להשקעה כללי -1.82% -6.69% 11.21% 20.64%
הראל גמל להשקעה כללי -1.54% -7.15% 10.48% 18.42%
אלטשולר שחם חיסכון פלוס כללי -1.04% -7.61% 4.19% 14.94%
תשואה ממוצעת לקבוצה -1.22% -5.79% 10.42% 18.68%

קופת גמל להשקעה - מניות

על בסיס תשואה מצטברת לפני דמי ניהול
www.mygemel.net
שם פברואר שנה 3 שנים 5 שנים
מנורה מבטחים חסכון טופ פאסיבי מניות -0.73% -2.18% 24.27% 30.34%
ילין לפידות קופת גמל להשקעה מסלול מניות -2.06% -8.52% 24.84% 40.18%
הפניקס גמל להשקעה מניות פאסיבי -1.97% -9.49% 17.27% 26.16%
מגדל גמל להשקעה מניות -2.63% -10.13% 23.89% 33.07%
מור קופות גמל להשקעה מניות -2.26% -10.16% 29.11%
מיטב גמל להשקעה מסלול מניות -2.08% -10.72% 20.63% 29.66%
אנליסט קופת גמל להשקעה מניות -2.10% -11.70% 26.42% 50.31%
הפניקס גמל להשקעה מניות -2.61% -12.05% 17.71% 31.17%
אלטשולר שחם חיסכון פלוס מניות -1.31% -12.17% 8.49% 20.00%
כלל גמל לעתיד מניות -3.11% -12.18% 18.12% 29.77%
הראל גמל להשקעה מניות -2.03% -12.40% 20.83% 26.98%
תשואה ממוצעת לקבוצה -1.90% -9.67% 18.87% 28.73%

קופת גמל להשקעה- מסלול הלכתי

על בסיס תשואה מצטברת לפני דמי ניהול
www.mygemel.net
שם פברואר שנה 3 שנים 5 שנים
אינפיניטי גמל להשקעה הלכה 2.68% 3.44% 29.88%
מיטב גמל להשקעה מסלול הלכה -1.72% -5.10% 5.62% 13.21%
כלל גמל לעתיד הלכה -1.57% -6.09% 3.52% 9.71%
מגדל גמל להשקעה הלכתי -1.75% -6.61% 4.73% 11.91%
אלטשולר שחם חיסכון פלוס הלכה -0.80% -7.20% 2.98%
מנורה מבטחים חסכון טופ מסלול הלכה -2.89% -8.14% 1.59% 7.64%
הראל גמל להשקעה הלכה -1.70% -8.31% 2.36% 3.68%
תשואה ממוצעת לקבוצה -1.11% -5.43% 7.24% 9.23%

השוואת פוליסות חיסכון

חדש במיי גמל נט - השוואת פוליסות חיסכון לפי קבוצות.

פוליסות חיסכון - כללי

על בסיס תשואה מצטברת לפני דמי ניהול
www.mygemel.net
שם פברואר שנה 3 שנים 5 שנים
הפניקס מסלול השקעה כללי -1.48% -4.67% 18.83% 30.63%
הכשרה חברה לביטוח בע"מ- כללי -0.84% -3.36% 15.57% 28.50%
כלל חברה לביטוח בע"מ כללי -1.69% -5.56% 15.07% 25.69%
מגדל - כללי -1.33% -4.76% 14.99% 23.93%
הראל מסלול כללי -1.08% -4.18% 14.50% 22.94%
הכשרה חברה לביטוח בע"מ - מנוהל באמצעות מיטב ניהול תיקים בע"מ - כללי -0.61% -4.77% 10.51% 22.46%
מנורה-קרן י' חדשה -1.73% -5.71% 11.61% 20.40%
איילון- כללי -1.66% -5.56% 12.15% 20.15%
הכשרה חברה לביטוח בע"מ - בסט אינווסט - ילין לפידות -כללי -1.55% -5.89% 9.02% 20.04%
הפניקס-אקסלנס אינווסט מסלול כללי -1.58% -6.36% 9.04% 17.18%
הכשרה-בסט אינווסט-אלטשולר שחם-כללי -1.15% -7.87% 3.05% 14.74%
הכשרה- מור בית השקעות ניהול תיקים בע"מ- כללי -2.03% -8.27% 5.82%
תשואה ממוצעת לקבוצה -1.39% -5.58% 11.68% 22.42%

פוליסות חיסכון - מניות

על בסיס תשואה מצטברת לפני דמי ניהול
www.mygemel.net
שם פברואר שנה 3 שנים 5 שנים
הכשרה חברה לביטוח בע"מ -מנוהל באמצעות מיטב ניהול תיקים בע"מ- מניות 0.56% -6.64% 26.83% 49.01%
הכשרה חברה לביטוח בע"מ - בסט אינווסט - ילין לפידות -מניות -1.71% -8.31% 21.52% 36.74%
הפניקס-אקסלנס אינווסט מסלול השקעה מניות -0.58% -6.61% 23.32% 34.09%
הראל מסלול מניות -2.31% -10.39% 26.57% 33.14%
הפניקס מסלול השקעה מתמחה מניות -2.84% -12.66% 23.32% 32.94%
כלל-מניות -3.13% -12.52% 21.96% 32.92%
הכשרה-מסלולית מניות -0.77% -9.98% 20.11% 32.89%
מגדל מסלול מניות -2.63% -10.09% 25.52% 32.71%
מנורה מבטחים ביטוח בע"מ מניות -3.01% -11.11% 19.30% 30.21%
איילון מסלול מניות -1.91% -9.54% 19.32% 25.44%
הכשרה-בסט אינווסט-אלטשולר שחם-מניות -1.38% -12.56% 8.50% 21.82%
הכשרה- מור בית השקעות ניהול תיקים בע"מ- מניות -2.69% -14.34% 16.29%
תשואה ממוצעת לקבוצה -1.88% -10.33% 20.82% 32.30%

להפקדה לפוליסת חיסכון ולקבלת ייעוץ חינם, השאירו פרטים ומשווק פנסיוני יחזור אליכם:

פנסיה

לצפייה בכל קרנות הפנסייה באפיקים המרכזיים עברו לדף פנסיה.

פנסיה מקיפה מסלול לבני 50 ומטה

על בסיס תשואה מצטברת לפני דמי ניהול
www.mygemel.net
שם פברואר שנה 3 שנים 5 שנים
הפניקס פנסיה מקיפה - מסלול לבני 50 ומטה -1.08% -2.48% 24.88% 37.84%
כלל פנסיה לבני 50 ומטה -1.00% -2.40% 24.27% 36.57%
מיטב מקיפה מסלול לבני 50 ומטה -0.75% -2.39% 23.69% 35.30%
הראל פנסיה - גילאי 50 ומטה -0.85% -1.47% 22.42% 32.01%
מגדל מקפת אישית לבני 50 ומטה -0.98% -2.25% 22.14% 31.76%
אלטשולר שחם פנסיה מקיפה מסלול לבני 50 ומטה -0.56% -4.65% 14.15% 28.75%
הפניקס פנסיה מקיפה מסלול פאסיבי לבני 50 ומטה -1.08% -3.04% 17.14%
תשואה ממוצעת לקבוצה -0.90% -2.67% 21.24% 33.71%

פנסיה מקיפה מסלול לבני 50-60

על בסיס תשואה מצטברת לפני דמי ניהול
www.mygemel.net
שם פברואר שנה 3 שנים 5 שנים
מיטב מקיפה 50-60 -0.72% -1.36% 24.13% 35.62%
כלל פנסיה לבני 50-60 -0.88% -1.87% 20.84% 32.32%
הפניקס פנסיה מקיפה - מסלול לבני 50 עד 60 -1.02% -1.64% 20.45% 31.25%
הראל פנסיה - גילאי 50 עד 60 -0.72% -0.74% 19.91% 29.63%
מגדל מקפת אישית לבני 50 עד 60 -0.91% -1.54% 18.91% 28.64%
אלטשולר שחם פנסיה מקיפה מסלול לבני 50-60 -0.39% -3.20% 11.71% 24.71%
הפניקס פנסיה מקיפה מסלול פאסיבי לבני 50 עד 60 -1.04% -1.91% 14.36%
תשואה ממוצעת לקבוצה -0.81% -1.75% 18.62% 30.36%

פנסיה מקיפה מסלול לבני 60 ומעלה

על בסיס תשואה מצטברת לפני דמי ניהול
www.mygemel.net
שם פברואר שנה 3 שנים 5 שנים
כלל פנסיה לבני 60 ומעלה -0.85% -0.83% 15.98% 26.63%
הפניקס פנסיה מקיפה - מסלול לבני 60 ומעלה -0.96% -0.75% 14.78% 25.52%
אלטשולר שחם פנסיה מקיפה מסלול לבני 60 ומעלה -0.22% 0.08% 11.53% 23.70%
מיטב מקיפה 60 ומעלה -0.78% -0.43% 14.22% 23.70%
מגדל מקפת אישית לבני 60 ומעלה -0.97% -0.96% 14.31% 23.67%
הראל פנסיה - גילאי 60 ומעלה -0.95% -0.73% 13.77% 23.35%
הפניקס פנסיה מקיפה מסלול פאסיבי לבני 60 ומעלה -1.09% -1.22% 10.21%
תשואה ממוצעת לקבוצה -0.83% -0.69% 13.54% 24.43%

חיסכון לכל ילד

להלן שלוש טבלאות עם קופות הגמל להשקעה הפופולאריות ביותר של חיסכון לכל ילד. לצפייה בכל הקופות עברו לדף חיסכון לכל ילד.

חיסכון לכל ילד- לחוסכים המעדיפים סיכון מוגבר

על בסיס תשואה מצטברת לפני דמי ניהול
www.mygemel.net
שם פברואר שנה 3 שנים 5 שנים
אינפיניטי חיסכון לילד - חוסכים המעדיפים סיכון מוגבר 1.68% -4.89% 35.55% 46.69%
אנליסט חיסכון לילד- חוסכים המעדיפים סיכון מוגבר -1.80% -11.25% 29.13% 52.85%
הראל חיסכון לילד - חוסכים המעדיפים סיכון מוגבר -2.28% -10.58% 25.47% 32.04%
מגדל חסכון לילד - חוסכים המעדיפים סיכון מוגבר -2.38% -9.71% 23.48% 31.14%
מיטב חיסכון לילד - חוסכים המעדיפים סיכון מוגבר -2.32% -10.98% 20.17% 30.14%
מנורה מבטחים חסכון לילד - חוסכים המעדיפים סיכון מוגבר -2.98% -11.30% 19.84% 30.25%
הפניקס חיסכון לילד - חוסכים המעדיפים סיכון מוגבר -2.12% -9.80% 17.61% 27.18%
אלטשולר שחם חיסכון לילד - חוסכים המעדיפים סיכון מוגבר -1.17% -12.07% 9.58% 21.56%
סלייס גמל חסכון לילד - חוסכים המעדיפים סיכון מוגבר -0.33% -10.09% 5.73% 13.71%
תשואה ממוצעת לקבוצה -1.52% -10.07% 20.73% 31.73%

חיסכון לכל ילד- לחוסכים המעדיפים סיכון בינוני

על בסיס תשואה מצטברת לפני דמי ניהול
www.mygemel.net
שם פברואר שנה 3 שנים 5 שנים
הראל חיסכון לילד - חוסכים המעדיפים סיכון בינוני -1.35% -5.17% 10.76% 18.42%
אנליסט חיסכון לילד - חוסכים המעדיפים סיכון בינוני -2.38% -7.62% 10.17% 22.36%
מנורה מבטחים חסכון לילד - חוסכים המעדיפים סיכון בינוני -1.82% -5.84% 9.70% 16.89%
מיטב חיסכון לילד - חוסכים המעדיפים סיכון בינוני -1.63% -5.65% 9.55% 17.55%
הפניקס חיסכון לילד - חוסכים המעדיפים סיכון בינוני -1.95% -7.59% 9.40% 19.11%
מגדל חסכון לילד - חוסכים המעדיפים סיכון בינוני -1.72% -6.32% 9.24% 17.55%
אינפיניטי חיסכון לילד - חוסכים המעדיפים סיכון בינוני -1.41% -9.02% 6.80% 14.53%
אלטשולר שחם חיסכון לילד - חוסכים המעדיפים סיכון בינוני -0.83% -6.96% 5.51% 16.44%
סלייס גמל חסכון לילד - חוסכים המעדיפים סיכון בינוני -0.42% -7.27% -4.98% 1.09%
תשואה ממוצעת לקבוצה -1.50% -6.83% 7.35% 15.99%

חיסכון לכל ילד- לחוסכים המעדיפים סיכון מועט

על בסיס תשואה מצטברת לפני דמי ניהול
www.mygemel.net
שם פברואר שנה 3 שנים 5 שנים
אלטשולר שחם חיסכון לילד - חוסכים המעדיפים סיכון מועט -0.69% -4.17% 4.90% 15.63%
מיטב חיסכון לילד - חוסכים המעדיפים סיכון מועט -1.70% -4.60% 4.80% 12.67%
מגדל חסכון לילד - חוסכים המעדיפים סיכון מועט -1.81% -4.98% 3.23% 11.46%
אנליסט חיסכון לילד - חוסכים המעדיפים סיכון מועט -1.66% -5.40% 2.85% 10.60%
הראל חיסכון לילד - חוסכים המעדיפים סיכון מועט -1.37% -3.68% 2.16% 8.49%
מנורה מבטחים חסכון לילד - חוסכים המעדיפים סיכון מועט -1.78% -3.72% 0.99% 7.55%
הפניקס חיסכון לילד - חוסכים המעדיפים סיכון מועט -1.59% -3.83% -0.15% 8.62%
אינפיניטי חיסכון לילד - חוסכים המעדיפים סיכון מועט -1.70% -7.69% -1.13% 4.36%
סלייס גמל חיסכון לילד - חוסכים המעדיפים סיכון מועט 0.11% -2.92% -1.52% 7.36%
מורחיסכון לילד - חוסכים המעדיפים סיכון מועט -2.14% -6.79% -1.56% 6.78%
תשואה ממוצעת לקבוצה -1.43% -4.78% 1.46% 9.35%
למעלה!