השוואת קרנות השתלמות

לצפייה בכל הקרנות ובמדריך קרנות השתלמות - עברו לדף קרנות השתלמות.

קרנות השתלמות מובילות באפיק כללי

על בסיס תשואה מצטברת לפני דמי ניהול
שם ינואר שנה 3 שנים 5 שנים
אלטשולר שחם השתלמות כללי 0.73% 11.85% 25.85% 33.40%
אנליסט השתלמות כללי 0.46% 10.71% 19.65% 33.03%
אקסלנס השתלמות כללי 0.19% 9.96% 20.01% 30.21%
ילין לפידות קרן השתלמות מסלול כללי 0.63% 10.45% 19.25% 28.40%
אקסלנס השתלמות לטווח קצר 0.14% 9.61% 20.04% 26.14%
הראל השתלמות כללי 0.13% 8.53% 18.02% 25.25%
כלל השתלמות כללי 0.21% 9.64% 20.38% 24.83%
מנורה מבטחים השתלמות כללי 0.17% 9.09% 18.73% 24.30%
מיטב דש השתלמות כללי 0.53% 9.26% 18.37% 24.07%
מיטב דש השתלמות עד 6 שנות וותק 0.50% 9.05% 17.96% 23.92%
פסגות שיא השתלמות כללי -0.02% 8.50% 17.97% 23.86%
הלמן-אלדובי השתלמות כללי 0.35% 9.45% 19.40% 23.24%
קרנות ההשתלמות המובילות בשוק ממוינות לפי תשואה. למעבר מהיר לכל קרן השתלמות השאירו פרטים.

קרן השתלמות - מניות

על בסיס תשואה מצטברת לפני דמי ניהול
שם ינואר שנה 3 שנים 5 שנים
אנליסט השתלמות מניות 2.51% 26.23% 42.71% 62.51%
אלטשולר שחם השתלמות מניות 1.02% 18.16% 44.49% 61.07%
ילין לפידות קרן השתלמות מסלול מניות 1.17% 18.34% 35.29% 58.21%
אקסלנס השתלמות מניות -0.12% 15.62% 33.00% 53.43%
אקסלנס השתלמות פאסיבי-מדדי מניות 0.78% 14.93% 30.50% 48.31%
פסגות שיא השתלמות מניות -0.03% 14.93% 29.88% 43.94%
מנורה השתלמות-מניות 0.03% 16.63% 34.06% 43.47%
כלל השתלמות מניות 0.23% 15.84% 34.09% 41.66%
מגדל השתלמות מניות 0.29% 13.83% 29.06% 40.60%
הראל השתלמות מסלול מניות -0.39% 14.02% 27.91% 40.37%
מיטב דש השתלמות מניות 0.75% 15.21% 29.70% 39.37%
הלמן-אלדובי השתלמות מניות 0.67% 17.15% 31.25% 38.25%
קרנות השתלמות המשקיעות בעיקר במניות שהצליחו להשיג את התשואה הגבוהה ביותר. למעבר מהיר לכל קרן השתלמות השאירו פרטים.

קרן השתלמות - ללא מניות

על בסיס תשואה מצטברת לפני דמי ניהול
שם ינואר שנה 3 שנים 5 שנים
אלטשולר שחם השתלמות אג"ח ללא מניות 0.77% 8.00% 13.84% 16.13%
אנליסט השתלמות אג"ח 0.46% 5.90% 8.51% 14.60%
מגדל השתלמות אג"ח 0.33% 6.66% 12.09% 14.22%
אקסלנס השתלמות אג"ח ללא מניות 0.37% 7.11% 11.93% 13.55%
מיטב דש השתלמות אג"ח ללא מניות 0.38% 6.47% 11.34% 13.29%
אינפיניטי השתלמות אג"ח 0.18% 6.28% 8.86% 12.53%
הלמן-אלדובי השתלמות אג"ח ללא מניות 0.29% 5.76% 10.95% 12.42%
ילין לפידות קרן השתלמות מסלול אג"ח 0.19% 4.82% 8.90% 12.08%
הראל השתלמות אג"ח ללא מניות 0.36% 4.96% 9.28% 11.73%
כלל השתלמות אג"ח 0.35% 6.23% 10.08% 10.81%
פסגות שיא השתלמות אג"ח 0.32% 5.64% 9.05% 10.63%
הלמן-אלדובי השתלמות פאסיבי - מדדי אג"ח ממשלת ישראל 0.12% 3.07% 6.00% 5.19%
קרנות השתלמות המשקיעות באג"ח שהצליחו להשיג את התשואה הגבוהה ביותר. למעבר מהיר לכל קרן השתלמות השאירו פרטים.

השוואת קופות גמל

לצפייה בכל הקופות ובמדריך קופות גמל - עברו לדף קופות גמל.

קופות גמל מובילות לחוסכים עד גיל 50

על בסיס תשואה מצטברת לפני דמי ניהול
שם ינואר מתחילת שנה שנה 3 שנים
אלפא מור תגמולים מדרגות עד 50 2.73% 2.73% 28.17%
אנליסט גמל - מסלול לבני 50 ומטה 1.23% 1.22% 14.10% 24.51%
אינפיניטי גמל מסלול לבני 50 ומטה 0.61% 0.60% 13.68% 20.35%
אלטשולר שחם גמל לבני 50 ומטה 0.80% 0.80% 13.23% 29.25%
ילין לפידות קופת גמל מסלול לבני 50 ומטה 0.72% 0.72% 11.99% 23.50%
הלמן-אלדובי גמל מסלול לבני 50 ומטה 0.35% 0.35% 11.03% 20.79%
כלל תמר עד 50 0.25% 0.24% 10.94% 21.78%
אקסלנס גמל לבני 50 ומטה 0.14% 0.14% 10.86% 21.44%
מנורה מבטחים תגמולים עד 50 0.19% 0.19% 10.55% 19.96%
מיטב דש גמל לבני 50 ומטה 0.55% 0.55% 10.49% 20.37%
אקסלנס גמל פאסיבי לבני 50 ומטה 0.44% 0.43% 10.33% 12.36%
פסגות גדיש לבני 50 ומטה 0.04% 0.03% 9.43% 17.99%
קופות גמל חדשות המתאימות את הסיכון לגיל החוסך. למעבר מהיר השאירו פרטים.

קופות גמל מובילות לחוסכים מגיל 50 עד 60

על בסיס תשואה מצטברת לפני דמי ניהול
שם ינואר מתחילת שנה שנה 3 שנים
אלפא מור תגמולים מדרגות 50-60 1.87% 1.86% 23.84%
אנליסט גמל מסלול לבני 50-60 1.02% 1.01% 12.45% 21.55%
אלטשולר שחם גמל לבני 50 עד 60 0.73% 0.73% 11.83% 26.38%
אינפיניטי גמל מסלול לבני 50 עד 60 0.62% 0.61% 11.18% 14.48%
ילין לפידות קופת גמל מסלול לבני 50 עד 60 0.61% 0.60% 10.54% 19.39%
הלמן-אלדובי גמל מסלול לבני 50 עד 60 0.45% 0.44% 10.17% 18.74%
אקסלנס גמל מסלול לבני 50 עד 60 0.18% 0.18% 10.06% 18.47%
כלל תמר 50-60 0.27% 0.26% 9.85% 19.00%
מיטב דש גמל לבני 50-60 0.57% 0.57% 9.44% 18.62%
אקסלנס גמל פאסיבי לבני 50 עד 60 0.35% 0.35% 9.10% 15.92%
מנורה מבטחים תגמולים 50-60 0.21% 0.20% 8.86% 18.73%
הראל גמל מסלול לגילאי 50 עד 60 0.11% 0.11% 8.74% 18.10%
קופות גמל חדשות המתאימות את הסיכון לגיל החוסך. למעבר מהיר לקופות המובילות אנא השאירו פרטים.
קופות לגילאי 60+, קופות בסיכון יותר נמוך באופן יחסי. אלה קופות גמל חדשות המתאימות את הסיכון לגיל החוסך. למעבר השאירו פרטים.

השוואת קופות גמל להשקעה

לצפייה בכל קופות הגמל להשקעה עברו לדף קופת גמל להשקעה.
אפיק השקעה חדש ואלטרנטיבי לנדל"ן וחסכונות, למעבר מהיר לקופות המובילות השאירו פרטים.
אפיק השקעה חדש ואלטרנטיבי לנדל"ן וחסכונות. קופות גמל להשקעה המשקיעות בעיקר במניות ומתאימות לחוסכים שמוכנים לקחת יותר סיכון כדי להשיג תשואה יותר גדולה. למעבר מהיר לקופות המובילות השאירו פרטים.

קופת גמל להשקעה- מסלול הלכתי

על בסיס תשואה מצטברת לפני דמי ניהול
שם ינואר מתחילת שנה שנה
אלטשולר שחם חיסכון פלוס הלכה 0.61% 0.60% 10.61%
אינפיניטי גמל להשקעה הלכה -0.51% -0.50% 9.31%
מיטב דש גמל להשקעה מסלול הלכה 0.49% 0.48% 8.53%
כלל גמל לעתיד הלכה 0.03% 0.02% 8.43%
מגדל גמל להשקעה הלכתי 0.14% 0.14% 8.27%
מנורה מבטחים חסכון טופ מסלול הלכה 0.15% 0.15% 7.52%
הראל גמל להשקעה הלכה 0.37% 0.37% 2.73%
קופות גמל להשקעה שמדיניות ההשקעות שלהן קיבלו הכשר הלכתי או היתר עיסקא, ע"פ ההלכה היהודית. למעבר מהיר לקופות המובילות השאירו פרטים.

השוואת פוליסות חיסכון

חדש במיי גמל נט - השוואת פוליסות חיסכון לפי קבוצות.
במקום להשאיר את הכסף בפק"מ! פוליסות החיסכון המובילות בשוק באפיק כללי, עם התשואות הגבוהות ביותר. למעבר מהיר לפוליסות המובילות השאירו פרטים.
פוליסות החיסכון המובילות בשוק המתמחות בהשקעה במניות עם התשואות הגבוהות ביותר. למעבר מהיר לפוליסות המובילות השאירו פרטים.

להפקדה לפוליסת חיסכון ולקבלת ייעוץ חינם, השאירו פרטים ומשווק פנסיוני יחזור אליכם:

חיסכון לכל ילד

להלן שלוש טבלאות עם קופות הגמל להשקעה הפופולאריות ביותר של חיסכון לכל ילד. לצפייה בכל הקופות עברו לדף חיסכון לכל ילד.
קופות גמל חדשות עבור חיסכון לכל ילד עם סיכון גבוה.
קופות גמל חדשות עבור חיסכון לכל ילד עם סיכון בינוני.
קופות גמל חדשות עבור חיסכון לכל ילד עם סיכון נמוך.
למעלה!