השוואת קרנות השתלמות

לצפייה בכל הקרנות ובמדריך קרנות השתלמות - עברו לדף קרנות השתלמות.

קרנות השתלמות מובילות באפיק כללי

על בסיס תשואה מצטברת לפני דמי ניהול
שם נובמבר שנה 3 שנים 5 שנים
אלטשולר שחם השתלמות כללי 1.15% 11.51% 25.53% 31.46%
אנליסט השתלמות כללי 1.16% 9.16% 20.62% 27.98%
אקסלנס השתלמות כללי 0.90% 8.22% 20.49% 27.13%
ילין לפידות קרן השתלמות מסלול כללי 1.10% 9.35% 18.77% 26.53%
אקסלנס השתלמות לטווח קצר 1.60% 8.12% 20.05% 24.00%
הראל השתלמות כללי 0.88% 7.40% 18.53% 23.49%
כלל השתלמות כללי 0.89% 8.53% 20.22% 22.61%
פסגות שיא השתלמות כללי 0.84% 7.46% 18.47% 22.39%
מנורה מבטחים השתלמות כללי 0.85% 7.82% 19.02% 21.98%
מיטב דש השתלמות כללי 0.90% 7.23% 18.27% 21.13%
מיטב דש השתלמות עד 6 שנות וותק 0.74% 6.75% 17.76% 20.82%
מגדל השתלמות כללי 0.94% 7.32% 18.08% 20.80%
קרנות ההשתלמות המובילות בשוק ממוינות לפי תשואה. למעבר מהיר לכל קרן השתלמות השאירו פרטים.

קרן השתלמות - מניות

על בסיס תשואה מצטברת לפני דמי ניהול
שם נובמבר שנה 3 שנים 5 שנים
אלטשולר שחם השתלמות מניות 2.56% 15.94% 44.64% 55.10%
ילין לפידות קרן השתלמות מסלול מניות 2.54% 14.59% 34.85% 52.35%
אנליסט השתלמות מניות 2.81% 20.62% 41.14% 51.33%
אקסלנס השתלמות פאסיבי-מדדי מניות 2.64% 10.26% 31.57% 46.72%
אקסלנס השתלמות מניות 2.35% 11.51% 35.14% 46.52%
פסגות שיא השתלמות מניות 2.24% 10.69% 30.64% 39.58%
מנורה השתלמות-מניות 2.30% 12.40% 33.52% 36.80%
מגדל השתלמות מניות 2.37% 10.28% 30.01% 35.48%
כלל השתלמות מניות 2.19% 11.95% 34.47% 35.10%
הראל השתלמות מסלול מניות 2.09% 10.37% 29.31% 34.97%
מיטב דש השתלמות מניות 2.33% 10.16% 29.83% 32.30%
הלמן-אלדובי השתלמות מניות 2.16% 11.83% 31.45% 32.09%
קרנות השתלמות המשקיעות בעיקר במניות שהצליחו להשיג את התשואה הגבוהה ביותר. למעבר מהיר לכל קרן השתלמות השאירו פרטים.

קרן השתלמות - ללא מניות

על בסיס תשואה מצטברת לפני דמי ניהול
שם נובמבר שנה 3 שנים 5 שנים
אלטשולר שחם השתלמות אג"ח ללא מניות 0.29% 8.02% 12.83% 15.24%
מגדל השתלמות אג"ח 0.11% 7.23% 11.88% 13.40%
אקסלנס השתלמות אג"ח ללא מניות 0.22% 7.00% 11.44% 13.09%
הלמן-אלדובי השתלמות אג"ח ללא מניות 0.20% 5.96% 11.16% 12.85%
אנליסט השתלמות אג"ח 0.27% 4.69% 9.04% 12.70%
מיטב דש השתלמות אג"ח ללא מניות 0.14% 6.27% 10.87% 12.48%
אינפיניטי השתלמות אג"ח 0.34% 5.01% 9.62% 12.12%
ילין לפידות קרן השתלמות מסלול אג"ח 0.12% 5.33% 8.36% 12.09%
הראל השתלמות אג"ח ללא מניות 0.08% 5.25% 9.38% 10.73%
פסגות שיא השתלמות אג"ח 0.07% 6.15% 8.97% 10.60%
כלל השתלמות אג"ח -0.02% 6.43% 9.83% 10.33%
הלמן-אלדובי השתלמות פאסיבי - מדדי אג"ח ממשלת ישראל -0.01% 4.32% 6.27% 5.92%
קרנות השתלמות המשקיעות באג"ח שהצליחו להשיג את התשואה הגבוהה ביותר. למעבר מהיר לכל קרן השתלמות השאירו פרטים.

השוואת קופות גמל

לצפייה בכל הקופות ובמדריך קופות גמל - עברו לדף קופות גמל.

קופות גמל מובילות לחוסכים עד גיל 50

על בסיס תשואה מצטברת לפני דמי ניהול
שם נובמבר מתחילת שנה שנה 3 שנים
אלטשולר שחם גמל לבני 50 ומטה 1.51% 16.22% 12.46% 28.84%
אנליסט גמל - מסלול לבני 50 ומטה 1.31% 16.09% 11.82% 24.78%
ילין לפידות קופת גמל מסלול לבני 50 ומטה 1.51% 13.78% 10.61% 23.23%
אינפיניטי גמל מסלול לבני 50 ומטה 1.67% 15.29% 9.30% 19.78%
כלל תמר עד 50 1.18% 13.09% 9.19% 21.67%
הלמן-אלדובי גמל מסלול לבני 50 ומטה 1.14% 12.73% 8.92% 20.21%
מנורה מבטחים תגמולים עד 50 1.09% 12.90% 8.84% 19.62%
אקסלנס גמל לבני 50 ומטה 1.70% 12.71% 8.58% 21.02%
אקסלנס גמל פאסיבי לבני 50 ומטה 1.29% 12.81% 8.26% 11.87%
מיטב דש גמל לבני 50 ומטה 1.09% 12.24% 8.22% 20.32%
פסגות גדיש לבני 50 ומטה 1.15% 11.70% 8.10% 18.05%
מגדל לתגמולים ולפיצויים מסלול לבני 50 ומטה 1.00% 11.55% 8.00% 18.32%
קופות גמל חדשות המתאימות את הסיכון לגיל החוסך. למעבר מהיר השאירו פרטים.

קופות גמל מובילות לחוסכים מגיל 50 עד 60

על בסיס תשואה מצטברת לפני דמי ניהול
שם נובמבר מתחילת שנה שנה 3 שנים
אלטשולר שחם גמל לבני 50 עד 60 1.12% 14.45% 11.53% 26.16%
אנליסט גמל מסלול לבני 50-60 1.00% 14.13% 10.86% 21.69%
ילין לפידות קופת גמל מסלול לבני 50 עד 60 1.10% 11.99% 9.47% 18.95%
הלמן-אלדובי גמל מסלול לבני 50 עד 60 0.93% 11.56% 8.58% 18.08%
אקסלנס גמל מסלול לבני 50 עד 60 0.92% 12.07% 8.55% 18.82%
כלל תמר 50-60 0.87% 11.59% 8.51% 18.84%
מגדל לתגמולים ולפיצויים מסלול לבני 50 עד 60 0.82% 10.46% 7.75% 16.12%
הראל גמל מסלול לגילאי 50 עד 60 0.97% 10.72% 7.67% 18.81%
אקסלנס גמל פאסיבי לבני 50 עד 60 0.92% 11.14% 7.56% 16.23%
מנורה מבטחים תגמולים 50-60 0.71% 10.33% 7.47% 18.72%
מיטב דש גמל לבני 50-60 0.86% 10.61% 7.31% 18.24%
אינפיניטי גמל מסלול לבני 50 עד 60 1.29% 12.28% 7.26% 14.59%
קופות גמל חדשות המתאימות את הסיכון לגיל החוסך. למעבר מהיר לקופות המובילות אנא השאירו פרטים.

קופות גמל מובילות לחוסכים מגיל 60 ומעלה

על בסיס תשואה מצטברת לפני דמי ניהול
שם נובמבר מתחילת שנה שנה 3 שנים
אלטשולר שחם גמל לבני 60 ומעלה 0.76% 11.53% 9.73% 18.79%
אנליסט גמל מסלול לבני 60 ומעלה 0.55% 10.00% 8.07% 14.93%
כלל תמר 60 ומעלה 0.59% 9.73% 7.83% 16.33%
מיטב דש גמל לבני 60 ומעלה 0.59% 9.30% 7.57% 14.88%
מגדל לתגמולים ולפיצויים מסלול לבני 60 ומעלה 0.59% 9.36% 7.57% 15.49%
אקסלנס גמל לבני 60 ומעלה 0.63% 9.99% 7.34% 16.37%
ילין לפידות קופת גמל מסלול לבני 60 ומעלה 0.74% 7.97% 7.30% 13.02%
הלמן-אלדובי גמל מסלול לבני 60 ומעלה 0.64% 9.05% 7.27% 14.07%
אקסלנס גמל פאסיבי לבני 60 ומעלה 0.72% 10.32% 7.26% 14.52%
פסגות גדיש לבני 60 ומעלה 0.52% 8.46% 7.02% 12.08%
מנורה מבטחים תגמולים 60 ומעלה 0.46% 8.78% 6.89% 13.50%
הראל גמל מסלול לגילאי 60 ומעלה 0.48% 8.24% 6.73% 14.16%
קופות לגילאי 60+, קופות בסיכון יותר נמוך באופן יחסי. אלה קופות גמל חדשות המתאימות את הסיכון לגיל החוסך. למעבר השאירו פרטים.

השוואת קופות גמל להשקעה

לצפייה בכל קופות הגמל להשקעה עברו לדף קופת גמל להשקעה.
אפיק השקעה חדש ואלטרנטיבי לנדל"ן וחסכונות, למעבר מהיר לקופות המובילות השאירו פרטים.
אפיק השקעה חדש ואלטרנטיבי לנדל"ן וחסכונות. קופות גמל להשקעה המשקיעות בעיקר במניות ומתאימות לחוסכים שמוכנים לקחת יותר סיכון כדי להשיג תשואה יותר גדולה. למעבר מהיר לקופות המובילות השאירו פרטים.

קופת תגמולים ואישית לפיצויים - מסלול הלכתי

על בסיס תשואה מצטברת לפני דמי ניהול
שם נובמבר מתחילת שנה שנה
מיטב דש גמל הלכה 1.14% 10.90% 7.70%
כלל תמר מסלול הלכתי (הוד) 0.80% 10.15% 6.78%
פסגות גדיש הלכה 1.01% 10.18% 6.67%
הראל גמל מסלול כהלכה 0.75% 9.89% 6.52%
מנורה מבטחים תגמולים הלכה 0.83% 9.32% 6.18%
קופות גמל להשקעה שמדיניות ההשקעות שלהן קיבלו הכשר הלכתי או היתר עיסקא, ע"פ ההלכה היהודית. למעבר מהיר לקופות המובילות השאירו פרטים.

השוואת פוליסות חיסכון

חדש במיי גמל נט - השוואת פוליסות חיסכון לפי קבוצות.
במקום להשאיר את הכסף בפק"מ! פוליסות החיסכון המובילות בשוק באפיק כללי, עם התשואות הגבוהות ביותר. למעבר מהיר לפוליסות המובילות השאירו פרטים.
פוליסות החיסכון המובילות בשוק המתמחות בהשקעה במניות עם התשואות הגבוהות ביותר. למעבר מהיר לפוליסות המובילות השאירו פרטים.

להפקדה לפוליסת חיסכון ולקבלת ייעוץ חינם, השאירו פרטים ומשווק פנסיוני יחזור אליכם:

חיסכון לכל ילד

להלן שלוש טבלאות עם קופות הגמל להשקעה הפופולאריות ביותר של חיסכון לכל ילד. לצפייה בכל הקופות עברו לדף חיסכון לכל ילד.
קופות גמל חדשות עבור חיסכון לכל ילד עם סיכון גבוה.
קופות גמל חדשות עבור חיסכון לכל ילד עם סיכון בינוני.
קופות גמל חדשות עבור חיסכון לכל ילד עם סיכון נמוך.
למעלה!