השוואת קרנות השתלמות

לצפייה בכל הקרנות ובמדריך קרנות השתלמות - עברו לדף קרנות השתלמות.

קרנות השתלמות מובילות באפיק כללי

על בסיס תשואה מצטברת לפני דמי ניהול
שם מאי שנה 3 שנים 5 שנים
מגדל השתלמות כללי -2.11% 2.36% 21.81% 31.14%
הראל השתלמות כללי -2.33% 1.96% 20.56% 29.52%
מור השתלמות כללי -2.19% 1.95% 39.24%
אנליסט השתלמות כללי -3.24% 1.53% 22.65% 31.11%
מיטב דש השתלמות עד 6 שנות וותק -2.35% 1.52% 23.49% 32.79%
כלל השתלמות כללי -2.42% 1.23% 23.79% 35.01%
מנורה מבטחים השתלמות כללי -2.48% 1.08% 17.56% 27.63%
מיטב דש השתלמות כללי -2.66% 1.08% 22.99% 32.33%
הפניקס השתלמות כללי -2.61% 0.62% 23.48% 33.27%
ילין לפידות קרן השתלמות מסלול כללי -2.72% 0.59% 20.59% 29.80%
הפניקס השתלמות לטווח קצר -2.77% -2.70% 20.86% 30.79%
אלטשולר שחם השתלמות כללי -2.49% -3.46% 16.71% 29.70%
תשואה ממוצעת לקבוצה -2.46% -0.12% 18.02% 24.32%

קרן השתלמות - מניות

על בסיס תשואה מצטברת לפני דמי ניהול
שם מאי שנה 3 שנים 5 שנים
הראל השתלמות מסלול מניות -3.84% 2.08% 38.57% 48.32%
ילין לפידות קרן השתלמות מסלול מניות -4.02% 0.83% 40.53% 54.70%
מור השתלמות מניות -4.02% 0.27% 91.15%
אנליסט השתלמות מניות -4.86% 0.06% 48.59% 64.51%
מנורה השתלמות-מניות -3.69% -0.08% 32.31% 50.17%
מיטב דש השתלמות מניות -3.97% -0.19% 36.17% 48.34%
מגדל השתלמות מניות -4.07% -0.40% 35.25% 47.47%
הפניקס השתלמות מניות -4.40% -0.70% 39.94% 53.23%
כלל השתלמות מניות -4.57% -1.26% 35.44% 51.74%
אלטשולר שחם השתלמות מניות -4.03% -8.18% 22.14% 42.20%
תשואה ממוצעת לקבוצה -4.44% 0.90% 34.34% 40.39%

קרן השתלמות - מסלול הלכתי

על בסיס תשואה מצטברת לפני דמי ניהול
שם מאי שנה 3 שנים 5 שנים
הראל השתלמות מסלול כהלכה -2.53% 0.05% 13.68% 21.10%
מיטב דש השתלמות כהלכה -3.11% -0.70% 14.91% 21.74%
הפניקס השתלמות הלכה -2.78% -1.33% 13.99% 21.84%
מגדל השתלמות הלכה -2.52% -1.45% 11.88% 18.83%
כלל השתלמות הלכה -2.46% -1.85% 11.42% 18.43%
אלטשולר שחם השתלמות הלכה -2.49% -4.93% 11.94%
הפניקס השתלמות שריעה -1.26% -6.34% -6.91% -5.54%
תשואה ממוצעת לקבוצה -2.45% -1.87% 8.34% 12.53%

השוואת קופות גמל

לצפייה בכל הקופות ובמדריך קופות גמל - עברו לדף קופות גמל.

קופות גמל מובילות לחוסכים עד גיל 50

על בסיס תשואה מצטברת לפני דמי ניהול
שם מאי שנה 3 שנים 5 שנים
הראל גמל מסלול לגילאי 50 ומטה -2.56% 1.94% 22.32% 30.76%
אלפא מור תגמולים מדרגות עד 50 -2.48% 1.25% 48.14%
מגדל לתגמולים ולפיצויים מסלול לבני 50 ומטה -2.69% 0.57% 22.31% 31.36%
מיטב דש גמל לבני 50 ומטה -3.23% 0.45% 24.19% 33.70%
ילין לפידות קופת גמל מסלול לבני 50 ומטה -2.84% 0.41% 24.25% 35.42%
אנליסט גמל - מסלול לבני 50 ומטה -3.51% 0.31% 24.66% 35.32%
כלל תמר עד 50 -3.03% 0.28% 24.66% 35.86%
מנורה מבטחים תגמולים עד 50 -2.78% -0.01% 20.19% 30.64%
הפניקס גמל לבני 50 ומטה -3.08% -0.75% 27.84% 38.19%
אלטשולר שחם גמל לבני 50 ומטה -2.89% -4.68% 18.18% 32.32%
תשואה ממוצעת לקבוצה -3.05% -1.09% 20.08% 26.88%

קופות גמל מובילות לחוסכים מגיל 50 עד 60

על בסיס תשואה מצטברת לפני דמי ניהול
שם מאי שנה 3 שנים 5 שנים
הראל גמל מסלול לגילאי 50 עד 60 -2.36% 1.91% 20.88% 29.80%
אלפא מור תגמולים מדרגות 50-60 -2.00% 1.84% 39.68%
מגדל לתגמולים ולפיצויים מסלול לבני 50 עד 60 -2.23% 1.42% 20.98% 28.74%
מיטב דש גמל לבני 50-60 -2.77% 1.19% 23.15% 32.55%
מנורה מבטחים תגמולים 50-60 -2.57% 0.93% 17.83% 28.59%
ילין לפידות קופת גמל מסלול לבני 50 עד 60 -2.72% 0.66% 20.50% 29.85%
אנליסט גמל מסלול לבני 50-60 -3.07% 0.55% 20.67% 30.09%
כלל תמר 50-60 -2.72% -0.37% 20.80% 30.36%
הפניקס גמל מסלול לבני 50 עד 60 -2.72% -0.50% 20.71% 28.88%
הפניקס גמל פאסיבי לבני 50 עד 60 -2.92% -1.67% 13.43% 20.07%
אלטשולר שחם גמל לבני 50 עד 60 -2.38% -2.80% 17.89% 31.59%
תשואה ממוצעת לקבוצה -2.67% -0.02% 17.67% 23.92%

קופות גמל מובילות לחוסכים מגיל 60 ומעלה

על בסיס תשואה מצטברת לפני דמי ניהול
שם מאי שנה 3 שנים 5 שנים
אלפא מור תגמולים מדרגות 60 ומעלה -1.33% 1.58% 24.95%
מיטב דש גמל לבני 60 ומעלה -2.12% 1.07% 17.75% 25.24%
הראל גמל מסלול לגילאי 60 ומעלה -2.06% 0.82% 13.73% 20.70%
כלל תמר 60 ומעלה -2.09% 0.11% 16.17% 24.47%
הפניקס גמל לבני 60 ומעלה -2.05% -0.16% 16.73% 24.55%
מגדל לתגמולים ולפיצויים מסלול לבני 60 ומעלה -2.14% -0.56% 13.43% 20.94%
ילין לפידות קופת גמל מסלול לבני 60 ומעלה -2.10% -0.82% 11.69% 18.37%
מנורה מבטחים תגמולים 60 ומעלה -2.11% -1.29% 10.07% 16.88%
אנליסט גמל מסלול לבני 60 ומעלה -2.33% -1.31% 10.35% 16.51%
אלטשולר שחם גמל לבני 60 ומעלה -1.80% -1.92% 14.05% 23.88%
הפניקס גמל פאסיבי לבני 60 ומעלה -2.46% -2.14% 9.87% 15.92%
תשואה ממוצעת לקבוצה -2.09% -1.17% 9.92% 14.93%

השוואת קופות גמל להשקעה

לצפייה בכל קופות הגמל להשקעה עברו לדף קופת גמל להשקעה.

קופת גמל להשקעה - כללי

על בסיס תשואה מצטברת לפני דמי ניהול
שם מאי שנה 3 שנים 5 שנים
אנליסט קופת גמל להשקעה כללי -3.14% 0.75% 20.93% 29.96%
הראל גמל להשקעה כללי -2.82% 0.52% 19.83% 27.43%
מור קופות גמל להשקעה כללי -2.47% 0.09% 31.56%
מגדל גמל להשקעה כללי -2.54% 0.01% 17.88% 25.76%
מנורה מבטחים חסכון טופ כללי -2.60% -0.14% 15.94% 25.13%
ילין לפידות קופת גמל להשקעה מסלול כללי -2.58% -0.35% 19.34% 28.39%
מיטב דש גמל להשקעה מסלול כללי -2.85% -0.75% 18.10% 26.61%
כלל גמל לעתיד כללי -2.81% -0.95% 18.99% 28.33%
הפניקס גמל להשקעה כללי -2.80% -1.28% 20.58% 29.26%
אלטשולר שחם חיסכון פלוס כללי -2.53% -4.38% 14.66% 25.01%
תשואה ממוצעת לקבוצה -2.76% -0.90% 18.04% 22.07%

קופת גמל להשקעה - מניות

על בסיס תשואה מצטברת לפני דמי ניהול
שם מאי שנה 3 שנים 5 שנים
ילין לפידות קופת גמל להשקעה מסלול מניות -3.98% 0.45% 39.04% 53.58%
הראל גמל להשקעה מניות -4.43% 0.25% 36.32% 44.58%
אנליסט קופת גמל להשקעה מניות -5.07% 0.20% 48.34% 64.19%
הפניקס גמל להשקעה מניות פאסיבי -4.23% 0.11% 29.56% 41.68%
מיטב דש גמל להשקעה מסלול מניות -3.86% -0.28% 34.10% 47.63%
מנורה מבטחים חסכון טופ פאסיבי מניות -2.68% -0.39% 27.74% 37.54%
מגדל גמל להשקעה מניות -4.08% -0.47% 34.92% 49.34%
הפניקס גמל להשקעה מניות -4.21% -1.32% 32.08% 49.57%
כלל גמל לעתיד מניות -4.76% -2.16% 34.17% 48.04%
מור קופות גמל להשקעה מניות -4.18% -2.19% 76.62%
אלטשולר שחם חיסכון פלוס מניות -3.85% -8.24% 21.78% 40.57%
תשואה ממוצעת לקבוצה -4.45% 0.42% 34.69% 41.29%

קופת גמל להשקעה- מסלול הלכתי

על בסיס תשואה מצטברת לפני דמי ניהול
שם מאי שנה 3 שנים 5 שנים
מיטב דש גמל להשקעה מסלול הלכה -2.35% 0.51% 15.43% 19.13%
הראל גמל להשקעה הלכה -3.26% -1.19% 8.61% 8.85%
מגדל גמל להשקעה הלכתי -2.48% -1.38% 12.47% 19.72%
כלל גמל לעתיד הלכה -2.63% -2.05% 10.71% 16.29%
מנורה מבטחים חסכון טופ מסלול הלכה -3.12% -3.10% 10.20% 16.39%
אלטשולר שחם חיסכון פלוס הלכה -2.34% -5.34% 12.03%
אינפיניטי גמל להשקעה הלכה -0.38% -6.14% 23.18%
תשואה ממוצעת לקבוצה -2.37% -2.67% 13.23% 11.48%

השוואת פוליסות חיסכון

חדש במיי גמל נט - השוואת פוליסות חיסכון לפי קבוצות.

פוליסות חיסכון - כללי

על בסיס תשואה מצטברת לפני דמי ניהול
שם מאי שנה 3 שנים 5 שנים
הפניקס מסלול השקעה כללי -1.82% 2.00% 27.80% 39.77%
כלל חברה לביטוח בע"מ כללי -2.07% 1.30% 24.11% 36.35%
הכשרה חברה לביטוח בע"מ- כללי -2.20% -0.18% 25.73% 34.48%
מגדל - כללי -1.81% 1.61% 22.04% 32.57%
הראל מסלול כללי -2.27% 2.33% 21.33% 31.69%
הכשרה חברה לביטוח בע"מ - מנוהל באמצעות מיטב דש ניהול תיקים בע"מ - כללי -2.78% -0.56% 19.47% 30.33%
מנורה-קרן י' חדשה -2.64% 0.78% 18.44% 29.91%
איילון- כללי -1.95% 1.38% 20.08% 29.08%
הכשרה חברה לביטוח בע"מ - בסט אינווסט - ילין לפידות -כללי -2.76% 0.10% 18.02% 27.85%
הכשרה-בסט אינווסט-אלטשולר שחם-כללי -2.63% -4.78% 13.67% 25.01%
הפניקס-אקסלנס אינווסט מסלול כללי -2.28% -2.65% 16.30% 23.67%
הכשרה- מור בית השקעות ניהול תיקים בע"מ- כללי -2.57% -0.90%
תשואה ממוצעת לקבוצה -2.32% 0.04% 18.92% 28.39%

פוליסות חיסכון - מניות

על בסיס תשואה מצטברת לפני דמי ניהול
שם מאי שנה 3 שנים 5 שנים
הכשרה חברה לביטוח בע"מ -מנוהל באמצעות מיטב דש ניהול תיקים בע"מ- מניות -4.17% 0.82% 46.25% 66.49%
כלל-מניות -3.76% -0.08% 39.13% 56.18%
הפניקס מסלול השקעה מתמחה מניות -3.38% -0.48% 41.53% 54.71%
מנורה מבטחים ביטוח בע"מ מניות -3.68% 0.25% 32.53% 51.88%
הכשרה חברה לביטוח בע"מ - בסט אינווסט - ילין לפידות -מניות -4.15% 2.10% 35.16% 51.21%
הראל מסלול מניות -3.98% 2.20% 40.74% 50.94%
מגדל מסלול מניות -3.19% -0.37% 36.39% 49.22%
הפניקס-אקסלנס אינווסט מסלול השקעה מניות -2.64% -3.57% 31.16% 44.92%
הכשרה-מסלולית מניות -3.90% -3.72% 39.10% 44.78%
הכשרה-בסט אינווסט-אלטשולר שחם-מניות -3.92% -7.97% 23.29% 43.65%
איילון מסלול מניות -3.14% 0.45% 30.19% 41.40%
הכשרה- מור בית השקעות ניהול תיקים בע"מ- מניות -4.00% 0.05%
תשואה ממוצעת לקבוצה -3.64% -0.82% 32.89% 46.00%

להפקדה לפוליסת חיסכון ולקבלת ייעוץ חינם, השאירו פרטים ומשווק פנסיוני יחזור אליכם:

פנסיה

לצפייה בכל קרנות הפנסייה באפיקים המרכזיים עברו לדף פנסיה.

פנסיה מקיפה מסלול לבני 50 ומטה

על בסיס תשואה מצטברת לפני דמי ניהול
שם מאי שנה 3 שנים 5 שנים
הפניקס פנסיה מקיפה - מסלול לבני 50 ומטה -1.57% 4.67% 31.55% 45.75%
כלל פנסיה לבני 50 ומטה -1.62% 4.07% 30.82% 44.81%
איילון מיטב מקיפה מסלול לבני 50 ומטה -2.44% 3.04% 29.09% 41.60%
אלטשולר שחם פנסיה מקיפה מסלול לבני 50 ומטה -2.11% -2.62% 23.30% 39.62%
מגדל מקפת אישית לבני 50 ומטה -1.43% 3.39% 26.67% 38.43%
הפניקס פנסיה מקיפה מסלול פאסיבי לבני 50 ומטה -1.72% 2.23% 22.29%
תשואה ממוצעת לקבוצה -1.82% 2.46% 27.29% 35.04%

פנסיה מקיפה מסלול לבני 50-60

על בסיס תשואה מצטברת לפני דמי ניהול
שם מאי שנה 3 שנים 5 שנים
איילון מיטב מקיפה 50-60 -2.04% 4.24% 29.28% 41.39%
כלל פנסיה לבני 50-60 -1.43% 3.38% 26.32% 38.83%
הפניקס פנסיה מקיפה - מסלול לבני 50 עד 60 -1.33% 3.15% 26.01% 36.86%
מגדל מקפת אישית לבני 50 עד 60 -1.20% 3.11% 23.12% 33.77%
אלטשולר שחם פנסיה מקיפה מסלול לבני 50-60 -1.76% -2.11% 19.01% 32.47%
הפניקס פנסיה מקיפה מסלול פאסיבי לבני 50 עד 60 -1.47% 1.70% 18.52%
תשואה ממוצעת לקבוצה -1.54% 2.25% 23.71% 30.55%

פנסיה מקיפה מסלול לבני 60 ומעלה

על בסיס תשואה מצטברת לפני דמי ניהול
שם מאי שנה 3 שנים 5 שנים
כלל פנסיה לבני 60 ומעלה -1.05% 3.52% 20.78% 31.36%
הפניקס פנסיה מקיפה - מסלול לבני 60 ומעלה -1.10% 1.77% 19.41% 29.63%
מגדל מקפת אישית לבני 60 ומעלה -1.09% 2.49% 17.86% 27.55%
אלטשולר שחם פנסיה מקיפה מסלול לבני 60 ומעלה -0.85% -0.05% 16.97% 26.88%
איילון מיטב מקיפה 60 ומעלה -1.57% 1.94% 17.23% 26.14%
הפניקס פנסיה מקיפה מסלול פאסיבי לבני 60 ומעלה -1.04% 1.26% 14.21%
תשואה ממוצעת לקבוצה -1.12% 1.82% 17.74% 23.59%

חיסכון לכל ילד

להלן שלוש טבלאות עם קופות הגמל להשקעה הפופולאריות ביותר של חיסכון לכל ילד. לצפייה בכל הקופות עברו לדף חיסכון לכל ילד.

חיסכון לכל ילד- לחוסכים המעדיפים סיכון מוגבר

על בסיס תשואה מצטברת לפני דמי ניהול
שם מאי שנה 3 שנים 5 שנים
אנליסט חיסכון לילד- חוסכים המעדיפים סיכון מוגבר -5.01% 0.29% 50.50% 66.08%
אינפיניטי חיסכון לילד - חוסכים המעדיפים סיכון מוגבר -3.57% 0.29% 41.97% 59.47%
הראל חיסכון לילד - חוסכים המעדיפים סיכון מוגבר -3.91% 1.24% 39.78% 49.30%
מנורה מבטחים חסכון לילד - חוסכים המעדיפים סיכון מוגבר -3.83% 0.15% 33.94% 52.65%
מיטב דש חיסכון לילד - חוסכים המעדיפים סיכון מוגבר -4.47% 0.11% 33.79% 47.28%
מגדל חסכון לילד - חוסכים המעדיפים סיכון מוגבר -4.04% -0.41% 32.27% 45.49%
הפניקס חיסכון לילד - חוסכים המעדיפים סיכון מוגבר -4.28% -0.39% 30.79% 43.79%
אלטשולר שחם חיסכון לילד - חוסכים המעדיפים סיכון מוגבר -3.95% -8.28% 23.05% 42.91%
מור חיסכון לילד - חוסכים המעדיפים סיכון מוגבר -3.47% 3.72% 22.88% 36.95%
סלייס גמל חסכון לילד - חוסכים המעדיפים סיכון מוגבר -4.30% -3.89% 18.29% 29.20%
תשואה ממוצעת לקבוצה -4.08% -0.72% 32.73% 47.31%

חיסכון לכל ילד- לחוסכים המעדיפים סיכון בינוני

על בסיס תשואה מצטברת לפני דמי ניהול
שם מאי שנה 3 שנים 5 שנים
אנליסט חיסכון לילד - חוסכים המעדיפים סיכון בינוני -3.91% 2.26% 21.66% 31.44%
הפניקס חיסכון לילד - חוסכים המעדיפים סיכון בינוני -2.96% -1.76% 19.83% 28.61%
הראל חיסכון לילד - חוסכים המעדיפים סיכון בינוני -2.48% 0.52% 18.23% 25.97%
אינפיניטי חיסכון לילד - חוסכים המעדיפים סיכון בינוני -4.11% -0.02% 18.09% 22.82%
מגדל חסכון לילד - חוסכים המעדיפים סיכון בינוני -2.57% -0.97% 16.68% 25.37%
מיטב דש חיסכון לילד - חוסכים המעדיפים סיכון בינוני -2.95% -1.01% 16.64% 24.56%
מנורה מבטחים חסכון לילד - חוסכים המעדיפים סיכון בינוני -2.61% -0.25% 16.05% 25.07%
אלטשולר שחם חיסכון לילד - חוסכים המעדיפים סיכון בינוני -2.55% -4.06% 15.61% 26.13%
מור חיסכון לילד - חוסכים המעדיפים סיכון בינוני -2.98% 0.05% 12.67% 22.73%
סלייס גמל חסכון לילד - חוסכים המעדיפים סיכון בינוני -2.84% -3.93% 4.56% 8.19%
תשואה ממוצעת לקבוצה -3.00% -0.92% 16.00% 24.09%

חיסכון לכל ילד- לחוסכים המעדיפים סיכון מועט

על בסיס תשואה מצטברת לפני דמי ניהול
שם מאי שנה 3 שנים 5 שנים
אלטשולר שחם חיסכון לילד - חוסכים המעדיפים סיכון מועט -1.85% -2.30% 13.63% 21.35%
מיטב דש חיסכון לילד - חוסכים המעדיפים סיכון מועט -2.52% -1.22% 11.55% 17.55%
מגדל חסכון לילד - חוסכים המעדיפים סיכון מועט -1.99% -1.19% 10.43% 17.32%
אנליסט חיסכון לילד - חוסכים המעדיפים סיכון מועט -2.32% -1.87% 9.37% 15.64%
סלייס גמל חיסכון לילד - חוסכים המעדיפים סיכון מועט -1.35% -2.08% 8.37% 10.68%
אינפיניטי חיסכון לילד - חוסכים המעדיפים סיכון מועט -2.89% -1.64% 7.48% 11.05%
הראל חיסכון לילד - חוסכים המעדיפים סיכון מועט -1.70% -1.39% 7.00% 12.81%
מורחיסכון לילד - חוסכים המעדיפים סיכון מועט -2.63% -2.19% 6.96% 14.69%
הפניקס חיסכון לילד - חוסכים המעדיפים סיכון מועט -1.82% -2.49% 6.30% 12.45%
מנורה מבטחים חסכון לילד - חוסכים המעדיפים סיכון מועט -1.83% -1.38% 5.76% 11.95%
תשואה ממוצעת לקבוצה -2.09% -1.78% 8.69% 14.55%
למעלה!