השוואת קרנות השתלמות

לצפייה בכל הקרנות ובמדריך קרנות השתלמות - עברו לדף קרנות השתלמות.

קרנות השתלמות מובילות באפיק כללי

על בסיס תשואה מצטברת לפני דמי ניהול
www.mygemel.net
שם דצמבר שנה 3 שנים 5 שנים
מור השתלמות כללי -1.46% -6.13% 23.00%
מיטב דש השתלמות עד 6 שנות וותק -1.63% -6.70% 13.98% 25.36%
מגדל השתלמות כללי -1.54% -7.07% 11.68% 23.23%
כלל השתלמות כללי -1.49% -7.14% 12.41% 25.63%
הראל השתלמות כללי -1.77% -7.19% 10.34% 20.92%
מנורה מבטחים השתלמות כללי -1.40% -7.50% 7.86% 19.17%
הפניקס השתלמות כללי -1.51% -7.72% 11.60% 24.42%
מיטב דש השתלמות כללי -1.83% -7.94% 12.76% 24.45%
אנליסט השתלמות כללי -2.45% -8.24% 10.44% 22.99%
ילין לפידות קרן השתלמות מסלול כללי -1.92% -8.64% 9.64% 22.73%
הפניקס השתלמות לטווח קצר -1.56% -10.81% 8.24% 20.99%
אלטשולר שחם השתלמות כללי -2.16% -11.31% 3.35% 16.99%
תשואה ממוצעת לקבוצה -1.89% -8.69% 7.56% 17.70%

קרן השתלמות - מניות

על בסיס תשואה מצטברת לפני דמי ניהול
www.mygemel.net
שם דצמבר שנה 3 שנים 5 שנים
הראל השתלמות מסלול מניות -3.99% -14.38% 14.38% 29.70%
מור השתלמות מניות -3.57% -14.43% 40.94%
מגדל השתלמות מניות -3.63% -14.63% 14.39% 30.88%
כלל השתלמות מניות -4.13% -14.66% 11.98% 31.32%
מנורה השתלמות-מניות -3.75% -14.98% 9.38% 29.64%
ילין לפידות קרן השתלמות מסלול מניות -4.08% -15.17% 16.32% 38.57%
הפניקס השתלמות מניות -4.47% -15.68% 13.14% 31.80%
מיטב דש השתלמות מניות -4.36% -16.31% 12.88% 29.17%
אנליסט השתלמות מניות -5.20% -18.39% 18.13% 47.16%
אלטשולר שחם השתלמות מניות -4.13% -19.08% -0.42% 18.72%
תשואה ממוצעת לקבוצה -3.99% -15.20% 12.06% 28.28%

קרן השתלמות - מסלול הלכתי

על בסיס תשואה מצטברת לפני דמי ניהול
www.mygemel.net
שם דצמבר שנה 3 שנים 5 שנים
הפניקס השתלמות שריעה -0.01% -5.13% -7.52% -6.11%
כלל השתלמות הלכה -1.71% -8.66% 1.52% 10.73%
הראל השתלמות מסלול כהלכה -2.11% -8.90% 4.35% 13.32%
הפניקס השתלמות הלכה -2.23% -9.58% 3.65% 13.53%
מגדל השתלמות הלכה -1.43% -10.22% 1.40% 10.69%
מיטב דש השתלמות כהלכה -2.60% -10.36% 3.13% 13.12%
אלטשולר שחם השתלמות הלכה -1.88% -11.53% 0.46%
תשואה ממוצעת לקבוצה -1.76% -9.50% 0.66% 8.22%

השוואת קופות גמל

לצפייה בכל הקופות ובמדריך קופות גמל - עברו לדף קופות גמל.

קופות גמל מובילות לחוסכים עד גיל 50

על בסיס תשואה מצטברת לפני דמי ניהול
www.mygemel.net
שם דצמבר שנה 3 שנים 5 שנים
אלפא מור תגמולים מדרגות עד 50 -1.98% -8.22% 26.43%
הראל גמל מסלול לגילאי 50 ומטה -2.32% -8.76% 10.17% 20.44%
כלל תמר עד 50 -1.97% -9.17% 11.51% 25.04%
מגדל לתגמולים ולפיצויים מסלול לבני 50 ומטה -1.94% -9.40% 10.50% 22.21%
מנורה מבטחים תגמולים עד 50 -1.89% -9.66% 7.90% 19.89%
מיטב גמל לבני 50 ומטה -2.28% -9.88% 11.90% 24.51%
ילין לפידות קופת גמל מסלול לבני 50 ומטה -2.36% -10.11% 10.63% 26.04%
הפניקס גמל לבני 50 ומטה -2.16% -10.24% 12.74% 26.92%
אנליסט גמל - מסלול לבני 50 ומטה -2.98% -11.90% 9.88% 25.06%
הפניקס גמל פאסיבי לבני 50 ומטה -2.59% -12.09% 3.16% 13.23%
אלטשולר שחם גמל לבני 50 ומטה -2.72% -13.54% 2.49% 17.23%
תשואה ממוצעת לקבוצה -2.43% -11.04% 6.89% 17.80%

קופות גמל מובילות לחוסכים מגיל 50 עד 60

על בסיס תשואה מצטברת לפני דמי ניהול
www.mygemel.net
שם דצמבר שנה 3 שנים 5 שנים
אלפא מור תגמולים מדרגות 50-60 -1.43% -6.05% 22.46%
הראל גמל מסלול לגילאי 50 עד 60 -2.03% -7.50% 10.19% 20.79%
מגדל לתגמולים ולפיצויים מסלול לבני 50 עד 60 -1.51% -7.81% 10.62% 20.92%
מנורה מבטחים תגמולים 50-60 -1.53% -8.04% 8.03% 19.68%
מיטב גמל לבני 50-60 -1.86% -8.08% 12.73% 24.53%
כלל תמר 50-60 -1.55% -8.29% 9.64% 21.39%
הפניקס גמל מסלול לבני 50 עד 60 -1.65% -8.49% 8.81% 20.34%
ילין לפידות קופת גמל מסלול לבני 50 עד 60 -1.95% -8.66% 9.53% 22.72%
אנליסט גמל מסלול לבני 50-60 -2.44% -9.92% 8.42% 21.59%
הפניקס גמל פאסיבי לבני 50 עד 60 -2.13% -10.44% 2.29% 11.02%
אלטשולר שחם גמל לבני 50 עד 60 -2.09% -11.02% 4.25% 18.22%
תשואה ממוצעת לקבוצה -1.96% -9.28% 7.25% 16.68%

קופות גמל מובילות לחוסכים מגיל 60 ומעלה

על בסיס תשואה מצטברת לפני דמי ניהול
www.mygemel.net
שם דצמבר שנה 3 שנים 5 שנים
אלפא מור תגמולים מדרגות 60 ומעלה -0.56% -3.27% 14.51%
מיטב גמל לבני 60 ומעלה -1.16% -5.77% 9.76% 20.09%
הפניקס גמל לבני 60 ומעלה -1.02% -6.52% 7.60% 17.79%
הראל גמל מסלול לגילאי 60 ומעלה -1.30% -6.65% 6.11% 14.64%
כלל תמר 60 ומעלה -1.05% -6.82% 7.40% 17.28%
מנורה מבטחים תגמולים 60 ומעלה -1.02% -7.24% 3.04% 11.16%
ילין לפידות קופת גמל מסלול לבני 60 ומעלה -1.23% -7.34% 4.19% 14.16%
מגדל לתגמולים ולפיצויים מסלול לבני 60 ומעלה -1.13% -7.61% 5.22% 14.51%
אלטשולר שחם גמל לבני 60 ומעלה -1.35% -7.68% 4.23% 15.66%
אנליסט גמל מסלול לבני 60 ומעלה -1.39% -8.05% 2.70% 11.32%
הפניקס גמל פאסיבי לבני 60 ומעלה -1.68% -9.40% 0.23% 8.22%
תשואה ממוצעת לקבוצה -1.22% -7.52% 2.87% 10.04%

השוואת קופות גמל להשקעה

לצפייה בכל קופות הגמל להשקעה עברו לדף קופת גמל להשקעה.

קופת גמל להשקעה - כללי

על בסיס תשואה מצטברת לפני דמי ניהול
www.mygemel.net
שם דצמבר שנה 3 שנים 5 שנים
מור קופות גמל להשקעה כללי -1.55% -7.17% 17.85%
כלל גמל לעתיד כללי -1.51% -8.19% 8.31% 20.19%
מגדל גמל להשקעה כללי -1.54% -8.34% 8.18% 18.76%
מנורה מבטחים חסכון טופ כללי -1.61% -8.44% 6.02% 16.45%
מיטב גמל להשקעה מסלול כללי -1.93% -8.67% 7.04% 19.74%
הפניקס גמל להשקעה כללי -1.76% -9.16% 8.25% 20.17%
ילין לפידות קופת גמל להשקעה מסלול כללי -2.03% -9.37% 8.11% 20.76%
אנליסט קופת גמל להשקעה כללי -2.45% -9.50% 8.85% 21.80%
הראל גמל להשקעה כללי -1.97% -9.81% 8.26% 18.05%
אלטשולר שחם חיסכון פלוס כללי -2.20% -11.98% 1.45% 13.81%
תשואה ממוצעת לקבוצה -1.89% -9.19% 7.91% 17.94%

קופת גמל להשקעה - מניות

על בסיס תשואה מצטברת לפני דמי ניהול
www.mygemel.net
שם דצמבר שנה 3 שנים 5 שנים
מנורה מבטחים חסכון טופ פאסיבי מניות -1.99% -8.23% 13.56% 27.47%
מגדל גמל להשקעה מניות -3.60% -14.75% 14.04% 32.05%
הפניקס גמל להשקעה מניות פאסיבי -3.86% -14.80% 8.12% 23.40%
כלל גמל לעתיד מניות -4.12% -14.98% 11.10% 29.83%
ילין לפידות קופת גמל להשקעה מסלול מניות -4.05% -15.23% 15.29% 37.44%
מור קופות גמל להשקעה מניות -3.81% -15.61% 30.77%
הפניקס גמל להשקעה מניות -4.43% -15.67% 9.09% 30.35%
מיטב גמל להשקעה מסלול מניות -4.36% -16.33% 11.12% 28.31%
הראל גמל להשקעה מניות -4.47% -16.37% 11.09% 25.75%
אנליסט קופת גמל להשקעה מניות -5.20% -18.51% 17.10% 46.59%
אלטשולר שחם חיסכון פלוס מניות -4.07% -19.09% -0.65% 18.00%
תשואה ממוצעת לקבוצה -3.81% -14.48% 11.14% 27.14%

קופת גמל להשקעה- מסלול הלכתי

על בסיס תשואה מצטברת לפני דמי ניהול
www.mygemel.net
שם דצמבר שנה 3 שנים 5 שנים
אינפיניטי גמל להשקעה הלכה 0.06% -7.73% 11.87%
מיטב גמל להשקעה מסלול הלכה -2.42% -8.57% 4.13% 12.08%
כלל גמל לעתיד הלכה -1.62% -9.29% 0.70% 8.96%
מגדל גמל להשקעה הלכתי -1.52% -10.09% 1.97% 11.29%
מנורה מבטחים חסכון טופ מסלול הלכה -2.15% -10.86% -0.15% 7.78%
אלטשולר שחם חיסכון פלוס הלכה -1.97% -12.13% -0.09%
הראל גמל להשקעה הלכה -1.78% -12.28% 1.52% 3.92%
תשואה ממוצעת לקבוצה -1.63% -10.14% 2.85% 8.81%

השוואת פוליסות חיסכון

חדש במיי גמל נט - השוואת פוליסות חיסכון לפי קבוצות.

פוליסות חיסכון - כללי

על בסיס תשואה מצטברת לפני דמי ניהול
www.mygemel.net
שם דצמבר שנה 3 שנים 5 שנים
הפניקס מסלול השקעה כללי -1.10% -6.64% 15.24% 30.29%
הכשרה חברה לביטוח בע"מ- כללי -1.78% -7.28% 13.27% 27.43%
כלל חברה לביטוח בע"מ כללי -1.48% -7.08% 12.34% 26.11%
מגדל - כללי -1.55% -7.73% 10.98% 23.30%
הראל מסלול כללי -1.79% -7.15% 10.85% 22.25%
מנורה-קרן י' חדשה -1.40% -8.12% 8.35% 20.70%
הכשרה חברה לביטוח בע"מ - מנוהל באמצעות מיטב ניהול תיקים בע"מ - כללי -1.90% -9.73% 7.45% 20.44%
איילון- כללי -1.64% -8.00% 9.37% 20.34%
הכשרה חברה לביטוח בע"מ - בסט אינווסט - ילין לפידות -כללי -1.91% -9.07% 6.54% 19.67%
הפניקס-אקסלנס אינווסט מסלול כללי -1.75% -9.78% 5.54% 15.30%
הכשרה-בסט אינווסט-אלטשולר שחם-כללי -2.00% -12.22% 0.37% 13.55%
הכשרה- מור בית השקעות ניהול תיקים בע"מ- כללי -2.30% -10.44% 4.00%
תשואה ממוצעת לקבוצה -1.72% -8.60% 8.69% 21.76%

פוליסות חיסכון - מניות

על בסיס תשואה מצטברת לפני דמי ניהול
www.mygemel.net
שם דצמבר שנה 3 שנים 5 שנים
הכשרה חברה לביטוח בע"מ -מנוהל באמצעות מיטב ניהול תיקים בע"מ- מניות -3.38% -15.70% 18.90% 44.47%
הכשרה חברה לביטוח בע"מ - בסט אינווסט - ילין לפידות -מניות -3.58% -13.11% 13.09% 35.87%
כלל-מניות -4.23% -14.83% 13.57% 33.69%
הפניקס מסלול השקעה מתמחה מניות -4.56% -15.79% 13.65% 32.40%
מנורה מבטחים ביטוח בע"מ מניות -3.72% -14.70% 9.83% 31.59%
הראל מסלול מניות -4.00% -14.48% 16.04% 31.54%
מגדל מסלול מניות -3.82% -14.77% 14.45% 31.18%
הכשרה-מסלולית מניות -3.61% -17.09% 12.78% 29.58%
הפניקס-אקסלנס אינווסט מסלול השקעה מניות -3.30% -12.77% 11.15% 29.58%
איילון מסלול מניות -3.76% -14.30% 9.57% 24.66%
הכשרה-בסט אינווסט-אלטשולר שחם-מניות -3.82% -19.42% -0.55% 19.65%
הכשרה- מור בית השקעות ניהול תיקים בע"מ- מניות -4.52% -17.54% 8.74%
תשואה ממוצעת לקבוצה -3.90% -15.39% 11.56% 30.72%

להפקדה לפוליסת חיסכון ולקבלת ייעוץ חינם, השאירו פרטים ומשווק פנסיוני יחזור אליכם:

פנסיה

לצפייה בכל קרנות הפנסייה באפיקים המרכזיים עברו לדף פנסיה.

פנסיה מקיפה מסלול לבני 50 ומטה

על בסיס תשואה מצטברת לפני דמי ניהול
www.mygemel.net
שם דצמבר שנה 3 שנים 5 שנים
הפניקס פנסיה מקיפה - מסלול לבני 50 ומטה -1.49% -4.43% 20.03% 37.14%
כלל פנסיה לבני 50 ומטה -1.80% -4.63% 19.29% 35.44%
מיטב מקיפה מסלול לבני 50 ומטה -1.89% -6.26% 18.52% 33.90%
הראל פנסיה - גילאי 50 ומטה -1.92% -4.37% 17.13% 30.57%
מגדל מקפת אישית לבני 50 ומטה -1.63% -5.19% 16.72% 30.46%
אלטשולר שחם פנסיה מקיפה מסלול לבני 50 ומטה -2.30% -9.90% 9.01% 26.65%
הפניקס פנסיה מקיפה מסלול פאסיבי לבני 50 ומטה -2.10% -6.55% 11.43%
תשואה ממוצעת לקבוצה -1.88% -5.90% 16.02% 32.36%

פנסיה מקיפה מסלול לבני 50-60

על בסיס תשואה מצטברת לפני דמי ניהול
www.mygemel.net
שם דצמבר שנה 3 שנים 5 שנים
מיטב מקיפה 50-60 -1.60% -4.64% 19.99% 34.56%
כלל פנסיה לבני 50-60 -1.38% -3.97% 16.89% 31.30%
הפניקס פנסיה מקיפה - מסלול לבני 50 עד 60 -1.13% -3.65% 16.56% 30.36%
הראל פנסיה - גילאי 50 עד 60 -1.43% -3.46% 15.66% 28.24%
מגדל מקפת אישית לבני 50 עד 60 -1.24% -4.17% 14.87% 27.53%
אלטשולר שחם פנסיה מקיפה מסלול לבני 50-60 -1.78% -7.61% 7.87% 22.93%
הפניקס פנסיה מקיפה מסלול פאסיבי לבני 50 עד 60 -1.68% -5.26% 9.99%
תשואה ממוצעת לקבוצה -1.46% -4.68% 14.55% 29.15%

פנסיה מקיפה מסלול לבני 60 ומעלה

על בסיס תשואה מצטברת לפני דמי ניהול
www.mygemel.net
שם דצמבר שנה 3 שנים 5 שנים
כלל פנסיה לבני 60 ומעלה -0.81% -2.33% 14.01% 26.05%
הפניקס פנסיה מקיפה - מסלול לבני 60 ומעלה -0.72% -2.48% 12.55% 24.98%
מגדל מקפת אישית לבני 60 ומעלה -0.80% -3.11% 11.99% 22.99%
מיטב מקיפה 60 ומעלה -0.93% -2.90% 12.12% 22.99%
הראל פנסיה - גילאי 60 ומעלה -0.96% -2.97% 11.81% 22.73%
אלטשולר שחם פנסיה מקיפה מסלול לבני 60 ומעלה -0.89% -2.80% 9.81% 22.47%
הפניקס פנסיה מקיפה מסלול פאסיבי לבני 60 ומעלה -1.02% -3.73% 7.73%
תשואה ממוצעת לקבוצה -0.88% -2.90% 11.43% 23.70%

חיסכון לכל ילד

להלן שלוש טבלאות עם קופות הגמל להשקעה הפופולאריות ביותר של חיסכון לכל ילד. לצפייה בכל הקופות עברו לדף חיסכון לכל ילד.

חיסכון לכל ילד- לחוסכים המעדיפים סיכון מוגבר

על בסיס תשואה מצטברת לפני דמי ניהול
www.mygemel.net
שם דצמבר שנה 3 שנים 5 שנים
אינפיניטי חיסכון לילד - חוסכים המעדיפים סיכון מוגבר -3.77% -12.79% 20.38% 39.84%
אנליסט חיסכון לילד- חוסכים המעדיפים סיכון מוגבר -5.01% -18.52% 19.12% 48.49%
הראל חיסכון לילד - חוסכים המעדיפים סיכון מוגבר -4.05% -14.94% 15.13% 30.39%
מגדל חסכון לילד - חוסכים המעדיפים סיכון מוגבר -3.56% -14.24% 14.07% 29.77%
מיטב דש חיסכון לילד - חוסכים המעדיפים סיכון מוגבר -4.47% -16.61% 11.11% 28.78%
מנורה מבטחים חסכון לילד - חוסכים המעדיפים סיכון מוגבר -3.80% -15.01% 10.56% 31.42%
הפניקס חיסכון לילד - חוסכים המעדיפים סיכון מוגבר -3.90% -15.39% 8.73% 25.06%
סלייס גמל חסכון לילד - חוסכים המעדיפים סיכון מוגבר -2.85% -15.67% 0.45% 13.22%
אלטשולר שחם חיסכון לילד - חוסכים המעדיפים סיכון מוגבר -4.06% -19.19% 0.29% 19.43%
תשואה ממוצעת לקבוצה -3.94% -15.82% 11.09% 29.60%

חיסכון לכל ילד- לחוסכים המעדיפים סיכון בינוני

על בסיס תשואה מצטברת לפני דמי ניהול
www.mygemel.net
שם דצמבר שנה 3 שנים 5 שנים
הראל חיסכון לילד - חוסכים המעדיפים סיכון בינוני -1.69% -8.44% 7.83% 17.35%
אנליסט חיסכון לילד - חוסכים המעדיפים סיכון בינוני -2.52% -8.60% 7.71% 22.84%
מנורה מבטחים חסכון לילד - חוסכים המעדיפים סיכון בינוני -1.52% -8.48% 6.66% 16.71%
הפניקס חיסכון לילד - חוסכים המעדיפים סיכון בינוני -2.13% -10.20% 6.46% 18.57%
מיטב דש חיסכון לילד - חוסכים המעדיפים סיכון בינוני -2.04% -9.16% 6.36% 17.08%
מגדל חסכון לילד - חוסכים המעדיפים סיכון בינוני -1.62% -9.39% 6.27% 16.93%
אינפיניטי חיסכון לילד - חוסכים המעדיפים סיכון בינוני -2.50% -11.52% 4.39% 13.24%
אלטשולר שחם חיסכון לילד - חוסכים המעדיפים סיכון בינוני -2.10% -11.52% 2.56% 15.04%
סלייס גמל חסכון לילד - חוסכים המעדיפים סיכון בינוני -1.52% -12.55% -6.38% 0.61%
תשואה ממוצעת לקבוצה -1.96% -9.98% 4.65% 15.37%

חיסכון לכל ילד- לחוסכים המעדיפים סיכון מועט

על בסיס תשואה מצטברת לפני דמי ניהול
www.mygemel.net
שם דצמבר שנה 3 שנים 5 שנים
מיטב דש חיסכון לילד - חוסכים המעדיפים סיכון מועט -1.39% -7.10% 4.36% 12.69%
אלטשולר שחם חיסכון לילד - חוסכים המעדיפים סיכון מועט -1.21% -7.63% 4.06% 14.81%
מגדל חסכון לילד - חוסכים המעדיפים סיכון מועט -0.98% -7.33% 2.69% 11.51%
הראל חיסכון לילד - חוסכים המעדיפים סיכון מועט -0.62% -5.88% 2.15% 8.28%
אנליסט חיסכון לילד - חוסכים המעדיפים סיכון מועט -1.31% -8.15% 1.96% 10.12%
מנורה מבטחים חסכון לילד - חוסכים המעדיפים סיכון מועט -0.54% -5.26% 1.22% 7.78%
הפניקס חיסכון לילד - חוסכים המעדיפים סיכון מועט -0.31% -5.70% 0.85% 8.56%
סלייס גמל חיסכון לילד - חוסכים המעדיפים סיכון מועט -0.68% -6.33% -0.96% 5.65%
מורחיסכון לילד - חוסכים המעדיפים סיכון מועט -1.32% -9.45% -1.20% 7.31%
אינפיניטי חיסכון לילד - חוסכים המעדיפים סיכון מועט -1.71% -9.66% -1.33% 4.05%
תשואה ממוצעת לקבוצה -1.01% -7.25% 1.38% 9.08%
למעלה!