השוואת קרנות השתלמות

לצפייה בכל הקרנות ובמדריך קרנות השתלמות - עברו לדף קרנות השתלמות.

קרנות השתלמות מובילות באפיק כללי

על בסיס תשואה מצטברת לפני דמי ניהול
שם יוני שנה 3 שנים 5 שנים
אלטשולר שחם השתלמות כללי 0.41% 2.00% 15.90% 26.28%
ילין לפידות קרן השתלמות מסלול כללי -0.02% 0.83% 11.46% 21.28%
אקסלנס השתלמות כללי -0.55% -0.97% 9.60% 19.42%
אנליסט השתלמות כללי -1.14% -2.56% 7.18% 18.72%
אקסלנס השתלמות לטווח קצר -0.75% -0.11% 10.68% 16.74%
מיטב דש השתלמות עד 6 שנות וותק -0.60% 0.03% 9.84% 15.94%
הראל השתלמות כללי -0.80% -1.44% 8.40% 15.61%
כלל השתלמות כללי -0.14% -1.11% 10.42% 14.82%
מיטב דש השתלמות כללי -0.57% -0.59% 9.40% 14.73%
מגדל השתלמות כללי -0.28% -1.03% 8.95% 14.44%
פסגות שיא השתלמות כללי -0.56% -1.97% 8.17% 14.07%
הלמן-אלדובי השתלמות כללי -0.44% -1.28% 10.24% 13.84%
קרנות ההשתלמות המובילות בשוק ממוינות לפי תשואה. למעבר מהיר לכל קרן השתלמות השאירו פרטים.

קרן השתלמות - מניות

על בסיס תשואה מצטברת לפני דמי ניהול
שם יוני שנה 3 שנים 5 שנים
אנליסט השתלמות מניות 0.90% 5.47% 24.33% 38.71%
ילין לפידות קרן השתלמות מסלול מניות 0.01% -1.55% 14.42% 34.61%
אקסלנס השתלמות פאסיבי-מדדי מניות 0.91% 5.31% 20.40% 34.42%
אלטשולר שחם השתלמות מניות 1.13% -3.58% 17.02% 32.58%
אקסלנס השתלמות מניות -0.61% -6.76% 7.29% 20.79%
מגדל השתלמות מניות 0.13% -3.83% 10.14% 18.79%
פסגות שיא השתלמות מניות -0.32% -5.75% 8.61% 17.38%
הראל השתלמות מסלול מניות -0.04% -6.08% 5.56% 13.48%
מיטב דש השתלמות מניות -0.04% -5.60% 7.23% 13.33%
מנורה השתלמות-מניות -0.25% -9.14% 8.34% 11.76%
הלמן-אלדובי השתלמות מניות -0.04% -5.84% 8.84% 11.57%
כלל השתלמות מניות 0.44% -8.16% 7.62% 11.24%
קרנות השתלמות המשקיעות בעיקר במניות שהצליחו להשיג את התשואה הגבוהה ביותר. למעבר מהיר לכל קרן השתלמות השאירו פרטים.

קרן השתלמות - ללא מניות

על בסיס תשואה מצטברת לפני דמי ניהול
שם יוני שנה 3 שנים 5 שנים
אלטשולר שחם השתלמות אג"ח ללא מניות 0.29% 6.52% 14.01% 19.45%
מגדל השתלמות אג"ח -0.33% 1.27% 8.15% 13.01%
מיטב דש השתלמות אג"ח ללא מניות -0.58% 1.75% 8.41% 12.69%
אקסלנס השתלמות אג"ח ללא מניות -0.95% 1.56% 8.54% 12.40%
כלל השתלמות אג"ח -0.25% 2.49% 8.20% 12.09%
הראל השתלמות אג"ח ללא מניות -0.48% 2.06% 7.80% 12.03%
הלמן-אלדובי השתלמות אג"ח ללא מניות -0.56% 1.38% 7.77% 11.68%
ילין לפידות קרן השתלמות מסלול אג"ח -0.43% 1.07% 7.41% 11.37%
אנליסט השתלמות אג"ח -1.67% -2.66% 1.55% 9.54%
פסגות שיא השתלמות אג"ח -0.63% 0.27% 5.52% 9.40%
אינפיניטי השתלמות אג"ח -1.43% -2.39% 1.66% 7.95%
הלמן-אלדובי השתלמות פאסיבי - מדדי אג"ח ממשלת ישראל -0.39% 0.27% 4.19% 5.17%
קרנות השתלמות המשקיעות באג"ח שהצליחו להשיג את התשואה הגבוהה ביותר. למעבר מהיר לכל קרן השתלמות השאירו פרטים.

השוואת קופות גמל

לצפייה בכל הקופות ובמדריך קופות גמל - עברו לדף קופות גמל.

קופות גמל מובילות לחוסכים עד גיל 50

על בסיס תשואה מצטברת לפני דמי ניהול
שם יוני מתחילת שנה שנה 3 שנים
אלפא מור תגמולים מדרגות עד 50 1.28% 3.22% 14.53%
אלטשולר שחם גמל לבני 50 ומטה 0.58% -4.80% 1.35% 16.50%
ילין לפידות קופת גמל מסלול לבני 50 ומטה -0.05% -5.03% 0.56% 13.30%
אנליסט גמל - מסלול לבני 50 ומטה -0.47% -5.20% 0.54% 12.75%
אקסלנס גמל לבני 50 ומטה -0.64% -6.93% -1.02% 10.04%
מיטב דש גמל לבני 50 ומטה -0.51% -5.99% -1.05% 9.44%
מגדל לתגמולים ולפיצויים מסלול לבני 50 ומטה -0.22% -5.72% -1.51% 8.92%
הלמן-אלדובי גמל מסלול לבני 50 ומטה -0.52% -6.88% -1.70% 9.74%
הראל גמל מסלול לגילאי 50 ומטה -0.72% -6.67% -2.51% 7.19%
פסגות גדיש לבני 50 ומטה -0.57% -7.04% -2.62% 6.42%
כלל תמר עד 50 -0.35% -7.68% -2.65% 9.23%
אקסלנס גמל פאסיבי לבני 50 ומטה -1.30% -7.83% -3.08% 5.66%
קופות גמל חדשות המתאימות את הסיכון לגיל החוסך. למעבר מהיר השאירו פרטים.

קופות גמל מובילות לחוסכים מגיל 50 עד 60

על בסיס תשואה מצטברת לפני דמי ניהול
שם יוני מתחילת שנה שנה 3 שנים
אלפא מור תגמולים מדרגות 50-60 1.10% 3.92% 13.98%
אלטשולר שחם גמל לבני 50 עד 60 0.42% -3.55% 1.86% 16.15%
אנליסט גמל מסלול לבני 50-60 -0.34% -3.45% 1.60% 12.78%
ילין לפידות קופת גמל מסלול לבני 50 עד 60 -0.09% -4.43% 0.41% 11.13%
מגדל לתגמולים ולפיצויים מסלול לבני 50 עד 60 -0.11% -4.52% -0.59% 8.50%
מיטב דש גמל לבני 50-60 -0.58% -5.07% -0.66% 9.43%
אקסלנס גמל מסלול לבני 50 עד 60 -0.62% -6.04% -0.93% 8.52%
כלל תמר 50-60 -0.33% -6.03% -1.56% 9.01%
פסגות גדיש לבני 50-60 -0.46% -5.52% -1.59% 8.54%
הלמן-אלדובי גמל מסלול לבני 50 עד 60 -0.58% -6.14% -1.63% 9.27%
אקסלנס גמל פאסיבי לבני 50 עד 60 -1.08% -6.15% -1.98% 6.21%
הראל גמל מסלול לגילאי 50 עד 60 -0.84% -6.12% -2.05% 7.64%
קופות גמל חדשות המתאימות את הסיכון לגיל החוסך. למעבר מהיר לקופות המובילות אנא השאירו פרטים.

קופות גמל מובילות לחוסכים מגיל 60 ומעלה

על בסיס תשואה מצטברת לפני דמי ניהול
שם יוני מתחילת שנה שנה 3 שנים
אלפא מור תגמולים מדרגות 60 ומעלה 0.52% 2.80% 9.40%
אלטשולר שחם גמל לבני 60 ומעלה 0.40% -0.80% 4.04% 14.72%
מיטב דש גמל לבני 60 ומעלה -0.44% -2.97% 1.34% 9.65%
ילין לפידות קופת גמל מסלול לבני 60 ומעלה -0.06% -2.59% 0.96% 9.24%
אנליסט גמל מסלול לבני 60 ומעלה -0.46% -3.05% 0.44% 8.35%
כלל תמר 60 ומעלה -0.41% -4.04% -0.17% 9.13%
הראל גמל מסלול לגילאי 60 ומעלה -0.65% -3.49% -0.41% 7.56%
אקסלנס גמל לבני 60 ומעלה -0.76% -4.84% -0.56% 8.31%
הלמן-אלדובי גמל מסלול לבני 60 ומעלה -0.71% -4.47% -0.74% 7.87%
פסגות גדיש לבני 60 ומעלה -0.80% -4.27% -1.07% 5.93%
מנורה מבטחים תגמולים 60 ומעלה -0.60% -4.56% -1.51% 6.60%
אינפיניטי גמל מסלול לבני 60 ומעלה -1.55% -5.41% -2.15% 2.88%
קופות לגילאי 60+, קופות בסיכון יותר נמוך באופן יחסי. אלה קופות גמל חדשות המתאימות את הסיכון לגיל החוסך. למעבר השאירו פרטים.

השוואת קופות גמל להשקעה

לצפייה בכל קופות הגמל להשקעה עברו לדף קופת גמל להשקעה.
אפיק השקעה חדש ואלטרנטיבי לנדל"ן וחסכונות, למעבר מהיר לקופות המובילות השאירו פרטים.
אפיק השקעה חדש ואלטרנטיבי לנדל"ן וחסכונות. קופות גמל להשקעה המשקיעות בעיקר במניות ומתאימות לחוסכים שמוכנים לקחת יותר סיכון כדי להשיג תשואה יותר גדולה. למעבר מהיר לקופות המובילות השאירו פרטים.

קופת גמל להשקעה- מסלול הלכתי

על בסיס תשואה מצטברת לפני דמי ניהול
שם יוני מתחילת שנה שנה
אלטשולר שחם חיסכון פלוס הלכה 0.71% -2.44% 2.77%
מיטב דש גמל להשקעה מסלול הלכה -0.14% -4.05% 1.04%
הראל גמל להשקעה הלכה -0.45% -3.35% -1.24%
מנורה מבטחים חסכון טופ מסלול הלכה -0.99% -5.26% -1.68%
אינפיניטי גמל להשקעה הלכה 1.58% -6.43% -1.94%
מגדל גמל להשקעה הלכתי -1.03% -6.27% -2.49%
כלל גמל לעתיד הלכה -0.96% -6.99% -2.69%
קופות גמל להשקעה שמדיניות ההשקעות שלהן קיבלו הכשר הלכתי או היתר עיסקא, ע"פ ההלכה היהודית. למעבר מהיר לקופות המובילות השאירו פרטים.

השוואת פוליסות חיסכון

חדש במיי גמל נט - השוואת פוליסות חיסכון לפי קבוצות.
במקום להשאיר את הכסף בפק"מ! פוליסות החיסכון המובילות בשוק באפיק כללי, עם התשואות הגבוהות ביותר. למעבר מהיר לפוליסות המובילות השאירו פרטים.
פוליסות החיסכון המובילות בשוק המתמחות בהשקעה במניות עם התשואות הגבוהות ביותר. למעבר מהיר לפוליסות המובילות השאירו פרטים.

להפקדה לפוליסת חיסכון ולקבלת ייעוץ חינם, השאירו פרטים ומשווק פנסיוני יחזור אליכם:

חיסכון לכל ילד

להלן שלוש טבלאות עם קופות הגמל להשקעה הפופולאריות ביותר של חיסכון לכל ילד. לצפייה בכל הקופות עברו לדף חיסכון לכל ילד.
קופות גמל חדשות עבור חיסכון לכל ילד עם סיכון גבוה.

חיסכון לכל ילד- סיכון בינוני

על בסיס תשואה מצטברת לפני דמי ניהול
שם יוני מתחילת שנה שנה
אלטשולר שחם חיסכון לילד - חוסכים המעדיפים סיכון בינוני 0.48% -3.49% 1.97%
מגדל חסכון לילד - חוסכים המעדיפים סיכון בינוני -0.32% -5.11% -1.19%
הראל חיסכון לילד - חוסכים המעדיפים סיכון בינוני -0.61% -5.43% -1.46%
מיטב דש חיסכון לילד - חוסכים המעדיפים סיכון בינוני -0.78% -6.21% -1.62%
אקסלנס חיסכון לילד - חוסכים המעדיפים סיכון בינוני -0.83% -7.10% -1.68%
פסגות חיסכון לילד - חוסכים המעדיפים סיכון בינוני -0.66% -6.00% -2.01%
אינפיניטי חיסכון לילד - חוסכים המעדיפים סיכון בינוני -1.85% -6.97% -2.22%
מור חיסכון לילד - חוסכים המעדיפים סיכון בינוני -1.50% -6.24% -2.54%
הלמן-אלדובי חיסכון לילד- חוסכים המעדיפים סיכון בינוני -0.69% -5.97% -2.59%
מנורה מבטחים חסכון לילד - חוסכים המעדיפים סיכון בינוני -0.83% -7.12% -3.52%
קל גמל חסכון לילד - חוסכים המעדיפים סיכון בינוני 0.06% -8.60% -3.53%
אנליסט חיסכון לילד - חוסכים המעדיפים סיכון בינוני -2.04% -10.13% -4.24%
קופות גמל חדשות עבור חיסכון לכל ילד עם סיכון בינוני.
קופות גמל חדשות עבור חיסכון לכל ילד עם סיכון נמוך.
למעלה!