השוואת קרנות השתלמות

לצפייה בכל הקרנות ובמדריך קרנות השתלמות - עברו לדף קרנות השתלמות.

קרנות השתלמות מובילות באפיק כללי

על בסיס תשואה מצטברת לפני דמי ניהול
שם ספטמבר שנה 3 שנים 5 שנים
אלטשולר שחם השתלמות כללי 1.37% 6.45% 23.90% 29.72%
ילין לפידות קרן השתלמות מסלול כללי 1.43% 5.22% 16.46% 26.45%
אקסלנס השתלמות כללי 1.56% 4.15% 18.27% 25.35%
אנליסט השתלמות כללי 1.22% 4.28% 18.13% 24.25%
אקסלנס השתלמות לטווח קצר 1.42% 3.55% 16.81% 22.56%
הראל השתלמות כללי 0.85% 3.31% 16.34% 22.11%
פסגות שיא השתלמות כללי 1.31% 3.94% 16.61% 21.45%
כלל השתלמות כללי 1.17% 4.65% 18.03% 21.40%
מנורה מבטחים השתלמות כללי 1.30% 4.31% 17.41% 21.30%
מיטב דש השתלמות כללי 1.31% 3.78% 16.59% 20.40%
מיטב דש השתלמות עד 6 שנות וותק 1.24% 3.51% 16.26% 20.11%
הלמן-אלדובי השתלמות כללי 1.22% 4.76% 16.68% 19.67%
קרנות ההשתלמות המובילות בשוק ממוינות לפי תשואה. למעבר מהיר לכל קרן השתלמות השאירו פרטים.

קרן השתלמות - מניות

על בסיס תשואה מצטברת לפני דמי ניהול
שם ספטמבר שנה 3 שנים 5 שנים
אלטשולר שחם השתלמות מניות 2.57% 4.97% 42.34% 49.05%
ילין לפידות קרן השתלמות מסלול מניות 2.69% 5.34% 31.34% 48.04%
אקסלנס השתלמות פאסיבי-מדדי מניות 2.77% 0.89% 24.27% 43.72%
אנליסט השתלמות מניות 2.76% 9.64% 35.59% 43.42%
אקסלנס השתלמות מניות 3.48% 1.92% 30.90% 39.73%
פסגות שיא השתלמות מניות 3.04% 2.74% 26.96% 37.00%
מנורה השתלמות-מניות 2.80% 3.85% 29.58% 33.25%
מגדל השתלמות מניות 2.33% 1.03% 26.99% 31.06%
הראל השתלמות מסלול מניות 2.12% 1.46% 25.34% 30.51%
הלמן-אלדובי השתלמות מניות 2.55% 4.52% 26.14% 29.22%
כלל השתלמות מניות 2.76% 2.70% 29.82% 28.95%
מיטב דש השתלמות מניות 3.07% 1.50% 26.33% 28.04%
קרנות השתלמות המשקיעות בעיקר במניות שהצליחו להשיג את התשואה הגבוהה ביותר. למעבר מהיר לכל קרן השתלמות השאירו פרטים.
קרנות השתלמות המשקיעות באג"ח שהצליחו להשיג את התשואה הגבוהה ביותר. למעבר מהיר לכל קרן השתלמות השאירו פרטים.

השוואת קופות גמל

לצפייה בכל הקופות ובמדריך קופות גמל - עברו לדף קופות גמל.

קופות גמל מובילות לחוסכים עד גיל 50

על בסיס תשואה מצטברת לפני דמי ניהול
שם ספטמבר מתחילת שנה שנה 3 שנים
אלטשולר שחם גמל לבני 50 ומטה 1.57% 12.99% 6.18% 26.83%
אנליסט גמל - מסלול לבני 50 ומטה 1.52% 12.57% 6.00% 21.65%
ילין לפידות קופת גמל מסלול לבני 50 ומטה 1.75% 10.31% 5.29% 21.07%
הלמן-אלדובי גמל מסלול לבני 50 ומטה 1.51% 9.91% 4.79% 17.41%
מנורה מבטחים תגמולים עד 50 1.58% 10.11% 4.33% 17.13%
כלל תמר עד 50 1.42% 10.08% 4.12% 18.79%
מיטב דש גמל לבני 50 ומטה 1.59% 9.64% 3.91% 18.37%
אינפיניטי גמל מסלול לבני 50 ומטה 1.81% 11.11% 3.48% 15.91%
מגדל לתגמולים ולפיצויים מסלול לבני 50 ומטה 1.25% 8.93% 3.43% 15.62%
אקסלנס גמל פאסיבי לבני 50 ומטה 1.72% 9.64% 3.23% 8.15%
פסגות גדיש לבני 50 ומטה 1.54% 9.02% 3.23% 15.58%
אקסלנס גמל לבני 50 ומטה 1.80% 9.07% 3.08% 17.31%
קופות גמל חדשות המתאימות את הסיכון לגיל החוסך. למעבר מהיר השאירו פרטים.

קופות גמל מובילות לחוסכים מגיל 50 עד 60

על בסיס תשואה מצטברת לפני דמי ניהול
שם ספטמבר מתחילת שנה שנה 3 שנים
אלטשולר שחם גמל לבני 50 עד 60 1.37% 11.92% 6.51% 24.65%
אנליסט גמל מסלול לבני 50-60 1.27% 11.34% 6.06% 19.21%
ילין לפידות קופת גמל מסלול לבני 50 עד 60 1.48% 9.20% 5.20% 16.61%
הלמן-אלדובי גמל מסלול לבני 50 עד 60 1.31% 9.22% 5.20% 15.39%
מנורה מבטחים תגמולים 50-60 1.28% 8.34% 4.36% 17.45%
כלל תמר 50-60 1.18% 9.19% 4.28% 16.40%
אקסלנס גמל מסלול לבני 50 עד 60 1.58% 9.47% 4.06% 16.13%
מיטב דש גמל לבני 50-60 1.36% 8.47% 3.91% 16.61%
מגדל לתגמולים ולפיצויים מסלול לבני 50 עד 60 1.04% 8.30% 3.83% 13.65%
פסגות גדיש לבני 50-60 1.26% 8.17% 3.73% 16.57%
אקסלנס גמל פאסיבי לבני 50 עד 60 1.37% 8.79% 3.47% 13.00%
הראל גמל מסלול לגילאי 50 עד 60 0.85% 8.19% 3.36% 16.31%
קופות גמל חדשות המתאימות את הסיכון לגיל החוסך. למעבר מהיר לקופות המובילות אנא השאירו פרטים.

קופות גמל מובילות לחוסכים מגיל 60 ומעלה

על בסיס תשואה מצטברת לפני דמי ניהול
שם ספטמבר מתחילת שנה שנה 3 שנים
אלטשולר שחם גמל לבני 60 ומעלה 0.97% 9.73% 6.25% 17.19%
ילין לפידות קופת גמל מסלול לבני 60 ומעלה 0.91% 6.18% 5.19% 11.81%
אנליסט גמל מסלול לבני 60 ומעלה 0.86% 8.31% 5.05% 12.85%
מיטב דש גמל לבני 60 ומעלה 0.92% 7.76% 5.00% 13.05%
הלמן-אלדובי גמל מסלול לבני 60 ומעלה 0.97% 7.41% 4.84% 11.72%
כלל תמר 60 ומעלה 0.86% 8.07% 4.77% 14.41%
פסגות גדיש לבני 60 ומעלה 0.91% 7.05% 4.57% 9.90%
מגדל לתגמולים ולפיצויים מסלול לבני 60 ומעלה 0.87% 7.81% 4.53% 13.60%
מנורה מבטחים תגמולים 60 ומעלה 0.94% 7.26% 4.22% 11.79%
הראל גמל מסלול לגילאי 60 ומעלה 0.56% 6.65% 4.09% 12.28%
אקסלנס גמל לבני 60 ומעלה 1.24% 8.03% 3.99% 14.12%
אקסלנס גמל פאסיבי לבני 60 ומעלה 1.21% 8.44% 3.77% 12.05%
קופות לגילאי 60+, קופות בסיכון יותר נמוך באופן יחסי. אלה קופות גמל חדשות המתאימות את הסיכון לגיל החוסך. למעבר השאירו פרטים.

השוואת קופות גמל להשקעה

לצפייה בכל קופות הגמל להשקעה עברו לדף קופת גמל להשקעה.
אפיק השקעה חדש ואלטרנטיבי לנדל"ן וחסכונות, למעבר מהיר לקופות המובילות השאירו פרטים.
אפיק השקעה חדש ואלטרנטיבי לנדל"ן וחסכונות. קופות גמל להשקעה המשקיעות בעיקר במניות ומתאימות לחוסכים שמוכנים לקחת יותר סיכון כדי להשיג תשואה יותר גדולה. למעבר מהיר לקופות המובילות השאירו פרטים.

קופת תגמולים ואישית לפיצויים - מסלול הלכתי

על בסיס תשואה מצטברת לפני דמי ניהול
שם ספטמבר מתחילת שנה שנה
מיטב דש גמל הלכה 1.45% 8.24% 3.38%
מנורה מבטחים תגמולים הלכה 1.40% 7.25% 2.57%
כלל תמר מסלול הלכתי (הוד) 1.38% 7.86% 2.51%
פסגות גדיש הלכה 1.34% 7.92% 2.47%
הראל גמל מסלול כהלכה 0.98% 7.75% 2.41%
קופות גמל להשקעה שמדיניות ההשקעות שלהן קיבלו הכשר הלכתי או היתר עיסקא, ע"פ ההלכה היהודית. למעבר מהיר לקופות המובילות השאירו פרטים.

השוואת פוליסות חיסכון

חדש במיי גמל נט - השוואת פוליסות חיסכון לפי קבוצות.
במקום להשאיר את הכסף בפק"מ! פוליסות החיסכון המובילות בשוק באפיק כללי, עם התשואות הגבוהות ביותר. למעבר מהיר לפוליסות המובילות השאירו פרטים.
פוליסות החיסכון המובילות בשוק המתמחות בהשקעה במניות עם התשואות הגבוהות ביותר. למעבר מהיר לפוליסות המובילות השאירו פרטים.

להפקדה לפוליסת חיסכון ולקבלת ייעוץ חינם, השאירו פרטים ומשווק פנסיוני יחזור אליכם:

חיסכון לכל ילד

להלן שלוש טבלאות עם קופות הגמל להשקעה הפופולאריות ביותר של חיסכון לכל ילד. לצפייה בכל הקופות עברו לדף חיסכון לכל ילד.
קופות גמל חדשות עבור חיסכון לכל ילד עם סיכון גבוה.
קופות גמל חדשות עבור חיסכון לכל ילד עם סיכון בינוני.
קופות גמל חדשות עבור חיסכון לכל ילד עם סיכון נמוך.
למעלה!