ילין לפידות קרן השתלמות מסלול מניות

 • תחום באתר: קרנות השתלמות
 • סוג קופה (קבוצה): קרן השתלמות - מניות
 • אפיק השקעות מרכזי: מניות בארץ או בחול. לרוב, החשיפה למניות תהיה בין 75% ל- 100% ביחס לסך נכסי המסלול.
 • פרופיל סיכון: גבוה
חשוב לדעת: שיעור החשיפה למניות לא יפחת מ-50% מסך נכסי המסלול.

תשואות ילין לפידות קרן השתלמות מסלול מניות:

 • תשואה בחודש דצמבר: -4.08%
 • תשואה מתחילת השנה: -15.17%
 • תשואה מצטברת 12 חודשים אחרונים: -15.17%
 • תשואה מצטברת 36 חודשים אחרונים: 16.32%
 • תשואה מצטברת 60 חודשים אחרונים: 38.57%
 • דמי הניהול הממוצעים ששילמו העמיתים בקופה בשנת 2022: 0.69%

השוואת תשואות בין "ילין לפידות קרן השתלמות מסלול מניות" למובילות בקבוצה:

גרף תשואה חודשית בשנה אחרונה:

אין נתונים.

מידע כללי:

 • חברה מנהלת: ילין לפידות ניהול קופות גמל בע"מ
 • מספר קופה: 8563
 • אוכלוסיית הקופה: כלל האוכלוסיה
 • תאריך הקמה: 08/07/2014

היקף נכסים וחשיפות:

 • גודל הקופה: 3,440 (במיליוני ש"ח)
 • סך חשיפה למניות מתוך כלל נכסי הקופה: 93.41%
 • סך הנכסים שמושקעים בחו"ל מתוך כלל נכסי הקופה: 70.80%
 • מדד שארפ: 0.41
 • נכסים לא סחירים: 9.34%
 • נכסים בארץ: 90.57%
 • חשיפה למט"ח: 23.90%

פירוט הרכב הנכסים:

 • אגרות חוב שהונפקו ע"י ממשלת ישראל: 17.44%
 • אג"ח קונצרני סחיר ותעודות סל אג"חיות: 0.96%
 • מניות, אופציות ותעודות סל מנייתיות: 27.49%
 • פיקדונות: 10.10%
 • הלוואות: 1.04%
 • מזומנים ושווי מזומנים: 41.36%
 • קרנות נאמנות: 0.27%
 • נכסים אחרים: 1.32%

אתר רשות שוק ההון של משרד האוצר, מדרג את את כל החברות המנהלות כספי השתלמות, גמל, פוליסות חיסכון וקרנות פנסיה, במדד איכות השירות המפורסם כל שנה.

למעלה!