מבולבלים מהמספרים?

השאירו פרטים וקבלו מידע נוסף ללא התחייבות ממשווק פנסיוני אובייקטיבי

השוואת קרנות השתלמות

להלן טבלאות השוואת תשואות של קרנות השתלמות:

קרנות השתלמות מובילות באפיק כללי

על בסיס תשואה מצטברת לפני דמי ניהול
www.mygemel.net
שם אפריל שנה 3 שנים 5 שנים
אנליסט השתלמות כללי -1.78% 11.94% 14.50% 34.72%
ילין לפידות קרן השתלמות מסלול כללי -1.55% 11.55% 14.16% 34.29%
מור השתלמות כללי -1.13% 10.91% 15.59% 56.78%
הפניקס השתלמות כללי -1.26% 10.27% 11.65% 33.02%
מיטב השתלמות כללי -1.51% 10.07% 13.19% 34.48%
אלטשולר שחם השתלמות כללי -1.12% 9.65% 4.78% 23.88%
מיטב השתלמות עד 6 שנות וותק -1.32% 9.59% 13.63% 35.21%
מגדל השתלמות כללי -1.45% 9.51% 13.08% 31.14%
הפניקס השתלמות לטווח קצר -1.24% 9.39% 6.04% 28.09%
מנורה מבטחים השתלמות כללי -1.24% 9.27% 10.91% 26.54%
כלל השתלמות כללי -1.51% 8.51% 10.15% 30.98%
הראל השתלמות כללי -1.37% 8.42% 12.01% 28.73%
תשואה ממוצעת לקבוצה -1.37% 10.50% 11.64% 29.98%

קרן השתלמות - מניות

על בסיס תשואה מצטברת לפני דמי ניהול
www.mygemel.net
שם אפריל שנה 3 שנים 5 שנים
אנליסט השתלמות מניות -3.48% 21.07% 20.80% 73.54%
אינפיניטי השתלמות מניות בישראל -3.13% 20.72% 20.93% 52.44%
ילין לפידות קרן השתלמות מסלול מניות -2.63% 19.08% 22.45% 63.66%
אלטשולר שחם השתלמות מניות -2.31% 16.99% 5.33% 34.41%
מור השתלמות מניות -2.59% 16.87% 16.25% 118.58%
מיטב השתלמות מניות -2.94% 16.62% 14.51% 48.35%
מנורה השתלמות-מניות -2.68% 16.39% 13.53% 44.46%
מגדל השתלמות מניות -3.07% 16.23% 15.27% 48.52%
הפניקס השתלמות מניות -2.87% 15.96% 12.37% 48.19%
הראל השתלמות מסלול מניות -3.18% 14.20% 15.87% 47.00%
כלל השתלמות מניות -3.08% 13.69% 8.96% 41.24%
מור השתלמות -מדד "מניות תל אביב 35" -3.02% 9.51% 17.39% 22.69%
תשואה ממוצעת לקבוצה -2.64% 17.78% 16.53% 50.96%

קרן השתלמות - מסלול מדד S&P 500

על בסיס תשואה מצטברת לפני דמי ניהול
www.mygemel.net
שם אפריל שנה 3 שנים 5 שנים
הראל השתלמות - מחקה מדד s&p 500 -1.34% 28.42% 44.33%
מור השתלמות -מניות S&P500 -1.89% 26.74% 37.54% 79.60%
אנליסט השתלמות מחקה מדד S&P500 -1.72% 26.66%
מנורה מבטחים השתלמות מחקה מדד S&P500 -1.69% 26.53%
מיטב השתלמות מחקה מדד S&P500 -2.25% 26.43% 42.74%
כלל השתלמות עוקב מדד s&p 500 -2.04% 26.18% 43.10%
הפניקס השתלמות מחקה מדד s&p500 -2.19% 26.08% 44.29%
תשואה ממוצעת לקבוצה -1.86% 26.93% 42.40% 79.60%

קרן השתלמות - מסלול הלכתי

על בסיס תשואה מצטברת לפני דמי ניהול
www.mygemel.net
שם אפריל שנה 3 שנים 5 שנים
הפניקס השתלמות שריעה -1.88% 17.35% 19.11% 18.34%
הפניקס השתלמות הלכה -1.74% 10.42% 9.68% 23.66%
אלטשולר שחם השתלמות הלכה -1.22% 10.15% 4.75% 20.78%
מגדל השתלמות הלכה -1.51% 9.27% 7.69% 19.17%
כלל השתלמות הלכה -1.65% 8.81% 7.20% 18.45%
מיטב השתלמות כהלכה -1.94% 8.22% 7.80% 22.13%
הראל השתלמות מסלול כהלכה -1.97% 7.84% 8.47% 20.74%
מנורה מבטחים השתלמות הלכה -2.23% 4.18%
תשואה ממוצעת לקבוצה -1.46% 9.71% 8.91% 19.29%

קרן השתלמות - ללא מניות

על בסיס תשואה מצטברת לפני דמי ניהול
www.mygemel.net
שם אפריל שנה 3 שנים 5 שנים
מגדל השתלמות אג"ח -0.34% 5.14% 1.62% 8.76%
מיטב השתלמות אג"ח ללא מניות -0.33% 4.99% 9.06% 17.84%
הפניקס השתלמות אג"ח ללא מניות -0.43% 4.75% 3.09% 12.00%
ילין לפידות קרן השתלמות מסלול אג"ח -0.50% 4.35% 5.68% 11.82%
כלל השתלמות אג"ח צמוד מדד -0.07% 4.30% 3.74% 9.55%
כלל השתלמות אג"ח -0.42% 4.28% 1.67% 7.99%
אלטשולר שחם השתלמות אג"ח ללא מניות 0.00% 3.74% 4.59% 15.00%
הראל השתלמות אג"ח ללא מניות -0.27% 2.31% 0.23% 6.02%
תשואה ממוצעת לקבוצה -0.34% 3.58% 2.32% 7.28%

קרן השתלמות - אג"ח ממשלתי

על בסיס תשואה מצטברת לפני דמי ניהול
www.mygemel.net
שם אפריל שנה 3 שנים 5 שנים
אלטשולר שחם השתלמות אג"ח ממשלות -0.04% 3.11% 4.06% 11.61%
אנליסט השתלמות אג"ח ממשלת ישראל -0.45% 3.02% -0.96% 2.30%
מיטב השתלמות אג"ח ממשלת ישראל -0.95% 2.93% 3.12% 10.11%
אינפיניטי השתלמותאג"ח ממשלת ישראל -0.35% 2.56% -1.33% -0.37%
ילין לפידות קרן השתלמות מסלול אג"ח ממשלת ישראל -0.58% 1.83% -1.57% 1.97%
מגדל השתלמות אג"ח ממשלתי ישראלי -0.96% 0.84% -5.21% -0.65%
מור השתלמות- אג"ח ממשלת ישראל, צמוד מדד -0.66% 0.37% -4.83% -1.38%
תשואה ממוצעת לקבוצה -0.61% 2.13% -1.34% 2.45%

קרן השתלמות - מסלול פאסיבי

על בסיס תשואה מצטברת לפני דמי ניהול
www.mygemel.net
שם אפריל שנה 3 שנים 5 שנים
מיטב השתלמות כללי פאסיבי -0.39% 14.47% 16.49% 33.31%
הפניקס השתלמות פאסיבי - כללי -0.83% 12.97% 12.38% 27.71%
ילין לפידות קרן השתלמות מסלול פאסיבי - כללי -1.34% 12.56%
מנורה מבטחים השתלמות פאסיבי כללי -1.16% 11.41% 9.66% 22.05%
מגדל השתלמות פאסיבי כללי -1.60% 9.47% 8.16% 20.27%
תשואה ממוצעת לקבוצה -1.10% 12.18% 11.67% 25.84%

קרן השתלמות - מניות חו"ל

על בסיס תשואה מצטברת לפני דמי ניהול
www.mygemel.net
שם אפריל שנה 3 שנים 5 שנים
מנורה מבטחים השתלמות-מניות חו"ל -1.91% 20.20% 21.68% 59.16%
אינפיניטי השתלמות מניות בחו"ל -1.02% 19.24% 26.48% 59.24%
תשואה ממוצעת לקבוצה -1.47% 19.72% 24.08% 59.20%

קרן השתלמות - עד 10% מניות

על בסיס תשואה מצטברת לפני דמי ניהול
www.mygemel.net
שם אפריל שנה 3 שנים 5 שנים
אינפיניטי השתלמות אג"ח -0.40% 7.42% 5.58% 9.87%
אנליסט השתלמות כללי אג"ח עד 10% מניות -0.54% 5.92% 3.76% 11.19%
הראל השתלמות אג"ח עד 10% מניות -0.14% 4.19% 5.53% 14.34%
תשואה ממוצעת לקבוצה -0.32% 5.56% 4.68% 11.24%

קרן השתלמות - עד 15% מניות

על בסיס תשואה מצטברת לפני דמי ניהול
www.mygemel.net
שם אפריל שנה 3 שנים 5 שנים
ילין לפידות קרן השתלמות מסלול אג"ח עד 15% מניות -0.87% 6.38% 6.59% 15.85%
הפניקס השתלמות אג"ח עד 15% מניות -0.51% 6.36% 5.44% 19.43%
כלל השתלמות אג"ח עד 15% מניות -0.74% 6.16% 3.30%
מיטב השתלמות מעל 6 שנות וותק -0.83% 5.93% 9.54% 23.60%
מנורה מבטחים השתלמות פאסיבי אג"ח עד 15% במניות -0.62% 5.40% 1.26% 9.06%
אלטשולר שחם השתלמות אג"ח עד 15% במניות -0.31% 4.65% 4.71% 18.94%
תשואה ממוצעת לקבוצה -0.64% 6.13% 5.45% 16.06%

קרן השתלמות - עד 20% מניות

על בסיס תשואה מצטברת לפני דמי ניהול
www.mygemel.net
שם אפריל שנה 3 שנים 5 שנים
אנליסט השתלמות אג"ח עד 20% במניות -0.83% 7.34% 5.29% 15.58%
הראל השתלמות אג"ח עד 20% מניות -0.51% 5.39% 7.96% 19.06%
מנורה השתלמות אג"ח עד 20% מניות -0.15% 4.86% 2.90% 12.66%
תשואה ממוצעת לקבוצה -0.50% 5.86% 5.38% 15.77%

קרן השתלמות - עד 25% מניות

על בסיס תשואה מצטברת לפני דמי ניהול
www.mygemel.net
שם אפריל שנה 3 שנים 5 שנים
אינפיניטי השתלמות אג"ח עד 25% מניות -0.79% 9.23% 5.38% 15.08%
מור השתלמות אג"ח עד 25% במניות -0.71% 9.10% 12.53%
ילין לפידות קרן השתלמות מסלול אג"ח עד 25% מניות -1.03% 7.94% 10.12% 23.84%
מיטב השתלמות אג"ח עד 25% במניות -1.06% 7.85% 7.77% 22.45%
הפניקס השתלמות אג"ח עד 25% מניות -0.69% 7.58% 6.77% 20.13%
תשואה ממוצעת לקבוצה -0.91% 7.70% 7.21% 17.60%

קרן השתלמות - אג"ח שקלי

על בסיס תשואה מצטברת לפני דמי ניהול
www.mygemel.net
שם אפריל שנה 3 שנים 5 שנים
הראל השתלמות מסלול שקלי -1.04% 1.23% -4.16% 0.08%

קרן השתלמות - אג"ח שקלי טווח קצר

על בסיס תשואה מצטברת לפני דמי ניהול
www.mygemel.net
שם אפריל שנה 3 שנים 5 שנים
כלל השתלמות שקלי טווח קצר 0.28% 4.78% 6.96% 7.70%
מיטב השתלמות שקלי טווח קצר 0.42% 4.64% 5.73% 6.70%
מנורה השתלמות שקלי לטווח קצר 0.35% 4.53% 5.37% 5.69%
אנליסט השתלמות שקלי טווח קצר 0.27% 4.53% 5.83% 6.06%
מגדל השתלמות שקלי טווח קצר 0.24% 4.39% 5.11% 5.48%
הפניקס השתלמות שקלי טווח קצר 0.30% 4.21% 5.77% 6.41%
תשואה ממוצעת לקבוצה 0.30% 4.51% 5.03% 5.70%

קרן השתלמות - מט"ח

על בסיס תשואה מצטברת לפני דמי ניהול
www.mygemel.net
שם אפריל שנה 3 שנים 5 שנים
הראל השתלמות מסלול חו"ל -0.57% 13.35% 18.52% 30.97%
אנליסט השתלמות חו"ל -1.11% 12.35% 20.36% 37.26%
מגדל השתלמות חו"ל -1.13% 11.58% 17.12% 26.37%
מנורה מבטחים השתלמות חו"ל -0.26% 9.52% 11.80%
תשואה ממוצעת לקבוצה -0.77% 11.70% 16.95% 31.53%

קרן השתלמות - אג"ח צמוד מדד

על בסיס תשואה מצטברת לפני דמי ניהול
www.mygemel.net
שם אפריל שנה 3 שנים 5 שנים
מיטב השתלמות אג"ח צמוד מדד 0.06% 5.54% 8.28% 17.41%

קרן השתלמות - אג"ח קונצרני

על בסיס תשואה מצטברת לפני דמי ניהול
www.mygemel.net
שם אפריל שנה 3 שנים 5 שנים
"מור השתלמות מדד "תל בונד 20" -0.19% 4.77% 1.20% 5.74%

קרן השתלמות - מסלול עוקב

על בסיס תשואה מצטברת לפני דמי ניהול
www.mygemel.net
שם אפריל שנה 3 שנים 5 שנים

קרן השתלמות - מסלול בניהול אישי לכל עמית

על בסיס תשואה מצטברת לפני דמי ניהול
www.mygemel.net
שם אפריל שנה 3 שנים 5 שנים
גלובל נט השתלמות IRA 0.00% 0.28% 35.81%

קרן השתלמות - כספית

על בסיס תשואה מצטברת לפני דמי ניהול
www.mygemel.net
שם אפריל שנה 3 שנים 5 שנים
אלטשולר שחם השתלמות כספי 0.41% 4.44% 6.57% 6.83%
מור השתלמות -מסלול מזומנים ושווי מזומנים 0.33% 4.39% 6.59% 6.59%
תשואה ממוצעת לקבוצה 0.35% 4.42% 6.58% 6.71%

קרן השתלמות - כללי עד 500 מיליון שח נכסים

על בסיס תשואה מצטברת לפני דמי ניהול
www.mygemel.net
שם אפריל שנה 3 שנים 5 שנים
אינפיניטי השתלמות כללי -1.39% 13.88% 15.20%
סלייס השתלמות כללי 0.76% 13.22% 7.53% 10.23%
מור גמל השתלמות מעורב מחקה מדדים -1.87% 7.25% 6.14% 10.73%
תשואה ממוצעת לקבוצה -1.15% 11.06% 10.75% 23.88%

קרן השתלמות כללי - אגרסיבי

על בסיס תשואה מצטברת לפני דמי ניהול
www.mygemel.net
שם אפריל שנה 3 שנים 5 שנים
אינפיניטי השתלמות לחוסכים מוטי סיכון -1.13% 16.39% 17.58% 37.69%
אלטשולר שחם השתלמות כללי ב' -1.44% 10.63% 4.12% 26.61%
תשואה ממוצעת לקבוצה -1.29% 13.51% 10.85% 32.15%

קרן השתלמות - קיימות

על בסיס תשואה מצטברת לפני דמי ניהול
www.mygemel.net
שם אפריל שנה 3 שנים 5 שנים

קרן השתלמות - מדדי מניות פאסיבי

על בסיס תשואה מצטברת לפני דמי ניהול
www.mygemel.net
שם אפריל שנה 3 שנים 5 שנים
סלייס השתלמות מניות פאסיבי -4.17% 11.27% 15.95%

קרן השתלמות: כל מה שצריך לדעת

קרן השתלמות היא למעשה קופת גמל לטווח בינוני שנועדה במקור למימון השתלמות מקצועית, ומשמשת כיום בעיקר כחסכון.

את הכסף שנצבר ניתן למשוך ללא תשלום מס תחת תנאים מסויימים לאחר שלוש שנים ממועד ההפקדה הראשונה למטרות השתלמות מקצועית (באישור רשויות המס), או לאחר 6 שנים לכל מטרה, ללא שום סייגים או תנאים.

חוסך בקרן ההשתלמות שהגיע לגיל פרישה לגמלאות (67 לגברים, 62 עד 65 לנשים), יכול למשוך את קרן ההשתלמות לכל מטרה לאחר 3 שנים. כסף שלא נמשך בתום תקופה של 6 שנים, יוכל להישאר בקרן ההשתלמות להמשיך ולצבור רווחים שגם הם יהיו פטורים ממס.

אם יחליט החוסך למשוך את הכספים לפני טרום התקופה המותרת (3 שנים למטרת השתלמות מאושרת או 6 שנים לכל מטרה) יחוייב החוסך בתשלום מס של 20% על הרווחים שנצברו בקרן ההשתלמות ובנוסף יחוייב במס על הכסף שהופרש לו ע"י המעסיק יחוייב במס לפי מדרגות המס החלות על העובד.  

לקרן השתלמות יכולים להפריש עצמאיים, שכירים, חברי קיבוצים ומושבים שיתופיים, והיא אפיק החסכון היחיד כיום שאינו מיועד לגיל פרישה, ומעניק פטור ממס מלא על הרווחים!  

תוכן עניינים במדריך זה:

  1. איך בוחרים קרן השתלמות שמתאימה לכם
  2. כמה כסף אפשר להפקיד לקרן השתלמות
  3. איך למשוך קרן השתלמות לפני שש שנים ללא תשלום מס או קנס
  4. מה עושים אם המעסיק לא הפריש את הכסף לקרן ההשתלמות
  5. מה חשוב לבדוק בדו"ח השנתי שנשלח אלינו מקרן ההשתלמות
  6. קרן השתלמות בניהול אישי (IRA)
  7. איחוד קרנות השתלמות
  8. ביצועי קרנות השתלמות
  9. דירוג קרנות השתלמות
  10. שורה תחתונה: איזה קרן השתלמות מומלצת?

איך בוחרים קרן השתלמות שמתאימה לכם, ומי קרן ההשתלמות שהצליחה להשיג את הרווחים הגבוהים ביותר לחוסכים שלה:

איך לבחור קרן השתלמות היא החלטה חשובה, עם משמעויות כלכליות נכבדות, שכל שכיר או עצמאי צריך להכיר.

דבר ראשון, חשוב שתדעו שבחירת קרן ההשתלמות היא זכות שלכם בלבד, ואינה תלויה בהסכמה של אף גורם אחר (כולל המעסיק, הסוכן הפנסיוני שלכם וכו').

בישראל פועלות כיום כ- 230 קרנות השתלמות, חלקן פתוחות להצטרפות לכלל הציבור וחלקן פתוחות להצטרפות רק לעובדי סקטור או מפעל מסויים כגון קרן השתלמות לרופאים, לעובדי רשויות מקומיות, לעובדי חברת החשמל וכו'.

לכל חברה המנהלת קרנות השתלמות יש מספר קרנות השתלמות המנוהלות בפרופיל סיכון שונה, כגון: קרנות המשקיעות באופן קבוע אחוז גבוה מסך הנכסים שלהם במניות ולעומתן קרנות אשר אינן משקיעות בכלל במניות.

כל חברה מנהלת בדרך כלל גם קרנות השתלמות המתמחות באפיק השקעות שונים, כגון: קרנות השתלמות המתמחות בהשקעה באג"ח ממשלתי או קרנות השתלמות המתמחות בהשקעה במניות.

אנחנו במיי גמל נט, מרכזים את כל קרנות ההשתלמות הקיימות בישראל, מסווגים את כולן לקבוצות השוואה נפרדות לפי רמת סיכון ולפי אפיק ההשקעות המרכזי, כדי שתוכלו להשוות בצורה טובה ונכונה את התשואות והרווחים שהקופות השיגו לחוסכים שלהן.

כל מה שנשאר לכם לעשות, זה להיכנס לטבלאות התשואות שהכנו עבורכם בהתאם לאפיק ההתמחות ורמת הסיכון של קרן ההשתלמות, ולגלות מי הן באמת קרנות ההשתלמות המצטיינות, אשר השיגו לחוסכים שלהם את התשואה הגבוהה ביותר.

כמו בכל שינוי או החלטה משמעותית בנוגע לכספי החיסכון שלכם, אנחנו במיי גמל נט ממליצים לכם גם להתייעץ עם איש מקצוע מוסמך- היועץ הפנסיוני שלכם. זה תמיד ללא התחייבות, וברוב מכריע של המקרים, גם ללא עלות לחוסך.

 

קרנות ההשתלמות מתחלקות לשלוש קבוצות סיכון עיקריות:

1. קרנות השתלמות באפיק סיכון גבוה- קרנות השתלמות שאפיק ההשקעות המרכזי שלהן הוא מניות, ולצידן קבוצה נוספת של קרנות השתלמות המחזיקות בעקביות אחוז גבוה של מניות ונכסי סיכון אחרים (המכונות גם:"קרנות השתלמות אגרסיביות").  

2. קרנות השתלמות באפיק סיכון בינוני-  קרנות השתלמות ללא אפיק השקעה מרכזי, הנוהגות לפזר את עיקר השקעותיהן בין אגרות חוב ממשלתיות, אגרות חוב קונצרניות ומניות (המכונות גם קרנות השתלמות באפיק ה-"כללי"), ואיתם גם מוצר חדש יחסית: קרנות השתלמות במסלול "פאסיבי" (קרנות השתלמות המשקיעות את עיקר נכסיהם במדדים מובילים של אג"ח ומניות). מעל 95% מהנכסים של כל קרנות ההשתלמות מושקעות בקרנות השייכות לאפיק "הכללי".

3. קרנות השתלמות באפיק סיכון נמוך- קרנות השתלמות המתמחות בהשקעה באגרות חוב ממשלתיות בלבד או מפזרות את השקעותיהן בין אגרות חוב ממשלתיות לאגרות חוב של חברות, אך ללא מניות ואחרונות חביבות: קרנות ההשתלמות ה-"כספיות", המשקיעות בפיקדונות קצרי טווח בבנקים, באגרות חוב ממשלתיות קצרות טווח, ובמק"מ שמנפיק בנק ישראל. שימו לב שככל שהאפיק המרכזי של קרן ההשתלמות יותר "סולידי" (או במילים אחרות- פחות מסוכן), יש לתת יותר משמעות- לגובה דמי הניהול שאתם משלמים.

 בנוסף, קיימות קרנות השתלמות המתמחות במגוון תחומים, כגון: קרנות השתלמות המשקיעות רק במניות ובאג"ח הנסחרים בחו"ל, קרנות השתלמות המשקיעות לפי ההלכה, קרנות השתלמות המוגבלות בשיעור החשיפה למניות (10%/15%/20%), או קרנות השתלמות העוקבות אחרי מדד מניות או אג"ח מסוים בארץ ו/או בחו"ל.  

כמה כסף אפשר להפקיד לקרן השתלמות:

שכיר רשאי להפקיד לקרן השתלמות עד 2.5% מהכנסתו, עד לתקרת שכר חודשית של 15,712 ש"ח (מעודכן לשנת 2024). בנוסף, רשאי המעסיק להפקיד עבור השכיר עד פי שלוש (דהיינו 7.5% נוספים), ללא שהפרשות אלו יחשבו כהכנסה לעובד, ולכן הוא לא ישלם עליהם מס למרות שהם מיועדות לשימושו האישי בתום 6 שנים.

אם העובד רוצה להפריש כספים לקרן השתלמות מעבר לתקרה הוא רשאי, אולם על כספים אלו לא יחול הפטור ממס, ולכן אנשים מפקידים בד"כ רק עד לתקרה המותרת.  

עצמאי יכול להפקיד לקרן השתלמות עד 7% מהכנסתו החייבת בפועל, עד לתקרת הכנסה שנתית של 293,397 ש"ח (מעודכן לשנת 2024) מתוכם 4.5% האחרונים מוכרים לו כהוצאה.

עצמאי, בניגוד לשכיר המפקיד לקרן השתלמות מדי חודש, רשאי להפקיד לקרן השתלמות גם באופן לא שוטף, שוב עד לתקרת ההפקדות המותרת בשנה, כאשר הוותק של קרן ההשתלמות מחושב לו מתאריך ההפקדה הראשונה. חלק גדול מהעצמאים מעדיף מסיבות מובנות, לדחות את תשלום ההפרשות לקרן ההשתלמות לסוף כל השנה קלנדרית.

שכיר ומעסיק שבוחר לתת לעובד שלו קרן השתלמות, מחויבים להפקיד לקרן השתלמות הפקדות שוטפות מדי חודש. ישנה אפשרות למעסיק לבצע הפרשות רטרואקטיבית לאחר תום "תקופת ניסיון" של מספר חודשים. זאת, בניגוד לעצמאי שיכול להפקיד גם באופן חד פעמי לקרן השתלמות.

אם בכל זאת נפסקו ההפקדות השוטפות, נשמרות זכויות החוסך בקרן, והוא יכול למשוך אותה במלואה וללא תשלום מס לאחר 6 שנים מתאריך ההפקדה הראשונה, בהתאם לתקנון הקרן ולתקנות מס הכנסה.

אם ההפקדות החודשיות עולות על 7.5% (הפקדות מעסיק) ו-2.5% (הפקדות העובד) מהשכר ברוטו, ו/או מהתקרה המותרת: הפקדות המעסיק העודפות יחויבו בשלב הראשון במס הכנסה, ובנוסף הרווח הריאלי שנצבר על ההפקדות העודפות של המעסיק ושל העובד יחויבו במס בשיעור 25%, אבל רק בעת משיכת הכסף שנצבר בקרן ההשתלמות.  

שכיר בעל שליטה בחברה יכול גם הוא להפריש לקרן השתלמות. תקרת הסכום שמס הכנסה מאפשר לחברה לרשות "כהוצאה מוכרת" הוא 4.5% מהשכר, ולעובד השכיר בעל השליטה- עד 1.5% מהשכר, ובסה"כ 6% מהשכר ברוטו, עד לתקרת משכורת שנתית המתעדכנת מדי שנה ע"י רשויות המס מדי שנה.

איך למשוך קרן השתלמות לפני שש שנים ללא תשלום מס או קנס:

קרן השתלמות ניתן למשוך לכל מטרה וללא תשלום מס לאחר 6 שנים מתאריך ההפקדה הראשונה. משיכת כספים לפני שקרן ההשתלמות צברה וותק של 6 שנים, מכונה: "משיכת כספים שלא כדין", ועל פי תקנות מס הכנסה ינוכה במקור מקרן ההשתלמות מס של 48% מרווחי הפרשות העובד, מהקרן שהופרשה ע"י המעסיק ומהרווחים שנצברו מהפרשות המעסיק. החלק שנצבר מהרשות העובד לא חייב במס.

אולם ישנם מספר דרכים למשוך את הכסף לפני תום התקופה ללא תשלום מס:

 1. ניתן למשוך את הכסף שנצבר בקרן ההשתלמות כבר לאחר 3 שנים למטרת השתלמות מוכרת בלבד, בארץ או בחו"ל, וזאת ע"י פנייה לגוף שמנהל את קרן ההשתלמות, בצירוף מסמכים הכוללים את תכנית ההשתלמות, חשבוניות ששולמו, אישור מעסיק ועוד. במקרה ותרצו לממש זכות זו, תפנו ישירות לגוף שמנהל עבורכם את קרן ההשתלמות ותבקשו את הפרטים המלאים לביצוע המשיכה. אישור בקשת המשיכה מותנה באישור וועדת ההשתלמות של הקרן.

 2. חוסכים בקרן השתלמות שהגיעו לגיל פרישה (67 לגברים ו- 62 עד 65 לנשים), יכולים למשוך את קרן ההשתלמות ללא תשלום מס כבר לאחר 3 שנים מתאריך ההפקדה הראשונה.

 3. החלת וותק של קרן ותיקה עבור קרן צעירה.

לחלקנו יש מספר קרנות השתלמות כתוצאה ממעבר מקומות עבודה וכיוצא בזה. אם ברשותכם קרן השתלמות ותיקה, שכבר עברו 6 שנים מתאריך ההפקדה הראשונה, אתם יכולים להחיל את הוותק שלה על קרן צעירה יותר שפתחתם אחריה (אחת בלבד) ולמשוך את שתיהן בבת אחת ללא תשלום מס גם על הקרן הצעירה וגם על הקרן הוותיקה.

כדי לממש את המהלך הזה ולנצל את הפטור צריכים להתקיים מספר תנאים:

 ▪ לפחות אחת משתי קרנות ההשתלמות צריכה להיות במעמד "שכיר" ולא "עצמאי".

 ▪ יש לבדוק שאין הפקדות חופפות (באותה תקופה) של קרן ההשתלמות הוותיקה והצעירה.

▪ המשיכה מקרן ההשתלמות הצעירה חייבת להיות מלאה ולא חלקית.

▪ מקרן ההשתלמות הוותיקה לא בוצעה מעולם משיכת כספים.

כדי לממש את זכות המשיכה של קרן ההשתלמות הוותיקה והצעירה ללא תשלום מס, יש לפנות קודם כל לגוף שמנהל את קרן ההשתלמות הוותיקה, להודיע להם שיש לכם קרן השתלמות נוספת אשר עדיין לא צברה וותק של 6 שנים וברצונכם למשוך את הכסף משתי הקרנות ולבצע "החלת וותק".

הנהלת קרן ההשתלמות הוותיקה תשלח לכם אישור בכתב הכולל את פרטיכם האישיים, הוותק של קרן ההשתלמות, מעמד הקרן, תאריכי ההפקדות של הקרן ואישור שלא משכתם מעולם כספים מהקרן.

כעת עליכם לפנות עם האישור הנ"ל לגוף שמנהל עבורכם את קרן ההשתלמות הצעירה ולבקש למשוך את מלוא הכספים שנצברו בקרן ההשתלמות הצעירה ללא תשלום מס על בסיס "החלת וותק".

לאחר שהנהלת קרן ההשתלמות הצעירה אישרה את משיכת הכספים תוכלו לפנות להנהלת קרן ההשתלמות הוותיקה ולמשוך את הכספים שנצברו בקרן בחלקם או במלואם, וללא תשלום מס או קנס!

מרגע בקשת האישור להחלת הוותק מהנהלת הקרן הוותיקה, תיחסם קרן ההשתלמות הוותיקה להפקדות חדשות. הכסף שנצבר בה ימשיך לצבור רווחים, אולם לא תוכלו להפקיד לקרן ההשתלמות הוותיקה כספים נוספים.

חשוב לציין שכיום קרן ההשתלמות היא האפיק היחיד המאפשר חסכון פטור ממס ואינו סגור עד גיל הפרישה. לכן, אם יש לכם מקורות מימון אחרים מומלץ לא לפדות את קרן ההשתלמות, ולהמשיך ליהנות מהטבת המס.

אם אין לכם קרן השתלמות וותיקה, ואתם צריכים להשתמש בכספים שנצברו בקרן ההשתלמות לפני שקרן ההשתלמות שלכם צברה וותק של 6 שנים, אתם מוזמנים במקום למשוך את הכסף ולשלם את המס, לפנות להנהלת קרן ההשתלמות ולברר מה האפשרויות העומדות עבורכם לקבלת הלוואה מהגוף שמנהל את קרן ההשתלמות, בתמורה לשעבוד הכספים הצבורים בקרן השתלמות שלכם.

עבור הנהלת הקרן מדובר באפיק רווחי ובטוח יחסית להגדיל את רווחיה והיא מציעה לרוב ריביות אטרקטיביות יותר מהריביות שיוצעו לכם בבנקים, בעיקר לאור העובדה שהנהלת הקרן מקבלת תמורת ההלוואה שיעבוד על כל הכספים שנצברו בקרן ההשתלמות שלכם.

עבור חוסך בקרן השתלמות שעדיין לא צברה וותק של 6 שנים, ניתנות הלוואות בדרך כלל עד סכום השווה ל- 50% מהיתרה הצבורה.

במקרה שתבחרו לעשות כן, מומלץ לבצע גם סקר שוק בגופים נוספים המנהלים קרנות השתלמות ובמקרה ופער הריביות יצדיק זאת, אפשר לבצע העברה של קרן ההשתלמות למי שמעניק לכם את ההלוואה בתנאים הטובים ביותר. כמובן שבהעברה זו לא נפגעות זכויותיכם והוותק שצברה הקרן נשמר.

נבקש לבסוף לציין כי  חס וחלילה במקרה מוות של חוסך בקרן השתלמות, זכאים יורשיו (הרשומים במסמכי קרן ההשתלמות כ-"מוטבים" או אם אין כאלו, בהתאם לצוואה ולצו-ירושה מבית המשפט) לקבל את כספי קרן ההשתלמות שלו, ללא תשלום מס.

כמובן, שלפני כל שינוי או החלטה משמעותית בנוגע לכספי החיסכון שלכם, מומלץ להתייעץ אם איש מקצוע מוסמך- היועץ הפנסיוני שלכם.

יש אוכלוסיות מסוימות שלהן תנאי זכאות ייחודים לקבלת קרן השתלמות:

1. עובדי ניקיון ועובדי שמירה ואבטחה זכאים לקרן השתלמות בהתאם להסכמים קיבוצים והסכמי הרחבה שנחתמו בין ארגוני המעסיקים, הממשלה וההסתדרות. במגזר הפרטי זכאים עובדי ניקיון ועובדי שמירה לקרן השתלמות החל מאוקטובר 2014, ובמגזר הציבורי החל מנובמבר 2013.

2. עובדי השמירה צריכים לצבור וותק של חודשיים בעבודה ולאחר מכן יקבלו את ההטבה רטרו-אקטיבית. עובדים בחברות המעניקות שרותי אבטחה לטיולים זכאים לקרן השתלמות (אחרי שהשלימו שני חודשי עבודה) החל מחודש מרץ 2015.

3. מורים וגננות אמורים להשתמש בכספי קרן ההשתלמות שלהם לצורך יציאה לשנת שבתון, כל 6 שנים. לכן, מורה או גננת יכולים להפריש עד 4.2% ממשכורתם לקרן השתלמות והמעסיק מפריש 8.4% נוספים (שוב עד לתקרה של 15,712 ₪ נכון לשנת 2027), לעומת 2.5% ו-7.5% אצל שאר השכירים. מורים וגננות יכולים במקרים מסוימים למשוך את הכסף שנצבר עבורם בקרן ההשתלמות לאחר 6 שנים של חסכון, גם ללא יציאה לשנת שבתון, לקבל את מלוא הכסף שהפרישו ו- 89% מהכספים שהופרשו להם ע"י המעסיק. כדי לנצל זכות זו עליהם לפנות ישירות ל-"קרנות ההשתלמות לעובדי הוראה" (של הסתדרות המורים), או "קרן השתלמות למורים על-יסודיים" (של ארגון המורים).

מה עושים אם המעסיק לא הפריש את הכסף לקרן ההשתלמות:

המעסיק מחויב ע"פ חוק להעביר לקרן ההשתלמות את הסכום שהוא ניכה מהמשכורת שלכם ואת החלק שלו בהפרשות לטובת קרן ההשתלמות, עד 7 ימי עסקים מיום תשלום משכורת העובד או 15 ימים מסוף החודש עבורו הייתם אמרים לקבל משכורת, המוקדם מבין השניים.

אם המעסיק לא העביר לקרן ההשתלמות שלכם את הכספים אל קרן ההשתלמות בטווח של  40 ימים מהתאריך שבו היה צריך לשלם את השכר שלכם לפי החוק, הוא עובר עבירה פלילית, ומסתכן בקנס או אף מאסר לתקופה של עד שנתיים. שימו לב: אם בתקופה זו רשמה קרן ההשתלמות רווחים, אתם רשאים לתבוע את המעסיק על אובדן הרווחים כתוצאה מעיכוב בהעברת ההפרשות לקרן ההשתלמות שלכם, מעבר לתקופה שמתיר החוק למעסיק.

שכיר או שכירה שיצאו לשירות מילואים או חופשת לידה, זכאים מהמעסיק שלהם להפרשות לקרן השתלמות גם על התקופה שהיו במילואים, בדיוק כמו לפני שיצאו למילואים או לחופשת הלידה.   

במקרה ונתקלתם בבעיה כזו או אחרת של עבירה על חוקי העבודה ואינכם מקבלים את מה שמגיע לכם ע"פ חוק, אתם מוזמנים לפנות למנהל האכיפה וההסדרה של משרד הכלכלה, המפעיל גם מוקד ארצי לפניות הציבור בטלפון: 1-800-354-354. המוקד פועל במשך 24 שעות וב-4 שפות: עברית, רוסית, אנגלית וערבית.

מה חשוב לבדוק בדו"ח השנתי שנשלח אלינו מקרן ההשתלמות:

כל שנה, לקראת סוף חודש מרץ אנחנו מקבלים בדואר מהחברה המנהלת את קרן ההשתלמות שלנו, דו"ח סיכום שנתי.

להרבה אנשים הדו"ח השנתי מסובך ולא מובן, אולם הדו"ח השנתי מכיל מידע חשוב בנוגע לכספי החסכון שלכם בקרן ההשתלמות, ולכן חשוב שתכירו ותבינו אותו.  

מה חשוב לבדוק בדו"ח?

הדו"ח השנתי בדרך כלל מחולק לארבעה חלקים:  

חלק א': מידע אישי – ריכוז ההפקדות והיתרות הכספיות של העמית בקרן ההשתלמות.  

הפקדות: חשוב לבדוק שהמעסיק אכן הפריש את מלוא הכסף שהוא מחויב להפריש לקרן ההשתלמות שלכם מדי חודש בהתאם לחוזה ההעסקה שלכם.

דמי ניהול: חשוב לבדוק מה אחוז דמי הניהול בפועל ששילמתם לקרן ההשתלמות- כולל הוצאות לניהול השקעות ששולמו למנהלים חיצונים.

חלק ב': מידע כללי על קרן ההשתלמות.  

דמי ניהול: חשוב לבדוק מה שיעור דמי הניהול שגבתה קרן ההשתלמות בפועל מכלל עמיתיה במהלך השנה. אם שיעור זה גבוה משמעותית מהשיעור שהיא גבתה מכם (המופיע בסעיף א') –פנו לקרן ההשתלמות או לסוכן הפנסיני המטפל בכם ובקשו הנחה בדמי הניהול. חשוב להזכיר שהרבה פעמים דמי הניהול הממוצעים מוטים כלפי מטה, בגלל ארגוני עובדים או מעסיקים גדולים המצליחים להשיג הנחה מיוחדת לעובדים שלהם. הנחה שמי שאינו חבר באיגודים הללו לא יכול לקבל.  

התשואה שהשיגה קרן ההשתלמות על נכסיה במהלך השנה:  שיעור הרווח שהצליחה קרן ההשתלמות להשיג עבור עמיתיה הוא מדד חשוב, שכן הרווח (או ההפסד) כולו שלכם.

כעת קצת עניין! כשהדו"ח בידיים שלכם עם הנתונים המלאים – הקלידו את שם הקופה או את המספר שלה (המופיע לעתים בדו"ח גם כ- "מספר אישור מס הכנסה") בחלון החיפוש של אתר מיי גמל נט כדי להשוות ולראות כמה הרוויחה קופת הגמל או קרן ההשתלמות שלכם לעומת הקופות האחרות באותה קבוצת סיכון.

חלק ג': שינויים שחלו בשנה האחרונה בתקנון קרן ההשתלמות. תקנון קרן ההשתלמות, הוא בעצם המסמך אשר מפרט את כל מה שמותר לקרן ההשתלמות לעשות עם הכסף שלכם. הוא נתון לשינויים ועליו להיות מאושר ע"י המפקח על הביטוח והחיסכון במשרד האוצר.  

חלק ד': עדכון הפרטים האישיים שלכם ופרטי המוטבים.

לסיום, אנו מבקשים להזכיר לכם כמה חשוב לתייק ולשמור את הדוחות השנתיים באופן מסודר.

המסמכים הללו כוללים את כל פרטי החיסכון שלכם, אישורים למס הכנסה עבור ההפקדות שעשיתם ויתכן שמגיע לכם זיכוי מס בעבורם ולעתים אף כיסויים ביטוחים להם את זכאים.

כמו כן, בבואכם להתייעץ עם יועץ פנסיוני- הוא צריך לקרוא את הדוחות השנתיים האחרונים שלכם, כדי שיוכל לייעץ לכם כיצד לפעול. אם אין ברשותכם את הדוחות, יכול הסוכן לפנות בשאילתה ל-"מסלקה הפנסיונית" ולקבל גישה לכל הנתונים הנוגעים לכל החסכונות הפנסיונים שלכם.

בדו"ח מופיעים גם פרטי התקשרות לחברה אשר מנהלת עבורכם את הכסף, כדי שתדעו לאן לפנות במקרה הצורך (לדוגמא: ביום בו תרצו למשוך את הכסף).

זה הכסף שלכם. לכן חשוב מאוד שתעברו על הדו"חות, תבדקו שההפקדות נכנסו במלואן לחשבונכם ובזמן, ושלא התפקשש משהו בדרך, תבדקו מה הרווחים והתשואות שהשיגה עבורכם קרן ההשתלמות ותשוו אותם למה שהשיגו קרנות השתלמות מתחרות בדף השוואת קרנות השתלמות שהכנו עבורכם ב- מיי גמל נט. תבדקו מה דמי הניהול ששילמתם, תשוו אותם לדמי הניהול הממוצעים של קרן ההשתלמות ולדמי הניהול של קרנות השתלמות אחרות. ולבסוף תשמרו את דפי החשבון במסודר, ובמקרה הצורך תפנו איתם ליועץ הפנסיוני שלכם.

קרן השתלמות בניהול אישי (IRA):

שוק הגמל והפנסיה בישראל מורכב רובו ככולו ממודל ניהול השקעות אחד:

ציבור החוסכים מפרישים את כספי החיסכון שלהם יחד עם עמיתים נוספים לחשבון קיבוצי המתנהל באחד הבנקים. החברה המנהלת את החשבון, מעבירה הוראות קניה ומכירה של ני"ע ומבצעת השקעות שונות לפי שיקול דעתה (ובהתאם לתקנון קופת הגמל או קרן ההשתלמות) עבור כלל החוסכים אשר מפרישים כספים לחשבון הנ"ל.

תמורת ניהול ההשקעות גובה החברה המנהלת מהחוסכים בקופת הגמל או קרן ההשתלמות, דמי ניהול.

בשנת 2009, הכניס האוצר לשוק מודל ניהול נוסף הקיים מארצות הברית מעוד משנות ה-70: IRA- Individual retirement account.

למרות שבארה"ב המודל תקף גם לניהול קרן הפנסיה של החוסכים, בארץ המודל קיים בינתיים אך ורק לניהול קופות גמל נזילות, וקרנות השתלמות (גם אם אינן נזילות).

החוסך במסלול הניהול האישי יכול לבחור באחת משתי אפשרויות: לתת אישור למנהל תיקי השקעות מוסמך לנהל קרן ההשתלמות, או לנהל את השקעות קרן ההשתלמות בעצמו.

אם החוסך (שכיר או עצמאי) מעוניין לבצע את השינוי עליו לפנות למנהל תיקים מוסמך או לאחד מהגופים אשר הקימו קרנות השתלמות בניהול אישי בניהול אישי כגון: מיטב-דש, הלמן אלדובי, IBI, הראל ואחרים.

חשוב לציין שרוב בתי ההשקעות דורשים מינימום הפקדה של 100-250 אלף ₪ כדי שיסכימו לפתוח עבור הלקוח קופת גמל או קרן השתלמות בניהול אישי.

לא מעט מהחוסכים ב- IRA, בוחרים באפשרות הראשונה.

למרות שמנהל התיקים גובה דמי ניהול בדומה לחברה המנהלת במסלול הרגיל, העמית מקבל כאן קשר-ישיר לאיש שמנהל את כספו ואפשרות להשפיע באופן יותר משמעותי על בחירת השקעות של כספי הגמל וההשתלמות שלו.

מי שבוחר באפשרות השניה (ניהול הכספים בעצמו), יוכל ליהנות מאותם עמלות קניה ומכירה נמוכות שמשלמים העמיתים בקופות הגמל וקרנות ההשתלמות הרגילות.

בנוסף, דמי הניהול השנתיים שישלם העמית לחברה המתפעלת של הקרן או הקופה יעמדו על 0.4%-0.7% לשנה (תלוי בהיקף הכספים ויכולת המיקוח של החוסך), לעומת 1%-0.8% שמשלמים העמיתים בקופות ובקרנות הרגילות.

כמובן שצעד כזה מתאים אך ורק לחוסך אשר הינו בעל ידע והבנה בשוק ההון אשר יאפשר לו לנהל את כספי קופת הגמל וקרן ההשתלמות שלו, באופן שאינו נופל ממנהל השקעות מקצועי.

כדי להקטין את הסיכון לניהול השקעות רשלני ומסוכן מדי, הוסיף משרד האוצר מספר הגבלות בנוגע לני"ע הערך שמותר לרכוש לקרן השתלמות או קרן השתלמות בניהול אישי:

1. מותר לרכוש אך ורק ניירות ערך הנסחרים בבורסה או בשוק מוסדר אחר. 2. ניתן להשקיע עד 10% משווי הקופה או הקרן בניירות ערך של תאגיד מסוים. 3.ניתן להשקיע אך ורק בניירות ערך שנסחרים בישראל או במדינה זרה שדירוג האשראי שלה הוא לפחות A- (או בשפה המקצועית: "מדינת חוץ מאושרת"), אלו מדינות מפותחות בדרך כלל ורמת הסיכון של השקעה בהם אינה גבוהה באופן קיצוני. 4. אסור להשקיע באופציות (למעט אופציות PUT, עד לשווי 5% מהתיק). 5. אין להשקיע במוצרים מובנים.

ראוי לציין שחלק גדול מהאנשים שבוחרים לנהל בעצמם את קרן ההשתלמות, עושים זאת בעזרת מכשירים מוכרים ופשוטים כגון תעודות סל וקרנות נאמנות.

איחוד קרנות השתלמות:

כאשר אתם מחליפים עבודה, המעסיק החדש שלכם לא יכול להפקיד כספים לקרן ההשתלמות שפתחתם בזמן שעבדתם אצל המעסיק הקודם.

המעסיק החדש יפתח עבורכם קרן השתלמות חדשה, אפשר אפילו באותה חברה אשר מנהלת את קרן ההשתלמות הישנה שלכם.

אין אפשרות לבצע איחוד קרנות השתלמות ממעסיקים שונים, אבל ישנה אפשרות להחיל את הוותק של הקרן הישנה על הקרן החדשה.

יש לשים לב לדמי הניהול שגובים מכם בקרן ההשתלמות הישנה, אשר לעיתים יכולים להיות מושפעים לרעה (בהתאם להסכם דמי הניהול אשר חתמתם במעמד פתיחת קרן ההשתלמות) מהעובדה שהופסקו ההפקדות הקבועות לקרן ההשתלמות הישנה או שאינכם נכללים יותר תחת הסכם דמי הניהול המופחתים של המעסיק הישן.

ביצועי קרנות השתלמות:

ביצועי כל קרנות ההשתלמות בישראל מדווחים מדי חודש ע"פ תקנות האוצר, למערכת הגמל-נט.

מערכת הגמל-נט מפרסמת את הנתונים לקראת סוף החודש. הנתונים כוללים תשואות היסטוריות של כל קרנות ההשתלמות, עד לתום החודש הקודם ליום הפרסום.

לדוגמא: לקראת סוף חודש ינואר יתפרסמו נתוני התשואות ההיסטוריות עד לחודש דצמבר, כולל.

התשואות הן תשואות מצטברות וממוצעות של כלל העמיתים בקרן, ומוצגות על בסיס תשואה ברוטו, לא כולל דמי ניהול הנגבים מדי חודש.

דירוג קרנות השתלמות:

מערכת השוואת קרנות ההשתלמות של מיי גמל נט, מדרגת את קרנות ההשתלמות בראש ובראשונה לפי התשואה.

לאחר שחילקנו את כל מגוון קרנות ההשתלמות הפועלות בישראל לקבוצות נפרדות, בהתאם רמת הסיכון שלהן ולאפיקי ההשקעה בהן מותר להן להשקיע (על פי תקנון קרן ההשתלמות), התשואה שקרן ההשתלמות הרוויחה עבור החוסכים שלה לאורך זמן ובטווחי זמן שונים, היא לדעתנו הפרמטר העיקרי.

בנוסף ישנם פרמטרים נוספים המוצגים ע"י המערכת, כגון: מדד שארפ, דמי הניהול הממוצעים שגובה קרן ההשתלמות, היקף נכסיה ופרטים חשובים נוספים שחשוב לחוסכים לדעת בנוגע למדיניות ניהול ההשקעות של קרן ההשתלמות.

שורה תחתונה: איזה קרן השתלמות מומלצת?

קרן השתלמות מומלצת, היא קודם כל קרן השתלמות שמצליחה לאורך זמן להרוויח עבור החוסכים שלה רווחים גבוהים, בהשוואה לקופות גמל אחרות בעלות אותה רמת סיכון, אשר יכולות להשקיע על פי התשקיף שלהם באותם אפיקי השקעה. קרן השתלמות מומלצת היא קרן השתלמות שמדד השארפ* שלה גבוה משל הקופות המתחרות שלה.

קרן השתלמות מומלצת היא קרן השתלמות שדמי הניהול שלה הוגנים, והולמים את עודף התשואה שהיא מצליחה להשיג לחוסכים שלה.

קרן השתלמות מומלצת היא גם קרן השתלמות שיודעת להעניק שירות לחוסכים שלה, ולכן אנחנו מפנים אתכם למדד איכות השירות של משרד האוצר, המדרג כל שנה את הגופים המנהלים את קופות הגמל וקרנות ההשתלמות.

*מדד שארפ הוא מדד המשמש להשוואה של תשואות ביחס לסיכון. המדד למעשה מחלק את התשואה המצטברת שהשיגה קרן ההשתלמות בסטיית התקן שלה. ככל שהערך המתקבל מהחלוקה הנ"ל הוא גבוה יותר, כך ניהול ההשקעות ביחס לסיכון של קרן ההשתלמות טוב יותר (כל עוד הערך המתקבל הוא חיובי).

מיי גמל נט מאפשר לכם להשוות ולהתעדכן ברווחים של קרן ההשתלמות שלכם, גם אם אינכם בעלי מומחיות פיננסית. למרות זאת לפני כל שינוי או החלטה משמעותית בנוגע לכספי החיסכון שלכם, תמיד מומלץ להתייעץ עם איש מקצוע מוסמך- היועץ הפנסיוני שלכם. זה תמיד ללא התחייבות, וברוב מכריע של המקרים, גם ללא עלות לחוסך.

להפקדה לקרן השתלמות ולקבלת ייעוץ חינם, השאירו פרטים ומשווק פנסיוני יחזור אליכם:

למעלה!