השוואת קרנות פנסיה

להלן טבלאות השוואת תשואות של קרנות פנסיה:

על בסיס תשואה מצטברת לפני דמי ניהול
שם מרץ שנה 3 שנים 5 שנים
קופות גמל המתאימות את מדיניות ההשקעות לחוסכים בני 50 ומטה, ומגדילות את רמת הסיכון בקופת הגמל במטרה להשיג תשואה עודפת עד גיל הפרישה. למעבר מהיר השאירו פרטים.

על בסיס תשואה מצטברת לפני דמי ניהול
שם מרץ שנה 3 שנים 5 שנים
קופות גמל המתאימות את מדיניות ההשקעות לחוסכים בני 50 עד 60, קופת הגמל תשקיע את הכספים ברמת סיכון בינונית ביחס לקופות גמל המותאמות לחוסכים בטווח גילאים שונה. למעבר מהיר השאירו פרטים.

על בסיס תשואה מצטברת לפני דמי ניהול
שם מרץ שנה 3 שנים 5 שנים
קופות גמל המתאימות את מדיניות ההשקעות לחוסכים בני 60 ומעלה, קופת הגמל תשקיע את הכספים ברמת סיכון נמוכה במטרה להגן על כספי החוסכים הקרובים לגיל פרישה. למעבר מהיר השאירו פרטים.

על בסיס תשואה מצטברת לפני דמי ניהול
שם מרץ שנה 3 שנים 5 שנים
קופת גמל המשקיעה בעיקר במניות. אפיק השקעה זה מסוכן יחסית, ומתאים לחוסכים שמוכנים לקחת יותר סיכון כדי להשיג תשואה עודפת. למעבר מהיר השאירו פרטים.

על בסיס תשואה מצטברת לפני דמי ניהול
שם מרץ שנה 3 שנים 5 שנים
קופת גמל המשקיעה באג"ח ולא במניות. אפיק השקעה זה פחות מסוכן, ומתאים למשקיעים שלא מעוניינים לקחת סיכונים גבוהים בחיסכון שלהם. למעבר מהיר השאירו פרטים.

על בסיס תשואה מצטברת לפני דמי ניהול
שם מרץ שנה 3 שנים 5 שנים
קופת גמל שמדיניות ההשקעות שלה קיבלה הכשר הלכתי / היתר עיסקא, ע"פ ההלכה היהודית השאירו פרטים.

על בסיס תשואה מצטברת לפני דמי ניהול
שם מרץ שנה 3 שנים 5 שנים
קופת גמל המשקיעה באג"ח ממשלתי. אפיק השקעה זה מאוד בטוח, ומתאים למשקיעים שמעוניינים להגן על החיסכון שלהם מפני הפסדים. למעבר מהיר השאירו פרטים.

על בסיס תשואה מצטברת לפני דמי ניהול
שם מרץ שנה 3 שנים 5 שנים
קופת גמל שמשקיעה עד 10% מנכסיה במניות. אחוז המניות נמוך יחסית ומתאים לחוסכים שמעוניינים בקופת גמל בסיכון נמוך עם אחוז מניות קטן.

על בסיס תשואה מצטברת לפני דמי ניהול
שם מרץ שנה 3 שנים 5 שנים
קופת גמל שמשקיעה עד 15% מנכסיה במניות. אחוז המניות נמוך יחסית לקופות במסלולים המותאמים לגיל החוסך ומתאים לחוסכים שלא מעוניינים בסיכון גבוה.

על בסיס תשואה מצטברת לפני דמי ניהול
שם מרץ שנה 3 שנים 5 שנים
קופת גמל שמשקיעה עד 20% מנכסיה במניות, המתאימה לחוסכים המעוניינים בחשיפה מקסימלית של 20% מניות בקופת הגמל שלהם.

על בסיס תשואה מצטברת לפני דמי ניהול
שם מרץ שנה 3 שנים 5 שנים
קופת גמל שמשקיעה עד 25% מנכסיה במניות, המתאימה לחוסכים המעוניינים בחשיפה מקסימלית של 25% מניות בקופת הגמל שלהם.

על בסיס תשואה מצטברת לפני דמי ניהול
שם מרץ שנה 3 שנים 5 שנים
קופת גמל שמשקיעה בעיקר באג"ח שקלי, המתאימה לחוסכים המעוניינים בסיכון נמוך, ללא חשיפה למניות, מט"ח, ולא מעוניינים בהגנה מפני אינפלציה.

על בסיס תשואה מצטברת לפני דמי ניהול
שם מרץ שנה 3 שנים 5 שנים
קופת גמל שמשקיעה בעיקר באג"ח ממשלתי שקלי קצר טווח, המתאימה לחוסכים אשר אינם מעוניינים בסיכון כלל, ורוצים לשמור על הכסף שחסכו, ומוכנים לקבל עבורו תשואה מאוד נמוכה

על בסיס תשואה מצטברת לפני דמי ניהול
שם מרץ שנה 3 שנים 5 שנים
קופת גמל המשקיעה בעיקר במניות בחו"ל. אפיק השקעה זה מסוכן יחסית, ומתאים לחוסכים שמוכנים לקחת יותר סיכון כדי להשיג תשואה עודפת, ומעדיפים השקעה בחו"ל ובמט"ח.

על בסיס תשואה מצטברת לפני דמי ניהול
שם מרץ שנה 3 שנים 5 שנים
קופת גמל המשקיעה בעיקר במניות ובאג"ח ישראלים. מתאימה לחוסכים שלא מעוניינים בהשקעה בנכסים בחו"ל ובמט"ח.

על בסיס תשואה מצטברת לפני דמי ניהול
שם מרץ שנה 3 שנים 5 שנים
קופת גמל שמשקיעה בעיקר באג"ח ממשלתי שקלי מאוד קצר, המתאימה לחוסכים אשר אינם מעוניינים בסיכון כלל, ורוצים לשמור על הכסף שחסכו, ומוכנים לקבל עבורו תשואה מאוד נמוכה.

על בסיס תשואה מצטברת לפני דמי ניהול
שם מרץ שנה 3 שנים 5 שנים
קופת גמל המשקיעה בעיקר במניות ובאג"ח במט"ח. מתאימה לחוסכים המעוניינים בהשקעה בנכסים בחו"ל ובמט"ח.

על בסיס תשואה מצטברת לפני דמי ניהול
שם מרץ שנה 3 שנים 5 שנים
קופת גמל שמשקיעה בעיקר באג"ח צמוד מדד, המתאימה לחוסכים המעוניינים בסיכון נמוך, ללא חשיפה למניות, מט"ח, אבל מעוניינים בהגנה מפני אינפלציה.

על בסיס תשואה מצטברת לפני דמי ניהול
שם מרץ שנה 3 שנים 5 שנים
קופת גמל שמשקיעה בעיקר באג"ח של חברות מסחריות, ולא באג"ח ממשלתי (הנחשב בטוח יותר) או במניות (הנחשבות מסוכנות יותר).

על בסיס תשואה מצטברת לפני דמי ניהול
שם מרץ שנה 3 שנים 5 שנים
קופת גמל שמשקיעה את נכסיה בהתאם לאחזקות מדד מסוים. מדד אג"ח או מדד מניות, בארץ או בחו"ל. מתאימה לחוסכים שמעוניינים להיצמד למדד מסוים ולא מעוניינים בבחירת השקעות של מנהלי קופת הגמל.

על בסיס תשואה מצטברת לפני דמי ניהול
שם מרץ שנה 3 שנים 5 שנים
קופת גמל אישית ונפרדת לכל חוסך המנוהלת ע"י החוסך או ע"י מנהל תיקים שנשכר על ידו.
למעלה!