השוואת קרנות פנסיה

להלן טבלאות השוואת תשואות של קרנות פנסיה:

קרנות פנסיה מקיפות - מסלולים עיקריים

השוואת קרנות פנסיה מקיפות למפקידים עד שכר של 21,102 ש"ח בחודש
קרן פנסיה המחלקת את השקעותיה בין מניות, אג"ח קונצרני, ואג"ח ממשלתי לפי שיקול דעת מנהלי קרן פנסיה, וברמת סיכון גבוהה יחסית לשני המסלולים האחרים המותאמים לגיל החוסך. למעבר מהיר השאירו פרטים
קרן פנסיה המחלקת את השקעותיה בין מניות, אג"ח קונצרני, ואג"ח ממשלתי לפי שיקול דעת מנהלי קרן פנסיה, וברמת סיכון בינונית יחסית לשני המסלולים האחרים המותאמים לגיל החוסך. למעבר מהיר השאירו פרטים
קרן פנסיה המחלקת את השקעותיה בין מניות, אג"ח קונצרני, ואג"ח ממשלתי לפי שיקול דעת מנהלי קרן פנסיה, וברמת סיכון נמוכה יחסית לשני המסלולים האחרים המותאמים לגיל החוסך. למעבר מהיר השאירו פרטים
קרן פנסיה המשקיעה בעיקר באג"ח ממשלתי, אג"ח קונצרני, ובפקדונות. ללא השקעה במניות. למעבר מהיר השאירו פרטים

קרנות פנסיה מקיפות - מסלולים נוספים

השוואת קרנות פנסיה מקיפות למפקידים עד שכר של 21,102 ש"ח בחודש

פנסיה מקיפה מסלול כללי

על בסיס תשואה מצטברת לפני דמי ניהול
שם נובמבר שנה 3 שנים 5 שנים
כלל פנסיה - ספיר 0.22% 17.28% 33.30% 52.33%
הראל פנסיה - הראל פנסיה - גילעד כללי 0.15% 14.67% 29.46% 47.60%
מגדל מקפת אישית - מגדל מקפת אישית כללי 0.02% 14.87% 29.21% 45.47%
מנורה מבטחים פנסיה - מנורה מבטחים פנסיה - כללי 0.21% 16.16% 28.90% 46.75%
הראל פנסיה - הראל פנסיה - מנוף כללי 0.28% 14.16% 28.38% 46.31%
כלל פנסיה - מסלול אג"ח עד 15% מניות 0.14% 8.06% 19.13% 28.75%
קרן פנסיה המפזרת את עיקר השקעותיה בין מניות, אג"ח קונצרני ואג"ח ממשלתי, לפי שיקול דעת מנהלי קרן פנסיה. למעבר מהיר השאירו פרטים
קרן פנסיה המיועדת לחוסכים המקבלים קצבה, המפזרת את עיקר השקעותיה בין מניות, אג"ח קונצרני, ואג"ח ממשלתי, לפי שיקול דעת מנהלי קרן פנסיה. למעבר מהיר השאירו פרטים

פנסיה מקיפה מסלול הלכתי למקבלי קצבה

על בסיס תשואה מצטברת לפני דמי ניהול
שם נובמבר שנה 3 שנים 5 שנים
הראל פנסיה - הראל פנסיה- הלכה למקבלי קצבה קיימים 1.65% 8.34% 22.41% 28.44%
כלל פנסיה - מסלול הלכה למקבלי קצבה קיימים 1.04% 7.44% 19.72% 30.15%
כלל פנסיה - מסלול הלכה למקבלי קצבה 0.15% 8.65% 17.57%
קרן פנסיה המיועדת לחוסכים המקבלים קצבה, המפזרת את עיקר השקעותיה בין מניות, אג"ח קונצרני, ואג"ח ממשלתי, לפי שיקול דעת מנהלי קרן פנסיה, וברמת סיכון המתאימה לגיל החוסך. מדיניות ההשקעות של קרן פנסיה קיבלה הכשר הלכתי/ היתר עיסקא. למעבר מהיר השאירו פרטים
קרן פנסיה המיועדת לחוסכים המקבלים קצבה, המפזרת את עיקר השקעותיה בין מניות, אג"ח קונצרני, ואג"ח ממשלתי, לפי שיקול דעת מנהלי קרן פנסיה, וברמת סיכון המתאימה לגיל החוסך. למעבר מהיר השאירו פרטים
קרן פנסיה המפזרת את עיקר השקעותיה בין מניות, אג"ח קונצרני, ואג"ח ממשלתי, לפי שיקול דעת מנהלי קרן פנסיה, וברמת סיכון המתאימה לגיל החוסך. למעבר מהיר השאירו פרטים
קרן פנסיה המשקיעה את נכסיה בעיקר באג"ח. שיעור ההשקעה במניות לא יעלה על 25% מסך הנכסים. למעבר מהיר השאירו פרטים

קרן פנסיה כללית - מסלולים עיקריים

השוואה של קרנות פנסיה כלליות למפקידים על חלק השכר הגבוה מ 21,102 ש"ח בחודש
קרן פנסיה המחלקת את השקעותיה בין מניות, אג"ח קונצרני, ואג"ח ממשלתי לפי שיקול דעת מנהלי קרן פנסיה, וברמת סיכון גבוהה יחסית לשני המסלולים האחרים המותאמים לגיל החוסך. למעבר מהיר השאירו פרטים
קרן פנסיה המחלקת את השקעותיה בין מניות, אג"ח קונצרני, ואג"ח ממשלתי לפי שיקול דעת מנהלי קרן פנסיה, וברמת סיכון בינונית יחסית לשני המסלולים האחרים המותאמים לגיל החוסך. למעבר מהיר השאירו פרטים
קרן פנסיה המחלקת את השקעותיה בין מניות, אג"ח קונצרני, ואג"ח ממשלתי לפי שיקול דעת מנהלי קרן פנסיה, וברמת סיכון נמוכה יחסית לשני המסלולים האחרים המותאמים לגיל החוסך. למעבר מהיר השאירו פרטים
קרן פנסיה המשקיעה את נכסיה בעיקר במניות. למעבר מהיר השאירו פרטים
קרן פנסיה המפזרת את עיקר השקעותיה בין מניות, אג"ח קונצרני ואג"ח ממשלתי, לפי שיקול דעת מנהלי קרן פנסיה. למעבר מהיר השאירו פרטים

פנסיה כללית מסלול הלכתי

על בסיס תשואה מצטברת לפני דמי ניהול
שם נובמבר שנה 3 שנים 5 שנים
מגדל מקפת משלימה - מגדל מקפת משלימה הלכה 0.06% 11.14% 20.72% 28.84%
איילון מיטב פנסיה כללית - איילון מיטב כללית- מסלול הלכה 0.69% 13.97% 14.52% 24.82%
מדיניות ההשקעות של קרן הפנסיה קיבלה הכשר הלכתי/ היתר עיסקא. למעבר מהיר השאירו פרטים

קרן פנסיה כללית - מסלולים נוספים

השוואה של קרנות פנסיה כלליות למפקידים על חלק השכר הגבוה מ 21,102 ש"ח בחודש
קרן פנסיה המיועדת לחוסכים המקבלים קצבה, המפזרת את עיקר השקעותיה בין מניות, אג"ח קונצרני, ואג"ח ממשלתי, לפי שיקול דעת מנהלי קרן פנסיה. למעבר מהיר השאירו פרטים
קרן פנסיה המיועדת לחוסכים המקבלים קצבה, המפזרת את עיקר השקעותיה בין מניות, אג"ח קונצרני, ואג"ח ממשלתי, לפי שיקול דעת מנהלי קרן פנסיה. למעבר מהיר השאירו פרטים

פנסיה כללית מסלול אגח טווח קצר

על בסיס תשואה מצטברת לפני דמי ניהול
שם נובמבר שנה 3 שנים 5 שנים
מגדל מקפת משלימה - מגדל מקפת משלימה שקלי טווח קצר 0.09% 0.10% 1.19% 1.36%
הפניקס פנסיה משלימה - הפניקס פנסיה משלימה - הפניקס מסלול שיקלי טווח קצר 0.10% 0.32% 0.96% 1.15%
קרן פנסיה המשקיעה בעיקר באג"ח שקלי עד טווח פידיון של שנה שהונפק ע"י מדינת ישראל או מק"מ שהנפיק בנק ישראל, ובפקדונות. למעבר מהיר השאירו פרטים

מה ההבדל בין קרן פנסיה מקיפה, לקרן פנסיה כללית?

ההבדל העיקרי בין קרן פנסיה מקיפה לקרן פנסיה כללית, הוא האפשרות לרכוש מהמדינה אג"ח מיועדות מסוג ערד.

ערד, היא אגרת חוב ממשלתית ל- 15 שנה, הצמודה למדד ונושאת ריבית גבוהה מאוד של 4.86% לשנה, ולכן הזכות לרכוש אותה היא הטבה מאוד רווחית וכדאית לחוסכים (ופחות למדינה).

המדינה בעצם מסבסדת בהנפקת אג"ח ערד, את החוסכים בפנסיה מקיפה, ומגדילה הלכה למעשה את היקף הקצבה שיקבלו החוסכים, כאשר יפרשו לגמלאות.

מאחר ומדובר כאמור בהטבה מהמדינה לחוסכים בקרן פנסיה מקיפה, ההפקדה לקרן פנסיה מקיפה הוגבלה לשכר של עד פעמיים השכר הממוצע במשק (כיום כ- 21,100 ₪).

סך הפקדות העובד והמעסיק לפנסיה מוגבלות לעד 20.5% מהשכר ברוטו, ולכן תקרת ההפקדה החודשית בקרן פנסיה מקיפה, מוגבלות כיום לכ- 4,326 ₪ בחודש.

מה יעשה מי שמרוויח יותר מפעמיים השכר הממוצע במשק, ולא יכול להפקיד לקרן פנסיה מקיפה מעל תקרת ההפקדה?

מי שמרוויח יותר מפעמיים השכר הממוצע במשק, יוכל להפקיד על החלק שמעל לתקרת השכר לקרן פנסיה כללית.

החברה המנהלת את קרן הפנסיה, תעביר לעיתים באופן אוטומטי את הכספים שיעביר לה המעסיק מעבר לתקרת ההפקדה החודשית, לקרן פנסיה כללית, למסלול המקביל למסלול שבחרו החוסכים לקרן הפנסיה המקיפה שלהם.

אולם לחוסכים בקרן פנסיה כללית ישנם הרבה הזדמנויות לחסוך כגון: בקרן פנסיה כללית אחרת, קופת גמל או ביטוח מנהלים. קרן פנסיה כללית לא מקבלת אג"ח מיועדות מסוג ערד, ולכן אין לחוסכים בקרן פנסיה כללית יתרון משמעותי כמו שיש לחוסכים בקרן פנסיה מקיפה.

לקרן הפנסיה הכללית, תקנון נפרד מקרן הפנסיה המקיפה, דוחות נפרדים, והרבה פעמים גם דמי ניהול שונים.

לכן, אנחנו ממליצים למרוויחים מעל תקרת השכר לפנסיה מקיפה, להתעמק באפשרויות החיסכון העומדות בפניהם, בדמי הניהול שהם משלמים, ולהתייעץ עם איש מקצוע מוסמך- היועץ הפנסיוני שלכם.

מהי אגרת חוב מסוג "ערד"?

ערד, היא אגרת חוב ממשלתית ל- 15 שנה, הצמודה למדד ונושאת ריבית גבוהה מאוד של 4.86% לשנה.

לשם השוואה, אגרות חוב צמודות של ממשלת ישראל נסחרות כיום בתשואות ראליות אפסיות, כך שהמשקיע בהם, מקבל תמורה להשקעתו רק את ההצמדה למדד.

אגרת החוב הממשלתית ערד, הנקראת גם "אגח מיועדות", לא ניתנת לרכישה בשוק, והיא מונפקת פעם בשנה לקרנות הפנסיה המקיפות בלבד, ולא לקרנות הפנסיה הכלליות.

אגב, לביטוחי המנהלים בישראל מונפקים אג"ח מיועדות מסוג ח"ץ, ולקופות הגמל לא מונפקים אגח מיועדות כלל.

עד שנת 2003, קרנות הפנסיה וביטוחי המנהלים השקיעו 70% מסך הנכסים שלהם באג"ח מיועדות מסוג ערד.

ב- 2003 במסגרת התוכנית הכלכלית של ראש הממשלה אריאל שרון ושר האוצר בנימין נתניהו, הורד אחוז ההשקעה של קרנות הפנסיה המקיפות באג"ח מיועדות ערד, ל- 30%.

למעט מסלולים מיועדים לפנסיונרים ומקבלי קצבאות שם עומד אחוז אג"ח ערד על 60%-80%.

אג"ח מיועדות מסוג ערד הן הטבה מאוד משמעותית, שמעניקה המדינה לחוסכים בקרן פנסיה מקיפה.
המדינה בעצם מסבסדת כאן את החוסכים בפנסיה מקיפה, ומגדילה הלכה למעשה את היקף הקצבה שיקבלו החוסכים, כאשר יפרשו לגמלאות.

מה זה גרעון אקטוארי ואיך הוא משפיע על הפנסיה שלכם?

קרן פנסיה מבטחת את עמיתיה בביטוח אובדן כושר עבודה, תמורת ביטוח זה קרן הפנסיה גובה מהחוסכים פרמיה חודשית המכונה: "ריסק", ויורדת מההפקדות החודשיות של החוסכים.

אם קרן הפנסיה לא חישבה נכון את הסיכון, ובדיעבד שילמה יותר פנסיות לעובדים שפרשו לפנסיית נכות מסך תשלומי הריסק שהיא גבתה מהחוסכים, תיכנס קרן הפנסיה למצב של גרעון אקטוארי.

מי שיישא בנטל התשלום, כדי לכסות על הגירעון האקטוארי בקרן הפנסיה הם כלל ציבור החוסכים בקרן הפנסיה, וקצבת הפנסיה שלהם תרד בעקבות כך.

גירעון אקטוארי, הוא תוצאה של חיתום לא נכון של החברה המנהלת את קרן הפנסיה, והוא משפיע ישירות על הפנסיה שיקבלו כלל החוסכים.

אם קרן הפנסיה גבתה יותר מדי תשלומים עבור "ריסק", ביחס לתשלומי פנסיית הנכות שהיא צריכה לשלם, היא תדווח על עודף אקטוארי, ותחזיר את הכסף העודף לחוסכים.

קרנות פנסיה קטנות נוהגות לעשות ביטוח אצל מבטח משנה, שיכסה את החוסכים במקרה של גרעון אקטוארי.

מהי פנסיה ברירת מחדל ואיך מצטרפים אליה?

כל שלוש שנים, מנהל משרד האוצר מכרז בין קרנות הפנסיה.

במכרז זוכות שתי קרנות פנסיה שהציעו את דמי הניהול הנמוכים ביותר, להיחשב כקרנות פנסיה ברירת מחדל.

לקרנות אלו יכולים להצטרף כל אזרח בישראל, בדמי ניהול קבועים ונמוכים.

קרנות הפנסיה הזוכות, מתחייבות לא להעלות את דמי הניהול במשך 10 שנים.

שכיר שהחל לעבוד אצל מעסיק חדש, מפריש לראשונה לקרן פנסיה, ולא בחר אחת מקרנות הפנסיה הרגילות, יצורף ע"י מעסיקו לאחת מקרנות הפנסיה "ברירת מחדל".

חשוב לנו להזכיר שיש פרמטרים נוספים שצריך לשקול כאשר בוחרים קרן פנסיה מלבד דמי הניהול.

התשואות שקרן הפנסיה מרוויחה עבור העמיתים שלה, האיתנות הפיננסית של קרן הפנסיה, הגירעון האקטוארי שנובע מהליך "חיתום" לא נכון של העמיתים, וכמובן איכות השירות שאתם מקבלים כאשר אתם פונים לקרן הפנסיה.

לקריאה נוספת וקישורים ישירות לדפי ההצטרפות ל-"קרן פנסיה ברירת מחדל".

מהי תקופת אכשרה בקרן הפנסיה?

קרן הפנסיה מבטחת אתכם במקרה של אובדן כושר-עבודה או מוות.

במקרה של מוות תשלם לשאירים שלכם קצבה חודשית, ובמקרה ואתם לא תוכלו לעבוד, תשלם לכם קרן הפנסיה, קצבת נכות.

מאחר ורוב המצטרפים לקרן הפנסיה לא עוברים הליך של חיתום רפואי, כפופים כל המצטרפים החדשים לקרן הפנסיה בתקופת אכשרה של 5 שנים.

בתקופת האכשרה, אם חלילה תיפגע היכולת של העמית החדש לעבוד או חלילה הוא ימות, תבדוק קרן הפנסיה אם מדובר באירוע שנבע ממצב רפואי, שקדם לתאריך הצטרפותו לקרן הפנסיה.

אם אכן מדובר באירוע שנבע ממצב רפואי הקודם להצטרפותו לקרן הפנסיה, יאבד העמית את זכאותו לקבלת קצבה מקרן הפנסיה.

שימו לב: אם מסיבה מסוימת נפסקות ההפקדות השוטפות לקרן הפנסיה לתקופה הארוכה מ- 5  חודשים, יאבד העמית את הוותק בתקופת האכשרה, ויצטרך להתחיל תקופת אכשרה של 5 שנים, מחדש.

מה עדיף ביטוח מנהלים או קרן פנסיה, ומה ההבדלים ביניהם?

ביטוח מנהלים הוא מוצר עם מקדם קצבה מובטח, בו חברת הביטוח מתחייבת כלפי המבוטחים כי ביום שיפרשו לגמלאות, תחלק חברת הביטוח את הכסף שנצבר בחשבון של המבוטחים ב-"מקדם הקצבה", וזו תהיה הקצבה של המבוטחים עד סוף חייהם.

עבור התחייבות זו, משלמים המבוטחים לחברת הביטוח דמי ניהול יחסית גבוהים ביחס לקרן פנסיה.
קרן פנסיה היא מוצר ללא מקדם קצבה.

שימו לב: משנת 2013 לא ניתן להצטרף לביטוח מנהלים עם מקדם קצבה מובטח, אלא אם כן המבוטח מעל גיל 60.

קרן הפנסיה תערוך חשבון אקטוארי לעמיתים כאשר הם יגיעו לגיל פרישה.

החישוב של קצבת הפנסיה שלכם יכלול את תוחלת החיים החזויה, המאזן האקטוארי הנוכחי והחזוי של הקרן, תחזית התשואה של קרן הפנסיה בעתיד, ובהתאם לזכויות ולחסכונות שצברתם בקרן הפנסיה.

היתרון המשמעותי של קרן הפנסיה, הוא בדמי הניהול הנמוכים יחסית לביטוח המנהלים.

לקריאה נוספת: מה עדיף: קרן פנסיה, ביטוח מנהלים או קופת גמל.

איך תחושב הקצבה שלי כשאפרוש לפנסיה?

קרן פנסיה היא מוצר בו רק כאשר תפרשו לגמלאות, תדעו בברור מה תהיה קצבת הפנסיה שלכם.
גובה הפנסיה תלוי בכסף שחסכתם, במספר השנים שעבדתם, בתחזית האקטוארית של קרן הפנסיה לתוחלת החיים שלכם, לתשואה שהקרן תשיג בעתיד על הכסף שחסכתם ומאזן האקטוארי הנוכחי והחזוי של קרן הפנסיה.

קרן פנסיה היא מוצר הכולל מנגנון של "ערבות הדדית", בו כל החוסכים ערבים זה לזה.

במקרה והקרן תגיע לגרעון אקטוארי בעקבות תשלומי פנסיה גבוהים של עמיתים ביחס לנכסים הנמצאים בקרן הפנסיה, תופחת הפנסיה החזויה לכל העמיתים (באחוז קבוע לכולם).

מה ההבדל בין דמי ניהול מהצבירה לדמי ניהול מההפקדה?

דמי ניהול מהצבירה מחושבים על בסיס שנתי, כאחוז מהשווי שנצבר בקרן הפנסיה שלכם, ויורדים כל חודש מחשבונכם (עד 0.5% בשנה).

דמי ניהול מההפקדה יורדים פעם אחת מהכסף שמופקד לקרן הפנסיה מדי חודש (עד 6%).
שימו לב שדמי הניהול מהצבירה יורדים כל שנה, ואילו דמי הניהול מההפקדה יורדים רק פעם אחת, במעמד ההפקדה.

איך לשמור על כיסוי ביטוחי בקרן הפנסיה בזמן אבטלה?

הכיסוי הביטוחי של אובדן כושר עבודה והכיסוי של ביטוח שארים תלויים בהמשך הפקדות סדירות על שם העמית לקרן הפנסיה.

אם נפסקת ההפקדה החודשית מכל סיבה שהיא (כמו הפסקת עבודה), הכיסוי הביטוחי שלכם יכול להיפגע, ובעיקר בתקופת האכשרה שצברתם שתאפשר לכם לקבל פיצוי, במקרה של מחלה קיימת שתמנע ממכם לעבוד בעתיד.

נרחיב: לכל מי שהצטרף לקרן פנסיה, יש תקופת אכשרה של 5 שנים, בהן הוא לא יכול לתבוע לקבל קצבה מקרן הפנסיה, בעקבות נכות ממחלה קיימת.

כאשר אתם עוברים קרן פנסיה (וממשיכים להפקיד), תקופת האכשרה או הוותק שצברתם, ממשיכים אתכם ואתם מכוסים מפני מחלות קיימות.

אולם אם הפסקתם להפקיד לקרן הפנסיה, אתם מכוסים בכיסוי ביטוחי, רק לחמישה חודשים!

אם עברו 5 חודשים ולא הפקדתם כסף לקרן הפנסיה (כשכירים או עצמאים), תאלצו למלא הצהרת בריאות חדשה, לצבור תקופת אכשרה חדשה, ולא תהיו מכוסים לגבי מחלה קיימת בחמש השנים הקרובות.

♥ שימו לב: תקופת ההפסקה של ההפקדות מחושבת מרגע הפסקת ההפקדה האחרונה ועד להפקדה החדשה, גם אם היא בוצעה על 3 חודשים רטרו-אקטיבית!

לפני תום תקופת החמישה חודשים, עליכם לפנות עצמאית לקרן הפנסיה ולבקש לרכוש ביטוח "ריסק", באופן עצמאי כדי להמשיך ולשמור על הכיסוי הביטוחי שלכם ועל הזכויות שצברתם, כדי שלא תצטרכו לעבור תקופת אכשרה חדשה לפני שתהיו מכוסים בביטוח אובדן כושר עבודה, וביטוח שאירים במצב של מחלה קיימת.

ישנה אפשרות לשלם את ביטוח הריסק, מתוך הנכסים הצבורים בקרן הפנסיה.

♥ שימו לב: הפקדה עצמאית לפנסיה בסכום נמוך משהפקדתם בעבר, תקטין את השכר המבוטח שלכם, בעוד שרכישת ביטוח "ריסק", תשמור על המצב הקיים.

הסדר הריסק מבטח אתכם ביחס לרגע חתימת הסכם הריסק (בו אתם מובטלים).

מובטל נחשב לא כשיר לעבוד, רק אם הוא מרותק למיטתו, ולא יכול לעבוד בעבודה מכל סוג.

כדאי שתדעו שגם במצב בו אתם ממשיכים בהפקדות השוטפות, ביטוח אובדן כושר-העבודה שלכם בקרן הפנסיה, הוא מפני מצב בו אתם אינכם יכולים לעוד בעבודה מכל סוג, ולא מפני מצב בו אתם אינכם יכולים לעבוד במקצוע שלכם.

אם ברצונכם לרכוש ביטוח אובדן כושר עבודה במקצוע שלכם, אתם מוזמנים לפנות לסוכן הביטוח או הסוכן הפנסיוני שלכם, ולרכוש לכך ביטוח באופן פרטי, או להשאיר אצלנו פרטים, וסוכן ביטוח/משווק פנסיוני בעל רישיון, יחזור אליכם עם הצעה מותאמת עבורכם.

בכל מקרה תמיד מומלץ להתייעץ עם סוכן/משווק פנסיוני בעל רישיון, כדי לקבל חוות דעת מקצועית, שתמקסם ותגן על הזכויות הפנסיוניות שלכם.

 

להפקדה לפנסיה ולקבלת ייעוץ חינם, השאירו פרטים ומשווק פנסיוני יחזור אליכם:

למעלה!