מור השתלמות מניות

 • תחום באתר: קרנות השתלמות
 • סוג קופה (קבוצה): קרן השתלמות - מניות
 • אפיק השקעות מרכזי: מניות בארץ או בחול. לרוב, החשיפה למניות תהיה בין 75% ל- 100% ביחס לסך נכסי המסלול.
 • פרופיל סיכון: גבוה

תשואות מור השתלמות מניות:

 • תשואה בחודש פברואר: -2.17%
 • תשואה מתחילת השנה: 1.03%
 • תשואה מצטברת 12 חודשים אחרונים: -9.59%
 • תשואה מצטברת 36 חודשים אחרונים: 38.53%
 • דמי הניהול הממוצעים ששילמו העמיתים בקופה בשנת 2022: 0.73%

השוואת תשואות בין "מור השתלמות מניות" למובילות בקבוצה:

גרף תשואה חודשית בשנה אחרונה:

אין נתונים.

מידע כללי:

 • חברה מנהלת: מור גמל ופנסיה בע"מ
 • מספר קופה: 12536
 • אוכלוסיית הקופה: כלל האוכלוסיה
 • תאריך הקמה: 26/12/2018

היקף נכסים וחשיפות:

 • גודל הקופה: 4,763 (במיליוני ש"ח)
 • סך חשיפה למניות מתוך כלל נכסי הקופה: 90.83%
 • סך הנכסים שמושקעים בחו"ל מתוך כלל נכסי הקופה: 78.81%
 • נכסים לא סחירים: 24.13%
 • נכסים בארץ: 76.92%
 • חשיפה למט"ח: 27.07%

פירוט הרכב הנכסים:

 • אגרות חוב שהונפקו ע"י ממשלת ישראל: 38.57%
 • אג"ח קונצרני סחיר ותעודות סל אג"חיות: 3.32%
 • אג"ח קונצרניות לא סחירות: 1.43%
 • מניות, אופציות ותעודות סל מנייתיות: 34.52%
 • פיקדונות: 8.35%
 • הלוואות: 1.31%
 • מזומנים ושווי מזומנים: 6.30%
 • נכסים אחרים: 6.21%

אתר רשות שוק ההון של משרד האוצר, מדרג את את כל החברות המנהלות כספי השתלמות, גמל, פוליסות חיסכון וקרנות פנסיה, במדד איכות השירות המפורסם כל שנה.

למעלה!