מבולבלים מהמספרים?

השאירו פרטים וקבלו מידע נוסף ללא התחייבות ממשווק פנסיוני אובייקטיבי

השוואת קופות של חיסכון לכל ילד

להלן השוואת תשואות של קופות גמל להשקעה של חסכון לכל ילד:

חיסכון לכל ילד- לחוסכים המעדיפים סיכון מוגבר

על בסיס תשואה מצטברת לפני דמי ניהול
www.mygemel.net
שם אפריל שנה 3 שנים 5 שנים
אינפיניטי חיסכון לילד - חוסכים המעדיפים סיכון מוגבר -2.02% 23.12% 28.01% 72.94%
מור חיסכון לילד - חוסכים המעדיפים סיכון מוגבר -2.15% 16.09% 22.37% 39.36%
אנליסט חיסכון לילד- חוסכים המעדיפים סיכון מוגבר -3.49% 20.98% 21.42% 75.56%
הפניקס חיסכון לילד - חוסכים המעדיפים סיכון מוגבר -2.65% 17.64% 17.21% 46.03%
מיטב חיסכון לילד - חוסכים המעדיפים סיכון מוגבר -3.04% 16.60% 15.25% 47.13%
מגדל חסכון לילד - חוסכים המעדיפים סיכון מוגבר -2.94% 15.85% 14.92% 46.58%
הראל חיסכון לילד - חוסכים המעדיפים סיכון מוגבר -3.16% 14.12% 14.70% 47.99%
מנורה מבטחים חסכון לילד - חוסכים המעדיפים סיכון מוגבר -2.63% 16.52% 13.88% 46.37%
סלייס גמל חסכון לילד - חוסכים המעדיפים סיכון מוגבר -1.77% 19.51% 12.73% 34.87%
אלטשולר שחם חיסכון לילד - חוסכים המעדיפים סיכון מוגבר -2.34% 17.03% 5.72% 35.90%
תשואה ממוצעת לקבוצה -2.62% 17.75% 16.62% 49.27%

חיסכון לכל ילד- לחוסכים המעדיפים סיכון בינוני

על בסיס תשואה מצטברת לפני דמי ניהול
www.mygemel.net
שם אפריל שנה 3 שנים 5 שנים
אנליסט חיסכון לילד - חוסכים המעדיפים סיכון בינוני -1.80% 11.85% 14.44% 33.12%
אינפיניטי חיסכון לילד - חוסכים המעדיפים סיכון בינוני -1.28% 14.33% 13.35% 31.12%
מיטב חיסכון לילד - חוסכים המעדיפים סיכון בינוני -1.60% 10.36% 10.41% 27.46%
מנורה מבטחים חסכון לילד - חוסכים המעדיפים סיכון בינוני -1.04% 10.03% 10.39% 25.99%
הראל חיסכון לילד - חוסכים המעדיפים סיכון בינוני -1.34% 8.29% 9.66% 25.41%
מור חיסכון לילד - חוסכים המעדיפים סיכון בינוני -0.90% 9.23% 9.04% 20.06%
מגדל חסכון לילד - חוסכים המעדיפים סיכון בינוני -1.52% 9.71% 8.92% 25.47%
הפניקס חיסכון לילד - חוסכים המעדיפים סיכון בינוני -1.48% 10.74% 8.26% 28.19%
סלייס גמל חסכון לילד - חוסכים המעדיפים סיכון בינוני -0.51% 11.38% 5.64% 14.28%
אלטשולר שחם חיסכון לילד - חוסכים המעדיפים סיכון בינוני -1.15% 10.27% 5.45% 24.13%
תשואה ממוצעת לקבוצה -1.26% 10.62% 9.56% 25.52%

חיסכון לכל ילד- לחוסכים המעדיפים סיכון מועט

על בסיס תשואה מצטברת לפני דמי ניהול
www.mygemel.net
שם אפריל שנה 3 שנים 5 שנים
מיטב חיסכון לילד - חוסכים המעדיפים סיכון מועט -1.10% 7.81% 7.51% 20.08%
אינפיניטי חיסכון לילד - חוסכים המעדיפים סיכון מועט -0.77% 10.22% 7.40% 16.28%
אנליסט חיסכון לילד - חוסכים המעדיפים סיכון מועט -1.11% 8.08% 6.59% 17.70%
סלייס גמל חיסכון לילד - חוסכים המעדיפים סיכון מועט -0.23% 7.95% 6.45% 17.74%
הראל חיסכון לילד - חוסכים המעדיפים סיכון מועט -0.45% 6.00% 5.37% 13.28%
מגדל חסכון לילד - חוסכים המעדיפים סיכון מועט -0.95% 6.61% 5.34% 16.16%
מנורה מבטחים חסכון לילד - חוסכים המעדיפים סיכון מועט -0.51% 5.75% 5.21% 11.82%
אלטשולר שחם חיסכון לילד - חוסכים המעדיפים סיכון מועט -0.52% 6.66% 4.87% 20.07%
הפניקס חיסכון לילד - חוסכים המעדיפים סיכון מועט -0.37% 5.01% 3.15% 11.69%
מורחיסכון לילד - חוסכים המעדיפים סיכון מועט -0.71% 6.59% 3.04% 11.22%
תשואה ממוצעת לקבוצה -0.67% 7.07% 5.49% 15.60%

חיסכון לכל ילד- מסלול הלכתי יהודי

על בסיס תשואה מצטברת לפני דמי ניהול
www.mygemel.net
שם אפריל שנה 3 שנים 5 שנים
אינפיניטי חיסכון לילד - הלכה -1.28% 19.91% 23.80% 55.43%
מור חיסכון לילד - הלכה -2.78% 11.77% 12.09% 19.45%
הראל חסכון לילד - הלכה -2.11% 8.62% 9.32% 21.39%
הפניקס חיסכון לילד - הלכה -1.53% 9.68% 8.45% 21.26%
מגדל חסכון לילד - הלכה -1.50% 9.25% 7.72% 19.43%
מיטב חיסכון לילד - הלכה -1.94% 8.31% 7.60% 21.76%
מנורה מבטחים חסכון לילד - הלכה -1.46% 8.92% 6.71% 18.11%
אלטשולר שחם חיסכון לילד - הלכה -1.24% 10.04% 4.61% 22.05%
תשואה ממוצעת לקבוצה -1.73% 10.81% 10.04% 24.86%

חיסכון לכל ילד- מסלול הלכתי איסלאמי

על בסיס תשואה מצטברת לפני דמי ניהול
www.mygemel.net
שם אפריל שנה 3 שנים 5 שנים
הפניקס חיסכון לילד- שריעה -1.79% 19.10% 22.79% 22.12%
מור חיסכון לילד - שריעה 0.68% 7.90% 16.44% 16.13%
תשואה ממוצעת לקבוצה -0.56% 13.50% 19.62% 19.13%

החל מה- 1.1.2017 מפקיד המוסד לביטוח הלאומי 57 שקלים בחודש (נכון לשנת 2024), לקופת גמל או תוכנית חיסכון, שנפתחת על שמו של כל ילד וילדה מתחת גיל 18, במדינת ישראל.

במסגרת התוכנית "חיסכון לכל ילד", ההורים מחליטים אם הכסף שמפקיד הביטוח הלאומי יופקד ל-"קופת גמל להשקעה" בבית השקעות, או יופקד לתוכנית חסכון סולידית יותר בבנק.

הבנקים השונים מציעים כיום לחוסכים בתוכנית "חיסכון לכל ילד", ריביות הגבוהות משמעותית מהריביות האפסיות שהבנקים מעניקים כיום לפיקדונות לטווח קצר.

ישנם מספר מסלולים לפתיחת תוכנית חיסכון:
תוכנית החיסכון יכולה להיות תוכנית חיסכון ללא תחנות יציאה (עד שיגיע הילד לגיל 18), או תוכנית חיסכון עם תחנת יציאה כל 5 שנים (כאשר הריבית במסלול ללא תחנות יציאה היא כמובן גבוהה יותר).
גם לסוג הריבית יש מסלולים שונים:
מסלול ריבית קבועה לא צמודה (קל"צ), מסלול ריבית קבועה צמודה למדד המחירים לצרכן, ומסלול ריבית משתנה.
כאשר יגיעו הילדים לגיל 18, וירצו להמשיך לחסוך את הכסף בתוכנית החיסכון, הם יוכלו לבחור לעשות זאת לתקופות של חודש, שנה, שנתיים או שלוש שנים.

בקופות הגמל לעומת תכניות החיסכון, לא מציעים לכם ריבית קבועה.
קופות הגמל משקיעות  את הכסף שיופקד על שם ילדכם, באגרות-חוב ובמניות הנסחרים בשוק ההון, ולאורך זמן (וכאן מדובר על חסכון של 18 שנים), מניבים בדרך כלל תשואה הגבוהה משמעותית מהריבית שמציעים בבנקים.

שימו לב: אם בחרתם שהכסף יופקד בבנק מסוים, לא תוכלו לחזור בכם ולנייד אותו לבנק אחר או לקופת גמל, עד תום תקופת החיסכון כאשר יגיע הילד לגיל 18.

אתם יכולים לבצע את הבחירה באתר המוסד לביטוח לאומי , או בטלפון: *2637, או ע"י הורדה ומילוי של הטופס הרלוונטי ושליחתו בפקס או בדואר.
להורים יש שישה חודשים לאחר הלידה, להחליט לאן יופקד הכסף של תוכנית "חיסכון לכל ילד".
אם לא הודעתם למוסד לביטוח לאומי על בחירתכם, לאחר 6 חודשים הכסף יופקד על ידי המוסד לביטוח לאומי, לקופת גמל להשקעה במסלול סיכון נמוך (סולידי) לפי שיקול דעתו.
אם לא מדובר בילד ראשון, וההורים עדיין לא בחרו לאן להפקיד לו את דמי החיסכון, יופקדו דמי החיסכון באופן אוטומטי, למסלול החיסכון האחרון שבחרו ההורים לילד הצעיר ביותר שנולד לפניו.

במהלך תקופת החיסכון יכולים ההורים לבחור לנייד את הכסף ממסלול למסלול, או מחברה מנהלת אחת לחברה מנהלת אחרת ע"י מילוי בקשה מסודרת וחתומה
כל התהליך מתבצע באמצעות המוסד לביטוח לאומי, לא באמצעות הגופים המנהלים את הכסף, וגם לא באמצעות אתר מיי גמל.נט.

אם בחרתם שהכסף יופקד לקופת גמל, עליכם גם להחליט באיזה מסלול סיכון ינוהל הכסף.
ישנם 3 מסלולי השקעה שונים: מסלול בסיכון גבוה, בסיכון בינוני או בסיכון נמוך.
רמת הסיכון במסלול שבחרתם תשפיע כמובן על התשואה העתידית של הכסף המופקד ועל גודל החיסכון העתידי שיעמוד לרשות הילדים שלכם.
להורים תינתן אפשרות להשקיע את הכסף גם במסלול מיוחד לפי ההלכה היהודית (מסלול "הלכה") או לפי ההלכה האסלמית (מסלול "שריעה"), במקרה ומסלול כזה קיים בחברה המנהלת שבחרו ההורים.

במהלך כל תקופות החיסכון תוכלו להחליף מסלול או להחליף קופת גמל לפי רצונכם. 
שימו לב שדמי הניהול על הכספים שיפקדו לתוכנית "חסכון לכל ילד", ישולמו ע"י הביטוח הלאומי, ולא מהחיסכון.

ההורים יכולים גם להפקיד מדי חודש 57 ₪ נוספים לתוכנית "חסכון לכל ילד", אשר יקוזזו מקצבת הילדים שאתם מקבלים מהביטוח הלאומי.

הביטוח הלאומי ישלח לכל ההורים הודעה בכתב הכוללת את רשימת קופות הגמל והבנקים שנבחרו לנהל את החיסכון ועל ערוצי השירות שבאמצעותם תוכלו לבחור את הגוף החוסך, ואם ברצונך להכפיל את סכום החיסכון ע"י הפקדה נוספת של 51 ₪ מקצבת הילדים

הבנקים ובתי ההשקעות שנבחרו במסגרת המכרז של משרד האוצר לניהול כספי תוכנית "חיסכון לכל ילד", חויבו לשלוח דוח שנתי ולהקים אתר אינטרנט בו יוכלו להתעדכן ההורים ו/או הילדים על ההפקדות ועל מצב החיסכון שלו.
שוב: דמי הניהול אשר יגבו ע"י בתי ההשקעות, ישולמו במלואם מקופת המדינה ולא מהחיסכון.


ילד או ילדה שנולדו עד 31.12.2016, יקבל כשיגיע לגיל  18, 568 ₪ נוספים (נכון לשנת 2024) מהמוסד לביטוח לאומי ואם הוא יחליט לא למשוך את הכסף עד שיגיע לגיל 21, יפקיד המוסד לביטוח לאומי 568 ₪ נוספים כאשר יגיע לגיל 21.
 

ילד או ילדה שנולדו לאחר ה- 1.1.2017, יפקיד המוסד לביטוח הלאומי לחיסכון 284 ₪ נוספים ביום הולדתו ה-3, ועוד 284 ₪ נוספים ביום הולדתו ה- 13 לבן או יום הולדתה ה- 12 לבת.
אם כספי החיסכון לא יימשכו כשיגיעו הילדים עד גיל 21, יפקיד המוסד לביטוח הלאומי לתוכנית החיסכון של הילד, מענק נוסף בסך 568 ₪.

דמי הניהול של כספי החיסכון ישולמו במלואם ע"י הביטוח הלאומי, מגיל 21 ומעלה ישולמו דמי הניהול מחשבון החיסכון.

כאשר יגיעו הילדים לגיל 18 הם יוכלו למשוך את הכספים שנצברו בתוכנית "חיסכון לכל ילד" רק באישור ההורים, וכאשר יגיעו לגיל 21 הם יוכלו למשוך את הכסף על דעת עצמם לכל שימוש ולכל מטרה שיבחרו.
אם יחליטו הילדים להשאיר את הכסף שהופקד בחיסכון הם יוכלו לעשות זאת.
אם הם ישאירו את הכסף ב-קופת הגמל להשקעה עד שהם עצמם יגיעו לגיל פרישה, הם יוכלו למשוך את הכסף עם פטור מלא ממס,  גם על הרווחים שנצברו מאז הגיעו לגיל 21.

אם חס וחלילה הילד יקלע למצב רפואי המסכן את חייו, תהיה אפשרות להורים למשוך את יתרת החיסכון גם אם עדיין לא הגיע לגיל 18, וזאת כדי לממן את הוצאותיו הרפואיות, ובאישור וועדה רפואית של המוסד לביטוח לאומי.

 

מבולבלים מהמספרים?

השאירו פרטים וקבלו מידע נוסף ללא התחייבות ממשווק פנסיוני אובייקטיבי
למעלה!