השוואת קופות של חיסכון לכל ילד

להלן השוואת תשואות של קופות גמל להשקעה של חסכון לכל ילד

חיסכון לכל ילד - סיכון מוגבר

על בסיס תשואה מצטברת לפני דמי ניהול
שם אוגוסט מתחילת שנה שנה 3 שנים
אנליסט חיסכון לילד- חוסכים המעדיפים סיכון מוגבר 2.84% 18.71% 27.76% 60.70%
אינפיניטי חיסכון לילד - חוסכים המעדיפים סיכון מוגבר 1.17% 15.72% 23.73% 41.91%
הראל חיסכון לילד - חוסכים המעדיפים סיכון מוגבר 3.33% 16.42% 30.34% 37.54%
מיטב דש חיסכון לילד - חוסכים המעדיפים סיכון מוגבר 2.36% 15.78% 28.54% 36.39%
מנורה מבטחים חסכון לילד - חוסכים המעדיפים סיכון מוגבר 2.20% 17.07% 32.45% 36.04%
מגדל חסכון לילד - חוסכים המעדיפים סיכון מוגבר 2.09% 15.94% 27.73% 35.99%
הלמן-אלדובי חיסכון לילד- חוסכים המעדיפים סיכון מוגבר 2.17% 14.90% 25.87% 34.27%
אלטשולר שחם חיסכון לילד - חוסכים המעדיפים סיכון מוגבר 0.88% 12.36% 21.60% 33.60%
אקסלנס חיסכון לילד - חוסכים המעדיפים סיכון מוגבר 2.23% 15.61% 26.74% 31.00%
פסגות חיסכון לילד - חוסכים המעדיפים סיכון מוגבר 0.88% 11.58% 22.33% 28.84%
קל גמל חסכון לילד - חוסכים המעדיפים סיכון מוגבר 1.82% 16.12% 25.71% 24.47%
מור חיסכון לילד - חוסכים המעדיפים סיכון מוגבר 2.11% 14.34% 18.89% 19.71%
קופת הגמל תפזר השקעותיה בין מניות, אג"ח קונצרני ואג"ח ממשלתי לפי שיקול דעת מנהלי קופת הגמל, וברמת סיכון גבוהה יחסית לשני המסלולים האחרים.

חיסכון לכל ילד- סיכון בינוני

על בסיס תשואה מצטברת לפני דמי ניהול
שם אוגוסט מתחילת שנה שנה 3 שנים
אקסלנס חיסכון לילד - חוסכים המעדיפים סיכון בינוני 1.28% 9.29% 16.67% 24.12%
אנליסט חיסכון לילד - חוסכים המעדיפים סיכון בינוני 1.60% 10.11% 16.15% 23.96%
אלטשולר שחם חיסכון לילד - חוסכים המעדיפים סיכון בינוני 0.77% 7.76% 11.94% 23.62%
מגדל חסכון לילד - חוסכים המעדיפים סיכון בינוני 1.36% 8.87% 14.13% 21.56%
מיטב דש חיסכון לילד - חוסכים המעדיפים סיכון בינוני 1.39% 8.86% 14.24% 21.01%
הראל חיסכון לילד - חוסכים המעדיפים סיכון בינוני 1.92% 8.98% 14.40% 20.95%
מנורה מבטחים חסכון לילד - חוסכים המעדיפים סיכון בינוני 1.31% 9.29% 15.36% 20.62%
אינפיניטי חיסכון לילד - חוסכים המעדיפים סיכון בינוני 1.26% 8.61% 13.75% 18.83%
פסגות חיסכון לילד - חוסכים המעדיפים סיכון בינוני 0.92% 7.46% 11.71% 18.79%
מור חיסכון לילד - חוסכים המעדיפים סיכון בינוני 1.65% 9.09% 12.56% 15.44%
הלמן-אלדובי חיסכון לילד- חוסכים המעדיפים סיכון בינוני 1.13% 6.92% 10.97% 14.59%
קל גמל חסכון לילד - חוסכים המעדיפים סיכון בינוני 1.33% 7.44% 9.67% 11.93%
קופת הגמל תפזר השקעותיה בין מניות, אג"ח קונצרני ואג"ח ממשלתי לפי שיקול דעת מנהלי קופת הגמל, וברמת סיכון בינונית יחסית לשני המסלולים האחרים.

חיסכון לכל ילד- סיכון מועט

על בסיס תשואה מצטברת לפני דמי ניהול
שם אוגוסט מתחילת שנה שנה 3 שנים
אלטשולר שחם חיסכון לילד - חוסכים המעדיפים סיכון מועט 0.75% 5.35% 7.89% 20.19%
מיטב דש חיסכון לילד - חוסכים המעדיפים סיכון מועט 1.14% 6.38% 9.04% 16.61%
אנליסט חיסכון לילד - חוסכים המעדיפים סיכון מועט 1.14% 5.80% 7.46% 16.03%
מגדל חסכון לילד - חוסכים המעדיפים סיכון מועט 1.12% 5.59% 8.31% 15.88%
אקסלנס חיסכון לילד - חוסכים המעדיפים סיכון מועט 0.78% 3.93% 5.36% 13.41%
מורחיסכון לילד - חוסכים המעדיפים סיכון מועט 1.31% 5.98% 7.52% 13.06%
קל גמל חיסכון לילד - חוסכים המעדיפים סיכון מועט 0.75% 3.23% 4.60% 13.01%
הראל חיסכון לילד - חוסכים המעדיפים סיכון מועט 1.00% 4.62% 6.70% 12.61%
מנורה מבטחים חסכון לילד - חוסכים המעדיפים סיכון מועט 0.80% 4.40% 6.14% 11.22%
אינפיניטי חיסכון לילד - חוסכים המעדיפים סיכון מועט 1.10% 4.87% 6.99% 11.12%
פסגות חיסכון לילד - חוסכים המעדיפים סיכון מועט 0.64% 3.59% 4.77% 10.64%
הלמן-אלדובי חיסכון לילד- חוסכים המעדיפים סיכון מועט 0.99% 3.79% 5.09% 10.20%
קופת הגמל תפזר השקעותיה בין מניות, אג"ח קונצרני ואג"ח ממשלתי לפי שיקול דעת מנהלי קופת הגמל, וברמת סיכון נמוכה יחסית לשני המסלולים האחרים.

חיסכון לכל ילד- מסלול הלכתי יהודי

על בסיס תשואה מצטברת לפני דמי ניהול
שם אוגוסט מתחילת שנה שנה 3 שנים
אינפיניטי חיסכון לילד - הלכה 0.58% 14.20% 20.61% 29.69%
אלטשולר שחם חיסכון לילד - הלכה 0.69% 7.12% 10.51% 22.52%
מיטב דש חיסכון לילד - הלכה 1.62% 8.63% 11.78% 18.14%
אקסלנס חיסכון לילד - הלכה 1.28% 8.10% 11.53% 17.87%
פסגות חיסכון לילד - הלכה 1.50% 8.01% 11.06% 17.14%
הראל חסכון לילד - הלכה 1.58% 8.14% 10.31% 16.68%
מגדל חסכון לילד - הלכה 1.31% 8.46% 12.24% 16.50%
מנורה מבטחים חסכון לילד - הלכה 1.15% 7.44% 11.29% 15.83%
הלמן-אלדובי חיסכון לילד- הלכה 1.13% 7.28% 10.39% 12.81%
מור חיסכון לילד - הלכה 0.97% 5.07% 7.04% 12.00%
קופת גמל אשר מדיניות ההשקעות שלה קיבלה הכשר הלכתי/ היתר עיסקא.
למעבר מהיר ל "" השאר פרטים ומשווק פנסיוני אובייקטיבי יחזור אליך עם הצעה מותאמת אישית עבורך.

החל מה- 1.1.2017 מפקיד המוסד לביטוח הלאומי 51 שקלים בחודש, לקופת גמל או תוכנית חיסכון, שנפתחת על שמו של כל ילד וילדה מתחת גיל 18, במדינת ישראל.

במסגרת התוכנית "חיסכון לכל ילד", ההורים מחליטים אם הכסף שמפקיד הביטוח הלאומי יופקד ל-"קופת גמל להשקעה" בבית השקעות, או יופקד לתוכנית חסכון סולידית יותר בבנק.

הבנקים השונים מציעים כיום לחוסכים בתוכנית "חיסכון לכל ילד", ריביות הגבוהות משמעותית מהריביות האפסיות שהבנקים מעניקים כיום לפיקדונות לטווח קצר.

ישנם מספר מסלולים לפתיחת תוכנית חיסכון:
תוכנית החיסכון יכולה להיות תוכנית חיסכון ללא תחנות יציאה (עד שיגיע הילד לגיל 18), או תוכנית חיסכון עם תחנת יציאה כל 5 שנים (כאשר הריבית במסלול ללא תחנות יציאה היא כמובן גבוהה יותר).
גם לסוג הריבית יש מסלולים שונים:
מסלול ריבית קבועה לא צמודה (קל"צ), מסלול ריבית קבועה צמודה למדד המחירים לצרכן, ומסלול ריבית משתנה.
כאשר יגיעו הילדים לגיל 18, וירצו להמשיך לחסוך את הכסף בתוכנית החיסכון, הם יוכלו לבחור לעשות זאת לתקופות של חודש, שנה, שנתיים או שלוש שנים.

בקופות הגמל לעומת תכניות החיסכון, לא מציעים לכם ריבית קבועה.
קופות הגמל משקיעות  את הכסף שיופקד על שם ילדכם, באגרות-חוב ובמניות הנסחרים בשוק ההון, ולאורך זמן (וכאן מדובר על חסכון של 18 שנים), מניבים בדרך כלל תשואה הגבוהה משמעותית מהריבית שמציעים בבנקים.

שימו לב: אם בחרתם שהכסף יופקד בבנק מסוים, לא תוכלו לחזור בכם ולנייד אותו לבנק אחר או לקופת גמל, עד תום תקופת החיסכון כאשר יגיע הילד לגיל 18.

אתם יכולים לבצע את הבחירה באתר המוסד לביטוח לאומי , או בטלפון: *2637, או ע"י הורדה ומילוי של הטופס הרלוונטי ושליחתו בפקס או בדואר.
להורים יש שישה חודשים לאחר הלידה, להחליט לאן יופקד הכסף של תוכנית "חיסכון לכל ילד".
אם לא הודעתם למוסד לביטוח לאומי על בחירתכם, לאחר 6 חודשים הכסף יופקד על ידי המוסד לביטוח לאומי, לקופת גמל להשקעה במסלול סיכון נמוך (סולידי) לפי שיקול דעתו.
אם לא מדובר בילד ראשון, וההורים עדיין לא בחרו לאן להפקיד לו את דמי החיסכון, יופקדו דמי החיסכון באופן אוטומטי, למסלול החיסכון האחרון שבחרו ההורים לילד הצעיר ביותר שנולד לפניו.

במהלך תקופת החיסכון יכולים ההורים לבחור לנייד את הכסף ממסלול למסלול, או מחברה מנהלת אחת לחברה מנהלת אחרת ע"י מילוי בקשה מסודרת וחתומה
כל התהליך מתבצע באמצעות המוסד לביטוח לאומי, לא באמצעות הגופים המנהלים את הכסף, וגם לא באמצעות אתר מיי גמל.נט.

אם בחרתם שהכסף יופקד לקופת גמל, עליכם גם להחליט באיזה מסלול סיכון ינוהל הכסף.
ישנם 3 מסלולי השקעה שונים: מסלול בסיכון גבוה, בסיכון בינוני או בסיכון נמוך.
רמת הסיכון במסלול שבחרתם תשפיע כמובן על התשואה העתידית של הכסף המופקד ועל גודל החיסכון העתידי שיעמוד לרשות הילדים שלכם.
להורים תינתן אפשרות להשקיע את הכסף גם במסלול מיוחד לפי ההלכה היהודית (מסלול "הלכה") או לפי ההלכה האסלמית (מסלול "שריעה"), במקרה ומסלול כזה קיים בחברה המנהלת שבחרו ההורים.

במהלך כל תקופות החיסכון תוכלו להחליף מסלול או להחליף קופת גמל לפי רצונכם. 
שימו לב שדמי הניהול על הכספים שיפקדו לתוכנית "חסכון לכל ילד", ישולמו ע"י הביטוח הלאומי, ולא מהחיסכון.

ההורים יכולים גם להפקיד מדי חודש 51 ₪ נוספים לתוכנית "חסכון לכל ילד", אשר יקוזזו מקצבת הילדים שאתם מקבלים מהביטוח הלאומי.

הביטוח הלאומי ישלח לכל ההורים הודעה בכתב הכוללת את רשימת קופות הגמל והבנקים שנבחרו לנהל את החיסכון ועל ערוצי השירות שבאמצעותם תוכלו לבחור את הגוף החוסך, ואם ברצונך להכפיל את סכום החיסכון ע"י הפקדה נוספת של 51 ₪ מקצבת הילדים

הבנקים ובתי ההשקעות שנבחרו במסגרת המכרז של משרד האוצר לניהול כספי תוכנית "חיסכון לכל ילד", חויבו לשלוח דוח שנתי ולהקים אתר אינטרנט בו יוכלו להתעדכן ההורים ו/או הילדים על ההפקדות ועל מצב החיסכון שלו.
שוב: דמי הניהול אשר יגבו ע"י בתי ההשקעות, ישולמו במלואם מקופת המדינה ולא מהחיסכון.


ילד או ילדה שנולדו עד 31.12.2016, יקבל כשיגיע לגיל  18, 510 ₪ נוספים מהמוסד לביטוח לאומי ואם הוא יחליט לא למשוך את הכסף עד שיגיע לגיל 21, יפקיד המוסד לביטוח לאומי 510 ₪ נוספים כאשר יגיע לגיל 21.
 

ילד או ילדה שנולדו לאחר ה- 1.1.2017, יפקיד המוסד לביטוח הלאומי לחיסכון 255 ₪ נוספים ביום הולדתו ה-3, ועוד 255 ₪ נוספים ביום הולדתו ה- 13 לבן או יום הולדתה ה- 12 לבת.
אם כספי החיסכון לא יימשכו כשיגיעו הילדים עד גיל 21, יפקיד המוסד לביטוח הלאומי לתוכנית החיסכון של הילד, מענק נוסף בסך 510 ₪.

דמי הניהול של כספי החיסכון ישולמו במלואם ע"י הביטוח הלאומי, מגיל 21 ומעלה ישולמו דמי הניהול מחשבון החיסכון.

כאשר יגיעו הילדים לגיל 18 הם יוכלו למשוך את הכספים שנצברו בתוכנית "חיסכון לכל ילד" רק באישור ההורים, וכאשר יגיעו לגיל 21 הם יוכלו למשוך את הכסף על דעת עצמם לכל שימוש ולכל מטרה שיבחרו.
אם יחליטו הילדים להשאיר את הכסף שהופקד בחיסכון הם יוכלו לעשות זאת.
אם הם ישאירו את הכסף ב-קופת הגמל להשקעה עד שהם עצמם יגיעו לגיל פרישה, הם יוכלו למשוך את הכסף עם פטור מלא ממס,  גם על הרווחים שנצברו מאז הגיעו לגיל 21.

אם חס וחלילה הילד יקלע למצב רפואי המסכן את חייו, תהיה אפשרות להורים למשוך את יתרת החיסכון גם אם עדיין לא הגיע לגיל 18, וזאת כדי לממן את הוצאותיו הרפואיות, ובאישור וועדה רפואית של המוסד לביטוח לאומי.

 

למעלה!