משיכת כספי פיצויים לאחר פיטורים

משיכת כספי הפיצויים לאחר פיטורים, היא החלטה שכל שכיר צריך לקבל מספר פעמים בחייו.
זוהי החלטה בעלת משמעויות גדולות מבחינת גובה המס שיתכן ותאלצו לשלם על המשיכה, ומבחינת הכסף אשר יעמוד לרשותכם כאשר תפרשו בשעה טובה לגמלאות.

 1. עובד או עובדת שהופסקה עבודתם, והופרשו עבורם כספים ע”י המעסיק עבור פיצויי פיטורים לקופת גמל או לקרן פנסיה, זכאים למשוך אותם, באופן חלקי או באופן מלא.
 2. ניתן למשוך לפחות חלק מפיצויי הפיטורים, ולקבל עבורם פטור ממס הכנסה.
  את היתרה שנשארה (אם נשארה), אפשר להעביר לקרן הפנסיה או לקופת גמל למטרת חיסכון לגיל פרישה- מהלך המכונה בשפה המקצועית: רצף קיצבה.
 3. אפשרות נוספת היא לא למשוך את פיצויי הפיטורים בכלל, ולהותירם לצורך משיכה בעתיד, או למשוך רק חלק ולשלם עליהם מס הכנסה- מהלך המכונה בשפה המקצועית: רצף פיצויים.
  כאשר העובד בוחר להשאיר את הכסף בקרן הפנסיה או בקופת הגמל במסגרת “רצף פיצויים”, יש לו עד שנה להתחיל עובדה אצל מעסיק חדש, וכאשר יפסיק שוב את עבודתו בעתיד, יוכל למשוך את כל הפיצויים שהופקדו עבורו, משני המעסיקים ביחד. אין הגבלה על מספר הפעמים שניתן לבצע רצף פיצויים, ויש לעובד או העובדת במשך שנתיים את הזכות להתחרט על המהלך, ולבצע משיכה של כספי פיצויי הפיטורים בתנאים הקודמים.
 4. עובד או עובדת שחתמו במסגרת החוזה שלהם עם המעסיק על סעיף 14 לחוק פיצויי פיטורים, זכאים לקבל את הפיצויים שהופרשו עבורם באופן שוטף לקופת גמל או לקרן הפנסיה, כאשר נסתיימה עבודתם, ללא הבדל אם פוטרו ע”י המעסיק או עזבו מרצונם.
  אלא אם כן מדובר במקרה חריג (שהעובד כמובן רשאי לערער עליו לבית המשפט),  כגון מעילה מצד העובד.
 5. עובד או עובדת שהועסקו אחרי שנת 2008, ומעסיקם הפריש להם (ע”פ חוק) את כספי הפיצויים כחלק מהביטוח הפנסיוני של העובד (לקרן הפנסיה, קופת גמל וכו’), זכאים גם הם לקבל את הפיצויים שהופרשו עבורם באופן שוטף, אם פוטרו או אם עזבו מרצונם.
 6. המעסיק צריך לצייד את העובד או העובדת שסיימו את עבודתם ב-טופס 161 מלא, המפרט את כל הנתונים הדרושים, ובנוסף מכתב לקופת הגמל או קרן הפנסיה המשחרר את הכספים לרשות העובד, וזאת תוך 15 ימים מיום הפסקת העבודה, אחרת הוא חשוף לתביעה של הלנת פיצויי פיטורין מצד העובד או העובדת שהופסקה עבודתם ולא קיבלו את פיצויי הפיטורים.
 7. העובד או העובדת צריכים למלא טופס 161א, בו הם מצהירים אם ואיזה סכום מפיצויי הפיטורים המגיעים להם- הם מעוניינים למשוך, ואיזה סכום אם בכלל הם מייעדים לרצף קצבה או רצף פיצויים.
  בנוגע למילוי טופס 161א, אתם יכולים להסתייע בסוכן הפנסיוני שלכם ממקום העבודה או בפקיד השומה הקרוב לאזור מגוריכם.
 8. כאשר יש בידכם את המסמכים הרלוונטיים תוכלו לפנות לפקיד השומה באזור מגוריכם, כדי שיפיק לכם אישורים רלוונטיים, בנוגע לסכומים שאתם בוחרים למשוך מפיצויי הפיטורין או להפקיד לרצף פיצויים או רצף קצבה, כולל פירוט המס שיש לגבות על הסכומים הללו.
  את המסמכים הללו יחד עם מכתב שחרור הכספים שקיבלתם מהמעסיק, עליכם להעביר לקרן הפנסיה או קופת הגמל אליה הופרשו הכספים, והיא תפעל להעביר לחשבונכם את הכסף שבחרתם למשוך או להעביר על שמכם את הכספים שהופקדו לרצף קיצבה או רצף פיצויים.
 9. במקרה ובחרתם לבצע רצף קיצבה או רצף פיצויים ולא למשוך את כספי הפיצויים, חשוב מאוד לשמור את המסמכים הללו ואת המסמכים שתקבלו ממס הכנסה, לצורך משיכה עתידית של הכספים, כאשר תגיעו לגיל פרישה או כאשר תוכלו שוב למשוך את כספי הפיצויים.
 10. הפטור ממס הכנסה על משיכת פיצויי פיטורים (כולל “מענק פרישה”, תשלום שכר חלף הודעה מוקדמת, ופדיון ימי מחלה) הוא שכר חודשי אחד לכל שנת עבודה, ועד 12,230 ₪ כפול מספר שנות העבודה.
  אם פיצויי הפיטורים נמוכים מ- 12,230 ₪ לכל שנת עבודה, ניתן לבקש פטור ממס הכנסה עד למשכורת חודשית וחצי לכל שנת עבודה.
  שאר הכסף שימשך במסגרת משיכת פיצויי פיטורים מעבר לסכומים הללו, יהיה חייב במס הכנסה לפי אחוז המס השולי של העובד או העובדת כמו הכנסה רגילה.
 11. עדכון: בתאריך ה- 8.7.2018 נכנס לתוקף תיקון לחוק “הפיקוח על שירותים פיננסים”, אשר שינה משמעותית את אישורים הדרושים למשיכת כספי פיצויים אשר הופרשו ע”י המעסיק לטובת פיצויי פיטורין לעובדים שלו, וביטל את הצורך באישור מעסיק לשחרור הכספים אם עברו 4 חודשים מיום הפיטורין, והמעסיק לא יצר קשר מיוזמתו עם החברה המנהלת את כספי הפיצויים, בבקשה לא לשחרר את הכספים לעובד.
 12. עדכון:  אם אתם מתכננים לפרוש לפנסיה במהלך 32 השנים הקרובות, כדאי שתתיעצו עם איש מקצוע מוסמך לפני שאתם מושכים את הפיצויים.
  מינואר 2020, רשויות המס יתחשבו בפיצויים שמשכתם בעבר, כאשר הם יחשבו את גובה הפטור מתשלום מס המגיע לכם על הקצבה שתקבלו מקרן הפנסיה/ביטוח מנהלים/קופת גמל.
  סעיף 9א לפקודת מס הכנסה (או בשמו המוכר: “נוסחת השילוב”), קובע שמהסכום המקסימלי הפטור ממס שאתם יכולים למשוך כשאתם מגיעים לגיל פרישה (נכון לשנת 2020: כ- 800,000 ש”ח), יש להפחית את סך הפיצויים שמשכתם במהלך 32 השנים האחרונות, כשהם צמודים למדד ומוכפלים ב- 1.35.
 13. צוות מיי גמל נט הציג לכם כאן בקצרה את עיקרי הדברים.
  לפני שאתם מחליטים על משיכה של פיצויי פטורים, אנחנו ממליצים לך להתייעץ עם היועץ הפנסיוני שלכם או אם יועץ פנסיוני אחר, ולבחון את ההחלטה בעיניים של איש מקצוע מוסמך.
  יש בהחלטה על משיכת פיצויי פיטורים היבטים משמעותיים של מיסוי והשקעה ארוכי טווח, המצדיקים לא פעם ייעוץ פנסיוני אישי.


אם החלטתם בכל זאת למשוך את הפיצויים, תוכלו להשקיע אותם בקופת גמל להשקעה, פוליסת חיסכון או ניהול תיק בבית ההשקעות- השאירו פרטים ומשווק פנסיוני בעל רישיון, יחזור אליכם ללא התחייבות וללא עלות.

  קופת גמל להשקעהפוליסת חיסכוןניהול תיק השקעות  מיי גמל נט הוא אתר אינטרנט להשוואת תשואות קרנות ההשתלמות, השוואת תשואות גמל להשקעה, השוואת תשואות קופות גמל, השוואת תשואות פוליסות חיסכון, והשוואת תשואות תוכנית “חסכון לכל ילד”.
  גם אם אין לכם מומחיות פיננסית, היכנסו למיי גמל נט ותוכלו בקלות לראות מה עשה הכסף שלכם. בכל זמן, בכל מקום, במחשב, בסלולר, בטאבלט או במייל.


  כתיבת תגובה