אינפיניטי גמל להשקעה מניות

 • תחום באתר: קופת גמל להשקעה
 • סוג קופה (קבוצה): קופת גמל להשקעה - מניות
 • אפיק השקעות מרכזי: מניות בארץ או בחול. לרוב, החשיפה למניות תהיה בין 75% ל- 100% ביחס לסך נכסי המסלול.
 • פרופיל סיכון: גבוה
חשוב לדעת: נכסי המסלול יהיו חשופים למניות בארץ ובחו"ל, בשיעור חשיפה שלא יפחת מ-75% ולא יעלה על 120% מנכסי המסלול.

תשואות אינפיניטי גמל להשקעה מניות:

 • תשואה בחודש דצמבר: -4.25%
 • תשואה מתחילת השנה: -14.11%
 • תשואה מצטברת 12 חודשים אחרונים: -14.11%
 • תשואה מצטברת 36 חודשים אחרונים: 14.47%
 • תשואה מצטברת 60 חודשים אחרונים: 33.84%
 • דמי הניהול הממוצעים ששילמו העמיתים בקופה בשנת 2022: 0.5%

השוואת תשואות בין "אינפיניטי גמל להשקעה מניות" למובילות בקבוצה:

גרף תשואה חודשית בשנה אחרונה:

אין נתונים.

מידע כללי:

 • חברה מנהלת: אינפיניטי השתלמות, גמל ופנסיה בע"מ
 • מספר קופה: 11407
 • אוכלוסיית הקופה: כלל האוכלוסיה
 • תאריך הקמה: 30/11/2016

היקף נכסים וחשיפות:

 • גודל הקופה: 56 (במיליוני ש"ח)
 • סך חשיפה למניות מתוך כלל נכסי הקופה: 82.19%
 • סך הנכסים שמושקעים בחו"ל מתוך כלל נכסי הקופה: 44.48%
 • מדד שארפ: 0.37
 • נכסים לא סחירים: 1.98%
 • נכסים בארץ: 89.26%
 • חשיפה למט"ח: 33.06%

פירוט הרכב הנכסים:

 • אגרות חוב שהונפקו ע"י ממשלת ישראל: 1.90%
 • מניות, אופציות ותעודות סל מנייתיות: 82.19%
 • הלוואות: 2.00%
 • מזומנים ושווי מזומנים: 13.92%
 • נכסים אחרים: -0.02%

אתר רשות שוק ההון של משרד האוצר, מדרג את את כל החברות המנהלות כספי השתלמות, גמל, פוליסות חיסכון וקרנות פנסיה, במדד איכות השירות המפורסם כל שנה.

למעלה!