מבולבלים מהמספרים?

השאירו פרטים וקבלו מידע נוסף ללא התחייבות ממשווק פנסיוני אובייקטיבי

השוואת פוליסות חיסכון

להלן טבלאות השוואת תשואות של פוליסות חיסכון:

פוליסות חיסכון - כללי

על בסיס תשואה מצטברת לפני דמי ניהול
www.mygemel.net
שם אוגוסט שנה 3 שנים 5 שנים
הפניקס מסלול השקעה כללי -0.14% 4.58% 24.46% 33.88%
הכשרה חברה לביטוח בע"מ- כללי -0.26% 3.45% 18.16% 32.78%
כלל חברה לביטוח בע"מ כללי -0.41% 2.65% 20.39% 28.76%
הכשרה חברה לביטוח בע"מ - מנוהל באמצעות מיטב ניהול תיקים בע"מ - כללי 0.11% 6.34% 16.24% 28.65%
מגדל - כללי 0.02% 4.72% 19.24% 27.90%
הראל מסלול כללי -0.37% 3.95% 19.00% 26.03%
הכשרה חברה לביטוח בע"מ - בסט אינווסט - ילין לפידות -כללי -0.34% 4.27% 17.00% 25.01%
איילון- כללי -0.25% 4.11% 18.00% 24.82%
מנורה-קרן י' חדשה -0.49% 4.48% 18.75% 24.50%
הפניקס-אקסלנס אינווסט מסלול כללי 0.02% 4.99% 15.15% 22.22%
הכשרה-בסט אינווסט-אלטשולר שחם-כללי -0.51% 4.59% 7.06% 19.05%
הכשרה- מור בית השקעות ניהול תיקים בע"מ- כללי -0.17% 1.83% 10.72%
תשואה ממוצעת לקבוצה -0.23% 4.16% 17.01% 26.69%

פוליסות חיסכון - מניות

על בסיס תשואה מצטברת לפני דמי ניהול
www.mygemel.net
שם אוגוסט שנה 3 שנים 5 שנים
הכשרה חברה לביטוח בע"מ -מנוהל באמצעות מיטב ניהול תיקים בע"מ- מניות -0.21% 11.06% 33.57% 58.92%
הכשרה חברה לביטוח בע"מ - בסט אינווסט - ילין לפידות -מניות -0.99% 7.55% 35.87% 45.13%
הפניקס-אקסלנס אינווסט מסלול השקעה מניות -0.38% 11.11% 34.46% 41.89%
הכשרה-מסלולית מניות -0.45% 7.39% 25.42% 40.95%
הראל מסלול מניות -1.87% 4.98% 32.37% 39.63%
מגדל מסלול מניות -1.37% 6.31% 29.86% 39.22%
הפניקס מסלול השקעה מתמחה מניות -1.60% 3.19% 33.75% 38.06%
כלל-מניות -1.99% 0.83% 30.12% 36.25%
מנורה מבטחים ביטוח בע"מ מניות -2.13% 5.11% 32.68% 35.02%
איילון מסלול מניות -1.22% 4.93% 26.71% 30.15%
הכשרה-בסט אינווסט-אלטשולר שחם-מניות -1.17% 8.88% 16.26% 28.04%
הכשרה- מור בית השקעות ניהול תיקים בע"מ- מניות -1.06% 1.45% 20.60%
תשואה ממוצעת לקבוצה -1.17% 6.22% 29.18% 39.05%

פוליסות חיסכון - הלכה

על בסיס תשואה מצטברת לפני דמי ניהול
www.mygemel.net
שם אוגוסט שנה 3 שנים 5 שנים
הפניקס מסלול השקעה מתמחה הלכה -0.16% 4.74% 13.28% 18.91%
מגדל מסלול הלכה 0.06% 4.42% 12.24% 18.06%
כלל חברה לביטוח בע"מ כהלכה -0.11% 3.76% 11.92% 15.71%
מנורה ביטוח מבטחים ביטוח מסלול הלכה -0.10% 4.87% 11.52% 15.43%
איילון מסלול הלכה -מסלול לפי כללי ההלכה היהודית -0.67% 0.83% 4.57% 9.31%
תשואה ממוצעת לקבוצה -0.16% 3.92% 10.80% 15.63%

פוליסות חיסכון - אג"ח

על בסיס תשואה מצטברת לפני דמי ניהול
www.mygemel.net
שם אוגוסט שנה 3 שנים 5 שנים
הפניקס-מסלול השקעה מתמחה אג"ח 0.54% 2.78% 4.59% 12.95%
כלל-אג"ח 0.41% 2.71% 3.19% 10.56%
מגדל חברה לביטוח בע"מ אג"ח 0.65% 2.10% 0.70% 8.55%
מנורה מבטחים ביטוח בע"מ אג"ח 0.59% 2.14% 3.50% 7.80%
הראל מסלול אג"ח ללא מניות 0.23% 0.64% 0.84% 6.99%
איילון מסלול אג"ח 0.32% 0.90% 0.92% 5.91%
תשואה ממוצעת לקבוצה 0.46% 1.88% 2.29% 8.79%

פוליסות חיסכון - מניות חו"ל

על בסיס תשואה מצטברת לפני דמי ניהול
www.mygemel.net
שם אוגוסט שנה 3 שנים 5 שנים
הפניקס מסלול מתמחה מחקה מדד sp500 1.33% 31.41% 51.96% 68.89%
מנורה מבטחים ביטוח בע"מ מניות בחו"ל -0.72% 27.60% 38.62% 52.99%
כלל חברה לביטוח בע"מ מחקה מדד S&P500 1.44% 30.65%
הראל מסלול מחקה מדד S&P 500 2.52% 31.07%
מגדל ביטוח מחקה מדד s&p 500 1.66% 30.71%
הפניקס BlackRock מניות חול 0.24% 28.19%
תשואה ממוצעת לקבוצה 1.08% 29.94% 45.29% 60.94%

פוליסות חיסכון - אג"ח חו"ל

על בסיס תשואה מצטברת לפני דמי ניהול
www.mygemel.net
שם אוגוסט שנה 3 שנים 5 שנים
הראל מסלול אג"ח חו"ל 2.40% 16.31% 9.92% 21.37%
הפניקס מסלול פאסיבי - מדדי אג"ח חו"ל 1.56% 15.31% -0.74% 14.34%
תשואה ממוצעת לקבוצה 1.98% 15.81% 4.59% 17.86%

פוליסות חיסכון - אג"ח ממשלתי

על בסיס תשואה מצטברת לפני דמי ניהול
www.mygemel.net
שם אוגוסט שנה 3 שנים 5 שנים
הכשרה-מסלולית אג"ח ממשלתיות 0.25% 1.21% 4.57% 11.53%
הכשרה-בסט אינווסט-אלטשולר שחם-אג"ח ממשלתיות 0.12% 1.06% 1.48% 8.90%
הכשרה חברה לביטוח בע"מ - מנוהל באמצעות מיטב ניהול תיקים- אג"ח ממשלת ישראל -0.03% 0.35% 0.65% 6.92%
הכשרה חברה לביטוח בע"מ -בסט אינווסט-ילין לפידות - אג"ח ממשלת ישראל 0.45% 1.57% 1.13% 5.46%
מגדל מסלול אג"ח ממשלת ישראל 0.05% -1.02% -5.88% 2.53%
הראל מסלול אג"ח ממשלת ישראל 0.14% 0.11% -2.90% 0.89%
מנורה מבטחים ביטוח בע"מ אג"ח ממשלת ישראל 0.06% -0.98% -5.78% 0.60%
הכשרה- מור בית השקעות ניהול תיקים בע"מ- אג"ח ממשלת ישראל 0.37% 0.81% -0.73%
תשואה ממוצעת לקבוצה 0.18% 0.39% -0.93% 5.26%

פוליסות חיסכון - אג"ח קונצרני

על בסיס תשואה מצטברת לפני דמי ניהול
www.mygemel.net
שם אוגוסט שנה 3 שנים 5 שנים
הראל מסלול אג"ח קונצרני 0.46% 2.65% 4.89% 11.15%

פוליסות חיסכון - אג"ח שיקלי

על בסיס תשואה מצטברת לפני דמי ניהול
www.mygemel.net
שם אוגוסט שנה 3 שנים 5 שנים
כלל-שקלי 0.31% 1.11% -5.05% 3.53%
הפניקס-אקסלנס אינווסט מסלול השקעה שיקלי טווח קצר 0.39% 2.77% 2.22% 2.68%
איילון מסלול שקלי 0.39% -0.02% -4.59% 0.22%
תשואה ממוצעת לקבוצה 0.36% 1.29% -2.47% 2.14%

פוליסות חיסכון - שקלי טווח קצר

על בסיס תשואה מצטברת לפני דמי ניהול
www.mygemel.net
שם אוגוסט שנה 3 שנים 5 שנים
הפניקס מסלול השקעה מתמחה שיקלי טווח קצר 0.40% 2.57% 2.93% 3.50%
הראל מסלול שיקלי טווח קצר 0.42% 3.00% 2.74% 3.39%
הכשרה חברה לביטוח בע"מ -שיקלי טווח קצר 0.38% 2.99% 2.81% 3.29%
מנורה מבטחים ביטוח בע"מ שיקלי טווח קצר 0.38% 2.73% 2.18% 2.73%
מגדל מסלול שקלי טווח קצר 0.40% 2.76% 2.12% 2.60%
תשואה ממוצעת לקבוצה 0.40% 2.81% 2.56% 3.10%

פוליסות חיסכון - כספית

על בסיס תשואה מצטברת לפני דמי ניהול
www.mygemel.net
שם אוגוסט שנה 3 שנים 5 שנים

פוליסות חיסכון - חו"ל

על בסיס תשואה מצטברת לפני דמי ניהול
www.mygemel.net
שם אוגוסט שנה 3 שנים 5 שנים
הראל מסלול חו"ל 1.54% 21.92% 25.64% 34.89%
מגדל מסלול חו"ל 1.64% 20.88% 16.21% 23.09%
מנורה מבטחים ביטוח בע"מ מט"ח 2.81% 18.58% 13.67% 13.73%
הפניקס BlackRock כללי 0.98% 22.12%
תשואה ממוצעת לקבוצה 1.74% 20.88% 18.51% 23.90%

פוליסות חיסכון - כללי פאסיבי

על בסיס תשואה מצטברת לפני דמי ניהול
www.mygemel.net
שם אוגוסט שנה 3 שנים 5 שנים
הכשרה חברה לביטוח בע"מ כללי פאסיבי 1.23% 20.34% 22.80% 33.00%
הפניקס - מסלול השקעה פאסיבי כללי -0.37% 4.95% 16.54% 21.08%
הראל מסלול פאסיבי - כללי -0.63% 3.88% 9.31% 11.74%
תשואה ממוצעת לקבוצה 0.08% 9.72% 16.22% 21.94%

פוליסות חיסכון - עד 10% מניות

על בסיס תשואה מצטברת לפני דמי ניהול
www.mygemel.net
שם אוגוסט שנה 3 שנים 5 שנים
הראל מסלול אג"ח עד 10% במניות 0.27% 0.67% 6.42% 12.62%
מגדל מסלול אג"ח עד 10% מניות 0.32% 2.11% 3.16% 10.92%
תשואה ממוצעת לקבוצה 0.30% 1.39% 4.79% 11.77%

פוליסות חיסכון - עד 15% מניות

על בסיס תשואה מצטברת לפני דמי ניהול
www.mygemel.net
שם אוגוסט שנה 3 שנים 5 שנים
כלל חברה לביטוח בע"מ אג"ח עד 15% מניות 0.10% 2.36% 8.60% 16.81%
הפניקס-אקסלנס אינווסט תיק מנוהל אג"ח 2 0.25% 2.45% 8.16% 13.46%
תשואה ממוצעת לקבוצה 0.18% 2.41% 8.38% 15.14%

פוליסות חיסכון - עד 20% מניות

על בסיס תשואה מצטברת לפני דמי ניהול
www.mygemel.net
שם אוגוסט שנה 3 שנים 5 שנים
הראל אג"ח עד 20% מניות 0.41% 3.26% 10.84% 17.57%
איילון מסלול אג"ח עד 20% מניות 0.11% 1.54% 3.19% 7.30%
תשואה ממוצעת לקבוצה 0.26% 2.40% 7.02% 12.44%

פוליסות חיסכון - עד 25% מניות

על בסיס תשואה מצטברת לפני דמי ניהול
www.mygemel.net
שם אוגוסט שנה 3 שנים 5 שנים
הפניקס מסלול השקעה מתמחה משולב אג"ח עד 25% מניות 0.20% 3.18% 10.92% 19.05%
הפניקס-אקסלנס אינווסט מסלול השקעה אג"ח עד 25% מניות 0.24% 3.49% 11.38% 17.77%
מגדל מסלול אג"ח 25% במניות 0.09% 2.86% 7.03% 15.20%
תשואה ממוצעת לקבוצה 0.18% 3.18% 9.78% 17.34%

מהי פוליסת חיסכון?

בעבר היה נהוג לחסוך לילדים בקופת גמל. לאחר שאפיק זה הפך בהוראת משרד האוצר לאפיק חיסכון לגיל פרישה בלבד, צבר תאוצה ענף פוליסות החיסכון.

פוליסת חיסכון, הן בעצם תיק השקעות המנוהל ע"י חברות הביטוח המובילות (בדומה לקופות גמל), ומשקיעה במגוון נכסים וני"ע הנסחרים בשוק ההון, במטרה להשיג לחוסך תשואה נאה על השקעתו, ובפיקוח רשות שוק ההון.

בדומה לקרנות נאמנות, יכול ציבור החוסכים והמשקיעים להפקיד לפוליסת חיסכון כמה שהוא רוצה, ללא הגבלה, באופן רציף או חד פעמי, ולשלם מס רווחי הון רק בעת משיכת הכסף.

לדחיית המס יש משמעות כלכלית משמעותית, שכן סכום המס שנדחה ממשיך לצבור עוד ועוד רווחים בפוליסת החיסכון, בדומה לאפקט "ריבית דריבית".

החוסך בפוליסות חיסכון בוחר מסלול השקעות מסוים, ויכול לעבור בין המסלולים השונים שמציעה החברה מבלי שיצטרך לשלם מס רווחי הון, עד לרגע שיחליט בפועל למשוך את הכסף מפוליסת החיסכון, ולהעבירו לחשבונו (בניגוד לקרנות נאמנות).

המסלולים השונים של פוליסת החיסכון נבדלים אחד מהשני באחוז המניות ו/ או באפיק ההשקעות העיקרי, כגון: מסלול עם אחוז מניות מסוים, מסלול ללא מניות, מסלול השקעה באג"ח ממשלתי, מסלול הלכתי, מסלול פאסיבי וכיוצא בזה.

אנחנו במיי גמל נט, הקמנו עבורכם מערכת ממוחשבת, אשר מחלקת את פוליסות החיסכון השונות לפי סיכון ולפי אפיק השקעות מרכזי, בכדי שתוכלו להשוות בקלות ולראות מי פוליסת החיסכון הטובה והמרוויחה ביותר, מבין פוליסות החיסכון השונות אשר אתם יכולים להפקיד אליהן.

 

הפקדה לפוליסת חיסכון לפי תיקון 125 ד':

תיקון סעיף 125 ד', אשר תוקן בשנת 2003, נועד לתת לפנסיונרים אפשרות לחסוך בתוכניות חסכון, פיקדונות בנקאיים, ופוליסות חיסכון, ולקבל פטור ממס על הרווחים.

פנסיונרים שנולדו לפני 1.1.1949, המפקידים לפוליסת חיסכון, זכאים לפטור ממס רווחי הון על רווחים של עד כ- 14,520 ש"ח (נכון לשנת 2023), לשנה.

כיום כאמור מוטל מס של 25% מהרווח הריאלי על כל תוכניות החיסכון נושאות ריבית, וההשקעות בשוק ההון, למעט כמובן קרנות השתלמות. החזר המס המקסימלי המגולם בהטבה זו ליחיד הינו כ- 3,630 ש"ח בשנה.

זוג פנסיונרים אשר שני בני הזוג נולדו לפני שנת 1949, זכאים להחזר מס של עד כ- 4,440 ש"ח בשנה, המגלם פטור על רווחים של כ- 17,760 ש"ח (נכון לשנת 2023). סך ההחזר הסופי משתנה כל שנה ומתואם לאינפלציה שהייתה בשנה שעברה.

פוליסת חיסכון היא מכשיר השקעה בו משלמים מס על הרווח רק במכירה, ולכן אם ברצונכם לממש את הטבת המס כל שנה, עליכם לפנות לסוכן הביטוח או היועץ הפנסיוני ולבקש לבצע "מכירה רעיונית".

הסוכן או היועץ, יבדקו כמה עליכם למכור כדי לנצל את כל הטבת המס, ימלאו אתכם ביחד את הטפסים, ויגישו אותם לחברת הביטוח אשר מנהלת את כספי פוליסת החיסכון.

חברת הביטוח תשלח לכם אישור על המכירה ועל המס ששולם על ידכם, איתו אתם תפנו לפקיד השומה הקרוב למגוריכם, תמלאו עוד טופס (מומלץ לעשות זאת אם הסוכן או היועץ), ותקבלו לאחר כמה חודשים את החזר המס ישירות לחשבון הבנק שלכם.

שימו לב: החזר מס הוא רווח נקי שלכם.

דמי הניהול:

דמי הניהול המקסימליים של פוליסות החיסכון הם 2%.

גובה דמי הניהול כמובן ניתן למיקוח, בפועל דמי הניהול נעים בין 0.8% ל- 1.5%. כמו בקרנות נאמנות, ובקופות הגמל, גם בפוליסות החיסכון: ככל שאפיק ההשקעות פחות מסוכן, גובה דמי הניהול הופך למשמעותי יותר, ומשפיע יותר על בחירת חברת הביטוח שתנהל עבורכם את פוליסת החיסכון.פוליסת החיסכון כאמור אינה מוגבלת בזמן, וניתן להפקיד אליה סכום חד פעמי ו/ או הפקדה חודשית. החוסך רשאי להפסיק את התכנית בכל עת ולמשוך את הכספים מתי שיבחר, באופן חלקי או מלא, ללא קנסות.מרגע קבלת הוראת המשיכה, יועבר הכסף לחשבונו תוך 4 ימי עסקים (בניכוי מס רווחי הון על פי חוק).

פוליסות החיסכון השונות:

כל חברות הביטוח הגדולות מפעילות פוליסות חיסכון, המשווקות ישירות ללקוחות או דרך סוכני הביטוח.

בפניקס הן משווקות תחת המותג "אקסלנס אינווסט", במנורה-מבטחים הן משווקות תחת המותג "טופ פייננס", בכלל תחת המותג- "חסכון פיננסי", בהראל תחת המותג "מגוון", במגדל תחת המותג "קשת", ובאיילון תחת המותג- "יתרון".
בית ההשקעות פסגות, הוא בית ההשקעות היחיד כיום המפעיל גם מסלולים של פוליסות חסכון, תחת המותג- "חיסכון מנוהל".
חברת הביטוח "הכשרה" מפעילה פוליסות חסכון תחת המותג- "בסט אינווסט" שמאפשר לחוסכים להפקיד גם לפוליסות חסכון המנוהלות ע"י בית השקעות חיצוני, ולא רק ע"י מנהלי ההשקעות של חברת הביטוח.

כיום מאפשרת "הכשרה" לחוסכים לפתוח פוליסות חיסכון שינוהלו ע"י אלטשולר-שחם, ילין לפידות, מיטב-דש או פסגות.
כל חברת ביטוח מפעליה מספר מסלולי השקעה בפוליסות חיסכון, חלקם מסוכנים יותר וחלקם מסוכנים פחות.אנחנו במיי גמל נט, כבר חילקנו את פוליסות החיסכון השונות לקבוצות, לפי הסיכון ולפי אפיק ההשקעה המרכזי.
לכם רק נותר להיכנס ולראות, מי פוליסת החיסכון המוצלחת והמרוויחה ביותר, מבין האפשרויות השונות העומדות בפניכם.

אודות מיי גמל-נט:

אתר מיי גמל-נט נועד לתת לכלל ציבור השכירים והעצמאים, אפשרות לבדוק ולהשוות את תשואות קופת הגמל, קופת גמל להשקעה, פוליסת חיסכון, תוכנית חיסכון לכל ילד, וקרן ההשתלמות שלהם, והכל בלחיצת כפתור אחת.האתר כולל ממשק פשוט המציג את הפרטים החשובים בנוגע למדיניות ההשקעות של הקופה, הקרן או הפוליסה, הרכב נכסיה ודמי הניהול הממוצעים שהיא גבתה.נסו בעצמכם ותראו כמה קל ופשוט להשוות את ביצועי הגמל וההשתלמות שלכם עם מיי-גמלנט.

להפקדה לפוליסות חסכון ולקבלת ייעוץ חינם, השאירו פרטים ומשווק פנסיוני יחזור אליכם:

למעלה!