גמל נט

מערכת גמל נט

מערכת גמל נט הוקמה ע”י משרד האוצר בשנת 1999.

היא למעשה בסיס נתונים המקיף את כל ענף הגמל בישראל משנת הקמתה ועד היום. גמל נט כוללת נתונים חודשיים אותם היא מקבלת מהגופים המנהלים עבורנו את כספי קופות התגמולים, קופות הפיצויים וקרנות ההשתלמות.

מאגר נתונים זה מיועד לסייע למשתמש להשוות בין ביצועי: קופות הגמל, קופות הגמל להשקעה וקרנות ההשתלמות, לבחון את הרכב נכסיהן ולהעריך את רמת סיכון שלהן.

מערכת זו (למרות העובדה שהיא מיועדת לשימוש הקהל הרחב), דורשת מהמשתמש רמה גבוהה של ידע והבנה בשוק ההון כדי להגיע למסקנות נכונות.

צילום מסך של מערכת גמל נט
צילום מסך: גמל נט

נכון לסוף 2011 לפי נתוני רשות שוק ההון במשרד האוצר, יש 82 חברות המנהלות כ-250 קופות גמל.

250 קופות גמל אלו מתנהלות בעשרות מסלולי השקעה בעלי פרופיל סיכון שונה, ואפיק השקעות מרכזי שונה (אם ישנו אפיק השקעות מרכזי).

חלקן מגבילות את עצמן לניהול כספי עמיתים מסקטור מסויים או העובדים אצל מעסיק מסויים, לחלקן יש מגבלות תקנון, אשר כופה עליהן בכל זמן אחזקת נכסים פיננסים מסוימים, או לחילופין הימנעות מאחזקה כזו, ולחלקן יש אף מדיניות השקעות ארוכת טווח אשר מבדילה אותן מקופות אחרות, גם אם אינה רשומה בתקנון.

מיי גמל נט – השוואה חכמה של קופות גמל וקרנות השתלמות

מיי גמל נט “שואב” את הנתונים ממערכת גמל נט ומציג אותם בתצוגה קלה להבנה, ראו טבלאות השוואה של:

מיי גמל נט מסווג את פרופיל הסיכון של כלל הקופות, בהתאם לתקנון ולמדיניות ההשקעות שלהן ומאגד אותן לשלוש רמות סיכון (גבוה/בינוני/נמוך).

כדי להגביר את הדיוק בקביעת רמת הסיכון הרצוייה של המשתמש, מיי גמלנט מבצע לכל רמת סיכון סיווג נוסף: מייגמלנט מאגד את כל הקופות הרלוונטיות למספר קבוצות התמחות הנבדלות אחת מהשניה, באפיק ההשקעות המרכזי שלהן. לדוגמא: קופה המתמחה באג”ח ממשלתי מול קופה המתמחה באג”ח כללי (כללי=אג”ח קונצרני ואג”ח ממשלתי).

רובם המוחלט של כספי הגמל בישראל מושקעים בקופות גמל ללא אפיק השקעות מרכזי (כ-95%). קופות אלו המכונות קופות “כלליות”, מאופיינות במדיניות השקעות המעניקה למנהל ההשקעות של הקופה שיקול דעת רחב כיצד לפזר את השקעות הקופה בין אגח ממשלתי, אגח קונצרני ומניות.

כדי להגביר את הדיוק ולשפר את איכות ההשוואה בין הקופות הללו, ערכנו להן הפרדה נוספת לקופות אשר מנהלות נכסים בהיקף הגבוה מ-500 מיליון ₪ וקופות המנהלות נכסים בהיקף נמוך מ- 500 מיליון ₪.

כעת, כאשר קופות הגמל ורקנות ההשתלמות, בעלות אותה רמת הסיכון ואותו אפיק השקעות מרכזי מאוגדות באותה קבוצה, ניתן להשוות בין נתוני העבר שלהן ולראות מי מבינהן ניהל את השקעותיו באופן הטוב ביותר: מי הצליח להביא לעמיתיו את התשואה הגבוהה ביותר ומי עשה זאת בצורה הטובה יותר יחסית לסיכון בעזרת שימוש במדד שארפ*.

מערכת השוואת קופות הגמל של מיי גמל נט, מקימה לכל קופה מפרט הכולל את פרופיל הסיכון וקבוצת ההתמחות שלה, היקף והרכב נכסיה, פירוט התשואה שהביאה לעמיתיה בטווחי זמן שונים, דמי הניהול הממוצעים שגבתה מהם, ופרטים חשובים נוספים בנוגע למדיניות ההשקעות הספציפית של הקופה.

השוואה נעימה.


כתיבת תגובה