השוואת פוליסות חיסכון

להלן טבלאות השוואת תשואות של פוליסות חיסכון:

פוליסות חיסכון - כללי

על בסיס תשואה מצטברת לפני דמי ניהול
שם נובמבר שנה 3 שנים 5 שנים
הפניקס מסלול השקעה כללי -0.15% 16.00% 32.37% 49.85%
כלל חברה לביטוח בע"מ כללי -0.06% 15.18% 30.15% 45.87%
הכשרה חברה לביטוח בע"מ - מנוהל באמצעות מיטב דש ניהול תיקים בע"מ - כללי 0.21% 13.23% 28.80% 45.38%
הכשרה חברה לביטוח בע"מ- כללי 0.26% 12.17% 31.88% 43.43%
מגדל - כללי 0.03% 14.00% 28.24% 42.89%
הכשרה חברה לביטוח בע"מ - בסט אינווסט - ילין לפידות -כללי 0.57% 14.42% 27.88% 42.42%
הכשרה-בסט אינווסט-אלטשולר שחם-כללי -0.07% 9.94% 27.58% 42.01%
הראל מסלול כללי 0.20% 14.32% 26.64% 41.97%
מנורה-קרן י' חדשה 0.02% 14.07% 25.59% 40.30%
איילון- כללי 0.19% 14.04% 26.19% 37.68%
הפניקס-אקסלנס אינווסט מסלול כללי -0.59% 12.38% 24.06% 37.01%
פוליסות החיסכון המובילות בשוק באפיק כללי, עם התשואות הגבוהות ביותר.פוליסות החיסכון המובילות בשוק באפיק כללי, עם התשואות הגבוהות ביותר. למעבר מהיר לפוליסות המובילות השאירו פרטים
פוליסות החיסכון המובילות בשוק המתמחות בהשקעה במניות עם התשואות הגבוהות ביותר. למעבר מהיר לפוליסות המובילות השאירו פרטים

פוליסות חיסכון - מניות חו"ל

על בסיס תשואה מצטברת לפני דמי ניהול
שם נובמבר שנה 3 שנים 5 שנים
מנורה מבטחים ביטוח בע"מ מניות בחו"ל -2.16% 16.07% 42.45% 69.22%
הפניקס מסלול מתמחה מחקה מדד sp500 -0.37% 21.77% 43.17% 65.73%
פוליסות חיסכון המשקיעות בעיקר במניות בחו"ל. אפיק השקעה זה מסוכן יחסית, ומתאים לחוסכים שמוכנים לקחת יותר סיכון כדי להשיג תשואה עודפת, ומעדיפים השקעה בחו"ל ובמט"ח. השאירו פרטים

פוליסות חיסכון - הלכה

על בסיס תשואה מצטברת לפני דמי ניהול
שם נובמבר שנה 3 שנים 5 שנים
מגדל מסלול הלכה 0.03% 11.57% 22.00% 32.21%
הפניקס מסלול השקעה מתמחה הלכה 0.20% 11.55% 21.21% 31.79%
מנורה ביטוח מבטחים ביטוח מסלול הלכה 0.13% 10.37% 18.73% 29.21%
כלל חברה לביטוח בע"מ כהלכה -0.57% 9.25% 17.70% 28.83%
איילון מסלול הלכה -מסלול לפי כללי ההלכה היהודית 0.85% 12.29% 21.44% 28.64%
הפניקס-אקסלנס אינווסט מסלול הלכה -0.15% 9.58% 18.58% 26.17%
פוליסת חיסכון שמדיניות ההשקעות שלה קיבלה הכשר הלכתי / היתר עיסקא, ע"פ ההלכה היהודית. השאירו פרטים

פוליסות חיסכון - אג"ח

על בסיס תשואה מצטברת לפני דמי ניהול
שם נובמבר שנה 3 שנים 5 שנים
הפניקס-מסלול השקעה מתמחה אג"ח 0.56% 5.19% 15.55% 22.09%
מנורה מבטחים ביטוח בע"מ אג"ח צמוד מדד 0.56% 6.55% 12.50% 18.29%
הראל מסלול אג"ח ללא מניות 0.84% 4.57% 11.76% 18.11%
מגדל חברה לביטוח בע"מ אג"ח 0.53% 4.26% 13.79% 17.89%
כלל-אג"ח 0.18% 4.23% 12.85% 17.08%
איילון מסלול אג"ח 0.42% 5.24% 11.66% 15.64%
פוליסות חיסכון המשקיעות באג"ח, שהצליחו להשיג את התשואה הגבוהה ביותר, ללא השקעה במניות. למעבר מהיר לכל פוליסת השאירו פרטים

פוליסות חיסכון - אג"ח חו"ל

על בסיס תשואה מצטברת לפני דמי ניהול
שם נובמבר שנה 3 שנים 5 שנים
הראל מסלול אג"ח חו"ל -0.49% -2.34% 7.61% 9.61%
הפניקס מסלול פאסיבי - מדדי אג"ח חו"ל -0.24% -5.62% 7.79% 7.02%
פוליסות חיסכון המשקיעות בעיקר באג"ח במט"ח, מתאים לחוסכים המעוניינים בהשקעה בנכסים בחו"ל ובמט"ח. השאירו פרטים
פוליסות חיסכון המשקיעות בעיקר באג"ח ממשלתי. אפיק השקעה זה נחשב מאוד בטוח, ומתאים למשקיעים שמעוניינים להגן על החיסכון שלהם מפני הפסדים. למעבר מהיר השאירו פרטים

פוליסות חיסכון - אג"ח קונצרני

על בסיס תשואה מצטברת לפני דמי ניהול
שם נובמבר שנה 3 שנים 5 שנים
הראל מסלול אג"ח קונצרני 0.26% 6.12% 15.54% 22.95%
פוליסות חיסכון המשקיעות בעיקר באג"ח של חברות מסחריות, ולא באג"ח ממשלתי (הנחשב בטוח יותר) או במניות (הנחשבות מסוכנות יותר). השאירו פרטים

פוליסות חיסכון - אג"ח שיקלי

על בסיס תשואה מצטברת לפני דמי ניהול
שם נובמבר שנה 3 שנים 5 שנים
כלל-שקלי 0.84% 0.17% 9.09% 12.95%
איילון מסלול שקלי 1.38% 1.79% 7.81% 11.38%
פוליסות חיסכון המשקיעות בעיקר באג"ח שקלי, המתאימות לחוסכים המעוניינים בסיכון יחסית נמוך, ללא חשיפה למניות, מט"ח, ולא מעוניינים בהגנה מפני אינפלציה. השאירו פרטים

פוליסות חיסכון - שקלי טווח קצר

על בסיס תשואה מצטברת לפני דמי ניהול
שם נובמבר שנה 3 שנים 5 שנים
הראל מסלול שיקלי טווח קצר 0.05% 0.13% 0.80% 1.74%
הפניקס מסלול השקעה מתמחה שיקלי טווח קצר 0.10% 0.34% 0.99% 1.14%
מגדל מסלול שקלי טווח קצר 0.08% 0.10% 0.65% 0.92%
מנורה מבטחים ביטוח בע"מ שיקלי טווח קצר 0.06% 0.05% 0.61% 0.89%
פוליסות חיסכון המשקיעות בעיקר באג"ח ממשלתי שקלי קצר טווח. מתאים לחוסכים אשר אינם מעוניינים בסיכון כלל, ורוצים לשמור על הכסף שחסכו, ומוכנים לקבל עבורו תשואה מאוד נמוכה. השאירו פרטים

פוליסות חיסכון - כספית

על בסיס תשואה מצטברת לפני דמי ניהול
שם נובמבר שנה 3 שנים 5 שנים
הכשרה חברה לביטוח בע"מ שיקלי כספית 0.09% 0.26% 0.77% 0.88%
פוליסות חיסכון המשקיעות בעיקר באג"ח ממשלתי שקלי מאוד קצר. השקעה מתאימה לחוסכים אשר אינם מעוניינים בסיכון כלל, הרוצים לשמור על הכסף שחסכו, ומוכנים לקבל עבורו תשואה מאוד נמוכה. השאירו פרטים

פוליסות חיסכון - חו"ל

על בסיס תשואה מצטברת לפני דמי ניהול
שם נובמבר שנה 3 שנים 5 שנים
הראל מסלול חו"ל -0.94% 4.02% 15.55% 28.25%
מגדל מסלול חו"ל -1.08% 2.00% 9.40% 15.05%
מנורה מבטחים ביטוח בע"מ מט"ח -0.08% -3.49% -6.40% -5.51%
פוליסות חיסכון המשקיעות בעיקר באג"ח ובמניות במט"ח, מתאים לחוסכים המעוניינים בהשקעה בנכסים בחו"ל ובמט"ח. השאירו פרטים

פוליסות חיסכון - כללי פאסיבי

על בסיס תשואה מצטברת לפני דמי ניהול
שם נובמבר שנה 3 שנים 5 שנים
הראל מסלול פאסיבי - כללי 0.51% 10.67% 18.60% 26.20%
הכשרה חברה לביטוח בע"מ כללי פאסיבי 0.14% 10.45% 25.66%
הפניקס - מסלול השקעה פאסיבי כלליn -0.34% 13.22% 23.98%
פוליסות חיסכון המשקיעות בנכסים העוקבים אחרי מדדי אג"ח ומדדי מניות, בארץ או בחו"ל. השקעה מתאימה לחוסכים שמעוניינים להיצמד להשקעה במדדים מובילים ולא מעוניינים בבחירת השקעות של מנהלי קרן ההשתלמות. השאירו פרטים

פוליסות חיסכון - עד 10% מניות

על בסיס תשואה מצטברת לפני דמי ניהול
שם נובמבר שנה 3 שנים 5 שנים
הראל מסלול אג"ח עד 10% במניות 0.90% 7.87% 16.36% 23.74%
מגדל מסלול אג"ח עד 10% מניות 0.44% 5.63% 15.92% 21.97%
פוליסות חיסכון המשקיעות עד 10% מהנכסים במניות. אחוז המניות נמוך יחסית ומתאים לחוסכים שמעוניינים בפוליסת חיסכון בסיכון נמוך עם אחוז מניות קטן. השאירו פרטים

פוליסות חיסכון - עד 15% מניות

על בסיס תשואה מצטברת לפני דמי ניהול
שם נובמבר שנה 3 שנים 5 שנים
כלל חברה לביטוח בע"מ אג"ח עד 15% מניות 0.20% 7.88% 18.86% 26.87%
הפניקס-אקסלנס אינווסט תיק מנוהל אג"ח 2 0.11% 8.87% 17.37% 26.00%
פוליסות חיסכון המשקיעות עד 15% מהנכסים במניות. אחוז המניות נמוך יחסית ומתאים לחוסכים שמעוניינים בפוליסת חיסכון בסיכון נמוך עם אחוז מניות לא גבוה. השאירו פרטים

פוליסות חיסכון - עד 20% מניות

על בסיס תשואה מצטברת לפני דמי ניהול
שם נובמבר שנה 3 שנים 5 שנים
הראל אג"ח עד 20% מניות 0.71% 9.35% 18.85% 29.54%
איילון מסלול אג"ח עד 20% מניות 0.42% 7.48% 14.36% 21.71%
פוליסות חיסכון המשקיעות עד 20% מנכסיה במניות, המתאימה לחוסכים המעוניינים בחשיפה מקסימלית של 20% מניות בפוליסת החיסכון שלהם. השאירו פרטים

פוליסות חיסכון - עד 25% מניות

על בסיס תשואה מצטברת לפני דמי ניהול
שם נובמבר שנה 3 שנים 5 שנים
הפניקס מסלול השקעה מתמחה משולב אג"ח עד 25% מניות 0.17% 9.62% 22.64% 33.36%
הפניקס-אקסלנס אינווסט מסלול השקעה אג"ח עד 25% מניות -0.06% 10.34% 20.52% 30.84%
מגדל מסלול אג"ח 25% במניות 0.28% 8.07% 20.14% 28.00%
פוליסות חיסכון המשקיעות עד 25% מנכסיה במניות, המתאימה לחוסכים המעוניינים בחשיפה מקסימלית של 25% מניות בפוליסת החיסכון שלהם. השאירו פרטים
למעבר מהיר ל "" השאר פרטים ומשווק פנסיוני אובייקטיבי יחזור אליך עם הצעה מותאמת אישית עבורך.

מהי פוליסת חיסכון?

בעבר היה נהוג לחסוך לילדים בקופת גמל, לאחר שאפיק זה הפך בהוראת משרד האוצר לאפיק חיסכון לגיל פרישה בלבד, צבר תאוצה ענף פוליסות החיסכון.

פוליסת חיסכון, הן בעצם תיק השקעות המנוהל ע"י חברות הביטוח המובילות (בדומה לקופות גמל), ומשקיעה במגוון נכסים וני"ע הנסחרים בשוק ההון, במטרה להשיג לחוסך תשואה נאה על השקעתו, ובפיקוח רשות שוק ההון.

בדומה לקרנות נאמנות, יכול ציבור החוסכים והמשקיעים להפקיד לפוליסת חיסכון כמה שהוא רוצה, ללא הגבלה, באופן רציף או חד פעמי, ולשלם מס רווחי הון רק בעת משיכת הכסף.

לדחיית המס יש משמעות כלכלית משמעותית, שכן סכום המס שנדחה ממשיך לצבור עוד ועוד רווחים בפוליסת החיסכון, בדומה לאפקט "ריבית דריבית".

החוסך בפוליסות חיסכון בוחר מסלול השקעות מסוים, ויכול לעבור בין המסלולים השונים שמציעה החברה מבלי שיצטרך לשלם מס רווחי הון, עד לרגע שיחליט בפועל למשוך את הכסף מפוליסת החיסכון ולהעבירו לחשבונו (בניגוד לקרנות נאמנות).

המסלולים השונים של פוליסת החיסכון נבדלים אחד מהשני באחוז המניות ו/ או באפיק ההשקעות העיקרי, כגון: מסלול עם אחוז מניות מסוים, מסלול ללא מניות, מסלול השקעה באג"ח ממשלתי, מסלול הלכתי, מסלול פאסיבי וכיוצא בזה.

אנחנו במיי גמל נט, הקמנו עבורכם מערכת ממוחשבת, אשר מחלקת את פוליסות החיסכון השונות לפי סיכון ולפי אפיק השקעות מרכזי , בכדי שתוכלו להשוות בקלות ולראות מי פוליסת החיסכון הטובה והמרוויחה ביותר, מבין פוליסות החיסכון השונות אשר אתם יכולים להפקיד אליהן.

הטבת המס הגדולה בהפקדה לפוליסות חיסכון:

לפוליסת חיסכון ניתן גם להפקיד לפי תיקון 190, או תיקון 125ד' ולזכות בהטבות מס משמעותיות גם לחוסך וגם ליורשים. נרחיב מעט בנושא:

הפקדה לפוליסת חיסכון לפי תיקון 190:

בעזרת תיקון 190, יכולים החוסכים העומדים לפני פרישה לגמלאות, להעביר את הכספים שהופרשו לפיצויים לפוליסת חיסכון חדשה (או קופת גמל) על שמם, בהפקדה חד-פעמית, ובה יוכלו להמשיך לצבור רווחים.

לפני ההפקדה יש להגיש טפסים למס הכנסה (לבד או עם היועץ הפנסיוני שלכם), ולקבל אישור להפקדת הסכומים ללא מס.

לאחר שהופקדו הכספים לפי תיקון 190 ונערכה התחשבנות מול רשויות המס, המעבר של כספי החיסכון בין פוליסות החיסכון, בין מסלולים שונים בתוך חברת הביטוח המנהלת את פוליסת החיסכון, ואף בין קופת גמל לפוליסת החיסכון- פטור ממס לחלוטין.

רק אם וכאשר ירצו החוסך או החוסכת, למשוך את הכספים באופן נזיל (הוני) בלבד, הם יצטרכו לשלם מס מופחת של 15% על הרווח הנומינלי בלבד, (לעומת מס רווחי הון רגיל של 25% על הרווח הריאלי).אם בעתיד ירצו החוסך או החוסכת למשוך את הכספים כקצבה, לפי המקדם האקטוארי שיהיה נהוג בזמן המשיכה), הם יוכלו למשוך את הכספים ללא תשלום מס כלל! (עד לגובה 49% מ-"הקצבה המזכה").

החוסך או החוסכת, יוכלו להוריש את הסכום הצבור בקופת הגמל או פוליסת ביטוח המנהלים ליורשיהם או לשארים אחרים לפי בחירתם. היורשים או השאירים יוכלו למשוך אותו תחת תשלום מס מופחת או לחילופין, להשאיר אותו בקופת הגמל ליום שיגיעו הם לגיל פרישה, ולנצל גם הם את הטבות המס הגלומות בתיקון 190.

בתיקון 190 גלומה הטבת מס מאוד משמעותית אך היא אינה פשוטה ואף לוקחת בחשבון כספי פיצויים שמשכתם בעבר הרחוק.לכן, חשוב להתייעץ עם יועץ-מס או סוכן פנסיוני מורשה כאשר הגעתם לגיל פרישה, ולבדוק כיצד תוכלו לנצל את הטבות המס באופן הטוב ביותר.שימו לב, להחלטה זו משמעות כלכלית מאוד חשובה!

הפקדה לפוליסת חיסכון לפי תיקון 125 ד':

פנסיונרים שנולדו לפני 1.1.1949, המפקידים לפוליסת חיסכון, זכאים להחזר מס על רווחי הון של של עד כ- 16,500 ש"ח (נכון לשנת 2019), לשנה.כיום כאמור מוטל מס של 25% מהרווח הריאלי על כל תוכניות החיסכון נושאות ריבית, וההשקעות בשוק ההון, למעט כמובן קרנות השתלמות.

תיקון סעיף 125 ד', אשר תוקן בשנת 2003, נועד לתת לפנסיונרים אפשרות לחסוך בתוכניות חסכון, פיקדונות בנקאיים, ופוליסות חיסכון, ולקבל פטור ממס על הרווחים.

זוג פנסיונרים אשר שני בני הזוג נולדו לפני שנת 1949, זכאים להחזר מס של עד כ- 16,500 ש"ח, ופנסיונר או פנסיונרית יחדה זכאים להחזר מס של כ- 13,500 ש"ח.סך ההחזר הסופי משתנה כל שנה ומתואם לאינפלציה שהייתה בשנה שעברה.

פוליסת חיסכון היא מכשיר השקעה בו משלמים מס על הרווח רק במכירה, ולכן אם ברצונכם לממש את הטבת המס כל שנה, עליכם לפנות לסוכן הביטוח או היועץ הפנסיוני ולבקש לבצע "מכירה רעיונית".הסוכן או היועץ, יבדקו כמה עליכם למכור כדי לנצל את כל הטבת המס, ימלאו אתכם ביחד את הטפסים, ויגישו אותם לחברת הביטוח אשר מנהלת את כספי פוליסת החיסכון.

חברת הביטוח תשלח לכם אישור על המכירה ועל המס ששולם על ידכם, איתו אתם תפנו לפקיד השומה הקרוב למגוריכם, תמלאו עוד טופס (מומלץ לעשות זאת אם הסוכן או היועץ), ותקבלו לאחר כמה חודשים את החזר המס ישירות לחשבון הבנק שלכם.שימו לב: החזר מס הוא רווח נקי שלכם.מדובר בעד כ- 16,500 ש"ח בשנה, כל שנה, וחבל לוותר עליהם.

דמי הניהול:

דמי הניהול המקסימליים של פוליסות החיסכון הם 2%.

גובה דמי הניהול כמובן ניתן למיקוח, בפועל דמי הניהול נעים בין 0.8% ל- 1.5%. כמו בקרנות נאמנות, ובקופות הגמל, גם בפוליסות החיסכון: ככל שאפיק ההשקעות פחות מסוכן, גובה דמי הניהול הופך למשמעותי יותר, ומשפיע יותר על בחירת חברת הביטוח שתנהל עבורכם את פוליסת החיסכון.פוליסת החיסכון כאמור אינה מוגבלת בזמן, וניתן להפקיד אליה סכום חד פעמי ו/ או הפקדה חודשית. החוסך רשאי להפסיק את התכנית בכל עת ולמשוך את הכספים מתי שיבחר, באופן חלקי או מלא, ללא קנסות.מרגע קבלת הוראת המשיכה, יועבר הכסף לחשבונו תוך 4 ימי עסקים (בניכוי מס רווחי הון על פי חוק).

פוליסות החיסכון השונות:

כל חברות הביטוח הגדולות מפעילות פוליסות חיסכון, המשווקות ישירות ללקוחות או דרך סוכני הביטוח.

בפניקס הן משווקות תחת המותג "אקסלנס אינווסט", במנורה-מבטחים הן משווקות תחת המותג "טופ פייננס", בכלל תחת המותג- "חסכון פיננסי", בהראל תחת המותג "מגוון", במגדל תחת המותג "קשת", ובאיילון תחת המותג- "יתרון".בית ההשקעות פסגות, הוא בית ההשקעות היחיד כיום המפעיל גם מסלולים של פוליסות חסכון, תחת המותג- "חיסכון מנוהל". חברת הביטוח "הכשרה" מפעילה פוליסות חסכון תחת המותג- "בסט אינווסט" שמאפשר לחוסכים להפקיד גם לפוליסות חסכון המנוהלות ע"י בית השקעות חיצוני, ולא ע"י מנהלי ההשקעות של חברת הביטוח.

כיום מאפשרת "הכשרה" לחוסכים לפתוח פוליסות חיסכון שינוהלו ע"י אלטשולר-שחם, ילין לפידות, מיטב-דש או פסגות.כל חברת ביטוח מפעליה מספר מסלולי השקעה בפוליסות חיסכון, חלקם מסוכנים יותר וחלקם מסוכנים פחות.אנחנו במיי גמל נט, כבר חילקנו את פוליסות החיסכון השונות לקבוצות, לפי הסיכון ולפי אפיק ההשקעה המרכזי.לכם רק נותר להיכנס ולראות, מי פוליסת החיסכון המוצלחת והמרוויחה ביותר, מבין האפשרויות השונות העומדות בפניכם.

אודות מיי גמל-נט:

אתר מיי גמל-נט נועד לתת לכלל ציבור השכירים והעצמאים, אפשרות לבדוק ולהשוות את תשואות קופת הגמל, קופת גמל להשקעה, פוליסת חיסכון, תוכנית חיסכון לכל ילד, וקרן ההשתלמות שלהם, והכל בלחיצת כפתור אחת.האתר כולל ממשק פשוט המציג את הפרטים החשובים בנוגע למדיניות ההשקעות של הקופה, הקרן או הפוליסה, הרכב נכסיה ודמי הניהול הממוצעים שהיא גבתה.נסו בעצמכם ותראו כמה קל ופשוט להשוות את ביצועי הגמל וההשתלמות שלכם עם מיי-גמלנט.

להפקדה לפוליסות חסכון ולקבלת ייעוץ חינם, השאירו פרטים ומשווק פנסיוני יחזור אליכם:

למעבר מהיר ל "" השאר פרטים ומשווק פנסיוני אובייקטיבי יחזור אליך עם הצעה מותאמת אישית עבורך.
למעלה!