מבולבלים מהמספרים?

השאירו פרטים וקבלו מידע נוסף ללא התחייבות ממשווק פנסיוני אובייקטיבי

השוואת קרנות פנסיה

להלן טבלאות השוואת תשואות של קרנות פנסיה:

קרן פנסיה מקיפה - מסלולים עיקריים

השוואת קרנות פנסיה מקיפות למפקידים עד שכר של 21,102 ש"ח בחודש

פנסיה מקיפה מסלול לבני 50 ומטה

על בסיס תשואה מצטברת לפני דמי ניהול
www.mygemel.net
שם אוקטובר שנה 3 שנים 5 שנים
מיטב מקיפה מסלול לבני 50 ומטה -2.04% 6.22% 26.00% 39.10%
הפניקס פנסיה מקיפה - מסלול לבני 50 ומטה -2.56% 4.47% 28.34% 39.03%
כלל פנסיה לבני 50 ומטה -2.24% 3.81% 27.65% 38.22%
מגדל מקפת אישית לבני 50 ומטה -2.22% 5.06% 24.49% 34.69%
הראל פנסיה - גילאי 50 ומטה -2.14% 4.17% 23.66% 34.01%
אלטשולר שחם פנסיה מקיפה מסלול לבני 50 ומטה -2.05% 7.15% 15.24% 32.68%
הפניקס פנסיה מקיפה מסלול פאסיבי לבני 50 ומטה -2.65% 5.77% 22.64% 29.46%
מור פנסיה מקיפה - מסלול לבני 50 ומטה -1.63% 10.25%
אינפיניטי מקיפה מסלול לבני 50 ומטה -2.23% 5.83%
תשואה ממוצעת לקבוצה -2.20% 5.86% 24.00% 35.31%

פנסיה מקיפה מסלול לבני 50-60

על בסיס תשואה מצטברת לפני דמי ניהול
www.mygemel.net
שם אוקטובר שנה 3 שנים 5 שנים
מיטב מקיפה 50-60 -1.82% 5.90% 25.98% 39.07%
כלל פנסיה לבני 50-60 -2.06% 3.83% 23.94% 33.93%
הפניקס פנסיה מקיפה - מסלול לבני 50 עד 60 -2.46% 4.33% 22.54% 32.77%
הראל פנסיה - גילאי 50 עד 60 -1.82% 4.79% 21.66% 31.81%
מגדל מקפת אישית לבני 50 עד 60 -2.05% 4.98% 21.41% 31.55%
אלטשולר שחם פנסיה מקיפה מסלול לבני 50-60 -1.65% 6.96% 13.06% 28.53%
הפניקס פנסיה מקיפה מסלול פאסיבי לבני 50 עד 60 -2.43% 5.61% 19.04% 25.94%
מור פנסיה מקיפה - מסלול לבני 50 עד 60 -1.52% 9.90%
אינפיניטי מקיפה מסלול לבני 50 עד 60 -2.25% 7.59%
תשואה ממוצעת לקבוצה -2.01% 5.99% 21.09% 31.94%

פנסיה מקיפה מסלול לבני 60 ומעלה

על בסיס תשואה מצטברת לפני דמי ניהול
www.mygemel.net
שם אוקטובר שנה 3 שנים 5 שנים
כלל פנסיה לבני 60 ומעלה -1.61% 3.51% 18.84% 27.90%
מיטב מקיפה 60 ומעלה -1.25% 5.40% 17.13% 26.67%
אלטשולר שחם פנסיה מקיפה מסלול לבני 60 ומעלה -0.79% 5.93% 11.49% 26.57%
הפניקס פנסיה מקיפה - מסלול לבני 60 ומעלה -2.00% 3.73% 16.52% 26.35%
מגדל מקפת אישית לבני 60 ומעלה -1.69% 4.05% 16.57% 25.68%
הפניקס פנסיה מקיפה מסלול פאסיבי לבני 60 ומעלה -1.67% 4.49% 14.12% 20.95%
אינפיניטי מקיפה מסלול לבני 60 ומעלה -1.87% 3.82%
תשואה ממוצעת לקבוצה -1.55% 4.42% 15.78% 25.69%

פנסיה מקיפה מסלול מניות

על בסיס תשואה מצטברת לפני דמי ניהול
www.mygemel.net
שם אוקטובר שנה 3 שנים 5 שנים
מיטב פנסיה מקיפה פאסיבי- מדדי מניות -1.07% 19.34% 37.29% 46.49%
הראל פנסיה - מניות -2.90% 5.38% 28.83% 40.67%
אלטשולר שחם פנסיה מקיפה מניות -2.80% 7.79% 20.23% 40.50%
מנורה מבטחים פנסיה - מסלול מניות -3.34% 5.89% 31.90% 40.39%
כלל פנסיה מניות -3.36% 2.51% 27.69% 39.16%
מגדל מקפת אישית מניות -3.47% 4.29% 25.93% 37.85%
מיטב מקיפה - מסלול מניות -2.84% 5.50% 27.10% 37.82%
הפניקס פנסיה מקיפה - הפניקס מסלול מניות -3.82% 2.03% 27.32% 37.21%
אלטשולר שחם פנסיה מקיפה מסלול פאסיבי- מדדי מניות -0.42% 10.55%
מור פנסיה מקיפה - מסלול מניות -1.83% 10.24%
תשואה ממוצעת לקבוצה -2.59% 7.35% 28.29% 40.01%

פנסיה מקיפה מסלול הלכתי

על בסיס תשואה מצטברת לפני דמי ניהול
www.mygemel.net
שם אוקטובר שנה 3 שנים 5 שנים
אלטשולר שחם פנסיה מקיפה מסלול הלכה -1.43% 7.77% 13.11% 29.12%
הראל פנסיה - הלכה -2.14% 4.31% 18.76% 28.27%
הפניקס פנסיה מקיפה - מסלול הלכה -2.11% 5.58% 20.67% 26.83%
מיטב מקיפה הלכה -1.86% 4.75% 18.20% 26.58%
מגדל מקפת אישית הלכה -2.42% 4.61% 19.17% 25.81%
מגדל מקפת אישית הלכה למקבלי קצבה קיימים -1.87% 2.68% 13.26% 25.48%
חושן (כהלכה) -2.11% 4.32% 18.33% 23.44%
מנורה מבטחים פנסיה - מסלול הלכה -2.82% 2.69% 11.77% 18.34%
אינפיניטי מקיפה הלכה 1.26% 19.40%
תשואה ממוצעת לקבוצה -1.72% 6.23% 16.66% 25.48%

פנסיה מקיפה מסלול אגח

על בסיס תשואה מצטברת לפני דמי ניהול
www.mygemel.net
שם אוקטובר שנה 3 שנים 5 שנים
מיטב מקיפה - מסלול אג"ח (ללא מניות) -0.54% 4.32% 10.86% 19.36%
כלל פנסיה אג"ח -1.16% 4.07% 8.22% 15.74%
הראל פנסיה - אג"ח ללא מניות -0.95% 1.94% 6.53% 15.16%
מגדל מקפת אישית אג"ח -1.19% 2.84% 6.08% 14.50%
מנורה מבטחים פנסיה - מסלול אג"ח -0.51% 3.57% 8.93% 13.21%
מור פנסיה מקיפה - מסלול אג"ח -0.39% 5.89%
תשואה ממוצעת לקבוצה -0.79% 3.77% 8.12% 15.59%

קרן פנסיה מקיפה - מסלולים נוספים

השוואת קרנות פנסיה מקיפות למפקידים עד שכר של 21,102 ש"ח בחודש

פנסיה מקיפה מסלול כללי

על בסיס תשואה מצטברת לפני דמי ניהול
www.mygemel.net
שם אוקטובר שנה 3 שנים 5 שנים
ספיר -2.19% 3.00% 26.04% 36.63%
מגדל מקפת אישית כללי -1.86% 5.15% 26.14% 36.63%
מנורה מבטחים פנסיה - כללי -2.33% 4.97% 26.46% 34.97%
הראל פנסיה - גילעד כללי -1.84% 5.08% 23.64% 34.83%
הראל פנסיה - מנוף כללי -1.81% 4.91% 23.07% 33.71%
כלל פנסיה מסלול אג"ח עד 15% מניות -1.35% 3.58% 11.76% 20.35%
תשואה ממוצעת לקבוצה -1.90% 4.45% 22.85% 32.85%

פנסיה מקיפה מסלול למקבלי קצבה

על בסיס תשואה מצטברת לפני דמי ניהול
www.mygemel.net
שם אוקטובר שנה 3 שנים 5 שנים
כלל פנסיה מסלול בסיסי למקבלי קצבה -0.41% 7.15% 26.43% 37.01%
אלטשולר שחם פנסיה מקיפה מסלול בסיסי למקבלי קצבה -0.33% 8.43% 22.42% 35.84%
מגדל מקפת אישית למקבלי קצבה -0.68% 7.17% 23.93% 34.66%
מיטב פנסיה מקיפה מסלול מקבלי קצבה החל מיום 1.1.2018 -0.64% 7.51% 22.52% 32.54%
הראל פנסיה - בסיסי למקבלי קצבה -0.75% 6.62% 21.23% 31.25%
תשואה ממוצעת לקבוצה -0.56% 7.38% 23.31% 34.26%

פנסיה מקיפה מסלול הלכתי למקבלי קצבה

על בסיס תשואה מצטברת לפני דמי ניהול
www.mygemel.net
שם אוקטובר שנה 3 שנים 5 שנים
הראל פנסיה - הלכה למקבלי קצבה -0.68% 6.60% 23.06% 33.52%
מגדל מקפת אישית הלכה למקבלי קצבה -0.84% 6.88% 22.24% 31.44%
כלל פנסיה מסלול הלכה למקבלי קצבה -0.53% 7.33% 22.79% 30.77%
הראל פנסיה- הלכה למקבלי קצבה קיימים -2.74% 0.88% 11.22% 24.65%
כלל פנסיה מסלול הלכה למקבלי קצבה קיימים -1.89% 2.20% 12.06% 23.98%
מיטב פנסיה מקיפה הלכה למקבלי קצבה -0.48% 6.44% 22.23%
תשואה ממוצעת לקבוצה -1.19% 5.06% 18.93% 28.87%

פנסיה מקיפה מסלול לפנסיונרים

על בסיס תשואה מצטברת לפני דמי ניהול
www.mygemel.net
שם אוקטובר שנה 3 שנים 5 שנים
אלטשולר שחם פנסיה מקיפה מסלול בסיסי למקבלי קצבה קיימים 0.14% 9.38% 24.46% 37.94%
הפניקס פנסיה מקיפה - מסלול בסיסי לפנסיונרים -0.73% 6.44% 23.72% 34.46%
מנורה מבטחים פנסיה - תיק מקבלי פנסיה חדשים -0.63% 7.60% 23.05% 32.56%
הראל פנסיה - בסיסי למקבלי קצבה קיימים -2.86% 0.97% 12.11% 26.42%
מגדל מקפת אישית למקבלי קצבה קיימים -2.96% 0.64% 12.14% 25.91%
הפניקס פנסיה מקיפה - מסלול בסיסי למקבלי קצבה -2.54% 1.13% 11.42% 24.68%
מסלול בסיסי למקבלי קצבה קיימים -2.21% 1.74% 12.92% 24.68%
מיטב מקיפה מסלול בסיסי למקבלי קצבה (למעט לפנסיונרים זכאים קיימים) -2.63% 0.95% 10.50% 24.35%
מנורה מבטחים פנסיה - תיק מקבלי פנסיה קיימים -3.93% -1.22% 8.43% 22.15%
תשואה ממוצעת לקבוצה -2.04% 3.07% 15.42% 28.13%

פנסיה מקיפה לזכאים קיימים

על בסיס תשואה מצטברת לפני דמי ניהול
www.mygemel.net
שם אוקטובר שנה 3 שנים 5 שנים
מנורה מבטחים פנסיה - תיק זכאים קיימים -0.12% 7.03% 22.53% 35.06%
מסלול פנסיה לזכאים קיימים -0.29% 6.48% 20.73% 34.17%
מסלול קצבה לזכאים קיימים -0.47% 5.98% 18.48% 32.27%
מגדל מקפת אישית לזכאים קיימים לקצבה -1.87% 3.35% 17.37% 30.92%
הראל פנסיה - זכאים קיימים לקצבה -1.92% 3.15% 15.48% 29.80%
מיטב מקיפה קצבה לזכאים קיימים -2.07% 2.37% 13.92% 28.14%
תשואה ממוצעת לקבוצה -1.12% 4.73% 18.09% 31.73%

פנסיה מקיפה עד 25% מניות

על בסיס תשואה מצטברת לפני דמי ניהול
www.mygemel.net
שם אוקטובר שנה 3 שנים 5 שנים
הפניקס מסלול אג"ח עד 25% מניות -1.54% 4.22% 14.80% 24.24%
מיטב פנסיה מקיפה פאסיבי- מדדי אג"ח עד 25% במדדי מניות 1.81% 10.13% 15.22% 23.99%
מיטב מקיפה אג"ח עד 25% במנית -0.86% 4.92% 12.70% 19.28%
מור פנסיה מקיפה - אג"ח עד 25% מניות -1.56% 4.27%
תשואה ממוצעת לקבוצה -0.54% 5.89% 14.24% 22.50%

קרן פנסיה כללית - מסלולים עיקריים

השוואה של קרנות פנסיה כלליות למפקידים על חלק השכר הגבוה מ 21,102 ש"ח בחודש

פנסיה כללית מסלול לבני 50 ומטה

על בסיס תשואה מצטברת לפני דמי ניהול
www.mygemel.net
שם אוקטובר שנה 3 שנים 5 שנים
מגדל מקפת משלימה לבני 50 ומטה -3.15% 2.59% 15.17% 23.70%
כלל פנסיה משלימה לבני 50 ומטה -3.41% 0.55% 15.36% 23.49%
הפניקס פנסיה משלימה - מסלול לבני 50 ומטה -3.87% 0.59% 13.96% 22.07%
אלטשולר שחם פנסיה כללית מסלול לבני 50 ומטה -2.05% 4.90% 6.34% 19.71%
מור פנסיה כללית - מסלול לבני 50 ומטה -1.95% 5.78%
תשואה ממוצעת לקבוצה -2.89% 2.88% 12.71% 22.24%

פנסיה כללית מסלול לבני 50-60

על בסיס תשואה מצטברת לפני דמי ניהול
www.mygemel.net
שם אוקטובר שנה 3 שנים 5 שנים
כלל פנסיה משלימה לבני 50 עד 60 -3.05% 0.70% 12.89% 20.74%
מיטב כללית לבני 50-60 -2.36% 2.88% 12.79% 20.56%
מגדל מקפת משלימה לבני 50 עד 60 -2.86% 2.35% 11.65% 20.38%
אלטשולר שחם פנסיה כללית מסלול לבני 50 עד 60 -1.62% 4.75% 6.62% 19.80%
הפניקס פנסיה משלימה - מסלול לבני 50 עד 60 -3.89% -0.36% 8.99% 17.79%
מור פנסיה כללית - מסלול לבני 50 עד 60 -1.98% 5.58%
תשואה ממוצעת לקבוצה -2.63% 2.65% 10.59% 19.85%

פנסיה כללית מסלול לבני 60 מעלה

על בסיס תשואה מצטברת לפני דמי ניהול
www.mygemel.net
שם אוקטובר שנה 3 שנים 5 שנים
מור פנסיה כללית - מסלול לבני 60 ומעלה -1.01% 4.08%

פנסיה כללית מסלול מניות

על בסיס תשואה מצטברת לפני דמי ניהול
www.mygemel.net
שם אוקטובר שנה 3 שנים 5 שנים
מגדל מקפת משלימה מניות -4.86% 2.21% 24.48% 35.97%
הפניקס פנסיה משלימה - הפניקס מסלול מניות -5.29% -0.20% 26.88% 35.32%
מיטב כללית מסלול מניות -4.12% 3.19% 24.20% 33.39%
אלטשולר שחם פנסיה כללית מניות -3.62% 7.07% 6.96%
הראל פנסיה כללית מניות מניות -5.22% 2.83% 23.40%
כלל פנסיה משלימה מניות -5.69% -1.31%
אלטשולר שחם פנסיה כללית פאסיבי- מדדי מניות -0.90% 8.29%
מור פנסיה כללית - מסלול מניות -2.66% 4.89%
תשואה ממוצעת לקבוצה -4.05% 3.37% 21.18% 34.89%

פנסיה כללית מסלול כללי

על בסיס תשואה מצטברת לפני דמי ניהול
www.mygemel.net
שם אוקטובר שנה 3 שנים 5 שנים
הראל פנסיה כללית - כללי -2.49% 2.21% 14.86% 23.47%
מיטב כללית מסלול לבני 50 ומטה -2.65% 3.19% 14.54% 23.21%
כלל פנסיה משלימה - כללי -3.06% 0.08% 14.74% 23.17%
מגדל מקפת משלימה כללי -2.70% 2.78% 14.23% 23.07%
הראל פנסיה כללית - בסיסי למקבלי קצבה -3.26% 2.04% 9.25% 14.70%
תשואה ממוצעת לקבוצה -2.83% 2.06% 13.52% 21.52%

פנסיה כללית מסלול הלכתי

על בסיס תשואה מצטברת לפני דמי ניהול
www.mygemel.net
שם אוקטובר שנה 3 שנים 5 שנים
מגדל מקפת משלימה הלכה -3.02% 1.95% 9.50% 13.89%
מיטב כללית- מסלול הלכה -2.78% 0.97% 13.10% 10.30%
אלטשולר שחם פנסיה כללית "הלכה" -1.67% 5.38% 9.80%
הראל פנסיה כללית הלכה -2.46% 1.58%
תשואה ממוצעת לקבוצה -2.48% 2.47% 10.80% 12.10%

קרן פנסיה כללית - מסלולים נוספים

11 השוואה של קרנות פנסיה כלליות למפקידים על חלק השכר הגבוה מ 21,102 ש"ח בחודש

פנסיה כללית מסלול לפנסיונרים

על בסיס תשואה מצטברת לפני דמי ניהול
www.mygemel.net
שם אוקטובר שנה 3 שנים 5 שנים
מנורה מבטחים משלימה - מקבלי פנסיה חדשים -1.92% 2.92% 9.54% 14.49%
מסלול השקעות בסיסי לפנסיונרים -3.06% -0.61% 4.19% 12.52%
מגדל מקפת משלימה למקבלי קצבה קיימים -4.90% -6.60% -4.68% 7.24%
אלטשולר שחם פנסיה כללית מסלול בסיסי למקבלי קצבה קיימים -5.58% -7.03% -7.43% 7.01%
הראל פנסיה כללית - בסיסי למקבלי קצבה קיימים -6.64% -8.67% -8.21% 4.15%
מנורה מבטחים משלימה - מקבלי פנסיה קיימים -5.87% -8.71% -8.64% 3.74%
הפניקס פנסיה כללית - פנסיונרים -5.18% -7.31% -6.69% 3.46%
מיטב כללית מסלול בסיסי למקבלי קצבה -5.72% -8.97% -11.29% 2.17%
כלל פנסיה משלימה - מסלול מקבלי פנסיה -5.93% -8.35% -8.35% 1.14%
תשואה ממוצעת לקבוצה -4.98% -5.93% -4.62% 6.21%

פנסיה כללית מסלול למקבלי קצבה

על בסיס תשואה מצטברת לפני דמי ניהול
www.mygemel.net
שם אוקטובר שנה 3 שנים 5 שנים
כלל פנסיה משלימה- מסלול למקבלי קצבה -2.97% 0.55% 12.30% 20.20%
מיטב פנסיה כללית מסלול מקבלי קצבה החל מיום 1.1.2018 -2.06% 2.46% 9.13% 13.94%
מגדל מקפת משלימה למקבלי קצבה -2.42% 1.01% 4.58% 11.81%
אלטשולר שחם פנסיה כללית מסלול בסיסי למקבלי קצבה -4.86% -5.99% -5.91% 4.31%
תשואה ממוצעת לקבוצה -3.08% -0.49% 5.03% 12.57%

פנסיה כללית מסלול אגח טווח קצר

על בסיס תשואה מצטברת לפני דמי ניהול
www.mygemel.net
שם אוקטובר שנה 3 שנים 5 שנים
מגדל מקפת משלימה שקלי טווח קצר 0.50% 3.60% 3.02% 4.09%
הפניקס פנסיה משלימה - הפניקס מסלול שיקלי טווח קצר 0.28% 2.82% 3.36% 3.98%
כלל פנסיה משלימה שיקלי טווח קצר 0.39% 3.99% 4.19%
הראל פנסיה כללית שיקלי טווח קצר 0.51% 3.79% 3.61%
תשואה ממוצעת לקבוצה 0.42% 3.55% 3.55% 4.04%

פנסיה כללית מסלול חו"ל

על בסיס תשואה מצטברת לפני דמי ניהול
www.mygemel.net
שם אוקטובר שנה 3 שנים 5 שנים
מנורה מבטחים משלימה חו"ל 2.95% 19.92%

פנסיה כללית מסלול מניות למקבלי קצבה

על בסיס תשואה מצטברת לפני דמי ניהול
www.mygemel.net
שם אוקטובר שנה 3 שנים 5 שנים
מגדל מקפת אישית מניות למקבלי קצבה -1.69% 6.50% 26.38% 37.50%

פנסיה כללית מסלול מניות חו"ל

על בסיס תשואה מצטברת לפני דמי ניהול
www.mygemel.net
שם אוקטובר שנה 3 שנים 5 שנים
מיטב פנסיה כללית מחקה מדד S&P500 1.97% 24.20%
מנורה מבטחים משלימה מדדי מניות חו"ל - פאסיבי 0.68% 19.82%
הראל פנסיה כללית מחקה מדד s&p 2.28% 24.86%
הפניקס פנסיה משלימה מסלול מחקה מדד S&P500 2.49% 24.95%
מגדל מקפת משלימה מחקה מדד S&P500 1.88% 23.79%
מנורה מבטחים משלימה מחקה מדד S&P500 2.07% 23.19%
תשואה ממוצעת לקבוצה 1.90% 23.47%

מה ההבדל בין קרן פנסיה מקיפה, לקרן פנסיה כללית?

ההבדל העיקרי בין קרן פנסיה מקיפה לקרן פנסיה כללית, הוא האפשרות לרכוש מהמדינה אג"ח מיועדות מסוג ערד.

ערד, היא אגרת חוב ממשלתית ל- 15 שנה, הצמודה למדד ונושאת ריבית גבוהה מאוד של 4.86% לשנה, ולכן הזכות לרכוש אותה היא הטבה מאוד רווחית וכדאית לחוסכים (ופחות למדינה).

המדינה בעצם מסבסדת בהנפקת אג"ח ערד, את החוסכים בפנסיה מקיפה, ומגדילה הלכה למעשה את היקף הקצבה שיקבלו החוסכים, כאשר יפרשו לגמלאות.

מאחר ומדובר כאמור בהטבה מהמדינה לחוסכים בקרן פנסיה מקיפה, ההפקדה לקרן פנסיה מקיפה הוגבלה לשכר של עד פעמיים השכר הממוצע במשק (כיום כ- 22,000 ₪).

סך הפקדות העובד והמעסיק לפנסיה מוגבלות לעד 20.5% מהשכר ברוטו, ולכן תקרת ההפקדה החודשית בקרן פנסיה מקיפה, מוגבלות כיום לכ- 4,326 ₪ בחודש.

מה יעשה מי שמרוויח יותר מפעמיים השכר הממוצע במשק, ולא יכול להפקיד לקרן פנסיה מקיפה מעל תקרת ההפקדה?

מי שמרוויח יותר מפעמיים מהשכר הממוצע במשק, יוכל להפקיד על החלק שמעל לתקרת השכר לקרן פנסיה כללית.

החברה המנהלת את קרן הפנסיה, תעביר לעיתים באופן אוטומטי את הכספים שיעביר לה המעסיק מעבר לתקרת ההפקדה החודשית, לקרן פנסיה כללית, למסלול המקביל למסלול שבחרו החוסכים לקרן הפנסיה המקיפה שלהם.

אולם לחוסכים בקרן פנסיה כללית ישנם הרבה הזדמנויות לחסוך כגון: בקרן פנסיה כללית אחרת, קופת גמל או ביטוח מנהלים. קרן פנסיה כללית לא מקבלת אג"ח מיועדות מסוג ערד, ולכן אין לחוסכים בקרן פנסיה כללית יתרון משמעותי כמו שיש לחוסכים בקרן פנסיה מקיפה.

לקרן הפנסיה הכללית, תקנון נפרד מקרן הפנסיה המקיפה, דוחות נפרדים, והרבה פעמים גם דמי ניהול שונים.

לכן, אנחנו ממליצים למרוויחים מעל תקרת השכר לפנסיה מקיפה, להתעמק באפשרויות החיסכון הפנסיוני העומדות בפניהם, בדמי הניהול שצריכים לשלם, ולהתייעץ עם איש מקצוע מוסמך ואובייקטיבי- היועץ הפנסיוני שלכם. זה ישמע את הצרכים שלכם, יבחן את המצב הקיים ויסייע לכם לבחור את קרן הפנסיה המתאימה ביותר לצרכים שלכם כדי שתוכלו להפיק את המרב מהחסכונות הפנסיוניים ארוכי הטווח שלכם.

מהי אגרת חוב מסוג "ערד"?

ערד, היא אגרת חוב ממשלתית ל- 15 שנה, הצמודה למדד ונושאת ריבית גבוהה מאוד של 4.86% לשנה.

לשם השוואה, אגרות חוב צמודות של ממשלת ישראל נסחרות כיום בתשואות ראליות אפסיות, כך שהמשקיע בהם, מקבל תמורה להשקעתו רק את ההצמדה למדד.

אגרת החוב הממשלתית ערד, הנקראת גם "אגח מיועדות", לא ניתנת לרכישה בשוק, והיא מונפקת פעם בשנה לקרנות הפנסיה המקיפות בלבד, ולא לקרנות הפנסיה הכלליות.

אגב, לביטוחי המנהלים בישראל מונפקים אג"ח מיועדות מסוג ח"ץ, ולקופות הגמל לא מונפקים אגח מיועדות כלל.

עד שנת 2003, קרנות הפנסיה וביטוחי המנהלים השקיעו 70% מסך הנכסים שלהם באג"ח מיועדות מסוג ערד.

ב- 2003 במסגרת התוכנית הכלכלית של ראש הממשלה אריאל שרון ושר האוצר בנימין נתניהו, הורד אחוז ההשקעה של קרנות הפנסיה המקיפות באג"ח מיועדות ערד, ל- 30%.

למעט מסלולים מיועדים לפנסיונרים ומקבלי קצבאות שם עומד אחוז אג"ח ערד על 60%-80%.

אג"ח מיועדות מסוג ערד הן הטבה מאוד משמעותית, שמעניקה המדינה לחוסכים בקרן פנסיה מקיפה.
המדינה בעצם מסבסדת כאן את החוסכים בפנסיה מקיפה, ומגדילה הלכה למעשה את היקף הקצבה שיקבלו החוסכים, כאשר יפרשו לגמלאות.
לאחרונה יצא משרד האוצר למהלך של הפסקת הנפקת אג"ח מיועדות לקרנות פנסיה והחלפתו בהבטחת תשואה מינימלית של 5% פלוס הצמדה למדד, על חלק הפנסיה שבעבר הונפקו לו אג"ח מיועדות.

מה זה גרעון אקטוארי ואיך הוא משפיע על הפנסיה שלכם?

קרן פנסיה מבטחת את עמיתיה בביטוח אובדן כושר עבודה, תמורת ביטוח זה קרן הפנסיה גובה מהחוסכים פרמיה חודשית המכונה: "ריסק", ויורדת מההפקדות החודשיות של החוסכים.

אם קרן הפנסיה לא חישבה נכון את הסיכון, ובדיעבד שילמה יותר פנסיות לעובדים שפרשו לפנסיית נכות מסך תשלומי הריסק שהיא גבתה מהחוסכים, תיכנס קרן הפנסיה למצב של גרעון אקטוארי.

מי שיישא בנטל התשלום, כדי לכסות על הגירעון האקטוארי בקרן הפנסיה הם כלל ציבור החוסכים בקרן הפנסיה, וקצבת הפנסיה שלהם תרד בעקבות כך.

גירעון אקטוארי, הוא תוצאה של חיתום לא נכון של החברה המנהלת את קרן הפנסיה, והוא משפיע ישירות על הפנסיה שיקבלו כלל החוסכים.

אם קרן הפנסיה גבתה יותר מדי תשלומים עבור "ריסק", ביחס לתשלומי פנסיית הנכות שהיא צריכה לשלם, היא תדווח על עודף אקטוארי, ותחזיר את הכסף העודף לחוסכים.

קרנות פנסיה קטנות נוהגות לעשות ביטוח אצל מבטח משנה, שיכסה את החוסכים במקרה של גרעון אקטוארי.

מהי פנסיה ברירת מחדל ואיך מצטרפים אליה?

כל שלוש שנים, מנהל משרד האוצר מכרז בין קרנות הפנסיה.

במכרז זוכות שתי קרנות פנסיה שהציעו את דמי הניהול הנמוכים ביותר, להיחשב כקרנות פנסיה ברירת מחדל.

לקרנות אלו יכולים להצטרף כל אזרח ואזרחית בישראל, בדמי ניהול קבועים ונמוכים.

קרנות הפנסיה הזוכות, מתחייבות לא להעלות את דמי הניהול במשך 10 שנים.

שכיר שהחל לעבוד אצל מעסיק חדש, מפריש לראשונה לקרן פנסיה, ולא בחר אחת מקרנות הפנסיה הרגילות, יצורף ע"י מעסיקו לאחת מקרנות הפנסיה "ברירת מחדל".

חשוב לנו להזכיר שיש פרמטרים נוספים שצריך לשקול כאשר בוחרים קרן פנסיה מלבד דמי הניהול.

התשואות שקרן הפנסיה מרוויחה עבור העמיתים שלה, האיתנות הפיננסית של קרן הפנסיה, הגירעון האקטוארי שנובע מהליך "חיתום" לא נכון של העמיתים, וכמובן איכות השירות שאתם מקבלים כאשר אתם פונים לקרן הפנסיה.

מהי תקופת אכשרה בקרן הפנסיה?

קרן הפנסיה מבטחת אתכם במקרה של אובדן כושר-עבודה או מוות.

במקרה של מוות תשלם לשאירים שלכם קצבה חודשית, ובמקרה ואתם לא תוכלו לעבוד, תשלם לכם קרן הפנסיה, קצבת נכות.

מאחר ורוב המצטרפים לקרן הפנסיה לא עוברים הליך של חיתום רפואי, כפופים כל המצטרפים החדשים לקרן הפנסיה בתקופת אכשרה של 5 שנים.

בתקופת האכשרה, אם חלילה תיפגע היכולת של העמית החדש לעבוד או חלילה הוא ימות, תבדוק קרן הפנסיה אם מדובר באירוע שנבע ממצב רפואי, שקדם לתאריך הצטרפותו לקרן הפנסיה.

אם אכן מדובר באירוע שנבע ממצב רפואי הקודם להצטרפותו לקרן הפנסיה, יאבד העמית את זכאותו לקבלת קצבה מקרן הפנסיה.

שימו לב: אם מסיבה מסוימת נפסקות ההפקדות השוטפות לקרן הפנסיה לתקופה הארוכה מ- 5  חודשים, יאבד העמית את הוותק בתקופת האכשרה, ויצטרך להתחיל תקופת אכשרה של 5 שנים, מחדש.

מה עדיף ביטוח מנהלים או קרן פנסיה, ומה ההבדלים ביניהם?

ביטוח מנהלים הוא מוצר עם מקדם קצבה מובטח, בו חברת הביטוח מתחייבת כלפי המבוטחים כי ביום שיפרשו לגמלאות, תחלק חברת הביטוח את הכסף שנצבר בחשבון של המבוטחים ב-"מקדם הקצבה", וזו תהיה הקצבה של המבוטחים עד סוף חייהם.

עבור התחייבות זו, משלמים המבוטחים לחברת הביטוח דמי ניהול יחסית גבוהים ביחס לקרן פנסיה.

קרן פנסיה היא מוצר ללא מקדם קצבה.

שימו לב: משנת 2013 לא ניתן להצטרף לביטוח מנהלים עם מקדם קצבה מובטח, אלא אם כן המבוטח מעל גיל 60.

קרן הפנסיה תערוך חשבון אקטוארי לעמיתים כאשר הם יגיעו לגיל פרישה.

החישוב של קצבת הפנסיה שלכם יכלול את תוחלת החיים החזויה, המאזן האקטוארי הנוכחי והחזוי של הקרן, תחזית התשואה של קרן הפנסיה בעתיד, ובהתאם לזכויות ולחסכונות שצברתם בקרן הפנסיה.

היתרון המשמעותי של קרן הפנסיה, הוא בדמי הניהול הנמוכים יחסית לביטוח המנהלים.

איך תחושב הקצבה שלי כשאפרוש לפנסיה?

קרן פנסיה היא מוצר בו רק כאשר תפרשו לגמלאות, תדעו בברור מה תהיה קצבת הפנסיה שלכם.

גובה הפנסיה תלוי בכסף שחסכתם, במספר השנים שעבדתם, בתחזית האקטוארית של קרן הפנסיה לתוחלת החיים שלכם, לתשואה שהקרן תשיג בעתיד על הכסף שחסכתם ומאזן האקטוארי הנוכחי והחזוי של קרן הפנסיה.

קרן פנסיה היא מוצר הכולל מנגנון של "ערבות הדדית", בו כל החוסכים ערבים זה לזה.

במקרה והקרן תגיע לגרעון אקטוארי בעקבות תשלומי פנסיה גבוהים של עמיתים ביחס לנכסים הנמצאים בקרן הפנסיה, תופחת הפנסיה החזויה לכל העמיתים (באחוז קבוע לכולם).

מה ההבדל בין דמי ניהול מהצבירה לדמי ניהול מההפקדה?

דמי ניהול מהצבירה מחושבים על בסיס שנתי, כאחוז מהשווי שנצבר בקרן הפנסיה שלכם, ויורדים כל חודש מחשבונכם (עד 0.5% בשנה).

דמי ניהול מההפקדה יורדים פעם אחת מהכסף שמופקד לקרן הפנסיה מדי חודש (עד 6%).

שימו לב שדמי הניהול מהצבירה יורדים כל שנה, ואילו דמי הניהול מההפקדה יורדים רק פעם אחת, במעמד ההפקדה.

איך לשמור על כיסוי ביטוחי בקרן הפנסיה בזמן אבטלה?

הכיסוי הביטוחי של אובדן כושר עבודה והכיסוי של ביטוח שארים תלויים בהמשך הפקדות סדירות על שם העמית לקרן הפנסיה.

אם נפסקת ההפקדה החודשית מכל סיבה שהיא (כמו הפסקת עבודה), הכיסוי הביטוחי שלכם יכול להיפגע, ובעיקר בתקופת האכשרה שצברתם שתאפשר לכם לקבל פיצוי, במקרה של מחלה קיימת שתמנע ממכם לעבוד בעתיד.

נרחיב: לכל מי שהצטרף לקרן פנסיה, יש תקופת אכשרה של 5 שנים, בהן הוא לא יכול לתבוע לקבל קצבה מקרן הפנסיה, בעקבות נכות ממחלה קיימת.

כאשר אתם עוברים קרן פנסיה (וממשיכים להפקיד), תקופת האכשרה או הוותק שצברתם, ממשיכים אתכם ואתם מכוסים מפני מחלות קיימות.

אולם אם הפסקתם להפקיד לקרן הפנסיה, אתם מכוסים בכיסוי ביטוחי, רק לחמישה חודשים!

אם עברו 5 חודשים ולא הפקדתם כסף לקרן הפנסיה (כשכירים או עצמאים), תאלצו למלא הצהרת בריאות חדשה, לצבור תקופת אכשרה חדשה, ולא תהיו מכוסים לגבי מחלה קיימת בחמש השנים הקרובות.

♥ שימו לב: תקופת ההפסקה של ההפקדות מחושבת מרגע הפסקת ההפקדה האחרונה ועד להפקדה החדשה, גם אם היא בוצעה על 3 חודשים רטרו-אקטיבית!

לפני תום תקופת החמישה חודשים, עליכם לפנות עצמאית לקרן הפנסיה ולבקש לרכוש ביטוח "ריסק", באופן עצמאי כדי להמשיך ולשמור על הכיסוי הביטוחי שלכם ועל הזכויות שצברתם, כדי שלא תצטרכו לעבור תקופת אכשרה חדשה לפני שתהיו מכוסים בביטוח אובדן כושר עבודה, וביטוח שאירים במצב של מחלה קיימת.

ישנה אפשרות לשלם את ביטוח הריסק, מתוך הנכסים הצבורים בקרן הפנסיה.

♥ שימו לב: הפקדה עצמאית לפנסיה בסכום נמוך משהפקדתם בעבר, תקטין את השכר המבוטח שלכם, בעוד שרכישת ביטוח "ריסק", תשמור על המצב הקיים.

הסדר הריסק מבטח אתכם ביחס לרגע חתימת הסכם הריסק (בו אתם מובטלים).

מובטל נחשב לא כשיר לעבוד, רק אם הוא מרותק למיטתו, ולא יכול לעבוד בעבודה מכל סוג.

כדאי שתדעו שגם במצב בו אתם ממשיכים בהפקדות השוטפות, ביטוח אובדן כושר-העבודה שלכם בקרן הפנסיה, הוא מפני מצב בו אתם אינכם יכולים לעוד בעבודה מכל סוג, ולא מפני מצב בו אתם אינכם יכולים לעבוד במקצוע שלכם.

אם ברצונכם לרכוש ביטוח אובדן כושר עבודה במקצוע שלכם, אתם מוזמנים לפנות לסוכן הביטוח או הסוכן הפנסיוני שלכם, ולרכוש לכך ביטוח באופן פרטי, או פשוט להשאיר אצלנו פרטים, וסוכן ביטוח / משווק פנסיוני בעל רישיון ואובייקטיבי לחלוטין, יחזור אליכם עם הצעה מותאמת עבורכם כדי שתוכלו לקבל את הייעוץ המקצועי שאתם רוצים.

בכל מקרה תמיד מומלץ לקבל ייעוץ מסוכן או משווק פנסיוני אובייקטיבי בעל רישיון, ניסיון וידע רב שנים, כדי שישמע את כל הצרכים שלכם וייתן לכם חוות דעת מקצועית, שתמקסם ותגן על הזכויות הפנסיוניות שלכם ותבטיח לכם שהחלטתכם היא הנכונה ותוכלו להפיק את המרב מהחסכונות שלכם.

 

להפקדה לפנסיה ולקבלת ייעוץ חינם, השאירו פרטים ומשווק פנסיוני יחזור אליכם:

למעלה!