אלטשולר שחם פנסיה כללית מסלול לבני 60 ומעלה - אלטשולר שחם גמל ופנסיה בע"מ

תשואות אלטשולר שחם פנסיה כללית מסלול לבני 60 ומעלה - אלטשולר שחם גמל ופנסיה בע"מ:

  • תשואה בחודש אוקטובר: -0.97%
  • תשואה מתחילת השנה: 3.46%
  • תשואה מצטברת 12 חודשים אחרונים: 3.23%
  • תשואה מצטברת 36 חודשים אחרונים: 4.13%
  • תשואה מצטברת 60 חודשים אחרונים: 17.06%

השוואת תשואות בין "אלטשולר שחם פנסיה כללית מסלול לבני 60 ומעלה - אלטשולר שחם גמל ופנסיה בע"מ" למובילות בקבוצה:

דירוג שם תשואה מצטברת
שארפ 5 שנים
שנה 3 שנים 5 שנים
1 אינפיניטי כללית מחקה מדד S&P 500 - אינפיניטי השתלמות, גמל ופנסיה בע"מ 23.87%     0.00 לקבלת הצעה ממשווק אובייקטיבי
2 הפניקס פנסיה משלימה- שריעה - הפניקס פנסיה וגמל בע"מ 21.83%     0.00 לקבלת הצעה ממשווק אובייקטיבי
3 אינפיניטי מקיפה פאסיבי - מדדי מניות - אינפיניטי השתלמות, גמל ופנסיה בע"מ 19.30%     0.00 לקבלת הצעה ממשווק אובייקטיבי
4 מור פנסיה מקיפה - מסלול לבני 60 ומעלה - מור גמל ופנסיה בע"מ 8.71%     0.00 לקבלת הצעה ממשווק אובייקטיבי
5 מור פנסיה מקיפה - מסלול בסיסי למקבלי קצבה - מור גמל ופנסיה בע"מ 7.43%     0.00 לקבלת הצעה ממשווק אובייקטיבי
6 מסלול למקבלי קצבה - אינפיניטי השתלמות, גמל ופנסיה בע"מ 6.71%     0.00 לקבלת הצעה ממשווק אובייקטיבי
7 מור פנסיה מקיפה - מסלול שיקלי טווח קצר - מור גמל ופנסיה בע"מ 5.30%     0.00 לקבלת הצעה ממשווק אובייקטיבי
8 אינפיניטי כללית מסלול לבני 50 ומטה - אינפיניטי השתלמות, גמל ופנסיה בע"מ 4.42%     0.00 לקבלת הצעה ממשווק אובייקטיבי
9 אינפיניטי כללית מסלול לבני 50 עד 60 - אינפיניטי השתלמות, גמל ופנסיה בע"מ 3.91%     0.00 לקבלת הצעה ממשווק אובייקטיבי
10 מור פנסיה כללית - שיקלי טווח קצר - מור גמל ופנסיה בע"מ 3.71%     0.00 לקבלת הצעה ממשווק אובייקטיבי
11 הראל פנסיה - גילאי 60 ומעלה - הראל פנסיה וגמל בע"מ 3.46% 15.41% 24.47% 0.55 לקבלת הצעה ממשווק אובייקטיבי
12 אלטשולר שחם פנסיה כללית מסלול לבני 60 ומעלה - אלטשולר שחם גמל ופנסיה בע"מ 3.23% 4.13% 17.06% 0.15 לקבלת הצעה ממשווק אובייקטיבי
13 אינפיניטי כללית מסלול לבני 60 ומעלה - אינפיניטי השתלמות, גמל ופנסיה בע"מ 2.90%     0.00 לקבלת הצעה ממשווק אובייקטיבי
14 מיטב כללית לבני 60 ומעלה - מיטב גמל ופנסיה בע"מ 2.26% 8.27% 14.92% 0.15 לקבלת הצעה ממשווק אובייקטיבי
15 מגדל מקפת משלימה לבני 60 ומעלה - מגדל מקפת קרנות פנסיה וקופות גמל בע"מ 1.57% 6.70% 14.58% 0.09 לקבלת הצעה ממשווק אובייקטיבי
16 מור פנסיה כללית - מסלול אג"ח - מור גמל ופנסיה בע"מ 0.69%     0.00 לקבלת הצעה ממשווק אובייקטיבי
17 כלל פנסיה משלימה לבני 60 ומעלה - כלל פנסיה וגמל בע"מ 0.12% 7.13% 14.35% 0.06 לקבלת הצעה ממשווק אובייקטיבי
18 הפניקס פנסיה משלימה - מסלול לבני 60 ומעלה - הפניקס פנסיה וגמל בע"מ -0.19% 5.47% 13.70% 0.01 לקבלת הצעה ממשווק אובייקטיבי
19 מור פנסיה כללית - אג"ח עד 25% מניות - מור גמל ופנסיה בע"מ       0.00 לקבלת הצעה ממשווק אובייקטיבי
20 מור פנסיה כללית - מדדי מניות חו"ל - מור גמל ופנסיה בע"מ       0.00 לקבלת הצעה ממשווק אובייקטיבי
21 מור פנסיה כללית - מסלול בסיסי למקבלי קצבה - מור גמל ופנסיה בע"מ       0.00 לקבלת הצעה ממשווק אובייקטיבי
22 אינפיניטי כללית פאסיבי - מדדי מניות - אינפיניטי השתלמות, גמל ופנסיה בע"מ       0.00 לקבלת הצעה ממשווק אובייקטיבי
23 אינפיניטי כללית הלכה - אינפיניטי השתלמות, גמל ופנסיה בע"מ       0.00 לקבלת הצעה ממשווק אובייקטיבי
24 הראל פנסיה כללית משולב סחיר - הראל פנסיה וגמל בע"מ       0.00 לקבלת הצעה ממשווק אובייקטיבי
25 הראל פנסיה כללית קיימות - הראל פנסיה וגמל בע"מ       0.00 לקבלת הצעה ממשווק אובייקטיבי
26 הראל פנסיה- משולב סחיר - הראל פנסיה וגמל בע"מ       0.00 לקבלת הצעה ממשווק אובייקטיבי
27 הראל פנסיה- קיימות - הראל פנסיה וגמל בע"מ       0.00 לקבלת הצעה ממשווק אובייקטיבי
28 כלל פנסיה משלימה משולב סחיר - כלל פנסיה וגמל בע"מ       0.00 לקבלת הצעה ממשווק אובייקטיבי
29 כלל פנסיה משולב סחיר - כלל פנסיה וגמל בע"מ       0.00 לקבלת הצעה ממשווק אובייקטיבי
30 מגדל מקפת אישית משולב סחיר - מגדל מקפת קרנות פנסיה וקופות גמל בע"מ       0.00 לקבלת הצעה ממשווק אובייקטיבי
31 מגדל מקפת משלימה משולב סחיר - מגדל מקפת קרנות פנסיה וקופות גמל בע"מ       0.00 לקבלת הצעה ממשווק אובייקטיבי
32 מיטב פנסיה מקיפה משולב סחיר - מיטב גמל ופנסיה בע"מ       0.00 לקבלת הצעה ממשווק אובייקטיבי
33 מיטב פנסיה מקיפה קיימות - מיטב גמל ופנסיה בע"מ       0.00 לקבלת הצעה ממשווק אובייקטיבי
34 מיטב פנסיה כללית משולב סחיר - מיטב גמל ופנסיה בע"מ       0.00 לקבלת הצעה ממשווק אובייקטיבי
35 מיטב פנסיה כללית קיימות - מיטב גמל ופנסיה בע"מ       0.00 לקבלת הצעה ממשווק אובייקטיבי
36 מנורה מבטחים פנסיה משולב סחיר - מנורה מבטחים פנסיה וגמל בע"מ       0.00 לקבלת הצעה ממשווק אובייקטיבי
37 הפניקס פנסיה מקיפה מסלול משולב סחיר - הפניקס פנסיה וגמל בע"מ       0.00 לקבלת הצעה ממשווק אובייקטיבי
38 הפניקס פנסיה משלימה מסלול משולב סחיר - הפניקס פנסיה וגמל בע"מ       0.00 לקבלת הצעה ממשווק אובייקטיבי
39 אלטשולר שחם פנסיה מקיפה מסלול משולב סחיר - אלטשולר שחם גמל ופנסיה בע"מ       0.00 לקבלת הצעה ממשווק אובייקטיבי
40 אלטשולר שחם פנסיה כללית מסלול משולב סחיר - אלטשולר שחם גמל ופנסיה בע"מ       0.00 לקבלת הצעה ממשווק אובייקטיבי
41 מנורה מבטחים משלימה משולב סחיר - מנורה מבטחים פנסיה וגמל בע"מ       0.00 לקבלת הצעה ממשווק אובייקטיבי
42 מור פנסיה כללית משולב סחיר - מור גמל ופנסיה בע"מ       0.00 לקבלת הצעה ממשווק אובייקטיבי
43 מור פנסיה מקיפה משולב סחיר - מור גמל ופנסיה בע"מ       0.00 לקבלת הצעה ממשווק אובייקטיבי
44 מנורה מבטחים פנסיה קיימות - מנורה מבטחים פנסיה וגמל בע"מ       0.00 לקבלת הצעה ממשווק אובייקטיבי
45 מנורה מבטחים משלימה קיימות - מנורה מבטחים פנסיה וגמל בע"מ       0.00 לקבלת הצעה ממשווק אובייקטיבי
46 מנורה מבטחים משלימה מניות - מנורה מבטחים פנסיה וגמל בע"מ       0.00 לקבלת הצעה ממשווק אובייקטיבי
תשואה ממוצעת לקבוצה 6.62% 7.85% 16.51% 0.17

גרף תשואה חודשית בשנה אחרונה:

אין נתונים.

מידע כללי:

  • מספר חברה מנהלת:
  • מספר רישוי של המסלול במשרד האוצר: 9763

אתר רשות שוק ההון של משרד האוצר, מדרג את את כל החברות המנהלות כספי השתלמות, גמל, פוליסות חיסכון וקרנות פנסיה, במדד איכות השירות המפורסם כל שנה.

מבולבלים מהמספרים?

השאירו פרטים וקבלו מידע נוסף ללא התחייבות ממשווק פנסיוני אובייקטיבי
למעלה!