הראל גמל להשקעה כספי (שקלי)

 • סוג חיסכון: קופת גמל להשקעה
 • סוג קופה (קבוצה): קופת גמל להשקעה - מסלול כספי שקלי
 • אפיק השקעות מרכזי: נכסי המסלול יהיו חשופים לנכסים לפיקדונות שקליים, מלוות ממשלתיות נקובות בש"ח (אג"ח ומק"מ), הלוואות שקליות ואג"ח שקליות (סחירות ושאינן סחירות) כולל אג"ח חברות, בשיעור שלא יפחת מ-75% ולא יעלה על 120% מנכסי המסלול.
 • פרופיל סיכון: נמוך
 • חברה מנהלת: הראל פנסיה וגמל בע"מ

תשואות הראל גמל להשקעה כספי (שקלי):

 • תשואה בחודש מאי: 0.32%
 • תשואה מתחילת השנה: 1.67%
 • תשואה מצטברת 12 חודשים אחרונים: 4.48%
 • תשואה מצטברת 36 חודשים אחרונים: 5.51%
 • דמי הניהול הממוצעים ששילמו העמיתים בקופה בשנת 2023: 0.55%

השוואת תשואות בין "הראל גמל להשקעה כספי (שקלי)" למובילות בקבוצה:

גרף תשואה חודשית בשנה אחרונה:

אין נתונים.

מידע כללי:

 • מספר קופה: 13254
 • אוכלוסיית הקופה: כלל האוכלוסיה
 • תאריך הקמה: 31/08/2020

היקף נכסים וחשיפות:

 • גודל הקופה: 37 (במיליוני ש"ח)
 • סך חשיפה למניות מתוך כלל נכסי הקופה: 0.00%
 • סך חשיפה לנכסים המושקעים בחו"ל מתוך כלל נכסי הקופה: 0.00%
 • נכסים לא סחירים: 0.92%
 • נכסים בארץ: 100.00%

פירוט הרכב הנכסים:

 • אגרות חוב שהונפקו ע"י ממשלת ישראל: 91.70%
 • מזומנים ושווי מזומנים: 7.38%
 • נכסים אחרים: 0.92%

אתר רשות שוק ההון של משרד האוצר, מדרג את את כל החברות המנהלות כספי השתלמות, גמל, פוליסות חיסכון וקרנות פנסיה, במדד איכות השירות המפורסם כל שנה.

מבולבלים מהמספרים?

השאירו פרטים וקבלו מידע נוסף ללא התחייבות ממשווק פנסיוני אובייקטיבי
למעלה!