אלטשולר שחם – השוואת קופות גמל קרנות השתלמות, פוליסות חיסכון וקופות גמל להשקעה

אלטשולר שחם, הוא אחד מבתי ההשקעות הצומחים ביותר בישראל.
בית ההשקעות הוקם ע”י גלעד אלטשולר וקלמן שחם בתחילת שנות ה-90.
לאחר שרכש את קופות הגמל של פסגות, וזכה במכרז להקמת קרן פנסיה “ברירת-מחדל”,  ניהל בית ההשקעות בשיאו נכסים בהיקף של מעל 240 מיליארד ₪ במגוון רחב של אפיקים:
קופות גמל, קרנות השתלמות, קופות גמל להשקעה, פוליסות חיסכון (בתפעול של הכשרה חברה לביטוח), תוכנית “חסכון לכל ילד”, קרנות פנסיה, קרנות נאמנות, וניהול תיקי השקעות.

לנוחיותכם: ריכזנו עבורכם את כל קופת הגמל, קרן ההשתלמות, קופת גמל להשקעה, פוליסת חיסכון ותוכנית חיסכון לכל ילד של בית ההשקעות אלטשולר שחם, כדי שתוכלו בקלות להשוות ולראות אם אלטשולר שחם, הוא המקום שבו אתם רוצים השקיע את כספי קופת הגמל או קרן ההשתלמות שלכם.

בלחיצת כפתור אחת על שם קופת הגמל או קרן ההשתלמות של אלטשולר שחם המופיעים בטבלה המצורפת, תוכלו להגיע ישירות לדף השוואה של קופת הגמל או קרן ההשתלמות ולראות כמה היא הרוויחה, מה דמי הניהול שהיא גובה, מה פרופיל הסיכון של קרן ההשתלמות או קופת הגמל שבחרתם ועוד.

היכנסו לקישורים המופיעים בטבלה ובדקו כמה הרוויחה קרן ההשתלמות , פוליסת החיסכון או קופת הגמל להשקעה, של אלטשולר-שחם.

קרנות השתלמות אלטשולר שחם

שם קרן השתלמות

מספר קרן השתלמות

פרופיל סיכון

אפיק השקעות מרכזי

אלטשולר שחם השתלמות כללי 1093 בינוני קרן השתלמות המפזרת את עיקר השקעותיה בין מניות, אג”ח קונצרני ואג”ח ממשלתי לפי שיקול דעת מנהלי הקרן.
אלטשולר שחם השתלמות כללי ב’ 1290 גבוה קרן השתלמות המפזרת את עיקר השקעותיה בין מניות, אג”ח קונצרני ואג”ח ממשלתי לפי שיקול דעת מנהלי הקרן, כאשר בחשיפה למניות יחסית גבוהה לקרנות אחרות בקבוצת ה-“כללי”.
אלטשולר שחם השתלמות אג”ח ללא מניות 1378 נמוך קרן השתלמות המשקיעה בעיקר באגרות חוב (אג”ח), ללא חשיפה למניות או מדדי מניות.
אלטשולר שחם השתלמות אג”ח עד 15% במניות 558 בינוני קרן השתלמות המשקיעה בעיקר באגרות חוב (אג”ח), החשיפה למניות או מדדי מניות לא תעלה על 15% מסך נכסי קרן ההשתלמות
אלטשולר שחם השתלמות  מניות 1377 גבוה קרן השתלמות המשקיעה בעיקר במניות בארץ ובחו”ל.
אלטשולר שחם השתלמות אג”ח ממשלות 1399 נמוך קרן השתלמות המשקיעה בעיקר באג”ח ממשלתי.
אלטשולר שחם השתלמות כספי 1398 נמוך קרן השתלמות המשקיעה בעיקר בפקדונות בבנקים אג”ח ממשלתי קצר או מק”מ שהנפיק בנק ישראל בטווח פדיון קצר מאד של עד 3 חודשים.

קופות גמל אלטשולר שחם

שם קופת הגמל

מספר קופת הגמל

פרופיל סיכון

אפיק השקעות מרכזי

אלטשולר שחם גמל לבני 50 ומטה 9950 בינוני קופת גמל המפזרת השקעותיה בין מניות, אג”ח קונצרני ואג”ח ממשלתי לפי שיקול דעת מנהלי קופת הגמל, וברמת סיכון גבוהה יחסית לשני המסלולים האחרים המותאמים לגיל החוסך.
אלטשולר שחם גמל לבני 50 עד 60 9951 בינוני קופת גמל המפזרת השקעותיה בין מניות, אג”ח קונצרני ואג”ח ממשלתי לפי שיקול דעת מנהלי קופת הגמל, וברמת סיכון בינונית יחסית לשני המסלולים האחרים המותאמים לגיל החוסך
אלטשולר שחם גמל לבני 60 ומעלה 9952 בינוני קופת גמל המפזרת השקעותיה בין מניות, אג”ח קונצרני ואג”ח ממשלתי לפי שיקול דעת מנהלי קופת הגמל, וברמת סיכון נמוכה יחסית לשני המסלולים האחרים המותאמים לגיל החוסך.
אלטשולר שחם גמל אג”ח ללא מניות 1376 נמוך קופת גמל המשקיעה בעיקר באגרות חוב (אג”ח), ללא חשיפה למניות או מדדי מניות.
אלטשולר שחם גמל אג”ח עד 15% במניות 472 בינוני קופת גמל המשקיעה בעיקר באגרות חוב (אג”ח), החשיפה למניות או מדדי מניות לא תעלה על 15% מסך נכסי קופת הגמל.
אלטשולר שחם גמל מניות 1375 גבוה קופת גמל המשקיעה בעיקר במניות בארץ ובחו”ל.
אלטשולר שחם גמל אג”ח ממשלות 1395 נמוך קופת גמל המשקיעה בעיקר באג”ח ממשלתי.
אלטשולר שחם גמל כספי 1394 נמוך קופת גמל המשקיעה בעיקר בפקדונות בבנקים אג”ח ממשלתי קצר או מק”מ שהנפיק בנק ישראל בטווח פדיון קצר מאד של עד 3 חודשים.

פוליסות חיסכון בניהול אלטשולר שחם

שם פוליסת חיסכון מספר קופת הגמל פרופיל סיכון אפיק השקעות מרכזי
הכשרה-בסט אינווסט-אלטשולר שחם-כללי 143 בינוני פוליסת החיסכון תפזר את עיקר השקעותיה בין מניות, אג”ח קונצרני ואג”ח ממשלתי לפי שיקול דעת מנהלי פוליסת החיסכון. 
הכשרה-בסט אינווסט-אלטשולר שחם-מניות 142 גבוה פוליסת החיסכון תשקיע את נכסיה בעיקר מניות בארץ ובחו”ל.
לפחות 50% מנכסי פוליסת החיסכון יושקעו במניות.
הכשרה-בסט אינווסט-אלטשולר שחם-אג”ח ממשלתיות      141 נמוך פוליסת חיסכון המשקיעה בעיקר באגרות חוב (אג”ח) ממשלתיות. עיקר נכסי פוליסת החיסכון יושקעו באג”ח ממשלתי או מק”מ.

קופות גמל להשקעה אלטשולר שחם

שם קופת הגמל

מספר קופת הגמל

פרופיל סיכון

אפיק השקעות מרכזי

אלטשולר שחם חיסכון פלוס כללי 7798 בינוני קופת גמל להשקעה המפזרת את עיקר השקעותיה בין מניות, אג”ח קונצרני ואג”ח ממשלתי לפי שיקול דעת מנהלי הקופה.
אלטשולר שחם חיסכון פלוס אג”ח ללא מניות 7801 נמוך קופת גמל להשקעה המשקיעה בעיקר באגרות חוב (אג”ח), ללא חשיפה למניות או מדדי מניות.
אלטשולר שחם חיסכון פלוס אג”ח עד 15% במניות 7800 נמוך קופת גמל להשקעה המשקיעה בעיקר באגרות חוב (אג”ח), החשיפה למניות או מדדי מניות לא תעלה על 15% מסך נכסי קופת הגמל.
אלטשולר שחם חיסכון פלוס מניות 7799 גבוה קופת גמל להשקעה המשקיעה בעיקר במניות בארץ ובחו”ל.
אלטשולר שחם חיסכון פלוס כספי 7802 נמוך קופת גמל להשקעה המשקיעה בעיקר בפקדונות בבנקים אג”ח ממשלתי קצר או מק”מ שהנפיק בנק ישראל בטווח פדיון קצר מאד של עד 3 חודשים.

קופות גמל להשקעה אלטשולר שחם- תוכנית “חסכון לכל ילד”

שם קופת הגמל

מספר קופת הגמל

פרופיל סיכון

אפיק השקעות מרכזי

אלטשולר שחם חיסכון לילד – חוסכים המעדיפים סיכון מוגבר 11327 גבוה קופת הגמל תפזר השקעותיה בין מניות, אג”ח קונצרני ואג”ח ממשלתי לפי שיקול דעת מנהלי קופת הגמל, וברמת סיכון גבוהה יחסית לשני המסלולים האחרים.
אלטשולר שחם חיסכון לילד – חוסכים המעדיפים סיכון בינוני 11326 בינוני קופת הגמל תפזר השקעותיה בין מניות, אג”ח קונצרני ואג”ח ממשלתי לפי שיקול דעת מנהלי קופת הגמל, וברמת סיכון בינונית יחסית לשני המסלולים האחרים.
אלטשולר שחם חיסכון לילד – חוסכים המעדיפים סיכון מועט 11325 נמוך קופת הגמל תפזר השקעותיה בין מניות, אג”ח קונצרני ואג”ח ממשלתי לפי שיקול דעת מנהלי קופת הגמל, וברמת סיכון נמוכה יחסית לשני המסלולים האחרים.

קופה מרכזית לפיצויים אלטשולר שחם (למעסיקים)

שם קופה מרכזית לפיצויים

מספר קופת הגמל

פרופיל סיכון

אפיק השקעות מרכזי

אלטשולר שחם פיצויים כללי 1094 בינוני הקופה המרכזית לפיצויים תפזר את עיקר השקעותיה בין מניות, אג”ח קונצרני ואג”ח ממשלתי לפי שיקול דעת מנהלי הקופה.
אלטשולר שחם פיצויים אג”ח ללא מניות 1417 נמוך אגרות חוב (אג”ח), ללא חשיפה למניות או מדדי מניות.
אלטשולר שחם פיצויים אג”ח עד 15% במניות 588 נמוך אגרות חוב (אג”ח), החשיפה למניות או מדדי מניות לא תעלה על 15% מסך נכסי הקופה.
אלטשולר שחם פיצויים כספי 2008 נמוך פקדונות בבנקים אג”ח ממשלתי קצר או מק”מ שהנפיק בנק ישראל בטווח פדיון קצר מאד של עד 3 חודשים.

כל הנתונים באתר מיי גמל נט מוצגים בהשוואה לקרנות השתלמות וקופות גמל של המתחרים המובילים בשוק, המנוהלות באותו פרופיל סיכון, ובאותו אפיק השקעות מרכזי.

למידע נוסף על בית ההשקעות אלטשולר-שחם:

בית ההשקעות אלטושלר-שחם, הוקם בשנת 1990 ע”י שני המייסדים: גלעד אלטשולר וקלמן שחם.
בהתחלה הם ניהלו תיקי השקעות, ובשנת 1994 החלו לנהל קרנות נאמנות.
בהמשך פתח בית ההשקעות פעילות של ניהול קרנות השתלמות, ניהול קופות גמל, ניהול פוליסות חיסכון (בתפעול של חברת הביטוח “הכשרה”), ניהול קופות גמל להשקעה, וניהול קרנות פנסיה.

כיום משמש גלעד אלטושלר מנכ”ל משותף של בית ההשקעות, יחד עם רן שחם (בנו של קלמן שחם), אשר שימש בתפקידים שונים בחברה (בעיקר במחלקת המחקר), במשך מעל ל- 20 שנה.
כיום מנהל בחת ההשקעות נכסים בשווי העולה על 150 מיליארד ש”ח.
בשיא הצלחתו ניהל בית ההשקעות אלטשולר שחם כ- 216 מיליארד ש”ח.
סמנכ”ל ההשקעות של החברה הוא דני ירדני, בעל תואר ראשון ושני במנהל עסקים מהמכללה למנהל, אשר החל לעבוד בחברה בשנת 2001.

בית ההשקעות אלטשולר שחם הונפק לציבור ביולי 2019, והמניה שלו נסחרת בבורסה לניירות ערך בתל אביב.

משרדי בית ההשקעות אלטשולר שחם ממוקמים ברחוב הברזל 19א’ רמת החייל, תל אביב.

בנובמבר 2018, זכה בית ההשקעות אלטשולר שחם במכרז להקמת קרן פנסיה ברירת מחדל בדמי ניהול מופחתים.

באוקטובר 2021, השלים בית ההשקעות אלטשולר-שחם את רכישת פעילות ניהול נכסי הגמל וההשתלמות שניהל בית ההשקעות פסגות, ומיזג אותם לקופות והקרנות שבניהול בית ההשקעות אלטשולר-שחם.

החל משנת 2015, מפרסם משרד האוצר את מדד איכות השירות של קופות הגמל וקרנות ההשתלמות.
משרד האוצר עורך סקר מקיף הכולל את לקוחות כל החברות בישראל, המנהלות קופות גמל וקרנות השתלמות.
המדד מפורסם פעם בשנה, וכולל שלוש תחומים עיקריים:
סקר שביעות רצון ומידת המלצה (70% מהמשקל), מספר התלונות המוצדקות שהגיעו למפקח על הביטוח והחיסכון נגד החברה (20% מהמשקל), וזמן ההמתנה במענה הקולי (10% מהמשקל).
שלושת התחומים הללו משוקללים לציון אחד הקובע את דירוג החברה במדד איכות השירות.

משרד האוצר מחלק איכות השירות של כל חברות הגמל וההשתלמות לשלוש קבוצות:
שליש עליון (ירוק), שליש אמצעי (צהוב) ושליש תחתון (אדום), ומפרסם גם את ההתקדמות (או התדרדרות) שעברה החברה במהלך השנה האחרונה.

בשנת 2018, דורגה אלטשולר שחם בחלק האמצעי של מדד איכות השירות של קופות הגמל וקרנות ההשתלמות, וקיבלה את הציון המשוקלל 76.


להפקדת כספים ולמעבר לבית ההשקעות אלטשולר-שחם, השאירו פרטים ומשווק פנסיוני בעל רשיון יחזור אליכם עם הצעה אטרקטיבית וייעוץ מקצועי, פשוט ומובן, ללא התחייבות וללא עלות.

  פוליסת חיסכוןקרן השתלמותקופת גמל להשקעהקופת גמל רגילה
  מיי גמל נט הוא אתר אינטרנט להשוואת תשואות קרנות ההשתלמות, השוואת תשואות גמל להשקעה, השוואת תשואות קופות גמל, השוואת תשואות פוליסות חיסכון, והשוואת תשואות תוכנית “חסכון לכל ילד”.
  גם אם אין לכם מומחיות פיננסית, היכנסו למיי גמל נט ותוכלו בקלות לראות מה עשה הכסף שלכם. בכל זמן, בכל מקום, במחשב, בסלולר, בטאבלט או במייל.

  הצטרפו ל– “אזור האישישל מיי גמל נט, ותוכלו לקבל התראה ישירות למייל כאשר יעודכנו התשואות החודשיות של קופת הגמל, קרן ההשתלמות, קופת גמל להשקעה, פוליסת חיסכון ותוכנית חיסכון לכל ילד שלכם.


  אהבתם את המאמר? הוא עזר לכם? שתפו אותו בפייסבוק, כדי שגם החברים שלכם יכירו אותו.
  יש לכם עוד שאלות? אתם חושבים שיש מה לשפר?
  שתפו אותנו בתגובה או במייל. בשביל זה יש את מיי גמל נט .


  למידע נוסף:

  השוואת קופות גמל וקרנות השתלמות של בית ההשקעות ילין-לפידות.

  חיסכון לילדים, איך ואיפה כדאי לחסוך לילדים שלנו.

  איך להגן על הכסף שלכם מפני הפסדים.


   

  הבהרה: המאמר נכתב על ידי מערכת אתר מיי גמל נט כשרות לגולשים. במידע עלולות ליפול טעויות ועשויים לחול בו שינויי חוק ושינויים אחרים. המידע והנתונים במאמר אינם מהווים המלצה לביצוע פעולה בקופות גמל, קרנות פנסיה, קרנות השתלמות או כל נייר ערך אחר, ואין לראות בהם תחליף לייעוץ השקעות או ייעוץ פנסיוני המתחשב בנתונים ובצרכים הייחודיים של כל אדם.

  כתיבת תגובה

  האימייל לא יוצג באתר. שדות החובה מסומנים *