אלטשולר שחם – השוואת קופות גמל וקרנות השתלמות

אלטשולר שחם, הוא אחד מבתי ההשקעות הצומחים ביותר בישראל.
בית ההשקעות הוקם ע"י גלעד אלטשולר וקלמן שחם בתחילת שנות ה-90.
בית ההשקעות מנהל כיום נכסים בהיקף של מעל 80 מיליארד ₪, בקופות גמל, קרנות השתלמות, קופות גמל להשקעה, תוכנית "חסכון לכל ילד", קרנות פנסיה, קרנות נאמנות, וניהול תיקי השקעות.

ריכזנו עבורכם את כל קופות הגמל, קרנות ההשתלמות, קופות גמל להשקעה, ותוכנית "חסכון לכל ילד" של בית ההשקעות אלטשולר שחם, כדי שתוכלו בקלות להשוות ולראות אם אלטשולר שחם הוא המקום שבו אתם רוצים השקיע את כספי קופת הגמל או קרן ההשתלמות שלכם.

בלחיצת כפתור אחת על שם קופת הגמל או קרן ההשתלמות של אלטשולר שחם המופיעים בטבלה המצורפת, תוכלו להגיע ישירות לדף השוואה של קופת הגמל או קרן ההשתלמות ולראות כמה היא הרוויחה, מה דמי הניהול שהיא גובה, מה פרופיל הסיכון של קרן ההשתלמות או קופת הגמל שבחרתם ועוד.

כל הנתונים באתר מיי גמל נט מוצגים בהשוואה לקרנות השתלמות וקופות גמל של המתחרים המובילים בשוק, המנוהלות באותו פרופיל סיכון, ובאותו אפיק השקעות מרכזי.

 

קרנות השתלמות אלטשולר שחם

שם קרן השתלמות

מספר קרן השתלמות

פרופיל סיכון

אפיק השקעות מרכזי

אלטשולר שחם השתלמות כללי 1093 בינוני קרן השתלמות המפזרת את עיקר השקעותיה בין מניות, אג"ח קונצרני ואג"ח ממשלתי לפי שיקול דעת מנהלי הקרן.
אלטשולר שחם השתלמות כללי ב' 1290 גבוה קרן השתלמות המפזרת את עיקר השקעותיה בין מניות, אג"ח קונצרני ואג"ח ממשלתי לפי שיקול דעת מנהלי הקרן, כאשר בחשיפה למניות יחסית גבוהה לקרנות אחרות בקבוצת ה-"כללי".
אלטשולר שחם השתלמות אג"ח ללא מניות 1378 נמוך אגרות חוב (אג"ח), ללא חשיפה למניות או מדדי מניות.
אלטשולר שחם השתלמות אג"ח עד 15% במניות 558 בינוני אגרות חוב (אג"ח), החשיפה למניות או מדדי מניות לא תעלה על 15% מסך נכסי קרן ההשתלמות
אלטשולר שחם השתלמות  מניות 1377 גבוה מניות בארץ ובחו"ל.
אלטשולר שחם השתלמות אג"ח ממשלות 1399 נמוך אג"ח ממשלתי.
אלטשולר שחם השתלמות כספי 1398 נמוך פקדונות בבנקים אג"ח ממשלתי קצר או מק"מ שהנפיק בנק ישראל בטווח פדיון קצר מאד של עד 3 חודשים.

קופות גמל אלטשולר שחם

שם קופת הגמל

מספר קופת הגמל

פרופיל סיכון

אפיק השקעות מרכזי

אלטשולר שחם גמל לבני 50 ומטה 9950 בינוני קופת גמל המפזרת השקעותיה בין מניות, אג"ח קונצרני ואג"ח ממשלתי לפי שיקול דעת מנהלי קופת הגמל, וברמת סיכון גבוהה יחסית לשני המסלולים האחרים המותאמים לגיל החוסך.
אלטשולר שחם גמל לבני 50 עד 60 9951 בינוני קופת גמל המפזרת השקעותיה בין מניות, אג"ח קונצרני ואג"ח ממשלתי לפי שיקול דעת מנהלי קופת הגמל, וברמת סיכון בינונית יחסית לשני המסלולים האחרים המותאמים לגיל החוסך
אלטשולר שחם גמל לבני 60 ומעלה 9952 בינוני קופת גמל המפזרת השקעותיה בין מניות, אג"ח קונצרני ואג"ח ממשלתי לפי שיקול דעת מנהלי קופת הגמל, וברמת סיכון נמוכה יחסית לשני המסלולים האחרים המותאמים לגיל החוסך.
אלטשולר שחם גמל אג"ח ללא מניות 1376 נמוך אגרות חוב (אג"ח), ללא חשיפה למניות או מדדי מניות.
אלטשולר שחם גמל אג"ח עד 15% במניות 472 בינוני אגרות חוב (אג"ח), החשיפה למניות או מדדי מניות לא תעלה על 15% מסך נכסי קופת הגמל.
אלטשולר שחם גמל מניות 1375 גבוה מניות בארץ ובחו"ל.
אלטשולר שחם גמל אג"ח ממשלות 1395 נמוך אג"ח ממשלתי.
אלטשולר שחם גמל כספי 1394 נמוך פקדונות בבנקים אג"ח ממשלתי קצר או מק"מ שהנפיק בנק ישראל בטווח פדיון קצר מאד של עד 3 חודשים.

קופות גמל להשקעה אלטשולר שחם

שם קופת הגמל

מספר קופת הגמל

פרופיל סיכון

אפיק השקעות מרכזי

אלטשולר שחם חיסכון פלוס כללי 7798 בינוני קופת גמל להשקעה המפזרת את עיקר השקעותיה בין מניות, אג"ח קונצרני ואג"ח ממשלתי לפי שיקול דעת מנהלי הקופה.
אלטשולר שחם חיסכון פלוס אג"ח ללא מניות 7801 נמוך אגרות חוב (אג"ח), ללא חשיפה למניות או מדדי מניות.
אלטשולר שחם חיסכון פלוס אג"ח עד 15% במניות 7800 נמוך אגרות חוב (אג"ח), החשיפה למניות או מדדי מניות לא תעלה על 15% מסך נכסי קופת הגמל.
אלטשולר שחם חיסכון פלוס מניות 7799 גבוה מניות בארץ ובחו"ל.
אלטשולר שחם חיסכון פלוס כספי 7802 נמוך פקדונות בבנקים אג"ח ממשלתי קצר או מק"מ שהנפיק בנק ישראל בטווח פדיון קצר מאד של עד 3 חודשים.

קופות גמל להשקעה אלטשולר שחם- תוכנית "חסכון לכל ילד"

שם קופת הגמל

מספר קופת הגמל

פרופיל סיכון

אפיק השקעות מרכזי

אלטשולר שחם חיסכון לילד – חוסכים המעדיפים סיכון מוגבר 11327 גבוה קופת הגמל תפזר השקעותיה בין מניות, אג"ח קונצרני ואג"ח ממשלתי לפי שיקול דעת מנהלי קופת הגמל, וברמת סיכון גבוהה יחסית לשני המסלולים האחרים.
אלטשולר שחם חיסכון לילד – חוסכים המעדיפים סיכון בינוני 11326 בינוני קופת הגמל תפזר השקעותיה בין מניות, אג"ח קונצרני ואג"ח ממשלתי לפי שיקול דעת מנהלי קופת הגמל, וברמת סיכון בינונית יחסית לשני המסלולים האחרים.
אלטשולר שחם חיסכון לילד – חוסכים המעדיפים סיכון מועט 11325 נמוך קופת הגמל תפזר השקעותיה בין מניות, אג"ח קונצרני ואג"ח ממשלתי לפי שיקול דעת מנהלי קופת הגמל, וברמת סיכון נמוכה יחסית לשני המסלולים האחרים.

קופה מרכזית לפיצויים אלטשולר שחם (למעסיקים)

שם קופה מרכזית לפיצויים

מספר קופת הגמל

פרופיל סיכון

אפיק השקעות מרכזי

אלטשולר שחם פיצויים כללי 1094 בינוני הקופה המרכזית לפיצויים תפזר את עיקר השקעותיה בין מניות, אג"ח קונצרני ואג"ח ממשלתי לפי שיקול דעת מנהלי הקופה.
אלטשולר שחם פיצויים אג"ח ללא מניות 1417 נמוך אגרות חוב (אג"ח), ללא חשיפה למניות או מדדי מניות.
אלטשולר שחם פיצויים אג"ח עד 15% במניות 588 נמוך אגרות חוב (אג"ח), החשיפה למניות או מדדי מניות לא תעלה על 15% מסך נכסי הקופה.
אלטשולר שחם פיצויים כספי 2008 נמוך פקדונות בבנקים אג"ח ממשלתי קצר או מק"מ שהנפיק בנק ישראל בטווח פדיון קצר מאד של עד 3 חודשים.

החל משנת 2015, מפרסם משרד האוצר את מדד איכות השירות של קופות הגמל וקרנות ההשתלמות.
משרד האוצר עורך סקר מקיף הכולל את לקוחות כל החברות בישראל, המנהלות קופות גמל וקרנות השתלמות.
המדד מפורסם פעם בשנה, וכולל שלוש תחומים עיקריים:
סקר שביעות רצון ומידת המלצה (70% מהמשקל), מספר התלונות המוצדקות שהגיעו למפקח על הביטוח והחיסכון נגד החברה (20% מהמשקל), וזמן ההמתנה במענה הקולי (10% מהמשקל).
שלושת התחומים הללו משוקללים לציון אחד הקובע את דירוג החברה במדד איכות השירות.

משרד האוצר מחלק איכות השירות של כל חברות הגמל וההשתלמות לשלוש קבוצות:
שליש עליון (ירוק), שליש אמצעי (צהוב) ושליש תחתון (אדום), ומפרסם גם את ההתקדמות (או התדרדרות) שעברה החברה במהלך השנה האחרונה.

בשנת 2016, דורגה אלטשולר שחם בתחתית השליש העליון של מדד איכות השירות, וקיבלה את הציון המשוקלל 78.


להפקדת כספים ולמעבר לבית ההשקעות אלטשולר-שחם, השאירו פרטים ומשווק פנסיוני בעל רשיון יחזור אליכם עם הצעה אטרקטיבית וייעוץ מקצועי, פשוט ומובן, ללא התחייבות וללא עלות.

פוליסת חיסכוןקרן השתלמותקופת גמל להשקעהקופת גמל רגילה
מיי גמל נט הוא אתר אינטרנט להשוואת תשואות קרנות ההשתלמות, השוואת תשואות גמל להשקעה, השוואת תשואות קופות גמל, השוואת תשואות פוליסות חיסכון, והשוואת תשואות תוכנית "חסכון לכל ילד".
גם אם אין לכם מומחיות פיננסית, היכנסו למיי גמל נט ותוכלו בקלות לראות מה עשה הכסף שלכם. בכל זמן, בכל מקום, במחשב, בסלולר, בטאבלט או במייל.

הצטרפו ל- "אזור האישי" של מיי גמל נט, ותוכלו לקבל התראה ישירות למייל כאשר יעודכנו התשואות החודשיות של קופת הגמל או קרן ההשתלמות שלכם.


אהבתם את המאמר? הוא עזר לכם? שתפו אותו בפייסבוק, כדי שגם החברים שלכם יכירו אותו.
יש לכם עוד שאלות? אתם חושבים שיש מה לשפר?
שתפו אותנו בתגובה או במייל. בשביל זה יש את מיי גמל נט .


 

הבהרה: המאמר נכתב על ידי מערכת אתר מיי גמל נט כשרות לגולשים. במידע עלולות ליפול טעויות ועשויים לחול בו שינויי חוק ושינויים אחרים. המידע והנתונים במאמר אינם מהווים המלצה לביצוע פעולה בקופות גמל, קרנות פנסיה, קרנות השתלמות או כל נייר ערך אחר, ואין לראות בהם תחליף לייעוץ השקעות או ייעוץ פנסיוני המתחשב בנתונים ובצרכים הייחודיים של כל אדם.

כתיבת תגובה

האימייל לא יוצג באתר.