מיטב בית השקעות

מיטב גמל ופנסיה בע"מ
מספר חברה: 512065202

בית ההשקעות מיטב (לשעבר מיטב-דש), פועל במגוון תחומי הפיננסים והאשראי.

בית ההשקעות מיטב מנהל קופות גמל, קרנות פנסיה, קרנות השתלמות, קופות גמל להשקעה, פוליסות חיסכון, תוכנית “חסכון לכל ילד”, קרנות נאמנות, וגם ניהול תיקי השקעות.

בדף זה ריכזנו עבורכם את כל קופות הגמל, קרנות ההשתלמות, קופות הגמל להשקעה וקרנות הפנסיה של מיטב (בדף נפרד תוכלו לראות את פוליסות החיסכון שמנהלת מיטב תחת תפעול של חברת הביטוח הכשרה).

קרנות השתלמות בניהול מיטב בית השקעות

שם תשואה מצטברת 12 חודשים אחרונים תשואה מצטברת 36 חודשים אחרונים דמי ניהול ממוצעים
(ב-2023)
מיטב השתלמות מחקה מדד S&P500 26.43% 42.74% 0.43%
מיטב השתלמות מניות 16.62% 14.51% 0.49%
מיטב השתלמות כללי פאסיבי 14.47% 16.49% 0.47%
קרן השתלמות לעובדי בנק ישראל 10.23% 11.31% 0.32%
מיטב השתלמות כללי 10.07% 13.19% 0.57%
מיטב השתלמות עד 6 שנות וותק 9.59% 13.63% 0.59%
מיטב השתלמות כהלכה 8.22% 7.80% 0.71%
מיטב השתלמות אג"ח עד 25% במניות 7.85% 7.77% 0.51%
מיטב השתלמות מעל 6 שנות וותק 5.93% 9.54% 0.53%
מיטב השתלמות אג"ח צמוד מדד 5.54% 8.28% 0.58%
מיטב השתלמות אג"ח ללא מניות 4.99% 9.06% 0.55%
מיטב השתלמות שקלי טווח קצר 4.64% 5.73% 0.46%
מיטב השתלמות אג"ח ממשלת ישראל 2.93% 3.12% 0.59%

קופות גמל בניהול מיטב בית השקעות

שם תשואה מצטברת 12 חודשים אחרונים תשואה מצטברת 36 חודשים אחרונים דמי ניהול ממוצעים
(ב-2023)
מיטב גמל פאסיבי מדדי מניות 29.42% 35.90% 0.46%
מיטב גמל מחקה מדד S&P500 26.49% 42.62% 0.43%
מיטב גמל עוקב מדדים גמיש 26.46% 0.38%
מיטב גמל מניות 16.58% 14.57% 0.45%
מיטב אגוד תגמולים 50 עד 60 15.08% 15.03% 0.21%
מיטב גמל לבני 50 ומטה 10.81% 12.44% 0.52%
מיטב בטחון 10.27% 12.76% 0.45%
נייר אמריקאי 10.26% 11.40% 0.41%
מיטב גמל לבני 50-60 10.15% 13.51% 0.48%
מיטב גמל פאסיבי מדדי אג"ח עד 25% במדדי מניות 9.75% 7.38% 0.47%
מיטב גמל הלכה 8.22% 7.89% 0.54%
מיטב גמל לבני 60 ומעלה 7.31% 10.29% 0.51%
מיטב גמל אג"ח עד 25% מניות 7.31% 9.03% 0.51%
מיטב אגוד תגמולים 60 ומעלה 7.23% 7.61% 0.13%
מיטב גמל משולב סחיר 5.97% 0.42%
מיטב גמל אג"ח ללא מניות 4.85% 8.86% 0.52%
מיטב גמל שקלי טווח קצר 4.39% 5.32% 0.43%
מיטב גמל שקלי 3.04% 1.07% 0.50%
מיטב גמל אג"ח ממשלת ישראל 2.78% 2.80% 0.45%

קופת גמל להשקעה בניהול מיטב בית השקעות

שם תשואה מצטברת 12 חודשים אחרונים תשואה מצטברת 36 חודשים אחרונים דמי ניהול ממוצעים
(ב-2023)
מיטב גמל להשקעה מסלול פאסיבי - מדדי מניות 29.53% 36.08% 0.52%
מיטב גמל להשקעה מחקה מדד S&P 500 26.53% 42.66% 0.49%
מיטב גמל להשקעה מסלול מניות 16.80% 14.74% 0.54%
מיטב גמל להשקעה מסלול פאסיבי - כללי 14.56% 12.50% 0.55%
מיטב גמל להשקעה מסלול כללי 10.23% 11.11% 0.57%
מיטב גמל להשקעה מסלול הלכה 8.01% 8.88% 0.66%
מיטב גמל להשקעה מסלו אג"ח עד 20% במניות 6.89% 7.75% 0.57%
מיטב גמל להשקעה אג"ח עד 10% מניות 6.50% 7.27% 0.57%
מיטב גמל להשקעה מסלול אג"ח 4.87% 4.58% 0.57%
מיטב גמל להשקעה מסלול שיקלי טווח קצר 4.48% 5.59% 0.52%
מיטב גמל להשקעה קיימות -6.35% 0.58%

פוליסות חיסכון בניהול מיטב בית השקעות

קרנות פנסיה בניהול מיטב בית השקעות

שם תשואה מצטברת 12 חודשים אחרונים תשואה מצטברת 36 חודשים אחרונים
מיטב פנסיה כללית עוקב מדדים גמיש 27.98%
מיטב פנסיה כללית מחקה מדד S&P500 26.50% 42.05%
מיטב פנסיה מקיפה פאסיבי- מדדי מניות 22.99% 34.67%
מיטב פנסיה מקיפה עוקב מדדים גמיש 21.08%
מיטב פנסיה מקיפה מחקה מדד S&P 500 20.86% 40.29%
מיטב כללית מסלול מניות 15.82% 14.56%
מיטב מקיפה - מסלול מניות 14.11% 20.00%
מיטב מקיפה מסלול לבני 50 ומטה 11.83% 19.58%
מיטב פנסיה מקיפה משולב סחיר 11.35%
מיטב מקיפה 50-60 11.13% 20.35%
מיטב כללית מסלול לבני 50 ומטה 10.98% 10.85%
מיטב פנסיה כללית משולב סחיר 10.93%
מיטב כללית לבני 50-60 10.12% 10.19%
מיטב מקיפה הלכה 10.06% 15.87%
מיטב פנסיה כללית מסלול מקבלי קצבה החל מיום 1.1.2018 9.91% 8.25%
מיטב פנסיה מקיפה מסלול מקבלי קצבה החל מיום 1.1.2018 9.41% 22.05%
מיטב פנסיה מקיפה פאסיבי- מדדי אג"ח עד 25% במדדי מניות 8.95% 12.08%
מיטב מקיפה 60 ומעלה 8.93% 15.44%
מיטב פנסיה מקיפה הלכה למקבלי קצבה 8.58% 21.49%
מיטב מקיפה אג"ח עד 25% במנית 7.73% 12.05%
מיטב כללית לבני 60 ומעלה 7.51% 7.67%
מיטב כללית- מסלול הלכה 6.62% 10.60%
מיטב מקיפה - מסלול אג"ח (ללא מניות) 6.41% 12.48%
מיטב כללית מסלול אג"ח עד 10% במניות 5.67% 5.29%
מיטב מקיפה קצבה לזכאים קיימים 4.55% 16.15%
מיטב מקיפה מסלול בסיסי למקבלי קצבה (למעט לפנסיונרים זכאים קיימים) 3.73% 13.13%
מיטב פנסיה מקיפה קיימות -0.89%
מיטב פנסיה כללית הלכה למקבלי קצבה -1.61%
מיטב כללית מסלול בסיסי למקבלי קצבה -1.94% -7.53%
מיטב פנסיה כללית קיימות -3.07%

תוכנית חיסכון לכל ילד בניהול מיטב בית השקעות

כל הנתונים באתר מיי גמל.נט מוצגים בהשוואה לקרנות השתלמות וקופות גמל של המתחרים המובילים בשוק, המנוהלות באותו פרופיל סיכון, ובאותו אפיק השקעות מרכזי.

מיטב בית השקעות החלה את פעילותה בשנת 1979, על ידי צבי סטפק אז מורה להסטוריה, יחד עם שותפו שלמה סימנובסקי.

בית ההשקעות מיטב, צמח לאורך השנים בהיקף הנכסים והפעילות, ובשנת 2013 התמזג בית ההשקעות מיטב עם בית ההשקעות ד״ש שהיה בבעלות איש העסקים אלי ברקת (אחיו של ניר ברקת).

צבי סטפק מחזיק ב 29% מהמניות, ואלי ברקת מחזיק ב 28.5% מהמניות.

בית ההשקעות מנהל כבר כ 245 מיליארד שח, עבור יותר ממיליון חוסכים.

בית ההשקעות מיטב רכש את קרנות הפנסיה של איילון, והוא מנהל גם קרנות השתלמות, קופות גמל, גמל להשקעה, חיסכון לכל ילד, קרנות נאמנות, וגם ניהול תיקי השקעות.

קרנות הנאמנות מנהלות כ- 70 מיליארד שח, וניהול התיקים כ- 70 מיליארד שח.

היתרה, מעל 100 מיליארד שח מנוהלות בקרנות הפנסיה, ההשתלמות וקופות הגמל.

בית ההשקעות מיטב מחזיק גם בפעילות מסחר בני״ע בבורסה, ומחזיק בכ- 55% מחברת האשראי החוץ בנקאי פנינסולה.

מבולבלים מהמספרים?

השאירו פרטים וקבלו מידע נוסף ללא התחייבות ממשווק פנסיוני אובייקטיבי
למעלה!