אנליסט – השוואת קופות גמל קרנות השתלמות, פוליסות חיסכון וקופות גמל להשקעה

בית ההשקעות המוביל אנליסט נוסד בשנת- 1985 ע”י אהוד שילוני, ושמואל לב.
כיום מנהל בית ההשקעות כ- 16 מיליארד ש”ח במגוון קופת הגמל, קרן ההשתלמות, קופת גמל להשקעה, קרנות נאמנות, ותיקי השקעות.

לנוחיותכם, הכנו עבורכם טבלה המסכמת את קופות הגמל, קרנות ההשתלמות, וקופות הגמל לההשקעה אשר מנהל אנליסט.

בלחיצת כפתור אחת על שם קופת הגמל  קרן ההשתלמות של אנליסט המופיעים בטבלה המצורפת, תוכלו להגיע ישירות לדף השוואה של קופת הגמל או קרן ההשתלמות, ולראות כמה היא הרוויחה, מה דמי הניהול שהיא גובה, מה פרופיל הסיכון של קרן ההשתלמות או קופת הגמל שבחרתם, ועוד.

היכנסו לקישורים המופיעים בטבלה ובדקו כמה הרוויחה קרן ההשתלמות או קופת הגמל להשקעה של אנליסט.

קרנות השתלמות אנליסט

שם קרן השתלמות מספר קרן השתלמות פרופיל סיכון אפיק השקעות מרכזי
אנליסט השתלמות כללי 962 בינוני קרן השתלמות המפזרת את עיקר השקעותיה בין מניות, אג”ח קונצרני ואג”ח ממשלתי לפי שיקול דעת מנהלי הקרן.
אנליסט השתלמות אג”ח 972 נמוך קרן השתלמות המשקיעה בעיקר באגרות חוב (אג”ח), ללא חשיפה למניות או מדדי מניות.
אנליסט השתלמות אג”ח עד 20% במניות 8679 בינוני קרן השתלמות המשקיעה בעיקר באגרות חוב (אג”ח), החשיפה למניות או מדדי מניות לא תעלה על 20% מסך נכסי קרן ההשתלמות
אנליסט השתלמות מניות 963 גבוה קרן השתלמות המשקיעה בעיקר במניות בארץ ובחו”ל. לפחות 50% מהנכסים יושקעו במניות.
אנליסט השתלמות אג”ח ממשלת ישראל 973 נמוך קרן השתלמות המשקיעה בעיקר באג”ח ממשלתי.
אנליסט השתלמות כללי אג”ח עד 10% מניות 8129

 

נמוך קרן השתלמות המשקיעה בעיקר באגרות חוב (אג”ח), החשיפה למניות או מדדי מניות לא תעלה על 10% מסך נכסי קרן ההשתלמות
אנליסט השתלמות חו”ל 8779 בינוני קרן השתלמות המשקיעה בעיקר בני”ע ונכסים פיננסים הנסחרים בחו”ל או צמודים למטבע חוץ.
אנליסט השתלמות שקלי טווח קצר 1535 נמוך קרן השתלמות המשקיעה  לפחות 75% מנכסי המסלול בפיקדונות שקליים בבנקים, במוסדות כספיים, במלוות ממשלתיים קצרי מועד (מק”מ) ובאגרות חוב שקליות של מדינות ישראל.

קופות גמל אנליסט

שם קופת הגמל מספר קופת הגמל פרופיל סיכון אפיק השקעות מרכזי
אנליסט גמל – מסלול לבני 50 ומטה 9730 בינוני קופת גמל המפזרת השקעותיה בין מניות, אג”ח קונצרני ואג”ח ממשלתי לפי שיקול דעת מנהלי קופת הגמל, וברמת סיכון גבוהה יחסית לשני המסלולים האחרים המותאמים לגיל החוסך.
אנליסט גמל מסלול לבני 50-60

 

9731 בינוני קופת גמל המפזרת השקעותיה בין מניות, אג”ח קונצרני ואג”ח ממשלתי לפי שיקול דעת מנהלי קופת הגמל, וברמת סיכון בינונית יחסית לשני המסלולים האחרים המותאמים לגיל החוסך
אנליסט גמל מסלול לבני 60 ומעלה 9732 בינוני קופת גמל המפזרת השקעותיה בין מניות, אג”ח קונצרני ואג”ח ממשלתי לפי שיקול דעת מנהלי קופת הגמל, וברמת סיכון נמוכה יחסית לשני המסלולים האחרים המותאמים לגיל החוסך.
אנליסט גמל אג”ח

 

813 נמוך קופת גמל המשקיעה בעיקר באגרות חוב (אג”ח), ללא חשיפה למניות או מדדי מניות.
אנליסט גמל אג”ח עד 10% במניות 8128 נמוך קופת גמל המשקיעה בעיקר באגרות חוב (אג”ח), החשיפה למניות או מדדי מניות לא תעלה על 10% מסך נכסי קופת הגמל.
אנליסט גמל מניות 814 גבוה קופת גמל המשקיעה בעיקר במניות בארץ ובחו”ל. לפחות 50% מהנכסים יושקעו במניות.
אנליסט גמל ישראל

 

811 נמוך קופת הגמל תשקיע בעיקר (אך לא רק) בניירות ערך שהונפקו בבורסה הישראלית. החשיפה למניות תהיה עד 50% מהנכסים.
אנליסט גמל חו”ל 818 בינוני קופת גמל המשקיעה בעיקר בני”ע ונכסים פיננסים הנסחרים בחו”ל או צמודים למטבע חוץ.
אנליסט גמל אג”ח ממשלת ישראל 1412 נמוך קופת גמל המשקיעה בעיקר באג”ח שהונפק ע”י מדינת ישראל. לפחות 75% מהנכסים יושקעו באגרות חוב צמודות מדד של ממשלת ישראל.
אנליסט גמל מניות בחו”ל 817 גבוה קופת גמל המשקיעה בעיקר במניות בחו”ל. לפחות 50% מהנכסים יושקעו במניות הנסחרות בחו”ל.
אנליסט גמל שקלי 815 נמוך קופת גמל המשקיעה בעיקר באג”ח שקלי עד טווח פדיון של שנה שהונפק ע”י מדינת ישראל או מק”מ שהנפיק בנק ישראל.
לפחות 50% מהנכסים יושקעו בפיקדונות שקליים, מק”מ, אגרות חוב שקליות של מדינת ישראל הצפויות להיפרע תוך שלוש שנים, באגרות חוב לא צמודות ובקרנות נאמנות המתמחות בהשקעות כאמור.

קופות גמל להשקעה אנליסט

שם קופת הגמל מספר קופת הגמל פרופיל סיכון אפיק השקעות מרכזי
אנליסט קופת גמל להשקעה כללי 7834 בינוני קופת גמל להשקעה המפזרת את עיקר השקעותיה בין מניות, אג”ח קונצרני ואג”ח ממשלתי לפי שיקול דעת מנהלי הקופה.
אנליסט קופת גמל להשקעה אג”ח 7837 נמוך קופת גמל להשקעה המשקיעה בעיקר באגרות חוב (אג”ח), ללא החשיפה למניות או מדדי מניות.
אנליסט קופת גמל להשקעה אג”ח עד 20% במניות 7986 בינוני קופת גמל להשקעה המשקיעה בעיקר באגרות חוב (אג”ח), החשיפה למניות או מדדי מניות לא תעלה על 20% מסך נכסי קופת הגמל.
אנליסט קופת גמל להשקעה מניות 7836 גבוה קופת גמל להשקעה המשקיעה בעיקר במניות בארץ ובחו”ל.
אנליסט קופת גמל להשקעה חו”ל 7842 בינוני קופת גמל להשקעה המשקיעה בעיקר בני”ע ונכסים פיננסים הנסחרים בחו”ל או צמודים למטבע חוץ.
אנליסט קופת גמל להשקעה פאסיבי כללי 7843 בינוני קופת גמל להשקעה המשקיעה בעיקר בנכסים הצמודים למדדים שונים של אג”ח ומניות, בארץ ו/או בחו”ל, לפי שיקול דעתם של מנהלי קופת הגמל להשקעה.
אנליסט קופת גמל להשקעה שיקלי טווח קצר 7839 נמוך קופת גמל להשקעה המשקיעה בעיקר באג”ח שקלי עד טווח פדיון של שנה שהונפק ע”י מדינת ישראל או מק”מ שהנפיק בנק ישראל.

מידע נוסף על בית ההשקעות אנליסט:

בית ההשקעות המוביל אנליסט הוקם ב- 1985 ע”י אהוד שילוני, שמואל לב וקובי שמר.
בהמשך קובי שמר עזב את החברה ונשארו שני המייסדים אהוד שילוני ושמואל לב, אשר פעילים בו עד היום ומובילים את אסטרטגיית ההשקעות.
מנכ”ל הקבוצה הוא איציק שנידובסקי המכהן בתפקיד משנת 2009, לאחר שהתפטר מניהול בית ההשקעות הממוזג של מיטב וגאון שוקי הון.
בית ההשקעות אנליסט החל את דרכו בניהול קרנות נאמנות וניהול תיקי השקעות.
לאחר רפורמת בכר אשר הוציאה את חברות ניהול ההשקעות מהבנקים, נכנס אנליסט לשוק קופות הגמל וההשתלמות, והתפתח בעזרת צמיחה אורגנית, ללא רכש של חברות הניהול אשר נמכרו ע”י הבנקים במסגרת הרפורמה.
בית ההשקעות מנהל כיום כ- 16 מיליארד ש”ח בקרנות נאמנות, ניהול תיקים, קופות גמל, קרנות השתלמות וקופות גמל להשקעה.

משנת 1994בית ההשקעות אנליסט הוא חברה ציבורית הנסחרת בבורסה לני”ע בתל אביב.
שני המייסדים- אהוד שילוני ושמואל לב, מחזיקים כל אחד 33% ממניות החברה.

בית ההשקעות אנליסט ממוקם בשדרות רוטשילד 46 בתל אביב (מגדל אלרוב).

החל משנת 2015, מפרסם משרד האוצר את מדד איכות השירות של קופות הגמל וקרנות ההשתלמות.
משרד האוצר עורך סקר מקיף הכולל את לקוחות כל החברות בישראל, המנהלות קופות גמל וקרנות השתלמות.
המדד מפורסם פעם בשנה, וכולל שלוש תחומים עיקריים:
סקר שביעות רצון ומידת המלצה (70% מהמשקל), מספר התלונות המוצדקות שהגיעו למפקח על הביטוח והחיסכון נגד החברה (20% מהמשקל), וזמן ההמתנה במענה הקולי (10% מהמשקל).
שלושת התחומים הללו משוקללים לציון אחד הקובע את דירוג החברה במדד איכות השירות.

משרד האוצר מחלק איכות השירות של כל חברות הגמל וההשתלמות לשלוש קבוצות:
שליש עליון (ירוק), שליש אמצעי (צהוב) ושליש תחתון (אדום), ומפרסם גם את ההתקדמות (או התדרדרות) שעברה החברה במהלך השנה האחרונה.

בשנת 2018, דורג בית ההשקעות אנליסט במקום השלישי הגבוה במדד איכות השירות, וקיבלה את הציון המשוקלל: 82.

כל הנתונים באתר מיי גמל נט מוצגים בהשוואה לקרנות השתלמות וקופות גמל של המתחרים המובילים בשוק, המנוהלות באותו פרופיל סיכון, ובאותו אפיק השקעות מרכזי.


להפקדת כספים ולמעבר לבית ההשקעות אנליסט השאירו פרטים ומשווק פנסיוני בעל רשיון יחזור אליכם עם הצעה אטרקטיבית המותאמת אישית עבורכם, והסבר מפורט, פשוט ומובן, ללא התחייבות וללא עלות.

  פוליסת חיסכוןקרן השתלמותקופת גמל להשקעהקופת גמל רגילה  הצטרפו לרשימת התפוצה שלנו, ונוכל לעדכן אתכם בכל מה שחדש ומשפיע על קרן ההשתלמות, פוליסת החיסכון, וקופת הגמל שלכם.


  מיי גמל נט הוא אתר אינטרנט להשוואת תשואות קרנות ההשתלמות, השוואת תשואות גמל להשקעה, השוואת תשואות קופות גמל, השוואת תשואות פוליסות חיסכון, השוואת תשואות קרנות פנסיה, והשוואת תשואות תוכנית “חסכון לכל ילד“.
  גם אם אין לכם מומחיות פיננסית, היכנסו למיי גמל נט ותוכלו בקלות לראות מה עשה הכסף שלכם. בכל זמן, בכל מקום, במחשב, בסלולר, בטאבלט או במייל.

  הצטרפו ל- “אזור האישי”  של מיי גמל נט, ותוכלו לקבל התראה ישירות למייל כאשר יעודכנו התשואות החודשיות של קופת הגמל, קרן ההשתלמות, גמל להשקעה, פוליסות חיסכון, קרנות פנסיה, ותוכנית “חיסכון לכל ילד” שלכם.


  אהבתם את המאמר? הוא עזר לכם? שתפו אותו בפייסבוק, כדי שגם החברים שלכם יכירו אותו.
  יש לכם עוד שאלות? אתם חושבים שיש מה לשפר?
  שתפו אותנו בתגובה או במייל. בשביל זה יש את מיי גמל נט .


   למידע נוסף:

  אלטשולר-שחם, השוואת קופות גמל וקרנות השתלמות

  מה עדיף, קרן פנסיה ביטוח מנהלים או קופת גמל?

  חיסכון לילדים, איך ואיפה כדאי לחסוך לילדים שלנו.


  הבהרה: המאמר נכתב על ידי מערכת אתר מיי גמל נט כשרות לגולשים. במידע עלולות ליפול טעויות, ועשויים לחול בו שינויי חוק ושינויים אחרים. המידע והנתונים במאמר אינם מהווים המלצה לביצוע פעולה כלשהי בכל סוג נכס, כולל בקופות גמל, קרנות פנסיה, קרנות השתלמות, פוליסות חיסכון או כל חיסכון או נייר ערך אחר, ואין לראות בהם תחליף לייעוץ השקעות או ייעוץ פנסיוני המתחשב בנתונים ובצרכים הייחודיים של כל אדם, והכל בכפוף לתנאי השימוש של האתר.


  נתוני התשואות והאחזקות המוצגים באתר מיי גמל.נט, מקורם במאגרי המידע הממשלתיים השונים של משרד האוצר ו- רשות שוק ההון, בפרט אתרי גמלנט, ביטוח נט, ו- פנסיה נט, הנגישים לציבור.