מסכמים את שנת 2022 בהשתלמות, בקופות הגמל, בפנסיה ובפוליסות החיסכון.

שנת 2022 היא שנה שיזכרו להרבה זמן בשוק ההון.
העלאות הריבית האגרסיביות ברחבי העולם, חוללו שמות בשערי המניות ואגרות החוב בארץ ובחו”ל.
גם קרנות השתלמות וקופות גמל המחזיקות אגרות חוב בלבד, ונחשבות למכשיר השקעה סולידי, רשמו הפסדי שערים שלא נראו פה מאז חודש מרץ “האדום”, בפתיחתה של מגפת הקורונה.

המפסידים הגדולים של 2022, היו החוסכים בקרנות ההשתלמות וקופות הגמל להשקעה של בית ההשקעות אלטשולר-שחם.
בחירתו של אלטשולר-שחם להחזיק בחשיפה גבוהה לאגרות חוב ארוכות, וחשיפה גבוהה יחסית לנכסים בחו”ל (תוך נטרול החשיפה של הנכסים הללו למט”ח), גררו את בית ההשקעות לתחתית טבלת התשואות כמעט בכל האפיקים: גם בחישוב תשואה מצטברת בשנה האחרונה, גם בשלוש השנים האחרונות וגם בחמש השנים האחרונות.
הפדיונות הכבדים שסבל מהם בית ההשקעות בסך כ- 50 מיליארד ש”ח, לא הפתיעו את מי שהתעדכן בטבלת התשואות באופן שוטף.
בשנים האחרונות, יורד מיקמו של בית ההשקעות באופן די קבוע, והפער בינו לבין ממוצע התשואות של המתחרים הלך וגדל.
רק לסבר את האוזן: אם בשנה שעברה קרן ההשתלמות אלטשולר שחם השתלמות כללי, תפסה את המקום הראשון בחישוב תשואה מצטברת לחמש שנים, בשנת 2022 בחישוב תשואה מצטברת לחמש שנים, היא תופסת את המקום האחרון.

הגוף שהוביל את טבלת הגיוסים בשנת 2022, תופס את המקום הראשון במסלול הכללי בקרנות ההשתלמות, בקופות הגמל, ובקופות הגמל להשקעה.
בית ההשקעות מור, אשר גייס נטו כ- 21 מיליארד ש”ח השנה, מנהל כבר כ- 85 מיליארד ש”ח.קרנות השתלמות כללי שנה 2022‎‎

חשוב לציין שבתחילת דרכו, כאשר קרנות ההשתלמות וקופות הגמל שלו היו קטנות מאוד, הצליח להשיג בית ההשקעות מור, תשואה חריגות בגובהן שמעוותת (לדעתנו) את התמונה הכוללת בחישוב תשואה מצטברת בשלוש השנים האחרונות, והממקמת אותו במקום הראשון בפער אדיר על המתחרים.
גם בשנת 2022 כאשר בית ההשקעות ניהל כבר היקף נכסים גדול, הוא הצליח לתפוס את המקום הראשון, בחלק גדול מהמסלולים, אבל בפער חיובי יותר הגיוני מהממוצע.

קרנות השתלמות 5 שנים 2022‎‎בחישוב תשואה מצטברת בטווח ארוך של חמש השנים האחרונות, מבין כל קרנות ההשתלמות של המסלול הכללי, תפסה את המקום הראשון קרן ההשתלמות כלל השתלמות כללי, עם תשואה מצטברת של 25.63%, ועקפה ב- 1.2% את הפניקס השתלמות כללי, שתפסה את המקום הראשון בשנה שעברה.

2022 היתה שנה בה תפס את המקום הראשון מי שהפסיד הכי פחות.
חשיפה גבוהה יחסית למניות ת”א 35, חשיפה לסקטורים של בנקים אנרגיה וסחורות על חשבון נדלן וטכנולוגיה, או חשיפה גבוהה למט”ח, היו החלטות שיכלו להשפיע מהותית על התשואה שהשיגה עבורכם קרן ההשתלמות המנייתית שלכם.

את המקום הראשון השנה באפיק המנייתי, תפסה קרן ההשתלמות הראל השתלמות מסלול מניות עם תשואה מצטברת של14.38%- .
את המקום האחרון באפיק המנייתי, תפסה השנה אלטשולר שחם השתלמות מניות, עם תשואה מצטברת של 19.08%-.קרנות השתלמות מניות שנה 2022‎‎

בחישוב תשואה מצטברת בחמש השנים האחרונות, ממשיכה להוביל קרן ההשתלמות אנליסט השתלמות מניות עם תשואה מצטברת של 47.16%, ובפער של כ- 8.6% על ילין לפידות קרן השתלמות מסלול מניות, שגם היא בשנה שעברה היתה במקום השני, אבל בפער יותר גדול של כמעט 20%.קרן השתלמות מניות 5 שנים‎‎

בענף קופות הגמל המותאמות לגיל החוסך, היתה זו כאמור השנה של בית ההשקעות מור, אשר תפס את המקום הראשון בשלושת קבוצות הגיל.

בחישוב תשואה מצטברת בחמש השנים האחרונות לחוסכים עד גיל 50, תפסה את המקום הראשון הפניקס גמל לבני 50 ומטה עם תשואה מצטברת של כמעט 27%.קופות גמל עד גיל 50 שנה 2022‎‎
את המקום הראשון בחישוב תשואה מצטברת לגילאי 50-60 וגילאי 60 ומעלה, ממשיך לתפוס בית ההשקעות מיטב-דש, כמו בשנה שעברה עם קופות הגמל מיטב גמל לבני 50-60, ו- מיטב גמל לבני 60 ומעלה, עם תשואות של 24.53%, ו- 20.09%, בהתאמה.קופות גמל גיל 60 ומעלה שנה 2022‎‎

ניתן לראות מהתשואות הממוצעות שאנחנו מפרסמים, שקופת הגמל לחוסכים עד גיל 50 ירדו בממוצע בשנת 2022 בכ- 11%, קופות גמל לחוסכים בין הגלאים 50-60 ירדו בממוצע כ- 9.3%, וקופות גמל לחוסכים מעל גיל 60 ירדו בממוצע כ- 7.5%.
ניתן לראות מנתוני התשואות הממוצעות, איך המודל שאמור להגן על כספי החוסכים הוותיקים מפני הפסדים עבד השנה.
אולם בחישוב מצטבר של חמש השנים האחרונות, חוסכים צעירים, עדיין הרוויחו הרבה יותר מחוסכים ותיקים, למרות שנת 2022 אשר הסבה לכולם הפסדים.פנסיה 60 ומעלה שנה 2022‎‎

ענף קופות הגמל להשקעה, סבל גם הוא מהפסדים בשנת 2022.
בחישוב מצטבר סיימה את את השנה במקום הראשון קופת הגמל להשקעה מור קופות גמל להשקעה כללי עם תשואה מצטברת של 7.17%-, ובפער של כאחוז מ- כלל גמל לעתיד כללי שנמצאת במקום השני.גמל להשקעה כללי שנה 2022‎‎
בחישוב תשואה מצטברת בחמש השנים האחרונות, ממשיכה כמו בשנה שעברה להוביל אנליסט קופת גמל להשקעה כללי, עם תשואה מצטברת של 21.8%.

גם במסלול המנייתי ממשיך בית ההשקעות אנליסט לתפוס את המקום הראשון בתשואה מצטברת בחמש שנים האחרונות.
קופת הגמל להשקעה אנליסט גמל להשקעה מניות, עם תשואה מצטברת של כ- 46.6%, ובפער של 9.15% מ- ילין לפידות גמל להשקעה מסלול מניות, אשר נמצאת גם היא כמו בשנה שעברה, במקום השני.גמל להשקעה מניות 5 שנים‎‎

בענף פוליסות החיסכון, תפסה בשנת 2022 חברת הביטוח הפניקס את המקומות הראשונים.
הפניקס מסלול השקעה כללי, תפסה את המקום הראשון במסלול הכללי עם תשואה מצטברת של 6.64%-.פוליסות חיסכון כללי שנה 2022‎‎
הפניקס מסלול השקעה כללי, היא ללא ספק פוליסת החיסכון המצטיינת של המסלול הכללי.
היא תופסת את המקום הראשון בחישוב תשואה מצטברת, גם בשנה האחרונה, גם בשלוש השנים האחרונות, וגם בחמש השנים האחרונות.

גם במסלול המנייתי תפסה הפניקס את המקום הראשון בשנת 2022 עם פוליסת החיסכון הפניקס-אקסלנס אינווסט מסלול השקעה מניות עם תשואה מצטברת של 12.77%-.פוליסות חיסכון שנה מניות 2022‎‎


מיי גמל.נט, מפעיל גם מנוע חכם להשוואת תשואות קרנות פנסיה.
היחיד בישראל שמפריד עבורכם את המסלולים השונים, ומאפשר לכם לעשות השוואה נכונה, בין הקרנות השונות בהתאם לפרופיל הסיכון, לגיל החוסך, ולגובה ההפקדה לקרן.
רוצים לדעת מה עשתה קרן הפנסיה שלכם? היכנסו לדף קרנות הפנסיה, של מיי גמל נט.


קרנות הפנסיה מחזיקות את רוב נכסיהם באג”ח מיועדות, שלא סבלו מעליית הריבית.
לכן ההפסדים שרשמו קרנות הפנסיה בשנת 2022, היו יותר נמוכים מההפסדים שרשמו קרנות ההשתלמות, הגמל, ופוליסות החיסכון.פנסיה 50 ומטה, 5 שנים 2022‎‎
קרן הפנסיה שמנהלת חברת הביטח הראל, תפסה את המקום הראשון לחוסכים בני 50 ומטה וגם לחוסכים בני 50-60, בחישוב תשואת מצטברת לשנת 2022.

פנסיה 50-60 שנה 2022‎‎

קרן פנסיה היא חיסכון לטווח ארוך, ולכן חשוב להשוות את התשואות שלה לטווח ארוך.
בטווח ארוך של חמש שנים במסלול לחוסכים עד גיל 50, נמצאת קרן הפנסיה הפניקס פנסיה מקיפה – מסלול לבני 50 ומטה עם תשואה מצטברת של 37.14%.
במסלול לחוסכים בגילאי 50-60 נמצאת קרן הפנסיה מיטב מקיפה 50-60 , ובמסלול לחוסכים מעל גיל 60, נמצאת קרן הפנסיה כלל פנסיה לבני 60 ומעלה.פנסיה 60 ומעלה שנה 2022‎‎


השאירו פרטים, ומשווק פנסיוני אובייקטיבי, יחזור אליכם עם הצעה אטרקטיבית להפקדה לקופת גמל להשקעה, המנוהלת בבתי ההשקעות המובילים.
הכל כמובן ללא התחייבות, וללא עלות מצדכם:


  קופת גמל להשקעהפוליסת חיסכון  שנת 2021, היתה שנת שיא של עליות בשוק ההון, שנת 2022 היתה שנה של הפסדים.
  מה יקרה לכסף שלכם ב-2023? 

  אם תצטרפו לרשימת התפוצה שלנו, אנחנו נדאג שתישארו מעודכנים.  אהבתם את המאמר? הוא עזר לכם? שתפו אותו בפייסבוק, כדי שגם החברים שלכם יכירו אותו.
  יש לכם עוד שאלות? אתם חושבים שיש מה לשפר?
  שתפו אותנו בתגובה או במייל. בשביל זה יש את מיי גמל.נט .


  איך תיגמר שנת 2022? עליות או ירידות? אף אחד לא באמת יודע…
  אבל אם אתם חושבים שזאת הזדמנות טובה לממש רווחים, ולהעביר את הכסף לאפיקים פחות מסוכנים, אנחנו מפנים אתכם למאמר שפירסמנו בעבר: איך להגן על הכסף שלכם מפני הפסדים.


  לקריאה נוספת:

  מה הם הכללים החשובים בהשוואה נכונה של קרן השתלמות?

  איך בוחרים קרן השתלמות?

  מה עדיף, קרן פנסיה ביטוח מנהלים או קופת גמל?

  חיסכון לילדים, איך ואיפה כדאי לחסוך לילדים שלנו.

  היתרונות של קופת גמל להשקעה


  נתוני התשואות והאחזקות המוצגים באתר מיי גמל.נט, מקורם במאגרי המידע הממשלתיים השונים של משרד האוצר ו- רשות שוק ההון, בפרט אתרי גמלנט, ביטוח נט, ו- פנסיה נט, הנגישים לציבור.


  כתיבת תגובה