הראל קופות גמל, קרנות השתלמות, קופות גמל להשקעה, ופוליסות חיסכון

קופות הגמל, קרנות השתלמות, קופות גמל להשקעה, ופוליסות החיסכון של הראל

הראל, היא אחת מקבוצות ההשקעות הוותיקות והגדולות בישראל.
קבוצת הראל-השקעות פועלת בתחומי הביטוח, קופות גמל, קרנות פנסיה, קרנות השתלמות, קופות גמל להשקעה, פוליסות חיסכון, תוכנית "חסכון לכל ילד", קרנות נאמנות, וניהול תיקי השקעות.ריכזנו עבורכם את כל קופות הגמל, קרנות ההשתלמות, קופות גמל להשקעה, ופוליסות החיסכון של הראל, כדי שתוכלו בקלות להשוות ולראות אם הראל, הוא המקום שבו אתם רוצים השקיע את כספי קופת הגמל, פוליסת החיסכון או קרן ההשתלמות שלכם.

בלחיצת כפתור אחת על שם קופת הגמל או קרן ההשתלמות של הראל המופיעים בטבלה המצורפת, תוכלו להגיע ישירות לדף השוואה של קופת הגמל או קרן ההשתלמות ולראות כמה היא הרוויחה, מה דמי הניהול שהיא גובה, מה פרופיל הסיכון של קרן ההשתלמות או קופת הגמל שבחרתם ועוד.
כל הנתונים באתר מיי גמל נט מוצגים בהשוואה לקרנות השתלמות וקופות גמל של המתחרים המובילים בשוק, המנוהלות באותו פרופיל סיכון, ובאותו אפיק השקעות מרכזי.

 

קרנות השתלמות הראל

שם קרן השתלמות מספר קרן השתלמות פרופיל סיכון אפיק השקעות מרכזי
הראל השתלמות כללי 154 בינוני קרן השתלמות המפזרת את עיקר השקעותיה בין מניות, אג"ח קונצרני ואג"ח ממשלתי לפי שיקול דעת מנהלי הקרן.
הראל השתלמות מסלול מניות 763 גבוה קרן השתלמות המשקיעה בעיקר במניות. לפחות 75% מהנכסים יושקעו במניות.
הראל השתלמות אג"ח ללא מניות 1485 נמוך קרן השתלמות המשקיעה בעיקר באגרות חוב (אג"ח), ללא חשיפה למניות או מדדי מניות.
הראל השתלמות אג"ח עד 10% מניות 764 נמוך קרן השתלמות המשקיעה בעיקר באגרות חוב (אג"ח), החשיפה למניות או מדדי מניות לא תעלה על 10% מסך נכסי קרן ההשתלמות
הראל השתלמות אג"ח עד 20% מניות 416 בינוני קרן השתלמות המשקיעה בעיקר באגרות חוב (אג"ח), החשיפה למניות או מדדי מניות לא תעלה על 20% מסך נכסי קרן ההשתלמות
הראל השתלמות מסלול כהלכה 1523 בינוני קרן השתלמות אשר מדיניות ההשקעות שלה קיבלה הכשר הלכתי/ היתר עיסקא.
הראל השתלמות מסלול שקלי 1369 נמוך קרן השתלמות עם חשיפה מלאה לפיקדונות שקליים, מלוות ממשלתיים ואג"ח שקליות, ממשלתיות או קונצרניות.
הראל השתלמות מסלול חו"ל 1034 בינוני קרן השתלמות המשקיעה לפחות 75% מנכסיה בנכסים בחו"ל ו/או בניירות ערך, נגזרים, פיקדונות והלוואות צמודים למט"ח או נסחרים במט"ח, בארץ ובחו"ל.
הראל השתלמות אג"ח קונצרני 8058 בינוני נכסי המסלול חשופים לנכסים שהונפקו בארץ ובחו"ל: אג"ח של חברות, ני"ע מסחריים, הלוואות לחברות ועוד. החשיפה תהיה בשיעור שלא יפחת מ-75% ולא יעלה על 120% מנכסי המסלול, ותושג באמצעות השקעה ישירה בנגזרים, תעודות סל, קרנות נאמנות או קרנות השקעה.
הראל השתלמות לטווח ארוך n(מסלול לאוכלוסיית יעד) 566 בינוני קרן השתלמות המיועדת לעמיתים בעלי אופק השקעה ארוך טווח. מדיניות ההשקעה תיקבע על ידי ועדת השקעות.
חשוב לדעת: לאורך זמן, החשיפה לחו"ל הייתה מתחת ל- 50% מנכסי הקרן בלבד.
הראל השתלמות IRA IRA 8761 ניהול חשבון השקעות אישי לכל עמית בנפרד, ע"י העמית או ע"י מנהל תיקים מוסמך (IRA. קרן

קופות גמל הראל

שם קופת הגמל מספר קופת הגמל פרופיל סיכון אפיק השקעות מרכזי
הראל גמל מסלול לגילאי 50 ומטה 9744 בינוני קופת גמל המפזרת השקעותיה בין מניות, אג"ח קונצרני ואג"ח ממשלתי לפי שיקול דעת מנהלי קופת הגמל, וברמת סיכון גבוהה יחסית לשני המסלולים האחרים המותאמים לגיל החוסך.
הראל גמל מסלול לגילאי 50 עד 60 9742 בינוני קופת גמל המפזרת השקעותיה בין מניות, אג"ח קונצרני ואג"ח ממשלתי לפי שיקול דעת מנהלי קופת הגמל, וברמת סיכון בינונית יחסית לשני המסלולים האחרים המותאמים לגיל החוסך
הראל גמל מסלול לגילאי 60 ומעלה 9745 בינוני קופת גמל המפזרת השקעותיה בין מניות, אג"ח קונצרני ואג"ח ממשלתי לפי שיקול דעת מנהלי קופת הגמל, וברמת סיכון נמוכה יחסית לשני המסלולים האחרים המותאמים לגיל החוסך.
הראל גמל מסלול אג"ח ללא מניות 1335 נמוך קופת גמל המשקיעה בעיקר באגרות חוב (אג"ח), ללא חשיפה למניות או מדדי מניות.
הראל גמל מסלול מניות 1331 גבוה קופת גמל המשקיעה בעיקר מניות בארץ ובחו"ל. לפחות 50% מהנכסים יושקעו במניות ו/או ניירות ערך המירים למניות.
הראל גמל מסלול אג"ח עד 10% מניות 762 בינוני קופת גמל המשקיעה בעיקר אגרות חוב (אג"ח), החשיפה למניות או מדדי מניות לא תעלה על 10% מסך נכסי קופת הגמל.
הראל גמל מסלול אג"ח עד 20% מניות 502 בינוני קופת גמל המשקיעה בעיקר אגרות חוב (אג"ח), החשיפה למניות או מדדי מניות לא תעלה על 20% מסך נכסי קופת הגמל
הראל גמל מסלול שקלי 1368 נמוך קופת גמל המשקיעה בעיקר אג"ח אשר אינו צמוד למדד המחירים לצרכן.
הראל גמל שקלי טווח קצר 1334 נמוך קופת גמל המשקיעה בעיקר אג"ח שקלי עד טווח פדיון של שנה שהונפק ע"י מדינת ישראל או מק"מ שהנפיק בנק ישראל.
הראל אג"ח עד 25% מניות 101 בינוני קופת גמל המשקיעה בעיקר אגרות חוב (אג"ח), החשיפה למניות או מדדי מניות לא תעלה על 10% מסך נכסי קופת הגמל
הראל גמל מסלול כהלכה 1524 בינוני קופת תגמולים/פיצויים כללית אשר מדיניות ההשקעות שלה קיבלה הכשר הלכתי/ היתר עיסקא.
הראל גמל מסלול חו"ל 8057 בינוני קופת גמל המשקיעה בנכסים החשופים לחו"ל לרבות מניות, אג"ח , הלוואות ועוד, בשיעור חשיפה שלא יפחת מ-75% ולא יעלה על 120% מנכסי המסלול. החשיפה תושג באמצעות השקעה ישירה בנגזרים, בתעודות סל, בקרנות נאמנות או בקרנות השקעה.
הראל דקל 857 זוהי קופת גמל בה העמית הוא מעסיק המפקיד כספים לתשלום דמי מחלה לעובדיו. קופת גמל תפזר את השקעותיה בין מניות, אג"ח קונצרני ואג"ח ממשלתי לפי שיקול דעת מנהלי קופת הגמל.
הראל גמל IRA IRA 8759 ניהול חשבון השקעות אישי לכל עמית בנפרד, ע"י העמית או ע"י מנהל תיקים מוסמך (IRA)

קופות גמל להשקעה הראל

שם קופת הגמל מספר קופת הגמל פרופיל סיכון אפיק השקעות מרכזי
הראל גמל להשקעה כללי 8211 בינוני קופת גמל להשקעה המפזרת את עיקר השקעותיה בין מניות, אג"ח קונצרני ואג"ח ממשלתי לפי שיקול דעת מנהלי הקופה.
הראל גמל להשקעה אג"ח עד 10% מניות 8520 נמוך קופת גמל להשקעה המשקיעה בעיקר באגרות חוב (אג"ח), החשיפה למניות או מדדי מניות לא תעלה על 10% מסך נכסי קופת הגמל להשקעה.
הראל גמל להשקעה מניות 8522 גבוה קופת גמל להשקעה המשקיעה בעיקר במניות בארץ ובחו"ל.
הראל גמל להשקעה הלכה 8523 בינוני קופת גמל להשקעה אשר מדיניות ההשקעות שלה קיבלה הכשר הלכתי/ היתר עיסקא.
הראל גמל להשקעה אג"ח עד 20% מניות 8521 נמוך קופת גמל להשקעה המשקיעה בעיקר באגרות חוב (אג"ח), החשיפה למניות או מדדי מניות לא תעלה על 10% מסך נכסי קופת הגמל להשקעה.

קופות גמל להשקעה הראל- תוכנית "חסכון לכל ילד"

שם קופת הגמל מספר קופת הגמל פרופיל סיכון אפיק השקעות מרכזי
הראל חיסכון לילד – חוסכים המעדיפים סיכון מוגבר 11377 גבוה קופת הגמל תפזר השקעותיה בין מניות, אג"ח קונצרני ואג"ח ממשלתי לפי שיקול דעת מנהלי קופת הגמל, וברמת סיכון גבוהה יחסית לשני המסלולים האחרים.
הראל חיסכון לילד – חוסכים המעדיפים סיכון בינוני 11376 בינוני קופת הגמל תפזר השקעותיה בין מניות, אג"ח קונצרני ואג"ח ממשלתי לפי שיקול דעת מנהלי קופת הגמל, וברמת סיכון בינונית יחסית לשני המסלולים האחרים.
הראל חיסכון לילד – חוסכים המעדיפים סיכון מועט 11375 נמוך קופת הגמל תפזר השקעותיה בין מניות, אג"ח קונצרני ואג"ח ממשלתי לפי שיקול דעת מנהלי קופת הגמל, וברמת סיכון נמוכה יחסית לשני המסלולים האחרים.
הראל חסכון לילד – הלכה 9555 בינוני קופת גמל אשר מדיניות ההשקעות שלה קיבלה הכשר הלכתי/ היתר עיסקא.

קופה מרכזית לפיצויים הראל (למעסיקים)

שם קופה מרכזית לפיצויים מספר קופת הגמל פרופיל סיכון אפיק השקעות מרכזי
הראל קמ"פ מסלול כללי 155 בינוני הקופה המרכזית לפיצויים תפזר את עיקר השקעותיה בין מניות, אג"ח קונצרני ואג"ח ממשלתי לפי שיקול דעת מנהלי הקופה.
הראל קמ"פ מסלול מניות 739 גבוה קופה מרכזית לפיצויים המשקיעה בעיקר במניות בארץ ובחו"ל. שיעור החשיפה למניות יהיה לפחות 50% מסך הנכסים.
הראל קמ"פ אג"ח עד 15% מניות 743 נמוך אגרות חוב (אג"ח), החשיפה למניות או מדדי מניות לא תעלה על 15% מסך נכסי הקופה.
הראל קמ"פ מסלול שקלי 742 נמוך לפחות 90% מהנכסים יושקעו בפק"מ, מק"מ, אג"ח או נייר ערך מסחרי שאינם צמודים למדד כלשהו, או בנגזרים על אג"ח שאינן צמודות למדד .
הראל קמ"פ מסלול אג"ח צמוד מדד

 

741 נמוך אג"ח הצמוד למדד המחירים לצרכן.

החשיפה לנכסים פיננסים צמודי מדד תהיה לפחות 75% מסך הנכסים.

הראל קופה לפנסיה תקציבית 1296 קופה מרכזית לפיצויים עבור מקבלי פנסיה תקציבית.
הראל רבת מסלולים 820 קופה מרכזית לפיצויים – רב מסלולית

 

פוליסות חיסכון הראל

שם פוליסת חיסכון מספר קופת הגמל פרופיל סיכון אפיק השקעות מרכזי
הראל מסלול כללי 88 בינוני פוליסת החיסכון תפזר את עיקר השקעותיה בין מניות, אג"ח קונצרני ואג"ח ממשלתי לפי שיקול דעת מנהלי פוליסת החיסכון.
הראל מסלול מניות 92 גבוה פוליסת החיסכון תשקיע את נכסיה בעיקר מניות בארץ ובחו"ל.
הראל מסלול אג"ח ללא מניות      89 נמוך פוליסת חיסכון המשקיעה באג"ח. ללא השקעה במניות.
הראל מסלול אג"ח ממשלת ישראל 8573 נמוך פוליסת חיסכון המשקיעה בעיקר באג"ח ממשלתי שהונפק ע"י מדינת ישראל.
הראל מסלול אג"ח עד 10% במניות 91 נמוך פוליסת חיסכון המשקיעה בעיקר באגרות חוב (אג"ח), החשיפה למניות או מדדי מניות לא תעלה על 10% מסך פוליסת החיסכון.
הראל אג"ח עד 20% מניות 90 בינוני פוליסת חיסכון המשקיעה בעיקר באגרות חוב (אג"ח), החשיפה למניות או מדדי מניות לא תעלה על 10% מסך פוליסת החיסכון.
הראל מסלול שיקלי טווח קצר 93 נמוך פוליסת חיסכון המשקיעה בעיקר אג"ח שקלי עד טווח פדיון של שנה שהונפק ע"י מדינת ישראל או מק"מ שהנפיק בנק ישראל.
הראל מסלול חו"ל 163 בינוני פוליסת חיסכון המשקיעה בני"ע ונכסים פיננסים הנסחרים בחו"ל או צמודים למטבע חוץ.
הראל מסלול אג"ח חו"ל 8592 נמוך פוליסת חיסכון המשקיעה באג"ח בחו"ל. ללא השקעה במניות.
הראל מסלול אג"ח קונצרני 178 נמוך פוליסת חיסכון המשקיעה באג"ח קונצרני (אג"ח שהנפיקו חברות עיסקיות).

פרטים נוספים על הראל השקעות ביטוח ופיננסים:

קבוצת הראל עוסקת בניהול  קופות גמל, קרנות השתלמות, קופות גמל להשקעה, פוליסות חיסכון, תוכנית "חסכון לכל ילד", קרנות נאמנות, תעודות סל, קרנות פנסיה, וניהול תיקי השקעות.
כמו כן פועלת קבוצת הראל בכל תחומי הביטוח: בריאות, סיעוד, שיניים, נסיעות לחול, רכוש (רכב, דירה, אשראי, ומשכנתאות).
כמו כן מחזיקה הראל ב: בסס"ח- חברת ביטוח אשראי (יצוא ושוק מקומי), וב- EMI: חברה המבטחת אשראי למגורים, ומסייעת לרוכשי דירות שחסר להם הון עצמי לעמוד בדרישות הבנק למשכנתא.

חברת הביטוח הראל, הוקמה ע"י משפחת המבורגר בשנת 1975.
בשנת 1982 החלה מניית הראל-השקעות, להיסחר בבורסה לניירות ערך בת"א.
משפחת הראל מחזיקה כיום בכ- 46.5% ממניות החברה.

קבוצת הראל ראתה ברכישות דרך פעולה אסטרטגית, ובשנת 1984 רכשה את חברת הביטוח "השילוח".
חברת הביטוח "דיקלה" נרכשה ע"י הראל בשנת 1993, וחברת הביטוח "סהר", נרכשה ע"י הראל בשנת 1998. שנה לאחר מכן, רכשה הראל את חברת הביטוח "ציון".
בתחום הביטוח מחזיקה הראל היום בנתח שוק של כ- 22% מהיקף הפרמיות.
בביטוח הבריאות, הראל היא הקבוצה המובילה עם נתח שוק של 37%, בביטוח כללי היא הראשונה עם 15% נתח שוק, ובביטוח חיים היא שניה רק ל-מגדל, עם נתח שוק של כ- 20%.

בשנת 1995 נכנסה הראל לשוק הפנסיה, ורכשה את קרן הפנסיה "עתידית".
בהמשך, רכשה הראל בשנה 2004 את קרן הפנסיה "נתיבות", ובשנת 2007 את קרן הפנסיה "הגלעד".
כיום מחזיקה הראל בנתח שוק של כ- 18% מתחום קרנות הפנסיה בישראל.

בשנת 2006 במסגרת "רפורמת-בכר", רכשה הראל את חברת קרנות הנאמנות "פיא" מבנק לאומי, ובהמשך רכשה מלאומי גם חלק מקופות הגמל.
כיום מחזיקה הראל בנתח שוק של כ- 8.5% משוק הגמל, ובקרנות הנאמנות היא בעלת נתח שוק של כ- 12%.

מנכ"ל הראל הוא כיום מישל סיבוני, ויו"ר הדירקטוריון הוא יאיר המבורגר.

משרדי חברת הביטוח הראל, מרוכזים במתחם הבורסה ברמת גן.
ההנהלה הראשית ממוקמת בבית הראל, אבא הלל סילבר 3, רמת-גן.

החל משנת 2015, מפרסם משרד האוצר את מדד איכות השירות של קופות הגמל וקרנות ההשתלמות.
משרד האוצר עורך סקר מקיף הכולל את לקוחות כל החברות בישראל, המנהלות קופות גמל וקרנות השתלמות.
המדד מפורסם פעם בשנה, וכולל שלוש תחומים עיקריים:
סקר שביעות רצון ומידת המלצה (70% מהמשקל), מספר התלונות המוצדקות שהגיעו למפקח על הביטוח והחיסכון נגד החברה (20% מהמשקל), וזמן ההמתנה במענה הקולי (10% מהמשקל).
שלושת התחומים הללו משוקללים לציון אחד הקובע את דירוג החברה במדד איכות השירות.

משרד האוצר מחלק איכות השירות של כל חברות הגמל וההשתלמות לשלוש קבוצות:
שליש עליון (ירוק), שליש אמצעי (צהוב) ושליש תחתון (אדום), ומפרסם גם את ההתקדמות (או התדרדרות) שעברה החברה במהלך השנה האחרונה.

בשנת 2018, דורגה הראל בחלק העליון  של מדד איכות השירות של ענף הגמל וההשתלמות, וקיבלה את הציון המשוקלל 75.


כל הנתונים באתר מיי גמל נט מוצגים בהשוואה לקרנות השתלמות וקופות גמל של המתחרים המובילים בשוק, המנוהלות באותו פרופיל סיכון, ובאותו אפיק השקעות מרכזי.


חברות הביטוח ובתי ההשקעות מציעים כיום בנוסף לקרנות השתלמות, מוצרי חיסכון מתקדמים נוספים, הכוללים הטבות מס:
קופות גמל להשקעה, ופוליסות חיסכון.

השאירו פרטים ומשווק פנסיוני בעל רשיון יחזור אליכם עם הצעה אטרקטיבית המותאמת אישית עבורכם, והסבר מפורט, פשוט ומובן, ללא התחייבות וללא עלות.


  קופת גמל להשקעהפוליסת חיסכון  הצטרפו לרשימת התפוצה שלנו, ונוכל לעדכן אתכם בכל מה שחדש ומשפיע על קרן ההשתלמות, פוליסת החיסכון, קרן הפנסיה, וקופת הגמל שלכם.


  מיי גמל נט הוא אתר אינטרנט להשוואת תשואות קרנות ההשתלמות, השוואת תשואות גמל להשקעה, השוואת תשואות קופות גמל, השוואת תשואות פוליסות חיסכון, השוואת תשואות קרנות פנסיה, והשוואת תשואות תוכנית "חסכון לכל ילד".
  גם אם אין לכם מומחיות פיננסית, היכנסו למיי גמל נט ותוכלו בקלות לראות מה עשה הכסף שלכם. בכל זמן, בכל מקום, במחשב, בסלולר, בטאבלט או במייל.

  הצטרפו ל- "אזור האישי"  של מיי גמל נט, ותוכלו לקבל התראה ישירות למייל כאשר יעודכנו התשואות החודשיות של קופת הגמל, קרן ההשתלמות, גמל להשקעה, פוליסות חיסכון, קרנות פנסיה, ותוכנית "חיסכון לכל ילד" שלכם.


  אהבתם את המאמר? הוא עזר לכם? שתפו אותו בפייסבוק, כדי שגם החברים שלכם יכירו אותו.
  יש לכם עוד שאלות? אתם חושבים שיש מה לשפר?
  שתפו אותנו בתגובה או במייל. בשביל זה יש את מיי גמל נט .


   למידע נוסף:

  אלטשולר-שחם, השוואת קופות גמל וקרנות השתלמות

  מה עדיף, קרן פנסיה ביטוח מנהלים או קופת גמל?

  חיסכון לילדים, איך ואיפה כדאי לחסוך לילדים שלנו.


  הבהרה: המאמר נכתב על ידי מערכת אתר מיי גמל נט כשרות לגולשים. במידע עלולות ליפול טעויות, ועשויים לחול בו שינויי חוק ושינויים אחרים. המידע והנתונים במאמר אינם מהווים המלצה לביצוע פעולה כלשהי בכל סוג נכס, כולל בקופות גמל, קרנות פנסיה, קרנות השתלמות, פוליסות חיסכון או כל חיסכון או נייר ערך אחר, ואין לראות בהם תחליף לייעוץ השקעות או ייעוץ פנסיוני המתחשב בנתונים ובצרכים הייחודיים של כל אדם, והכל בכפוף לתנאי השימוש של האתר.