תשואות חודש פברואר 2023: מי בית ההשקעות שהצליח סוף סוף לתפוס את המקום הראשון?

חודש פברואר, היה חודש אדום בבורסה בישראל ובחו”ל.

למרות הירידות החדות במדדים המובילים, התשואה השלילית הממוצעת בקרנות ההשתלמות וקופות הגמל בפברואר, לא הצליחה למחוק את העליות שקיבלנו בחודש ינואר– בעיקר למי שהחזיק חלק משמעותי מהנכסים שלו חו”ל.

בישראל, לאחר העליות המינוריות שקיבלנו בחודש ינואר, הגיע חודש פברואר ואיתו ירידות חדות במדדים המובילים.

החששות מהרפורמה משפטית, הובילו למחאה נרחבת, לקריאות להוצאת כספים מישראל, ולחששות מפני הורדת הדרוג החוב של ישראל ע”י סוכנויות הדרוג הבינלאומי.
כל אלו גרמו להחלשות השקל מול המטבעות המובילים, לירידות שערים חדות במניות ובאג”ח הממשלתי והקונצרני, ולפגיעה משמעותית בתשואות קופות הגמל וקרנות ההשתלמות ביחס לעולם.

מדד מניות ת”א 125 ירד בפברואר בכמעט 5%, ומדד ת”א 90 ירד בקצת יותר מ- 9%.
לעומתם מדד ה- S&P500 ירד בכ- 2.6% , ומדד הנאסדק ירד בכ- 0.5% בלבד.
הדולר התחזק מול השקל בפברואר בכ- 5.8%, והיורו התחזק בכ- 3%.

נעצור לרגע מהסקירה החודשית כדי להסביר שהכספים שאתם מפקידים להשתלמות, לקופת גמל ולפנסיה, חשופים לנכסים גם בארץ וגם בחול.
לרוב, כיום החשיפה המנייתית של החיסכון חשופה ב- 60%-80% לנכסים הנסחרים בחו”ל.
אולם רוב מנהלי החיסכון מנטרלים את החשיפה למט”ח ומגבילים אותה לחשיפה של 20%-40% מסך כל הנכסים בתיק.

היוצאים מהכלל, הן קרנות ההשתלמות וקופות הגמל אשר מתמחות בהשקעה במט”ח ובחו”ל, וזוהי עיקר החשיפה שלהן.
אנחנו במיי גמל.נט, מסווגים גם את הקרנות והקופות אשר מתמחות בהשקעה בחו”ל, בטבלאות נפרדות כדי שתוכלו להשוות ולראות מי מוביל ומי השיג לחוסכים שלו את התשואה הגבוהה היותר בהשקעה בחו”ל.

חשיפות חול מטח‎‎במיי גמל.נט תוכלו גם לבדוק בדף כל קרן השתלמות או קופת גמל מה אחוז החשיפה שלה לנכסים בחו”ל ומה החשיפה למט”ח.

 

חודש פברואר 2023, הביא איתו סוף סוף בשורה חיובית למשקיעים בקרנות ההשתלמות וקופות הגמל של אלטשולר-שחם.
אחרי תקופה מאוד ארוכה שבית ההשקעות המוכר, תופס את המקומות האחרונים בטבלת התשואות החודשיות, לראשונה החודש הוא תופס את המקום הראשון!
החשיפה הגבוהה של אלטשולר-שחם לנכסים בחו”ל ובפרט לנכסים בארה”ב, השתלמהלו החודש, והוא תפס את המקום הראשון בתשואה חודשית, בהרבה מהקטגוריות.
בקבוצת קרנות ההשתלמות באפיק הכללי, תפסה אלטשולר שחם השתלמות כללי את המקום הראשון בתשואה חודשית כאשר ירדה בפברואר 0.99%- בלבד, לעומת ממוצע קטגוריה של 1.26%-.
את המקום האחרון בקטגוריה תפסה אנליסט השתלמות כללי עם תשואה חודשית של 2.07%-

רק כדי לסבר את האוזן כמה החשיפה לחול היתה בחודש פברואר מהותית לתשואה:
אנליסט השתלמות כללי, אשר החזיקה כ- 34% חשיפה לנכסים בחו”ל, ירדה כמעט פי שניים מאלטשולר שחם השתלמות כללית אשר החזיקה כ- 56% חשיפה לנכסים בחו”ל.

בחישוב תשואה מצטברת בשנה האחרונה, מובילה מור השתלמות כללי, עם תשואה מצטברת של כ- 3.3%-.

בענף קרנות ההשתלמות המתמחות בהשקעה במניות, תפסה בפברואר את המקום הראשון אלטשולר שחם השתלמות מניות עם תשואה חודשית של 1.39%- בלבד, לעומת התשואה הממוצעת בקטגוריה שעמדה בפברואר על 2.51%-.קרן השתלמות כללי פברואר 23‎‎
בחישוב תשואה מצטברת בשנה האחרונה, נמצא במקום הראשון בית ההשקעות ילין-לפידות, עם ילין לפידות קרן השתלמות מסלול מניות שירדה ב-12 החודשים האחרונים 8.72%- בלבד.
בחישוב תשואה מצטברת בחמש השנים האחרונות, ממשיכה להוביל אנליסט השתלמות מניות, עם תשואה מצטברת של כ- 51.4%, ובפער של כ- 10.3% מקרן ההשתלמות המנייתית של ילין-לפידות שנמצאת במקום השני.

בענף קופות הגמל המותאמות לגיל החוסך, זיהינו בפברואר נתון מעניין:
המודל המותאם לגיל החוסך אמור להקטין את פוטנציאל הירידות ככל שהחוסך יותר מבוגר.
למרות זאת, בחודש פברואר ראינו את קופות הגמל לחוסכים מגיל 50-60 יורדות פחות מאשר קופות לחוסכים בני 50 ומעלה, המבוגרים יותר.
הסיבה נעוצה בגודל החשיפה לחו”ל.
מנהלי השקעות מסיטים יותר בקלות השקעות במניות לחו”ל, מאשר השקעות באג”ח.
החשיפה למט”ח גם היא עולה ככל שאחוז המניות גבוהה יותר.
השקעות באג”ח הן בדר”כ פחות חשופות לחו”ל ולמט”ח מאשר השקעות במניות.
לכן ככל שאחוז המניות גבוה יותר, כך החשיפה לחו”ל ולמט”ח גבוהה יותר.
במבט יותר רחב של שנה אחורה, ניתן לראות שהקופות לחוסכים מבוגרים יותר, אכן ירדו פחות מהקופות לחוסכים צעירים יותר.קופת גמל 5 שנים עד 50‎‎
בחישוב תשואה מצטברת בחמש השנים האחרונות בקופות גמל לחוסכים עד גיל 50, מובילה ילין לפידות קופת גמל מסלול לבני 50 ומטה, עם תשואה מצטברת של כמעט 27.5%.
את הקופות לחוסכים מבוגרים יותר, מוביל בחישוב תשואה מצטברת לחמש שנים, בית ההשקעות מיטב-דש.קופת גמל 5 שנים 50-60‎‎
מיטב גמל לבני 50-60, תופסת את המקום הראשון בקטגוריה שלה עם תשואה מצטברת של כ- 25%, בפער יפה של מעל 1% מהמקום השני, ואילו מיטב גמל לבני 60 ומעלה, תופסת את המקום הראשון עם תשואה של 20.3% ובפער גדול של כ- 2.4% מהמקום השני.קופת גמל 5 שנים 60 ומעלה ‎‎

בקופות הגמל המתמחות בהשקעה במניות, התמונה היתה דומה לקרנות ההשתלמות המנייתיות.
גם כאן נמצא במקום הראשון בחישוב תשואה מצטברת שנה אחורה, בית ההשקעות ילין לפידות, עם קופת הגמל ילין לפידות קופת גמל מסלול מניות.
בחישוב תשואה מצטברת בחמש השנים האחרונות, ממשיכה להוביל אנליסט גמל מניות עם תשואה מצטברת של מעל 52% ובפער גדול של כ- 10.44% מהמקום השני בו נמצאת ילין לפידות קופת גמל מסלול מניות.

גם בענף קופות הגמל להשקעה תפס בית ההשקעות אלטשולר-שחם את המקום הראשון בחישוב תשואה חודשית בחודש פברואר, באפיק הכללי ובאפיק המנייתי.
בחישוב תשואה מצטברת בחמש השנים האחרונות, ממשיך להוביל את שני האפיקים הללו בית ההשקעות אנליסט.גמל להשקעה 5 שנים תשואה‎‎
אנליסט קופת גמל להשקעה כללי, מובילה את המסלול הכללי אחרי שהשיגה תשואה מצטברת של 22.75% בחמש השנים האחרונות, ומבילה בפער של כ- 0.8% על ילין לפידות קופת גמל להשקעה מסלול כללי שנמצאת במקום השני.
אנליסט קופת גמל להשקעה מניות מובילה את המסלול המנייתי אחרי שהשיגה תשואה מצטברת של מעל 50.3% בחמש השנים האחרונות, ונמצאת בפער של מעל 10% מ-ילין לפידות קופת גמל להשקעה מסלול מניות אשר נמצאת במקום השני.

בענף פוליסות החיסכון, פברואר היה החודש של בית ההשקעות מיטב-דש.
מיטב דש אינו חברת ביטוח, הוא מנהל פוליסות חיסכון במסגרת פוליסות “בסט-אינווסט”, תחת הפיקוח של חברת הביטוח הכשרה.
בחודש פברואר, היתה החשיפה במסלולים המנוהלים ע”י מיטב-דש, נמוכה מאוד באופן יחסי לפוליסות חיסכון אחרות.פוליסות חיסכון תשואה פברואר 2023‎‎
העובדה שפוליסת החיסכון המנייתית הכשרה -מנוהל באמצעות מיטב ניהול תיקים- מניות, עלתה בפברואר בכ- 0.56% בזמן שכל שאר הפוליסות ירדו, נובעת מהעובדה שבית ההשקעות בחר להחזיק חשיפה מנייתית מאד נמוכה של כ-75% מסך הנכסים (קרוב למינימום המותר), וחשיפה גבוהה יחסית למט”ח הקרובה ל- 42%.פוליסות חיסכון מניות תשואה פברואר‎‎
גם בחישוב תשואה מצטברת בחמש השנים האחרונות, מובילה פוליסת החיסכון המצטיינת  הכשרה -מנוהל באמצעות מיטב ניהול תיקים- מניות ותופסת את המקום הראשון עם תשואה מצטברת של מעל 49%, ובפער גדול של כ- 12.25% מהמקום השני.

גם בקרנות הפנסיה, פברואר היה החודש של אלטשולר שחם.
בית ההשקעות תפס את המקום הראשון בפברואר, בכל שלושת קבוצות הגיל.
ניתן לראות בברור שהירידות בקרנות הפנסיה היו יותר נמוכות מהירידות בקופות הגמל ובקרנות ההשתלמות.
הסיבה לכך נעוצה ב-אג”ח המיועדות, שעדיין מרכיבות חלק נכבד מנכסי קרנות הפנסיה.

בחישוב תשואה מצטברת בחמש השנים האחרונות:
קרן הפנסיה של הפניקס תופסת את המקום הראשון לחוסכים מתחת גיל 50 עם תשואה של 37.84%, קרן הפנסיה של מיטב (לשעבר איילון) תופסת את המקום הראשון לחוסכים בגילאי 50-60 עם תשואה של 35.62%, ו-קרן הפנסיה של כלל תופסת את המקום הראשון לחוסכים מעל גיל 60 עם תשואה מצטברת של 26.63%.פנסיה עד גיל 50 תשואה‎‎

צוות מיי גמל נט מבקש לאחל לכם חג פסח שמח.
הרבה בריאות, הצלחה, וברוח הימים הללו לאחל לכולנו חזרה למסלול צמיחה רחב ומשותף.


השאירו פרטים, ומשווק פנסיוני אובייקטיבי, יחזור אליכם עם הצעה אטרקטיבית להפקדה לקופת גמל להשקעה, המנוהלת בבתי ההשקעות המובילים.
הכל כמובן ללא התחייבות, וללא עלות מצדכם:


  קופת גמל להשקעהפוליסת חיסכון  שנת 2021, היתה שנת שיא של עליות בשוק ההון, שנת 2022 היתה שנה של הפסדים.
  מה יקרה לכסף שלכם ב-2023? 

  אם תצטרפו לרשימת התפוצה שלנו, אנחנו נדאג שתישארו מעודכנים.  אהבתם את המאמר? הוא עזר לכם? שתפו אותו בפייסבוק, כדי שגם החברים שלכם יכירו אותו.
  יש לכם עוד שאלות? אתם חושבים שיש מה לשפר?
  שתפו אותנו בתגובה או במייל. בשביל זה יש את מיי גמל.נט .


  איך תיגמר שנת 2023? עליות או ירידות? אף אחד לא באמת יודע…
  אבל אם אתם חושבים שזאת הזדמנות טובה לממש רווחים, ולהעביר את הכסף לאפיקים פחות מסוכנים, אנחנו מפנים אתכם למאמר שפירסמנו בעבר: איך להגן על הכסף שלכם מפני הפסדים.


  לקריאה נוספת:

  מה הם הכללים החשובים בהשוואה נכונה של קרן השתלמות?

  איך בוחרים קרן השתלמות?

  מה עדיף, קרן פנסיה ביטוח מנהלים או קופת גמל?

  חיסכון לילדים, איך ואיפה כדאי לחסוך לילדים שלנו.

  היתרונות של קופת גמל להשקעה


  נתוני התשואות והאחזקות המוצגים באתר מיי גמל.נט, מקורם במאגרי המידע הממשלתיים השונים של משרד האוצר ו- רשות שוק ההון, בפרט אתרי גמלנט, ביטוח נט, ו- פנסיה נט, הנגישים לציבור.


  מחשבה 1 על “תשואות חודש פברואר 2023: מי בית ההשקעות שהצליח סוף סוף לתפוס את המקום הראשון?”

  1. מעניין למה נזכרתם בדיוק החודש לכתוב על ההבדלים בין ישראל וחו”ל.
   “כי טובה הארץ מאוד מאוד”
   מקבלים משכורת מהמדינה ומנסים למוטט אותה.

   הגב

  כתיבת תגובה