פתיחה חזקה לשנת 2021: תשואות ינואר בענף קופות הגמל וקרנות השתלמות

21חודש ינואר, היה חודש טוב מאד למי שהשקיע במניות בישראל ובאג”ח צמוד מדד.
מהלך ההתחסנות הנרחב בישראל, והעליה במחירי הסחורות בעולם, היו שני הגורמים שהשפיעו באופן הכי משמעותי על מחירי הנכסים בשוק ההון, ועל תשואות הגמל ההשתלמות ופוליסות החיסכון שלכם.
בחודש ינואר, עלה מדד ת”א 35 בכמעט 5%, מדד הת”א125 עלה בכ- 3.57%, ומדד המניות הקטנות הת”א SME60 על בכ- 10.6%!

במדדי המניות בחו”ל, התמונה הייתה פחות אופטימית.
מדד ה- S&P500 ירד בכ- 1%, מדד הנאסד”ק עלה בכ- 0.3%, ומדד המניות הקטנות ה- Russell 2000 עלה בכ- 5%.

באירופה,  לאור נתוני התחלואה הקשים והחמרת הסגרים, התוצאה בינואר היתה שלילית.
בגרמניה ירד מדד ה- DAX30 בכ- 2.1%, בצרפת ירד מדד ה- CAC40 ב- 2.64%, מדד ה- EUROSTOXX50 ירד ב- 1.9%, ומדד המניות הקטנות ה- EUROSOXX600 ירד בכ- 0.75%.

בשוק אגרות החוב, זה היה החודש של אגרות החוב הצמודות למדד.
בעוד המדד הממשלתי הצמוד עלה בינואר ב- 0.6%, המדד הממשלתי השקלי (לא-צמוד) ירד ב 0.15%.
גם במדדי האג”ח הקונצרני התמונה היתה דומה.
בחודש ינואר ירד מדד הבונד שקלי 50 בכ- 0.11%, ומדד הבונד 60 (הצמוד למדד) עלה בכ- 0.54%.

קרנות ההשתלמות במסלול הכללי, רשמו בינואר תשואה ממוצעת של כ- 1%.
המובילה בקטגוריה בתשואה חודשית בינואר היא קרן ההשתלמות כלל השתלמות כללי, עם תשואה חודשית של 1.46%. קרנות השתלמות תשאות ינואר 2021
כלל ממשיכה את המגמה האגרסיבית שאפיינה אותה בחודשים האחרונים, וממשיכה להוביל את הקטגוריה בחודשים של עליות בשווקים.

בחישוב תשואה מצטברת ב-12 החודשים האחרונים, ממשיכה להוביל את קרנות ההשתלמות במסלול הכללי, קרן ההשתלמות מור השתלמות כללי עם תשואה מצטברת של 13.21%.
אחריה, במקום השני והשלישי עם תשואה מצטברת של כ- 7%, נמצאות המתחרות שלה: כלל השתלמות כללי, ו- אקסלנס השתלמת כללי.
חשוב לזכור שאת עיקר הפער החיובי על המתחרות בתקופה הזו, צבר בית ההשקעות מור כאשר קרן ההשתלמות שלו היתה קטנה מאוד, וכללה סך נכסים מאוד נמוך.
כיום, כשקרן ההשתלמות הכללית של מור כבר כוללת נכסים בסך של כמעט 2.5 מיליארד ש”ח, התשואות החודשיות שלה הרבה יותר קרובות לממוצע.

קרן השתלמות תשואה 5 שנים ינואר 2021כמו תמיד, אנחנו במיי גמל.נט חושבים שכדאי להשוות תשואות גם לטווח ארוך יותר, של 3 ו-5 שנים.
במבט ארוך טווח של כ-5 שנים, ממשיך להוביל בית ההשקעות אלטשולר-שחם, עם תשואה מצטברת של כ- 19.3% ב-3 השנים האחרונות, ותשואה מצטברת של כ- 42.5% בחמש השנים האחרנות.

 


קרנות ההשתלמות המתמחות בהשקעה במניות, רשמו גם הן רווחים יפים בחודש ינואר.

קרנות השתלמות מניות תשואה ינואר 2021כלל השתלמות מניות, אלטשולר שחם השתלמות מניות, ו- הלמן-אלדובי השתלמות מניות, הרוויחו בחודש ינואר בלבד, מעל 2% למשקיעים שלהן.

בחישוב תשואה מצטברת בשלוש השנים האחרונות, ממשיך בית ההשקעות אנליסט לשמור על המקום הראשון, ןמגדיל את הפער על המתחרים שלו לכ- 12.8%(!).
קרן ההשתלמות אנליסט השתלמות מניות, הרוויחה בשלוש השנים האחרונות תשואה של כ- 39.7%.
במקום השני והשלישי נמצאות ילין לפידות קרן השתלמות מסלול מניות, ו- אלטשולר שחם השתלמות מניות, עם תשואה מצטברת של 26.87% ו- 26.18%, בהתאמה.

קרנות השתלמותבחודש ינואר לעומת זאת, הרוויחה קרן ההשתלמות המנייתית של אנליסט 0.7% בלבד, לעומת כ- 2% תשואה של קרנות ההשתלמות המתחרות שהובילו את הקטגוריה המנייתית בתשואה חודשית, בחודש ינואר.

גם בהשוואה ארוכת טווח של חמש שנים, ממשיכה להוביל מהמקום הראשון אנליסט השתלמות מניות, עם תשואה מצטברת של 81.91%.
אחריה במקום השני, נמצאת אלטשולר שחם השתלמות מניות, עם תשואה מצטברת של 80.77%.

בענף קופות הגמל המותאמות לגיל החוסך, נרשמו גם בחודש ינואר רווחים משמעותיים.
ניתן בקלות לראות את הפער בתשואה בין קטגוריות הגיל השונות.
קופות גמל 50-60 תשואה ינוארלמעט חריגים בודדים (הראל גמל מסלול לגילאי 50 ומטה), בכל המקרים שבדקנו, ככל שטווח גיל החוסכים צעיר יותר, כך השיגה קופת הגמל תשואה גבוהה יותר, לעומת קופת הגמל המקבילה שלה, המנוהלת באותו בית השקעות עבור חוסכים מבוגרים יותר.

זה המקום להדגיש שכל חוסך בכל גיל, רשאי לפנות למי שמנהל עבורו את הכסף, ולבקש להצטרף או להישאר בקופת גמל שאינה מתאימה לקבוצת הגיל שלו.

בטווח זמן בינוני וארוך, ממשיך להוביל בית ההשקעות אלטשולר-שחם, ולתפוס את המקום הראשון בשלושת קבוצות הגיל (עד גיל 50, 50-60, ומעל גיל 60), גם בטווח זמן של שלוש שנים וגם בטווח זמן של 5 שנים, ובפער משמעותי מהמתחרים שלו.

חמש קופות הגמל המתמחות בהשקעה במניות, הרוויחו בינואר תשואה של מעל ל- 2%.
תשואות קופות גמל מניות ינואר 2021כמו בקרנות ההשתלמות המנייתיות, גם כאן תפסה כלל את המקום הראשון בינואר עם תשואה של 2.12% בקופת הגמל כלל תמר מניות, בחודש ינואר בלבד.

בטווח זמן של שלוש וחמש שנים, ממשיכה להוביל את הקטגוריה קופת הגמל המנייתית אנליסט גמל מניות, עם תשואה מצטברת של 40.61% בשלוש שנים ו- 83.58% בחמש שנים.

כמו בקרן ההשתלמות המנייתית שלו, גם כאן בחר בית ההשקעות אנליסט בינואר, “להוריד את הרגל מהגז”.
קופת הגמל המנייתית של אנליסט, רשמה בחודש ינואר תשואה של 0.61% בלבד.

בענף פוליסות החיסכון במסלול הכללי, ממשיכה לתפוס את המקום הראשון חברת הביטוח “הכשרה”, פוליעם פוליסת החיסכון הכשרה חברה לביטוח בע”מ- כללי, בחישוב תשואה מצטברת בטווח זמן של שנה וגם בטווח זמן של 3 שנים אחורה, עם תשואה מצטברת של 9.37% ו- 22.21% בהתאמה.

בחישוב תשואה מצטברת לטווח ארוך של 5 שנים, מובילה במסלול הכללי פוליסת החיסכון הפניקס מסלול השקעה כללי, עם תשואה מצטברת של 43.1%.
אחריה במקום השני נמצאת פוליסת החיסכון, הכשרה-בסט אינווסט-אלטשולר שחם-כללי, בניהול בית ההשקעות אלטשולר-שחם, עם תשואה מצטברת של 42.15%.

חברת הביטוח “הכשרה”, תופסת גם את המקום הראשון מבין פוליסות החיסכון המתמחות בהשקעה במניות, בחישוב תשואה מצטברת ב-12 החודשים האחרונים.
פוליסות חיסכון תשואה שנה 2021צוות ההשקעות של החברה בראשות מנהל ההשקעות הראשי רועי קדוש, השיגה למשקיעים בפוליסת החיסכון הכשרה-מסלולית מניות תשואה של כמעט 14.5% בשנה האחרונה.
אחריה, במקום השני, נמצאת פוליסת החיסכון הכשרה -מנוהל באמצעות מיטב דש ניהול תיקים בע”מ- מניות, המנוהלת ע”י בית ההשקעות-מיטב דש, עם תשואה מצטברת של כ- 12.5%.

בחישוב תשואה מצטברת בשלוש השנים האחרונות, מחליפות שתי פוליסות החיסכון הללו מקומות:
במקום הראשון נמצאת פוליסת החיסכון הכשרה -מנוהל באמצעות מיטב דש ניהול תיקים בע”מ- מניות, פוליסות חיסכון תשואה חמש שנים ינואר 2021המנוהלת כאמור ע”י בית ההשקעות מיטב -דש, עם תשואה מצטברת של 33.73%. במקום השני נמצאת פוליסת החיסכון הכשרה-מסלולית מניות, עם תשואה מצטברת של כמעט 28.52% בשלוש השנים האחרונות.

בחישוב תשואה מצטברת בטווח זמן ארוך של 5 שנים, ממשיכה להוביל פוליסת החיסכון הכשרה-בסט אינווסט-אלטשולר שחם-מניות, של בית ההשקעות אלטשולר שחם, עם תשואה מצטברת של כמעט 80% (!).
אחריה במקום השני נמצאת פוליסת החיסכון הכשרה -מנוהל באמצעות מיטב דש ניהול תיקים בע”מ- מניות, עם תשואה מצטברת של 70.1%.

גמל להשקעה שלוש שנים ינואר 2021בענף קופות הגמל להשקעה, מובילה בחודש ינואר את המסלול הכללי קופת הגמל להשקעה כלל גמל לעתיד כללי, של חברת הביטוח כלל עם תשואה של 1.31%.
אחריה במקום השני בפער קטן, קופת הגמל להשקעה אקסלנס גמל להשקעה כללי, עם תשואה של 1.28% בחודש ינואר.

בטווח זמן בינוני של שלוש שנים, ממשיכה להוביל קופת הגמל להשקעה אלטשולר שחם חיסכון פלוס כללי, של בית ההשקעות אלטשולר-שחם, עם תשואה מצטברת של 17.8%.
במקום השני, נמצאת שוב קופת הגמל להשקעה אקסלנס גמל להשקעה כללי, עם תשואה מצטברת של כ- 17.3%.
במהלך חודש יולי-אוגוסט 2021, ישלימו חלק גדול מקופות הגמל להשקעה, חמש שנים של פעילות, ואז נוכל גם להציג ולהשוות עבורכם, את הביצועים שלהן לטווח ארוך של 5 שנים.

מי יהיו המרוויחים והמפסידים של שנת 2021? אין לנו מושג.
אבל אם תצטרפו לרשימת התפוצה שלנו, אנחנו מבטיחים לעדכן אתכם.


היכנסו לדף הראשי של מיי גמלנט או לדפים המיוחדים שהכנו עבורכם להשוואת קופות הגמל, קרנות ההשתלמות, קופות גמל להשקעה, פוליסות חיסכון ותוכנית חיסכון לכל ילד, ותוכלו לראות מי קופות הגמל וקרנות ההשתלמות המצטיינות בכל טווחי הזמן, ובכל אפיקי ההשקעה.צוות מיי גמל נט, מבקש לאחל לכם בריאות טובה, והצלחה בהשקעות.


איך תיגמר שנת 2020? עליות או ירידות? אנחנו באמת לא יודעים…
אבל אם אתם חושבים שזאת הזדמנות טובה לממש רווחים, ולהעביר את הכסף לאפיקים פחות מסוכנים, אנחנו מפנים אתכם למאמר שפירסמנו בעבר: איך להגן על הכסף שלכם מפני הפסדים.מיי גמל נט, מזמין אתכם להיכנס ולראות בעצמכם מי קרנות ההשתלמות, קופות הגמל ופוליסות החיסכון המוצלחות, בכל האפיקים השונים ובכל הטווחים, והכל מסודר בטבלאות ברורות ופשוטות.

הצטרפו ל– “אזור האישישל מיי גמל נט, ותוכלו לקבל התראה ישירות למייל כאשר יעודכנו התשואות החודשיות של קרנות הפנסיה שלכם, קופת הגמל, קרן ההשתלמות, קופת גמל להשקעה, פוליסת חיסכון ותוכנית חיסכון לכל ילד שלכם.


לפני כל שינוי או החלטה משמעותית בנוגע לכספי החיסכון שלכם, אנחנו במיי גמל.נט תמיד ממליצים להתייעץ עם איש מקצוע מוסמך- היועץ הפנסיוני שלכם.
זה תמיד ללא התחייבות, וברוב מכריע של המקרים, גם ללא עלות לחוסך.

השאירו פרטים, ומשווק פנסיוני או סוכן ביטוח מורשה, יחזור אליכם עם הצעה אטרקטיבית המותאמת לכם באופן אישי. הכל ללא התחייבות וללא עלות מצדכם:
  הצטרפו לרשימת התפוצה שלנו, ונוכל לעדכן אתכם בכל מה שחדש ומשפיע על קרן ההשתלמות, פוליסת החיסכון, וקופת הגמל שלכם.


  צוות מיי גמל נט ימשיך לעקוב אחרי השינויים הנוגעים לחיסכון הפנסיוני שלכם, ויעדכן אתכם במידת הצורך.

  מיי גמל.נט הוא אתר אינטרנט להשוואת תשואות קרנות ההשתלמות, השוואת תשואות גמל להשקעה, השוואת תשואות קופות גמל, השוואת תשואות פוליסות חיסכון, והשוואת תשואות תוכנית “חסכון לכל ילד”.
  גם אם אין לכם מומחיות פיננסית, היכנסו למיי גמל.נט ותוכלו בקלות לראות מה עשה הכסף שלכם.


  אהבתם את המאמר? הוא עזר לכם? שתפו אותו בפייסבוק, כדי שגם החברים שלכם יכירו אותו.
  יש לכם עוד שאלות? אתם חושבים שיש מה לשפר?
  שתפו אותנו בתגובה או במייל. בשביל זה יש את מיי גמל.נט .


  לקריאה נוספת:

  מה הם הכללים החשובים בהשוואה נכונה של קרן השתלמות?

  איך בוחרים קרן השתלמות?

  מה עדיף, קרן פנסיה ביטוח מנהלים או קופת גמל?

  חיסכון לילדים, איך ואיפה כדאי לחסוך לילדים שלנו.

  היתרונות של קופת גמל להשקעה

  הבהרה: המאמר נכתב על ידי מערכת אתר מיי גמל נט כשרות לגולשים. במידע עלולות ליפול טעויות ועשויים לחול בו שינויי חוק ושינויים אחרים. המידע והנתונים במאמר אינם מהווים המלצה לביצוע פעולה בקופות גמל, קרנות פנסיה, קרנות השתלמות או כל נייר ערך אחר, ואין לראות בהם תחליף לייעוץ השקעות או ייעוץ פנסיוני המתחשב בנתונים ובצרכים הייחודיים של כל אדם.

  2 תגובות על המאמר “פתיחה חזקה לשנת 2021: תשואות ינואר בענף קופות הגמל וקרנות השתלמות

  כתיבת תגובה

  האימייל לא יוצג באתר. שדות החובה מסומנים *