ספטמבר “אדום” בקופות הגמל וקרנות ההשתלמות: האם המגמה מתהפכת?

שבעה חודשים רצופים של עליות שערים, הגיעו לסיומם בחודש ספטמבר.
מאז חודש מרץ השנה, רשמו המדדים המובילים בארץ ובעולם שבעה חודשים רצופים של עליות שערים.
המשקיעים בקופות הגמל וקרנות ההשתלמות בכל האפיקים, רשמו רווחים משמעותיים, וחלק (קטן אמנם) מקרנות ההשתלמות וקופות הגמל, אף החזירו את כל ההפסדים מחודש מרץ.

בחודש ספטמבר לעומת זאת, ירד בישראל מדד מניות ת”א125 בכ- 5.5%, מדדי אג”ח התל-בונד הצמודות למדד ירדו בכ- 1.5%, ומדד האג”ח הממשלתי הכללי ירד בכ- 1.1%.
בארה”ב ירד מדד ה- S&P500 בכ- 3.85%, ומדד ה- NASDAQ100 ירד בכ- 5.68%.

קרנות ההשתלמות המובילות באפיק הכללי, רשמו בספטמבר הפסדים של 1%-1.5%.
את טבלת התשואות בשנה האחרונה, עדיין מובילה קרן ההשתלמות מור השתלמות כללי עם תשואה של 11.38% ב- 12 החודשים האחרונים, וירידה של 0.86% בחודש ספטמבר.קרנות השתלמות אפיק כללי תשואות ספטמבר

קרן ההשתלמות אקסלנס השתלמות לטווח קצר, בלטה לחיוב בחודש ספטמבר ועלתה ב- 0.56%, והיא קרן ההשתלמות היחידה במסלול הכללי עם תשואה חיובית בספטמבר.
בהשוואה לקרנות ההשתלמות המתחרות בקטגוריה, בחישוב תשואה מצטברת ב- 12 החודשים האחרונים, נמצאת קרן ההשתלמות אקסלנס השתלמות לטווח קצר, במקום השני עם תשואה של חיובית 3.43%, כשאחריה נמצאת במקום השלישי קרן ההשתלמות אלטשולר שחם השתלמות כללי, עם תשואה חיובית של 3.2% ב- 12 החודשים האחרונים (וירידה של 1.2% בספטמבר).

בטווח זמן ארוך יותר, ממשיכה להוביל את טבלת התשואות בבטחה קרן ההשתלמות אלטשולר שחם השתלמות כללי, עם תשואה מצטברת של 17.05%, בשלוש השנים האחרונות, ו- 33.78% בחמש השנים האחרונות.

חודש ספטמבר היה כאמור חודש של ירידות, במדדי המניות בארץ ובעולם.
קרנות ההשתלמות המתמחות בהשקעה במניות, ירדו כולן בחודש ספטמבר.קרנות השתלמות מניות תשואה 5 שנים
בלטו לחיוב קרן ההשתלמות מור השתלמות מניות וקרן ההשתלמות אקסלנס השתלמות פאסיבי-מדדי מניות, שירדו בחודש ספטמבר כ- 1.3% בלבד, לעומת שאר קרנות ההשתלמות בקטגוריה שירדו 2.25% – 3.75%.
שתי קרנות ההשתלמות הללו מובילות גם בחישוב תשואה שנתי של 12 החודשים האחרונים: במקום הראשון מור השתלמות מניות עם תשואה של 24.79%, ובמקום השני אקסלנס השתלמות פאסיבי-מדדי מניות עם 12.43%.
אם נבחן את תשואות קרנות ההשתלמות המתמחות בהשקעה במניות, גם לטווח ארוך יותר של שלוש וחמש שנים, נמצא במקום הראשון את קרן ההשתלמות המנייתית של בית ההשקעות “אנליסט“: אנליסט השתלמות מניות עם תשואה מצטברת של 31.83% בשלוש השנים האחרונות, ותשואה מצטברת של 61.28% בחמש השנים האחרונות.
במקום השני והשלישי נמצאות קרן אקסלנס השתלמות פאסיבי-מדדי מניות עם תשואה של 26.97% בשלוש שנים, ותשואה של 50.59% בחמש שנים, וקרן ההשתלמות אלטשולר שחם השתלמות מניות עם תשואה של 21.64% בשלוש שנים, ותשואה מצטברת של 55.61% בחמש השנים האחרונות.

בענף קופות הגמל המותאמות לגיל החוסך, ממשיך להוביל בבטחה בשנה האחרונה בית ההשקעות מור בכל שלושת קבוצות הגיל, עם: אלפא מור תגמולים מדרגות עד 50 לחוסכים עד גיל 50, אלפא מור תגמולים מדרגות 50-60 לחוסכים בגיל 50 עד 60, ו- אלפא מור תגמולים מדרגות 60 ומעלה, לחוסכים מעל גיל 60.קופות גמל תשואות ספטמבר
לאחר יולי-אוגוסט בהם היו קופות הגמל של מור במרכז הטבלה בחישוב תשואה חודשי, בחודש ספטמבר חזר בית ההשקעות מור להוביל את טבלת התשואות החודשיות, עם ירידה נמוכה ביחס לקופות הגמל המתחרות בקטגוריה.

נציין לחיוב את קופת הגמל אקסלנס גמל לבני 50 ומטה, שבחודש של ירידות כמו ספטמבר הצליחה לרשום תשואה חיובית של 0.1%, ובחישוב תשואה מצטברת של שנה, נמצאת במקום השלישי המכובד עם תשואה של 3.27%.

למרות התשואות הפנומנליות של בית ההשקעות “מור“, קופות הגמל וקרנות ההשתלמות שלו עדיין צעירות, ואין להן עדיין תשואה מצטברת בשלוש השנים האחרונות.
אם נבחן את תשואות קופות הגמל בשלוש השנים האחרונות, נגלה כי במקום הראשון בשלושת קבוצות הגיל נמצא בית ההשקעות אלטשולר-שחם, עם: אלטשולר שחם גמל לבני 50 ומטה לחוסכים עד גיל 50 עם תשואה מצטברת של 18.28%, אלטשולר שחם גמל לבני 50 עד 60 לחוסכים בגיל 50 עד 60 עם תשואה מצטברת של 17.43%, ו- אלטשולר שחם גמל לבני 60 ומעלה לחוסכים מעל גיל 60 עם תשואה מצטברת של 15.13% תשואה.

באופן צפוי, כל קופות הגמל המתמחות בהשקעה במניות, דיווחו בחודש ספטמבר על הפסדים.
שתי קופת הגמל המתמחות בהשקעה במניות שירדו הכי פחות בחודש ספטמבר, הן:
אקסלנס גמל פאסיבי- מדדי מניות שירדה 1.24% בלבד, ו- אלפא מור תגמולים מניות שירדה 1.41%, לעומת רוב קופות הגמל שירדו 2.25%-3.5%.קופות גמל תשואות מניות ספטמבר
בהשוואת תשואות ארוכת טווח של שלוש וחמש שנים, מובילה את טבלת התשואות, קופת הגמל המנייתית אנליסט גמל מניות עם תשואה מצטברת של 32.22% בשלוש שנים, ותשואה מצטברת של 62.1% בחמש שנים.
גם בענף קופות הגמל המנייתיות כמו בענף קרנות ההשתלמות, חולקות את המקומות השני והשלישי בחישוב תשואה מצטברת לשלוש וחמש שנים אחרונות, את קופת הגמל הפאסיבית אקסלנס גמל פאסיבי- מדדי מניות, של בית ההשקעות אקסלנס, ו- אלטשולר שחם גמל מניות, של בית ההשקעות אלטשולר-שחם.

גם בענף קופות הגמל להשקעה, ראינו ירידות שערים משמעותיות בחודש ספטמבר.
בענף הכללי, ממשיכה להוביל במקום הראשון מור קופות גמל להשקעה כללי בתשואה מתחילת שנה (5.54%), בתשואה ב-12 החודשים האחרונים (8.78%), ובתשואה בחודש ספטמבר (0.76%-).גמל להשקעה מסלול כללי ספטמבר
קופת הגמל להשקעה מור קופות גמל להשקעה כללי, היא קופת גמל להשקעה מובילה, אך צעירה, ועדיין אין לה תשואה מצטברת לשלוש שנים.

בשלוש השנים האחרונות מובילה את טבלת התשואות אלטשולר שחם חיסכון פלוס כללי, עם תשואה מצטברת של 15.14%. במקום השני נמצאת אנליסט קופת גמל להשקעה כללי, עם תשואה מצטברת של 14.23%, ובמקום השלישי ילין לפידות קופת גמל להשקעה מסלול כללי, עם תשואה מצטברת של 13.66% בשלוש השנים האחרונות.

בענף קופות הגמל להשקעה המתמחות בהשקעה במניות, מובילה מתחילת השנה מור קופות גמל להשקעה מניות עם תשואה פנומנלית של 10.11% מתחילת שנה, ו- 21.93% בשנה האחרונה.גמל להשקעה מניות תשואה 3 שנים

בהשוואה ארוכה יותר של שלוש שנים, מובילה אנליסט קופת גמל להשקעה מניות (שירדה כ- 4% בחודש ספטמבר), עם תשואה מצטברת של 31.73%. מתחילת השנה רשמה אנליסט קופת גמל להשקעה מניות תשואה חיובית של 2.13%, והיא יחד עם מור קופות גמל להשקעה מניות, שתי קופת הגמל היחידות המתמחות בהשקעה במניות עם תשואה חיובית מתחילת השנה הסוערת הזאת.

 

בענף פוליסות החיסכון, ממשיכה להוביל בשנה האחרונה את המסלול הכללי, פוליסת החיסכון הכשרה חברה לביטוח בע”מ- כללי, בניהול חברת הביטוח “הכשרה”, עם תשואה מצטברת של 7.18%.פוליסות חיסכון מסלול כללי תשואה 3 שנים

בטווח זמן של שלוש שנים, עקפה לראשונה פוליסת החיסכון הכשרה חברה לביטוח בע”מ- כללי עם תשואה של 17.24%, את פוליסת החיסכון הכשרה-בסט אינווסט-אלטשולר שחם-כללי, בניהול בית ההשקעות אלטשולר-שחם, אשר הובילה את טבלת התשואות בשנים האחרונות.

פוליסת החיסכון הכשרה-בסט אינווסט-אלטשולר שחם-כללי, רשמה תשואה מצטברת של 15.45%בשלוש השנים האחרונות, וירדה כעת למקום השני.

בהשוואה ארוכת טווח של חמש שנים, ממשיכה להוביל הכשרה-בסט אינווסט-אלטשולר שחם-כללי, עם תשואה מצטברת של 33.33%, ואחריה במקום השני הפניקס מסלול השקעה כללי, של חברת הביטוח “הפניקס”, עם תשואה מצטברת של 30.15%, ובמקום השלישי: הכשרה חברה לביטוח בע”מ – בסט אינווסט – ילין לפידות -כללי, עם תשואה מצטברת של 28.49%, תחת ניהולו של בית ההשקעות ילין-לפידות.

מבין כל האפיקים בקרנות ההשתלמות, קופות הגמל קופות הגמל להשקעה ופוליסות החיסכון, יש רק אפיק אחד שרשם עליות בספטמבר, והוא אפיק המט”ח.
חולשת השקל מול המטבעות הזרים (ובעיקר הדולר), הסבה נחת למשקיעים באפיק זה בשנת 2020 הסוערת, ובחודש ספטמבר בפרט.קרנות השתלמות מטח תשואה ספטמבר

מדובר באפיק קטן יחסית, עם קופות גמל וקרנות השתלמות עם היקף נכסים נמוך יחסית, אבל כמו שלמדנו בעבר: בהשקעות בשוק ההון, לקופת גמל או קרן השתלמות המנהלת סך נכסים נמוך, יש גם יתרונות.

חודש אוקטובר עדיין לא הסתיים, אך נראה שלמרות אי-הוודאות בנוגע לתוצאות הבחירות בארה”ב, והגידול במספר הנדבקים באירופה וארה”ב, מגמת הירידות של חודש ספטמבר, תתחלף במגמת עליות בחודש אוקטובר.


לאחרונה, בעקבות המצב הכלכלי הקשה אליו נקלעו אזרחים רבים בעקבות משבר הקורונה, אישר משרד האוצר לציבור למשוך כספים מקרנות ההשתלמות, גם אם קרן ההשתלמות אינה נזילה ולא חלפו 6 שנים מיום פתיחת הקרן.
משיכת הכספים מוגבלת עד 10,500 ש”ח בחודש ועד 63,000 ש”ח במצטבר.
חשוב לנו להזכיר שקרן ההשתלמות היא האפיק היחיד כיום המאפשר לחסוך ולא לשלם מס על הרווחים לעולם!
לכן, משיכה של קרן ההשתלמות אינו צעד שצריך להילקח בקלות דעת ורק אם אין אפשרויות אחרות, טובות יותר.
אם בכל זאת תחליטו שאתם צריכים לפדות את קרן ההשתלמות, אנחנו מפנים אתכם למאמר שפירסמנו על איך למשוך קרן השתלמות לפני שש שנים ללא תשלום מס


היכנסו לדף הראשי של מיי גמלנט או לדפים המיוחדים שהכנו עבורכם להשוואת קופות הגמל, קרנות ההשתלמות, קופות גמל להשקעה, פוליסות חיסכון ותוכנית חיסכון לכל ילד, ותוכלו לראות מי קופות הגמל וקרנות ההשתלמות המצטיינות בכל טווחי הזמן, ובכל אפיקי ההשקעה.
אנחנו שוב מבקשים להזכיר לכם כמה חשוב להשוות תשואות קרנות השתלמות וקופות גמל גם בטווח זמן ארוך של 3-5 שנים.

צוות מיי גמל נט, מבקש לאחל לכם בריאות טובה, והצלחה בהשקעות.


איך תיגמר שנת 2020? עליות או ירידות? אנחנו באמת לא יודעים…
אבל אם אתם חושבים שזאת הזדמנות טובה לממש רווחים, ולהעביר את הכסף לאפיקים פחות מסוכנים, אנחנו מפנים אתכם למאמר שפירסמנו בעבר: איך להגן על הכסף שלכם מפני הפסדים.מיי גמל נט, מזמין אתכם להיכנס ולראות בעצמכם מי קרנות ההשתלמות, קופות הגמל ופוליסות החיסכון המוצלחות, בכל האפיקים השונים ובכל הטווחים, והכל מסודר בטבלאות ברורות ופשוטות.

הצטרפו ל– “אזור האישישל מיי גמל נט, ותוכלו לקבל התראה ישירות למייל כאשר יעודכנו התשואות החודשיות של קופת הגמל, קרן הפנסיה, קרן ההשתלמות, קופת גמל להשקעה, פוליסת חיסכון ותוכנית חיסכון לכל ילד שלכם.


לפני כל שינוי או החלטה משמעותית בנוגע לכספי החיסכון שלכם, אנחנו במיי גמל נט תמיד ממליצים להתייעץ עם איש מקצוע מוסמך- היועץ הפנסיוני שלכם.
זה תמיד ללא התחייבות, וברוב מכריע של המקרים, גם ללא עלות לחוסך.

השאירו פרטים, ומשווק פנסיוני או סוכן ביטוח מורשה, יחזור אליכם עם הצעה אטרקטיבית המותאמת לכם באופן אישי. הכל ללא התחייבות וללא עלות מצדכם:
  צוות מיי גמל נט ימשיך לעקוב אחרי השינויים הנוגעים לחיסכון הפנסיוני שלכם, ויעדכן אתכם במידת הצורך.

  מיי גמל.נט הוא אתר אינטרנט להשוואת תשואות קרנות ההשתלמות, השוואת תשואות גמל להשקעה, השוואת תשואות קופות גמל, השוואת תשואות פוליסות חיסכון, והשוואת תשואות תוכנית “חסכון לכל ילד”.
  גם אם אין לכם מומחיות פיננסית, היכנסו למיי גמל.נט ותוכלו בקלות לראות מה עשה הכסף שלכם.


  אהבתם את המאמר? הוא עזר לכם? שתפו אותו בפייסבוק, כדי שגם החברים שלכם יכירו אותו.
  יש לכם עוד שאלות? אתם חושבים שיש מה לשפר?
  שתפו אותנו בתגובה או במייל. בשביל זה יש את מיי גמל.נט .


  לקריאה נוספת:

  מה הם הכללים החשובים בהשוואה נכונה של קרן השתלמות?

  איך בוחרים קרן השתלמות?

  מה עדיף, קרן פנסיה ביטוח מנהלים או קופת גמל?

  חיסכון לילדים, איך ואיפה כדאי לחסוך לילדים שלנו.

  היתרונות של קופת גמל להשקעה

  הבהרה: המאמר נכתב על ידי מערכת אתר מיי גמל נט כשרות לגולשים. במידע עלולות ליפול טעויות ועשויים לחול בו שינויי חוק ושינויים אחרים. המידע והנתונים במאמר אינם מהווים המלצה לביצוע פעולה בקופות גמל, קרנות פנסיה, קרנות השתלמות או כל נייר ערך אחר, ואין לראות בהם תחליף לייעוץ השקעות או ייעוץ פנסיוני המתחשב בנתונים ובצרכים הייחודיים של כל אדם.

  כתיבת תגובה

  האימייל לא יוצג באתר. שדות החובה מסומנים *