סיכום אוקטובר 2022 – השוק חזר לעלות, מה קורה למדד הבנקים?

אחרי חודש ספטמבר האדום, הגיע התיקון המיוחל בחודש אוקטובר, והחזיר את הצבע הירוק לעיניים של המשקיעים.
מדד ת”א 125 עלה בחודש אוקטובר בכמעט 4%, ומדד הבנקים חזר לטוס, ועלה בכ- 10.3%!
מתחילת השנה, ירד מדד ת”א 125 בכ- 4.75%, ומדד הבנקים עלה בכ- 6%.
אתם שואלים מה כל כך מיוחד במדד הבנקים?
התשובה היא: הריבית העולה.
הריבית העולה מגדילה את משמעותית את הכנסות הבנקים מהלוואות, ומהשקעה של היתרות הנזילות שלהם באג”ח ממשלתי שמניב כעת תשואות גבוהות יותר.
הבנקים הם המרוויחים הגדולים מעליית הריבית בניגוד חד לשאר החברות במשק שבשבילן ריבית היא בד”כ הוצאה, לבנקים ריבית היא קודם כל הכנסה.
המשקיעים בשוק ההון כמובן מודעים לזה, ומבקשים להגדיל את החשיפה למניות הבנקים לקראת פרסום דוחות הרבעון.

גם בחו”ל ראינו תיקון חיובי משמעותי.
מדד ה- S&P500 עלה באוקטובר בכ- 8%, ומדד הנאסד”ק עלה בכ- 4%.
מתחילת השנה, ירד מדד ה- S&P500 בכ- 18.75%, ומדד הנאסד”ק ירד במעל 30%.

בענף קרנות ההשתלמות במסלול הכללי, עמדה התשואה הממוצעת בחודש אוקטובר על 1.7%, (לעומת ממוצע של 3.8%- בספטמבר).
אלטשולר שחם השתלמות כללי, קרן ההשתלמות הגדולה של אלטשולר-שחם, אשר היתה במקום האחרון בירידות של חודש ספטמבר, נמצאת רק באמצע הטבלה בעליות של אוקטובר.
הפער השלילי בתשואה בין קרן ההשתלמות של אלטשולר שחם לבין ממוצע הקטגוריה, רק הולך וגדל.השתלמות כללי 5 שנים אוקטובר 2022‎‎

בתקופות תנודתיות של עליות וירידות, אנחנו מעדיפים להתמקד בטווח הארוך.
בחישוב תשואה מצטברת בחמש השנים האחרונות, ממשיכה להוביל כלל השתלמות כללי, עם תשואה מצטברת של כ- 28.4%.

אוקטובר, היה חודש חזק למדדי המניות בארץ ובעולם, אבל הוא לא הספיק לכסות על הירידות של חודש ספטמבר.השתלמות מניות 5 שנים אוקטובר 2022‎‎
באוקטובר עמדה התשואה הממוצעת בקרנות ההשתלמות המתמחות בהשקעה במניות, על כ- 4%.
בספטמבר, ירדו בממוצע קרנות ההשתלמות המניתיות בכמעט 7.6%.

בענף קופות הגמל המותאמות לגיל החוסך, יש ארבע קבוצות שתופסות את המקומות הראשונים בתשואה מצטברת לחמש שנים: הפניקס, כלל, אנליסט וילין לפידות.
לחוסכים עד גיל 50, תופסת את המקום הראשון הפניקס גמל לבני 50 ומטה בפער של כ- 1.5% מהמקום השני.
לחוסכים בין הגילאים 50-60 ולחוסכים מעל גיל 60 תופס את המקום הראשון בית ההשקעות מיטב-דש, עם מיטב דש גמל לבני 50-60, ו- מיטב דש גמל לבני 60 ומעלה, המובילות בפער משמעותי של 3% ו- 1.5% על המקום השני.
ככל שגיל החוסכים בקופת הגמל המותאמת מבוגר יותר, כך אמור להיות אחוז החשיפה למניות קטן יותר, ואחוז החשיפה החשיפה לאג”ח גבוה יותר.
עליות הריבית שחווינו בשנה האחרונה, טשטשו את ההבדל בתשואות בין קופות גמל לחוסכים מבוגרים וקופות גמל לחוסכים צעירים.
כאשר גם האג”ח יורד (בעקבות עליית הריבית),  הפער בתשואות השליליות לטובת הקופות הגמל לחוסכים מבוגרים, לא מכסה על הפער החיובי הגבוה שנוצר לחוסכים בקופות הגמל המיועדות לצעירים, בשנים הטובות.
למרות הירידות החדות בשנה האחרונה, בחמש השנים האחרונות, עמדה התשואה המצטברת הממוצעת של קופת גמל לחוסכים עד גיל 50 על כ- 20%, בעוד התשואה המצטברת הממוצעת לחוסכים מעל גיל 60 עומדת על כ- 11% בלבד.קופת גמל עד גיל 50 5 שנים אוקטובר 3033‎‎
קופת גמל גיל 50-60 תשואה חמש שנים אוקטובר 2022‎‎

קופת גמל גיל 60 ומעלה תשואה 5 שנים אוקטובר 2022‎‎גם בענף קופות הגמל להשקעה, העליות של אוקטובר לא הצליחו לכסות על הירידות החדות של חודש ספטמבר.
את המקום הראשון, בחישוב תשואה מצטברת בחמש השנים האחרונות, במסלול הכללי, ממשיך לתפוס בית ההשקעות אנליסט, עם קופת הגמל להשקעה אנליסט קופת גמל להשקעה כללי במסלול הכללי, וקופת הגמל להשקעה אנליסט קופת גמל להשקעה מניות במסלול המתמחה בהשקעה במניות.
במסלול הכללי ירד מעט הפער בין אנליסט לבין הפניקס גמל להשקעה כללי שנמצאת במקום השני, לכ- 1.8%.
במסלול המנייתי לעומת זאת, גדל מעט הפער מול ילין לפידות קופת גמל להשקעה מסלול מניות, לכ- 11.1%.גמל להשקעה כללי 5 שנים אוקטובר 2022‎‎
גמל להשקעה מניות 5 שנים אוקטובר 2022‎‎

בענף פוליסות החיסכון במסלול הכללי, ממשיכה לתפוס את המקום הראשון פוליסות החיסכון, הפניקס מסלול השקעה כללי. פוליסת החיסכון במסלול הכללי של הפניקס אף מגדילה את הפער מהמקום השני, העולה לכ- 3%, לעומת פער של כ- 2.25% בחודש ספטמבר.
בין פוליסות החיסכון המתמחות בהשקעה במניות, ממשיך לתפוס את המקום הראשון בית ההשקעות מיטב-דש, עם פוליסת החיסכון הכשרה חברה לביטוח בע”מ -מנוהל באמצעות מיטב ניהול תיקים בע”מ- מניות. כאן לצערנו הפער מהמקום השני דווקא ירד שמעותית מחודש ספטמבר.
בספטמבר הובילה פוליסת החיסכון בניהול מיטב-דש, על הכשרה חברה לביטוח בע”מ – בסט אינווסט – ילין לפידות -מניות שמצאת במקום השני בפער של כ- 11.8%.
באוקטובר, הפער הנ”ל הצטמצם לכ- 10.8%.
פוליסות חיסכון כללי 5 שנים אוקטובר 2022‎‎


מיי גמל.נט, מפעיל גם מנוע חכם להשוואת תשואות קרנות פנסיה.
היחיד בישראל שמפריד עבורכם את המסלולים השונים, ומאפשר לכם לעשות השוואה נכונה, בין הקרנות השונות בהתאם לפרופיל הסיכון, לגיל החוסך, ולגובה ההפקדה לקרן.
רוצים לדעת מה עשתה קרן הפנסיה שלכם? היכנסו לדף קרנות הפנסיה, של מיי גמל נט.


קרנות הפנסיה לחוסכים בני 50 ומטה, עלו בממוצע בחודש אוקטובר בכ- 2.46%, מעט יותר מהתשואה הממוצעת בקופות הגמל לחוסכים עד גיל 50 שעלו בכ- 2.41%.
לעומת זאת, בחודש ספטמבר ירדו קרנות הפנסיה לחוסכים עד גיל 50 בכ- 0.7% פחות מקופות הגמל המותאמות לחוסכים בגיל הזה.קבוצת קרנות הפנסיה המובילות את טבלת התשואות, בטווחי הגיל השונים, כוללת את קרנות הפנסיה של הפניקס,כלל, ואיילון-מיטב.
הפניקס פנסיה מקיפה – מסלול לבני 50 ומטה, מובילה את קרנות הפנסיה לחוסכים מתחת גיל 50, איילון מיטב מקיפה 50-60 – מובילה את קרנות הפנסיה לחוסכים בגילאי 50-60, ו- כלל פנסיה לבני 60 ומעלה – כלל פנסיה מובילה את קרנות הפנסיה לחוסכים מעל גיל 60.

אנחנו מבקשים להפנות אתכם למאמר שפרסמנו לאחרונה על משמעות הפסקת הנפקות האג”ח המיועדות לקרנות הפנסיה.


השאירו פרטים, ומשווק פנסיוני אובייקטיבי, יחזור אליכם עם הצעה אטרקטיבית להפקדה לקופת גמל להשקעה, המנוהלת בבתי ההשקעות המובילים.
הכל כמובן ללא התחייבות, וללא עלות מצדכם:


  קופת גמל להשקעהפוליסת חיסכון  העליות של אוקטובר, לא כיסו על הירידות של ספטמבר.
  מה יקרה בנובמבר?
  אם תצטרפו לרשימת התפוצה שלנו, אנחנו נדאג שתישארו מעודכנים.  אהבתם את המאמר? הוא עזר לכם? שתפו אותו בפייסבוק, כדי שגם החברים שלכם יכירו אותו.
  יש לכם עוד שאלות? אתם חושבים שיש מה לשפר?
  שתפו אותנו בתגובה או במייל. בשביל זה יש את מיי גמל.נט .


  איך תיגמר שנת 2022? עליות או ירידות? אף אחד לא באמת יודע…
  אבל אם אתם חושבים שזאת הזדמנות טובה לממש רווחים, ולהעביר את הכסף לאפיקים פחות מסוכנים, אנחנו מפנים אתכם למאמר שפירסמנו בעבר: איך להגן על הכסף שלכם מפני הפסדים.


  לקריאה נוספת:

  מה הם הכללים החשובים בהשוואה נכונה של קרן השתלמות?

  איך בוחרים קרן השתלמות?

  מה עדיף, קרן פנסיה ביטוח מנהלים או קופת גמל?

  חיסכון לילדים, איך ואיפה כדאי לחסוך לילדים שלנו.

  היתרונות של קופת גמל להשקעה


  נתוני התשואות והאחזקות המוצגים באתר מיי גמל.נט, מקורם במאגרי המידע הממשלתיים השונים של משרד האוצר ו- רשות שוק ההון, בפרט אתרי גמלנט, ביטוח נט, ו- פנסיה נט, הנגישים לציבור.

  הבהרה: המאמר נכתב על ידי מערכת אתר מיי גמל נט כשרות לגולשים. במידע עלולות ליפול טעויות ועשויים לחול בו שינויי חוק ושינויים אחרים. המידע והנתונים במאמר אינם מהווים המלצה לביצוע פעולה בקופות גמל, קרנות פנסיה, קרנות השתלמות או כל נייר ערך אחר, ואין לראות בהם תחליף לייעוץ השקעות או ייעוץ פנסיוני המתחשב בנתונים ובצרכים הייחודיים של כל אדם.

  כתיבת תגובה

  האימייל לא יוצג באתר. שדות החובה מסומנים *