מנורה מבטחים

מנורה מבטחים פנסיה וגמל בע"מ
מספר חברה: 512245812

בדף זה ריכזנו עבורכם את כל קופות הגמל, קרנות ההשתלמות, קופות הגמל להשקעה וקרנות הפנסיה של מנורה מבטחים (בדף נפרד תוכלו לראות את פוליסות החיסכון של מנורה מבטחים) כדי שתוכלו בקלות לערוך השוואה בין הקופות והקרנות של מנורה מבטחים, ולראות אם חברת מנורה מבטחים פנסיה וגמל היא המקום שבו אתם רוצים להשקיע את כספי החיסכון שלכם.

בלחיצת כפתור אחת על שם קופת הגמל או קרן ההשתלמות של מנורה מבטחים, המופיעים בטבלאות למטה, תוכלו להגיע ישירות לדף השוואה של קופת הגמל או קרן ההשתלמות ולראות כמה היא הרוויחה, מה דמי הניהול שהיא גובה, מה פרופיל הסיכון שלה ואיך היא בהשוואה לקופות הגמל או קרנות ההשתלמות המובילות בשוק.

כל הנתונים באתר מיי גמל.נט מוצגים בהשוואה לקרנות השתלמות וקופות גמל של המתחרים המובילים בשוק, המנוהלות באותו פרופיל סיכון, ובאותו אפיק השקעות מרכזי.

קרנות השתלמות בניהול מנורה מבטחים

שם תשואה מצטברת 12 חודשים אחרונים תשואה מצטברת 36 חודשים אחרונים דמי ניהול ממוצעים
(ב-2023)
מנורה מבטחים השתלמות מחקה מדד S&P500 26.53% 0.42%
מנורה מבטחים השתלמות-מניות חו"ל 20.20% 21.68% 0.47%
מנורה השתלמות-מניות 16.39% 13.53% 0.50%
מנורה מבטחים השתלמות פאסיבי כללי 11.41% 9.66% 0.51%
מנורה מבטחים השתלמות חו"ל 9.52% 11.80% 0.43%
מנורה מבטחים השתלמות כללי 9.27% 10.91% 0.62%
מנורה מבטחים השתלמות פאסיבי אג"ח עד 15% במניות 5.40% 1.26% 0.47%
מנורה השתלמות אג"ח עד 20% מניות 4.86% 2.90% 0.59%
מנורה השתלמות שקלי לטווח קצר 4.53% 5.37% 0.57%
מנורה מבטחים השתלמות הלכה 4.18% 0.55%

קופות גמל בניהול מנורה מבטחים

שם תשואה מצטברת 12 חודשים אחרונים תשואה מצטברת 36 חודשים אחרונים דמי ניהול ממוצעים
(ב-2023)
מנורה מבטחים תגמולים מחקה מדד S&P500 26.74% 0.41%
מנורה מבטחים תגמולים מדדי מניות חו"ל - פאסיבי 19.87% 26.91% 0.51%
מור מנורה מבטחים מניות 16.83% 14.77% 0.23%
מנורה מבטחים תגמולים מסלול מניות 16.62% 13.99% 0.45%
הילה עד 50 11.68% 12.98% 0.22%
רשף עד 50 11.58% 12.42% 0.30%
מור מנורה מבטחים משולב סחיר 11.37% 0.16%
מור מנורה מבטחים עד 50 11.28% 11.85% 0.30%
מנורה מבטחים תגמולים עד 50 11.09% 10.79% 0.54%
רשף עוקב מדדים גמיש 11.03% 0.20%
מנורה מבטחים תגמולים עוקב מדדים גמיש 10.72% 0.54%
מור מנורה מבטחים עוקב מדדים גמיש 10.51% 0.21%
הילה עוקב מדדים גמיש 10.44% 0.28%
מור מנורה מבטחים 50-60 10.37% 8.63% 0.19%
רשף 50-60 10.34% 8.81% 0.24%
הילה 50-60 10.31% 8.79% 0.22%
מנורה מבטחים אמיר כללי 9.57% 11.24% 0.51%
מנורה מבטחים תגמולים 50-60 9.49% 10.85% 0.61%
מנורה מבטחים תגמולים חו"ל 9.43% 10.71% 0.47%
מנורה מבטחים תגמולים אחר משולב סחיר 8.86% 0.65%
רשף משולב סחיר 8.75% 0.24%
מנורה מבטחים יותר מסלול ד 7.20% 8.68% 0.62%
מנורה מבטחים תגמולים 60 ומעלה 7.09% 6.01% 0.45%
רשף 60 ומעלה 6.99% 4.49% 0.24%
מור מנורה מבטחים 60 ומעלה 6.98% 4.51% 0.21%
הילה 60 ומעלה 6.93% 4.25% 0.21%
מנורה מבטחים תגמולים הלכה 5.27% -0.47% 0.55%
מנורה מבטחים תגמולים שקלי טווח קצר 4.51% 5.53% 0.49%
מנורה מבטחים תגמולים אג"ח עד 10% מניות 4.38% 2.59% 0.48%
מנורה מבטחים תגמולים קיימות 0.73% 0.37%

קופת גמל להשקעה בניהול מנורה מבטחים

שם תשואה מצטברת 12 חודשים אחרונים תשואה מצטברת 36 חודשים אחרונים דמי ניהול ממוצעים
(ב-2023)
מנורה מבטחים גמל להשקעה מחקה מדד S&P500 26.54% 0.47%
מנורה מבטחים גמל להשקעה מדדי מניות חו"ל - פאסיבי 20.42% 26.81% 0.53%
מנורה מבטחים גמל להשקעה פאסיבי מניות 18.60% 24.47% 0.52%
מנורה מבטחים גמל להשקעה כללי 9.95% 9.93% 0.56%
מנורה מבטחים גמל להשקעה חו"ל 9.42% 12.61% 0.51%
מנורה מבטחים גמל להשקעה פאסיבי - אג"ח עד 25% במניות 7.78% 5.05% 0.56%
מנורה מבטחים גמל להשקעה מסלול הלכה 5.60% 0.71% 0.59%
מנורה מבטחים גמל להשקעה שיקלי טווח קצר 4.57% 5.42% 0.57%
מנורה מבטחים גמל להשקעה אג"ח 2.87% -0.53% 0.53%

פוליסות חיסכון בניהול מנורה מבטחים

קרנות פנסיה בניהול מנורה מבטחים

שם תשואה מצטברת 12 חודשים אחרונים תשואה מצטברת 36 חודשים אחרונים
מנורה מבטחים משלימה מחקה מדד S&P500 27.04%
מנורה מבטחים פנסיה מחקה מדד S&P500 21.53%
מנורה מבטחים משלימה מדדי מניות חו"ל - פאסיבי 20.64% 27.55%
מנורה מבטחים פנסיה מדדי מניות חו"ל - פאסיבי 17.07% 28.25%
מנורה מבטחים פנסיה - מסלול מניות 14.52% 21.73%
מנורה מבטחים פנסיה יעד לפרישה 2065 12.29% 17.03%
מנורה מבטחים משלימה עוקב מדדים גמיש 12.01%
מנורה מבטחים פנסיה עוקב מדדים גמיש 11.95%
מנורה מבטחים פנסיה - מסלול יעד לפרישה 2060 11.82% 19.62%
מנורה מבטחים פנסיה - מסלול יעד לפרישה 2055 11.58% 20.52%
מנורה מבטחים משלימה יעד לפרישה 2065 11.35% 9.50%
מנורה מבטחים פנסיה - מסלול יעד לפרישה 2050 11.21% 20.22%
מנורה מבטחים פנסיה - מסלול יעד לפרישה 2045 11.10% 20.90%
מנורה מבטחים משלימה - יעד לפרישה 2060 11.09% 12.06%
מנורה מבטחים משלימה - יעד לפרישה 2045 10.99% 13.65%
מנורה מבטחים משלימה - יעד לפרישה 2055 10.98% 12.23%
מנורה מבטחים משלימה -יעד לפרישה 2050 10.91% 12.17%
מנורה מבטחים פנסיה - מסלול יעד לפרישה 2040 10.55% 19.34%
מנורה מבטחים פנסיה - כללי 10.51% 19.98%
מנורה מבטחים פנסיה - מסלול יעד לפרישה 2035 10.25% 18.87%
מנורה מבטחים משלימה - יעד לפרישה 2040 10.04% 11.78%
מנורה מבטחים פנסיה חו"ל 10.01% 17.61%
מנורה מבטחים משלימה חו"ל 9.91% 12.09%
מנורה מבטחים פנסיה משולב סחיר 9.53%
מנורה מבטחים משלימה - יעד לפרישה 2035 8.93% 10.14%
מנורה מבטחים פנסיה - תיק מקבלי פנסיה חדשים 8.72% 22.59%
מנורה מבטחים פנסיה - מסלול יעד לפרישה 2030 8.37% 17.20%
מנורה מבטחים משלימה משולב סחיר 8.30%
מנורה מבטחים משלימה - יעד לפרישה 2030 7.84% 9.09%
מנורה מבטחים פנסיה - מסלול הלכה 7.81% 9.96%
מנורה מבטחים פנסיה - מסלול יעד לפרישה 2025 7.73% 14.28%
מנורה מבטחים משלימה - מקבלי פנסיה חדשים 7.60% 7.63%
מנורה מבטחים פנסיה - תיק זכאים קיימים 6.54% 22.82%
מנורה מבטחים משלימה - יעד לפרישה 2025 6.48% 6.01%
מנורה מבטחים פנסיה - מסלול אג"ח 5.42% 10.15%
מנורה מבטחים פנסיה - תיק מקבלי פנסיה קיימים 2.09% 10.91%
מנורה מבטחים פנסיה קיימות -1.21%
מנורה מבטחים משלימה קיימות -1.37%
מנורה מבטחים משלימה - מקבלי פנסיה קיימים -2.13% -6.23%

תוכנית חיסכון לכל ילד בניהול מנורה מבטחים

 

קבוצת מנורה מבטחים החזקות, פועלת בכל תחומי הביטוח הכללי, ביטוח חיים וביטוח בריאות, דרך חברת הביטוח מנורה מבטחים ביטוח.

מנורה מבטחים מנהלת את קרן הפנסיה מנורה מבטחים הגדולה בישראל, המאגדת כמיליון מבוטחים.

החברה מנהלת גם קרנות נאמנות, קופות גמל, קופות גמל להשקעה, ומנהלת גם את קופות הגמל וקרנות ההשתלמות של הסתדרות המהנדסים.

בתחום האשראי החוץ בנקאי, מחזיקה קבוצת מנורה מבטחים ב- אמפא קפיטל בע״מ, וב ERN סליקת תשלומים בע״מ.

בעלי השליטה בקבוצה המחזיקים כ 66% מהמניות הן בני משפחת המייסדים- גורביץ׳.

קבוצת מנורה מבטחים מנהלת קרוב ל- 300 מיליארד שח (כולל הכספים המנוהלים בחשבון הנוסטרו של החברה).

מתוכם, מעל 200 מיליארד שח הם כספי העמיתים בקרן הפנסיה "מנורה-מבטחים".

מבולבלים מהמספרים?

השאירו פרטים וקבלו מידע נוסף ללא התחייבות ממשווק פנסיוני אובייקטיבי
למעלה!