מור מנורה מבטחים עד 50

 • תחום באתר: קופות גמל
 • סוג קופה (קבוצה): קופת גמל - עד גיל 50
 • אפיק השקעות מרכזי: קופת הגמל תפזר השקעותיה בין מניות, אג"ח קונצרני ואג"ח ממשלתי לפי שיקול דעת מנהלי קופת הגמל, וברמת סיכון גבוהה יחסית לשני המסלולים האחרים המותאמים לגיל החוסך.
 • פרופיל סיכון: בינוני

תשואות מור מנורה מבטחים עד 50:

 • תשואה בחודש אוקטובר: 2.50%
 • תשואה מתחילת השנה: -9.33%
 • תשואה מצטברת 12 חודשים אחרונים: -7.58%
 • תשואה מצטברת 36 חודשים אחרונים: 10.83%
 • תשואה מצטברת 60 חודשים אחרונים: 23.36%
 • דמי הניהול הממוצעים ששילמו העמיתים בקופה בשנת 2021: 0.3%

השוואת תשואות בין "מור מנורה מבטחים עד 50" למובילות בקבוצה:

גרף תשואה חודשית בשנה אחרונה:

אין נתונים.

מידע כללי:

 • חברה מנהלת: מנורה מבטחים פנסיה וגמל בע"מ
 • מספר קופה: 9789
 • אוכלוסיית הקופה: עובדי סקטור מסויים
 • תאריך הקמה: 19/10/2015

היקף נכסים וחשיפות:

 • גודל הקופה: 543 (במיליוני ש"ח)
 • סך חשיפה למניות מתוך כלל נכסי הקופה: 53.38%
 • סך הנכסים שמושקעים בחו"ל מתוך כלל נכסי הקופה: 52.09%
 • מדד שארפ: 0.39
 • נכסים לא סחירים: 23.67%
 • נכסים בארץ: 54.52%
 • חשיפה למט"ח: 19.70%

פירוט הרכב הנכסים:

 • אגרות חוב שהונפקו ע"י ממשלת ישראל: 6.47%
 • אג"ח קונצרני סחיר ותעודות סל אג"חיות: 17.49%
 • אג"ח קונצרניות לא סחירות: 1.10%
 • מניות, אופציות ותעודות סל מנייתיות: 41.24%
 • פיקדונות: 0.30%
 • הלוואות: 8.68%
 • מזומנים ושווי מזומנים: 7.74%
 • קרנות נאמנות: 4.67%
 • נכסים אחרים: 12.30%

אתר רשות שוק ההון של משרד האוצר, מדרג את את כל החברות המנהלות כספי השתלמות, גמל, פוליסות חיסכון וקרנות פנסיה, במדד איכות השירות המפורסם כל שנה.

למעלה!