סיכום חודש ינואר: הצבע האדום חזר לבורסה

ינואר, באופן מסורתי נחשב כחודש עם פוטנציאל חיובי לעליות בשוק ההון.
“אפקט ינואר”, כך מכנים הסוחרים את התופעה.. והשנה זה לא קרה.
חששות מאינפלציה, מעליות ריבית, וגם מימוש רווחים של משקיעים אחרי שנה מדהימה כמו 2021, הובילו לירידות שערים בארץ ובעולם.
מדדי המניות, אג”ח חברות ואג”ח ממשלתי, נצבעו ביחד בצבע אדום של ירידות שערים.
בישראל, ירד בינואר מדד מניות ת”א 35 בכ- 3%, ומדד מניות ת”א 125 ירד בכ- 1.3%.
חברות הנדל”ן והבניה שהמשיכו את מגמת העליות החזקה של השנה האחרונה, עלו חזק בניגוד למגמה הכללית וסחפו את מדד מניות ת”א 90 לעליה חודשית של כ- 3.1%.
מדד הבנקים, רשם בינואר גם הוא עליה של כ- 1.3%.
גם מדדי האג”ח הקונצרני והממשלתי הצמוד והשקלי, רשמו כולם ירידות שערים בינואר.
מדד התלבונד היחיד שעלה בינואר היה תל-בונד דולר, בעזרת התחזקות משמעותית של הדולר האמריקאי מול השקל (כ- 2%, בינואר).
כדאי לציין שמהלך של התחזקות של הדולר מול השקל, מאד שכיח בתקופות של ירידות בשווקים.

בארה”ב, הוביל מדד הנאסד”ק את גל הירידות.
מדד הנאסד”ק 100, ירד כבר מתחת ל- 20% מהשיא, וסגר את חודש ינואר בירידה של כ- 8.5%.
מדד ה- S&P500, אשר ירד כבר מתחת ל- 10% מהשיא, סגר את ינואר בירידה של כ- 5.25%.
המניות שהצליחו לרשום עליות שערים משמעותיות בינואר היו מניות האנרגיה, שבעקבות העליה בביקוש לאנרגיה בחורף, ועליית מחיר הנפט והגז בעולם, טיפסו בחדות בכ- 15%-20%.

באירופה, ירידות השערים (כמו עליות השערים בעבר) היו מתונות יותר.
מדד הסטוקס50 ירד בכ- 2.8%, ומדד הדאקס ירד בכ- 2.6%.

השתלמות כללי ינוארבענף קרנות ההשתלמות, תפסה אנליסט השתלמות כללי את המקום הראשון בחודש ינואר עם ירידה של 0.76%- בלבד, אחריה במקום השני בפער משמעותי, הפניקס השתלמות כללי עם ירידה של 1.3%-.
התשואה הממוצעת שהשיגו קרנות ההשתלמות במסלול הכללי בחודש ינואר היתה 1.72%-, מה שמציג את  0.76%- של אנליסט בינואר, באור יותר חיובי.
בחישוב תשואה מצטברת שנה אחורה, ממשיכה אנליסט השתלמות כללי לתפוס את המקום הראשון, עם תשואה מצטברת של  13.4%, ומגדילה את הפער מקרנות ההשתלמות של דש, שנמצאות במקום השני והשלישי, עם תשואות של כ- 12%-12.2%, בשנה האחרונה.

גם בענף קרנות ההשתלמות במסלול המנייתי, ראינו בינואר תשואות שליליות.השתלמות מניות ינואר
קרן ההשתלמות שהצליחה לרדת הכי פחות בינואר, היא קרן ההשתלמות הפניקס השתלמות מניות, אם ירידה של 2.41%-.
במקום האחרון בחודש ינואר בטבלת התשואות שלנו נמצאת אלטשולר שחם השתלמות מניות, עם תשואה של 3.9%- בחודש , לעומת תשואה ממוצעת של כ- 2.8%- בענף קרנות ההשתלמות המתמחות בהשקעה במניות.
כדוע לכם, קרנות השתלמות וקופות גמל, כדאי וצריך להשוות גם בטווח זמן יותר ארוך.
בחישוב תשואה מצטברת בחמש השנים האחרונות, ממשיכה להוביל בבטחה את ענף קרנות ההשתלמות המנייתיות, קרן ההשתלמות אנליסט השתלמות מניות, עם תשואה מצטברת של כמעט 94%. אחריה בפער גדול מאד, נמצאת במקום השני, ילין לפידות קרן השתלמות מסלול מניות, עם תשואה מצטברת של כ- 77.8% בלבד.

גם בענף קופות הגמל, ראינו בחודש ינואר ירידות שערים משמעותיות.
משנת 2016, קופות הגמל במסלול הכללי, פועלות לפי מודל המתאים את רמת הסיכון לגיל החוסך.
בגדול, ככל שגיל החוסך צעיר יותר, כך אחוז המניות שלו מהחיסכון, יהיה קטן יותר.
ואכן, ניתן לראות בחודש ינואר שקופות גמל המותאמות לחוסכים עד גיל 50 ירדו בממוצע 2.17%-, בעוד קופות גמל המתאימות לחוסכים מגיל 60 ומעלה ירדו 1.55%- בלבד.

מבין קופות הגמל המתמחות בהשקעה במניות, ממשיכה אנליסט גמל מניות, לשמור בבטחה על המקום הראשון בחישוב תשואה מצטברת לחמש שנים.
קופת הגמל המנייתית של אנליסט, השיגה לחוסכים שלה תשואה מצטברת גבוה מאד של כ- 95.5% בחמש השנים האחרונות, כשאחריה במקום השני והשלישי נמצאות הרחק מאחור, הפניקס גמל מסלול מניות ו- ילין לפידות קופת גמל מסלול מניות, עם תשואה מצטברת של כ- 75.15% בלבד.

בענף פוליסות החיסכון, פוליסת החיסכון המובילה היא ללא ספק הפניקס מסלול השקעה כללי.פוליסות חיסכון כללי 5 שנים‎‎
פוליסת החיסכון במסלול הכללי של הפניקס, ירדה הכי פחות בינואר: 1.1%-, לעומת ממוצע של 1.82%- בקטגוריה. כשאחריה במקום השני נמצאת בפער משמעותי כלל חברה לביטוח בע”מ כללי, עם ירידה של 1.32%- בחודש ינואר.
פוליסת החיסכון הפניקס מסלול השקעה כללי, נמצאת גם במקום הראשון בחישוב התשואה לתקופה של שנה, שלוש שנים וחמש שנים!
בשנה האחרונה היא השיגה תשואה של כ- 12.7%, והיא נמצאת בפער משמעותי של כ- 1.4% על המקום השני. בשלוש השנים האחרונות היא השיגה תשואה מצטברת של כ- 34.7% (פער של כ- 2% על המקום השני), ובחמש השנים האחרונות היא השיגה תשואה מצטברת של כ-  49.3% (פער של כ- 4.5% על המקום השני).

פוליסות החיסכון המתמחות בהשקעה במניות, ירדו גם הן משמעותית בחודש ינואר.פוליסות חיסכון מניות שנה
אם ננטרל לרגע את פוליסת החיסכון המנייתית הקטנה של הפניקס-אקסלנס אינווסט מסלול השקעה מניות (שירדה בינואר 1.61%- בלבד), נמצא שפוליסות החיסכון המובילות הינואר ירדו כ- 2.35%- עד 2.5%-, לעומת ירידה ממוצעת של 3.04%- שירדו פוליסות החיסכון בקטגוריה.
בחישוב תשואה מצטברת בשנה האחרונה נמצאת פוליסת החיסכון הכשרה חברה לביטוח בע”מ – בסט אינווסט – ילין לפידות -מניות, בניהול בית ההשקעות ילין-לפידות, עם תשואה מצטברת של 20.44%. את המקום הראשון בטבלת התשואות לשלוש ולחמש שנים, תופסת פוליסת החיסכון הכשרה חברה לביטוח בע”מ -מנוהל באמצעות מיטב דש ניהול תיקים בע”מ- מניות, המנוהלת ע”י בית ההשקעות מיטב-דש, עם תשואה מצטברת של 48.8% ו- 72.15%, בהתאמה.

גם ענף קופות הגמל להשקעה במסלול הכללי ירד בממוצע בחודש ינואר בכ- 1.8%-.
הראל גמל להשקעה כללי, ממשיכה להוביל את הטבלה בחישוב תשואה מצטברת שנה אחורה עם תשואה של כ- 13%, כשאחריה בפער משמעותי נמצאת אנליסט קופת גמל להשקעה כללי עם תשואה מצטברת של כ- 11.5%.
בחישוב תשואה מצטברת בחמש השנים האחרונות, ממשיכה לתפוס את המקום הראשון אנליסט קופת גמל להשקעה כללי עם תשואה מצטברת של כ- 41.82%, כשאחריה במקום השני הפניקס גמל להשקעה כללי, עם תשואה מצטברת של כ- 40.1%.

קופות הגמל להשקעה המתמחות בהשקעה במניות, ירדו בממוצע בחודש ינואר ב: 3.18%-.
קופת הגמל להשקעה שירדה הכי פחות בחודש ינואר היא קופת הגמל להשקעה הראל גמל להשקעה מניות, שירדה 1.56%-, בלבד.
גם בחישוב תשואה מצטברת בשנה האחרונה, נמצאת קופת הגמל המנייתית של הראל במקום הראשון, עם תשואה מצטברת של 21.73%.
בחישוב תשואה מצטברת לחמש השנים האחרונות ממשיכה להוביל בפער גדול קופת הגמל להשקעה אנליסט קופת גמל להשקעה מניות, עם תשואה מצטברת של 92.8%, כשאחריה במקום השני נמצאת ילין לפידות קופת גמל להשקעה מסלול מניות, עם תשאה מצטברת של כ- 77.3% בלבד.

בענף קרנות הפנסיה, ראינו ירידות יותר מתנות בחודש ינואר.
העובדה שכ- 30% מנכסי קרן הפנסיה עדיין מושקעים באג”ח ממשלתי מסוג “ערד”, שהיא אגרת חוב הנושאת ריבית של כ- 0.40% בחודש פלוס הצמדה למדד (!), עזרה למתן את ירידות השערים בינואר.
גם כאן, הצליחו קרנות הפנסיה של הפניקס, לרדת בינואר הכי פחות בהשוואה לשאר קרנות הפנסיה, בכל שלושת קבוצות הגיל: 50 ומטה, 50-60, ולגילאי 60 ומעלה.

מיי גמל.נט, מפעיל מנוע חכם להשוואת תשואות קרנות פנסיה.
היחיד בישראל שמפריד עבורכם את המסלולים השונים, ומאפשר לכם לעשות השוואה נכונה, בין הקרנות השונות בהתאם לפרופיל הסיכון, לגיל החוסך, ולגובה ההפקדה לקרן.
רוצים לדעת מה עשתה קרן הפנסיה שלכם? היכנסו לדף קרנות הפנסיה, של מיי גמל נט.


מי יהיו בסוף המרוויחים והמפסידים של שנת 2022? 
אין לנו מושג אבל אם תצטרפו לרשימת התפוצה שלנו, אנחנו מבטיחים לעדכן אתכם.


מיי גמל נט, מזמין אתכם להיכנס ולראות בעצמכם מי קרנות ההשתלמות, קרנות הפנסיה, קופות הגמל, ופוליסות החיסכון המוצלחות, בכל האפיקים השונים ובכל הטווחים, והכל מסודר בטבלאות ברורות ופשוטות.

הצטרפו ל– “אזור האישישל מיי גמל נט, ותוכלו לקבל התראה ישירות למייל כאשר יעודכנו התשואות החודשיות של קופת הגמל, קרן ההשתלמות, קופת גמל להשקעה, פוליסת חיסכון, קרנות פנסיה, ותוכנית חיסכון לכל ילד שלכם.


אנחנו במיי גמל.נט תמיד ממליצים להתייעץ עם איש מקצוע מוסמך- היועץ הפנסיוני שלכם, זה תמיד ללא התחייבות, וברוב מכריע של המקרים, גם ללא עלות לחוסך.

השאירו פרטים, ומשווק פנסיוני או סוכן ביטוח מורשה, יחזור אליכם עם הצעה אטרקטיבית המותאמת לכם באופן אישי. הכל ללא התחייבות וללא עלות מצדכם:
  הצטרפו לרשימת התפוצה שלנו, ונוכל לעדכן אתכם בכל מה שחדש ומשפיע על קרן ההשתלמות, פוליסת החיסכון, קרן הפנסיה, וקופת הגמל שלכם.


  צוות מיי גמל נט ימשיך לעקוב אחרי השינויים הנוגעים לחיסכון הפנסיוני שלכם, ויעדכן אתכם במידת הצורך.

  מיי גמל.נט הוא אתר אינטרנט להשוואת תשואות קרנות ההשתלמות, השוואת תשואות גמל להשקעה, השוואת תשואות קופות גמל, השוואת תשואות פוליסות חיסכון, קרנות פנסיה, והשוואת תשואות תוכנית “חסכון לכל ילד”.
  גם אם אין לכם מומחיות פיננסית, היכנסו למיי גמל.נט ותוכלו בקלות לראות מה עשה הכסף שלכם.


  אהבתם את המאמר? הוא עזר לכם? שתפו אותו בפייסבוק, כדי שגם החברים שלכם יכירו אותו.
  יש לכם עוד שאלות? אתם חושבים שיש מה לשפר?
  שתפו אותנו בתגובה או במייל. בשביל זה יש את מיי גמל.נט .


  היכנסו לדף הראשי של מיי גמלנט או לדפים המיוחדים שהכנו עבורכם להשוואת קופות הגמל, קרנות ההשתלמות, קרנות פנסיה, קופות גמל להשקעה, פוליסות חיסכון, קרנות פנסיה, ותוכנית חיסכון לכל ילד, ותוכלו לראות מי קופות הגמל וקרנות ההשתלמות המצטיינות בכל טווחי הזמן, ובכל אפיקי ההשקעה.צוות מיי גמל נט, מבקש לאחל לכם בריאות טובה, והצלחה בהשקעות.


  איך תיגמר שנת 2021? עליות או ירידות? אף אחד לא באמת יודע…
  אבל אם אתם חושבים שזאת הזדמנות טובה לממש רווחים, ולהעביר את הכסף לאפיקים פחות מסוכנים, אנחנו מפנים אתכם למאמר שפירסמנו בעבר: איך להגן על הכסף שלכם מפני הפסדים.


  לקריאה נוספת:

  מה הם הכללים החשובים בהשוואה נכונה של קרן השתלמות?

  איך בוחרים קרן השתלמות?

  מה עדיף, קרן פנסיה ביטוח מנהלים או קופת גמל?

  חיסכון לילדים, איך ואיפה כדאי לחסוך לילדים שלנו.

  היתרונות של קופת גמל להשקעה

  הבהרה: המאמר נכתב על ידי מערכת אתר מיי גמל נט כשרות לגולשים. במידע עלולות ליפול טעויות ועשויים לחול בו שינויי חוק ושינויים אחרים. המידע והנתונים במאמר אינם מהווים המלצה לביצוע פעולה בקופות גמל, קרנות פנסיה, קרנות השתלמות או כל נייר ערך אחר, ואין לראות בהם תחליף לייעוץ השקעות או ייעוץ פנסיוני המתחשב בנתונים ובצרכים הייחודיים של כל אדם.

  כתיבת תגובה

  האימייל לא יוצג באתר. שדות החובה מסומנים *