חיסכון לכל ילד

דצמבר 2016 – “חיסכון לכל ילד” יוצאת לדרך!

Savings_for_child
החל מה- 1.1.2017 יפקיד המוסד לביטוח הלאומי 50 שקלים בחודש לקופת גמל או תוכנית חיסכון שתפתח על שמו של כל ילד מתחת גיל 18 במדינת ישראל.

לקבלת כל התשואות של חסכון לכל ילד, עברו לדף:
השוואת תשואות חיסכון לכל ילד

במסגרת התוכנית “חיסכון לכל ילד”, עליכם ההורים לקבל מספר החלטות:

1. עליכם להחליט בראש ובראשונה אם הכסף שמפקיד הביטוח הלאומי יופקד ל-“קופת גמל להשקעה” בבית השקעות או לתוכנית חסכון סולידית יותר בבנק.

הבנקים השונים מציעים כיום לחוסכים בתוכנית “חיסכון לכל ילד” ריביות בין 2%-4% , הגבוהות משמעותית מהריביות האפסיות שהבנקים מעניקים כיום לפיקדונות לטווח קצר.
בקופות הגמל, לא מציעים לכם ריבית קבועה, אך הם משקיעים את הכסף באגרות-חוב ובמניות הנסחרים בשוק ההון ולאורך זמן (וכאן מדובר על חסכון של 18 שנים), מניבים תשואה הגבוהה משמעותית בהריבית שמציעים בבנקים.
שימו לב: אם בחרתם שהכסף יופקד בבנק מסוים, לא תוכלו לחזור בכם ולנייד אותו לבנק אחר או לקופת גמל, עד תום תקופת החיסכון כאשר יגיע הילד לגיל 18.
אתם יכולים לבצע את הבחירה כבר עכשיו באתר המוסד לביטוח לאומי, או בטלפון: *2637, או ע”י הורדה ומילוי של הטופס הרלוונטי ושליחתו בפקס או בדואר.
עד שיחליטו ההורים להיכן יופקד הכסף, הכסף יופקד ע”יהמוסד לביטוח לאומי בקופת גמל להשקעה במסלול סיכון נמוך (סולידי) לפי שיקול דעתו.
במהלך תקופת החיסכון יכולים ההורים לבחור לנייד את הכסף ממסלול למסלול, או מחברה מנהלת אחת לחברה מנהלת אחרת ע”י מילוי בקשה מסודרת וחתומה.

***עדכון 23.12.2019:
רשות שוק ההון פירסמה תיקון לתקנות שקובע שאם לא מדובר בילד ראשון, וההורים עדיין לא בחרו לאן להפקיד לו את דמי החיסכון, יופקדו דמי החיסכון באופן אוטומטי למסלול החיסכון האחרון שבחרו ההורים לילד הצעיר ביותר שנולד לפניו.

 

2. אם בחרתם שהכסף יופקד לקופת גמל, עליכם גם להחליט באיזה מסלול סיכון ינוהל הכסף

(סיכון גבוה, בינוני או נמוך), אשר ישפיע כמובן על התשואה העתידית של הכסף המופקד ועל גודל החיסכון העתידי שיעמוד לרשות הילד. להורים תינתן אפשרות להשקיע את הכסף גם במסלול מיוחד לפי ההלכה היהודית (מסלול “הלכה”) או לפי ההלכה האסלמית (מסלול “שריעה”), במקרה ומסלול כזה קיים בחברה המנהלת שבחרו ההורים.

לנוחיותכם, מצ”ב רשימת קופות הגמל אשר ניתן להפקיד אליהם, ומה אופי הסיכון של הקופה.
בחלק מקופות הגמל, יופקו הכספים לקופות גמל קיימות, אשר יש להן כבר היסטוריה של תשואות -לקופות הללו הוספנו קישור ישירות לדף קופת הגמל במערכת השוואת התשואות של מיי גמל נט, כדי שתוכלו לראות בקלות מה התשואה שהשיגה קופת הגמל בהשוואה לקופות הגמל האחרות, ומי קופת הגמל שהשיגה את התשואה הגבוהה ביותר לחוסכים שלה בשנים האחרונות, בהתאם לרמת הסיכון.

במהלך כל תקופות החיסכון תוכלו להחליף מסלול או להחליף קופת גמל לפי רצונכם. שימו לב שדמי הניהול על הכספים שיפקדו לתוכנית “חסכון לכל ילד”, ישולמו ע”י הביטוח הלאומי, ולא מהחיסכון.

הגוף החוסך מספר מסלול סוג מסלול השקעה שם מסלול דומה בקופת גמל קיימת אם קיים
אינטרגמל 9420 חוסכים המעדיפים סיכון מוגבר
אינפיניטי 11373 חוסכים המעדיפים סיכון מוגבר
אלטשולר שחם גמל ופנסיה 11327 חוסכים המעדיפים סיכון מוגבר אלטשולר שחם גמל מניות (1375)
אנליסט 11367 חוסכים המעדיפים סיכון מוגבר
אקסלנס נשואה 11311 חוסכים המעדיפים סיכון מוגבר אקסלנס גמל לבני 50 ומטה (9916)
הלמן אלדובי 11356 חוסכים המעדיפים סיכון מוגבר הלמן-אלדובי בר-יציב ישראל (257)
הראל פנסיה 11377 חוסכים המעדיפים סיכון מוגבר הראל גמל מסלול מניות (761)
מגדל מקפת 9898 חוסכים המעדיפים סיכון מוגבר
מיטב דש גמל ופנסיה בע”מ 11387 חוסכים המעדיפים סיכון מוגבר מיטב דש גמל לבני 50 ומטה (7215)
מנורה פנסיה 11323 חוסכים המעדיפים סיכון מוגבר מנורה מבטחים תגמולים מסלול מניות (1364)
פסגות קופות גמל ופנסיה 11382 חוסכים המעדיפים סיכון מוגבר פסגות גדיש מניות (1330)
קל גמל ופנסיה בע”מ 11345 חוסכים המעדיפים סיכון מוגבר
אינטרגמל 9414 חוסכים המעדיפים סיכון בינוני
אינפיניטי 11372 חוסכים המעדיפים סיכון בינוני
אלטשולר שחם גמל ופנסיה 11326 חוסכים המעדיפים סיכון בינוני אלטשולר שחם גמל לבני 50 עד 60 (9951)
אנליסט 11366 חוסכים המעדיפים סיכון בינוני
אקסלנס נשואה 11312 חוסכים המעדיפים סיכון בינוני אקסלנס גמל פאסיבי- מדדי מניות (8626)
הלמן אלדובי 11355 חוסכים המעדיפים סיכון בינוני הלמן-אלדובי בר-יציב אג”ח עד 25% במניות (107)
הראל פנסיה 11376 חוסכים המעדיפים סיכון בינוני הראל גמל מסלול לגילאי 50 עד 60 (9742)
מגדל מקפת 9897 חוסכים המעדיפים סיכון בינוני
מיטב דש גמל ופנסיה בע”מ 11386 חוסכים המעדיפים סיכון בינוני מיטב דש גמל לבני 50-60 (103)
מנורה פנסיה 11322 חוסכים המעדיפים סיכון בינוני מנורה מבטחים תגמולים 50-60 (9792)
פסגות קופות גמל ופנסיה 11381 חוסכים המעדיפים סיכון בינוני פסגות גדיש לבני 50-60 (9890)
קל גמל ופנסיה בע”מ 11344 חוסכים המעדיפים סיכון בינוני
אינטרגמל 9421 חוסכים המעדיפים סיכון מועט
אינפיניטי 11374 חוסכים המעדיפים סיכון מועט
אלטשולר שחם גמל ופנסיה 11325 חוסכים המעדיפים סיכון מועט אלטשולר שחם גמל לבני 60 ומעלה (9952)
אנליסט 11365 חוסכים המעדיפים סיכון מועט
אקסלנס נשואה 11310 חוסכים המעדיפים סיכון מועט אקסלנס גמל אג”ח ללא מניות (385)
הלמן אלדובי 11354 חוסכים המעדיפים סיכון מועט הלמן-אלדובי בר-יציב אג”ח עד 20% במניות (681)
הראל פנסיה 11375 חוסכים המעדיפים סיכון מועט הראל גמל מסלול אג”ח עד 10% מניות (762)
מגדל מקפת 9896 חוסכים המעדיפים סיכון מועט
מיטב דש גמל ופנסיה בע”מ 11385 חוסכים המעדיפים סיכון מועט מיטב דש גמל לבני 60 ומעלה (551)
מנורה פנסיה 11321 חוסכים המעדיפים סיכון מועט מנורה מבטחים תגמולים אג”ח עד 10% מניות (1147)
פסגות קופות גמל ופנסיה 11380 חוסכים המעדיפים סיכון מועט פסגות גדיש אגח עד 10% מניות (1331)
קל גמל ופנסיה בע”מ 11343 חוסכים המעדיפים סיכון מועט
אינטרגמל 9303 הלכה איסלאמית
הלמן אלדובי 11352 הלכה איסלאמית הלמן-אלדובי בר-יציב שריעה (2049)
קל גמל ופנסיה בע”מ 11346 הלכה איסלאמית
אינטרגמל 9113 הלכה יהודית
אלטשולר שחם גמל ופנסיה 11328 הלכה יהודית
אקסלנס נשואה 11335 הלכה יהודית
הלמן אלדובי 11353 הלכה יהודית
הראל פנסיה 9555 הלכה יהודית הראל גמל מסלול כהלכה (1524)
מגדל מקפת 9895 הלכה יהודית מגדל השתלמות הלכה (2048)
מיטב דש גמל ופנסיה בע”מ 11388 הלכה יהודית מיטב דש גמל הלכה (767)
מנורה פנסיה 11320 הלכה יהודית מנורה מבטחים תגמולים הלכה (9795)
פסגות קופות גמל ופנסיה 11383 הלכה יהודית פסגות גדיש הלכה (2017)
קל גמל ופנסיה בע”מ 11347 הלכה יהודית

3. לבסוף עליכם להחליט אם הם מעוניינים להפקיד מדי חודש 50 ₪ נוספים לתוכנית “חסכון לכל ילד”,
אשר יקוזזו מקיצבת הילדים שאתם מקבלים מהביטוח הלאומי.

הביטוח הלאומי ישלח לכל ההורים הודעה בכתב הכוללת את רשימת קופות הגמל והבנקים שנבחרו לנהל את החיסכון ועל ערוצי השירות שבאמצעותם תוכלו לבחור את הגוף החוסך, ואם ברצונך להכפיל את סכום החיסכון ע”י הפקדה נוספת של 50 ₪ מקצבת הילדים.

להלן הערכת משרד האוצר לכספים שיצטברו בתוכנית “חיסכון לכל ילד”:

חיסכון ב- “תוכנית חיסכון” בבנק חיסכון ב- “קופת גמל להשקעה”
גיל החוסך בתחילת ההפקדה משיכת חיסכון בגיל 18 משיכת חיסכון בגיל 21 משיכת חיסכון בגיל 18 משיכת חיסכון בגיל 21
15 1,881 3,937 2,001 4,401
10 5,172 7,796 6,260 9,501
5 9,503 12,252 12,009 16,375
0 12,983 14,103 19,751 22,865

 

הבנקים ובתי ההשקעות שנבחרו במסגרת המכרז של משרד האוצר לניהול כספי תוכנית “חיסכון לכל ילד”,חויבו לשלוח דוח שנתי ולהקים אתר אינטרנט בו יוכלו להתעדכן ההורים ו/או הילד על ההפקדות ועל מצב החיסכון שלו.
שוב: דמי הניהול אשר יגבו ע”י בתי ההשקעות, ישולמו במלואם מקופת המדינה ולא מהחיסכון.

ההפקדה הראשונית ב- 1.1.2017, תכלול הפקדה רטרו-אקטיבית של כ- 1,000 ₪ עבור התקופה מהחלטת הממשלה (מאי 2015) ועד ליישום התוכנית.
כאשר יגיע הילד לגיל 18 יפקיד המוסד לביטוח לאומי 500 ₪ נוספים, ואם יחליט הילד לא למשוך את הכסף עד שיגיע לגיל 21, יפקיד המוסד לביטוח לאומי 500 ₪ נוספים כאשר יגיע לגיל 21.
דמי הניהול של כספי החיסכון ישולמו במלואם ע”י הביטוח הלאומי, מגיל 21 ומעלה ישולמו דמי הניהול מחשבון החיסכון.
כאשר יגיעו הילדים לגיל 18 הם יוכלו למשוך את ההכספים שנצברו בתוכנית “חיסכון לכל ילד” רק באישור ההורים, וכאשר יגיעו לגיל 21 הם יוכלו למשוך את הכסף על דעת עצמם לכל שימוש ולכל מטרה שיבחרו.
אם יחליטו הילדים להשאיר את הכסף שהופקד בחיסכון הם יוכלו לעשות זאת.
אם הם ישאירו את הכסף ב-“קופת הגמל להשקעה” עד שהם עצמם יגיעו לגיל פרישה, הם יוכלו למשוך את הכסף עם פטור מלא ממס גם על הרווחים שנצברו מאז הגיעו לגיל 21.
לנוחיותכם, מצ”ב קישור למאמר שכתבנו ומפרט את מגוון האפשרויות שעומדות לרשותכם עבור חסכון לילדים.


מיי גמל נט הוא אתר אינטרנט להשוואת תשואות קרנות ההשתלמות, השוואת תשואות גמל להשקעה, השוואת תשואות קופות גמל, השוואת תשואות פוליסות חיסכון, והשוואת תשואות תוכנית “חסכון לכל ילד”.
גם אם אין לכם מומחיות פיננסית, היכנסו למיי גמל נט ותוכלו בקלות לראות מה עשה הכסף שלכם. בכל זמן, בכל מקום, במחשב, בסלולר, בטאבלט או במייל.

הצטרפו ל– “אזור האישישל מיי גמל נט, ותוכלו לקבל התראה ישירות למייל כאשר יעודכנו התשואות החודשיות של קופת הגמל, קרן ההשתלמות, קופת גמל להשקעה, פוליסת חיסכון ותוכנית חיסכון לכל ילד שלכם.


אהבתם את המאמר? הוא עזר לכם? שתפו אותו בפייסבוק, כדי שגם החברים שלכם יכירו אותו.
יש לכם עוד שאלות? אתם חושבים שיש מה לשפר?
שתפו אותנו בתגובה או במייל. בשביל זה יש את מיי גמל נט .


למידע נוסף:
מה עדיף, קרן פנסיה ביטוח מנהלים או קופת גמל?

חיסכון לילדים, איך ואיפה כדאי לחסוך לילדים שלנו.

היתרונות של קופת גמל להשקעה


 

הבהרה: המאמר נכתב על ידי מערכת אתר מיי גמל נט כשרות לגולשים. במידע עלולות ליפול טעויות ועשויים לחול בו שינויי חוק ושינויים אחרים. המידע והנתונים במאמר אינם מהווים המלצה לביצוע פעולה בקופות גמל, קרנות פנסיה, קרנות השתלמות או כל נייר ערך אחר, ואין לראות בהם תחליף לייעוץ השקעות או ייעוץ פנסיוני המתחשב בנתונים ובצרכים הייחודיים של כל אדם.

7 תגובות על המאמר “חיסכון לכל ילד

  1. ואו איזה יופי של תכנית!!! איך לא חשבו על זה קודם? ישר כוח!
    כדאי אפשר לאפשר להורים להכניס אפילו יותר מחמישים שקלים.

  2. שלום לכם אני אדל
    רציתי לשאול את ההשקעה בקופות הגמל
    חייבים למשוך בגיל 21 או שאפשר להשקיעה על זה

  3. נכון להיום משיכת הכספים כרוכה בתשלום מס רווחי הון, אין חובה למשוך את הכסף בגיל 18/21.

כתיבת תגובה

האימייל לא יוצג באתר.