עדכון יוני: ירידות בשערי המניות ובשערי אגרות החוב, למה הבורסה מגיבה כך?

למרות הירידות האחרונות, חודש יוני היה חודש נוסף בו ירדו השנה מדדי המניות בארץ ובעולם.
המשקיעים בקרנות ההשתלמות וקופות הגמל, מוצאים עצמם בחודשים האחרונים באי-וודאות לגבי הכיוון אליו הולך השוק, ואיתו הכסף שחסכו והשקיעו.
לאורך השנים האחרונות, מאז המשבר של שנת 2008, כל ירידת שערים משמעותית במדדי המניות והאג”ח, היו “הזדמנות קניה”.
משקיעים שהגדילו את השקעתם או את הסיכון בהשקעות שלהם לתוך הירידות, הצליחו להשיג תשואה יפה מאוד על המהלך האמיץ שעשו.

מה בעצם שונה כעת?
השוני המשמעותי בגל הירידות הנוכחי, היא העובדה שהוא מגיע בעיצומו של גל-אינפלציוני ששוטף את כל המדינות בעולם, מי יותר ומי פחות.
אינפלציה זו, חוץ מהעובדה שהיא שוחקת את ערך הכסף שלנו, היא אחד הדברים שהבנקים המרכזיים בכל העולם מחוייבים לנסות ולרסן כיעד מרכזי של המנדט שלהם.

מה היא בעצם אינפלציה ולמה חשוב לרסן אותה?
אינפלציה, היא מהלך מתמשך של עליות מחירים, שגורמת לפגיעה בכח הקניה שיש לכסף שלנו, ובכמות המוצרים אותם אנחנו מבקשים לצרוך.
שחיקה של ערך הכסף שלנו היא בברור דבר שאינו חיובי, אולם לאינפלציה יש בעיה נוספת:
אינפלציה מטבעה, מוכרת הסטורית בעולם כאפקט מתגבר.
משמעות הדבר, שאם המחירים עולים היום, הם גורמים לעליית מחירים נוספת מחר, וחוזר חלילה.
לכן, בנקים מרכזיים מאוד חוששים מאינפלציה, והם ממהרים לרסן אותה בעזרת כלי המכונה:
ריבית הבנק המרכזי.
ריבית הבנק המרכזי היא הריבית הבסיסית בכל משק.
זוהי הריבית שמקבלים בנקים מסחריים המפקידים מזומן לפקדון יומי, בבנק המרכזי של המדינה.
כאשר ריבית זו עולה או יורדת, היא משפיעה על כל הריביות במשק.
כאשר ריבית הבנק המרכזי עולה, אנשים נוטים יותר לחסוך, ופחות ללוות כסף במטרה לצרוך או להשקיע.
כאשר ריבית הבנק המרכזי עולה, היא בעצם מדכאת את הרצון של הצרכנים והמשקיעים לצרוך ולהשקיע, וכך היא מורידה את הלחץ לעליות מחירים.
ככל שהאינפלציה תתגבר, הבנק המרכזי יאלץ להעלות ריבית ושערי המניות והאג”ח יחזרו לרדת.
אם וכאשר האינפלציה תחלש, הבנק המרכזי יאט את קצב עליות הריבית, אולי אפילו יעצור אותן, והשווקים בתקווה יחזרו למסלול חיובי של עליות שערים.


חודש יוני היה חודש בו ירד מדד מניות ת”א 125 בכ- 4.15%, ומדד ת”א 35 ירד בכ- 3.85%.
בארצות הברית ירדו מדדי המניות בחדות: מדד ה- S&P500 ירד בחודש יוני בכ- 8.4% ומדד הנאסד”ק ירד בכ- 9%.
הדולר שוב חזר להתחזק ושערו עלה בחודש יוני בכ- 5.25%.
מדדי האג”ח הקונצרני בחודש יוני, התנתקו מביצועי מדדי המניות, ורשמו עליות שערים.
מדד התלבונד-20 עלה בכ- 1.3%.
באפיק האג”ח הממשלתי, המגמה היתה מעורבת בחודש יוני:
שערי אגרות החוב הצמודות למדד רשמו עליות שערים, ואילו מדדי אגרות החוב הלא-צמודות, רשמו הפסדים.

בענף קרנות ההשתלמות באפיק הכללי, ירדו קרנות ההשתלמות בממוצע בחודש יוני בכ- 2.15%.השתלמות כללי יוני תשואהקרן ההשתלמות שבלטה לרעה בחודש יוני (וגם בשנה האחרונה, וגם בשלוש השנים האחרונות), היא קרן ההשתלמות אלטשולר שחם השתלמות כללי, של בית ההשקעות אלטשולר-שחם, אשר ירדה בחודש יוני בכ- 4.25%, כמעט כפול מהממוצע בקטגוריה שלה.
בית ההשקעות אלטשולר שחם, נמצא בתקופה מאוד לא טובה, והוא סוגר את המקומות האחרונים כמעט בכל הקטגוריות בענף ההשתלמות.

קרנות ההשתלמות המתמחות בהשקעה במניות, ירדו בחודש יוני בממוצע בכ- 5.2%.
מדובר בירידה החודשית החדה ביותר שאנחנו זוכרים, מאז פרצה הקורונה בסערה לחיינו במרץ 2020.
השתלמות מניות שנה תשואהקרן ההשתלמות המנייתית שממשיכה להוביל בחישוב תשואה מצטברת בשנה האחרונה, היא קרן ההשתלמות הראל השתלמות מסלול מניות, עם תשואה מצטברת שלילית של 4.19%- בלבד.
את המקום האחרון בקטגוריה תופסת אלטשולר שחם השתלמות מניות עם תשואה מצטברת שלילית של 16.24%- (יותר מפי שלוש מהממוצע העומד על 5.13%-).

במקום הראשון בחישוב תשואה מצטברת בחמש השנים האחרונות, ממשיכה להוביל קרן ההשתלמות  אנליסט השתלמות מניות, עם תשואה מצטברת של 59.23%, ובפער של כ- 10.3% מ-ילין לפידות קרן השתלמות מסלול מניות שנמצאת במקום השני.


הצטרפו לרשימת התפוצה שלנו, ונוכל לעדכן אתכם בכל מה שחדש ומשפיע על קרן ההשתלמות, פוליסת החיסכון, קרן הפנסיה, וקופת הגמל שלכם.


בענף קופות הגמל, ראינו בחודש יוני, ירידות משמעותיות.
בניגוד לתופעה שראינו בחודשים הקודמים של הירידות, הפעם קופות הגמל המותאמות לחוסכים בגיל מבוגר יותר, ירדו (כצפוי) פחות מקופות גמל המותאמות לחוסכים צעירים יותר.
הסיבה לכך היא העובדה שהירידות בשווקי האגח התמתנו משמעותית, בעוד הירידות בשווקי המניות התחזקו.
זה תהליך טבעי שחווינו אותו מספר פעמים בעבר.
כאשר מהלך הירידות מתגבר, שווקי האג”ח לא פעם הם הראשונים לתקן ולעלות.
קופות גמל מותאם לגיל תשואה 5 שנים
אם נבחן את התשואה של שלושת קבוצות הגיל בחמש השנים האחרונות, נגלה שקופות הגמל לחוסכים עד גיל 50 הרוויחו בממוצע כ- 24% בקופת הגמל שלהם, חוסכים בגילאי 50-60 הרוויחו בממוצע כ- 21.8% בקופת הגמל שלהם, וחוסכים מעל גיל 60 הרוויחו כ- 14% על ההשקעה שלהם.
נכון להיום, חוסכים שהם בני 63-65 כיום, שעברו בגיל 60 לקופות המתאימות לחוסכים בגיל שלהם, למרות הירידות האחרונות, נכון לעכשיו לא הרוויחו מהמהלך הזה.

קופות הגמל המתמחות בהשקעה במניות, ירדו ביוני בממוצע כ- 5.5%.
קופת גמל מניות תשואה 5 שניםקופת הגמל שממשיכה להוביל את הקטגוריה בתשואה מצטברת בחמש השנים האחרונות, היא עדיין אנליסט גמל מניות, עם תשואה מצטברת של מעל 60%, ובפער מרשים של מעל 13.5% מהמקום השני בו נמצאת ילין לפידות קופת גמל מסלול מניות שממשיכה לאט-לאט, לסגור את הפער.

קופות הגמל להשקעה במסלול הכללי, ירדו בחודש יוני בממוצע בכ- 2.3%.
גם כאן, כמו בקרנות ההשתלמות ובקופות הגמל, תפס בית ההשקעות אלטשולר-שחם, את המקומות האחרונים.גמל להשקעה כללי תשואה שנהבמקום הראשון בתשואה מצטברת בשנה האחרונה, אנחנו מוצאים את קופת הגמל להשקעה, הראל גמל להשקעה כללי , עם תשואה מצטברת של 1.74%-, לעומת ממוצע קטגוריה של כמעט 3.8%-.

קופות הגמל להשקעה המנייתיות, ירדו בממוצע ביוני בכ- 5.2%.
את המקום הראשון בתשואה מצטברת בחמש השנים האחרונות ממשיך לתפוס בית ההשקעות אנליסט עם אנליסט קופת גמל להשקעה מניות, שהרוויחה לחוסכים שלה 59.63% בחמש השנים האחרונות.
גמל להשקעה מניות תשואה 5 שנים אחריה בפער של כ- 11.6%, שוב נמצא מיודענו בית ההשקעות ילין-לפידות, עם ילין לפידות קופת גמל להשקעה מסלול מניות.

פוליסות החיסכון במסלול הכללי, ירדו בחודש יוני בממוצע כ- 2.3%.
פוליסת החיסכון שירדה הכי מעט ביוני, היא פוליסת החיסכון בניהול צוות ההשקעות של הכשרה ביטוח, תחת מנהל ההשקעות הראשי רועי קדוש, אשר ירדה ב- 1.76% בלבד.
פוליסת חיסכון תשואה 5 שנים כללי
בחישוב תשואה מצטברת שנה אחורה, נמצאת במקום הראשון פוליסת החיסכון הראל מסלול כללי, של חברת הביטוח הראל שירדה 0.35% בלבד, לעומת ממוצע הקטגוריה שעומד על כמעט 2.9%-.

בחישוב תשואה מצטברת בשלוש השנים וגם בחמש השנים האחרונות, ממשיכה להוביל פוליסת החיסכון הפניקס מסלול השקעה כללי, של חברת הביטוח הפניקס, עם תשואה מצטברת של 22.3%, ו- 37.12%, בהתאמה.


מיי גמל.נט, מפעיל גם מנוע חכם להשוואת תשואות קרנות פנסיה.
היחיד בישראל שמפריד עבורכם את המסלולים השונים, ומאפשר לכם לעשות השוואה נכונה, בין הקרנות השונות בהתאם לפרופיל הסיכון, לגיל החוסך, ולגובה ההפקדה לקרן.
רוצים לדעת מה עשתה קרן הפנסיה שלכם? היכנסו לדף קרנות הפנסיה, של מיי גמל נט.


גם בענף הפנסיה, סיים בית ההשקעות אלטשולר שחם את חודש יוני, במקום האחרון.
החשיפה הגדולה לחו”ל (חשיפה מנוטרלת מטבע) לעומת המתחרים שלו, פגעה בתשואות שהוא משיג וגררה אותו לפער קיצוני מול הקטגוריה, כמעט בכל האפיקים.פנסיה תשואה שנה


חודש יוני 2022, היה החודש הגרוע ביותר למדדי המניות, מאז פרצה בסערה הקורונה לחיינו במרץ 2020. לקראת סוף חודש יוני ראינו תיקון חיובי בשווקים שנמשך לתוך חודש יולי, נכון לזמן כתיבת מאמר זה.


לקריאה נוספת:


נתוני התשואות והאחזקות המוצגים באתר מיי גמל.נט, מקורם במאגרי המידע הממשלתיים השונים של משרד האוצר ו- רשות שוק ההון, בפרט אתרי גמלנט, ביטוח נט, ו- פנסיה נט, הנגישים לציבור.


הבהרה: המאמר נכתב על ידי מערכת אתר מיי גמל נט כשרות לגולשים. במידע עלולות ליפול טעויות ועשויים לחול בו שינויי חוק ושינויים אחרים. המידע והנתונים במאמר אינם מהווים המלצה לביצוע פעולה בקופות גמל, קרנות פנסיה, קרנות השתלמות או כל נייר ערך אחר, ואין לראות בהם תחליף לייעוץ השקעות או ייעוץ פנסיוני המתחשב בנתונים ובצרכים הייחודיים של כל אדם.

כתיבת תגובה

האימייל לא יוצג באתר. שדות החובה מסומנים *