מור בית השקעות

מור גמל ופנסיה בע"מ
מספר חברה: 514956465

בית ההשקעות מור הוקם בשנת 2006, על ידי יוסי לוי, בנו- אלי לוי, דרור קראוס, ומשקיעים פיננסים נוספים.

בית ההשקעות החל את דרכו בניהול קרנות נאמנות, ולאחר כמה שנים מאוד מוצלחות נכנס גם לתחומים נוספים כגון ניהול תיקים, קרנות סל, שרותי מסחר בחו"ל, קרנות פנסיה וניהול קרנות גידור.

בשנת 2017 רכש בית ההשקעות מור את חברת ההשקעות הקטנה “אינטר-גמל”, ונכנס גם לניהול קרנות השתלמות, קופות גמל, קופות גמל להשקעה.

בית ההשקעות צמח במהירות מסחררת, ומנהל כיום בכל האפיקים מעל 100 מיליארד ש”ח.

בית ההשקעות מור, מנהל גם פוליסות חיסכון (בתפעול חברת הביטוח הכשרה).

בדף זה ריכזנו עבורכם את קופות הגמל, קרנות ההשתלמות, קופות הגמל להשקעה וקרנות הפנסיה של בית ההשקעות מור.

בלחיצת כפתור אחת על שם קופת הגמל או קרן ההשתלמות או קרן הפנסיה המופיעים בטבלאות למטה, תוכלו להגיע ישירות לדף השוואה של קופת הגמל או קרן ההשתלמות ולראות כמה היא הרוויחה, מה דמי הניהול שהיא גובה, מה פרופיל הסיכון שלה ואיך היא בהשוואה לקופות גמל או קרנות השתלמות אחרות.

קרנות השתלמות בניהול מור בית השקעות

שם תשואה מצטברת 12 חודשים אחרונים תשואה מצטברת 36 חודשים אחרונים דמי ניהול ממוצעים
(ב-2023)
מור השתלמות -מניות S&P500 26.74% 37.54% 0.72%
מור השתלמות מניות 16.87% 16.25% 0.73%
מור השתלמות כללי 10.91% 15.59% 0.72%
מור השתלמות -מדד "מניות תל אביב 35" 9.51% 17.39% 0.73%
מור השתלמות אג"ח עד 25% במניות 9.10% 12.53% 0.70%
מור גמל השתלמות מעורב מחקה מדדים 7.25% 6.14% 0.68%
"מור השתלמות מדד "תל בונד 20" 4.77% 1.20% 0.68%
מור השתלמות -מסלול מזומנים ושווי מזומנים 4.39% 6.59% 0.69%
מור השתלמות אג"ח ממשלתי שקלי בריבית קבועה 0.51% -8.44% 0.71%
מור השתלמות- אג"ח ממשלת ישראל, צמוד מדד 0.37% -4.83% 0.71%

קופות גמל בניהול מור בית השקעות

שם תשואה מצטברת 12 חודשים אחרונים תשואה מצטברת 36 חודשים אחרונים דמי ניהול ממוצעים
(ב-2023)
אלפא מור תגמולים - מניות מדד S&P500 26.93% 38.39% 0.68%
אלפא מור תגמולים מניות 16.41% 14.89% 0.69%
אלפא מור תגמולים מדרגות עד 50 11.93% 14.72% 0.70%
אלפא מור תגמולים - משולב סחיר 10.40% 0.67%
אלפא מור תגמולים מדרגות 50-60 10.20% 14.26% 0.68%
אלפא מור תגמולים - מדד "מניות תל אביב 35" 9.26% 17.40% 0.69%
אלפא מור תגמולים - עוקב מדדים גמיש 8.78% 0.65%
אלפא מור תגמולים מדרגות 60 ומעלה 8.73% 13.07% 0.68%
אלפא מור תגמולים אג"ח עד 25% במניות 8.72% 12.57% 0.67%
אלפא מור תגמולים מעורב מחקה מדדים 7.77% 5.82% 0.64%
אלפא מור תגמולים - מדד "תל בונד 20" 4.86% 0.99% 0.63%
אלפא מור תגמולים - מסלול מזומנים ושווי מזומנים 4.55% 6.81% 0.65%
אלפא מור תגמולים - אג"ח ממשלתי שקלי בריבית קבועה 0.50% -8.89% 0.66%
אלפא מור תגמולים - אג"ח ממשלת ישראל, צמוד מדד לטווח של 5-10 שנים 0.37% -4.79% 0.66%

קופת גמל להשקעה בניהול מור בית השקעות

שם תשואה מצטברת 12 חודשים אחרונים תשואה מצטברת 36 חודשים אחרונים דמי ניהול ממוצעים
(ב-2023)
מור קופת גמל להשקעה מסלול מחקה מדד S&P500 26.85% 39.44% 0.72%
מור קופות גמל להשקעה מניות 16.93% 12.73% 0.75%
מור קופות גמל להשקעה כללי 10.67% 12.94% 0.75%
מור קופת גמל להשקעה מסלול מחקה מדד ת"א 35 9.30% 16.16% 0.68%
מור קופת גמל להשקעה אג"ח עד 25% במניות 8.94% 10.56% 0.75%
מור קופת גמל להשקעה מסלול מחקה מדד תל בונד 20 4.77% 1.34% 0.64%
מור קופת גמל להשקעה מסלול כספי 4.46% 6.70% 0.73%
מור קופת גמל להשקעה מסלול מחקה מדד אג"ח ממשלתי, לא צמודות בריבית קבועה 0.81% -8.13% 0.69%
מור קופת גמל להשקעה מסלול מחקה מדד אג"ח ממשלתי, צמודות מדד ממשלתי לטווח 5-10 שנים 0.28% -4.74% 0.71%

פוליסות חיסכון בניהול מור בית השקעות

קרנות פנסיה בניהול מור בית השקעות

שם תשואה מצטברת 12 חודשים אחרונים תשואה מצטברת 36 חודשים אחרונים
מור פנסיה כללית - מסלול מניות 19.01%
מור פנסיה כללית - מדדי מניות חו"ל 18.64%
מור פנסיה מקיפה - מסלול מניות 17.33%
מור פנסיה מקיפה - מדדי מניות חו"ל 16.39%
מור פנסיה מקיפה - מסלול לבני 50 ומטה 15.27%
מור פנסיה כללית - מסלול לבני 50 ומטה 15.10%
מור פנסיה מקיפה - מסלול לבני 50 עד 60 14.06%
מור פנסיה כללית - מסלול לבני 50 עד 60 13.89%
מור פנסיה מקיפה - מסלול לבני 60 ומעלה 10.79%
מור פנסיה מקיפה משולב סחיר 10.16%
מור פנסיה כללית - מסלול לבני 60 ומעלה 9.97%
מור פנסיה מקיפה - אג"ח עד 25% מניות 9.80%
מור פנסיה מקיפה - מסלול אג"ח 9.05%
מור פנסיה מקיפה - מסלול בסיסי למקבלי קצבה 8.02%
מור פנסיה מקיפה עוקב מדדים גמיש 7.80%
מור פנסיה כללית - אג"ח עד 25% מניות 7.13%
מור פנסיה כללית עוקב מדדים גמיש 6.01%
מור פנסיה מקיפה - מסלול שיקלי טווח קצר 5.52%
מור פנסיה כללית - מסלול בסיסי למקבלי קצבה 5.33%
מור פנסיה כללית - מסלול אג"ח 5.10%
מור פנסיה כללית - שיקלי טווח קצר 4.65%

תוכנית חיסכון לכל ילד בניהול מור בית השקעות

בית ההשקעות מור מנוהל במשותף ע”י המייסדים יוסי לוי ובנו אלי לוי, המכהן גם כמנכ”ל חברת קרנות הנאמנות של מור.

בשנת 2017 הונפקו מניות בית ההשקעות מור בבורסה בתל אביב, לפי שווי של כ- 240 מיליון ש”ח.

כיום מוחזק בית ההשקעות מור ע”י המנכ”לים המשותפים: יוסי לוי (12.67%), אלי לוי (8.81%), משפחת מאירוב- משפחת יהלומנים שהיו המשקיעים הפיננסים בהקמת בית ההשקעות (36.82%). גרידיש מאיר- יו”ר הדירקטוריון (2.19%), והיתרה בידי הציבור (כ- 34%).

כמה חודשים לאחר ההנפקה, רכש בית ההשקעות מור את חברת ניהול קופת הגמל וקרנות ההשתלמות הקטנטנה “אינטרגמל”, כמעט ללא תמורה.

לקראת סוף שנת 2018, מכר בית ההשקעות מור 15% מחברת ניהול הגמל וההשתלמות שלו לאורי קרן שהיה מנכ”ל משותף בחברת קרנות הנאמנות של ילין לפידות, בה החל לעבוד כמתמחה בשנת 2006, בתמורה ל- 1.5 מיליון ש”ח.

באוגוסט 2020, ניהלו כבר קופות הגמל של מור, מעל 4.2 מיליארד ש”ח.

בית ההשקעות מור, השיג בתחילת דרכו בניהול קופות גמל וקרנות פנסיה (כאשר הכספים הצבורים היו קטנים יחסית) תשואות פנומיליות אשר בלטו לטובה באופן חריג לעומת התמחרים, מה שסייע לו לגייס בזמן קצר יחסית לגייס כמויות מאוד גבוהות של לקוחות חדשים.

משרדי בית ההשקעות מור ממקומים ברחוב דויד בן גוריון 2, רמת גן.

 

 

מבולבלים מהמספרים?

השאירו פרטים וקבלו מידע נוסף ללא התחייבות ממשווק פנסיוני אובייקטיבי
למעלה!