כדאי להכיר: השינויים שיכנסו לתוקף ב 2019 ויחסכו לכם הרבה כסף.

שלום חברות וחברים,
ריכזנו עבורכם את שינויי החקיקה החדשים שנכנסו לתוקף לאחרונה, ושיכנסו לתוקף במהלך שנת 2019.
בלי להכביר מילים, אנחנו מקווים שזה יעזור לכם.

משכנתאות:
הבנקים יחויבו לקבל הערכת שמאי שהוכנה עבור בנק אחר, בתנאי שלא עברו 90 ימים ממועד הערכת הנכס, ושאין נסיבות מיוחדות שיכולות להצדיק סירוב לקבל את הערכת הנכס.
בנוסף יחויב הבנק לתת למקבלי המשכנתאות אישור מראש, בו הוא מאשר להקטין את סכום השעבוד המבוטח לטובת הבנק, בהתאם לפירעון המשכנתא.
הבנק יחוייב לתת למבקש המשכנתא את רשימת השמאים המאושרים, יחד עם האישור העקרוני, ולהציג באתר הבנק את כל המידע הנדרש ללווה כדי לבחון את הכדאיות של פירעון מוקדם של המשכנתא.

שחרור כספי פיצויים:
החל מה- 8.11.2018, אינכם זקוקים עוד לאישור מעסיק למשיכת כספי הפיצויים אשר הופרשו עבורכם, אם עברו יותר מ- 4 חודשים מהיום בו הופסקה עבודתכם.
המעסיק כיום, מחויב להודיע לחברה המנהלת את כספי הפיצויים מיוזמתו, בבקשה לא לשחרר את הכספים בהתאם לעילות המאושרות לו ע”פ החוק (לדוגמא במקרה של מעילה מצד העובד).

פנסיית ברירת מחדל:
החל מה- 1.11.2018, נוספו שתי קרנות פנסיה ברירת מחדל חדשות בדמי ניהול מוזלים, הפתוחים להצטרפות לכלל הציבור במשק.
לנוחיותכם, צרפנו כאן טבלה הכוללת קישורים לדפי ההצטרפות ודמי הניהול להם התחייבו קרנות הפנסיה “ברירת מחדל”, לעשר השנים מיום הקמת הקרן.

קרן הפנסיה “ברירת מחדל” דמי ניהול מהצבירה דמי ניהול מההפקדה
אלטשולר שחם 0.1% 1.49%
פסגות 0.0905% 1.68%
הלמן אלדובי 0.05% 1.49%
מיטב-דש 0.05% 2.49%

 

מאגר נתוני אשראי של הציבור בישראל:
על מנת להוזיל את האשראי לציבור אשר מקפיד על התנהלות פיננסית אחראית, יחל לפעול באפריל 2019 מאגר נתוני אשראי ציבורי אשר ישותף ע”י כל הגורמים הפיננסים הגדולים והרשויות הרלוונטיות בישראל, ויאפשר לנותני האשראי להעריך את סיכון האשראי של מבקשי ההלוואות ולשפר את תנאי האשראי עבור הלווים ה- “טובים”.
לווה “טוב”, שירצה לקבל הלוואה יאשר לגוף ממנו הוא מבקש הלוואה לקבל את המידע הרלוונטי לגביו מהמאגר ויוכל להוריד את גובה הריבית שיגבה ממנו נותן האשראי.

חוק “אשראי הוגן”:
חוק “אשראי הוגן”, יורחב השנה ויכלול גם את הבנקים.
החוק קובע ריבית מקסימלית על הלוואות העומדת בגובה ריבית בנק ישראל+15%, וריבית פיגורים מקסימלית בגובה  ריבית ב”י+ 18%.
הלוואות לתקופה של עד 90 יום, יוגבלו בריבית מקסימלית בגובה ריבית ב”י+20%, וריבית פיגורים בגובה ריבית ב”י+24%.
מי שייתן הלוואה הגבוהה מריבית ב”י+30%, מסתכן בעונש מאסר של עד 3 שנים.

פנסיית חובה לעצמאים- קנסות:
פנסיית חובה לעצמאים נכנסה אומנם לתוקף בשנת 2017, אולם עצמאי שלא הפריש ע”פ חוק לפנסיית חובה עבור שנת 2018 ואילך, ייקנס משנת 2019 בקנס שנתי של 500 ₪.

ראו את כל קרנות הפנסיה המובילות בדף השוואת פנסיה.

טיפול הוגן ולא פולשני בתביעות ביטוח סיעודי פרטי:
המפקח על הביטוח פרסם ב- 28.11.2018 חוזר מחייב הקובע כי על חברות הביטוח לשנות את תהליך הטיפול בתביעות ביטוח סיעודי.
החוזר קובע לוחות זמנים לתשובות החברה, מינוי נציג אישי זמין שילווה את המבוטח במהלך התביעה, החוזר קובע קביעה כי אם יש ממצאים הקיימים בהערכת התפקוד שבוצעה כבר למבוטח על ידי גורם כמו המוסד לביטוח לאומי, הממצאים יחייבו את חברת הביטוח ולא תתבצע הערכה נוספת מטעם החברה שלא לצורך.
החוזר גם קובע הקמת רשימה “רחבה ובלתי תלויה” של רופאים ואחיות, שיבצעו את הערכות תפקוד למבוטחים, ויבחרו במנגנון בחירה אקראי.

חוק “שכירות הוגנת”:
במהלך דצמבר אושר בכנסת חוק “שכירות הוגנת”, הקובע כי על המשכיר ולא על השוכר יחולו עלויות ביטוח המבנה ודמי התיווך על הנכס. החוק קובע מהי “דירה ראויה למגורים” ומטיל על המשכיר את האחריות, למסור לשוכר דירה הראויה למגורים.
החוק קובע גם גובה מקסימלי לערבות שיעמוד על סכום של 3 חודשי שכירות או שליש מסכום דמי השכירות בתקופת החוזה, לפי הנמוך.
בנוסף מגביל החוק את מימוש הבטוחות עד לגובה החוב, ומאפשר לקבוע תנאי ביטול ללא הפרה של החוזה, רק אם הוא תקף לשני הצדדים.

הנחת חורף בחידוש דרכון- הוארכה:
זה לא סוד שישראלים אוהבים לטוס לחו”ל, האפשרות לחדש את הדרכון באינטרנט בהנחה משמעותית במהלך חודשי החורף (90 ₪ לקטין, ו-155 ₪ לאזרח מעל גיל 18) הוארכה, ותתחיל מה 1 לאוקטובר ועד ל-30 לאפריל.

השוואת עמלות מסחר בבורסה:
לאחרונה הקימה הבורסה לני”ע, אתר להשוואת עמלות שגובים כל חברי הבורסה השונים מהלקוחות שלהם. כל אחד יוכל להיכנס לאתר ולראות אצל איזה בנק או בית השקעות גובה את העמלות הנמוכות ביותר, ומה העמלה הממוצעת שגובה כל אחד מהם מלקוחותיו.

איסור מכירת “ביטוח כפול”:
לאחרונה הוטלה החובה על חברות הביטוח ו/או סוכני הביטוח לבדוק באתר הר-הביטוח אילו פוליסות ביטוח רפואיות קיימות למבוטח.
בנוסף, נאסר עליהם למכור למבוטח ביטוח “כפול” נוסף, אלא אם כן יחתום להם המבוטח על בקשה לביטול הביטוח החופף או שיחתום על הסכמה להמשיך ולשלם על שני ביטוחים כפולים.
לנוחיותכם, מצ”ב קישור למאמר: “איך להימנע מכפל ביטוח” שמופיע אצלנו בבלוג.

הגבלת השימוש במזומנים:
החוק הנכנס לתוקף ב- 1.1.2019, קובע כי לא יהיה ניתן לשלם במזומן לעוסק או ספק שירות בעסקה העולה על- 11,000 ₪ במזומן. בעסקה הגבוהה מ- 11,000 ₪, ניתן יהיה לשלם במזומן רק עד 10% משווי העסקה עד לתקרה של 11,000 ₪.
תשלום במזומן על עסקה בין אנשים פרטיים (כגון מכירה של מוצרים יד שניה או תשלום שכירות), תותר עד גובה עסקה של 50,000 ₪.
בעסקה הגבוהה מ- 50,000 ₪, ניתן יהיה לשלם במזומן רק עד 10% משווי העסקה עד לתקרה של 50,000 ₪, לפי הנמוך מבניהם.
בנוסף, אסור לשלם במזומן שכר עבודה העולה על 11,000 ₪, ואסור לתת מתנות במזומן בסכום העולה על 50,000 ₪. העברה כספית בין קרובי משפחה (סבים, הורים, נכדים אחים ואחיות ובני הזוג שלהם) או אנשים הסמוכים על שולחנם, אינה כפופה למגבלות החוק.
עסקאות עם פלסטינים שאינם אזרחי ישראל לא כפופות למגבלות החוק, אולם כל עסקה איתם העולה על 50,000 ₪ צריכה להיות מדווחת לרשות לאיסור הלבנת הון.
החוק  קובע קנסות מנהליים למי שיעבור עליו:
כאשר סכום ההפרה הוא עד 25,000 שקל: הקנס יהיה 15% מסכום ההפרה.
מ 25,000 שקל ועד 50,000 שקל: הקנס יהיה 20% מסכום ההפרה.
מעל 50,000 שקל: הקנס יהיה 30% מסכום ההפרה.
הקנסות אשר יוטלו במסגרת החוק על מי שעובר עליו, יכנסו לתוקף רק ב- 1.10.2019.
חשוב לנו להזכיר גם את המגבלות החדשות בשימוש בצ’קים:
החל מה- 1.12019 אסור לתת או לקבל צ’ק פתוח או צ’ק שאינו למוטב בלבד, ומקבל הצ’ק חתם על הסבתו בלי להגדיר עבור מי ההיסב בכל סכום שהוא. אם מקבל הצ’ק הינו אדם פרטי ולא עוסק מותר שימוש בצ’ק עד לסכום של 5,000 ₪.


לפני כל שינוי או החלטה משמעותית בנוגע לכספי החיסכון שלכם, אנחנו במיי גמל נט תמיד ממליצים להתייעץ עם איש מקצוע מוסמך- היועץ הפנסיוני שלכם.
זה תמיד ללא התחייבות, וברוב מכריע של המקרים, גם ללא עלות לחוסך.

השאירו פרטים, ומשווק פנסיוני / סוכן ביטוח מורשה, יחזור אליכם עם הצעה אטרקטיבית.
ללא התחייבות וללא עלות מצדכם:
  צוות מיי גמל נט ימשיך לעקוב אחרי השינויים הנוגעים לחיסכון הפנסיוני שלכם, ויעדכן אתכם במידת הצורך.

  מיי גמל נט הוא אתר אינטרנט להשוואת תשואות קרנות ההשתלמות, השוואת תשואות גמל להשקעה, השוואת תשואות קופות גמל, השוואת תשואות פוליסות חיסכון, והשוואת תשואות תוכנית “חסכון לכל ילד”.
  גם אם אין לכם מומחיות פיננסית, היכנסו למיי גמל נט ותוכלו בקלות לראות מה עשה הכסף שלכם.

  הצטרפו ל- “אזור האישי” של מיי גמל נט, ותוכלו לקבל התראה ישירות למייל כאשר יעודכנו התשואות החודשיות של קופת הגמל, קרן ההשתלמות, קופת גמל להשקעה, פוליסת חיסכון ותוכנית חיסכון לכל ילד שלכם.


  אהבתם את המאמר? הוא עזר לכם? שתפו אותו בפייסבוק, כדי שגם החברים שלכם יכירו אותו.
  יש לכם עוד שאלות? אתם חושבים שיש מה לשפר?
  שתפו אותנו בתגובה או במייל. בשביל זה יש את מיי גמל נט .


   

  הבהרה: המאמר נכתב על ידי מערכת אתר מיי גמל נט כשרות לגולשים. במידע עלולות ליפול טעויות ועשויים לחול בו שינויי חוק ושינויים אחרים. המידע והנתונים במאמר אינם מהווים המלצה לביצוע פעולה בקופות גמל, קרנות פנסיה, קרנות השתלמות או כל נייר ערך אחר, ואין לראות בהם תחליף לייעוץ השקעות או ייעוץ פנסיוני המתחשב בנתונים ובצרכים הייחודיים של כל אדם.

  כתיבת תגובה

  האימייל לא יוצג באתר. שדות החובה מסומנים *