פנסיה לעצמאיים – פנסיה חובה לעצמאים

החל מה-1.1.2017 נכנס לתוקפו התיקון בחוק המחייב עצמאים להפריש אחוז מסוים מהכנסתם לטובת חסכון פנסיוני לגיל פרישה: פנסיה, ביטוח מנהלים, או קופת גמל.

העצמאים החייבים להפריש לחסכון פנסיוני לפי התיקון החדש לחוק, הם אלו העומדים בכל הקריטריונים הנ”ל:

 1. מעל גיל 21 ומתחת לגיל פרישה.
 2. מרוויחים בממוצע מעל לחצי מהשכר הממוצע במשק המוגדר ע”י המוסד לביטוח לאומי, הווה אומר: הכנסה חודשית ממוצעת הגבוהה מ- 6,268 ₪ (נכון ל- 1.1.2024).
 3.  מנהלים עסק עצמאי יותר משנתיים.

היקף הפרשות המינימום שיחויב בהם העצמאי ע”פ התיקון לחוק, נקבע בהתאם לגובה הכנסתו:

 1. על חלק השכר שאינו גבוה ממחצית השכר הממוצע במשק (הווה אומר: 6,268 ₪), יחויב העצמאי להפריש לחסכון פנסיוני 4.45% משכרו.
 2. עבור יתרת השכר הגבוהה ממחצית השכר הממוצע במשק, יחויב העצמאי להפריש לחסכון פנסיוני 12.25% משכרו. כאשר השיעור הכולל של ההפרשות, לא יהיה גבוה מ- 8.5% מהשכר הממוצע במשק.

עד 33.33% מהכסף שיופרש לחסכון הפנסיוני יוכלו לשמש את העצמאי אם נקלע למצב של סגירת העסק, והוא יוכל למשוך אותם ללא תשלום מס (בדומה לפיצויי פיטורין עבור שכיר), עד לתקרה של 12,230 ₪ עבור כל שנה בה הוא היה עצמאי (בהנחה שעבור אותן שנים הוא לא קיבל מענק פרישה ממקור אחר).

עצמאים שהפקידו באופן וולונטרי לקופת גמל בשתיים מתוך ארבע השנים האחרונות, יוכלו גם הם לנצל הטבה זו במקרה ויגיעו למצב של סגירת העסק, החל משנת 2018.

עצמאי שיגיע לגיל פרישה, יכול גם הוא למשוך את הסכומים הנ”ל, פטורים ממס.

במסגרת התיקון לחוק שונו שיעורי ניכויי החובה של העצמאים לביטוח הלאומי:

עבור חלק ההכנסה הנמוכה מ- 60% מהשכר הממוצע במשק, יעביר העצמאי לביטוח הלאומי 2.87% משכרו (לעומת 6.72% כיום).

עבור חלק ההכנסה הגבוהה מ- 60% מהשכר הממוצע במשק, יעביר העצמאי לביטוח הלאומי 12.83% משכרו (לעומת 11.23% כיום).

במסגרת התיקון לחוק הועלתה הזכאות גם להטבות מס לעצמאים בגין הפרשה לחיסכון פנסיוני מ-16% מההכנסה המזכה ל-16.5% (באמצעות הגדלת הטבת המס לזיכוי מ-5% ל-5.5%).

עצמאי שלא יעמוד במסגרת שיעור הפקדות החובה, יאותר ע”י מערכת מס-ההכנסה וייקנס ב- 500 ₪ עבור כל שנה שלא הפקיד, וזאת מבלי שהזכרנו כלל את הטבות המס שהפסיד בגובה מאות ואף אלפי שקלים בשנה!

לפי חישובי האוצר, עלות התיקון החדש לאוצר המדינה היא כ- 380 מיליון ₪: 200 מיליון ₪ בגין שינוי שיעורי הניכוי לביטוח לאומי, ו-180 מיליון ₪ כתוצאה מהעלאת שיעור הטבות המס לעצמאים המפקידים לחסכון פנסיוני.

להזכירכם: תחת מספר תנאים, עצמאי זכאי להטבת מס משמעותית על רכישת ביטוח לאובדן כושר עבודה. תמיד מומלץ להתייעץ עם יועץ פנסיוני מורשה, כדי לקבל את תמונת המצב המלאה של הכיסויים הביטוחיים שלכם, להימנע מ-“כפל ביטוח”, להשוות עלויות, ולמקסם את הטבות המס המגיעות לכם.השאירו פרטים ומשווק פנסיוני בעל רשיון יחזור אליכם עם הצעה אטרקטיבית וייעוץ מקצועי, פשוט ומובן, ללא התחייבות וללא עלות.

  קופת גמל להשקעהפוליסת חיסכוןקרן פנסיה  מיי גמל נט הוא אתר אינטרנט להשוואת תשואות קרנות ההשתלמות, השוואת תשואות גמל להשקעה, השוואת תשואות קופות גמל, השוואת תשואות פוליסות חיסכון, והשוואת תשואות תוכנית “חסכון לכל ילד”. גם אם אין לכם מומחיות פיננסית, היכנסו למיי גמל נט ותוכלו בקלות לראות מה עשה הכסף שלכם. בכל זמן, בכל מקום, במחשב, בסלולר, בטאבלט או במייל.


  כתיבת תגובה