שאלות ותשובות

מהי קופת גמל?

קופת גמל היא שם כולל לקבוצה של מכשירים המשמשים לחסכון. מכשירים כגון, קופת תגמולים, קופה אישית לפיצויים, קרן השתלמות ועוד. החוסך יכול להיות עצמאי המפקיד מכספו או שכיר אשר מעסיקו מפקיד עבורו למטרת חסכון או למטרת תשלום פיצויי פיטורין. החוסך למאמר המלא

מה זה תשואה מצטברת לפני דמי ניהול?

תשואה מצטברת לפני דמי ניהול, מתייחסת לאחוז הרווח שהצליח הגוף שמנהל את קרן ההשתלמות, קופת הגמל, פוליסת החיסכון וקופת גמל להשקעה, להרוויח עבור החוסכים שלו בתקופה מסוימת מבלי להפחית מהרווח הזה את דמי הניהול שהוא גבה מהם במהלך התקופה. דמי למאמר המלא

אם שמת 50,000 ש”ח בקופת גמל להשקעה וממוצע התשואה השנתית היא 5% ודמי ניהול 0.8% כמה כסף יהיה לך בעוד 20 שנה?

בחישוב ארוך טווח ממוצע תשואה יכול להטעות, מאחר והכסף בקופת גמל להשקעה צובר “ריבית דריבית”, אחוז שהורווח בשנה הראשונה יצבור הרבה יותר כסף מאחוז שהורווח בשנה העשרים. לכן, נניח תשואה לפני דמי ניהול של 5% בשנה כל שנה, ודמי ניהול למאמר המלא

קרן השתלמות הפקדות שוטפות

שכיר ומעסיק שבוחר לתת לעובד שלו קרן השתלמות, מחויבים להפקיד לקרן השתלמות הפקדות שוטפות מדי חודש. ישנה אפשרות למעסיק לבצע הפרשות רטרואקטיבית לאחר תום “תקופת ניסיון” של מספר חודשים. זאת, בניגוד לעצמאי שיכול להפקיד גם באופן חד פעמי לקרן השתלמות. למאמר המלא

קופת גמל גירושין – איזון

בתי המשפט בישראל קבעו הלכה למעשה כי כספי הפנסיה והתגמולים של בני זוג הם רכוש משותף ויש להתחלק בו. לכן אם אין הסכם ממון בתוקף בין שני בני הזוג, יחולקו הכספים הצבורים בקופת הגמל, בקרן הפנסיה, בביטוח מנהלים ובקרן השתלמות, למאמר המלא

קופת גמל של יורשים / קופת גמל ירושה/קופת גמל של אדם נפטר

אדם שנפטר ועל שמו הייתה קופת גמל, יועבו הכספים שנצברו בקופת הגמל ליורשיו, בהתאם לחוק ולתקנון קופת הגמל. במקרה ולא צוינו המוטבים ע”י הנפטר, תועבר קופת הגמל לידי יורשיו ע”פ כל דין, לאחר שיצטיידו בצו ירושה. במקרים מסוימים יכלו היורשים לרשת למאמר המלא

קרן השתלמות בעל שליטה

שכיר בעל שליטה בחברה יכול גם הוא להפריש לקרן השתלמות. תקרת הסכום שמס הכנסה מאפשר לחברה לרשות “כהוצאה מוכרת” הוא 4.5% מהשכר, ולעובד השכיר בעל השליטה- עד 1.5% מהשכר, ובסה”כ 6% מהשכר ברוטו, עד לתקרת משכורת שנתית המתעדכנת מדי שנה למאמר המלא

קרן השתלמות להנדסאים וטכנאים

קרן השתלמות להנדסאים וטכנאים הוקמה בשנת 1970. הקרן פתוחה להצטרפות לשכירים בלבד , החברים בהסתדרות ההנדסאים והטכנאים, או המדורגים בדרוג ההנדסאים והטכנאים. שיעורי ההפקדות המרבי לקרן השתלמות על פי פקודת מס הכנסה , הינו 7.5% מן השכר על ידי המעסיק למאמר המלא

מה זה תשואה מצטברת ומה זה תשואה שנתית?

תשואה מצטברת, היא הרווח שנצבר בחשבון קרן ההשתלמות, קופת הגמל, פוליסות החיסכון, וקופת גמל להשקעה שלכם בתקופה מסויימת, מחולק בסך הכסף שהפקדתם באותה תקופה (התשואות המוצגות בטלאות השוואת התשואות של מיי גמל נט הן תשואות מצטברות). לדוגמא: אם במהלך תקופה למאמר המלא

איך מתבצע תחשיב של קופת גמל משלמת לקצבה?

למעט “קופות גמל להשקעה“, כל קופת גמל שנפתחה בישראל והופקדו לה כספים משנת 2008 היא קופת גמל משלמת קצבה. לא ניתן כיום לחסוך בקופת גמל רגילה ולקבל את כל הסכום שנצבר כסכום חד-פעמי (מסלול-הוני). כאשר יגיע החוסך לגיל פרישה, יערך למאמר המלא

קרן השתלמות – מס

אם יש לכם קרן השתלמות, ואתם רוצים למשוך את הכסף לפני שעברו 6 שנים מתאריך ההפקדה הראשונה, אתם תאלצו לשלם על המשיכה הזאת מס. משיכת כספים שנצברו בקרן ההשתלמות לפני שחלפו 6 שנים מתאריך ההפקדה הראשונה, מכונה: “משיכת כספים שלא למאמר המלא

בדיקת קופת גמל

בדיקה של קופות גמל היא לא סיפר מסובך כמו שהרבה אנשים חושבים. נכנסים למיי גמל נט, מקלידים את שם קופת הגמל (זה מופיע על הדוחות ששולחת לכם קופת הגמל בדואר), ומקבלים ישר את כל הפרטים החשובים: הבדיקה כוללת את תשואות למאמר המלא

בדיקת קופות גמל על שמי

כדי לבדוק אם יש קופת גמל על שמכם, אתם יכולים להיכנס ל-“למסלקה הפנסיונית” או לאתר “הר-הכסף” של משרד האוצר. אם לא הצלחתם לאתר באתר משרד האוצר את קופת הגמל שאתם חושבים שנמצאת על שמכם, תמורת 40 שקלים ותהליך זיהוי קצר, למאמר המלא

בדיקת קרן השתלמות

בדיקה של קרן השתלמות לא שונה בהרבה מבדיקה של קופת גמל, פוליסת חיסכון או קופת גמל להשקעה. מיי גמל נט, הוא אתר המאפשר לכם להשוות ולבצע בדיקה של ביצועי קרן ההשתלמות שלכם. תוכלו להיכנס לדף ההשוואות שהכנו עבורכם ולבצע בדיקה למאמר המלא

משיכה של קרן השתלמות

ניתן לבצע משיכה של קרן השתלמות לאחר 6 שנים מיום ההפקדה הראשונה לכל מטרה וללא תשלום קנס. במקרים מסוימים ניתן לבצע משיכה של קרן השתלמות גם לפני תום 6 שנים תחת הסכמה של החברה המנהל ו/או רשויות המס. מומלץ לכם למאמר המלא

איך להשקיע 30 אלף שקל

סכום של 30,000 ₪ יושקע בדרך כלל בקופת גמל להשקעה או בקרן נאמנות. להשקעה בקופת גמל להשקעה יש יתרונות משמעותיים שאין בהשקעה בקרן נאמנות. הרבה מהחברות שמנהלים תיקי השקעות לא מוכנים להשקיע את הכסף ישירות בני”ע אם התיק הוא מתחת למאמר המלא

קרן השתלמות תשואות

תשואות קרן השתלמות מפורסמות מדי חודש במערכת גמלנט של משרד האוצר. תשואות קרן ההשתלמות הן בעצם הרווחים (או חלילה ההפסדים), שקרן ההשתלמות הצליחה להשיג עבור החוסכים שלה בתקופה מסויימת. כל קרן השתלמות מחויבת לפרסם את התשואות שלה במערכת מדי חודש למאמר המלא

כמה קופות גמל להשקעה אפשר לפתוח?

אפשר לפתוח כמה קופות גמל להשקעה שאם רוצים, אבל כל אזרח ישראלי יכול להפקיד לכל הקופות ביחד רק עד סכום התקרה המותר ע”פ התקנות. כיום (סוף 2021) הסכום המקסימלי המותר להפקדה לגמל להשקעה, עבור כל אזרח ישראלי הוא כ- 71,000 למאמר המלא

איך פותחים קופת גמל להשקעה?

הדרך הכי פשוטה היא לפנות לסוכן פנסיוני, שיתן לכם ייעוץ מקצועי ובחינם, יתאים לכם קופת הגמל להשקעה, ויטפל לכם בכל הפרוצדורה. האפשרות השניה, היא לפנות ישירות לגופים המנהלים קופות גמל להשקעה, והם כבר ידריכו אתכם מה צריך לעשות.

כמה קרנות השתלמות אפשר לפתוח?

כל מעסיק יכול להפקיד את כספי השכיר רק לקרן אחת. אם השכיר רוצה קרן השתלמות נוספת/אחרת, הוא יכול לבקש להפסיק את ההפקדות לקרן השתלמות אחת, ולבחור להפקיד את הכספים לקרן השתלמות חדשה. מספר קרנות ההשתלמות שיש לשכיר אינו מוגבל, אבל מעסיק למאמר המלא

מהי קרן השתלמות?

בקיצור: קרן השתלמות זה המוצר הכי טוב לחיסכון!  קרן השתלמות הוא המוצר היחידי שניתן למשוך את הכסף לפני פנסיה, בתשלום אחד! פטור מלא ממס על הרווחים!! לעומת קופת גמל, ביטוח מנהלים, קרן פנסיה – בהם ניתן למשוך את הכסף רק בקצבה ורק למאמר המלא

מהי קבוצת התמחות?

כדי שתוכל להשוות בין מגוון האלטרנטיבות חילקנו את כל קופות הגמל, קרנות ההשתלמות, קופות הגמל להשקעה, פוליסות החיסכון ותוכנית חיסכון לכל ילד באתר מיי גמל נט למספר “קבוצות התמחות“. לכל קופות הגמל וקרנות ההשתלמות שנמצאות באותה קבוצת התמחות שהקמנו, יש את למאמר המלא

לא זוכר/ת מה שם קופת הגמל או קרן ההשתלמות שלך?

הדרך הטובה ביותר לאתר את שם קופת הגמל או קרן ההשתלמות שלך היא למצוא את הדו”ח הרבעוני ששולחת לך בדואר החברה המנהלת את קרן ההשתלמות או את קופת הגמל. שם יופיעו כל הפרטים הנחוצים (שם קופת גמל או מספר קופת למאמר המלא

מהו מדד שארפ?

מדד שארפ מודד את עודף התשואה על השקעה מול הסיכון (המתבטא בסטיית התקן של התשואה). נוסחת המדד מחשבת את הפער שבין תשואת ההשקעה לריבית חסרת סיכון, ומחלקת אותו בסטיית התקן של התשואה. מדד שארפ הוא נתון מקובל להשוואה בין איכות למאמר המלא

גמל נט לא עובד

מערכת גמל-נט הוקמה ע”י משרד האוצר במטרה לסייע למשתמש להשוות בין ביצועי קופות הגמל וקרנות ההשתלמות השונות, לבחון את הרכב נכסיהן ולהעריך את רמת סיכון שלהן. המערכת אמנם מיועדת לשימוש הקהל הרחב, אך היא דורשת רמה גבוהה של ידע והבנה למאמר המלא

11 תגובות על המאמר “שאלות ותשובות

 1. עבדתי במלון הילטון בשנת 1971 וראיתי שהורידו לי קרן פנסיה
  אני לא יודעת באיזה קרן פנסיה עלי ללברר.
  התקשרתי למלון הילטןו גם הם לא יכלו להגיד לי היכן
  אשמח אם מישהו יצלח להציע לי איפה לחפש
  תודה מראש

  אהובה

 2. שלום

  אני גמלאי בן 75 וגימלתי מעל 4500 ₪ . ברשותי קופת גמל ,בת כמה עשרות שנים, שחלק קטן מהכספים שהצטברו בה משכתי. ברשותי כספים פנויים נוספים.
  שאלתי
  1. האם אני יכול להשקיע כספים בקופת הגמל הנ”ל
  2. האם לגביהם אשלם 15% מס על רווחים נומינלים כשארצה להוון אותם או חלקם.
  3. האם הכספים שהצטברו בקופת הגמל עד היום ( הושקעו לפני 2008 ) פטורים ממס בעת היוונם
  כלומר בקופת הגמל יהיו בעצם שני תת חשבונות.
  4. אם מקופת הגמל אוכל למשוך כספים כקצבה חודשית ללא תשלום מס אבל האם חלק מהכסף אוכל גם להוון לצרכים מיוחדים ולשלם את המס.

  5. אם אפתח היום קופת גמל חדשה האם אוכל למשוך כספים ממנה גם אחרי 1-2 שנים או שאצטרך לחכות לפחות 5 שנים
  6. עם ההפקדה של כספים בקופה האם צריך לשלם ” דמי הפקדה”.
  7. האם יש הגבלה בסכום להפקדה בשנה לקופת גמל

 3. בשנים אחרונות אין לי תלוש משכורת ולא ידוע לי איזה חברות יש לי קרן כל שהיא איך אני יכולה לדעת

 4. לגבי מורים
  האם ניתן להעביר את קרן ההשתלמות של המורים לקרן השתלמות אחרת (המניבה תשואה גבוה יותר)?
  אם כן מתי אפשרי לעשות זאת?(האם רק אחרי הפרישה מהעבודה בפנסיה , האם מגיל בו יכולה לצאת לפנסיה הגם שעדיין עובדת בפועל)

 5. שחום
  יש לכם אתר נהדר מקצועי ויעיל.
  חסר בו נתון חשוב
  התוצאה מתחילת השנה
  נתון זה חשוב ביותר כי הוא נותן מידע האם בשנה האחרונה חל
  שינוי במדיניות או בניהול.
  אשמח מאוד אם תוסיפו נתון חשוב זה
  בברכה יהודה מועלם 0505298029

 6. אם עבדתי עצל מעסיק וגמרתי את העבודה לפני 2 שנים האם אני עדין יכול למשוך את כספי הפיצוים מתוך הפנסיה

כתיבת תגובה

האימייל לא יוצג באתר. שדות החובה מסומנים *