מה היתרונות של קופת גמל להשקעה?

כל אזרח בישראל, בכל גיל, יכול להפקיד לקופת גמל להשקעה עד כ- 71,000 ₪ בשנה.

הכסף נזיל ופנוי למשיכה בכל זמן וללא תשלום קנס.

המטרה של הקמת קופות גמל להשקעה, היא לתת לציבור אפשרות נוספת לחסוך ולהשקיע במוצר חיסכון נזיל החשוף לשוק ההון, ולהוות אלטרנטיבה נוספת לפיקדונות ותוכניות החיסכון שמציעים הבנקים בריביות מאוד נמוכות.

יתרונות קופת גמל להשקעה מול תכניות חיסכון בבנקים:

 1. קופת גמל להשקעה נזילה למשיכה בכל זמן וללא תשלום קנס, לעומת תכנית חסכון בבנק שאינה נזילה ואינה ניתנת למשיכה ללא קנס עד תום תקופת תכנית החיסכון.
 2. קופת גמל להשקעה משקיעה את הכסף בנכסים פיננסים הנסחרים בשוק ההון, כגון אג”ח ומניות- המעניקים בפרספקטיבה היסטורית לאורך זמן, תשואות הגבוהות משמעותית מהריביות שמעניקים הבנקים לחוסכים בתוכניות החיסכון.
 3. קופת גמל להשקעה דוחה את תשלום המס במעבר בין מסלולים, ואף במעבר בין קופות גמל להשקעה שונות, תכנית חסכון אינה דוחה את תשלום המס.
 4. קופת גמל להשקעה מאפשרת לחוסך אשר הגיע לגיל 60 ולא משך עדיין את הכסף, למשוך אותו כקצבה עם פטור מלא מתשלום מס על הרווחים, תכנית חיסכון אינה מאפשרת משיכת הכסף עם פטור ממס.
  תשלום המס (אם וכאשר ישולם), שווה בשני האפיקים: 25% על הרווח הריאלי. אולם, אם תבחרו בתוכנית חסכון שקלית אשר אינה צמודה למדד המחירים לצרכן, תשלמו מס מופחת של 15% על הרווח הריאלי.
 5. החיסרון היחיד של קופת הגמל להשקעה מול תכנית החיסכון בבנק, הוא העובדה שהתשואה בקופת גמל להשקעה אינה מובטחת ותלויה בביצועי קופת הגמל בשוק ההון, לעומת הריבית הקבועה (והנמוכה משמעותית באופן יחסי) של תכנית החיסכון בבנק.

יתרונות קופת גמל להשקעה מול קרן נאמנות:

 1. קופת הגמל להשקעה, דוחה את תשלום המס במעבר בין מסלולים, ואף במעבר בין קופות גמל להשקעה שונות, קרן נאמנות אינה דוחה את תשלום המס בעת מעבר מקרן נאמנות אחת לשניה והדבר נחשב ל-“אירוע מס”.
 2. קופת גמל להשקעה מאפשרת לחוסך שהגיע לגיל 60 ולא משך עדיין את הכסף, למשוך אותו כקצבה עם פטור מלא מתשלום מס על הרווחים, קרן נאמנות אינה מאפשרת משיכת הכסף עם פטור ממס.
  תשלום המס (אם וכאשר ישולם) שווה בשני האפיקים: 25% על הרווח הריאלי.

יתרונות קופת גמל להשקעה מול פוליסת חסכון:

 • קופת גמל להשקעה דוחה את תשלום המס במעבר בין מסלולים, וגם במעבר בין קופות גמל להשקעה של חברות שונות. פוליסת חסכון אמנם דוחה את תשלום המס במעבר בין המסלולים, אך היא אינה דוחה אותו במעבר בין פוליסות חסכון של חברות שונות, והדבר נחשב ל-“אירוע מס”.
 • קופת גמל להשקעה מאפשרת לחוסכים אשר הגיעו לגיל 60 ולא משכו עדיין את הכסף, למשוך אותו כקצבה עם פטור מלא מתשלום מס על הרווחים, פוליסת חסכון אינה מאפשרת משיכת הכסף עם פטור ממס במעמד זה.
 • תשלום המס אם וכאשר ישולם בשני האפיקים שווה: 25% על הרווח הריאלי (רווח בקיזוז האינפלציה).
 • דמי הניהול בקופת גמל להשקעה זולים יחסית לפוליסות החיסכון, בעתיד סביר להניח שדמי הניהול בין שני המוצרים יהיו דומים.

כמו תמיד, בכל שינוי או החלטה משמעותית בנוגע לכספי החיסכון שלכם, אנחנו ממליצים לכם להתייעץ  עם איש מקצוע מוסמך- היועץ הפנסיוני שלכם. זה תמיד ללא התחייבות, וברוב מכריע של המקרים, גם ללא עלות לחוסך.


השאירו פרטים, ומשווק פנסיוני אובייקטיבי, יחזור אליכם עם הצעה להפקדה לקופת גמל להשקעה, המנוהלת בבתי ההשקעות המובילים. הכל כמובן ללא התחייבות, וללא עלות מצדכם:  גם המאמר הזה יכול לעניין אותך: