אינפיניטי גמל אג"ח

 • תחום באתר: קופות גמל
 • סוג קופה (קבוצה): קופת גמל - עד 10% מניות
 • אפיק השקעות מרכזי: אג"ח. שיעור ההשקעה במניות לא יעלה על 10% מסך הנכסים.
 • פרופיל סיכון: בינוני
חשוב לדעת: לפחות 80% מהנכסים יושקעו בניירות ערך, בפקדונות ובמכשירים פיננסים שאינם מניתיים.

תשואות אינפיניטי גמל אג"ח:

 • תשואה בחודש פברואר: -1.68%
 • תשואה מתחילת השנה: -0.22%
 • תשואה מצטברת 12 חודשים אחרונים: -4.80%
 • תשואה מצטברת 36 חודשים אחרונים: -4.36%
 • תשואה מצטברת 60 חודשים אחרונים: 0.21%
 • דמי הניהול הממוצעים ששילמו העמיתים בקופה בשנת 2022: 0.6%

השוואת תשואות בין "אינפיניטי גמל אג"ח" למובילות בקבוצה:

גרף תשואה חודשית בשנה אחרונה:

אין נתונים.

מידע כללי:

 • חברה מנהלת: אינפיניטי השתלמות, גמל ופנסיה בע"מ
 • מספר קופה: 1078
 • אוכלוסיית הקופה: כלל האוכלוסיה
 • תאריך הקמה: 21/12/2004

היקף נכסים וחשיפות:

 • גודל הקופה: 135 (במיליוני ש"ח)
 • סך חשיפה למניות מתוך כלל נכסי הקופה: 8.07%
 • סך הנכסים שמושקעים בחו"ל מתוך כלל נכסי הקופה: 9.20%
 • מדד שארפ: -0.26
 • נכסים לא סחירים: 9.36%
 • נכסים בארץ: 94.83%
 • חשיפה למט"ח: 9.29%

פירוט הרכב הנכסים:

 • אגרות חוב שהונפקו ע"י ממשלת ישראל: 40.93%
 • אג"ח קונצרני סחיר ותעודות סל אג"חיות: 39.32%
 • אג"ח קונצרניות לא סחירות: 1.53%
 • מניות, אופציות ותעודות סל מנייתיות: 8.07%
 • הלוואות: 7.88%
 • מזומנים ושווי מזומנים: 2.32%
 • נכסים אחרים: -0.05%

אתר רשות שוק ההון של משרד האוצר, מדרג את את כל החברות המנהלות כספי השתלמות, גמל, פוליסות חיסכון וקרנות פנסיה, במדד איכות השירות המפורסם כל שנה.

למעלה!