השינויים שישפיעו על הכסף שלכם משנת 2017

שנת 2016 הייתה שנה עמוסה בשינויי חקיקה ורפורמות בתחום הפיננסי שמשפיעים על הכיס של כולנו. סיכמנו עבורכם בקצרה את השינויים שנכנסו לתוקף השנה בשוק הגמל, הפנסיה, ההון והמס בשנת 2017.

חיסכון לכל ילד:

מתחילת 2017, יפקיד המוסד לביטוח לאומי 50 ₪ לתוכנית חיסכון על שם כל ילד אשר מתחת גיל 18 במדינת ישראל. במסגרת התוכנית שנקראת “חיסכון לכל ילד”, יכולים ההורים להחליט להוסיף 50 ₪ נוספים לחיסכון, על חשבון הכסף שמועבר לקצבת הילדים שהם מקבלים מהמוסד לביטוח לאומי.
על ההורים לבחור אם להפקיד את הכסף בתוכנית חסכון בבנק בריבית קבועה או להפקידו בקופת גמל במסלול סיכון מוגבר, בינוני, מועט או במסלול הלכתי.

קופת גמל להשקעה:

מוצר חדש שנכנס לשוק הישראלי הוא קופת הגמל להשקעה.
קופת גמל להשקעה, נותנת לציבור אפשרות נוספת לחסוך ולהשקיע במוצר החשוף לשוק ההון, תחת ניהולם של בתי ההשקעות. קופת גמל להשקעה מהווה אלטרנטיבה נוספת להשקעה מול קרנות הנאמנות וניהול התיקים שמשקיעים את חסכונות הציבור בשוק ההון, ומול הפיקדונות ולתוכניות החיסכון שמציעים כיום הבנקים לציבור.
קופת הגמל להשקעה מוגבלת בהפקדה מקסימלית של 70 אלף ₪  בשנה לחוסך. גם במעבר בין מסלולים היא מאפשרת לדחות את תשולם המס עד למשיכת הכסף בפועל, ומאפשרת פטור ממס מלא על רווחים אם וכאשר יבחר החוסך למשוך אותה כקצבה, לאחר שיגיע לגיל פרישה.

קרן פנסיה ברירת מחדל:

המצב הקיים כיום בשוק הפנסיה הוא שעמיתים העובדים בארגונים גדולים ומאורגנים משלמים דמי ניהול נמוכים, ולעומתם עמיתים העובדים בארגונים קטנים ולא מאוגדים משלמים דמי ניהול גבוהים.
כדי לתקן את המצב הזה, יצא משרד האוצר במכרז לבחירת שני גופים שינהלו עבור ציבור החוסכים שיבחר בכך קרן פנסיה בדמי ניהול מאוד נמוכים וקבועים, הנקראת: קרן פנסיה ברירת מחדל.
קרן הפנסיה ברירת מחדל, פתוחה להצטרפות לכל עמית בדמי ניהול הקבועים לעשר שנים.
שתי הזוכות במכרז:  הלמן אלדובי ודש מיטב,  מציעים דמי ניהול הנמוכים משמעותית מהממוצע המקובל בקרנות הפנסיה הגדולות.
קרן פנסיה ברירת המחדל של הלמן-אלדובי, מציעה דמי ניהול של 0.001% מהצבירה ו- 1.49% מההפקדה.
קרן פנסיה ברירת המחדל של מיטב-דש, מציעה דמי ניהול של 0.01% מהצבירה ו- 1.39% מההפקדה.

הגדלת הפרשות לפנסיה לשכירים:

החל מינואר 2017 יגדלו הפרשות המעסיק לתגמולים מ- 6.25% ל- 6.5% משכר העובד.
הפרשות העובד לתגמולים יגדלו מ-5.75% ל- 6%. מטרת המהלך היא כמובן להעלות את סך הפנסיה העתידית, שתשולם לכם בגיל פרישה.

הוספת יום חופש לעובד ע”פ חוק:

החל מינואר 2017, תגדל מכסת ימי החופש אשר מחויב המעסיק לתת לעובד ע”פ חוק, מ- 11 ימי חופש בשנה, ל- 12 ימי חופש בשנה. השינוי בחוק תקף עבור שכיר אשר מועסק אצל אותו המעסיק בין שנה ל- 4 שנים.

שינויים במדרגות מס הכנסה:

החל מינואר 2017, שכיר או עצמאי שהכנסתו החודשית בין 14,320 ₪ ל-19,800 ₪, יזכה להורדה של 1% במס הכנסה שהוא משלם.
שכיר או עצמאי שהכנסתו החודשית מעל 41,410 ₪ ומתחת 66,960 ₪, יזכה גם הוא להורדה של 1% במס הכנסה שהוא משלם.
שכיר או עצמאי שהכנסתו החודשית בין 19,801 ₪ ל- 41,410 ₪, ישלם 1% יותר למס הכנסה.
מדרגת המס הראשונה אשר ממנה מתחילים לשלם מס הכנסה, תועלה מרמת שכר חודשי של 5,220 ₪  לרמת שכר חודשי של 6,220 ₪.
שכיר או עצמאי שמרוויח מעל 640 אלף ₪ בשנה, ישלם מס נוסף של 3% מהכנסתו, לעומת המצב הקיים בו גבה ממנו מס הכנסה  2% נוספים מהכנסה שנתית של 800 אלף ₪ ומעלה.

הגדלת נקודות הזיכוי לבעלי תעודות מקצוע:

החל מינואר 2017 תתווסף 1/8 נקודת זיכוי לזכאים לתעודת מקצוע, מ 1/2 נקודת זיכוי ל- 5/8  נקודת זיכוי.
בכל שנה תתווסף לזכאים 1/8 נקודת זיכוי נוספת, עד שיגיעו לנקודת זיכוי שלמה, בשווה לנקודת הזיכוי שמקבלים סטודנטים כיום.

איחוד חשבונות פנסיה:

החל מינואר 2017 כל עמית שיפתח קרן פנסיה חדשה יגרור אוטומטית מהלך של “עקוב אחרי פנסיוני”.
אם יש לעמית קרן פנסיה נוספת, לא פעילה, היא תועבר לתוך קרן הפנסיה הפעילה שלו. כך ימנע מצב של כספים אבודים, ומצב בו ישלם החוסך דמי ניהול גבוהים עבור קרן הפנסיה שאינה פעילה.
איחוד הקרן יבוצע אוטומטית, אלא אם כן יחתום החוסך על מסמך בו הוא מסרב לאיחוד הקרן הלא-פעילה.

פנסיה חובה לעצמאים:

החל מינואר 2017 יחויבו גם העצמאים להפריש לחסכון פנסיוני (פנסיה, ביטוח מנהלים או קופת גמל).
במסגרת התיקון לחוק הופחתו שיעורי הפרשות העצמאים לביטוח לאומי והועלתה תקרת הטבות המס המגיעות להם עבור הפרשה לחסכון פנסיוני.

העלאת שכר המינימום:

החל מינואר 2017 יעלה שכר המינימום מרמה של- 4,825 ₪ לחודש, לרמה של 5,000 ₪ לחודש (או 26.88 ₪ לשעת עבודה). ב-1 לדצמבר 2017, אמור לעלות שכר המינימום פעם נוספת והפעם ל- 5,300 ₪ בחודש.

העלאת המס על זכיות מהגרלות:

החל מינואר 2017 המס על זכייה של יותר מ־50,000 שקלים בהגרלות, יעלה מ־30% ל־35%.

מס על דירה שלישית:

החל מינואר 2017, יוטל מס בשיעור של 1% על מי שבבעלותו שלוש דירות ויותר, עד לתקרת מס של 18 אלף שקל בשנה לדירה. המס יוטל על הדירה הזולה מבין השלוש. מי ששווי הדירה השנייה והשלישית שבבעלותו יחד אינו עולה על 1.15 מיליון ₪, יהיה פטור מהמס.
על דירה בשווי שבין 1.15 מיליון ₪ ל- 1.4 מיליון ₪, יש הנחה בשיעור המס אשר פוחתת באופן מדורג.
בקרוב אמור להשיק משרד האוצר מחשבון שאמור לסייע לציבור לחשב את המס.

מס חברות יורד:

החל מינואר 2017, יורד שיעור מס החברות מ־25% ל־24%, ב־2018 צפוח לרדת מס החברות ל־23%.

גם ב-2017, צוות מיי גמל נט ימשיך לעקוב אחרי השינויים הנוגעים לחיסכון הפנסיוני שלכם, ויעדכן אתכם במידת הצורך.

בברכה,
צוות אתר מיי גמל-נט.


להסבר מקיף ואישי וקבלת הצעה לפוליסת חיסכון מתאימה עבורכם – השאירו פרטים ומשווק פנסיוני בעל רשיון, יחזור אליכם ללא עלות וללא התחייבות:


    קופת גמל להשקעהפוליסת חיסכון    כתיבת תגובה