מיטב השתלמות שקלי טווח קצר

 • תחום באתר: קרנות השתלמות
 • סוג קופה (קבוצה): קרן השתלמות - אג"ח שקלי טווח קצר
 • אפיק השקעות מרכזי: אג"ח שקלי עד טווח פידיון של שנה שהונפק ע"י מדינת ישראל או מק"מ שהנפיק בנק ישראל.
 • פרופיל סיכון: נמוך
חשוב לדעת: כלל נכסי המסלול יושקעו באג"ח ממשלתי וקונצרני בדירוג AA ומעלה, לא צמוד למח"מ עד שנה. משך החיים הממוצע של כלל נכסי המסלול לא יעלה על 90 יום.

תשואות מיטב השתלמות שקלי טווח קצר:

 • תשואה בחודש פברואר: -0.04%
 • תשואה מתחילת השנה: 0.15%
 • תשואה מצטברת 12 חודשים אחרונים: 0.41%
 • תשואה מצטברת 36 חודשים אחרונים: 0.88%
 • תשואה מצטברת 60 חודשים אחרונים: 1.44%
 • דמי הניהול הממוצעים ששילמו העמיתים בקופה בשנת 2022: 0.43%

השוואת תשואות בין "מיטב השתלמות שקלי טווח קצר" למובילות בקבוצה:

גרף תשואה חודשית בשנה אחרונה:

אין נתונים.

מידע כללי:

 • חברה מנהלת: מיטב גמל ופנסיה בע"מ
 • מספר קופה: 1370
 • אוכלוסיית הקופה: כלל האוכלוסיה
 • תאריך הקמה: 07/10/2008

היקף נכסים וחשיפות:

 • גודל הקופה: 228 (במיליוני ש"ח)
 • סך חשיפה למניות מתוך כלל נכסי הקופה: 0.00%
 • סך הנכסים שמושקעים בחו"ל מתוך כלל נכסי הקופה: 0.00%
 • מדד שארפ: -0.87
 • נכסים לא סחירים: 5.03%
 • נכסים בארץ: 100.00%

פירוט הרכב הנכסים:

 • אגרות חוב שהונפקו ע"י ממשלת ישראל: 82.34%
 • אג"ח קונצרני סחיר ותעודות סל אג"חיות: 5.36%
 • הלוואות: 5.07%
 • מזומנים ושווי מזומנים: 7.26%
 • נכסים אחרים: -0.04%

אתר רשות שוק ההון של משרד האוצר, מדרג את את כל החברות המנהלות כספי השתלמות, גמל, פוליסות חיסכון וקרנות פנסיה, במדד איכות השירות המפורסם כל שנה.

למעלה!