מור קופות גמל להשקעה מניות

 • תחום באתר: קופת גמל להשקעה
 • סוג קופה (קבוצה): קופת גמל להשקעה - מניות
 • אפיק השקעות מרכזי: מניות בארץ או בחול. לרוב, החשיפה למניות תהיה בין 75% ל- 100% ביחס לסך נכסי המסלול.
 • פרופיל סיכון: גבוה

תשואות מור קופות גמל להשקעה מניות:

 • תשואה בחודש דצמבר: -3.81%
 • תשואה מתחילת השנה: -15.61%
 • תשואה מצטברת 12 חודשים אחרונים: -15.61%
 • תשואה מצטברת 36 חודשים אחרונים: 30.77%
 • דמי הניהול הממוצעים ששילמו העמיתים בקופה בשנת 2022: 0.76%

השוואת תשואות בין "מור קופות גמל להשקעה מניות" למובילות בקבוצה:

גרף תשואה חודשית בשנה אחרונה:

אין נתונים.

מידע כללי:

 • חברה מנהלת: מור גמל ופנסיה בע"מ
 • מספר קופה: 12537
 • אוכלוסיית הקופה: כלל האוכלוסיה
 • תאריך הקמה: 26/12/2018

היקף נכסים וחשיפות:

 • גודל הקופה: 2,043 (במיליוני ש"ח)
 • סך חשיפה למניות מתוך כלל נכסי הקופה: 82.57%
 • סך הנכסים שמושקעים בחו"ל מתוך כלל נכסי הקופה: 70.62%
 • נכסים לא סחירים: 19.42%
 • נכסים בארץ: 79.11%
 • חשיפה למט"ח: 23.39%

פירוט הרכב הנכסים:

 • אגרות חוב שהונפקו ע"י ממשלת ישראל: 30.18%
 • אג"ח קונצרני סחיר ותעודות סל אג"חיות: 4.10%
 • אג"ח קונצרניות לא סחירות: 4.31%
 • מניות, אופציות ותעודות סל מנייתיות: 32.72%
 • פיקדונות: 5.68%
 • הלוואות: 0.89%
 • מזומנים ושווי מזומנים: 19.95%
 • נכסים אחרים: 2.16%

אתר רשות שוק ההון של משרד האוצר, מדרג את את כל החברות המנהלות כספי השתלמות, גמל, פוליסות חיסכון וקרנות פנסיה, במדד איכות השירות המפורסם כל שנה.

למעלה!