מיטב דש פיצויים שקלי

 • תחום באתר: קופות גמל
 • סוג קופה (קבוצה): מרכזית לפיצויים - אג"ח שקלי
 • אפיק השקעות מרכזי: אג"ח אשר אינו צמוד למדד המחירים לצרכן.
 • פרופיל סיכון: נמוך
חשוב לדעת: לפחות 75% מהנכסים יושקעו באפיקים שקליים לא צמודים, מהם לפחות 40% יושקעו באגרות חוב ממשלתיות שקליות לא צמודות. עד 10% מנכסי המסלול יושקעו במניות וניירות ערך המירים למניות.

תשואות מיטב דש פיצויים שקלי:

 • תשואה בחודש אפריל: -0.13%
 • תשואה מתחילת השנה: -3.30%
 • תשואה מצטברת 12 חודשים אחרונים: -1.72%
 • תשואה מצטברת 36 חודשים אחרונים: 3.72%
 • תשואה מצטברת 60 חודשים אחרונים: 8.69%
 • דמי הניהול הממוצעים ששילמו העמיתים בקופה בשנת 2021: 0.78%

השוואת תשואות בין "מיטב דש פיצויים שקלי" למובילות בקבוצה:

דירוג שם תשואה
דמי ניהול ממוצעים
(ב-2021)
שארפ 5 שנים היקף נכסים
(במיליוני ש"ח)
שנה 3 שנים 5 שנים
1 מיטב דש פיצויים שקלי -1.72% 3.72% 8.69% 0.78% 0.30 7 לקבלת הצעה ממשווק אובייקטיבי
2 הראל קמ"פ מסלול שקלי -2.03% 2.53% 6.62% 0.61% 0.24 52 לקבלת הצעה ממשווק אובייקטיבי
3 הפניקס מרכזית לפיצויים שקלי -3.78% 1.40% 5.45% 0.48% 0.01 21 לקבלת הצעה ממשווק אובייקטיבי
תשואה ממוצעת לקבוצה -2.51% 2.55% 6.92% 0.62% 0.18% 27

גרף תשואה חודשית בשנה אחרונה:

אין נתונים.

מידע כללי:

 • חברה מנהלת: מיטב דש גמל ופנסיה בע"מ
 • מספר קופה: 1528
 • אוכלוסיית הקופה: כלל האוכלוסיה
 • תאריך הקמה: 02/12/2010

היקף נכסים וחשיפות:

 • גודל הקופה: 7(במיליוני ש"ח)
 • סך חשיפה למניות מתוך כלל נכסי הקופה: 0.00%
 • סך הנכסים שמושקעים בחו"ל מתוך כלל נכסי הקופה: 1.41%
 • מדד שארפ: 0.3

פירוט הרכב הנכסים:

 • אגרות חוב שהונפקו ע"י ממשלת ישראל: 69.79%
 • אג"ח קונצרני סחיר ותעודות סל אג"חיות: 19.22%
 • אג"ח קונצרניות לא סחירות: 0.74%
 • מניות, אופציות ותעודות סל מנייתיות: 0.23%
 • מזומנים ושווי מזומנים: 8.77%

למעלה!