הראל קמ"פ מסלול שקלי

 • תחום באתר: קופות גמל
 • סוג קופה (קבוצה): מרכזית לפיצויים - אג"ח שקלי
 • אפיק השקעות מרכזי: אג"ח אשר אינו צמוד למדד המחירים לצרכן.
 • פרופיל סיכון: נמוך
חשוב לדעת: לפחות 90% מהנכסים יושקעו בפק"מ, מק"מ, אג"ח או נייר ערך מסחרי שאינם צמודים למדד כלשהו, או בנגזרים על אג"ח שאינן צמודות למדד .

תשואות הראל קמ"פ מסלול שקלי:

 • תשואה בחודש אפריל: -0.39%
 • תשואה מתחילת השנה: -3.32%
 • תשואה מצטברת 12 חודשים אחרונים: -2.03%
 • תשואה מצטברת 36 חודשים אחרונים: 2.53%
 • תשואה מצטברת 60 חודשים אחרונים: 6.62%
 • דמי הניהול הממוצעים ששילמו העמיתים בקופה בשנת 2021: 0.61%

השוואת תשואות בין "הראל קמ"פ מסלול שקלי" למובילות בקבוצה:

דירוג שם תשואה
דמי ניהול ממוצעים
(ב-2021)
שארפ 5 שנים היקף נכסים
(במיליוני ש"ח)
שנה 3 שנים 5 שנים
1 הראל קמ"פ מסלול שקלי -2.03% 2.53% 6.62% 0.61% 0.24 52 לקבלת הצעה ממשווק אובייקטיבי
2 הפניקס מרכזית לפיצויים שקלי -3.78% 1.40% 5.45% 0.48% 0.01 21 לקבלת הצעה ממשווק אובייקטיבי
תשואה ממוצעת לקבוצה -2.51% 2.55% 6.92% 0.62% 0.18% 27

גרף תשואה חודשית בשנה אחרונה:

אין נתונים.

מידע כללי:

 • חברה מנהלת: הראל פנסיה וגמל בע"מ
 • מספר קופה: 742
 • אוכלוסיית הקופה: כלל האוכלוסיה
 • תאריך הקמה: 26/11/2001

היקף נכסים וחשיפות:

 • גודל הקופה: 52(במיליוני ש"ח)
 • סך חשיפה למניות מתוך כלל נכסי הקופה: 0.00%
 • סך הנכסים שמושקעים בחו"ל מתוך כלל נכסי הקופה: 1.36%
 • מדד שארפ: 0.24

פירוט הרכב הנכסים:

 • אגרות חוב שהונפקו ע"י ממשלת ישראל: 62.25%
 • אג"ח קונצרני סחיר ותעודות סל אג"חיות: 15.31%
 • אג"ח קונצרניות לא סחירות: 0.71%
 • פיקדונות: 0.36%
 • הלוואות: 14.67%
 • מזומנים ושווי מזומנים: 6.67%

למעלה!