הראל קמ"פ מסלול שקלי

 • תחום באתר: קופות גמל
 • סוג קופה (קבוצה): מרכזית לפיצויים - אג"ח שקלי
 • אפיק השקעות מרכזי: אג"ח אשר אינו צמוד למדד המחירים לצרכן.
 • פרופיל סיכון: נמוך
חשוב לדעת: לפחות 90% מהנכסים יושקעו בפק"מ, מק"מ, אג"ח או נייר ערך מסחרי שאינם צמודים למדד כלשהו, או בנגזרים על אג"ח שאינן צמודות למדד .

תשואות הראל קמ"פ מסלול שקלי:

 • תשואה בחודש אוקטובר: 0.48%
 • תשואה מתחילת השנה: -5.20%
 • תשואה מצטברת 12 חודשים אחרונים: -4.28%
 • תשואה מצטברת 36 חודשים אחרונים: -2.41%
 • תשואה מצטברת 60 חודשים אחרונים: 2.37%
 • דמי הניהול הממוצעים ששילמו העמיתים בקופה בשנת 2021: 0.61%

השוואת תשואות בין "הראל קמ"פ מסלול שקלי" למובילות בקבוצה:

דירוג שם תשואה
דמי ניהול ממוצעים
(ב-2021)
שארפ 5 שנים היקף נכסים
(במיליוני ש"ח)
שנה 3 שנים 5 שנים
1 הראל קמ"פ מסלול שקלי -4.28% -2.41% 2.37% 0.61% -0.19 50 לקבלת הצעה ממשווק אובייקטיבי
לקבלת הצעה ממשווק אובייקטיבי
2 הפניקס מרכזית לפיצויים שקלי -6.76% -5.88% -0.54% 0.48% -0.42 19 לקבלת הצעה ממשווק אובייקטיבי
לקבלת הצעה ממשווק אובייקטיבי
תשואה ממוצעת לקבוצה -4.64% -3.08% 2.41% 0.62% -0.18% 25

גרף תשואה חודשית בשנה אחרונה:

אין נתונים.

מידע כללי:

 • חברה מנהלת: הראל פנסיה וגמל בע"מ
 • מספר קופה: 742
 • אוכלוסיית הקופה: כלל האוכלוסיה
 • תאריך הקמה: 26/11/2001

היקף נכסים וחשיפות:

 • גודל הקופה: 50 (במיליוני ש"ח)
 • סך חשיפה למניות מתוך כלל נכסי הקופה: 0.00%
 • סך הנכסים שמושקעים בחו"ל מתוך כלל נכסי הקופה: 1.51%
 • מדד שארפ: -0.19
 • נכסים לא סחירים: 18.64%
 • נכסים בארץ: 99.99%
 • חשיפה למט"ח: 0.01%

פירוט הרכב הנכסים:

 • אגרות חוב שהונפקו ע"י ממשלת ישראל: 56.52%
 • אג"ח קונצרני סחיר ותעודות סל אג"חיות: 12.28%
 • אג"ח קונצרניות לא סחירות: 0.70%
 • פיקדונות: 0.44%
 • הלוואות: 17.21%
 • מזומנים ושווי מזומנים: 12.56%
 • נכסים אחרים: 0.29%

אתר רשות שוק ההון של משרד האוצר, מדרג את את כל החברות המנהלות כספי השתלמות, גמל, פוליסות חיסכון וקרנות פנסיה, במדד איכות השירות המפורסם כל שנה.

למעלה!