קופות-גמל

מרכזית לפיצויים - אג"ח שקלי

דירוג שם תשואה
דמי ניהול ממוצעים
(ב-2021)
שארפ 5 שנים היקף נכסים
(במיליוני ש"ח)
שנה 3 שנים 5 שנים
1 מיטב דש פיצויים שקלי -2.88% -0.95% 5.39% 0.78% 0.08 7 לקבלת הצעה ממשווק אובייקטיבי
2 הראל קמ"פ מסלול שקלי -4.28% -2.41% 2.37% 0.61% -0.19 50 לקבלת הצעה ממשווק אובייקטיבי
3 הפניקס מרכזית לפיצויים שקלי -6.76% -5.88% -0.54% 0.48% -0.42 19 לקבלת הצעה ממשווק אובייקטיבי
תשואה ממוצעת לקבוצה -4.64% -3.08% 2.41% 0.62% -0.18% 25
הטבלה כוללת קופות או קרנות שאינן פתוחות להצטרפות כלל האוכלוסיה, אלא רק לעובדי מפעל או מגזר מסויים.
הטבלה כוללת גם קרנות או קופות בעלות סך נכסים מנוהלים נמוך במיוחד.
למעלה!