קופות-גמל

מרכזית לפיצויים - אג"ח שקלי

דירוג שם תשואה
דמי ניהול ממוצעים
(ב-2021)
שארפ 5 שנים היקף נכסים
(במיליוני ש"ח)
שנה 3 שנים 5 שנים
1 הראל קמ"פ מסלול שקלי -1.64% 3.09% 7.18% 0.61% 0.31 53 לקבלת הצעה ממשווק אובייקטיבי
2 מיטב דש פיצויים שקלי -1.64% 4.07% 8.95% 0.78% 0.32 7 לקבלת הצעה ממשווק אובייקטיבי
3 הפניקס מרכזית לפיצויים שקלי -3.09% 2.12% 6.18% 0.48% 0.09 22 לקבלת הצעה ממשווק אובייקטיבי
תשואה ממוצעת לקבוצה -2.12% 3.09% 7.44% 0.62% 0.24% 27
הטבלה כוללת קופות או קרנות שאינן פתוחות להצטרפות כלל האוכלוסיה, אלא רק לעובדי מפעל או מגזר מסויים.
הטבלה כוללת גם קרנות או קופות בעלות סך נכסים מנוהלים נמוך במיוחד.
למעלה!