מגדל לתגמולים ולפיצויים אג"ח עד 10% מניות

 • תחום באתר: קופות גמל
 • סוג קופה (קבוצה): קופת גמל - עד 10% מניות
 • אפיק השקעות מרכזי: אג"ח. שיעור ההשקעה במניות לא יעלה על 10% מסך הנכסים.
 • פרופיל סיכון: בינוני

תשואות מגדל לתגמולים ולפיצויים אג"ח עד 10% מניות:

 • תשואה בחודש אוקטובר: 0.71%
 • תשואה מתחילת השנה: -7.46%
 • תשואה מצטברת 12 חודשים אחרונים: -6.71%
 • תשואה מצטברת 36 חודשים אחרונים: 0.55%
 • תשואה מצטברת 60 חודשים אחרונים: 8.70%
 • דמי הניהול הממוצעים ששילמו העמיתים בקופה בשנת 2021: 0.51%

השוואת תשואות בין "מגדל לתגמולים ולפיצויים אג"ח עד 10% מניות" למובילות בקבוצה:

דירוג שם תשואה
דמי ניהול ממוצעים
(ב-2021)
שארפ 5 שנים היקף נכסים
(במיליוני ש"ח)
שנה 3 שנים 5 שנים
1 הראל גמל מסלול אג"ח עד 10% מניות -3.27% 5.73% 14.07% 0.50% 0.54 2,065 לקבלת הצעה ממשווק אובייקטיבי
2 אינפיניטי גמל אג"ח -4.96% -2.21% 1.79% 0.64% -0.07 140 לקבלת הצעה ממשווק אובייקטיבי
3 מנורה מבטחים תגמולים אג"ח עד 10% מניות -5.55% 0.06% 7.62% 0.49% 0.13 741 לקבלת הצעה ממשווק אובייקטיבי
4 אנליסט גמל אג"ח עד 10% במניות -6.51% 0.01% 6.31% 0.53% 0.06 50 לקבלת הצעה ממשווק אובייקטיבי
5 מגדל לתגמולים ולפיצויים אג"ח עד 10% מניות -6.71% 0.55% 8.70% 0.51% 0.14 139 לקבלת הצעה ממשווק אובייקטיבי
תשואה ממוצעת לקבוצה -5.10% 0.43% 6.79% 0.52% 0.11% 525

גרף תשואה חודשית בשנה אחרונה:

אין נתונים.

מידע כללי:

 • חברה מנהלת: מגדל מקפת קרנות פנסיה וקופות גמל בע"מ
 • מספר קופה: 8012
 • אוכלוסיית הקופה: כלל האוכלוסיה
 • תאריך הקמה: 23/07/2013

היקף נכסים וחשיפות:

 • גודל הקופה: 139 (במיליוני ש"ח)
 • סך חשיפה למניות מתוך כלל נכסי הקופה: 8.43%
 • סך הנכסים שמושקעים בחו"ל מתוך כלל נכסי הקופה: 17.00%
 • מדד שארפ: 0.14
 • נכסים לא סחירים: 11.85%
 • נכסים בארץ: 83.40%
 • חשיפה למט"ח: 8.14%

פירוט הרכב הנכסים:

 • אגרות חוב שהונפקו ע"י ממשלת ישראל: 33.09%
 • אג"ח קונצרני סחיר ותעודות סל אג"חיות: 40.41%
 • אג"ח קונצרניות לא סחירות: 1.32%
 • מניות, אופציות ותעודות סל מנייתיות: 6.40%
 • פיקדונות: 0.38%
 • הלוואות: 9.89%
 • מזומנים ושווי מזומנים: 7.39%
 • קרנות נאמנות: 1.21%
 • נכסים אחרים: -0.09%

אתר רשות שוק ההון של משרד האוצר, מדרג את את כל החברות המנהלות כספי השתלמות, גמל, פוליסות חיסכון וקרנות פנסיה, במדד איכות השירות המפורסם כל שנה.

למעלה!