הפניקס גמל שיקלי טווח קצר

 • תחום באתר: קופות גמל
 • סוג קופה (קבוצה): קופת גמל - אג"ח שקלי טווח קצר
 • אפיק השקעות מרכזי: אג"ח שקלי עד טווח פידיון של שנה שהונפק ע"י מדינת ישראל או מק"מ שהנפיק בנק ישראל.
 • פרופיל סיכון: נמוך
חשוב לדעת: נכסי המסלול יהיו חשופים לנכסים הבאים: פקדונות שקליים, מלוות ממשלתיות, הלוואות שקליות ואג"ח שקליות סחירות ושאינן סחירות, בשיעור חשיפה שלא יפחת מ-75% ולא יעלה על 120% מנכסי המסלול. נכסי המסלול יהיו חשופים לנכסים המפורטים לעיל שמשך החיים הממוצע שלהם אינו עולה על שנה.

תשואות הפניקס גמל שיקלי טווח קצר:

 • תשואה בחודש אוקטובר: 0.02%
 • תשואה מתחילת השנה: 0.17%
 • תשואה מצטברת 12 חודשים אחרונים: 0.31%
 • תשואה מצטברת 36 חודשים אחרונים: 0.85%
 • תשואה מצטברת 60 חודשים אחרונים: 1.38%
 • דמי הניהול הממוצעים ששילמו העמיתים בקופה בשנת 2021: 0.52%

השוואת תשואות בין "הפניקס גמל שיקלי טווח קצר" למובילות בקבוצה:

דירוג שם תשואה
דמי ניהול ממוצעים
(ב-2021)
שארפ 5 שנים היקף נכסים
(במיליוני ש"ח)
שנה 3 שנים 5 שנים
1 הפניקס גמל שיקלי טווח קצר 0.31% 0.85% 1.38% 0.52% 0.18 213 לקבלת הצעה ממשווק אובייקטיבי
2 כלל תמר שקלי טווח קצר 0.29% 0.78% 1.29% 0.45% 0.08 176 לקבלת הצעה ממשווק אובייקטיבי
3 מנורה מבטחים תגמולים שקלי טווח קצר -0.21% -0.13% 0.29% 0.51% -1.39 82 לקבלת הצעה ממשווק אובייקטיבי
4 הראל גמל שקלי טווח קצר -0.25% 0.15% 0.79% 0.50% -0.83 209 לקבלת הצעה ממשווק אובייקטיבי
5 אנליסט גמל שקלי -0.28% -0.06% 0.71% 0.48% -0.88 79 לקבלת הצעה ממשווק אובייקטיבי
6 מיטב דש גמל שקלי טווח קצר -0.43% 0.02% 0.50% 0.38% -1.04 152 לקבלת הצעה ממשווק אובייקטיבי
תשואה ממוצעת לקבוצה -0.17% 0.17% 0.72% 0.50% -0.78% 136

גרף תשואה חודשית בשנה אחרונה:

אין נתונים.

מידע כללי:

 • חברה מנהלת: הפניקס פנסיה וגמל בע"מ
 • מספר קופה: 9906
 • אוכלוסיית הקופה: כלל האוכלוסיה
 • תאריך הקמה: 29/12/2015

היקף נכסים וחשיפות:

 • גודל הקופה: 213 (במיליוני ש"ח)
 • סך חשיפה למניות מתוך כלל נכסי הקופה: 0.00%
 • סך הנכסים שמושקעים בחו"ל מתוך כלל נכסי הקופה: 0.00%
 • מדד שארפ: 0.18
 • נכסים לא סחירים: 23.23%
 • נכסים בארץ: 100.00%

פירוט הרכב הנכסים:

 • אגרות חוב שהונפקו ע"י ממשלת ישראל: 51.41%
 • אג"ח קונצרני סחיר ותעודות סל אג"חיות: 1.18%
 • פיקדונות: 22.05%
 • הלוואות: 1.23%
 • מזומנים ושווי מזומנים: 24.18%
 • נכסים אחרים: -0.05%

אתר רשות שוק ההון של משרד האוצר, מדרג את את כל החברות המנהלות כספי השתלמות, גמל, פוליסות חיסכון וקרנות פנסיה, במדד איכות השירות המפורסם כל שנה.

למעלה!