הפניקס גמל שיקלי טווח קצר

 • תחום באתר: קופות גמל
 • סוג קופה (קבוצה): קופת גמל - אג"ח שקלי טווח קצר
 • אפיק השקעות מרכזי: אג"ח שקלי עד טווח פידיון של שנה שהונפק ע"י מדינת ישראל או מק"מ שהנפיק בנק ישראל.
 • פרופיל סיכון: נמוך
חשוב לדעת: נכסי המסלול יהיו חשופים לנכסים הבאים: פקדונות שקליים, מלוות ממשלתיות, הלוואות שקליות ואג"ח שקליות סחירות ושאינן סחירות, בשיעור חשיפה שלא יפחת מ-75% ולא יעלה על 120% מנכסי המסלול. נכסי המסלול יהיו חשופים לנכסים המפורטים לעיל שמשך החיים הממוצע שלהם אינו עולה על שנה.

תשואות הפניקס גמל שיקלי טווח קצר:

 • תשואה בחודש מרץ: -0.14%
 • תשואה מתחילת השנה: -0.49%
 • תשואה מצטברת 12 חודשים אחרונים: -0.17%
 • תשואה מצטברת 36 חודשים אחרונים: 0.45%
 • תשואה מצטברת 60 חודשים אחרונים: 0.78%
 • דמי הניהול הממוצעים ששילמו העמיתים בקופה בשנת 2021: 0.52%

השוואת תשואות בין "הפניקס גמל שיקלי טווח קצר" למובילות בקבוצה:

דירוג שם תשואה
דמי ניהול ממוצעים
(ב-2021)
שארפ 5 שנים היקף נכסים
(במיליוני ש"ח)
שנה 3 שנים 5 שנים
1 כלל תמר שקלי טווח קצר -0.03% 0.58% 0.97% 0.45% 0.07 149 לקבלת הצעה ממשווק אובייקטיבי
2 הראל גמל שקלי טווח קצר -0.12% 0.43% 1.24% 0.50% 0.16 174 לקבלת הצעה ממשווק אובייקטיבי
3 מנורה מבטחים תגמולים שקלי טווח קצר -0.13% 0.18% 0.47% 0.51% -0.83 63 לקבלת הצעה ממשווק אובייקטיבי
4 אנליסט גמל שקלי -0.15% 0.18% 1.00% 0.48% -0.15 58 לקבלת הצעה ממשווק אובייקטיבי
5 הפניקס גמל שיקלי טווח קצר -0.17% 0.45% 0.78% 0.52% -0.20 144 לקבלת הצעה ממשווק אובייקטיבי
6 מגדל לתגמולים ולפיצויים שקלי טווח קצר -0.26% 0.08% 0.50% 0.67% -0.75 34 לקבלת הצעה ממשווק אובייקטיבי
תשואה ממוצעת לקבוצה -0.16% 0.31% 0.81% 0.50% -0.30% 108

גרף תשואה חודשית בשנה אחרונה:

אין נתונים.

מידע כללי:

 • חברה מנהלת: הפניקס פנסיה וגמל בע"מ
 • מספר קופה: 9906
 • אוכלוסיית הקופה: כלל האוכלוסיה
 • תאריך הקמה: 29/12/2015

היקף נכסים וחשיפות:

 • גודל הקופה: 144(במיליוני ש"ח)
 • סך חשיפה למניות מתוך כלל נכסי הקופה: 0.00%
 • סך הנכסים שמושקעים בחו"ל מתוך כלל נכסי הקופה: 0.00%
 • מדד שארפ: -0.2

פירוט הרכב הנכסים:

 • אגרות חוב שהונפקו ע"י ממשלת ישראל: 38.30%
 • אג"ח קונצרני סחיר ותעודות סל אג"חיות: 1.14%
 • אג"ח קונצרניות לא סחירות: 6.56%
 • פיקדונות: 33.00%
 • הלוואות: 0.98%
 • מזומנים ושווי מזומנים: 20.07%

למעלה!