כלל חברה לביטוח בע"מ שיקלי טווח קצר

תשואות כלל חברה לביטוח בע"מ שיקלי טווח קצר:

 • תשואה בחודש אפריל: 0.03%
 • תשואה מתחילת השנה: -0.21%
 • תשואה מצטברת 12 חודשים אחרונים: -0.14%
 • תשואה מצטברת 36 חודשים אחרונים: 0%
 • תשואה מצטברת 60 חודשים אחרונים: 0%
 • דמי ניהול ממוצעים מהנכסים: 0.57%

השוואת תשואות בין "כלל חברה לביטוח בע"מ שיקלי טווח קצר" למובילות בקבוצה:

גרף תשואה חודשית בשנה אחרונה:

אין נתונים.

מידע כללי:

 • מספר פוליסת חיסכון במשרד האוצר: 13244
 • שם פוליסה: כלל חברה לביטוח בע"מ שיקלי טווח קצר

היקף נכסים וחשיפות:

 • היקף נכסים של פוליסת החיסכון: 104(במיליוני ש"ח)
 • חשיפה למניות מתוך כלל נכסי פוליסת החיסכון: 0.00%
 • סך הנכסים שמושקעים בחו"ל מתוך כלל נכסי פוליסת החיסכון: 0.00%
 • חשיפה למט"ח מתוך כלל נכסי פוליסת החיסכון: 0.00%
 • מדד שארפ: 0

פירוט הרכב הנכסים:

 • אגרות חוב שהונפקו ע"י ממשלת ישראל: 40.42%
 • אג"ח קונצרני סחיר ותעודות סל אג"חיות: 25.00%
 • אג"ח קונצרניות לא סחירות: 0.03%
 • פיקדונות: 15.94%
 • הלוואות: 0.58%
 • מזומנים ושווי מזומנים: 18.03%

למעלה!