כלל חברה לביטוח בע"מ שיקלי טווח קצר

תשואות כלל חברה לביטוח בע"מ שיקלי טווח קצר:

 • תשואה בחודש אוקטובר: 0.19%
 • תשואה מתחילת השנה: 0.08%
 • תשואה מצטברת 12 חודשים אחרונים: 0.09%
 • תשואה מצטברת 36 חודשים אחרונים:
 • תשואה מצטברת 60 חודשים אחרונים:
 • דמי ניהול ממוצעים מהנכסים: 0.57%

השוואת תשואות בין "כלל חברה לביטוח בע"מ שיקלי טווח קצר" למובילות בקבוצה:

גרף תשואה חודשית בשנה אחרונה:

אין נתונים.

מידע כללי:

 • מספר פוליסת חיסכון במשרד האוצר: 13244
 • שם פוליסה: כלל חברה לביטוח בע"מ שיקלי טווח קצר

היקף נכסים וחשיפות:

 • היקף נכסים של פוליסת החיסכון: 217 (במיליוני ש"ח)
 • חשיפה למניות מתוך כלל נכסי פוליסת החיסכון: 0.00%
 • סך הנכסים שמושקעים בחו"ל מתוך כלל נכסי פוליסת החיסכון: 0.00%
 • חשיפה למט"ח מתוך כלל נכסי פוליסת החיסכון: 0.00%
 • מדד שארפ:
 • נכסים לא סחירים: 16.77%
 • נכסים בארץ: 100.00%

פירוט הרכב הנכסים:

 • אגרות חוב שהונפקו ע"י ממשלת ישראל: 26.54%
 • אג"ח קונצרני סחיר ותעודות סל אג"חיות: 12.34%
 • אג"ח קונצרניות לא סחירות: 0.01%
 • פיקדונות: 16.49%
 • הלוואות: 0.26%
 • מזומנים ושווי מזומנים: 44.35%

אתר רשות שוק ההון של משרד האוצר, מדרג את את כל החברות המנהלות כספי השתלמות, גמל, פוליסות חיסכון וקרנות פנסיה, במדד איכות השירות המפורסם כל שנה.

למעלה!