“המודל הצ’ילאני” או “המודל החכ”ם”: הרפורמה להתאמת החיסכון הפנסיוני לגיל העמית

מתחילת שנת 2016 נכנסה לתוקף הרפורמה שתכנן משרד האוצר, לניהול כספי החיסכון לטווח ארוך של הציבור בהתאם לגיל העמית- המכונה גם המודל הצ’יליאני או המודל החכ”מ (חסכון כספי מותאם).

כיום, למרות ריבוי מסלולי ההשקעה ואפיקי ההתמחות בשוק הגמל, מעל 95% מכספי החוסכים מנוהלים באפיק המוגדר “כללי”. אפיק זה בעצם מעניק למנהל הכספים גמישות לפזר את השקעות הקופה או הקרן לפי שיקול דעתו בין אגח ממשלתי, אג”ח קונצרני ומניות.

מאחר ורב העמיתים אינם מעורבים באופן שוטף בניהול הכספים ואינם מודעים לסיכון, בחר משרד האוצר לכפות על הגופים המנהלים מערכת אשר תביא לידי ביטוי את ההבדלים בין העמיתים השונים בעיקר על בסיס גילם.

הנחת העבודה העומדת בבסיס המודל הצ’יליאני היא העובדה שחוסכים מבוגרים אשר כבר הספיקו לצבור את מירב החסכון שלהם לפנסיה, יותר רגישים לסיכון ועלולים לסבול מהפסדים גדולים יותר במידה ויחול שוב משבר בשוק ההון קרוב לשנת הפרישה שלהם, בדומה למשבר של שנת 2008 שיפגע בחסכונותיהם במידה ניכרת מאוד.

במסגרת הרפורמה לא יוכלו עוד עמיתים חדשים להצטרף למסלול ה-“כללי” בקופת הגמל שלהם, גם לא כאלה שפותחים קופה חדשה ומעבירים אליה כספים מקופת גמל קיימת.

כאשר העמית ירצה לפתוח קופת גמל חדשה הוא יצטרך לבחור בין החלופה המותאמת לגילו לבין החלופה המתמחה באפיק השקעה.

החלופה המותאמת לגיל העמית:

בחלופה זה יהיו קיימים לפחות שלושה מסלולי השקעה:

  1. מסלול השקעה לעמיתים עד גיל 50
  2. מסלול השקעה לעמיתים בין גיל 50 ל- 60
  3. מסלול השקעה לעמיתים מעל גיל 60.

הגוף המוסדי המנהל את קופות הגמל יוכל להקים מסלולים נוספים מותאמי גיל, כל עוד טווח הגילאים במסלול נע בין 5 ל- 10 שנים. העברה בין המסלולים תעשה אוטומטית ע”י הגוף המנהל את הקופה כאשר יגיע העמית לגיל המתאים.

חשוב לציין כי לעמית שמורה הזכות להצטרף גם למסלול שאינו מתאים לגילו, אלא אם כן החליט הגוף המוסדי המנהל את קופת הגמל לא לאפשר לעמיתיו לעשות כן.

החלופה המתמחה באפיק השקעה:

בחלופה זו יכול העמית לבחור בקופת גמל המתמחה באפיק השקעה מסוים לפי בחירתו. כל גוף מוסדי יכול להקים עד 10 מסלולים המתמחים באפיק השקעה. מסלולי ההשקעה הללו יחויבו להשקיע לפחות 75% מנכסיהם באפיק השקעות אחד, לדוגמה: מניות, אג”ח, אג”ח ממשלתי, צמוד מדד, צמוד דולר וכו’.

במסגרת הרפורמה, יקימו הגופים המוסדיים המנהלים את קופות הגמל מסלולי השקעה נוספים לעמיתים שמקבלים כבר קיצבה מקופת הגמל שלהם או כאלה שכבר מקבלים קצבת זקנה אך עדיין לא מושכים כספים מקופת הגמל שלהם.

עמיתים שיש להם כבר קופת הגמל יכולים לבחור להצטרף לאחד המסלולים על פי רצונם, או להישאר במסלול הקיים שלהם.

במסגרת הרפורמה, יוכל כל גוף מוסדי להחזיק רק מסלול השקעה “כללי” אחד.

כל שאר המסלולים יהיו מסלולים המתמחים באפיק השקעה מסוים או מותאמים לגיל העמיתים בקופת הגמל.

גם בקרנות ההשתלמות יאלץ כל גוף מוסדי להחזיק רק מסלול “כללי” אחד, שאר המסלולים בקרן ההשתלמות יהיו מסלולים מתמחים.

חשוב לציין שהרפורמה תחול על כל אפיקי החיסכון לטווח ארוך: פנסיה, קופות גמל וביטוחי מנהלים.

ב-2017 נכנס לתוקף השלב השני של הרפורמה גם על ביטוחי המנהלים.

מומלץ כמובן על העמית לא לסמוך רק על יישום המודל ולהתעדכן באופן שוטף בביצועי חסכונותיו.

משרד האוצר מחייב את הגופים המוסדיים המנהלים את כספי החסכון לפרסם את תשואותיהן ואת אופי הנכסים שהם מחזיקים מדי חודש במערכת גמלנט, כדי שהעמית יוכל לבדוק ולהשוות את התשואות שצברו עבורו קופות הגמל, קרנות ההשתלמות שלו מול הגופים המתחרים.

אתר מיי גמלנט אוסף את האינפורמציה החשובה הזאת, מסווג את כל קופות הגמל, כל קרן השתלמות, כל פוליסת חיסכון וכל קופת גמל להשקעה, לפי פרופיל הסיכון ומסלול ההתמחות שלה ומאפשר לעמית להשוות בקלות ובאופן שוטף בין הקופות המקבילות.

האתר מציג גם את היקף והרכב נכסי הקופה של העמית, פירוט התשואה שהרוויחה לעמיתיה בטווחי זמן שונים, דמי הניהול הממוצעים שגבתה מהעמיתים ופרטים חשובים נוספים בנוגע למדיניות ההשקעות הספציפית של הקופה.


השאירו פרטים ומשווק פנסיוני בעל רשיון יחזור אליכם, כדי לתת לכם ייעוץ מקצועי, פשוט ומובן, ללא התחייבות וללא עלות.


    קופת גמל להשקעהפוליסת חיסכון    כתיבת תגובה