המסלקה הפנסיונית

תמורת 20 ש”ח תוכלו לקבל מידע מקיף ומסודר על כל החסכונות הפנסיונים שלכם.

שוק הגמל והפנסיה בישראל כולל בתוכו מגוון רב של גופים (כ-109 לפי נתוני משרד האוצר) המנהלים כל אחד בנפרד את כספי הפנסיה, הגמל, ההשתלמות וביטוחי המנהלים לכלל אזרחי ישראל.

לכל גוף כזה יש מערך בקרה וניהול אשר אחראי על תיפעול כספי החסכון.

מערך זה מטפל בין היתר בהפקדות ומשיכות של כספי העמיתים, ניוד כספים בין מסלולי השקעה שונים או בין גופים שונים, שיערוך יתרות בחשבון ועוד.

רשות שוק ההון, הביטוח והחיסכון יזמה ומפקחת על מערכת כוללת שתרכז את כל הנתונים הללו מכלל הגופים השונים המנהלים את כספי החיסכון ותפשט את תהליך העברת המידע בין הגופים המנהלים, סוכני הביטוח, היועצים הפנסיונים ובעתיד גם העמיתים והמעסיקים – מערכת זו נקראת “המסלקה הפנסיונית“.

עד היום קיבל הלקוח לביתו, פעם ברבעון סיכום בדואר של מצב החיסכון שלו. אם רצה החוסך או היועץ הפנסיוני שלו לקבל מידע מעודכן, היה עליו לפנות למחלקת השרות של הגוף המנהל ולבקש פירוט בכתב.

כעת לאחר השקת המסלקה הפנסיונית, יכולים החוסכים עצמם להתעדכן ישירות דרך המסלקה הפנסיונית בפרטי כל החסכונות הפנסיונים שלהם, לעקוב אחר ההפקדות, לראות מה הסכומים שנצברו ,לראות מהי התשואה בפועל (רווחים/הפסדים), לקבל תיאור של הכיסויים הביטוחיים ולקבל אומדן לקצבה העתידית.

ישנה אפשרות לחוסך לשלוח בקשת מידע כוללת לכל הגופים המנהלים כספי חסכון פנסיוני אודות כל הבקשות אשר הוגשו על שמו במערכת המסלקה הפניסיונית הכוללים פירוט של מהות הבקשה, זהות המבקש ומועד הבקשה, בכדי לוודא שהמידע האישי שלו לא הועבר לגורמים שאינם מורשים על ידו.

יועץ פנסיוני או סוכן ביטוח יכולים גם הם (לאחר שקיבלו יפוי-כח מהלקוח) להיכנס ישירות למסלקה הפנסיונית דרך רשת האינטרנט ולקבל פירוט מלא על מצב החיסכון הפנסיוני של הלקוח שלהם.

באפשרותם גם לשלוח בקשה לכלל הגופים המנהלים כספי חסכון פנסיוני בישראל ולקבל פירוט מלא של כל המוצרים הפנסיונים שיש ללקוח שלהם, גם אלו שאינם פעילים. כמו כן באפשרותם לבקש שהמידע יגיע אליהם ישירות באופן שוטף מדי חודש.

בשלב הבא על פי התכנון, יוכלו העמיתים לבצע, ישירות דרך המסלקה הפנסיונית, פעולות כספיות כגון משיכת כספי החיסכון או הפקדת כספים ללא מעורבות המעסיק, למלא טפסים להעברת הכסף לגוף אחר או למלא בקשה לשינוי מסלול השקעה, ישירות דרך האינטרנט לאחר אימות פרטים אישיים כמובן. בשלב הסופי, יוכלו גם המעסיקים להפקיד ישירות כספים עבור החיסכון הפנסיוני של עובדיהם דרך המסלקה ולהפיק ישירות אישורים על הפקדות הללו.

מטרת המסלקה הפנסיונית היא להקל על תפעול כספי הגמל והפנסיה בישראל.
היא מגבירה את השקיפות, תקל על ניוד כספי החיסכון, תמנע טעויות ותגביר את התחרות בין הגופים השונים.

דוגמה לדף הראשי באתר המסלקה לאחר קבלת הנתונים מכל הגופים.
דוגמה לדף הראשי באתר המסלקה לאחר קבלת הנתונים מכל הגופים.

השימוש במסלקה הפנסיונית כרוך בתשלום:

  • שאילתא בנוגע לעמית המקיפה את כלל הגופים המנהלים בשוק תעלה 20 ₪.
  • שאילתא בנוגע לחסכונותיו של עמית רק בגוף מנהל אחד תעלה כ- 5 ₪.
  • להלן פירוט השירותים והמחירון.

“המסלקה הפנסיונית” מנוהלת ע”י חברת סוויפטנס בע”מ, חברה זו היא היחידה המחזיקה ברישיון, מטעם רשות שוק ההון, להקמה והפעלת “מערכת סליקה פנסיונית מרכזית”.

בברכה
צוות אתר מיי גמל נט.


השאירו פרטים ומשווק פנסיוני בעל רשיון יחזור אליכם, כדי לתת לכם ייעוץ מקצועי, פשוט ומובן, ללא התחייבות וללא עלות.


    קופת גמל להשקעהפוליסת חיסכון    כתיבת תגובה