רעות שיקלי

 • תחום באתר: קרנות השתלמות
 • סוג קופה (קבוצה): קרן השתלמות - אג"ח שקלי טווח קצר
 • אפיק השקעות מרכזי: אג"ח שקלי עד טווח פידיון של שנה שהונפק ע"י מדינת ישראל או מק"מ שהנפיק בנק ישראל.
 • פרופיל סיכון: נמוך
חשוב לדעת: לפחות 75% מהנכסים יושקעו באג"ח ממשלתי שיקלי, במק"מים ופיקדונות בבנקים בישראל. יתר הנכסים יושקעו באג"ח צמודות של ממשלת ישראל, וללא השקעה במניות. כל הנכסים במסלול זה יושקעו במח"מ שאינו עולה על שנה.

תשואות רעות שיקלי:

 • תשואה בחודש דצמבר: -0.22%
 • תשואה מתחילת השנה: -6.12%
 • תשואה מצטברת 12 חודשים אחרונים: -6.12%
 • תשואה מצטברת 36 חודשים אחרונים: -6.48%
 • תשואה מצטברת 60 חודשים אחרונים: -2.34%
 • דמי הניהול הממוצעים ששילמו העמיתים בקופה בשנת 2022: 0.47%

השוואת תשואות בין "רעות שיקלי" למובילות בקבוצה:

גרף תשואה חודשית בשנה אחרונה:

אין נתונים.

מידע כללי:

 • חברה מנהלת: רעות חברה לניהול קופות גמל בע"מ
 • מספר קופה: 1430
 • אוכלוסיית הקופה: עובדי סקטור מסויים
 • תאריך הקמה: 09/12/2008

היקף נכסים וחשיפות:

 • גודל הקופה: 29 (במיליוני ש"ח)
 • סך חשיפה למניות מתוך כלל נכסי הקופה: 0.00%
 • סך הנכסים שמושקעים בחו"ל מתוך כלל נכסי הקופה: 0.55%
 • מדד שארפ: -0.52
 • נכסים לא סחירים: 3.81%
 • נכסים בארץ: 99.97%
 • חשיפה למט"ח: 0.03%

פירוט הרכב הנכסים:

 • אגרות חוב שהונפקו ע"י ממשלת ישראל: 89.61%
 • אג"ח קונצרני סחיר ותעודות סל אג"חיות: 3.71%
 • אג"ח קונצרניות לא סחירות: 0.01%
 • הלוואות: 2.29%
 • מזומנים ושווי מזומנים: 2.87%
 • נכסים אחרים: 1.51%

אתר רשות שוק ההון של משרד האוצר, מדרג את את כל החברות המנהלות כספי השתלמות, גמל, פוליסות חיסכון וקרנות פנסיה, במדד איכות השירות המפורסם כל שנה.

למעלה!