הפניקס השתלמות אג"ח עד 25% מניות

 • תחום באתר: קרנות השתלמות
 • סוג קופה (קבוצה): קרן השתלמות - עד 25% מניות
 • אפיק השקעות מרכזי: אג"ח. שיעור ההשקעה במניות לא יעלה על 25% מסך הנכסים.
 • פרופיל סיכון: בינוני
חשוב לדעת: חשיפה לנכסי אג"ח, ני"ע מסחריים והלוואות תהיה בשיעור שלא יפחת מ-75% ולא יעלה על 120% מנכסי המסלול. חשיפה למניות תהיה בשיעור שלא יעלה על 25% מנכסי המסלול.

תשואות הפניקס השתלמות אג"ח עד 25% מניות:

 • תשואה בחודש אוגוסט: -1.09%
 • תשואה מתחילת השנה: -5.01%
 • תשואה מצטברת 12 חודשים אחרונים: -3.36%
 • תשואה מצטברת 36 חודשים אחרונים: 10.19%
 • תשואה מצטברת 60 חודשים אחרונים: 18.84%
 • דמי הניהול הממוצעים ששילמו העמיתים בקופה בשנת 2021: 0.64%

השוואת תשואות בין "הפניקס השתלמות אג"ח עד 25% מניות" למובילות בקבוצה:

גרף תשואה חודשית בשנה אחרונה:

אין נתונים.

מידע כללי:

 • חברה מנהלת: הפניקס פנסיה וגמל בע"מ
 • מספר קופה: 1190
 • אוכלוסיית הקופה: כלל האוכלוסיה
 • תאריך הקמה: 01/12/2006

היקף נכסים וחשיפות:

 • גודל הקופה: 987 (במיליוני ש"ח)
 • סך חשיפה למניות מתוך כלל נכסי הקופה: 17.30%
 • סך הנכסים שמושקעים בחו"ל מתוך כלל נכסי הקופה: 28.05%
 • מדד שארפ: 0.56

פירוט הרכב הנכסים:

 • אגרות חוב שהונפקו ע"י ממשלת ישראל: 19.53%
 • אג"ח קונצרני סחיר ותעודות סל אג"חיות: 40.57%
 • אג"ח קונצרניות לא סחירות: 1.33%
 • מניות, אופציות ותעודות סל מנייתיות: 11.42%
 • פיקדונות: 0.28%
 • הלוואות: 7.43%
 • מזומנים ושווי מזומנים: 9.34%
 • קרנות נאמנות: 2.96%

למעלה!