הפניקס השתלמות אג"ח עד 25% מניות

 • תחום באתר: קרנות השתלמות
 • סוג קופה (קבוצה): קרן השתלמות - עד 25% מניות
 • אפיק השקעות מרכזי: אג"ח. שיעור ההשקעה במניות לא יעלה על 25% מסך הנכסים.
 • פרופיל סיכון: בינוני
חשוב לדעת: חשיפה לנכסי אג"ח, ני"ע מסחריים והלוואות תהיה בשיעור שלא יפחת מ-75% ולא יעלה על 120% מנכסי המסלול. חשיפה למניות תהיה בשיעור שלא יעלה על 25% מנכסי המסלול.

תשואות הפניקס השתלמות אג"ח עד 25% מניות:

 • תשואה בחודש פברואר: -1.45%
 • תשואה מתחילת השנה: 0.26%
 • תשואה מצטברת 12 חודשים אחרונים: -4.38%
 • תשואה מצטברת 36 חודשים אחרונים: 5.91%
 • תשואה מצטברת 60 חודשים אחרונים: 14.60%
 • דמי הניהול הממוצעים ששילמו העמיתים בקופה בשנת 2022: 0.62%

השוואת תשואות בין "הפניקס השתלמות אג"ח עד 25% מניות" למובילות בקבוצה:

גרף תשואה חודשית בשנה אחרונה:

אין נתונים.

מידע כללי:

 • חברה מנהלת: הפניקס פנסיה וגמל בע"מ
 • מספר קופה: 1190
 • אוכלוסיית הקופה: כלל האוכלוסיה
 • תאריך הקמה: 01/12/2006

היקף נכסים וחשיפות:

 • גודל הקופה: 943 (במיליוני ש"ח)
 • סך חשיפה למניות מתוך כלל נכסי הקופה: 18.07%
 • סך הנכסים שמושקעים בחו"ל מתוך כלל נכסי הקופה: 31.03%
 • מדד שארפ: 0.29
 • נכסים לא סחירים: 15.55%
 • נכסים בארץ: 74.24%
 • חשיפה למט"ח: 16.53%

פירוט הרכב הנכסים:

 • אגרות חוב שהונפקו ע"י ממשלת ישראל: 18.21%
 • אג"ח קונצרני סחיר ותעודות סל אג"חיות: 43.86%
 • אג"ח קונצרניות לא סחירות: 1.51%
 • מניות, אופציות ותעודות סל מנייתיות: 11.45%
 • פיקדונות: 0.10%
 • הלוואות: 7.16%
 • מזומנים ושווי מזומנים: 8.67%
 • קרנות נאמנות: 2.96%
 • נכסים אחרים: 6.07%

אתר רשות שוק ההון של משרד האוצר, מדרג את את כל החברות המנהלות כספי השתלמות, גמל, פוליסות חיסכון וקרנות פנסיה, במדד איכות השירות המפורסם כל שנה.

למעלה!