קופות-גמל

מרכזית לפיצויים - פנסיה תקציבית

דירוג שם תשואה
דמי ניהול ממוצעים
(ב-2021)
שארפ 5 שנים היקף נכסים
(במיליוני ש"ח)
שנה 3 שנים 5 שנים
1 הראל קופה לפנסיה תקציבית 3.26% 17.76% 27.86% 1.27% 0.81 26 לקבלת הצעה ממשווק אובייקטיבי
2 מיטב דש להשתתפות בפנסיה תקציבית כללי 3.08% 13.74% 21.82% 0.15% 0.82 26 לקבלת הצעה ממשווק אובייקטיבי
3 מנורה מבטחים משתתפת בפנסיה תקציבית 2.79% 13.98% 24.32% 0.32% 0.76 450 לקבלת הצעה ממשווק אובייקטיבי
4 אלטשולר שחם לפנסיה תקציבית מסלול אג"ח 1.79% 5.22% 9.52% 0.23% 0.59 93 לקבלת הצעה ממשווק אובייקטיבי
5 מקפת תקציבית 0.75% 10.81% 19.17% 0.20% 0.66 123 לקבלת הצעה ממשווק אובייקטיבי
6 כלל תקציבית -0.08% 5.42% 10.20% 0.96% 0.56 11 לקבלת הצעה ממשווק אובייקטיבי
7 הפניקס פנסיה תקציבית -0.15% 3.69% 8.01% 11.75% 0.13 0 לקבלת הצעה ממשווק אובייקטיבי
8 מנורה מבטחים משתתפת בפנסיה תקציבית ללא מניות -1.27% 1.46% 6.35% 0.29% 0.17 392 לקבלת הצעה ממשווק אובייקטיבי
9 אלטשולר שחם לפנסיה תקציבית מסלול כללי -2.43% 12.91% 23.80% 0.10% 0.56 26 לקבלת הצעה ממשווק אובייקטיבי
תשואה ממוצעת לקבוצה 0.86% 9.44% 16.78% 1.70% 0.56% 127
הטבלה כוללת קופות או קרנות שאינן פתוחות להצטרפות כלל האוכלוסיה, אלא רק לעובדי מפעל או מגזר מסויים.
הטבלה כוללת גם קרנות או קופות בעלות סך נכסים מנוהלים נמוך במיוחד.
למעלה!